Aan almal wat hier deelneem sal julle onder aan elke bladsy by Afrikaanse Lighuis, sien ons is by ZA Topsites en ook by SA Topsites geregistreer. Dit maak nie werklik saak waar ons op hierdie ranglys is nie, maar wat mens graag onder elkeen se aandag wil bring, is dat mens net weet hoe suksesvol of selfs besig 'n webblad is, as mens jouself realisties kan meet.

Ons is deel van 'n groter forum (Bibleforums), wat 'n internasionale forum is, alhoewel die eienaar van die forum in Johannesburg bly en 'n Suid-Afrikaner en gelowige is, wat met hierdie bediening mense węreldwyd met die Evangelie bereik. Mens kyk miskien na die verkeer op Bibleforums en dan lyk dit of mens nie so besig is nie. Dit kan 'n verkeerde persepsie laat sou mens dit so meet, want mens moet jou meet aan webbladsye wat in Suid-Afrika is en spesifiek Afrikaans is.

Wat ZA Topsites betref is ons tans die besigste Afrikaanse webbladsy en is ons #1 daar vir Afrikaanse webbladsye en algeheel in Suid-Afrika is ons #15. SA Topsites is egter die een wat huidiglik saakmaak, want ek glo nie daar is so baie webbladsye geregistreer by ZA Topsites nie. Ons is tans #4 by SA Topsites vir Afrikaanse webbladsye en sal moontlik binne die volgende week opskuif tot #3. Algeheel is ons #89 vir alle Suid-Afrikaanse webbladsye.

Wat hierdie vergelykings doen, is om vir mens te wys dat vanuit 'n Suid-Afrikaanse konteks ons baie besig is. Dit is die belangrikste afleiding wat mens moet maak, want Suid-Afrikaanse webbladsye het oor die algemeen veel minder verkeer as Internasionale webbladsye en mens kan moontlik negatief raak sou mens jouself internasionaal meet. Die prentjie lyk egter drasties anders as mens jou plaaslik meet en hopenlik gee dit aan almal wat hier deelneem 'n beter prentjie van wat plaaslik aangaan.

Kyk onder links aan elke bladsy, daar is 2 "banners" wat ZA Topsites en SA Topsites aandui...