Announcement

Collapse
No announcement yet.

Reeks artikels op Kletskerk oor Evolusie.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Reeks artikels op Kletskerk oor Evolusie.

  Leon Retief het om voorgeneem om 'n reeks artikels oor evolusie op Kletskerk te publiseer. Ek het my voorgeneem om telkens kommentaar te skryf op die artikels, soos dit verskyn, juis omdat hy plek plek bietjie meer tegnies raak en ek dit goed gedink het om die gewone leser 'n bietjie leiding te gee.

  Skakel:

  http://www.truthexposed.co.za/index....=116&Itemid=14
  Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

 • #2
  Phillip,
  Gewoonlik gee ons nie veel aandag of tyd aan ander forums nie, maar hierdie kan dalk 'n uitsondering op die rel wees. Ek gaan die ander mod's betrek vir hulle opinies.

  (Btw jy het my mooi voorgespring, was besig met my eie repliek ! )

  Comment


  • #3
   Ja Fila, ek weet en stem saam. Gewoonlik spandeer ek nie veel tyd op KK nie, maar lees so af en toe van die artikels voorop. Dit is waarom ek besluit het om nie daar deel te neem nie, maar my kommentaar eerder aan 'n ander gehoor te gee en dit op 'n ander plek te bespreek. Die aard van die artikel is ook sodanig dat die oningeligde leser dalk meegevoer kan raak daarmee.
   Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

   Comment


   • #4
    Ek dink veral die feit dat dit oor apologetiek gaan, maak dit sinvol om sulke plasings ter verdediging van mens se geloof te kan volg.
    The Rapture

    My dearest friends, Im so sorry so sorry
    but I must confess, dont worry
    the rapture is not before the Great Tribulation
    its before Gods wrath!!!

    Because His wrath is not meant for you
    its for all the people in the zoo
    think about it and refresh
    you will see theres no way out of here, in the flesh

    If you really believe, you will see
    the rapture is for you and me
    when we decide to leave from here
    that very day, oh! God adhere


    Comment


    • #5
     Stem saam Ferdi. Ek dink dit is belangrik om daarop te let dat die mod-span onder geen omstandighede persoonlike aanvalle gaan toelaat nie.
     Die artikel waarop Phillip reageer kon netsowel in die Burger of Beeld verskyn het, en sou dieselfde reaksie uitgelok het.

     Phillip, sal jy omgee om jou repliek in sy totaliteit hier te plaas ?

     Comment


     • #6
      Seker.

      Hierdie artikel is kommentaar op die eerste van n beoogde reeks artikels van Leon Retief op Kletskerk.
      Skakel:http://www.kletskerk.co.za/articles....4&page=default


      Hy begin sy artikel deur onder andere te verwys na wat n teorie is. Hy s: "dit is n gedagtekonstruk wat op n intern samehangende wyse n aantal feite op n verklarende wyse saambind en in die proses ook sekere voorspellings maak." Dit hang natuurlik af met watter definisie van "teorie" mens werk. Daar is verskil van mening onder wetenskaplikes oor wat alles as n teorie beskou kan word, afhangend van die konteks waarin dit gebruik word en die metodologie wat toegepas word.      In baie wetenskaplike kringe val dit wat meer spesifiek as n "hipotese" beskou moet word ook onder die noemer van "teorie." Daar is onder wetenskapsfilosowe dus variasie oor die definiring van die begrip "teorie" in terme van die bewysbaarheid of toetsbaarheid al dan nie van gegewens. n Brer of "oper" definisie van die begrip "teorie" is nl. "n algemene, gangbare (plausible) beginsel wat die totale getuienis verklaar." n Enger / strenger definisie is om n teorie te sien as "n algemene, gangbare beginsel wat die totale getuienis verklaar, en empiries geverifier, bewys en getoets kan word."


      sien: http://en.wikipedia.org/wiki/Theory


      Indien n teorie empiries toetsbaar is, versterk dit die wetenskaplike gangbaarheid en waarskynlikheid van sodanige teorie, maar alles wat vandag in die wetenskapswreld as teorie beskou word is nie ewe toetsbaar nie. Dan hang natuurlik ook af van wat as n geldige toets beskou kan word. Die beste toets van evolusie sou wees om werklike evolusie empiries waar te neem terwyl dit plaasvind. Dit sou die ware toets wees of evolusie inderdaad as n geldige teorie beskou kan word. Dit is egter nog nooit as sodanig waargeneem of in n labratorium deur middel van n empiriese eksperiment aangeteken terwyl dit gebeur nie. Dit wat evolusioniste as "bewyse" of geldige "toetsings" beskou, is in der waarheid onlosmaaklik verbonde aan bepaalde voorveronderstellings. Diegene wat dus evolusie as n teorie beskou, moet noodwendig dus vashou aan die oper / brer definisie van wat n teorie is (wat ook die definisie van "hipotese" insluit). Evolusioniste gebruik ongelukkig dikwels die enger definisie van n teorie en stel evolusie gelyk aan n feit, wat myns insiens onverantwoordelik en onwetenskaplik is.


      Die akkuraatheid of waarskynlikheid van n teorie hang saam met die mate van interpretasies en voorveronderstellings wat teenwoordig is in die hantering van getuienis. Al die metodes van verifikasie wat Retief noem, bevat egter groot hoeveelhede voorveronderstellings en interpretasies.
      Hy s: "n Teorie moet dus getoets kan word aan die hand van wat dit voorspel anders kan dit nie n teorie genoem word nie." Hy kies dus vir die enger definisie van wat n teorie is en skiet homself in die voet, want die voorbeelde van "toetsings" en "voorspellings" ontsnap allermins die element van voorveronderstelling en interpretasie.      Chemiese reaksies wat die grondslag van lewe vorm, wat in baie gevalle ooreenstem in spesies, oorstemende protene, aminosure, fisiologiese einskappe, genetiese eienskappe ens. (homologie) bewys op sigself nie evolusie nie, maar is verbonde aan die voorveronderstelling dat daar onder spesies n gemeenskaplike voorouer is. Om ooreenstemmende sodanige eienskappe onder spesies te identifiseer, bewys op sigself egter nie die hipotese dat hulle inderdaad n gemeenskaplike voorouer is by sodanige spesies nie. Al wat dit doen is om n bepaalde frekwensie van ooreenstemmende eienskappe onder spesies te identifiseer. Dit bring nie op n harde, empiriese wyse sodanige spesies in direkte verband met n gemeenskaplike voorouer nie. Die metodologie bly dus induktief en nie deduktief nie. n Induktiewe metode maak groter afleidings oor die individu na gelang van oorhoofse patrone, terwyl die deduktiewe metode groter afleidings maak na gelang van die individuele getuienis. Die induktiewe metode is dus baie nouer verbonde aan voorveronderstellings en interpretasie, as wat die deduktiewe metode is. Die induktiewe metode word in baie kringe nie as deel van formele logika (wat die grondslag vir die empiriese wetenskaplike metode behoort te wees) aanvaar nie.


      Sien: http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_reasoning


      Dit is dieselfde tendens wat teenwoordig is by baie mense wat die bybel bestudeer. Omdat n bepaalde teks ast ware "pas gemaak kan word" op n bepaalde interpretasie of patroon, is dit nie te s dat daardie interpretasie inherent verbonde is aan die teks nie. Net omdat die beskikbare getuienis, of die "teks" my veronderstelde patroon pas, maak dit nog nie in alle opsigte geldig nie, en bewys dit nog nie my veronderstelde patroon nie. Eksegese van die teks is om die teks vir homself te laat praat en nie groter afleidings oor die teks te maak voor die teks nie in sy totale konteks en in sy oorspronklike bedoeling nagevors is nie. Goeie eksegese is dus deduktief en nie induktief nie.


      Om te postuleer dat ooreenstemmende eienskappe onder spesies (homologie) evolusie "bewys," deurstaan nie die toets van dit wat as streng empiries wetenskaplik beskou kan word nie. Die beginsel van ooreenstemmende eienskappe dien net so goed skeppingswetenskaplike teorie, want dit dui op intelligente ontwerp aan die een kant, en op n gemeenskaplike bloudruk in terme van bepaalde eienskappe of funksies, wat juis die skeppingswetenskaplike model ondersteun aan die ander kant. Inteendeel, een van die kompleksie organiese molekules in baie lewende organismes, is hemoglobien. Hoewel dit in meeste vertebrate gevind word, word dit ook in sommige invertebrate gevind (bv. sekere wurms, skulpvis, insekte) asook in sekere bakteri. Daar is na my wete egter geen getuienis vir die evolusie hiervan beskikbaar nie, en word as volledig ontwikkel en fuksioneel waargeneem. Vanuit n skeppingswetenskaplike oogpunt kan dit gesien word as n meganisme wat by spesies voorkom indien die Skepper dit as funksioneel vir daardie spesie beskou.


      Vanuit n streng empiries-wetenskaplike oogpunt is Retief se verwysing na "talle oorgangsfossiele" ook bevraagtekenbaar. In die evolusie-model word bepaalde spesies op n induktiewe wyse as oorgangsfossiele beskou, verbonde aan bepaalde voorveronderstellings en interpretasies. Terloops, die spesie wat hy noem, Archaeopteryx, wat baie evolusioniste as n oorgangsfossiel beskou omdat dit na bewering beide reptiel- en vol eienskappe bevat, het n paar probleme:


      1. Beweerde "geveerde dinosaurusse" word 20 miljoen jaar later gedateer as die Archaeopteryx. Dit is n probleem, aangesien Archaeopteryx nou as n ware vol gesien word (P.J. Currie et al., eds., Feathered Dragons: Studies on the Transition from Dinosaurs to Birds, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 2004).
      2. Baie word gemaak van die feit dat die Archaeopteryx tande, vingers, vlerke en n lang stert het. Dit sou na bewering sy reptieliese afkoms bevestig. Hoewel daar nie lewende vols is wat tande het nie, is daar ander gefossileerde vols wat ook tande het (bv. Hesperornis). Sommige moderne vols soos die volstruis het "vingers" aan sy vlerke. Die Suid Amerikaanse hoatzin jongeling het goed ontwikkelde vingers en tone waarmee dit boom kan klim.
      3. Daar is ook geen meganisme al waargeneem wat skubbe in vere kan laat verander nie, ook nie n meganisme wat n reptiel-long in n vol-long kan laat verander nie.
      4. Daar is ook geen legitieme geveerde dinosaurus al gevind nie. Daar was wel in 1999 met groot fanfare n Archaeoraptor liaoningensis gepubliseer in die National Gegraphic, wat later as n vervalsing uitgewys is.


      sien: http://www.answersingenesis.org/arti...#fnMark_1_13_1


      Retief is nie korrek dat skeppingswetenskaplikes geen voorspellings kan maak oor die manier hoe die biosfeer daaruit sien nie. Volgens skeppingswetenskaplike teorie is daar orde in die skepping, en gebruik God bepaalde bloudrukke vir bepaalde eienskappe en funksies in die lewende wreld. Ooreenstemmende eienskappe (homologie) dui eerder op n gemeenskaplikke Skepper as op evolusie vanuit gemeenskaplike voorouers.
      Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

      Comment


      • #7
       Beste Lighuisers

       Ek plaas die skakel wat Jean, moderator van die Kletskerk begin het oor Philip dT se repliek hier sodat daar moontlike kruisbestuiwing kan plaasvind en ten minste kennis geneem kan word van mekaar se standpunte.

       Persoonlik het ek Leon Retief se artikel baie interessant gevind, dit klink of hy goed ingelig is waaroor die evolusieteorie gaan. Dit is vir my moeilik om te sien hoe dit met die Christelike geloof hoef te bots, maar ek aanvaar dat ons verskillende uitgangspunte oor die saak het.

       Philip dT, ek het jou verduideliking aan die Filadelfieer op die Kletskerk geplaas oor waarom jy nie die saak op die Kletskerk wil aanroer nie. Hier is die Kletskerk skakel: http://www.kletskerk.co.za/viewtopic.php?f=1&t=8589&p=198682#p198682

       Vriendelike groete


       Elimelek

       Comment


       • #8
        Hi Elimelek,

        Dankie vir die plasing. Ek het gaan loer op die skakel wat jy geplaas het en het veral Jean se kritiek en die noodwendige realiteit wat die Here se Woord net weer bekragtig oor deelgenootskap tussen lig en duisternis, in verwondering gesit en inneem. Daar is iets wat fundamentele, gelowige Christene noodwendig aanvaar... en dit is, mens besef die oneindige kloof wat daar tussen die gees van die wreld en die Gees van God is. Dit is net versoenbaar deur die kruis en as die mens die kruis wegredeneer, bestaan die geestes-realm van God net eenvoudig nie.

        Ons het nie een wat daar deelneem afgeskryf nie, ons mag nie en ons kan nie, maar weens ons gehoorsaamheid aan die Here kan ons nie meer daar deelneem nie en uit die aard van die saak is hierdie forum juis opgestel ter verdediging van die Christelike geloof (Apologetiek en die Wetenskap). Philip se reaksie as ek reg verstaan is dan ook nie gemik daarop om in debat met Leon Retief te gaan nie, maar om spesifiek aan mede-christene 'n gereedskapstuk te verskaf, sou dit enigsins nodig wees. In die tye waarin ons leef is dit 'n baie resente en ook realistiese uitgangspunt, veral as die fokus is om die waarheid te verdedig, want ons eerste verantwoordelikheid is teenoor God en nie mense nie.

        Stuur groete aan Jean en die ander kletskerkers...
        The Rapture

        My dearest friends, Im so sorry so sorry
        but I must confess, dont worry
        the rapture is not before the Great Tribulation
        its before Gods wrath!!!

        Because His wrath is not meant for you
        its for all the people in the zoo
        think about it and refresh
        you will see theres no way out of here, in the flesh

        If you really believe, you will see
        the rapture is for you and me
        when we decide to leave from here
        that very day, oh! God adhere


        Comment


        • #9
         Ek besef dat Jean en ook ander Kletskerk deelnemers hier lees en het ook van die plasings gaan lees, spesifiek Jean se reaksies. Die internet se aard bied geleentheid om te reageer en as mens iets in die lig doen, sodat almal dit kan sien, dan hoef mens nie spesifiek op Kletskerk self dit te doen nie. Philip se plasings is daar vir almal om te sien en enige een kan daarop reageer.

         Net om terug te kom oor Jean se reaksie t.o.v. myself en dat hy voel mens hom veroordeel. Toe Jesus op aarde was, het Hy tussen die sondaars verkeer oor een enkele rede. Hy wou gehad het dat hierdie sondaars hulle moes bekeer van hul verkeerde we. Hy s self dat Hy net gekom het om te soek en te red, die wat verlore is. Mens is net verlore as mens dit besef en mens besef dit net as mens jou eie sondige toestand tragies vind. Jesus se doel was nooit om sondaars te stimuleer om God te haat en ook God se volgelinge te haat nie en vrder rustig in hul sondige we voort te leef nie. Hy het immers aan al Sy volgelinge ges dat die wreld hulle sou haat, omdat die wreld Hom eerste gehaat het. Hoekom sou Hy haat so pertinent genoem het? Jesus het geweet geen mens hou daarvan om op die vlak van die siel gekonfronteer te word nie, omdat dit die 'eie ek' wil laat sterf. Ekself besef maar te goed dat die waarheid 'n mens geweldig konfronteer. Dit konfronteer my ook en dit is hier waar mens se karakter voor God getoets word, wat gaan jy doen, as die waarheid jou konfronteer?

         Gaan jy die minste raak en jou bekeer of gaan jy in opstand kom?

         Die Bybelse boodskap is vrder duidelik, dat mens jouself onttrek, sodra bekering by iemand nie 'n opsie is nie, maar opstandigheid sou oorneem. Mens onttrek jou nie omdat mens nie omgee nie, maar omdat God 'n pad loop met elkeen al besef hulle dit nie eers nie. Daar staan nie verniet dat mens sulkes aan satan moet oorlewer tot verderf van die vlees, sodat die siel gered kan word op die dag van die Here Jesus nie.
         The Rapture

         My dearest friends, Im so sorry so sorry
         but I must confess, dont worry
         the rapture is not before the Great Tribulation
         its before Gods wrath!!!

         Because His wrath is not meant for you
         its for all the people in the zoo
         think about it and refresh
         you will see theres no way out of here, in the flesh

         If you really believe, you will see
         the rapture is for you and me
         when we decide to leave from here
         that very day, oh! God adhere


         Comment


         • #10
          Hallo julle. Skies, ek het nie bedoel om weer 'n herrie te veroorsaak tussen Lighuis en Kletskerk nie. Modereer maar soos julle goed dink. Wie weet, miskien wil God iets bereik hierdeur. Dalk moet ons wag en kyk wat gebeur.
          Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

          Comment


          • #11
           Hi Philip,

           Op hierdie stadium los ons die draad hier, om jou en elke ander die geleentheid te gee om die waarheid te verdedig. Jy moet ook s of jy met ons saamstem, dat ons dit hier los, want jy modereer aan die einde van die dag die forum saam met Fila. Uiteraard gaan dit nie oor jou nie, nie oor Leon Retief nie en ook nie oor Kletskerk of Lighuis nie, maar oor God se eer en die saak wat op die tafel geplaas is.

           As dit wel oor iets anders begin handel as die waarheid pers, eers dan kan mens begin oorweeg om miskien na kontro te skuif...
           The Rapture

           My dearest friends, Im so sorry so sorry
           but I must confess, dont worry
           the rapture is not before the Great Tribulation
           its before Gods wrath!!!

           Because His wrath is not meant for you
           its for all the people in the zoo
           think about it and refresh
           you will see theres no way out of here, in the flesh

           If you really believe, you will see
           the rapture is for you and me
           when we decide to leave from here
           that very day, oh! God adhere


           Comment


           • #12
            Die volgende artikel in die reeks, "Die raaisel van bewussyn en kwantumfisika" deur Leon Retief is gepos.

            Die onderwerp het my so 'n skewe glimlag op die bakkies gegee, want dit laat my toe om een van my gusntelling sgoed te gebruik :
            "Daar is geen evolusinre meganisme vir moraliteit nie"
            Daarmee bedoel ek doodeenvoudig dat van al die meganismes agter die beskrywing van evolusie, geeneen nog naby kon kom om die vorming van die begrip "moraliteit" en, in hierdie geval, "bewussyn" aan te spreek nie.
            Kortom : Die mens is nie veronderstel om 'n begrip van reg en verkeerd te h nie, maar het. Daar is geen verduideliking vir hierdie idee van "bewussyn", om bewus te wees van jouself as 'n entiteit nie, maar dit keer mense nie om in elk geval bewus te wees van onself nie. Ons is nie veronderstel om "lief" te h nie maar het. Dit is duidelik uit die Kletskerk artikel dat Retief net so deurmekaar is oor die oorsprong van hierdie begrippe, en holderstebolder gryp na die een wetenskap wat hoogmodies vir al wat 'n onverklaarbare fenomeen gebruik word : Kwantumfisika. ( Soos Terry Pratchet se towenaars altyd s : "It must be quantum" )

            Ek het lank terug die volgende stuk geskrywe, en plak dit hier, aangesien dit redelik pertinent tot die gesprek is :


            Wat is die mens sonder God ?
            Sonder God is die mens bloot n klomp georganiseerde molekules en ensiemes, weggooi metaboliese eenhede, maar inteligent genoeg om onder die wanpersepsie te leef dat daar n hor doel vir die individu is. Biologiese entiteite wat nutriente metaboliseer, uitskei wat nie nodig is nie, ovluleer en semen ejakuleer.

            Emosies ? Wat is emosies sonder God ? Klinies gesproke is emosies biochemiese prosesse, gedryf deur dit wat ons met ons sintuie waarneem. Liefde ? Liefde is n illusie geskep deur ons ingebore drang vir voortplanting en ons tropdier mentaliteit.
            Die dag as die biologiese eenheid ophou werk is al die emosies, die gewaarwordinge, dit wat nie-denkende mense n siel noem, vir ewig weg. Daar is geen nut om n lewe te spaar, of n leidende se lewe uit te rek nie. Die mens se drang vir voortplanting sorg dat daar genoeg vervangings is, die diversiteit binne n proses van konstante evolusinre verandering sorg daarvoor dat geen entiteit onvervangbaar is nie. Daar is geen logiese rede om n individu se lewe te spaar of te red nie, al is dit n kind sin, aangesien ons reeds gesien het dat liefde vir n individu, deur n individu, slegs n chemiese proses is wat vorm as gevolg van ons oorge-erfde drang vir oorlewing en voortplanting. Dit maak meer sin om n entiteit wat nie bydrae tot die samelewing nie, of ten minste die potensiaal tot n bydrae besit nie, se nutelose lewe te be-eindig.

            Daar is geen verskil daarin om op n mierns te trap en n honderd miere dood te maak, en om n vliegtuig in n gebou vas te vlieg en 2000 mense dood te maak nie.
            Miere en mense is vervangbaar binne die groter geheel. Dieselfde biologiese prosesse wat ons in mense kry word in n primitiewe vorm by miere waargeneem.

            Dit is dan, mynsinsiens, die implikasie van n lewe sonder die bestaan van n opperwese, n hor hand, n god . Maar is dit regtig n lewe ? Is so n lewe enigsins werd om gelei te word ? Is daar enige ateis wat werklik so n uitkyk op die lewe het, of beweeg ateiste slegs onder n ilusie van geen god, maar lewe asof daar iets meer is as biologiese drange wat hom of haar van dagtaak tot dagtaak aan die neus lei ?

            Is daar nie dalk, net dalk, iets meer as n biochemiese reaksie aan die werk in die liefde wat ouers vir hulle kinders het, of die brandende liefde tussen man en vrou, of die liefde tussen vriende nie ? Ek noem spesifiek liefde, want dit l vir my tussen die skydslyn wat daar bestaan tussen geloof en logika. Hierdie skydslyn is op die oog af onoorbrugbaar, logika en geloof sal nooit bymekaar uitkom nie, maar tog is dit asof die konsep van liefde die lyne wil uitvee.
            Nie net wil uitvee nie, maar dit teen wil en dank doen ook. Liefde is nie logies nie. Liefde kan nie beredeneer word soos so baie van ons ander emosies nie. Die liefde wat n ouer vir n kind voel kan nie gekwantifiseer word nie. Liefde vir n lewensmaat kan nie logies beredeneer word nie.

            Indien ons met emosies binne ons as mense sit wat totaal irasioneel en onmeetbaar is, en ons weet, sonder om dit dalk self te erken, dat ons soveel meer as net biologiese entiteite is wat binne n raamwerk van oorlewing en voortplanting funksioneer, begin die bestaan van n Entiteit wat vir ons n hor doel voor o het minder belaglik klink ?
            Vergeet van ander mense rondom jou, vergeet van stry en bakly oor groot en klein doop. God se verhouding met Sy skepsels is one on one, n reguit lyn van bo na onder. As jy stil raak in jouself, sal jy Sy stem hoor.

            Comment


            • #13
             Dankie Fila.

             Hier is my stukkie ook:

             (Artikel oor bewussyn 2)

             Retief praat in hierdie artikel oor menslike bewussyn en bring dit in verband met kwantumfisika. Kwantumfisika, wat op sigself 'n spekulatiewe teorie is word aangewend om bepaalde aspekte van verskynsels te probeer verklaar.
             Retief s: "Meeste neurobiolo aanvaar dat bewussyn n suiwer biologiese fenomeen is, gesetel in die brein en afhanklik van natuurlike prosesse" Dit is 'n naturalistiese voorveronderstelling. Naturalisme ontken die bo-natuurlike dimensie by voorbaat en probeer die totale werklikheid aan die hand van natuurlike prosesse verklaar. Dit is gewoon net nie moontlik nie. Dit kan afgelei word vanuit die tentatiewe aard van kwantumfisika, asook die feit dat wetenskaplikes verskil oor die voorspellings wat mens kan waag aan die hand van kwantumfisika. Daar is bv. verskil van mening of 'n subatomiese eenheid gelyk op verskillende plekke teenwoordig kan wees.


             sien http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Physics


             Naturalisme is 'n vorm van monisme, waarin die natuurlike en bonatuurlike dimensies as een en dieselfde realiteit gesien word. Kwantumfisiese teorie is daarom ook gewild onder New Age Denke, veral op die punt waarop beweer word dat die ganse kosmos 'n geheel vorm en nie in afsonderlike dele opgedeel moet word nie, en ons ook deel is van die kosmos (dit is waarom alle mense 'n sg. "kosmiese bewussyn" moet ontwikkel). Die bybelse wreldbeeld is dualisties, waarin daar 'n skeiding is tussen Skepper en skepsel, natuurlik en bonatuurlik, vleeslik en geestelik, en ook tussen die mens se gees en sy liggaam:


             Heb 4:12 "Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart."


             Ironies genoeg, dui die titel van Retief se artikel (Die raaisel van bewussyn en kwantumfisika) juis op die feit dat die wetenskap nie regtig 'n bevredigende verklaring bied vir die menslike bewussyn nie. Net so bied dit ook nie 'n verklaring vir ander werklike dinge in menswees nie, bv. kreatiwiteit, liefde, emosie, idee, geloof. Hierdie kwaliteite is verbonde aan die menslike psige, wat nie met wetenskaplike meetinstrumente gemeet en gekwantifiseer kan word nie. Die menslike psige is 'n nie-natuurlike verskynsel. Dit onderskei ons ook van die dier, en beklemtoon juis die feit dat daar 'n Intelligente Ontwerper is, wat groter is as die natuurlike waarneembare wreld, en ontologies (in wese) apart van die skepping is.
             Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

             Comment


             • #14
              Kommentaar op artikel oor sg. fossiele in ons liggame op Kletskerk 3
              Hierdie artikel is kommentaar op die derde van n reeks artikels van Leon Retief op Kletskerk.
              Skakel: http://www.kletskerk.co.za/articles....8&page=default


              Retief praat in hierdie artikel veral oor 1) die verksynsel by die menslike liggaam en ander diere dat die senuwee tussen die vagus en stembande n lus maak rondom die aorta en dus nie die korste moontlike pad volg nie, asook 2) die spermatiese koord wat n lus maak rondom die ureter.
              Hy wend hierdie voorbeelde aan in n poging om te wys op die beweerde "swak ontwerp" daarvan, en probeer op daardie manier die intelligente ontwerp daarvan negeer.


              Die eerste vraag wat mens moet vra is op grond van watter objektiewe kriteria word aangeneem dat dit nie n goeie ontwerp is nie? Die volgende probleem wat met so n stelling saamhang is die feit dat wetenskaplikes nog lank nie die werking en die fisiologiese funksies van alles in die liggaam volkome verstaan nie. So bv. het evolusioniste (by name Richard Dawkins) vroer n argument daarvan gemaak dat die retina van die menslike oog nie optimaal ontwerp is nie, aangesien dit "verkeerdom bedraad" is. Wetenskaplikes het sederdien ontdek dat die ontwerp van die retina juis is soos dit is om fotone te ontvang om die impulse na die brein te stuur. As dit nie so was nie, en die oog volens "Darwinistiese spesifikasies" gebou was, sou die mens blind wees.


              sien: http://www.icr.org/article/1742/

              Dieselfde geld ook vir die verskynsels wat Retief noem. Om die twee verskynsels wat Retief noem toe te skryf aan die mens se sg. "evolusionre verlede" het n baie swakker basis as om dit toe te skryf aan intelligente ontwerp. Hy verbind die fisiologie van die laringeale senuwees met die mens se beweerde evolusionre afstamming van die vis. Dit op sigself is natuurlik n idee wat verbind kan word met die sg. vis-embrios wat Haeckel geproduseer het (en later as vals uitgewys is), wat in menige biologie-handboeke gepubliseer is, en in baie opsigte ten grondslag l van evolusionre teorie. Later is uitgewys dat die embrios in der waarheid heeltemal verskillend lyk van die voorstellings in die tekeninge van Haeckel.

              Trouens, terme soos "gill slits" (ku-spleet) wat vandag steeds op die menslike embrio van toepassing gemaak word, het ook sy oorsprong by Haeckeliaanse denke, want die menslike embrio het in werklikheid nie "gills" (kuwe) nie, en ook nie "slits" (splete) nie. Nrens in die ontwikkeling van die menslike embrio is daar in elk geval enige sprake daarvan dat hy suurstof uit water opneem soos wat wel met visse die geval is nie. Wat wel gebeur is dat die rugstring vinniger ontwikkel en n kurwe vorm om die res van die liggaam, die res van die liggaam ast ware ineen-frommel en dit laat lyk of die embrio n "stert" het.


              sien: http://www.answersingenesis.org/arti...shy-gill-slits


              Retief probeer later sy argument versterk deur te s:


              "Die evolusieteorie verklaar hierdie en ander menslike anatomiese verskynsels aan die hand van die bouplanne van ons voorouers en hierdie verklarings is toetsbaar."


              Dit is natuurlik alles behalwe die geval. Hoewel Retief gepoog het om die menslike anatomie met die van n vis te verbind (wat op sigself natuurlik geen werklike empiriese wetenskaplike basis het nie, behalwe dat dit gebou is op die kreatiewe spekulasie van evolusioniste), probeer hy nie eers om die tweede voorbeeld (spermatiese koord) te "toets" of wetenskaplik te verklaar nie.


              Hy verwys in die begin van sy artikel na die fossiel-rekord, en ironies genoeg is dit op sigself seker een van die sterkste bronne van getuienis vir n wreldwye vloed. Dit is nie sonder rede waarom die visse juis onder l, en diere en mense bo-op nie, want dit is presies die volgorde waarin fossiele afgeset sal word in die geval van n wreldwye vloed.
              Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

              Comment


              • #15
               Hierdie artikel is kommentaar op die vierde van n reeks artikels van Leon Retief op Kletskerk.

               Skakel: http://www.kletskerk.co.za/articles....1&page=default

               Retief sit sy praatjie oor die sg. fossiele in ons liggame voort met verwysing na genome onder spesies. Hy probeer n argument daarvoor uitmaak dat bepaalde spesies evolusionr aan ander spesies verwant is deur die funksies van gene tussen spesies met mekaar te vergelyk. Deur middel van voorbeelde in die diereryk en visse, probeer hy aantoon dat daar reukgene is by mense wat nie gebruik word nie, maar wat n oorblyfsel is van ons sg. evolusionre verlede.

               Hy verwys terloops na die Tiktaalik as n sg. oorgangsfossiel, wat op sigself gekenmerk word deur evolusionre bevooroordeeldheid.

               Sien http://www.answersingenesis.org/arti...lik-fishy-fish

               Daar is n paar probleme met die teorie van Retief:

               1. Ooreenkomste in gene tussen spesies is op sigself geen bewys van evolusie nie, maar n afleiding wat gemaak word op grond van evolusionre bevooroordeeldheid.
               2. Hierdie afleiding is nie geskoei op deduktiewe redenasie nie, m.a.w. dat iemand eksperimenteel kon waarneem dat bepaalde gene oorblyfsels is van evolusie nie, maar dit is geskoei op induktiewe redenasie, m.a.w. sekere afleidings word gemaak op grond van bepaalde ooreenkomste of bepaalde patrone.
               3. Dit is nie so eenvoudig om net te s dat sekere gene geen funksie of gebruik meer het nie. Die wetenskap beskik nie oor genoeg inligting en toetsmetodes om sulke afleidings tot onomwonde feite te verhef nie.
               4. Ooreenkomste tussen gene by verskillende spesies is in geen opsig n probleem vir die skeppings-model nie. Dit word onder skeppingswetenskaplikes aanvaar dat God bepaalde bloudrukke gebruik het en dit aangepas het vir verskillende spesies. Inteendeel, volgens skeppings-wetenskaplike teorie sal mens dit kan verwag en voorspel.               Philip du Toit
               Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

               Comment

               Working...
               X