Jesus,my harts begeerte is om U te ken.
Dankie dat n lewe in gemeenskap met U moontelik is vir n sondige mens soos ek , omdat U my verlede nie meer in berekening bring wanneer U na my kyk of oor my dink nie.
U het my immers as U eindom aangeneem , U het U Gees aan my gegee.
Laat U liefde dan ook deur my sigbaar word.
Gees van God , hou my dan vas in U gemeenskap sodat ek nie verlei sal word deur die afgode rondom my nie,maar meer en meer die krag van Jesus se opstanding in my sal ervaar en daarom en daaruit vir U kan lewe.
Amen