Jy kan enigiets wat jy wil in hierdie forum plaas, met die voorwaarde dat dit van goeie smaak getuig en nie teenstrydig is met die Woord of die algemene reŽls van Bible Forums nie, die moderators van hierdie forum behou die reg voor om in so 'n geval 'n plasing te verwyder.

Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.
Kol 4:6

LW, hierdie forum is nie daar om bloot net jou plasings telling op te stoot met betekenislose "one liners" nie, maar om alledage dinge met jou mede gelowiges te deel, saam te lag en net sommer lekker saam te kuier. As dit bevind word dat iemand hom skuldig maak aan bg., sal die moderators van die forum stappe neem om daardie plasings te verwyder wat ook sal beteken dat jy daardie aantal plasings op jou plasings telling gaan verloor.