Die Kedron, ook genoem Kidron vallei le oos van Jerusalem tussen die Ou Stad en die Olyfberg waar die Tuin van Getsemane ook is. Dit was 'n plek van afskuwing, dood en vullis. Koning Dawid is daar deur:

2Sa 15:23 En die hele land het hardop gehuil terwyl al die mense verbytrek; en die koning het deur die spruit Kidron getrek; en al die mense het deurgetrek op pad na die woestyn.

Dit was amper 'n plek van "sekerlik sterwe".

1Ki 2:37 die dag dat jy uitgaan en oor die spruit Kidron trek, moet jy voorwaar weet dat jy sekerlik sal sterwe; jou bloed sal op jou hoof wees.

As jy vandag worstel met stryd in jou lewe hetsy finansieel, siekte, ongeloof, versoeking, pyn, 'n man, 'n vrou, ongehoorsame kinders, sonde, moeilikheid by die werk.......weet dit, daar was manne voor jou deur die Kidron, die swart spruit.

Daar was 'n man, sy naam Jesus wat net oorkant by die Tuin van Getsemane geween het:

Mar 14:36 En Hy sę: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik; neem hierdie beker van My weg; nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil.

'n Beker wat ons.....die wereld eintlik moes drink vir ons eie sonde.......maar God gee dit vir Sy enigste Seun.

Jer 25:15 Want so het die HERE, die God van Israel, vir my gesę: Neem hierdie beker van die wyn van grimmigheid uit my hand en gee dit om te drink aan al die nasies na wie Ek jou stuur,

Jesus moes OOK deur die Kidron.....die swart spruit. Hy is daardeur lank voor my en jou....Hy is bekend met ons krankheid.

Joh 18:1 Nadat Jesus dit gesę het, het Hy met sy dissipels oor die spruit Kedron gegaan waar daar ‘n tuin was, waarin Hy self gegaan het en sy dissipels.

Daar is nog iets by die Olyfberg. Olyfbome! Die eerste olie wat uit Olywe getap word is die "virgin oil". Dit is die skoonste en reinste olie. Net soos wat jy deur die Kidron moet gaan om jou vuilheid van onstslae te raak (sonde - bekering) sodat ek en jy ook gepers kan word om REIN voor Jesus te kan staan. 'n Plek waar ek moet "sterf" aan my ou lewe en 'n nuwe lewe saam met Jesus. 'n Ander ding van die Olyfberg.......dit is waar Jesus opgevaar het en weer eendag Sy voete gaan neersit, ons saam met Hom.

Dit is ook 'n plek waar God die wereld binnekort gaan oordeel....'n verskriklike plek van dood. Dit is waar Hy die wynpers gaan trap dat die bloed vloei tot by die Rooi See tot by die perde se stange, vandaar die naam.....ROOI SEE. Hy is nou die mooiste blou wat jy kan kry.