Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bekering

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Inligting Bekering

  Na aanleiding van al die gesprekke rondom Angus se lering en of daar mense hulle harte waarlik vir die Here gee, het ek gevoel ek wil met julle deel oor "Hoe word ek 'n Erfgenaam?" Wedergeboorte of bekering is 'n persoonlike saak tussen jou en God. Dit is 'n radikale verandering in jou lewe. As jy nie verander na wedergeboorte nie, dan bevraagteken ek jou opregtheid. Jy draai jou rug op die wêreld, breek met sonde en stap 'n pad van Heiligmaking...en ja, jy gaan heel moontlik baie vriende en selfs familie verloor in die proses. Hier is 'n kort samevatting:


  Bekering

  Johannes 10:9
  “Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word…”

  Hoe word ek gered?
  Johannes 3:16
  “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

  ‘n Geestelike geboorte is nodig

  Johannes 3:3
  Soos in die Bybel geskryf (negatiewe vorm)
  “Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

  Haal die “nie’s” uit en lees weer

  Johannes 3:3
  (positiewe vorm)
  “Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand weer gebore word ,kan hy die koninkryk van God sien.”

  Kan ons deur goeie werke gered word?

  Efesiërs 2:8
  “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;”

  Romeine 3:23
  “.. want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,..”

  “…maar my ouers is gelowiges, so ek is ook gered….”

  Romeine 14:12
  “So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.”

  Esegiël 18:20
  “Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.

  God bedoel wat Hy sê en Hy sê wat Hy bedoel!

  Elkeen van ons het ‘n lewenslyn met 2 vaste punte daarop.

  Iewers op hierdie lyn moet ‘n 2de geboorte wees, ‘n geestelike geboorte volgens Johannes 3:3.

  2000 jaar gelede het Jesus die prys betaal vir ons sondes.

  Boek van die Lewe

  Wanneer ek Jesus aanneem as my Verlosser en Saligmaker skryf Hy my naam in die boek van die lewe en ek word Sy kind.

  Galasiërs 4:7
  “Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus”

  Poel van Vuur

  Openbaring 20:15
  “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.”

  VERNIET

  Openbaring 21:6
  “En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.”

  Jesus het die prys betaal….en ek en jy kan die geskenk van die ewige lewe kry…..verniet!

  Neem Hom aan deur hierdie gebed te bid.

  “Here, ek kom na U toe, net soos ek is. Ek besef ek is verlore. Dankie dat U my wil red en dat U vir my ja sê. Ek sê ook vir U ja. Vergewe en verlos my van my sonde; maak my U kind. Skryf my naam in die Boek van die Lewe. Ek neem U aan as my Verlosser. Dankie dat ek nou U kind kan wees.”

  Jy kan op God vertrou

  Numeri 23:19
  “God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?”

  Geluk!!

  As jy hierdie gebed met begeerte en opregtheid van hart gebid het, dan kan jy jou naam in skryf by Johannes 3:3.

  As jy meer wil weet oor bekering of wedergeboorte kan jy my gerus kontak. Sluit aan by ‘n gemeente wat die Woord suiwer verkondig, doen bybelstudie, bid en stap ‘n nuwe pad saam met Jesus. Sê totsiens vir die ou lewe en begin geestelik te groei.

  Nuwe Mens

  Effesiërs 4:20-24
  “Maar julle het Christus nie so leer ken nie,
  as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus:
  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,
  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.”

 • #2
  Dankie hiervoor Johnny

  Ek wil net elkeen aanmoedig wat moontlik hier lees en self nog nie wedegebore is nie, as die Heilige Gees jou dring op hierdie stadium, gaan in jou binnekamer in en roep uit tot God, moet nie net 'n gebed bid oordat dit die regte ding lyk om te doen nie, verneder jouself voor God dat Hy jou kan verhoog, by die kruis is daar met sonde gehandel, moenie verwag dat as jy by die kruis kom vanaand of selfs vandag dat jy daar gaan sit met 'n glimlag op jou gesig nie, jy gaan tien teen een, nee, jy gaan verseker stukkend voor die voete van die almagtige God lê en so vuil voel dat jy in 'n gat wil gaan wegkruip, maar dan, dan het jy 'n hart wat God soek, 'n hart wat deur die Heilige Gees voorberei is.

  Baie bid 'n gebed by 'n massa geleentheid, baie huil selfs voor God, baie raak emosioneel en sommiges maak "commitments", maar dan stap hulle daar weg en niks het in sy lewe verander nie.

  Iets om aan te dink, daar was 2 mense saam met Jesus gekruisig. Dit was die twee wat sekerlik die naaste gekom het aan die kruis van Christus, hulle is immers saam met hom gekruisig, een is hemel toe en die ander is hel toe. Om by die kruis van Jesus te wees beteken niks as jy nie na Hom toe draai in 'n absolute besef van jou velorendheid en uiroep: "Jesus, dink aan my wanneer U in U koninkryk kom" nie.

  Laat ons nooit vergeet, wedergeboorte is 'n bo-natuurlike werk van God in 'n Heilige Gees voorbereide hartsgrond van 'n sondaar.

  Comment


  • #3
   Jy is nie te vuil vir Jesus.

   Jesaja 1:18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

   Ek kan getuig dat die Here my verander het, want ek was ook soos skarlaken en purper. Deur Sy wonderlike genade het daar ook vir my redding gekom.

   Comment


   • #4
    Hier is iets wat ek sommer so uit die vuis uit wil voorhou en sal graag Skrifverwysings gee as iemand dit wou hê, maar baie van die Skifverwysings in Johnny se plasing, het direk betrekking op wat ek graag wil getuig. Mens wil 'n stelling waag dat tot 90% van die Kerkvolk, nie wedergebore is vandag nie. Baie van hierdie mense het Jesus 'aangeneem' en baie het sommer net in Jesus 'in gegroei' en baie ken Jesus maar nog altyd, vandat hulle 'kan onthou'.

    Dit is hoe ekself ook maar geglo het, want van ek kon onthou, het ek Jesus 'geken'. Om dit meer prakties te illustreer, was daar toe ek in standerd 9 (nou graad 11) was, 'n aand waar ek betrokke geraak in glasie-speel. Terwyl ek by die groep was wou dit nie werk nie en die een wat die leiding hierin geneem het, het my gevra om die kamer te verlaat. Hy was nogal baie spesifiek, want omdat ek nie in dit geglo het wat hulle mee besig was nie, het ons 'gees' gebots en hy kon dit aanvoel. So is ek daar uit en was daar later nog iemand gevra om uit te gaan. Ons twee het toe maar gewag tot die ander klaar was en hulle het met groot opgewondenheid kom getuig van wat daar gebeur het.

    So twee aande later het 'n 'ding' my in my bed kom vasdruk en kon ek nie beweeg of praat nie. Na 'n ruk het ek net, "Here" geroep en hierdie 'ding' het onmiddelik gewyk. As ek nie van beter geweet het nie, sou ek kon glo dat ek wedergebore moes wees, omdat my gees gebots het met wat daar gebeur het, want wat het my onderskeiding gegee en ek het tog die Here se naam aangeroep, toe die demoon gewyk het en nooit weer het dit met my gebeur nie. Ek het jare geworstel om dit te kon verstaan, na my wedergeboorte in 1987 toe ek 23 jaar oud was, want hoe het my gees dan gebots met wat daar gebeur het en ek weet vandag met 100% sekerheid, dat ek nie wedergebore was in standerd 9 nie. Meer hieroor later...

    Ek het na skool begin eksperimenteer met 'jongmens dinge' en het my vingers lelik verbrand elke keer, as ek die dinge probeer het wat jong mense maklik 'n prooi van word. Ek kon nie verstaan dat al my vriende soveel plesier put uit drank en seks en wat ookal nie, maar wanneer ek daarmee betrokke raak, dan vind ek geen plesier daarin nie en kry ek seer. Dit was so 'onregverdig', het ek gedink. So het ek op die ashoop van die lewe beland en het ek vele kere selfmoord oorweeg, want ek het met die nare werklikheid van die gemeenheid van die lewe te doen gekry en ook hierdie gewaarwording, het my spesiaal laat voel, maar ek het nooit geweet hoekom nie. Vir goed 3 tot 4 jaar was ek verneder, van die een vernedering tot die ander een. Min het ek besef, dat toe ek vroeg in 1987 Jesus as my Verlosser aangeneem het, al hierdie vernederings nodig was om my te laat sterf in myself. Die vreeslikste dinge het met my gebeur en ek is besig om 'n boek daaroor te skryf, wat maak dat ek nie te veel detail wil weergee nou nie.

    Eers toe ek kon wegkyk van wat ander mense aan my gedoen het en sien wie ekself was, het ek besef ek is totaal verlore en het die Here my 'n visioen laat sien, met 'n donker swart gat wat geen einde het nie, om my te laat sien waar is ek werklik; -in 'n totaal verlore staat. Ek het my hande na Hom uitgestrek en net uitgeroep, 'red my Jesus!'

    Hy was onmiddelik by my en net daar het ek vas aan die slaap geraak met 'n ongekende vrede. Die volgende ooggend was ek 'n nuwe mens en het ek soos 'n jong kalfie oor die vlaktes gehuppel. Dit was fantasties en ek sal dit nooit vergeet nie.

    Ek vertel graag hierdie verhaal, want daar is iets omtrent die wedergeboorte, wat mense werklik nie verstaan nie. Mens is net wedergebore as die ou mens sterf en 'n nuwe skepsel in jou gebore word. Dit sal altyd dramaties wees, wanneer mens jou Skepper persoonlik ontmoet. Mens ken Jesus nie sommer net nie, Hy is nie 'n kennis persé nie, Hy is heel eerste 'n Verlosser en Hy het self gesê, dat Hy net gekom het om te soek en te red, die wat verlore is. Mens kan Jesus net as Verlosser ontmoet en om Hom so te ontmoet, beteken daar moet 'n baie diep sondebesef wees, van totale verlorenheid. Dit is jammer dat in ons dag daar so baie mense is wat Jesus ken en Hom aangeneem het, as 'n vriend of 'n goddelikheid, maar nie as Verlosser nie.

    Ek kon egter steeds nie verstaan hoe my gees kon bots met die glasie-spelery nie, tot so onlangs soos verlede jaar toe ek Christo Nel ontmoet het en onmiddelik verstaan het, wat sy studies oor die werking van God se Gees op neerkom. Daar is 'n verskil tussen God se Gees op ons en God se Gees in ons. Reeds voor mens wedergebore is, kan God se Gees op mens kom. As Sy Gees op mens kom het jy onderskeiding. God se Gees kom eers in mens, die dag wanneer jy Jesus ontmoet of die dag wanneer jy wedergebore word. Na mens wedergebore is, kom God se Gees nog steeds op gelowiges, wanneer God buitegewone dinge doen, wat normaalweg nie sou gebeur nie, soos byvoorbeeld gebedsgenesing. God se Gees is egter net in diegene, wat wedergebore is, want jy is dan 'n nuwe skepsel, omdat God se koninkryk nou binne jou is en Sy Gees jou van binne beweeg om God te dien in Gees en in waarheid.

    Ek dink dit is oor hierdie beginsel, wanneer mense God se Gees op hulle ervaar, dat hulle baie keer dink hulle is wedergebore, maar hulle besef nie daar is 'n verskil tussen God se Gees in ons en God se Gees op ons nie. Dit is 'n skepping van God, wanneer die nuwe skepsel gebore word en presies dieselfde energie wat in Genesis in die skepping in gegaan het, word deur God gebruik om Sy nuwe skepsels te skep by wedergeboorte. In Genesis het God die hemel en die aarde eerste voorberei vir die skepsel wat daaroor moes heers, nou berei God Sy skepsels eerste voor, wat op die nuwe aarde en nuwe hemel gaan woon. Hy het die skeppingsorde net omgedraai, want nou word die nuwe hemel en aarde laaste geskep. Mens kan inderwaarheid net die skepping verstaan, as mens die wedergeboorte verstaan, want God skep onmiddelik, nie langsamerhand nie...

    Hy kan egter langsamerhand die voorbereiding doen voor Hy skep, want sekere mense se lewe draai in oomblikke om, waar ander, eers as hulle terugkyk sien, God was al lank voor hulle eie wedergeboorte besig in hulle lewens. Dit is wanneer God nog besig is met voorbereiding vir die wedergeboorte, waar baie dink hulle is reeds wedergebore en mense sal moet waak dat satan nie op hierdie manier 'n vals waan van redding aan hulle voorhou nie.
    The Rapture

    My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
    but I must confess, don’t worry
    the rapture is not before the Great Tribulation
    it’s before God’s wrath!!!

    Because His wrath is not meant for you
    it’s for all the people in the zoo
    think about it and refresh…
    you will see there’s no way out of here, in the flesh

    If you really believe, you will see
    the rapture is for you and me
    when we decide to leave from here
    that very day, oh! God adhere…


    Comment


    • #5
     "....en alle eer aan die Here!"

     2 Timoteus 2:19
     "Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid."

     Comment


     • #6
      HI Ferdi,

      ek dink jy het die ding daar op sy naam genoem.

      Net een ander ding , ek glo vas , is oortuig dat ek baie dank verksuldig is aan 'n voorsaat iewers wat die Here waarlik liefgehad het, want soms is dit net genade op genade gewees wat maak dat mens vandag nog hierso sit en daai versie van " die Here bewys genade aan die wat Hom liefhet tot in die duisendste geslag"? kom altyd by my op as ek oor die dinge dink.

      Groete
      Dis alles net genade -Ma Grace
      "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

      Comment

      Working...
      X