Announcement

Collapse
No announcement yet.

'n ReŽnboog vol beloftes

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 'n ReŽnboog vol beloftes

  ʼn ReŽnboog vol belofte

  29 Maart2012  Gen.9:14-15 ďAs Ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boogverskyn in die wolke, dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaantussen My en julle.Ē

  Die reŽnboog is nie net ʼn Meteorologiese verskynsel nie,dit is ook ʼn teken, deur die Here gegee, van Sy verbond en belofte aan ons asmens. Dit het my laat wonder oor die eienskappe van ʼn reŽnboog en wat dit virons kan sÍ oor die Here se beloftes aan ons.

  1) Om ʼn reŽnboog te sien het ons ʼn storm nodig.  ʼn Mens sien ʼn reŽnboog omdat lig die water druppels van ʼnwolk, binnegaan en dan terug weerkaats na jou oog. Wanneer die lig die druppelverlaat breek die lig op in die spektrum en vorm ʼn reŽnboog. Dit is ook in onsstorms waar die Here se beloftes in hul kleurvolle heerlikheid gesien word. DieHere het byvoorbeeld in Job 38:1 aan Job verskyn in ʼn storm. Vir Paulus was ditso ʼn werklikheid dat hy die volgende sÍ in 2 Kor. 12:9-10 ďEnHy het vir my gesÍ: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheidvolbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag vanChristus in my kan woon. Daarom het ek behae in swakhede, inmishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want asek swak is, dan is ek sterk.Ē

  2) Daar is net ʼn reŽnboog as die son teenwoordig is.  Met die son agter ons en die storm voor ons is daar altydʼn reŽnboog. Die Here se beloftes het ʼn voorwaarde. Sonder Christus, die Son vangeregtigheid, sal geen belofte in die Woord waar word nie.

  2 Kor. 1:20 ďWanthoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen,tot heerlikheid van God deur ons.Ē

  Met Jesus in ons lewe is daar altyd die kleurvollebelofte van verlossing en oorwinning.

  3) Die lig aan die binnekant van ʼn reŽnboog skyn altydhelderder as aan die buitekant.  Dit is a.g.v. die weerkaatsing van die lig. Aan diebinnekant van die reŽnboog vind daar weer ʼn vermenging van die spektrum plaasen dit laat die binnekant helderder vertoon.

  Ps. 139:11-12 ďEn as eksÍ: Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot mybeskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die naggee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.Ē

  Ons kan op die beloftes van die Here staan en ons worddeur die beloftes van die Here staande gehou, want dit gee aan ons lig in onsstorms.

  4) Vanuit die son se perspektief vorm jou oog die middelpuntvan die reŽnboog.  Ons sien net ʼn halwe boog omdat die son gewoonlik laag isas ons ʼn reŽnboog sien en die aarde die nader helfte onsigbaar maak. In ʼnvliegtuig kan ʼn mens egter soms ʼn volle sirkel sien. Dan is die vliegtuig seskaduwee gewoonlik in die middel van die reŽnboog.

  Ps. 32:8 ďEk wil jouonderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee;my oog sal op jou wees

  God is lig. Daarom as Hy na ons in ʼn storm kyk, dink Hynie net aan sy belofte aan ons nie, ons vorm ook die middelpunt van Sy aandag.Sy oog is letterlik gefokus op jou, al voel jy deur God en mens verlaat.

  5) Elke reŽnboog wat ons sien is uniek.  Geen twee persone kan dieselfde reŽnboog sien nie. Ditwil sÍ dat as twee persone ʼn ent van mekaar af is en ʼn reŽnboog sien behoortdaar ʼn klein verskil te wees in waar hulle dink die reŽnboog die grond raak.Dit sÍ vir ons dat die Here se beloftes aan ons uniek is. Hy ken elkeen van onsby die naam en Sy beloftes raak my eie persoonlike omstandighede.

  2 Tim. 2:19 ďEwenwel, die fondament van God staan vas met hierdieseŽl: Die Here ken die wat syne is;Ē

  As dit kom by Sy beloftes kan jy met vrymoedigheid jounaam daar inskryf.

  Ten slotte

  Ons almal weet die reŽnboog het 7 kleure. Die realiteitis egter dat daar baie meer as net 7 kleure in die reŽnboog is. As ons dink aandie Here se beloftes is dit oneindig in omvang, onpeilbaar in diepte want ditis ʼn openbaring van Sy liefde vir ons.

Working...
X