Announcement

Collapse
No announcement yet.

Wat is jou persoonlikheid?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Wat is jou persoonlikheid?

  Dit help dikwels om mekaar beter te verstaan as ons mekaar se persoonlikhede beter verstaan.

  Doen die Jung toets op www.humanmetrics.com en sÍ wat jou resultate is, dan kan ons dit bietjie bespreek. Dit is basies die Meyers-Briggs persoonliheidstoets.

  Jy kan oplees oor jou persoonlikheidstipe op www.personalitypage.com.

  Die teorie daaragter:

  Die 16 persoonlikheidstipes wentel rondom 4 hoof-indikators:

  E-I as. “E” staan vir “Ekstraverties” en “I” staan vir “Introverties.” Let wel, “ekstraverties” met ‘n “a”. Dit is nie presies dieselfde as “ekstroverties” nie. “Ekstraverties” dui op die invloed van die eksterne wÍreld op jou, wat meestal te doen het met aksie, dinge, mense en omstandighede. “Introverties” dui op die invloed van jou interne wÍreld op jou, wat te doen het met jou eie idees en refleksies. In kort, "E" dui op 'n basiese direksie na buite en "I" dui op 'n basiese direksie na binne. Ekstravertiese persone kry energie om tussen mense te wees en introvertiese mense kry energie om tye alleen te wees en te reflekteer. Introvertiese persone kan ook uitstekende sosiale vaardighede hÍ, maar dit tap hulle. Ekstravertiese persone is ook nie noodwendig partytjie-vrate nie, maar word gedryf deur hulle eksterne wÍreld. Introvertiese mense is nie noodwendig skaam en teruggetrokke nie, maar word gedryf deur hulle interne wÍreld.

  S-N as. “S” staan vir “Sensories” (Sensing) en “N“ staan vir “IntuÔsie.” Dit het te doen met die manier waarop informasie bekom word – Persepsie-funksies (Perceiving functions) – “P” funksies. Dit beskryf hoe informasie verstaan en geÔnterpreteer word. “S” persone verkies om informasie te vertrou wat konkreet, prakties, tasbaar en in die hede is, wat deur middel van die 5 sintue waargeneem kan word. Hulle verkies om na die objektiewe feite en data te kyk. “N” persone sal meer geneig wees om informasie te vertrou wat abstrak en teoreties is. Hulle sal geneig wees om ‘n wyer konsep te soek en meer geÔnteresseerd wees in toekomstige moontlikhede. Hulle benadering tot probleemoplossing sal meer intuÔtief en innoverend van aard wees en die “S” persoon sal meer sistematies en volgens die boek werk. Vir "S" persone is die betekenis van iets in die data self opgesluit, terwyl vir die "N" persoon is die betekenis in die manier hoe die data ooreenstem met die patroon of teorie. “N” persone sal makliker tot ‘n slotsom oor iets kom en “S” persone sal meer huiwerig wees om te vinnig tot ‘n konklusie oor iets te kom omdat hulle eers al die feite en data wil bekom voordat hulle ‘n besluit sal neem. “N” persone kan daarom meer definitiewe en kategoriese standpunte inneem (reg of weg / alles of niks / swart of wit) terwyl “S” persone ‘n meer tentatiewe, voorlopige, gebalanseerde standpunt oor iets kan inneem. “N” persone kan daarom baie gou (soms te gou) besluite neem en “S” persone neem langer om besluite te neem (soms te lank).

  F-T as. “F” staan vir “Gevoel” (Feeling) en “T” staan vir “Denkend” (Thinking). Dit het te make met wat jou besluite laat neem – Oordelende funksies (Judging functions). – “J” funksies. “F” persone is meer geneig om besluite te neem op grond van dit wat mense voel, empatie met omstandighede, harmonie en konsensus tussen mense. In die proses speel mense se behoeftes ‘n balangrike rol. “T” persone neem besluite op ‘n meer objektiewe, rasionele, logiese konsekwente manier. “F” persone is meer gevoelsmatige mense en hulle kan nie hulle gevoel so maklik wegsteek nie. “T” persone kan hulle gevoel makliker wegsteek en kan meer “detached” wees van mense en persoonlike omstandighede. “F” persone is egter nie minder denkend nie, maar neem besluite meer op grond van mense se gevoelens. “T” persone is ook nie noodwendig onvaardig om hulle gevoel uit te druk nie, maar neem besluite meer op grond van logiese reŽls.

  P-J as. “P” (Perceiving) staan vir die twee “Persepsie-funksies” (S en N) en “J” (Judging) staan vir die twee “Oordelende funksies” (F en T). Hierdie indikator dui aan watter funksie, P (S of N) of J (F of T) aan die wÍreld gewys word. Dit is jou “ambassadeur” na buite – dit is jou basiese modus waarmee jy met die wÍreld daarbuite te werk gaan. "P" dui oor die algemeen daarop dat jy jou oordeel oor dinge uitstel of oop hou (daar is dus 'n mate van verband met "oopkop" wees en buigsaamheid), terwyl "J" daarop dui dat jy tot meer definitiewe konklusies en waarde-oordele kom (daar is dus 'n mate van verband met beginselvastheid en rigiditeit). Die "P" persoon is meer informatief en die "J" persoon is meer direktief. Daar is ook 'n mate van van korrelasie met die sg. linker of regterbrein dominansie. “P” persone is oor die algemeen meer regterbrein ge-oriŽnteerd en “J” persone is oor die algemeen meer linkerbrein ge-oriŽnteerd. Omdat “P” persone hulle S-N funksie aan die wÍreld toon, sal SP persone oor die algemeen voorkom as meer prakties en NP persone as meer abstrak en teoreties. Omdat die “J” tipes hulle F-T funksie aan die wÍreld toon, sal die TJ tipes oorkom as logies en rasioneel, terwyl die FJ tipes oorkom as empaties. Vir “E” -tipes is die “amabassadeur” (J-P voorkeur) die dominante funksie, terwyl by die “I” -tipes is dit net mooi omgekeerd - die “ambassadeur” (J-P voorkeur) is die sekondÍre funksie. Met ander woorde, by ‘n IJ persoon is die “P” -funksies dominant (IS of IN) en by ‘n IP persoon is die “J” -funksies dominant (IF of IT). Omdat "J" persone se oordeel oor dinge of mense sterker na vore sal tree, sal EJ persone meer oorkom as mense wat ander sal beheer op grond van hulle oordeel, en IJ persone as mense met wat 'n vaste opinie het oor mense of dinge maar nie mense daardeur wil beheer nie, tensy dit van hulle verwag word. Omdat "P" persone se perspsie van dinge sterker na vore sal tree, sal EP persone se persepsie van dinge (hetsy gefokus op teoretiese dinge: N of praktiese dinge: S) duidelik aan mense bekend wees, terwyl IP persone se persepsie van dinge (hetsy gefokus op teoretiese dinge: N of praktiese dinge: S) ook waargeneem kan word, maar 'n sekondÍre rol speel, ondergeskik aan hulle Introverte oordelende funksie (gevoelens van mense: IF of logiese, rasionele denke: IT). J persone oor die algemeen sal meer tuis voel in 'n geordende, beheersde omgewing, terwyl P persone oor die algemeen meer tuis sal voel in 'n oop, buigbare omgewing. Vir SJ persone sal dit langer neem en meer krag vra om 'n groot verandering te maak en vir NP persone sal vinniger en makliker wees om 'n groot verandering te maak. J persone (veral EJ Persone) sal geneig wees om hulle besluite sterker op mense af te dwing, terwyl P persone hulle besluite nie so sterk op mense sal wil afdwing nie. J persone sal meer geneig wees om konsensieus te wees en P persone sal geneig wees om meer buigsaam te wees.
  Last edited by Philip dT; Sep 10 2009, 05:57 PM.
  Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

 • #2
  My Persoonlikheid

  Hi Phillip!

  Ek het die toets gaan doen en myne se as volg:

  ESFJ
  Strength of the preferences %
  22 12 38 11

  Dan se hy: You are:
  Slightly expressed extravert
  slightly expressed sensing personality
  moderately expressed feeling personality
  slightly expressed judging personality

  Ek het ook die type description by D. Keirsey uitgedruk en dit se: Guardian Portrait of the Provider (ESFJ)

  Miskien kan jy my help om dit beter te verstaan met wat jy als hier bo gese het?

  Dankie

  Comment


  • #3
   Myne is:

   ISFJ
   Introverted Sensing Feeling Judging

   Strength of the preferences % 11 38 62 1

   Qualitative analysis of your type formula


   You are:
   • slightly expressed introvert
   • moderately expressed sensing personality
   • distinctively expressed feeling personality
   • slightly expressed judging personality
   The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

   Comment


   • #4
    Originally posted by Sonia Smit View Post
    Hi Phillip!

    Ek het die toets gaan doen en myne se as volg:

    ESFJ
    Strength of the preferences %
    22 12 38 11

    Dan se hy: You are:
    Slightly expressed extravert
    slightly expressed sensing personality
    moderately expressed feeling personality
    slightly expressed judging personality

    Ek het ook die type description by D. Keirsey uitgedruk en dit se: Guardian Portrait of the Provider (ESFJ)

    Miskien kan jy my help om dit beter te verstaan met wat jy als hier bo gese het?

    Dankie
    Hallo.

    Die persentasies is 'n indikator hoe sterk jy is op 'n bepaalde as.
    100% op 'n bepaalde as is bv. as jy 'n baie sterk voorkeur het of sterk "oorhel" op daardie as.
    As jy 'n lae persentasie op 'n bepaalde as het, beteken dit jy kan soms oorhel na die ander pool van daardie as.
    Ek verwys jou na my eie interpretasie van jou persoonlikheidstipe:

    http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/esfj.html

    Kyk ook op:

    http://www.personalitypage.com/ESFJ.html


    Alles gaan natuurlik nie 100% akkuraat wees nie, want elke mens is uniek.
    Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

    Comment


    • #5
     Originally posted by Lanie View Post
     Myne is:

     ISFJ
     Introverted Sensing Feeling Judging

     Strength of the preferences % 11 38 62 1

     Qualitative analysis of your type formula


     You are:
     • slightly expressed introvert
     • moderately expressed sensing personality
     • distinctively expressed feeling personality
     • slightly expressed judging personality
     Hallo.

     Die persentasies is 'n indikator hoe sterk jy is op 'n bepaalde as.
     100% op 'n bepaalde as is bv. as jy 'n baie sterk voorkeur het of sterk "oorhel" op daardie as.
     As jy 'n lae persentasie op 'n bepaalde as het, beteken dit jy kan soms oorhel na die ander pool van daardie as.
     Ek verwys jou na my eie interpretasie van jou persoonlikheidstipe:

     http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/isfj.html

     Kyk ook op:

     http://www.personalitypage.com/ISFJ.html


     Alles gaan natuurlik nie 100% akkuraat wees nie, want elke mens is uniek.

     Omdat jou J net 1% is, beteken dit jy kan dalk of soms ook 'n ISFP wees. Jy kan dus die ISFP interpretasies ook lees en kyk watter een (van ISFP en ISFJ) jou die akkuraatste beskryf:

     Vir ISFP:

     http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/isfp.html

     en

     http://www.personalitypage.com/ISFP.html
     Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

     Comment


     • #6
      man Philip, ek is te spesjil uniek om my op 'n papier te plot
      The LORD is my Miracle

      G_d was gracious He has shown favor


      Hope is a seed
      God plants in our hearts
      to remind us
      there are better things ahead.
      -Holley Gerth

      Comment


      • #7
       Originally posted by Philip dT View Post
       Dit help dikwels om mekaar beter te verstaan as ons mekaar se persoonlikhede beter verstaan.
       So sÍ die toets:Your Type is
       ENFJ
       Famous people of your particular type David, King of Israel,(YES!!!!!!)
       Bill Clinton, Tony Blair, Clara Barton (Founder of the American Red Cross), Ronald Reagan, Barak Obama....

       EN OPRAH
       The LORD is my Miracle

       G_d was gracious He has shown favor


       Hope is a seed
       God plants in our hearts
       to remind us
       there are better things ahead.
       -Holley Gerth

       Comment


       • #8
        Originally posted by Ta-An View Post
        So sÍ die toets:Your Type is
        ENFJ
        Famous people of your particular type David, King of Israel,(YES!!!!!!)
        Bill Clinton, Tony Blair, Clara Barton (Founder of the American Red Cross), Ronald Reagan, Barak Obama....

        EN OPRAH

        http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/enfj.html


        en

        http://www.personalitypage.com/ENFJ.html

        Ta-An, het jy jou pesentasies gekyk?
        Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

        Comment


        • #9
         Jip, ingenerd. Foeitog

         Your Type is
         INTJ
         Introverted Intuitive Thinking Judging
         Strength of the preferences % 89 50 38 78

         Maar ek het al by geleentheid ander resultate ook gekry. Partykeer wissel dit ook afhangend of jy jouself inbeeld asof jy by die werk of by die huis is.

         Ons (ek en vroulief) het 'n hele ruk gelede 'n 'Kleure van Menswees' ding (gebasseer op die DISC profiel) by ons voormalige gemeente bygewoon. Dit het ons nogal heelwat gehelp om onsself en mekaar beter te verstaan. Sy het altyd gedink ek is moeilik en ek het gedink sy is 'n pyn. (Ons dink seker nog dieselfde ). Dit help ook om te verstaan hoe jou persoonlikheidstipe jou wisselwerking met ander mense en selfs met God beÔnvloed. Dit is natuurlik baie bevrydend om te besef dat God ons elkeen perfek aanmekaargesit het vir Sy doel deur te kyk na die persoonlikheidstipes van geloofshelde in die Bybel.

         Comment


         • #10
          Originally posted by Philip dT View Post

          Ta-An, het jy jou pesentasies gekyk?
          Entry level extrovert,,, twee inni middel en 44 op J
          The LORD is my Miracle

          G_d was gracious He has shown favor


          Hope is a seed
          God plants in our hearts
          to remind us
          there are better things ahead.
          -Holley Gerth

          Comment


          • #11
           Originally posted by Son of the South View Post
           Your Type is
           INTJ
           Introverted Intuitive Thinking Judging
           Strength of the preferences % 89 50 38 78

           Maar ek het al by geleentheid ander resultate ook gekry. Partykeer wissel dit ook afhangend of jy jouself inbeeld asof jy by die werk of by die huis is.

           Ons (ek en vroulief) het 'n hele ruk gelede 'n 'Kleure van Menswees' ding (gebasseer op die DISC profiel) by ons voormalige gemeente bygewoon. Dit het ons nogal heelwat gehelp om onsself en mekaar beter te verstaan. Sy het altyd gedink ek is moeilik en ek het gedink sy is 'n pyn. (Ons dink seker nog dieselfde ). Dit help ook om te verstaan hoe jou persoonlikheidstipe jou wisselwerking met ander mense en selfs met God beÔnvloed. Dit is natuurlik baie bevrydend om te besef dat God ons elkeen perfek aanmekaargesit het vir Sy doel deur te kyk na die persoonlikheidstipes van geloofshelde in die Bybel.
           Jou persentasies is baie sterk, so jy gaan waarskynlik 'n klassieke voorbeeld van hierdie tipe wees. Wat is jou beroep?

           http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/intj.html

           en

           http://www.personalitypage.com/INTJ.html
           Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

           Comment


           • #12
            Originally posted by Ta-An View Post
            Entry level extrovert,,, twee inni middel en 44 op J
            As jou persentasies laag is (onder 20), kan jy op daardie asse ook soms na die ander kant oorhel
            Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

            Comment


            • #13
             Originally posted by Philip dT View Post
             As jou persentasies laag is (onder 20), kan jy op daardie asse ook soms na die ander kant oorhel
             soos in 'n gesplete persoonlikheid?


             The LORD is my Miracle

             G_d was gracious He has shown favor


             Hope is a seed
             God plants in our hearts
             to remind us
             there are better things ahead.
             -Holley Gerth

             Comment


             • #14
              Originally posted by Philip dT View Post
              As jou persentasies laag is (onder 20), kan jy op daardie asse ook soms na die ander kant oorhel
              Jy sien..... as ek sulke grappies maak, moet jy weet waar jy met my staan......


              Ja, elke situasie beheer/bepaal die manier van my optrede

              Ek kan leiding neem waar ek moet, maar ek kan ook volg as dit van my verwag word.... maar ongelukkig kan ek op 'n stadium kom waar ek myself dan of uit die situasie verwyder of oorneem

              Ek neem eintlik baie maklik iets uit iemand se hande om 'n ding klaar te maak as ek sien hulle sokkol......
              The LORD is my Miracle

              G_d was gracious He has shown favor


              Hope is a seed
              God plants in our hearts
              to remind us
              there are better things ahead.
              -Holley Gerth

              Comment


              • #15
               Originally posted by Ta-An View Post
               soos in 'n gesplete persoonlikheid?


               Nee, glad nie. Mense wat naby aan die asse lÍ is op daardie aspek dikwels aanpasbaar. Ek is bv. 'n S, maar lÍ feitlik teenaan die as (1%), en is dus ook gemaklik met N funksies. Ek is dus soms meer S en soms meer N. Maar my basiese / default modus bly S.

               Mense met sterk persentasies kan ook na die ander pool van daardie as funsioneer, maar dit vra meer energie. 'n Sterk T (thinking) persoon is nie noodwendig koud en gevoelloos nie, maar vind dit makliker om detached en objektief in bv. konfliksituasies te bly. 'n F (feeling) peroon kan dit ook doen, maar dit vra meer energie. Net so kan 'n T persoon ook sy gevoel wys en bv. empaties optree, maar dit vra meer energie.
               Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

               Comment

               Working...
               X