Ester4:14 Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie?

Baie keer wonder ek, of die tyd en plek waar ek myself bevind, voldoen aan die stukkie vers uit die boek/lewe van Ester.

Voldoen my lewe, my roeping aan dit wat God van my verwag, dit waarvoor Hy my geroep/voorberei het.

Vrou, hoe gereeld sit jy en neem "stock" van jou lewe?