Announcement

Collapse
No announcement yet.

JEDP of die DokumentÍre Hipotese

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #16
  Originally posted by CFJ View Post
  Willem,

  JEDP is een van die redes hoekom hoofstroom Kerke in ons land en ook wÍreldwyd so liberaal geword het. Dit is waarmee 'n teologie student gekonfronteer word en baie min van hulle kom heel anderkant uit, na die JEDP hulle beet gehad het. JEDP leer hulle om die Bybel met 'n skÍr te lees...
  "the penny drops!" as die kweekskole so geleer word, is dit geen wonder dat hulle net patroon volg nie!? Die hele jaar se kalender en preke is al reg? Waar kom die oortuiging van die Gees in dat jy hieroor of daaroor moet praat?
  Dis alles net genade -Ma Grace
  "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

  Comment


  • #17
   Om net perspektief te kry, word sekere dele net herhaal wat reeds genoem is, sodat die perfekte en volmaakte harmonie van hierdie uitsondelike boek, naamlik Levitikus, tot reg kan kom. Daar is een spesifieke boek, die boek van Levitikus, wat die JEDP hipotese feitlik totaal wil negeer. Volgens die JEDP hipotese is daar weinig letterkundige styl in hierdie boek. Dit is dan ook veral die wrede "priesterlike" bloedoffers, wat mee fout gevind word.

   Mens sal dit moet ondersoek en sien of Levitikus werklik so irrelevant en onsamehangend wreed is, soos Wellhausen en ook ondersteuners van hierdie liberale uitkyk, probeer weergee.

   Ek haal graag vry aan uit David Pawson se boek, Unlocking the Bible, bladsy 131-153. Vir doeleindes van hierdie skrywe word alles in Afrikaans vertaal. Om werklik te verstaan wat Levitikus se doel is en hoe dit in die Pentateug inpas, sal mens na die volgende diagramme moet kyk, wat 'n baie duidelike oorsig en ook logiese beeld skep, van die posisie wat Levitikus inneem. Die volgende diagram dui aan oor wie of aan wie elke boek se instruksies handel.
   Aan wie is elke boek gerig in Moses se eerste 5 boeke = Pentateug = Torah.

   **GENESIS******************>>UNIVERSEEL

   **EXODUS***********************>>NASIONAAL

   **LEVITIKUS**************************>>STAM

   **NUMERI***********************>>NASIONAAL

   **DEUTERONOMIUM***********>>UNIVERSEEL

   Levitikus kan heelwat beter verstaan word, as mens sien wat die bepaalde vorm is van die Pentateug en die posisie waarin Levitikus hierin geplaas is. Die volgende diagram verduidelik die tyd-skale wat gevind word in die verhaal van elke boek en hoe hulle soos met Chiasma's, soortgelyke strukture wat in en uit beweeg, aandui.
   Watter tydskale speel af in Moses se eerste 5 boeke = Pentateug = Torah.

   **GENESIS******************>>EEUE

   **EXODUS***********************>>JARE

   **LEVITIKUS**************************>>MAAND

   **NUMERI***********************>>JARE

   **DEUTERONOMIUM***********>>EEUE

   Hierdie ordelikheid wat mens sien in die posisie van die boek Levitikus en ook die tyd-skale wat invloei tot 'n hoogtepunt in Levitikus en dan weer dienooreenkomstig uitvloei, is nie toevallig nie en ook nie die werk van mense nie, maar van 'n almagtige God, soos ook aangedui gaan word met die besonderse ordelike struktuur in die boek Levitikus self. Die boek van Levitikus, wys in volheid op die Ou Testament, die versoening van die kruis en die Nuwe Testament en het profetiese waarde wat net deur die volmaakte plan van God daargestel kon word. Die beeld van die Ou Testament in Levitikus wys soos die wet op Christus dui, die weg van regverdigmaking aan. Die beeld van die Nuwe Testament in Levitikus dui die pad van heiligmaking aan. Soos reeds gewys met chiasma's, is daar 'n inloop tot by 'n klimaks, die dag van versoening (sondebok) in hierdie geval en 'n uitloop wat perfek korreleer. Die hoofstukke in Levitikus dui dan ook 'n ordelike invloei en uitvloei aan, soos hier uitgebeeld en vee alle aansprake van die mens-uitgedinkte JEDP, spreekwoordelik van die tafel af.
   STRUKTUUR VAN LEVITIKUS = SAMEVATTING VAN BYBEL

   ...................................>>Lev 1-7 Offers en Offerhandes
   REGVERDIGMAKING
   ........................................>>Lev 8-10 Priesterdom
   Weg na God
   .............................................>>Lev 11-15 Onrein ------> Rein

   ------------------------------------>>Lev 16 Dag van Versoening

   .............................................>>Lev 17-22 Gewoon ------> Heilig
   Pad met God
   ........................................>>Lev 23-25 Aanbidding
   HEILIGMAKING
   ...................................>>Lev 26-27 Waarborge en Beloftes

   Niemand anders as God is verantwoordelik vir hierdie verstommende strukture in stories, boeke en ook die Pentateug nie. Om die waarheid te sÍ, daar is meer woorde van God in die boek van Levitikus, as in enige ander boek in die Bybel. Feitlik 90% van die boek van Levitikus, is direkte woorde van God, soos byvoorbeeld, En die HERE het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesÍ: (Lev 1:1 AOV)

   Daar is soos genoem geen ander boek in die Bybel, waar soveel direkte spraak van God gevind kan word nie, so as iemand God se Woord wil lees, is hierdie normaalweg "vervelige" boek, die perfekte plek om te begin!
   The Rapture

   My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
   but I must confess, donít worry
   the rapture is not before the Great Tribulation
   itís before Godís wrath!!!

   Because His wrath is not meant for you
   itís for all the people in the zoo
   think about it and refreshÖ
   you will see thereís no way out of here, in the flesh

   If you really believe, you will see
   the rapture is for you and me
   when we decide to leave from here
   that very day, oh! God adhereÖ


   Comment

   Working...
   X