Announcement

Collapse
No announcement yet.

Kolossense deel 2 : Bespreking. Jesus in die OT ?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Kolossense deel 2 : Bespreking. Jesus in die OT ?

  David het gevra dat ons sy Bybelstudie afsonderlik hou van die bespreking voortspruitend daaruit. Dit kan op hierdie draad gedoen word. Die oorspronklike Bybelstudie is hier.
  Last edited by Die Filadelfieer; Jul 22 2008, 06:32 AM.

 • #2
  Dankie weereens vir hierdie studie David. Ek wens jy wil meer van hulle doen !

  Na aanleiding van hierdie gedeelte :

  As Jesus die Eersgeborene van die ganse skepping is, dan beteken dit dat Hy self nie geskape is nie want Hy is te onderskei van die skepping. As Hy die beeld is van die onsienlike God, dan beteken dit dat dit wat van God geken en verstaan kan word, in Jesus aan ons bekend gemaak word.
  Ek dink dat ons, as mense, nog nooit direk met God die Vader te doen gehad het nie. Ek dink Hy is so Heilig dat ons dit doodeenvoudig nie sal oorleef nie. Ek wil dit verder vat en sÍ dat God die Vader so heilig is dat selfs die ganse skepping met 'n Middelaar geskep was ! Dit laat mens dink aan al die tye wat mens en God wel in komunikasie met mekaar was, soos byvoorbeeld Moses by die Brandende Bos, Abraham ensovoorts, en ek dink daar is genoeg leidrade in die Bybel wat wel sÍ dat hierdie elke keer 'n ontmoeting met God die Seun was, en dat Sy rol as Middelaar baie verder terug gaan in die geskiedenis as wat ons altyd besef.

  Comment


  • #3
   Fila
   Dit is nou nogal interessent. Jy sÍ "... meer as wat ons altyd besef". Dit is inderdaad so. Ons besef dit nie geheel en al nie en sal ook nooit nie. Die rede daarvoor is voor die hand liggend dat Jesus se rol as Middelaar nie in die Ou Testement geopenbaar was nie. Hulle het nooit in die Ou Testament die opdrag gekry om deur Jesus Christus na God die Vader te gaan nie. 'n Vers soos Joh. 14:6 bestaan nie in die Ou Testament nie, en ook nie 1 Tim. 2:5 of Hebr. 8:6 of 9:15 nie. Hieruit is dit baie duidelik dat Jesus se huidige Middelaarskap baie sterk gekoppel is met die toetrede van die nuwe verbond.

   Ja, ek glo ook Hy was in die Ou Testament alreeds 'n Middelaar, maar dit was grootliks 'n verborge bediening waarvan daar bitter min openbaar gemaak is. Ons is geweldig bevoorreg om vandag te leef in die tyd van die volle kennis van Jesus se bediening aan die mensdom. Dit was Paulus se groot opdrag om hierdie bediening bekend te maak.

   Comment


   • #4
    Amen !
    Ons, met ons Nuwe Testamentiese brille op, sien hierdie middelaarskap in die OT baie maklike raak as wat die mense van die OT dit ooit sou kon doen.

    Dit is egter interesant om te let daarop dat daar vir die mense na Christus se opstanding altyd uit die Torah en Profete vertel is van Christus, wat mens laat dink dat die Israeliete/jode dalk vir Jesus tydens Sy aardsbediening beter moes herken het as die geprofeteerde Mesias.

    Ek dink aan tekste soos Luk. 24 waar Christus vir die Emausgangers uit die Torah en Profete uitlÍ wie Hy is, en dan later in dieselfde hoofstuk Sy dissipels "se verstande open" om perdalks Christus se rol vir die eerste keer reg te verstaan. Die "Berianers" (sp?) in Handelinge 17 het met eie studie uit die "Skrifte" tot die konklusie gekom dat Jesus inderdaad die Christus was.

    Hierdie kan 'n baie interesante geprek raak. Was die Mesiaanse voorspellings en tekens uit die Torah as gevolg van Goddelike ingryping verborge vir die Israeliete ? Hoekom het hulle met al hulle voorkennis van die Torah en Profete nie dadelik vir Jesus as die Messias erken nie ?

    Comment


    • #5
     Ek is met jou.
     Dit is ons NT brille wat ons die insig gee om soveel van Jesus in die OT te lees en verstaan. Daarsonder sou ons dit nie kon doen nie. En daar is ook niks daarmee verkeerd nie. Jesus Christus staan sentraal in die hele Bybel. Maar was dit so vir die mense van daardie tyd? Vir hulle was dit net Jahwe of Elohim, nie Jesus Christus as Verlosser en Middelaar nie.

     Met die kennis wat in ons bedeling aan ons openbaar is, kyk ons terug op die Ou Testament en sien vir Jesus orals raak. Dit versterk ons geloof nog verder en gee vir ons nog meer bewondering en waardering vir God en sy ongelooflike plan van verlossing.

     Het Israel by die uittog geweet dat die lam wat hulle geslag het vooruitwys op die offer van Jesus aan die kruis? Het hulle geweet dat Jesus dag en datum aan die kruis sou sterf wanneer die paaslam ook geslag sou word? Is dit Írens in die OT openbaar dat die paaslam vooruitwys op Jesus en dat Hy die eintlike Een is wat hulle sondes gaan wegneem? Nee, dit staan nÍrens. Maar ons is bevoorreg om dit vandag te weet. Hierdie kennis oortuig ons nog verder van die waarheid van die Bybel. Hoewel die kruisevangelie eers in ons tyd bekend gemaak is, is die getuienis van die Bybel nou vir ons baie duidelik dat God dit nog altyd beplan het!

     Gestel nou maar jy spaar 'n bedrag elke maand om jou kind Universiteit toe te laat gaan of 'n besigheid te kan laat begin, maar al die jare sÍ jy hom niks daarvan nie. Hy kan dit nog nie waardeer as hy nog jonk is nie en kan straks soos die verlore seun dit opeis voordat die tyd nog ryp is. Jy bly dus liewer stil daaroor. Dit maak die waarde van die geskenk soveel groter as die dag aanbreek. Dan kyk die ontvanger terug en sÍ: "Het jy dit werklik al die jare beplan?"

     Comment


     • #6
      Ek wonder nou al vir 'n dag of wat hoekom Israel nie dadelik die Mesisas met hulle voorkennis van die Torah en Profete herken het nie, en besef toe met 'n slag dat dit eintlik so geprofeteer was !
      Paulus haal, baie gefrusteerd, die profesie van Jesaja aan in die laaste deel van Handelinge :

      Hand 28:25 En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesÍ het, naamlik: Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja, die profeet, tot ons vaders gespreek
      26 en gesÍ: Gaan na hierdie volk en sÍ: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.
      27 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oŽ het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oŽ sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

      Comment


      • #7
       Uit hierdie profesie wat jy aanhaal leer ek 'n paar dinge:

       1. God het altyd geweet van die kruisevangelie wat na al die nasies uitgedra gaan word, maar het dit nie in detail bekend, gemaak nie. Die plan wat bekend gemaak is, was dat Israel 'n seŽn vir die nasies sou wees soos dit aan Abraham reeds voorgehou is, of dat Israel 'n banier vir die volke sou wees of dat Jerusalem 'n lig vir die nasies sou wees soos Jesaja dit gestel het. So is die plan ook in aksie gestel toe Jesus 12 Israelitiese apostels gestuur het om die evangelie van die koninkryk uit te stuur na al die nasies. Let op dat die 12 suiwer op grond van hulle Israelse lidmaatskap uitgekies is en dat hulle getal 12 ook saamval met die 12 stamme van Israel (Matt. 19:28). Toe een van hulle uitval is hy ook weer met 'n Jood vervang en nie 'n heiden nie.

       En hier is die groot dilemma: As die program van die OT moes voortgaan, was hier nou 'n groot probleem. Die volk Israel moes dit doen en nie net die 12 en 'n handjievol dissipels nie. Maar nou trek jou verse hier in Hand. 28 'n streep deur die plan wat reeds van die OT af aangekondig is. Die plan waarin Israel die agent sou wees, kan nie meer werk nie. Hulle het die Messias verwerp. Die voortekens daarvan was alreeds tydens Jesus se bediening op aarde duidelik (Matt. 23:37,38; Luk. 19:42-44).

       Tog het Jesus tydens die volheid van die tyd na die aarde toe gekom. Die tyd was reg. Die evangelie moes van toe af openlik geken word en vir al die nasies aangebied word. Die feit dat Israel, God se uitverkore agent in hierdie aksie, Hom verwerp het, kon nie die wÍreldwye aksie om met die kruisevangelie na die nasies toe uit te gaan, laat skipbreuk ly nie. Daarom wys God 'n ander apostel aan. Hy was ook 'n Jood, maar hy is nie aangewys om een van die 12 te wees nie. Hy was nie 'n Israelitiese apostel nie. Hy sou nie werk binne die stelsel waar Israel die nasies moet bereik nie. Hy is een alleen aangestel en dadelik by sy bekering uitgestuur om direk na die nasies te gaan (Hand. 26:16-18). Hy was die apostel vir die heidene (Rom. 11:13; Rom. 15:15,16).

       Paulus is dus God se antwoord op (Mat. 23:37,38; Luk 19:42-44; Hand. 13:45-48 en Hand. 28:25-27).

       2. Verder leer ek ook uit hierdie verse dat ons nie so maklik moet praat van 'n "geestelike Israel" nie. Waar die Bybel ook al praat van "Israel" bedoel hy werklik "Israel" en nie een of ander geestelike konnotasie daarvan nie. Jou verse uit Hand. 28 en al die ander wat ek aangehaal het, maak dit duidelik. Israel kom tot 'n droewige val. Paulus kondig hierdie val aan in Hand. 13 en 28. Jesus het die val sien kom en verwag dit in Luk. 19 en Matt. 23. Maar nie in een enkele plek waar hierdie val aangekondig word, word daar nou gesÍ dat daar nou 'n nuwe "ware" of "geestelike" Israel in Israel se plek sal kom nie. Daar word net gesÍ ons gaan nou na die heidene en hulle sal luister. Later toe daardie heidene begin luister en hulle 'n kerk begin vorm, toe noem Paulus hulle by 'n sekere naam. Nie "Israel" nie, maar die liggaam van Christus.

       In elk geval. As Israel dan nou tot so 'n droewige val kom en die reputasie het dat hulle die Messias vermoor het (of sy vermoording afgedwing het) en deur al hulle leiers hulle in hooghartigheid verset teen Jesus en teen die kruis, wie was daar dan nog wat uit die ware geloofsgemeenskap wat hulle by Israel sou wou aansluit om "Israel" genoem te word. Is daar een enkele voorbeeld in die Bybel waar 'n nuutgestigte kerk onder al die nasies en onder die kruisevangelie hulleself "Israel" genoem het? Dit bestaan nie in ons grootste verbeeldingsvlugte nie. Nee, kom ons lees handelinge reguit. Dit is nie die heidene wat by Israel kom aansluit het nie. Dit is die oorgeblewe Joodse gelowiges wat uit Israel uitgestap het en by die heidene gaan aansluit het om die liggaam van Christus te vorm. Tog vorm die sg. "geestelike Israel" een van die fondamentstene van die mees invloedryke teologie in die Christelike kerk vandag. En dit ten spyte daarvan dat daar geen spoor van so iets in die Bybel te vinde is nie.


       En uiteindelik skryf Paulus, die man wat deur God aangestel is om hierdie oorgang te bewerkstellig ‘n brief aan die oorgeblewe Joodse gelowiges. Wat sÍ hy vir hulle? SÍ hy hulle moet die heidene nou in hulle midde (binne Israel) verwelkom om ‘n geestelike Israel te vorm. Daar is nie sprake van so iets nie. In teendeel. Sy oproep was duidelik. Hulle moes uit Israel uit padgee (Hebr. 13:12-14).

       My teenkanting teen die begrip “geestelike Israel” vir die kerk van vandag gaan nie daaroor dat ek die baie geestelike interpretasies wat uit die OT uit kom verwerp nie. Nee, nie dit nie. Die OT is ‘n wonderlike bron van geestelike prediking (in die lig van die waarheid van die Nuwe Testament). Maar dit maak nog nie van ons die geestelike Israel nie. Eenvoudig omdat daar nie van ‘n geestelike Israel in die Bybel gepraat word nie en tweedens omdat die mense wat wel die term vir die kerk gebruik dit meestal doen omdat hulle iets wat eksklusief net aan Israel behoort van hulle af weg wil neem en vir die kerk wil gee. Hier praat ons veral oor dinge soos Israel se toekoms en sy herstel ens. Verder gaan dit ook oor Israel se vleeslike verordeninge soos die Sabbat en ‘n paar ander wat hulle ook vir die kerk wil gee. Dit werk nie so nie. Die kerk is nie ‘n reglynige voortsetting van Israel nie, hy is ‘n nuwe skepping (Ef. 2:15; 2 Kor. 5:16,17).

       Comment


       • #8
        Bespreking : Kolossense Bybelstudie (Jesus in die OT ?)

        David het gevra dat ons sy Bybelstudie afsonderlik hou van die bespreking voortspruitend daaruit. Dit kan op hierdie draad gedoen word.

        Comment


        • #9
         Orde en standvastigheid

         Besprekingsvraag uit Kol. 2:5

         Hoeveel van die orde en standvastigheid wat die vers van praat kom uit die plaaslike gemeente/kerk waar ons betrokke is en hoeveel kom uit die Bybel?

         Comment

         Working...
         X