Announcement

Collapse
No announcement yet.

ʼn Akroniem om jou te help om die Bybel te verstaan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Inligting ʼn Akroniem om jou te help om die Bybel te verstaan

  Die woord “Bybel” kom van die Griekse woorde “ta biblia”,wat beteken, “Die boeke”. Om die woord “Bybel” teverstaan is maklik, die uitdaging lę egter daarin om die inhoud van die Bybel te verstaan en toe tepas. Om jou daarmee te help het ons die woord BYBEL as ʼn akroniem gebruik om ons te help om vyf beginsels toe te pas op enige vers of gedeelte wat jylees.

  Wat op aarde is ʼn akroniem? Hier is ʼn praktiese voorbeeld:

  B = Bevele
  Y = Ywerige toepassing
  B = Beloftes
  E = Enige sonde
  L = Lering en kennis

  B – Bevele

  Werke kan ons nie red nie, maar ware redding werk. Daarom is dit belangrik om die Woord van God te lees met ʼn hart wat bereid is om Sy bevele te gehoorsaam. My gehoorsaamheid moet nooit ʼn poging wees om op my eie krag en vermoëns te steun nie, maar eerder die resultaat wees van my liefde vir Christus. Johannes 14:15 “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.” So vra jouself die volgende vrae:

  1) Watter opdragte is daar in die gedeelte gegee wat ek moet gehoorsaam? (Moet asseblief nie opdragte uit die Bybel haal wat nie duidelik daar staan nie.)
  2) Hoe kan my mede dissipels my help om hierdie opdrag te gehoorsaam?
  3) Wat is die gevolg van ongehoorsaamheid aan die spesifieke opdrag?

  Y – Ywerige toepassing

  Die woord ywerig beskryf vir ons die wyse waarop ons dit wat ons uit ʼn skrifgedeelte leer moet toepas.

  Romeine12:11“wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here;”
  As jy dit wat jy geleer het ywerig toepas en met ander deel, word dit wat jy geleer het lewend in jou lewe. Die volgende vrae kan jou help om by ʼn toepassing uit te kom.

  1) Hoe kan ek dit wat ek geleer het uit die gedeelte prakties toepas in my lewe?
  2) Met wie kan ek dit wat ek geleer het deel?
  Moet nooit die Here se Woord net vir jouself hou nie, deel dit met ander. 2 Timoteus4:2 “verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig;”
  3) Watter uitdagings moet ek te bowe kom om hierdie eienskappe toe te pas?

  B – Beloftes

  Die Bybel is vol beloftes en dit is belangrik dat ons hulle identifiseer en ook leer ken. In moeilike tye kan ons op hierdie beloftes staan en word ons deur hierdie beloftes staande gehou. Die volgende vrae kan jou help om hierdie beloftes te identifiseer en toe te pas:

  1) Is daar enige beloftes in die gedeelte of vers wat ek lees?

  Neem ʼn oomblik en eer die Here vir Sy beloftes en dank Hom vir die vervulling daarvan.

  2) Het die betrokke belofte ʼn voorwaarde?

  ʼn Goeie voorbeeld hiervan is Matteus 28:19-20. In vers 20 belowe die Here dat Hy met ons is, maar; ons kan nie opgewonde wees oor vers 20 se belofte as ons nie gehoorsaam is aan vers 19 se opdrag“Gaan dan heen en maak dissipels”nie.

  3) Wat leer ek uit hierdie belofte en met wie kan ek dit deel wat ook daarby sal baat vind?

  Neem ʼn oomblik en bid vir daardie mense. Dit is belangrik om uit te reik na mense wat jou pad kruis, soos jou vriende, familie en kollegas, sodat hulle ook die waarheid kan hoor.

  E – Enige sonde

  1) Is daar enige sonde in die betrokke skrifgedeelte wat ek moet bely of vermy?

  Hierdie is ʼn ernstige vraag, neem ʼn oomblik om daaroor te dink voor jy ʼn antwoord gee. As die Heilige Gees jou oortuig van sonde is dit belangrik om dit te bely en te laat staan.

  2) Hoe kan ek die betrokke sonde vermy?

  Al het ek nie nodig om ʼn betrokke sonde te bely nie kan ek steeds kwesbaar wees daarvoor en moet ek die sonde so vęr moontlik vermy. Groter, sterker en beter mense as ons het al in sonde geval.

  1 Korinthiërs 10:12 “Daarom,wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.”

  L – Lering en kennis

  Groot dele van die Bybel is geskiedenis, hierdiegeskiedenis dra ʼn boodskap.

  1Korinthiërs 10:11 “Maar al hierdie dinge het hulleoorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ’n waarskuwing aan ons op wie dieeindes van die eeue gekom het.”

  Met lering en kennis verwys ons na byvoorbeeld die skrywer en die karakters van ʼn betrokke gedeelte. Vra jouself die volgende vrae:

  1) Watter karakters speel ʼn rol in die skrifgedeelte?
  2) Watter Goddelike eienskappe openbaar hulle wat ek kan navolg en toepas in my eie lewe?

  Mag die Woord vir U ʼn werklikheid word in ons lewens.
Working...
X