Announcement

Collapse
No announcement yet.

Pasop wat jy s!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Pasop wat jy s!

  Is dit bygelowig om te glo dat mens nie dt moet uitspreek wat jy nie wil h moet gebeur nie? Byvoorbeeld, moenie vir jou kind s "moenie teen die muur opklim nie want jy sal val en 'n been breek". My man korrigeer my altyd as ek s "ons sal bel as ons by die huis kom" - dit moet wees "wanneer ons by die huis kom". Aan die ander kant, kan jy deur in geloof iets uit te spreek dit maak gebeur? Dis 'n idee wat oorgewaai het van my charismatiese maaitjies af, maar ek wonder nou maar net.....
  The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

 • #2
  Nee Lanie, dit het sterk sy wortels in die "Name it and Claim it" Word Faith beweging. Die Woord leer dat ons moet praat van as dit die Here se wil is, want alles gebeur uit Sy wil. Ons woorde het nie magiese krag om dinge te laat gebeur of nie te laat gebeur nie.

  Groete
  Phil

  Comment


  • #3
   Waar kom die spreekwoord dan vandaan "woorde dra krag"?

   Comment


   • #4
    Originally posted by Sonia Smit View Post
    Waar kom die spreekwoord dan vandaan "woorde dra krag"?
    Jesaja 55:11 so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

    Pasop wat jy s....
    The LORD is my Miracle

    G_d was gracious He has shown favor


    Hope is a seed
    God plants in our hearts
    to remind us
    there are better things ahead.
    -Holley Gerth

    Comment


    • #5
     Miskien mag die help?

     Mat 15:11 Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein.
     Mat 15:12 Daarop kom sy dissipels nader en s vir Hom: Weet U dat die Farisers, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het?
     Mat 15:13 Maar Hy antwoord en s: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word.
     Mat 15:14 Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as n blinde n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.
     Mat 15:15 En Petrus antwoord en s vir Hom: Verklaar vir ons hierdie gelykenis.
     Mat 15:16 Maar Jesus s: Is julle dan ook nog sonder verstand?
     Mat 15:17 Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie?
     Mat 15:18 Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is di wat die mens onrein maak.
     Mat 15:19 Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.
     Mat 15:20 Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.
     Dis alles net genade -Ma Grace
     "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

     Comment


     • #6
      Woorde het krag.

      Originally posted by Lanie View Post
      Is dit bygelowig om te glo dat mens nie dt moet uitspreek wat jy nie wil h moet gebeur nie? Byvoorbeeld, moenie vir jou kind s "moenie teen die muur opklim nie want jy sal val en 'n been breek". My man korrigeer my altyd as ek s "ons sal bel as ons by die huis kom" - dit moet wees "wanneer ons by die huis kom". Aan die ander kant, kan jy deur in geloof iets uit te spreek dit maak gebeur? Dis 'n idee wat oorgewaai het van my charismatiese maaitjies af, maar ek wonder nou maar net.....
      Lanie - woorde dra wel krag - ons kan 'n persoon maak of breek deur ons woorde.

      Mens kan wel vloeke of seeninge uitspreek teen en oor andere, maar nie elke negatiewe ding wat mens se is 'n vloek nie, en nie elke positiewe ding is 'n seening nie. (As voorbeeld: aan die einde van 'n kerkdiens spreek baie predikers 'n seen oor hulle gemeente-lede uit.)

      Phil is reg - jy beskryf die "Name it and claim it" beweging se leeringe hierbo. Hulle glo in 'positive confession', maar soos wat hulle dit bedoel is dit 'n dwaalleer en eintlik okkulties (dis heksery). Hulle verwar geloof met eie wil.
      Jeremiah 29:11
      "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope." (NASB)

      Comment


      • #7
       Phil is innie Kol

       Ja Jakobus 4 praat van "as die Here wil"

       Phil is innie kol

       Dave Hunt in Occult Invasion ontraffel hierdie "Word-Faith" beweging.

       Tog moet ons onthou dat Kol 4 se dat "Let your words be seasoned with salt, giving grace to your hearers."
       Anton VS

       Slegs beskawings wat hulle wortels skiet in die Christelike Geloof kan werklikwaar as beskawing bestempel word.

       -- Abraham Kuyper --


       www.collegia.blogspot.com

       Comment


       • #8
        Mens moet versigtig wees om nie idees te verwar nie. Lanie beskryf die sogenaamde "Word-Faith" kultus, maar ons woorde dra tog krag, en kan wond soos 'n wapen of heelmaak soos 'n pleister.

        Ek dink ook byvoorbeeld aan Noag se vloek oor sy seun en die se nageslag. Die Bybel s nie of hierdie vloek tot vervulling gekom het nie, maar ag dit tog belangrik genoeg om te noem.

        Comment


        • #9
         Jesaja 55:11 praat van die Woord van die Here wat verkondig word - God sal Sy doel daarmee bereik, dit sal nie leeg terugkeer nie. M.a.w. se wat God op jou hart le om te se, moenie bekommer oor die effektiwiteit daarvan nie, God sal sorg dat dit tref waar dit moet tref.

         Matteus 15 : 11-20 praat van vuil gedagtes wat in 'n mens se hart leef en deur dit wat jy se, weerspieel word (sien vers 19) M.a.w. moenie bekommer oor sogenaamde "onrein" kos wat jy inneem nie, maar maak eerder jou hart skoon, sodat dit wat by jou mond uitkom, rein kan wees.

         Maar nerens in die Bybel is daar enige gronde vir die bewering dat dit wat jy se, so sal gebeur nie. Die gedagte dat mens versigtig moet wees hoe jy praat en jou woorde mooi moet deurdink sodat jy nie dalk per ongeluk iets negatiefs oor jouself of iemand anders bring nie, is snert. ('n Vloek wat uitgepreek word, is natuurlik iets heeltemal anders) Nee wat, 'n Christen hoef nie oor so iets te bekommer nie, ons God is in beheer van wat met ons gebeur, en niks wat ons so in die verbygaan se, kan enige invloed daarop he nie.

         Comment


         • #10
          Die krag wat daar in ons woorde is le daarin dat dit wat jy se iemand anders kan stig of afbreek. Deur vertroue in iemand uit te spreek, motifeer jy hom en jy lig sy gemoed daardeur, deur wantroue in iemand uit te spreek, kan jy hom mismoedig maak en opstel vir mislukking. Maar daar is geen magiese krag in woorde nie, dit is ook wat die Bybel leer, ons moet mekaar opbou deur ons woorde, nie afbreek nie.

          Comment


          • #11
           Lanie...

           ek was ook pens en pootjies in daai "confession" storie - soveel so dat jy nie eers mag noem dat jy 'n kopseer het nie of iets nodig het nie, want dis nie "volgens die woord" nie en "negative confession" .... ongelukkig lei dit daartoe dat jy op die ou ent tot vir jouself lieg om andere se ore te bevredig......

           die "confess & poses" storie het ook 'n amperse wettiese ondertoon begin kry en die werklikheid van die Woord het so te se verlore gegaan met versies "confess" om omstandighede met jou mond te manululeer i.p.v. in geloof en nederigheid aan God se wil.....


           MAAR.... omdat 'n klop loskoppe oorboord gegaan het met 'n lering, beteken dit nie dat ons woorde geen waarde het nie....... daar is baie tekse wat die teendeel aanspreek..... veral t.o.v. negatiewe gebruik van woorde teenoor andere.........

           Eph 4:
           25 Daarom, l die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. ..........
           29 Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.
           Kol 3 :
           8 Maar nou moet julle ook dit alles afl, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

           9 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgel het
           10 en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

           11 waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.

           12 Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.

           13 Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

           14 En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.

           15 En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

           16 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

           17 En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.           en dan natuurlik dat geloof die uitspreek daarvan nodig het....

           Rom 10 :
           9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;
           10 want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.


           ...............


           daar le 'n diepe waarheid in die krag van woorde - onthou ons is in God se beeld geskape en Hy het deur sy Woord die hele skepping tot werklikheid gebring....... ( nee-nee, ons is nie so gelyk aan God nie ! lees weer... )

           dit is altyd voordelig om 'n wag voor jou mond te sit en soms eers te dink voor jy iets net se..... as jy iets negatiefs genoeg oor en oor se gaan dit later jou geloof negatief beinvloed want jou eie ore hoor dit... ( geloof kom deur gehoor... ) ...... as jy geduring jou kind afbrekend kritiseer gaan hy later moed verloor en begin glo dat wat ma nou se seker dan maar altyd waar is...... ons ken die nagevolge van 'n man wat gedurig sy vrou afbreek met aanmerkings ( of andersom ) ......


           nagedagte..
           .. daarom is dit ook belangrik om op te let wat jy in jou ore in toelaat....
           Ps 139 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

           Ps 139 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

           Comment


           • #12
            Wys jou nou net hoe maklik mense met 'n idee op loop kan gaan omdat dit "noble" klink maar nie die waarheid is nie. Ek hoor baie keer iemand s "moenie dit uitspreek oor jouself nie" of "ek kanselleer wat jy ges het in Jesus se naam". En baie Christene glo dit! Baie! Ek het ook. Ek het net gister opgestaan en toe kom die vraag uit die bloute by my op of dit nie dalk grens aan bygelowigheid nie.
            The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

            Comment


            • #13
             Originally posted by Phil Fourie View Post
             Die krag wat daar in ons woorde is le daarin dat dit wat jy se iemand anders kan stig of afbreek. Deur vertroue in iemand uit te spreek, motifeer jy hom en jy lig sy gemoed daardeur, deur wantroue in iemand uit te spreek, kan jy hom mismoedig maak en opstel vir mislukking. Maar daar is geen magiese krag in woorde nie, dit is ook wat die Bybel leer, ons moet mekaar opbou deur ons woorde, nie afbreek nie.

             stem 100% saam.... jy se dit net in beter woorde, Phil !....

             jou woorde self is nie 'n towestokie nie....... die enigste krag van woorde is die invloed daarvan op die hoorder se geloof.......
             Ps 139 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

             Ps 139 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

             Comment


             • #14
              Ons moet onthou dat ons nie G_d kan manipuleer met woorde wat ons spreek nie,,,,,, maar ons moet lewe spreek, nie die dood nie.

              Die woorde wat dood maak wat uit ons monde kom, is woorde wat andere seer maak, negatiewe woorde ens.
              The LORD is my Miracle

              G_d was gracious He has shown favor


              Hope is a seed
              God plants in our hearts
              to remind us
              there are better things ahead.
              -Holley Gerth

              Comment


              • #15
               Hallo Lani

               Originally posted by Lanie View Post
               Is dit bygelowig om te glo dat mens nie dt moet uitspreek wat jy nie wil h moet gebeur nie? Byvoorbeeld, moenie vir jou kind s "moenie teen die muur opklim nie want jy sal val en 'n been breek". My man korrigeer my altyd as ek s "ons sal bel as ons by die huis kom" - dit moet wees "wanneer ons by die huis kom". Aan die ander kant, kan jy deur in geloof iets uit te spreek dit maak gebeur? Dis 'n idee wat oorgewaai het van my charismatiese maaitjies af, maar ek wonder nou maar net.....
               Daar is nog 'n aspek wat ons moet onthou en dit is:
               SPr 26:2 Soos die voltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is n vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie.

               As ek weet wie ek is in Christus en ek het my sonde voor hom bely, dan kan geen vloek "op my klim" of aankleef of aanraak nie, en sal dit dan "wegvladder" van my af, want Hy het vir ons 'n vloek geword sodat ons sonder die vloek wat sonde oor ons bring, kan leef.

               Dus, as die Gees my oortuig van sonde moet ek dit dadelik bely sodat die Vyand of vloeke geen vatplek op my kan kry nie

               1Jo 5:18 Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.

               Kyk ook net na hierdie "juweel" skrif
               Deu 23:5 Maar die HERE jou God wou nie na Bleam luister nie; maar die HERE jou God het vir jou die vloek in n sen verander, omdat die HERE jou God jou liefgehad het.


               2Ti 3:12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

               Comment

               Working...
               X