Announcement

Collapse
No announcement yet.

Opsoek na 'n kerk

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Opsoek na 'n kerk

  Ek weet nie of dit die regte plek is vir die post nie...

  Siende dat die gemeente wat ek deel van is net sensasie na jaag, is ek opsoek na 'n kerk.

  Die gemeente moet kan "praise and worship". Ek is tans deel van 'n sogenoemde happy clappy kerk.

  As dit in Pretoria is is dit 'n bonus en as dit nie 'n NG Kerk is nie, is die 10 000 x beter...

  Enige raad?
  'Y'varekh'kha ADONAI v'yishmerekha.[May ADONAI bless you and keep you.]
  Ya'er ADONAI panav eleikha vichunekka.
  [May ADONAI make his face shine on you and show you his favor.]
  Yissa ADONAI panav eleikha v'yasem l'kha shalom.
  [May ADONAI lift up his face toward you and give you peace.]'

  Bemidbar 6:24-26
  [Numbers 6:24-26]

 • #2
  Ons kerk is in benoni, 'n baie lekker kerk met opregte mense, "praise and worship" wat skrik vir niks. Maar benoni is seker bietjie te ver vir jou...

  Comment


  • #3
   Originally posted by RR van Wyk View Post
   Ons kerk is in benoni, 'n baie lekker kerk met opregte mense, "praise and worship" wat skrik vir niks. Maar benoni is seker bietjie te ver vir jou...
   Aah ek smag na 'n kerk met opregte praise and worship...

   Benoni is klein bietjie vęr....
   'Y'varekh'kha ADONAI v'yishmerekha.[May ADONAI bless you and keep you.]
   Ya'er ADONAI panav eleikha vichunekka.
   [May ADONAI make his face shine on you and show you his favor.]
   Yissa ADONAI panav eleikha v'yasem l'kha shalom.
   [May ADONAI lift up his face toward you and give you peace.]'

   Bemidbar 6:24-26
   [Numbers 6:24-26]

   Comment


   • #4
    Francois

    Ek weet dit is Engels, maar dalk sal dit jou goed doen om daar 'n draai te gaan maak, ongelukkig is daar nie meer Afrikaanse kerke wat ek met 'n gesonde gewete kan voorstel nie

    http://www.gracefellowship.co.za/index

    Comment


    • #5
     Dit is voorwaar moeilik om in ons dae 'n ware Woordgebaseerde gemeente te vind. Een waar jy BESLIS moet wegbly is die volgende. Lees maar die res op die skakel onderaan. Ek kon nie weerstaan om dit te plaas nie. Lagwekkend. Verskoon die engels.

     The Marks and Attributes of the Church
     Lesson 12 from the Baltimore Cathechism

     « prev : next »

     152. Which is the one true Church established by Christ?
     The one true Church established by Christ is the Catholic Church.

     And other sheep I have that are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. (John 10:16)

     153. How do we know that the Catholic Church is the one true Church established by Christ?
     We know that the Catholic Church is the one true Church established by Christ because it alone has the marks of the true Church.

     Holy Father, keep in thy name those whom thou hast given me, that they may be one, as we also are. (John 17:11)


     http://www.catholicity.com/baltimore.../lesson12.html

     Comment


     • #6
      LOL dit is werklik snaaks. Gumpf die RKK wat dink hulle is die kat se snor LOL
      Phil... Ek sal daai kerk gaan draai maak by. Ek is eintelik Engels so ek sal aanpas, en ek trek binnekort na daai omgewing toe ook.
      'Y'varekh'kha ADONAI v'yishmerekha.[May ADONAI bless you and keep you.]
      Ya'er ADONAI panav eleikha vichunekka.
      [May ADONAI make his face shine on you and show you his favor.]
      Yissa ADONAI panav eleikha v'yasem l'kha shalom.
      [May ADONAI lift up his face toward you and give you peace.]'

      Bemidbar 6:24-26
      [Numbers 6:24-26]

      Comment


      • #7
       Eienskappe van Ware Kerk - Deel 1

       KENMERKE VAN ‘N WARE KERK

       1.Die Woord van God is sentraal.

       Wie die regte Kerk soek, moet vra: Is die Woord sentraal in die prediking?” Die prediking moet Woord-uitleg wees. Die prediking breek die Woord oop vir die mense sodat mense die Woord verstaan en deur die toepassing hoor wat God wil sę. Die Woord is sentraal omdat Jesus self geleer het: ‘…die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en lewe.” (Joh 6:63) Dit is die boodskap van die hele Bybel: Jesus self is die Woord en die Woord het skeppende krag en is instrument om herlewing en lewe te bring. Dit is die gepredikte Woord in Esegiël 37 wat lewe in die dooie beendere bring. Romeine 10:17 en andere gedeeltes bevestig die waarheid: “Die geloof is uit die gehoor, en dei gehoor is uit die Woord van God.”

       Die Woord skep nie net geloof nie, dit maak ons ook beter mense om meer soos Jesus te lyk. Daarom bid Jesus: “Heilig hulle in u waarheid; U woord is die waarheid.” (Vgl ook Ef :25-26)

       Valse profete preek wat mense graag wil hoor (Gal 1:10). Hulle soek herlewing deur die Gawes van die gees te beklemtton in plaas van die Gewer en Sy Woord. Maar, herlewing kom nie deur verandering te bring in die liturgie, die reël van nuwe kursusse, lewendige sang, koordanse of dinamiese of emosionele sprekers nie! Wie glo dat die Bybel die Woord van God is, dat die Woord herskep en dat God daardeur met ons praat, sal die Woord sentraal stel in die gemeente. ‘n Voorbeeld is Lukas 24: “En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelę in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het………En hulle sę vir mekaar: Was ons hart nie brandende in ons toe Hy met ons op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelę het nie.” (vs27,32). Die werking van die Heilige Gees mag nooit losgemaak word van die Woord nie.

       2.Die leierskap is volgens die Woord

       Die rol van die geestelike leier bepaal die koers van ‘n Gemeente. Wie die regte Kerk soek, moet kyk na die leer, lewe en prediking van die geestelike leier. As die leraar die gemeente voed met morele lessies, sosiale teregwysings, geskiedkundige feite, kursusse, seminare en die Woord nie sentraal is nie, is die gemeente ‘n valse Kerk.

       Ware geroepe bedienaars van die Woord sal uitstaan as manne van die BOEK! “Verkondig die Woord; hou aan tydig en ontydig…”; sę Paulus aan Timotheus (2 Tim 4:2). Dit is hulle wat vreesloos die sonde aanspreek, Christus met ‘n passie oplig asof onder hulle gekruisig en die volle raad van God verkondig: “Daarom betuig ek…dat ek rein is van die bloed van almal. Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie.” (Hand 20:26-27)

       Die kerkraad moet volgens die Woord saamgestel wees. Die Kerkraad is daar om toesig te hou oor die leer en lewe van lidmate, leraar en kerkraad. Hulle moet toesig hou oor die bediening van die sakramente en nuwe lidmate keur. As hulle self nie reg is nie, sal dit ook nie in die sake van die gemeente reg loop nie. As die kerkraad heilige manne is, sal die gemeente bestaan uit heilige lidmate. Daarom is daar baie duidelike voorskrifte en vereistes vir die lewe van die ouderling (lerende ouderling ingesluit) en diaken. (Tit 2 & 1 Tim 3). Hy moet goeie getuienis van buitestanders hę(1 Tim 3:7). Hy moet ‘n geen drinker wees. (Tit. 1:7; 1 Tim 3:3). Hy moet onberispelik wees. Dit beteken niemand kan iets teen hom sę nie (1 Tim 3:2; Tit 1:6). Hy mag nie ‘n geskeide man wees nie (1 Tim 3:2; Tit 1:6). Sy eie huis moet in orde wees en sy kinders onberispelik. As hy self ‘n mislukking maak in sy eie familie, hoe sal hy leiding kan gee aan die gemeente? Dus, as iemand ‘n opsienersamp verlang, begeer hy ‘n voortreflike werk. Maar dan moet hy aan die vereistes in Timotheus en Titus voldoen anders diskwalifiseer hy homself.

       As ‘n gemeente Kerkraadslede kies op grond van hul status in die samelewing, rykdom, vriendskap of ander redes en nie op grond van hul toewyding aan die Here nie, is dit duidelik nie meer ‘n Evangeliese/Bybelse Kerk nie.

       3.Die ware Kerk verkondig goeie nuus

       Evangelie beteken goeie nuus. Die Goeie Nuus het te doen met mense se verlossing. Die goeie nuus is nie net dat God liefde is en sondaars liefhet nie. Die goeie nuus is ook nie dat Hy ons wil seën met voorspoed, met Sy gawes en dat ons reg moet lewe nie! Die goeie nuus is nie dat ons almal nie so sleg is nie! Inteendeel, deel van die goeie nuus is juis dat ons oneindig boos en verrot van binne gebore is. Dit is net as jy weet hoe ernstig siek jy is, dat jy ‘n dokter sal waardeer. Teenoor baie mense se pogings om die sondaar se selfbeeld te verbeter, leer die Bybel dat daar niemand is wat goed is nie. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Bybel beskryf elke mens as ‘n gebore vyand van God met ‘n muur van sonde wat hom van God skei. Niks wat ‘n mens doen, kan hierdie situasie verander nie.

       Die Goeie Nuus is dat God ‘n plan gemaak het om die vervreemde en vervloekte mens weer terug tot Hom te bring. Daarom word Christus ook ‘n mens. Wanneer Hy aan die Kruis hang, vat Hy jou naam, Hy vat jou sonde en die vloek en straf van daardie sonde. Omdat Hy onder jou naam daar hang, word Hy namens die skuldige sondaar onskuldig. “Dit is volbring”, afgehandel. Sy opstanding daarna is God se waarmerk op die persoon en werk van Christus. In die ware Kerk, word die klem op Jesus gelę. Na ‘n tyd as lidmaat in so ‘n gemeente sal lidmate ‘n ontsaglike waardering vir die Seun van God hę. Jesus het self van die Heilige Gees gesę: “Hy sal My verheerlik.” Die ware Kerk word juis herken as ‘n Kerk waar die Heilige Gees aan die werk is. Hierdie werking van die Heilige Gees word nie herken aan vreemde on-Bybelse gebeure nie. dit is die entoesiastiese verkondiging van Jesus ‘asof onder-julle gekruisig”. Lidmate wat gehelp is in die ware Kerk, sal soos drenkelinge vashou aan Jesus as die enigste Hoop en Weg.

       “Today, people can be happy, healthy members of evangelical churches without ever having to face a God who is anything more than a “buddy”, a Savior who is anything more than a example, and a Holy Spirit who is anything more than a power source. And that can happen without faith, without repentance, indeed, without conversion.” (PA Newton)

       4. Lidmaatskap is voorwaardelik

       “Terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onse Here Jesus Christus.” (Hand 20:21). Die versikl tussen ‘n sekulęre organisasie en die Kerk as organisme, as liggaam van Christus, is baie groot. ‘n Kerk is ‘n groep mense wat ‘n ervaring van wedergeboorte het en deur die Hielige Gees saamgevoeg is in ‘n liefdesgemeenskap. Aan ‘n Kerk mag net bekeerde, gelowige mense behoort. “En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is” (Hand 2:47) ‘n Geredde mens is iemand wat sy rug gedraai het op sonde. Daarom noem die Bybel sulke mense, “die Liggaam van Christus”, “Heiliges” (afgesonderes). Hulle is verlos van verslawende sondes. Alhoewel hulle nog dikwels struikel, het hulle berou en ‘n desperaatheid om God te verheerlik en nie weer te bedroef nie. Hierdie gesindheid kenmerk hulle lewe.

       Met ‘n valse kerk is bekering nie die voorwaarde vir lidmaatskap nie. Die Kerk keur jou nie meer nie, jy keur die Kerk, of dit aan jou verwagtinge voldoen of nie. ‘n Goedkoop evangelie wat jou rug krap sonder kosteberekening, het die kruis-dra boodskap vervang. Lidmaat getalle is belangriker as beginsels. Die Bybel is nie meer die maatstaf nie, maar ‘n pragmatiese benadering (“as dit werk is dit reg”). “Experience, not biblical truth, led the way into church growth as a movement. With such an approach, the Bible is secondary………Man-centered techniques for evangelism have multiplied so that the bottom line with churches is adding numbers, not true disiples. Church growth has become the goal of churches rather than the gloro of Christ.” (PA Newton: The pastor and church growth) Wanneer ‘n gemeente geen streng Bybelse vereistes vir lidmaatskap het nie, neem die węreld die Kerk oor om ‘n valse Kerk of hoogstens ‘n barmhartigheids organisasie te wees.

       “There is a common worldly kind of Christianity in this day, which many may have, and thind they have enough – a cheap Christianity which offends nobody, and requires no sacrifice – which costs nothing, and is worth nothing.”

       J C Ryle

       5. Dissipline/Tug

       Daar behoort ‘n duidelike verskil te wees tussen die węreld en die Kerk. Sogenaamde christene lyk vandag net soos die ongeredde węreld. Hulle taal is dieselfde, hulle kyk na dieselfde onsedelike TV programme, lees dieselfde vuil tydskrifte, kul met die belasting, lag vir dieselfde vuil grappies, koop Lotto kaartjies, ens., ens… Die Kerk is veronderstel om heilig te wees want die Kerk se bestaansrede is die verheerliking van God. Enigiets wat nie in ooreenstemming met die Woord van God is nie, moet aangespreek word. Tug en dissipline in die gemeente begin daar. Sonde tas die eer en beeld van God aan en is tot oneer van Sy Naam. Hebreërs 12 leer dat God self Sy eie kinders tug en dissiplineer en Hy verwag dieselfde van sy Kerk. Mattheus 18:15-17 hanteer die vraag hoe iemand reageer as iemand anders teen hom gesondig het. In 1 Kor 5:1-11 gaan dit oor mense wat immoreel leef. Streng voorskrifte volg in die hoofstuk om teen sulke mense op te tree. Die rede is: Wie na berisping nog moedswillig aanhou met sonde, is in rebellie teen God en moet uit die gemeente verwyder word.

       Buitestaanders moet die boodskap kry: God is ‘n heilige God, God haat sonde want sonde was die oorsaak van die dood van God se Seun. Daarom woorde soos: “hy verwyder kan word”; “aan die staan oorgee”; “suiwer dan die ou suurdeeg uit”; “ Om nie met hoereerders om te gaan nie”; “om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie……verwyder tog die slegte mens onder julle uit,’ (1 Kor 5:2,5,7,11,13) ‘Moenie in dieselfde juk trek as ongelowiges nie’ (2 Kor 6:14) ‘gaan onder hulle uit’ (vs 17) ‘vermy hulle’, (Rom 16:17) ‘dat julle jul onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel’ (2 Tes 3:7); ‘hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word’ (vs 14); ‘onder wie daar is Himeneus en Alexander, wat ek aan die satan oorgegee het’ (1 Tim 1:20); ‘Bestraf die wat sondig, in die teenwoordigheid van almal, sodat ood die ander kan vrees’ (1 Tim 5:20) ‘Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan. (Tim 3:10,11) ‘Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hę nie… (Op 18:4).

       ‘n Gemeente is die liggaam van Christus. Sonde maak die hele liggaam siek. (Jos 6&7) ‘n Gemeente wat hom nie duidelik teen sonde uitspreek, lidmate vermaan en die wat volhard in sonde verwyder nie, die sakramente weier vir die wat onverskillig is, se litmate sal geen vrees vir God hę nie. God is ‘n heilige God en daarom sę Jesus self: “as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar.” (Mat 18:17) Die suiwering van ‘n gemeente toon die erns van die gemeente om die heiligheid en eer van God te beskerm. (1 Pet 1:14-16; 2:9-10) Sogenaamde ‘liefdevolle’ leraars wat te bang is om sonde by die naam te noem omdat dit glo die heilige gees se werk is om van sonde te oortuig, is leraars wat geen vrees vir God het nie. ‘n Leraar wat nie oor sonde wil preek nie omdat hy glo dat hy ‘n positiewe boodskap moet verkondig, is op ‘n dwaalspoor.

       “I think that genuine renewal in the hurch is tied in same way to her willingness to confront sin.”

       John H Armstrong

       SIEN OOK DEEL 2 VIR OPVOLG.

       Comment


       • #8
        Eienskappe van 'n Ware Kerk - Deel 2

        6. Evangelisasie

        “The test of a congregation, apart from personal holiness, is how effectively members penetrate the world. American churches are filled with pew-filling, sermon-tasting, spiritual schizophrenics, whose believe and behavior are not congruent.”

        Die Kerk bestaan uit mense wat uit genade gered is (genade is ‘n donasie). ‘n Donasie is ‘n gratis geskenk, ontvang sonder enige verdienste. Dankbaarheid is die gevolg van die ontvang van ‘n donasie. ‘Hy vir wie baie vergewe is, het baie lief.’ (Luk 7:47) Hieruit volg ‘n lewe van gehoorsaamheid en die begeerte om te getuig. Dit is tot sulke wedergebore, dankbare kinders van die Here wat die laaste opdrag uitgaan: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies…” (Mat 28:19).

        Die bestaansrede van die Kerk is om sending- en evangelisasie werk te doen. Dit is waarom God mense red en die gereddes saamvoeg om sout, lig en suurdeeg te wees. ‘God het een Seun gehad en Hy het van Hom ‘n sendeling gemaak.’ Jesus het twaalf dissipels gehad en almal van hulle het sendelinge geword en die een wat nie ‘n sendeling geword het nie, het ‘n veraaier geword. Al die boeke in die Nuwe Testament is deur sendelinge geskryf.

        Jesus se totale bediening was toegespits daarop om Sy sending opdrag uit te voer. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle.” (Joh 20:21) Jesus het Sy dissipels voortdurend bewus gemaak van die sendinguitdaging. ‘Die oes is groot…” (Mat 9:37, 38) Deur Sy gelykenisse het Hy ‘n liefdeskommer en ‘n las vir siele wakker gemaak soos bv. in die gelykenis van die verlore skaap en die verlore penning. Sy laaste opdrag bevestig Sy hoop en vertroue dat die goeie nuus by almal moet uitkom voordat Hy terugkeer.

        Die Heilige Gees is gestuur om God se kinders bekwaam te maak om sending- en evangelisasie werk te doen. ‘n Kerk wat die Heilige Gees het, sal Sy getuie wees (Hand 1:8) Elke ware Kerk is ‘n baie sendingbewuste gemeente. In so ‘n gemeente sal die bestuur van die gemeente finansies gaan rondom die vraag: ‘Hoe kan die gemeente-finansies gebruik word om die Evangelie by mense uit te bring?’ Die prediking sal gerig wees op die toerusting van die gemeentelede om dissipels van Jesus te wees om beter getuies te wees. Die kinders van die gemeente sal van kleinsaf sendingbewus gemaak word. Die voorbidding in die gemeente sal gelei word waarvoor daar in die sending gebid moet word. Betrokkenheid by die sending sal deur besoeke aan sendingprojekte- en velde gestimuleer word.

        Soos ‘n vuur sonder vlamme en ‘n liggaam sonder asem – so is ‘n Kerk of gemeente wie se hart nie is waar God se hart is nie, nl. by die soek van mense om gered te word nie. So ‘n gemeente het geen bestaansrede nie. ‘n Gemeente wat nie baie sendinggewus is nie, bedroef die Heilige gees. Moenie deel wees van ‘n Gemeente wat God se belangrikste saak verwaarloos nie!

        Na aanleiding van die sewe briewe in Openbaring, gee John Stott die volgende kenmerke van die ware Kerk:

        “These are then the marks of the Ideal Church – love, suffering, holiness, sound doctrine, genuineness, evangelism and humility. These are what Christ desires to find in His Churches as He walks among them.”

        John Stott: Men with a Message

        7. Agape liefde

        Die Kerk behoort ‘n intieme liefdesgemeenskap te wees. “Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar…” (1 Joh 1:7) Jesus het gewaarsku dat daar geen verhouding met God kan wees as mense nie onderling met makaar in die regte verhouding is nie. Hy het Sy verhouding met Sy Vader as voorbeeld gegee. Die verhouding tussen Vader en Seun moes in die gemeente reflekteer. “’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhę; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhę. Hieraan sal almal weet dat julle My dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” (Joh 13:34; 15:12)

        Hierdie Agape-liefde moes ‘n atmosfeer skep waarin gemeentelede veiligheid, warmte en versorging ervaar. So ‘n gemeente was die eerste Nuwe Testamentiese gemeente.

        Ř Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. (Hand 2;47) Geredde mense is mense wat vergewe is en ander vergewe. Hulle het hul vyande liefgehad en liefde gegee al het hulle geen liefde ontvang nie. “En as julle die liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ood die lief wat vir hulle liefhet” (Luk 6:32)

        Ř Hulle het gereeld bymekaar gekom. “En hulle het volhard in die leer van die Apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.” (Hand 2:24)

        Ř Hulle was sensitief vir mekaar se tydelike/materiële nood en behoeftes. “…en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings verkoop en die opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het.” (Hand 2:44,45) Hulle gee anders, hulle moes gee sonder om terug te verwag. ‘Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.” (Luk 6:38)

        Ř Hulle het mekaar emosioneel versorg. “…van huis tot huis brood gebreek…”(vs 46) ‘Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hę.” (1 Joh 4:11)

        ‘n Evangelies/Bybelse gemeente het iets wat die węreld nie het nie, nl. agape-liefde. Hierdie liefde sal na vore kom in onderlinge sorg en belangstelling in mekaar se lewens. In tye van hartseer en teleurstelling, troos hulle mekaar. Wanneer dit met die een goed en geseënd gaan, is die ander net so bly daaroor. Nederig bedien hulle mekaar, altyd bereid om te help. Vir almal is die gereëlde dienste en weeklikse byeenkomste iets waarna uitgesien word. Wanneer ‘n gemeente sy liefde onderling vir mekaar verloor het, het so ‘n gemeente geen boodskap/goeie nuus vir die węreld nie.

        “Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ry was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word.” (2 Kor 8:9)

        8.Vervolging

        Van die begin af was vervolging ‘n kenmerk van die ware Kerk Die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese Kerk is geskryf met die bloed van die martelare. Dit is asof paulus dit aan ons wil deurgee dat ons as dei liggaam van Christus altyd vreemdelinge en bywoners in hierdie węreld sal bly. Die ongeredde węreld sal nooit die heilige lewens van wedergebore christene verdra nie.

        “The gospel is confrontational in its very nature. Any presentation of the gospel that doen not present a challenge to the unbeliever to radically change…is not the same gospel preached in the pages of the New Testament!”

        Ons word daarom gewaarsku dat sodra ‘n gemeente groot, gewild en populęr word, dit dalk die eerste tekens van ‘n geestelike afval in die gemeente is. “Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan valse profete gedoen.” (Luk 6:26) As lidmate leef, praat, getuig, skryf, ens. soos wat die here van ons verwag, sal die teenstand kom. “En almal wat ook godvrutig wil lewe in Christus, sal vervolg word.” (2 Tim 3:12) In die plaaslike gemeente, as liggaam van Christus, sal Christus se swaarkry in hierdie węreld voortduur. “Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, want die gemeente is.” (Kol 1:24) Die Ou- en Nuwe Testament word gekenmerk deur die lyding van die ware Kerk. “Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die Naam van die Here gespreek het.” (Jak 5:10)

        1 Petrus 4;13

        “Namate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.”

        Gevolgtrekking

        Miskien is u ook iemand wat kla oor die Kerk waaraan u behoort. In die lig van riglyne uit die Woord, kan u nou miskien beter verstaan waarom u ongelukkig in u Kerk is.

        DIE WARE KERK BEHOORT AL AGT VAN BOOGENOEMDE EIENSKAPPE TE OPENBAAR.

        “Our churches are to display the glorious Gospel of God to His creation……That’s what we’re called to – we’re called to display God and His character in a glorious way to His creation (Eph. 3:10). We are to bring Him glory by our lives together.”

        Mark Dever


        SIEN OOK DEEL 1

        Comment


        • #9
         Johnny, ek wil jou graag geluk wens met hierdie plasings van jou. Ek dink nie daar kan enige iets bygevoeg of weggeneem word nie. Dit is 'n volledige en duidelike beskrywing van hoe 'n gemeente van Christus behoort te lyk. (Ongelukkig is daar vandag min gemeentes te vinde wat aan die vereistes voldoen...)

         Comment


         • #10
          Ek kan net saam met Eugene stem oor hierdie uitstekende plasing van jou Johnny en ek wil voorstel dat ons dit 'n artikel maak. Dit is een van die nuwighede met die nuwe sagteware, wat ons regtig moet gebruik. As jy dit net tegnies kan versorg en seker maak van spelfoute, uitleg en diesmeer, dan laat weet jy asseblief Johnny, sou jy natuurlik belangstel. Die artikel kom dan op die voorblad en almal kan dit lees. Daar is reeds een goeie artikel, as julle wil gaan lees en dit is deur David2 geplaas.
          The Rapture

          My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
          but I must confess, don’t worry
          the rapture is not before the Great Tribulation
          it’s before God’s wrath!!!

          Because His wrath is not meant for you
          it’s for all the people in the zoo
          think about it and refresh…
          you will see there’s no way out of here, in the flesh

          If you really believe, you will see
          the rapture is for you and me
          when we decide to leave from here
          that very day, oh! God adhere…


          Comment


          • #11
           Originally posted by Gene View Post
           Johnny, ek wil jou graag geluk wens met hierdie plasings van jou. Ek dink nie daar kan enige iets bygevoeg of weggeneem word nie. Dit is 'n volledige en duidelike beskrywing van hoe 'n gemeente van Christus behoort te lyk. (Ongelukkig is daar vandag min gemeentes te vinde wat aan die vereistes voldoen...)
           Dankie Gene. Dit is egter nie my eie skrywe nie, maar ek het dit jare gelede, kort na my bekering eendag op die internet gevind......en vandag as 'n mens na die kerk kyk, dan besef ek eers hoeveel kerke en leraars voldoen NIE aan hierdie verseistes nie. Hartseer.

           Wonder nogsteeds waar is die MAGTIGE HERLEWING?

           Comment


           • #12
            Originally posted by CFJ View Post
            Ek kan net saam met Eugene stem oor hierdie uitstekende plasing van jou Johnny en ek wil voorstel dat ons dit 'n artikel maak. Dit is een van die nuwighede met die nuwe sagteware, wat ons regtig moet gebruik. As jy dit net tegnies kan versorg en seker maak van spelfoute, uitleg en diesmeer, dan laat weet jy asseblief Johnny, sou jy natuurlik belangstel. Die artikel kom dan op die voorblad en almal kan dit lees. Daar is reeds een goeie artikel, as julle wil gaan lees en dit is deur David2 geplaas.
            Dankie CFJ, soos ek vir Gene gese het.....nie my eie artikel nie. Alle eer aan die Here vir die insig wat Hy vir die oorsponklike skrywer gegee het. Ek sal dit graag wil doen en sal laat weet as ek reg is. Terloops, ek dink ek het jou een dag in Oudtshoorn gesien in Desember. Jy het gestap vanaf die Wimpy skuins na die Standard Bank se rigiting verbyl die NG Moedegemeente. Was te laat om te stop om te groet.

            Comment


            • #13
             Hoe van my kerk? Daars 'n gemeente in Pretoria. Ek dink dit voldoen aan die vereistes: www.shofaronline.org
             "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly."


             in all your ways acknowledge Him, and he will make your paths straight.


             Many are the afflictions of the righteous; But Jehovah delivereth him out of them all.

             "Oh, taste and see that the Lord is good"

             Comment


             • #14
              Originally posted by 14390876 View Post
              Hoe van my kerk? Daars 'n gemeente in Pretoria. Ek dink dit voldoen aan die vereistes: www.shofaronline.org

              Skakel bly op voorblad. Kan nie in webblad ingaan.

              Comment


              • #15
               Oops. Dit werk op my selfoon. Wonder hoekom dit so maak
               "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly."


               in all your ways acknowledge Him, and he will make your paths straight.


               Many are the afflictions of the righteous; But Jehovah delivereth him out of them all.

               "Oh, taste and see that the Lord is good"

               Comment

               Working...
               X