Announcement

Collapse
No announcement yet.

Doop

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Doop

  Ons het vanoggend 'n doop in ons swembad gehad.

  My dogter se maat het die vrymoedigheid gehad om vir ons te vra om ons swembad daarvoor te gebruik. Die meisie se volle gesin vas daar - insluitend haar ouers, wie nie die bekeringsdoop verstaan nie, maar steeds haar besluit geŽer het.

  Dit was 'n perfekte dag (ysige swembad, maar die Here verdoof die pyn gou!), en Heerlik.

  Die blessing om so te getuig en om simbolies jou sonde af te lÍ is so groot.

  Wens julle kon dit meemaak!

  Anton
  השייך לאלוהים דרך ישו

 • #2
  Ek wens ek kon dit bywoon! Dit moes letterlik n 'cool' doop gewees het na die storms van die afgelope week.Ek is SO trots op die jong kinders wat vasstaan in dit waarin hulle glo ,selfs al het hulle nie die begrip van hulle ouers nie. Heel moontlik is hierdie gebeurtenis die 'saadjie' wat die Here gaan gebruik om die ouers ook tot ander sienswyse te bring.

  Comment


  • #3
   Vandag van alle koue dae.....

   Maar die Here se Lig brand warm in haar
   Wanneer jy oorloop van Sy liefde , dan kan niks jou keer nie
   The LORD is my Miracle

   G_d was gracious He has shown favor


   Hope is a seed
   God plants in our hearts
   to remind us
   there are better things ahead.
   -Holley Gerth

   Comment


   • #4
    Die doop van Gelowiges.


    EffesiŽrs 4:5
    "... een Here, een geloof een doop,..."

    2 Korinthiers 1:13, 14
    “Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan, soos julle ook gedeeltelik van ons verstaan het dat ons julle roem is, net soos julle ook ons roem is in die dag van die Here Jesus.“
    Wanneer dit kom by hierdie BAIE BELANGRIKE SAAK van die DOOP is daar ‘n paar algemene vrae wat gevra kan word, naamlik:
    (Dit is noodsaaklik dat u al hierdie skrifte in u Bybel nagaan sodat daar geen onduidelikheid is nie)
    (Sien ook die oorsprong van die kinderdoop wat ‘n onbybelse, Roomskatolieke praktyk is.)
    HOEVEEL WATER DOPE KEN DIE BYBEL?
    EffesiŽrs 4:4, 5, 6
    “Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.
    WIE MAG GEDOOP WORD?
    Dissipels of volgelinge van Jesus.
    Matteus 28:19
    Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
    Die wat tot geloof gekom het.
    Markus 16:16
    Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal ge-oordeel word.
    Handelinge 8:12
    Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue.
    Handelinge 8:36 – 39
    En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sÍ vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word?
    Toe sÍ Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sÍ: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is.
    En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop.
    En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis.
    Die wat tot bekering gekom het.
    Handelinge 2:37, 38
    Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesÍ: Wat moet ons doen, broeders?
    En Petrus sÍ vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
    WAARVAN SPREEK DIE DOOP?
    Van die begrafnis van die ou mens.
    Romeine 6:3, 4
    Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
    Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
    Van die opstanding as ‘n nuwe mens.
    Romeine 6:4
    Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
    Van die afwassing van sondes.
    Handelinge 22:16
    En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.
    Van die bekleding met Christus.
    GalasiŽrs 3:26, 27, 28
    Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;
    want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.
    Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.
    HOE MOET DIE DOOP BEDIEN WORD?
    Deur onderdompeling.
    Matteus 3:16
    En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op Hom kom.
    Johannes 3:23
    En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salim, omdat daar baie water was. En die mense het daar gekom en is gedoop.
    Handelinge 8:37, 38, 39
    Toe sÍ Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sÍ: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is.
    En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop.
    En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis.
    Die woord doop beteken: ONDERDOMPEL
    “Begrafnis, bekleding, afwassing” spreek van heeltemal bedek, toemaak, onderdompel.
    MAG EK DIE DOOP WEIER AS EK TOT BEKERING GEKOM HET?
    Matteus 3:14, 15, 16
    Maar Johannes het Hom ernstig teŽgegaan en gesÍ: Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe?
    Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesÍ: Laat dit nou toe, want sů pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat.
    En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op Hom kom.
    Lukas 6:46
    En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sÍ nie?
    Lukas 7:28, 29, 30
    Want Ek sÍ vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy.
    En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes.
    Maar die FariseŽrs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie.
    Johannes 3:36
    Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.
    SLOTSOM
    Sodra ek ‘n kind van God word, m.a.w. as ek tot bekering kom skryf God my naam in die boek van die lewe. Ek word as ‘n burger van die koninkryk van God geregistreer volgens Openbaring 20:15.
    Openbaring 20:15
    As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel (hel) gegooi.

    NÍrens in die Bybel word gepraat van ‘n kind of baba wat gedoop word nie. Party kerke se wel dat daar huisgesinne gedoop is in die Bybel. Dit is wel so en dit gebeur 7 keer in die Nuwe Testament, maar as hierdie gedeeltes bestudeer word, sal u vind dat daar geen kinders betrokke was nie. Dus is die doop van kinders onbybels aangesien ‘n kind of baba hom nie self kan bekeer nie en nog minder vergifnis vir sy sondes kan vra.
    Die doop soos meeste kerke dit vandag ken is deur die Rooms Katolieke kerk ingestel. Dit kom dus nie uit die Bybel nie!!

    JY MOET DUS EERS TOT BEKERING KOM, DAN MOET JY GEDOOP WORD.

    Comment


    • #5
     Originally posted by Johnny

     EffesiŽrs 4:5
     "... een Here, een geloof een doop,..."

     2 Korinthiers 1:13, 14
     ďWant ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan, soos julle ook gedeeltelik van ons verstaan het dat ons julle roem is, net soos julle ook ons roem is in die dag van die Here Jesus.ď
     Wanneer dit kom by hierdie BAIE BELANGRIKE SAAK van die DOOP is daar Ďn paar algemene vrae wat gevra kan word, naamlik:
     (Dit is noodsaaklik dat u al hierdie skrifte in u Bybel nagaan sodat daar geen onduidelikheid is nie)
     (Sien ook die oorsprong van die kinderdoop wat Ďn onbybelse, Roomskatolieke praktyk is.)
     HOEVEEL WATER DOPE KEN DIE BYBEL?
     Johhny,

     Ek wil nie graag hierdie mooi getuienis van Tonton kom 'side track' nie, maar ek is oortuig jy maak iets van die waterdoop wat dit nie is nie. Die vraag is eerder, hoeveel dope ken die Bybel? (Of the doctrine of baptisms, ...Heb 6:2 KJV) As ek dit reg het, is daar net een doop wat ons in die liggaam van Jesus plaas en dit is verseker nie 'n waterdoop nie. Net soos Abraham reeds besny was voor hy die fisiese besnydenis ontvang het, (En hy het die teken van die besnydenis ontvang as Ďn seŽl van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie;... Rom 4:11 AOV), net so seker is ek ons word gedoop voor ons die fisiese doop met water ontvang, ongeag of dit die bekeringsdoop is of nie. Ek is redelik tot naastenby 100% seker dat God self hierdie een doop van Efe 4:5 voltrek en nie 'n mens nie...

     Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.
     (1Kor 12:13 AOV)

     Dit is soos ek eerlik glo mens die doop moet sien, want ons redding is God-gesentreer en die lering van die dope in Heb 6, wil ons iets daarvan vertel.
     The Rapture

     My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
     but I must confess, donít worry
     the rapture is not before the Great Tribulation
     itís before Godís wrath!!!

     Because His wrath is not meant for you
     itís for all the people in the zoo
     think about it and refreshÖ
     you will see thereís no way out of here, in the flesh

     If you really believe, you will see
     the rapture is for you and me
     when we decide to leave from here
     that very day, oh! God adhereÖ


     Comment


     • #6
      Reg so. Wou net getuig hoe ek die doop van die Bybel verstaan.

      Comment


      • #7
       Originally posted by protea View Post
       Ek wens ek kon dit bywoon! Dit moes letterlik n 'cool' doop gewees het na die storms van die afgelope week.Ek is SO trots op die jong kinders wat vasstaan in dit waarin hulle glo ,selfs al het hulle nie die begrip van hulle ouers nie. Heel moontlik is hierdie gebeurtenis die 'saadjie' wat die Here gaan gebruik om die ouers ook tot ander sienswyse te bring.
       Protea, Ja dit was "cool". Dit was 'n perfekte dag - een van min in die Kaapse seisoen vir storms. Die perfekte dag was 'n beeld van God se genade. Maar die meisie (moet ek eerder sÍ vrou - sy is al 22 jaar oud!) was reg om in te spring, al storm dit...

       DIe aanbidding saam was ook wonderlik, juis omdat almal in een Gees was, al verskil hulle dalk in siening oor sekere aspekte van die evangelie.

       Ek dink juis ook dat die getuienis groot is vir die ouers.
       השייך לאלוהים דרך ישו

       Comment


       • #8
        Originally posted by Ta-An View Post
        Vandag van alle koue dae.....

        Maar die Here se Lig brand warm in haar
        Wanneer jy oorloop van Sy liefde , dan kan niks jou keer nie
        Ja, ek is seker die water was bietjie kouer as die was die hofdienaar van EthiůpiŽ ingeklim het!

        Soos die doper (wie natuurlik ook in die water moes klim) gesÍ het: Hy twyfel nooit oor die erns van iemand wat hulle in die winter laat doop nie!

        Anton
        השייך לאלוהים דרך ישו

        Comment


        • #9
         Dankie Ferdie en Johnny dat julle dit by die getuienis hou.

         Anton
         השייך לאלוהים דרך ישו

         Comment


         • #10
          Dankie vir die deel Tonton,

          ice cream headaches normaalweg as mens swem ,maar as jy doop dan is dit asof dit nie so koud is nie...want binne in brand jy van Sy Gees en Liefde.

          Dis goed om van te hoor en mens begin dit ook al meer hoor dat kinders self uit oortuiging van geloof begin doen i.p.v. om tradisie te volg..
          Dis alles net genade -Ma Grace
          "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

          Comment


          • #11
           Ek wonder maar net, mis ek dalk iets? Ek is as baba gedoop en het al 'n hele tyd gelede tot die oortuiging gekom dat die babadoop nie Bybels is nie. Die Here praat al 'n tyd lank met my hieroor en ek het so twee maande gelede finaal besluit om my weer te laat doop. Die reelings is reeds getref, die swembad is gereel en die doper is gereed. Maar ek sal wag tot in die lente of somer. Daar is vir my geen dringendheid nie. Dit gaan tog uiteindelik niks aan my verander nie? Dit is maar net 'n simboliese gebeurtenis, en 'n bevestiging van my geloof. Dit verander niks aan my redding of my geestelike groei nie. Vir my is dit sinloos om myself so te pynig in hierdie koue..... Hoor my mooi, ek haal my hoed af vir iemand wat bereid is om ontberinge te verduur ter wille van haar geloof - ek vind beslis nie fout met hierdie doop nie. Maar persoonlik voel ek dis onnodig, en kon maar gewag het tot dit effens warmer is, (of dit in verhitte water gedoen het.)

           As ek oortuig is dat die Here dit van my verwag, sal geen koue water my weghou nie! Maar ek dink eenvoudig nie dis so dringend nie.

           Of mis ek iets belangriks? (Ek soek nie skoor nie - sal regtig graag wil weet hoe ander dit sien en ervaar)

           Comment


           • #12
            Originally posted by Gene View Post
            Ek wonder maar net, mis ek dalk iets? Ek is as baba gedoop en het al 'n hele tyd gelede tot die oortuiging gekom dat die babadoop nie Bybels is nie. Die Here praat al 'n tyd lank met my hieroor en ek het so twee maande gelede finaal besluit om my weer te laat doop. Die reelings is reeds getref, die swembad is gereel en die doper is gereed. Maar ek sal wag tot in die lente of somer. Daar is vir my geen dringendheid nie. Dit gaan tog uiteindelik niks aan my verander nie? Dit is maar net 'n simboliese gebeurtenis, en 'n bevestiging van my geloof. Dit verander niks aan my redding of my geestelike groei nie. Vir my is dit sinloos om myself so te pynig in hierdie koue..... Hoor my mooi, ek haal my hoed af vir iemand wat bereid is om ontberinge te verduur ter wille van haar geloof - ek vind beslis nie fout met hierdie doop nie. Maar persoonlik voel ek dis onnodig, en kon maar gewag het tot dit effens warmer is, (of dit in verhitte water gedoen het.)

            As ek oortuig is dat die Here dit van my verwag, sal geen koue water my weghou nie! Maar ek dink eenvoudig nie dis so dringend nie.

            Of mis ek iets belangriks? (Ek soek nie skoor nie - sal regtig graag wil weet hoe ander dit sien en ervaar)
            Nee, Gene, ek dink nie jy is verkeerd nie. Maar jy hoef dit nie in 'n swembad te doen nie - selfs 'n bad is OK! Dit gaan mos maar daaroor dat jy onder die water kom, en 'n bad is diep genoeg daarvoor. By 'n swembad (of 'n rivier) is daar net meer ruimte vir getuies.

            Anton.

            NS: Interresante vraag is of dit OK is om in die see te doop. Dit is wel 'n watermassa, maar die simboliek van die see gaan dikwels gepaard met sonde... Miskien moet ek die vraag op 'n ander draad vra - hierdie een gaan oor getuienis.
            השייך לאלוהים דרך ישו

            Comment


            • #13
             Ek dink nie die "see" het enige iets te doen met sonde as dit by die doop kom nie. Dit is 'n gehoorsaamheid aan 'n direkte opdrag van die Here, en ek dink dit is waar die krag ook is. Baie mense bly dalk by die see en het nie 'n rivier op doopbad naby nie. Dit spreek van die "afwas" van sonde, die afle van die ou lewe en die opstaan in 'n nuwe lewe saam Jesus. Neewat, ek glo nie dit het enige invloed nie. Ek en 2 ander van ons gemeente het al op een dag 30 gevangenis by Groenpunt gedoop in die hospitaal se baddens omdat ons nie toegelaat was om 'n opslaan swembad in te neem nie.

             Comment


             • #14
              Originally posted by Johnny View Post
              Ek dink nie die "see" het enige iets te doen met sonde as dit by die doop kom nie. Dit is 'n gehoorsaamheid aan 'n direkte opdrag van die Here, en ek dink dit is waar die krag ook is. Baie mense bly dalk by die see en het nie 'n rivier op doopbad naby nie. Dit spreek van die "afwas" van sonde, die aflÍ van die ou lewe en die opstaan in 'n nuwe lewe saam Jesus. Neewat, ek glo nie dit het enige invloed nie.
              Ja, daar is beslis niks in die Bybel wat die see uitsluit as plek van doop nie. Die enigste vereiste is die teenwoordigheid van water en geloof.

              Hand 8
              :35 En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig.
              :36 En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sÍ vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word?
              :37 Toe sÍ Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sÍ: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is.
              :38 En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop.


              Maar water simboliseer ook die teenwoordigheid van God. Hier het ek en 'n paar maters oor die simboliek van WATER gepraat (sowat 1,5 jaar gelede): http://bibleforums.org/showthread.php?t=105347

              Originally posted by Johnny View Post
              Ek en 2 ander van ons gemeente het al op een dag 30 gevangenes by Groenpunt gedoop in die hospitaal se baddens omdat ons nie toegelaat was om 'n opslaan swembad in te neem nie.
              WOW! Die engele moes op daardie dag gejuig het!

              Anton
              השייך לאלוהים דרך ישו

              Comment


              • #15
               Anton, dit was voorwaar 'n voorreg. Ja, slelfs al is jy in die tronk en die Here lei jou tot ware bekering, dan word jy ook daar gered. Ons is nie beter as hulle net omdat ons nie in die tronk is nie. Ons ALMAL verdien die hel en dit is net die Here se genade wat 'n verandering maak.

               Comment

               Working...
               X