Announcement

Collapse
No announcement yet.

Musiek in die eerste Kerk...?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Musiek in die eerste Kerk...?

  Kyk gerus na al hierdie uitsprake van vroeë Kerkvaders en ook daarna en veral met die reformasie. Hoekom was hierdie mense so gekant teen instrumente wat betref musiek in die Kerk? Die volgende berig was in Beeld en dit sal nogal interessant wees om hierdie afwesigheid van musiek in die vroeë Kerk beter te verstaan...

  Originally posted by Beeld
  Kerk duld lánk geen instrumente
  deur Alwyn Hefer
  2010-01-28 21:18


  Beeld-deurloop, “Van geraas tot heilige harmonie” deur Wilhelm Jordaan op 27 Januarie verwys.

  Wilhelm sê onder meer: “Tradisioneel word die orrel geasso*sieer met kerkmusiek en die saxofoon met wêreldmusiek.”

  As Wilhelm die American Encyclopedia raadpleeg, sal hy vind dat daar meer as 700 jaar lank ná Christus geen musiekinstrument in die erediens gespeel is nie.

  Ná die 8ste eeu n.C. is die orrel al hoe meer in die Latynse kerk gehoor, maar nie sonder sterk teenkanting van die monnike nie. In die Schaff-Herzog Encyclopedia word gesê dat die Hervormde Kerk die orrel uitgegooi het.

  Dit is waarom die eerste hervormers geen musiekinstrumente in hul dienste geduld het nie. Kyk wat sê Martin Luther van die orrel: “The organ in the worship of God is an ensign of Baal.”

  Die apostels wat gelei is deur die Heilige Gees het nie musiekinstrumente in die kerk toegelaat nie. Die enigste musiek wat God hoor, is die sang en melodie in die hart van Jesus se volgelinge. By gelowiges gaan dit oor wat God beveel.
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere… • #2
  So, wat het Mirriam met haar Tamboryn gemaak??
  OOPS!!
  Dis voor Christendom....
  In die OT kerk, is van siters en harpe en tamboryne gebruik gemaak.

  Daar word ook geglo dat Satan, die vermoe gehad het (dit was sy roeping) om musiek in die hemel te maak... en dat Satan musiek gebruik on sy wil te laat geskied....
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth

  Comment


  • #3
   Baie interesant !
   Ek verstaan dat die Puritane, wat bekend daarvoor was dat hulle die kerk so Bybels suiwer as moontlik probeer hou het, ook nie musiekinstrumente tydens dienste gebruik het nie.

   Comment


   • #4
    Eff 5 : 19 Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,

    Kol 3 : 16 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.


    Dit is dus 'n nuwe testament verordening om te Psalmsing .....

    OK, nou wat se die Psalms ? ...... hier is net 'n paar voorbeelde :
    Psalms :
    33 :
    1 o Regverdiges, jubel in die HERE! 'n Loflied betaam die opregtes.
    2 Loof die HERE met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp.
    3 Sing tot sy eer 'n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank.

    71 :
    22 So wil ek U dan ook loof met die instrument van die harp, u trou, my God! Ek wil psalmsing tot u eer op die siter, o Heilige van Israel!
    23 My lippe sal jubel as ek psalmsing tot u eer, en my siel, wat U verlos het.

    81
    3 Hef aan 'n lied en laat die tamboeryn klink, die lieflike siter saam met die harp.
    4 Blaas die basuin op nuwemaan, op volmaan vir ons feesdag.

    98
    5 Psalmsing tot eer van die HERE met die siter, met die siter en die stem van gesang,
    6 met trompette en basuingeklank; juig voor die aangesig van die Koning, die HERE!

    108
    2 My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja, ook my eer.
    3 Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak.

    149
    1 Halleluja! Sing tot eer van die HERE 'n nuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote!
    2 Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor hulle Koning!
    3 Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.

    150 :
    1 Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!
    2 Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid!
    3 Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;
    4 loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;
    5 loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!
    6 Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!

    Ps 139 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

    Ps 139 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

    Comment


    • #5
     Moet ons God loof en Prys sonder musiek, sonder instrumente? Moet ons dan begrafnis hou? Dikbek rondloop? Styf wees en onself stilhou? Nee dit klink nie reg nie... Ek is self 'n baie stil teruggetrokke mens, maar ek geniet dit vreeslik as mense 'n groot kabaal opskop, georganiseerde harmonieuese geraas maak met instrumente, gesing en handeklap, om jouself net spontaan oor te gee om jou Skepper se Naam groot te maak.

     Ons is mos almal kinders, so kom ons gedra ons soos kinders!! Kinders van Almagtige God. Want ons kan, uit liefde vir Hom kan ons beslis

     Comment


     • #6
      Calvyn het liedere self geskryf en laat skryf vir die eredienste. Ja, dit is waar, voor die reformasie was musiek in eredienste nie werklik aanwesig nie. Dit maak dit nie noodwendig goed of sleg nie, enigiets waardeur ons God kan verheerlik (nie emosies opsweep nie) is vir my goed, maar die prediking en Woord moet sentraal in enige erediens staan.

      Comment


      • #7
       Ahhhh ek het vanoggend gelees : To prophesy with the Harp!! 1 Kronieke 25:1 En Dawid en die leërowerstes het vir die diens die seuns van Asaf en Heman en Jedútun afgesonder, wat op siters en op harpe en op simbale besield gespeel het, (Om daarmee te profeteer)

       So .... musiek instrumente kan gebruik word om die Here mee te bedien... en om mee te profeteer,,,, sommige harpe het 22 snare, die getal letter vd Hebreeuse alfabet , so wanneer mens daarop speel, dan spel jy eintlk WOORD uit
       The LORD is my Miracle

       G_d was gracious He has shown favor


       Hope is a seed
       God plants in our hearts
       to remind us
       there are better things ahead.
       -Holley Gerth

       Comment


       • #8
        Dankie vir julle antwoorde. Ek is nie self gekant teen musiek nie (inteendeel dit is iets wat mens baie kan stig en dit is lekker om tot eer van Here uit volle bors te sing), behalwe as dit oordadig en manipulerend raak glo ek is musiek nie opbouend nie. My vraag is egter, waaroor was die eerste Kerk en dan ook tydens die reformasie, mense so gekant teen musiek en hoekom was musiek so lank afwesig in die Kerk?

        Mens wil graag agter die kap van die byl kom, dink julle hierdie mense wat so gekant was daarteen was in reguit taal, van die pad af?
        The Rapture

        My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
        but I must confess, don’t worry
        the rapture is not before the Great Tribulation
        it’s before God’s wrath!!!

        Because His wrath is not meant for you
        it’s for all the people in the zoo
        think about it and refresh…
        you will see there’s no way out of here, in the flesh

        If you really believe, you will see
        the rapture is for you and me
        when we decide to leave from here
        that very day, oh! God adhere…


        Comment


        • #9
         Hoe profeteer 'n harp?

         Comment


         • #10
          Originally posted by Paul Pienaar View Post
          Hoe profeteer 'n harp?
          net soos jou stem.... die instrument wat jy gebruik om iets mee te doen
          The LORD is my Miracle

          G_d was gracious He has shown favor


          Hope is a seed
          God plants in our hearts
          to remind us
          there are better things ahead.
          -Holley Gerth

          Comment


          • #11
           So jy sê die stem en die harp profeteer dieselfde?

           Comment


           • #12
            Wat sou fout wees, met die volgende 4 gekwoteerde uitsprake?

            CHRYSOSTOM "David formerly sang songs, also today we sing hymns. He had a lyre with lifeless strings, the church has a lyre with living strings. Our tongues are the strings of the lyre with a different tone indeed but much more in accordance with piety. Here there is no need for the cithara, or for stretched strings, or for the plectrum, or for art, or for any instrument; but, if you like, you may yourself become a cithara, mortifying the members of the flesh and making a full harmony of mind and body. For when the flesh no longer lusts against the Spirit, but has submitted to its orders and has been led at length into the best and most admirable path, then will you create a spiritual melody." (Chrysostom, 347-407, Exposition of Psalms 41, (381-398 A.D.) Source Readings in Music History, ed. O. Strunk, W. W. Norton and Co.: New York, 1950, pg. 70.)
            CLEMENT "Leave the pipe to the shepherd, the flute to the men who are in fear of gods and intent on their idol worshipping. Such musical instruments must be excluded from our wingless feasts, for they arc more suited for beasts and for the class of men that is least capable of reason than for men. The Spirit, to purify the divine liturgy from any such unrestrained revelry chants: 'Praise Him with sound of trumpet," for, in fact, at the sound of the trumpet the dead will rise again; praise Him with harp,' for the tongue is a harp of the Lord; 'and with the lute. praise Him.' understanding the mouth as a lute moved by the Spirit as the lute is by the plectrum; 'praise Him with timbal and choir,' that is, the Church awaiting the resurrection of the body in the flesh which is its echo; 'praise Him with strings and organ,' calling our bodies an organ and its sinews strings, for front them the body derives its Coordinated movement, and when touched by the Spirit, gives forth human sounds; 'praise Him on high-sounding cymbals,' which mean the tongue of the mouth which with the movement of the lips, produces words. Then to all mankind He calls out, 'Let every spirit praise the Lord,' because He rules over every spirit He has made. In reality, man is an instrument arc for peace, but these other things, if anyone concerns himself overmuch with them, become instruments of conflict, for inflame the passions. The Etruscans, for example, use the trumpet for war; the Arcadians, the horn; the Sicels, the flute; the Cretans, the lyre; the Lacedemonians, the pipe; the Thracians, the bugle; the Egyptians, the drum; and the Arabs, the cymbal. But as for us, we make use of one instrument alone: only the Word of peace by whom we a homage to God, no longer with ancient harp or trumpet or drum or flute which those trained for war employ." (Clement of Alexandria, 190AD The instructor, Fathers of the church, p. 130)
            CLEMENT "Moreover, King David the harpist, whom we mentioned just above, urged us toward the truth and away from idols. So far was he from singing the praises of daemons that they were put to flight by him with the true music; and when Saul was Possessed, David healed him merely by playing the harp. The Lord fashioned man a beautiful, breathing instrument, after His own imaged and assuredly He Himself is an all-harmonious instrument of God, melodious and holy, the wisdom that is above this world, the heavenly Word." … "He who sprang from David and yet was before him, the Word of God, scorned those lifeless instruments of lyre and cithara. By the power of the Holy Spirit He arranged in harmonious order this great world, yes, and the little world of man too, body and soul together; and on this many-voiced instruments of the universe He makes music to God, and sings to the human instrument. "For thou art my harp and my pipe and my temple"(Clement of Alexandria, 185AD, Readings p. 62)
            ERASMUS "We have brought into our churches certain operatic and theatrical music; such a confused, disorderly chattering of some words as I hardly think was ever in any of the Grecian or Roman theatres. The church rings with the noise of trumpets, pipes, and dulcimers; and human voices strive to bear their part with them. Men run to church as to a theatre, to have their ears tickled. And for this end organ makers are hired with great salaries, and a company of boys, who waste all their time learning these whining tones." (Erasmus, Commentary on I Cor. 14:19)
            Die feit is, altans dit is hoe dit huidiglik vir myself voorkom volgens die inligting wat mens reeds het, is dat instrumente wat betref musiek vir honderde jare na Christus nie in die Kerk was nie. Dit moet mos weens 'n goeie rede wees, kan ons dit vandag net eenvoudig ignoreer, al weet ons musiek met instrumente is mooi?
            The Rapture

            My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
            but I must confess, don’t worry
            the rapture is not before the Great Tribulation
            it’s before God’s wrath!!!

            Because His wrath is not meant for you
            it’s for all the people in the zoo
            think about it and refresh…
            you will see there’s no way out of here, in the flesh

            If you really believe, you will see
            the rapture is for you and me
            when we decide to leave from here
            that very day, oh! God adhere…


            Comment


            • #13
             Originally posted by Paul Pienaar View Post
             So jy sê die stem en die harp profeteer dieselfde?
             Gaan lees die pos waar jy die gesien het weer
             The LORD is my Miracle

             G_d was gracious He has shown favor


             Hope is a seed
             God plants in our hearts
             to remind us
             there are better things ahead.
             -Holley Gerth

             Comment


             • #14
              En 'n siter en 'n simbaal en 'n 'kinnor' wat nie 22 snare het nie?

              Hoe profeteer hierdie musiek instrumente?

              Comment


              • #15
               Originally posted by Paul Pienaar View Post
               En 'n siter en 'n simbaal en 'n 'kinnor' wat nie 22 snare het nie?

               Hoe profeteer hierdie musiek instrumente?
               Daar is 'n lied in Hebreeus wat so gaan : " Ani kinor" Wat sê dat jy 'n harp is, dus jy is die instrument wat die musiek maak..... laat my dink aan "klinkende metaal en luidende simbaal" 1 Kor 13:1 Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Weer word hier verwys na die handeling van die mens as musiek instrument...

               1 Kron 15:16 En Dawid het aan die owerstes van die Leviete gesê om hulle broers, die sangers, op te stel met musiekinstrumente, harpe en siters en simbale, om hulle te laat hoor deur die stem met blydskap te verhef.

               2 Kron 7:6 terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, ook die Leviete met die musiekinstrumente van die HERE, wat koning Dawid gemaak het, om die HERE te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan.

               Lyk nogals asof dit OK is met die Here om musiek instrumente te gebruik.... soos Hy opdrag gegee het daarvoor
               The LORD is my Miracle

               G_d was gracious He has shown favor


               Hope is a seed
               God plants in our hearts
               to remind us
               there are better things ahead.
               -Holley Gerth

               Comment

               Working...
               X