Die teksvers inskripsie op my Ma se grafsteen lees : Ps 23:1 Die Here is my Herder.

Terwyl my Moeder op haar sterf-bed gel het, het ek by haar gesit en ges, Moenie bang wees nie..... en sy antwoord my : "Nee ek is nie bang nie, want die Here ken my".

Min het ek geweet dat sy eintlik Johannes 10:14 aangehaal het... Johannes 10:14 Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken.

Hoe baie keer s ons dat ons die Here ken..... maar ken Hy jou??

Ek weet ek het al op die forum 'n soortgelyke draad gehad, maar min geweet, dat ek dit eendag in die werklike lewe sal teenkom.......

Refiners Fire

Purify my heart
Let me be as gold and precious silver
Purify my heart
Let me be as gold, pure gold

Refiner's fire
My heart's one desire
Is to be holy
Set apart for You, Lord
I choose to be holy
Set apart for You, my Master
Ready to do Your will

Purify my heart
Cleanse me from within
And make me holy
Purify my heart
Cleanse me from my sin
Deep within