VADER SE LIEFDESBRIEF
Die uitroep van Vader se hart van Genesis tot Openbaring.

My Kind...

Al ken jy My nie, weet ek alles van jou af.
Psalm 139:1

Ek weet van jou sit en jou opstaan.
Psalm 139:2

Ek is bekend met al jou weŽ.
Psalm 139:3

Ek het selfs die hare op jou hoof getel.
Mattheus:10:29-31

Ek het jou gemaak om net soos Ek te lyk.
Genesis 1:27

In My lewe jy, beweeg jy, en bestaan jy.
Handelinge 17:28

Jy is ook gebore om deel van My familie te wees.
Handelinge 17:28

Ek ken jou voor jy in jou moederskoot gevorm is.
Jeremia 1:4-5

Ek het jou reeds uitgekies voor die
begin van die wÍreld.
Efesiers 1:11-12

Jy is nie 'n fout nie, Ek het jou beplan.
Psalm 139:15-16

Al jou lewensdae is geskryf in My Boek.
Psalm 139:15-16

Ek het die regte tyd en plek bepaal
waar jy gebore moes word.
Handelinge 17:26

Jy is wonderlik mooi geskape.
Psalm 139:14

Ek het jou gevorm in jou moederskoot.
Psalm139:13

Ek beskerm jou van voor jou geboorte af.
Psalm 71:6

Ek word nie erken deur die mense wat My nie ken nie.
Johannes 8:41-44

Ek is Liefde en wil tuis voel by jou.
1 Johannes 4:16

Dit is my begeerte om jou met My liefde te oorweldig.
1 Johannes 3:1

Net omdat jy My kind is en Ek jou Vader.
1 Johannes 3:1

Ek wil jou meer goeie dinge gee as wat jou
aardse vader ooit aan jou kan gee.
Mattheus 7:11

Ek is die volmaakte Vader.
Mattheus 5:48

Elke goeie en volmaakte gawe wat
jy ontvang kom uit My hand.
Jakobus 1:17

Ek weet wat jy nodig het en sal
voorsien in al jou behoeftes.
Mattheus 6:31-33

My plan vir jou toekoms is altyd gevul
met hoop en met 'n verwagting.
Jeremia 29:11

Ek het jou lief met 'n ewige liefde.
Jeremia 31:3

My gedagtes oor jou is ontelbaar
soos die sand van die see.
Psalm 139:17-18

Ek verheug My oor jou met blydskap.
Sefanja 3:17

Ek sal nooit ophou om goeie dinge vir jou te doen nie.
Jeremia 32:40

Jy is My waardevolste besitting.
Exodus 19:5

Ek begeer om goed aan jou te doen met My hele wese.
Jeremia 32:41

Ek wil aan jou groot en wonderlike dinge wys.
Jeremia 33:3

As jy My met jou hele hart soek sal jy My vind.
Deuternomium 4:29

Verbly jou in My en ek sal jou gee
die begeertes van jou hart.
Psalm 37:4

Want dit is Ek wat jou gewillig en bekwaam
maak om My wil uit te voer.
Filippense 2:13

Ek is in staat om meer vir jou te doen
as wat jy kan bid of dink.
EfesiŽrs 3:20

Ek is jou grootse motiveerder.
2 Thessalonicense. 2:16-17

Ek is jou Vader wat jou vertroos
en uithelp uit al jou moeilikheid.
2 KorinthiŽrs 1:3-4

As jy hartseer is, is Ek by jou.
Psalm 34:18

Soos 'n herder 'n lammetjie dra,
so dra Ek jou teen My hart.
Jesaja 40:11

Eendag sal Ek al jou trane afvee.
Openbaring 21:3-4

Ek is jou Vader,
en Ek het jou net so lief soos My eie Seun.
Johannes 17:23

Want in Jesus is My liefde vir jou geopenbaar.
Johannes 17:26

Jesus is die volmaakte weergawe van wie Ek is.
HebreŽrs 1:3

Hy het gekom om te wys dat Ek
vir jou is en nie teen jou is nie.
Romeine 8:31

Om jou te vertel dat Ek nie
boekhou van jou sonde nie.
2 KorinthiŽrs 5:18-19

Jesus het gesterf sodat
Ek en jy vrede kan maak.
2 KorinthiŽrs 5:18-19

Jesus se dood was die volmaakte
uitdrukking van My liefde vir jou.
1 Johannes 4:10

Ek het alles opgegee wat vir My kosbaar
was sodat Ek jou liefde kan wen.
Romeine 8:31-32

As jy My Seun ontvang as geskenk ontvang jy My.
1 Johannes 2:23

En niks sal jou ooit skei van My liefde vir jou nie.
Romeine 8:38-39

Kom huis toe en Ek sal die grootste
partytjie gee wat die Hemel ooit gesien het.
Lukas 15:7

Ek is nou en vir ewig jou Vader.
Ek het jou by jou naam geroep,
wat Ek jou gegee het.
EfesiŽrs 3:14-15

My vraag is... Wil jy My kind wees?
Johannes 1:12-13

Ek wag vir jou.

Lukas 15:11- 32

Liefde, jou Vader,
Almagtige God