Announcement

Collapse
No announcement yet.

"Evolusie se elegante nederigheid"

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Inligting "Evolusie se elegante nederigheid"

  Hierdie skrywer is pesifiek gerig op 'n berig in die Burger, met dieselfde titel as hierdie draad. Ek haal slegs sommige stellings aan.


  Repliek :

  Die man het soveel mense grond toe gebring met stellings soos: “We must, however, acknowledge, as it seems to me, that man with all his noble qualities... still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin.”

  God se Woord leer vir ons iets anders. Terwyl Darwin skryf dat ons inderdaad niks anders as ‘n “hoër orde” dier is nie, (en dus by implikasie verskoon kan word as ons soos diere optreë), staan daar geskryf :


  Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
  27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
  28 En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

  Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword.


  As ons tekste soos hierdie lees, en ons verstaan dat ons as die kroon van die skepping in God se oë gesien word, hoe kan ons nog vereenselwig word met diere ? Jesus Christus het nie as ’n dier aarde toe gekom nie, maar as ’n mens, om vir Sy kinders se sondes te betaal. Nee, ons is nie diere nie. Die aarde, en alles daarop, is onderwerp aan die mens. Die mens is geskape na die beeld van God en het “die asem van die lewe” van God ontvang. Die Woord lëer dus vir ons dat ons soveel meer as net ’n dier is. Jy is spesiaal. Jy kan Sy Naam aanroep en as een van die almagtige SkepperGod se kinders gereken word. Geen ander wese op aarde kan daarop aanspraak maak nie. Net jy.


  Natuurlik was en is sommige mense steeds steeks om te hoor ons almal kom van Afrika af (The Descent of Man) en deel ’n gemeenskaplike voorsaat met die groot primate.

  Inderdaad ja. Tel my maar onder die “steekse sommiges.”
  Indien ons almal van Afrika af kom, en meer spesifiek die suidelike deel van Afrika, kan ons waag om te wonder hoekom, indien Suider-Afrika die oudste samelewings bevat, dit die enigste kontinent is waar die wiel, die seil en die knoop, nie onafhanklik ontwikkel het nie ? Hoekom het die mees suksesvolste volke oënskynlik vanuit die midde ooste ontstaan, waar die oorgrote deel van die Bybel-verhaal afspeel ? Hoekom is daar so min oorblyfsels van hierdie proto-samelewing in Afrika, of kan ons maar stellings soos hierdie aanvaar op grond van ’n paar brokkies gebeentes wat gevind is ?
  Die realiteit is dat pro-evolusie wetenskaplikes glad nie so opgewonde is oor Australopithecus africanus as wat deur Suid Afrikaanse propoganda voorgegee word nie. Dit is duidelik uit literatuur en nuus berigte dat spesies soos A. afarensis (waarvan die bekende Lucy ’n voorbeeld is ) die meeste fokus vanuit paleontologiese propoganda sirkels geniet. Die realiteit is dat daar net te veel probleme rondom Australopithecus africanus bestaan om selfs deur evolusie kenners aanvaar te word. Op die meeste blyk dit dat die algemene konsessie eerder is dat hierdie spesie ‘n “sy-tak” eerder as ’n voorloper van die mens is.
  Daar is egter so baie geld spandeer aan die bemarking van hierdie “cradle of humankind”, spesifiek in Suid Afrika, dat die persone betrokke nie sal waag om korreksies aan hulle blykbaar foutiewe en onvoledige navorsing te doen nie.


  http://www.answersingenesis.org/articles/wow/did-humans-really-evolve  Indien jy steeds redeneer “As ek van ’n aap (of nog erger, ’n bobbejaan) afkom, hoekom is hier nog ape?” is jou redenasie 151 jaar oud en verstaan jy evolusieleer om die een of ander rede verkeerd. Of jy is ’n slagoffer van moedswilligheid.


  Nee, niemand redeneer so nie. Hierdie is bloot ’n strooipop argument om mense wat nie in evolusie glo nie af te skiet. Daar is inderdaad ’n slagoffer van moedswilligheid hier betrokke, maar dit sal eerder die persoon wees wat argumente soos hierdie in die monde van mense plaas wat dit nooit gesê het om mee te begin nie.


  Nog minder was Darwin verantwoordelik vir die rassistiese en diskriminerende sosiale Darwinisme wat teenstanders van evolusieleer lief is om verkeerd te gebruik.

  ’n Uiters aanvegbare stelling.
  Indien Darwin reg is, beteken dit dat “reg” en “verkeerd” , asook moraliteit in die algemeen, uiters relatief is. Hierdie idee is prakties toegepas in ideologië soos Marxisme, wat soos algemeen bekend, onder die leiding van figure soos Stalin en andere tot die dood van miljoene mense gelei het. In teenstelling hiermee leer die Woord vir ons dat die mensdom afstammelinge is van twee mense, en dat al Jesus Christus se kinders op gelyke voet voor Hom staan.

  Hand 17:26 En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,
  27 sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;
  28 want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.
  Onder die ideologie van Darwinisme word idees en aksies soos aborsies, homoseksualiteit, en pornografie “relatief” en volgens die mode van die tyd beoordeel, terwyl die Woord hierdie dinge streng beoordeel. Aborsie en kindermoord as voorbeeld, is sinonieme onder die Christen geloof.
  Daar is geen evolusinêre dryfveer vir moraliteit nie, dit pas glad nie binne die Darwinistiese model in nie, so waar kom dit dan vandaan ? Die antwoord is in die Woord :

  Rom 2:14 Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulleself 'n wet, al het hulle geen wet nie;
  15 omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig,
  16 in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie.

  God skryf “die Wet” , die mensdom se morele kompas, op mense se hart, of hulle dit wil hê of nie. Moraliteit is dus niks anders as ’n Godgegewe eienskap van die mens nie.


  http://www.answersingenesis.org/home/area/the-lie/chapter8.asp  .
  Evolusie is dus nie liniêr en progressief nie. Indien dit so was, sou eenvoudige organismes lankal nie meer hier gewees het nie, hoewel daar miljoene van hulle is.


  Daar is ’n reuse fout in hierdie stelling wat my laat wonder of die skrywer werklik die teorie agter Darwinisme verstaan ! Wat beteken evolusie dan anders as “progresiewe verandering” ? Evolusie impliseer ondere andere die byvoeging van genetiese materiaal, die verandering van spesies van ’n laer na ‘n hoër orde , en nou is dit nie progresief nie ? Is “natuurlike seleksie” soos omskryf deur evolusie nie progresief nie ?

  Hierdie stelling impliseer dat daar in der waarheid soveel gate in die sogenaamde “bewyse” is, beginende by die fossielrekord, dat soortgelyke uitlatings ingewurm moet word om Darwinisme se bankrot balaansstaat te laat klop.

  Ek herhaal hierdie aanhaling weer :

  “We must, however, acknowledge, as it seems to me, that man with all his noble qualities still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin.”

  Dit is duidelik hoe Darwin oor die saak gevoel het : lae ordes na hoër ordes. Dit is nie my skuld as die fossielrekkord nie wil saamspeel nie.


  Bevolkings van spesies word soms geskei deur geografie soos migrasie, en dit gebeur dat wat eers ’n enkele spesie was, in verskillende takke skei deur aanpassing (adaptasie) in verskillende omgewings. Darwin het dit besef en so ’n verwante skets in een van sy notaboeke gemaak.

  Vir eens stem ons saam ! Voorbeelde hiervan is duidelik bespeurbaar in die natuur, en jy gaan min mense kry wat hieroor gaan verskil. Ons het tot ’n naam hiervoor : mikro-evolusie. Ek is egter bevrees dat hierdie punt eerder die bewyse teen Darwinisme laat opstapel as om die saak te versterk.
  Die probleem is dit : Alhoewel dit duidelik bespeurbaar is dat, byvoorbeeld ’n vinkspesie se snawel relatief vinnig gaan aanpas by die omgewing waarin die vink homself bevind, gaan jy byvoorbeeld NOOIT sien dat die vink in ’n jellievis verander nie....en DIT is Darwinisme. Die vink het bloot beskikbare genetiese inligting gebruik om te verander, niks is bygevoeg of weggelaat nie, en DIT noem ons Inteligente Ontwerp, soos gedoen deur die SkepperGod.


  Terwyl 150 jaar later in sekere kringe debatte is oor of evolusie bestaan of nie, ten spyte van sigbare bewyse soos die snelmuterende MI-virus en middelweerstandige tuberkulose, is top-wetenskaplikes besig om diegene wat só dink, agter te laat. Hulle gaan nie eens meer die stof in die pad sien wanneer dié aankondiging nog in ons leeftyd gaan kom nie.

  Hierdie stelling is die hoof beweegrede vir my skrywe. Weereens ’n strooipop in die mond van mense geplaas wat kies om in die Skepping, eerder as Dariwinisme te glo, en weereens raak die skrywer van bogenoemde deurmekaar met haar termonologie. Darwinisme impliseer dat, met die verstommende mutasie-tempo van die MI virus, dit nou al ’n kleinerige apie moes gewees het, en nie meer ’n voorbeeld van ‘n “eenvoudige organisme” nie. Die realiteit is dat die MI virus, as slegs een voorbeeld, die vermoë besit om sy genetiese samesteling te verander, nie spontaan stukke genetiese materiaal by te voeg nie ..... alhoewel dit presies is wat Darwinisme impliseer die virus moet kan doen.

  Die skep van sogenaamde sintetiese selle en uiteindelik sintetiese organismes en lewe is lank reeds onderweg


  Ek vermoed ook so ja. Daar is egter ’n verskil tussen jou beskrywing van “skepping” en die van Christene. God het geskep. Ex Nihilo. Uit niks nie.  So kan ’n mens aangaan om gate in hierdie artikel te skiet. Die doel is egter nie om ’n spesifieke persoon te diskrediteer nie, maar eerder om te wys dat daar inderdaad ’n alternatief vir Darwinisme bestaan, en dat Darwin se skrywes glad nie so onaantasbaar is soos wat voorgegee word nie.
Working...
X