Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die nuwe lewe

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #16
  Re: Die nuwe lewe

  Leef Christusgesentreerd

  Gal. 5:16 “Laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, dan sal julle nie aan die begeertes van die sondige geaardheid toegee nie.”

  Die Gees van wie hier gepraat word is natuurlik “die Gees van Christus”. Dit is Hy van wie Jesus in Joh. 16 gepraat het. Die Gees neem alles van Christus en kom verkondig dit aan ons. Om dus volgens die Gees te leef, beteken eenvoudig om Jesus te ken, te eer en Hom te laat leef in jou hart.

  Om die sondige natuur in jou te oorwin gaan nie oor mooi voornemens of wette wat jy vir jouself afkondig nie. Dit is nie beloftes maak en dan hard probeer om dit na te kom nie. As dit is wat jy doen, dan word dit ‘n stryd tussen jou en die sondige natuur en daardie stryd gaan jy verloor.

  Christus is hier. Bly in kontak met Hom. Wees eerlik. S vir Hom, “Here, ek kan nie, doen dit nou vir my”. Onthou, die hele doel en boodskap van Galasiers is DAT ONS NIE ONDER DIE WET IS NIE. Ons vers van vandag s dus eintlik dat in plaas daarvan om wette af te kondig moet jy die kuns aanleer om voortduurend in kontak met jou Here te leef. Gee die saak aan Hom oor.

  Moet nie konsentreer op SONDE nie. Konsentreer op Christus. Dit is nie gestrengheid teen sonde wat jou reinig en heilig nie, die is Jesus Christus alleen. Dit gaan nie oor wat jy doen nie, maar oor wie jy is en Wie op die troon van jou hart sit. Hoe verander jy jou gemoed? Nie deur dinge te begin doen nie, maar deur die beheerkamer van jou lewe onder nuwe administrasie te plaas.

  Comment


  • #17
   Re: Die nuwe lewe

   Persoonlik of onpersoonlik

   Rom. 7:13 “... vir my die dood geword ... maar ek is vleeslik ... wat ek haat, dit doen ek ... as ek doen wat ek nie wil nie ... ek weet dat in my ... die goeie wat ek wil ... as ek doen wat ek nie wil nie ... as ek die goeie wil doen ... Ek, ellendige mens!”

   Gaan tel gerus. Hoeveel keer kom die woordjie “my” of “ek” in Rom. 7:13-24 voor? En wat leer ons daaruit? Goed, ons weet nou alreeds van die stryd tussen die ou natuur en die nuwe natuur in die Christen. Altwee is in jou teenwoordig en jy kan nie die ou natuur heeltemal uitdelg nie. Maar let op: (ons gaan nou vir jou wys) Hierdie stryd is nie net in Rom. 7 nie, maar ook in Rom 8.

   Maar tog is daaar ‘n groot verskil tussen die twee hoofstukke. Wat is die verskil? In Rom. 7 is die stryd PERSOONLIK. “Ek, ek ek ek”, terwyl in Rom 8 het die apostel die stryd ONPERSOONLIK gemaak en dit oorgegee aan die Gees om te stry teen die ou natuur. As jy self stry soos in Rom. 7 dan loop dit uit op: “Ek, ellendige mens”. As jy die stryd oorgee aan God se Gees in jou, dan loop dit uit op: “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het” (Rom. 8:37).

   Wie stry in Rom 7? Kom ons gaan kyk nou wie stry in Rom 8:

   Rom. 8:1-17 “die wet van die Gees van die lewe (2) ... Want God het (3) ... maar na die Gees (4) ... wat die Gees bedink, is lewe en vrede (6) ... maar in die Gees (9) ... as Christus in julle is (10) ... as die Gees van Hom (11) ... as julle deur die Gees (13) ... deur die Gees van God (14) ... die Gees van aanneming tot kinders (15) ... Die Gees self getuig (16)”

   Comment


   • #18
    Re: Die nuwe lewe

    Maak hom dood!

    Rom. 6:6 “So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.”

    As jy weet dat jy aan Jesus behoort en dat die Gees stry teen die ou mens en teen die sonde in jou, dan kan jy “reken” dat jy wel dood in vir die sonde. As jy aan Jesus behoort, dan weet jy dat jy met God versoen is en dat Hy jou nie weer gaan aankla vir die verkeerde dinge wat jy al gedoen het of nog sal doen nie. Dit is alreeds ‘n groot oorwinning.

    En daardie wete spoor jou aan om in die woorde van ons vers te “reken” dat jy wel vir die sonde dood is. Hy het geen houvas meer op jou nie want God het jou volkome vrygespreek. Nou is jy vry om ook verder op te tree asof die sondige natuur gesterf het. Hy is nie regtig dood nie, hy l en loer vir jou, maar in Christus het jy die oorwinning en daarom kan jy elke dag in die geloof opstaan en jou lede wat op die aarde is “doodmaak” (Kol. 3:5).

    Hoe maak jy die sondige natuur dood? Jy kan nie regtig nie. Hy sal steeds weer sy kop uitsteek. Maar jy het die mag van die Gees wat oorwinning bring en so “maak jy hom dood”. Jy maak hom dood deur hom dood te ignoreer, nie aandag te gee aan sy insinuasies nie, nie te kom in die geselskap waar die vlees bly gemaak en bevredig word nie, nie te dink aan die dinge van die aarde nie, maar die dinge van die hemel (Kol. 3:1-3).

    Comment


    • #19
     Re: Die nuwe lewe

     Jy is volkome in Christus maar ook onvolkome in jou praktiese stand

     1 Kor. 6:11 “maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.”
     1 Kor. 1:11 “Want dit is aan my deur die huisgenote van Chlo bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is.”

     Ons het nou tot sover ‘n Christen se twee nature behandel. Jy het nog steeds die ou sondige natuur waarmee jy gebore is en as jy in Jesus glo, het jy ook die nuwe natuur, die lewe van Christus in jou. Kom ons kyk nou verder na nog ‘n onderskeid wat naby hieraan verwant is: Status en stand.

     Wat het Christus van jou gemaak? Wat is jy voor Hom? Dit is jou STATUS. Jesus Christus stel jou VOLMAAK aan God voor (lees 1 Kor. 6:11 hierbo). Maar aan die ander kant, wat het jy self sover bereik in jou praktiese lewenswandel? Dit is jou STAND. In dit wat jy op aarde doen sal jy nooit volmaak wees nie, maar jy streef daarna (Lees 1 Cor. 1:11).

     Dit is so belangrik om altyd te onderskei in die Bybel wanneer ‘n vers van jou volkome SATUS praat en wanneer hy van jou praktiese STAND praat. Die twee moet nie verwar word nie. As God ons op ons STAND beoordeel het, sou nie een van ons in die hemel kon ingaan nie. Niks wat onvolkome is gaan daar in nie. Maar God se werk in Christus aan die kruis is VOLKOME. Hy het jou daar gered en ‘n STATUS, posisie, aan jou toegeken wat jy nooit in jou praktiese lewe sal kan bereik nie.

     Comment


     • #20
      Re: Die nuwe lewe

      Wat Christus van jou gemaak het, en wat Hy van jou verwag

      Hierdie is twee verskillende sake wat duidelik onderskei moet word.Wat Christus van jou gemaak het, is wie jy werklik is en dit is volkome genade: Wie is jy?

      Ek is 'n kind van God (Joh 1:12)
      Ek is 'n loot van die ware wynstok, 'n kanaal van Christus se lewe (Joh.15:1,5)
      Ek is 'n vriend van Christus (Joh.15:15)
      Ek is deur Christus uitverkies en aangestel om sy vrug te dra (Joh.15:16)
      Ek is sonder verdienste, deur genade , deur Christus geregverdig (Rom.3:24)
      Ek is 'n dienskneg van die geregtigheid (Rom 6:22)
      Ek is 'n slaaf van die Here (Rom.6:22)
      God is my geestelike Vader (Rom.8:14,15; Gal 3:26; 4:6)
      Ek is 'n mede-erfgenaam van Christus wat sy ryke erfenis met Hom deel (Rom.8:17)
      Ek is 'n tempel - die woonplek van God - sy Gees en lewe woon in my (IKor.3:16)
      Ek is met Christus verenig en is een Gees met Hom (IKor 6:17)
      Ek is 'n lid van die Liggaam van Christus (Ikor 12:27; Ef.5:30)
      Ek is deel van 'n nuwe skepping (II Kor 5:17)
      Ek is met God versoen en is 'n bedienaar van die versoening (IIKor 5:18,19)
      Ek is 'n seun van God en wesenlik een met Christus (Gal.3:26-28)

      Comment


      • #21
       Re: Die nuwe lewe

       Die groot wonder van wie jy in Christus is

       Ons gaan aan waar ons gister opgehou het. Dit is wie jy is, (jou STATUS) en dit is net God deur sy Seun Jesus Christus wat dit van jou kon maak. Nie jy self nie.

       Ek is as seun ook 'n erfgenaam van God (Gal 4:6,7)
       Ek is 'n heilige (Ef.1:1; IKor 1:2; Fil1:1; Kol1:2)
       Ek is die handewerk van God, opnuut geskep in Christus (Ef.2:10)
       Ek is 'n huisgenoot van die familie van God (Ef 2:19)
       Ek is 'n burger van die hemel wat nou reeds my plek daar ingeneem het (Ef.2:6; Fil 3:20)
       Ek is saam met Christus verborge in God (Kol 3:3)
       Ek is 'n uitdrukking van die lewe van Christus omdat Hy my lewe is (Kol.3:4)
       Ek is 'n uitverkorene van God, geheilig en geliefd (Kol.3:12; IThes 1:4)
       Ek is 'n kind van die lig (IThes 5:5)
       Ek is 'n heilige deelhebber van die hemelse roeping (Heb 3:1)
       Ek is 'n vreemdeling en bywoner van hierdie wreld waarin ek tydelik leef
       (IPetr 2:11;IIKor 5:1,2)
       Ek is 'n vyand van die duiwel (Ef.6:12; IPetr 5:8)
       Ek is 'n kind van God wat net soos Christus sal lyk wanneer Hy kom (IJoh 3:1-3)
       Ek is van God gebore en die duiwel het geen vat op my nie (IJoh 5:18)
       Ek is nie die Groot "Ek is" van Ex 3:14; Joh.8:24,28 en 58 nie, maar deur die genade van God is ek ook wat ek is (IKor.15:10)

       Comment


       • #22
        Re: Die nuwe lewe

        Dit is wat jy is

        Ef. 2:8,9 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

        Al die wonderlike Bybelse uitsprake wat ons die laaste twee dae behandel het is die vaste en onverbreekbare uitsprake van God se Woord van WAT JY IS. As jy Jesus as jou Here aangeneem het, dan is dit wat jy is en altyd sal wees.

        Dit kom nie uit jouself nie nie. Jy is nie onder toetsing om te sien of jy hierdie verhewe posisie werd is nie. Jy het Jesus in volkome onwaardigheid en verlorenheid aangeneem en al hierdie kragtige uitsprake van die laaste twee oordenkings is nou aan jou toegeken, geheel en al net op grond van wat Jesus gedoen het.

        Nie een van die groot eienskappe van wat jy nou is kom deur toewyding en gebed nie, nie deur ywer, dienslewering en bydraes nie. Jy het dit nie verwerf deur gereeld kerk toe te gaan, heilig te lewe of jou van die wreld af te sonder nie. Dit kom nie deur enige vorm van goeie werke nie. Dit is alles net n gawe van God.

        Op daardie oomblik toe die skurwe tronkbewaarder van Filippi in Jesus geglo het, het hy n kind van God geword, n erfgenaam van al die hemelse gawes, n huisgenoot van God, heilig, gereinig, n prel in God se skatkis. Hy het onmiddelik vrede met God gehad, is versoen en het die vaste hoop op die heerlikheid as sy eiendom gehad.

        Nee, hy was nog nie volmaak in sy praktiese lewe en optrede nie, ver daarvandaan. Status en stand verskil. Op grond van die geloof en dat hy Jesus aangeneem het, was hy volmaak in sy STATUS voor die Here, maar in sy praktiese stand sou hy nog elke dag soos almal van ons, daarna strewe om sy Here beter diensbaar te wees.

        Comment


        • #23
         Re: Die nuwe lewe

         Hoe oorwin ek die ou mens en leef die volheid van die nuwe mens?

         1 Joh. 3:16 “Ons het agtergekom wat ware liefde is. Dit is dat Christus sy lewe ter wille van ons afgel het. So moet ons ook ons lewens ops ter wille van ons broers en susters.”

         Jy weet nou hier is twee kragte in jou, ‘n goeie en ‘n slegte en jy gaan in hierdie lewe nie van die slegte ontslae raak nie (die ou en die nuwe mens in jou).

         Jy weet ook dat God jou, as jy in Jesus glo, as ‘n volkome gereinigde en perfekte kind van Hom beskou, ten spyte daarvan dat jy in jou praktiese lewe alles behalwe perfek is (jou status en stand).

         Hoe nou gemaak om jou Here ook in jou praktiese lewe waarlik te behaag? Wel, nie deur die wet nie want die wet werk deur die ou mens en hom kan jy nie regkry nie. Kom ons kyk vandag na “die twee groot 3:16’s”.

         Jy ken mos al Joh. 3:16? Jesus het die wreld so lief gehad dat Hy sy lewe vir almal (en ook vir jou) afgel het – sodat jy ‘n kind van God kan wees. En as jy seker is jy ken hierdie 3:16 baie goed, gaan dan aan na vandag se 3:16. “So moet ons ook ons lewens ops ter wille van ons broers en susters”

         Is daar iemand ter wille van wie jy bereid is om jou lewe op te s? Maar dit moet nie net jou eggenoot en kind wees nie. Laat daardie mensies vir wie jy dit doen meer en meer word. Leer Jesus se liefde elke dag. En leer dan om dit te leef. So sterf die sondige ou mens binne in jou, want hy kan nie vir ander leef nie. Hy leef net vir homself.

         Comment


         • #24
          Re: Die nuwe lewe

          Voorbeelde van Status en Stand

          Hier is ‘n paar voorbeelde van ons volkome status in Christus as ons aan Hom behoort. As jy Jesus aangeneem het, is dit hoe Hy jou beoordeel, afgesien van hoe onvolkome jou lewenswandel nog mag wees:

          Rom. 6:6 “aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word”
          2 Tim. 1:9 “wat ons gered en geroep het met ’n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is”
          Ef. 2:6 “en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus”
          Kol. 3:3 “Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.”
          1 Petr. 1:23 “want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.”

          Vergelyk dit nou met ons Stand. God beoordeel ons nie na ons onvolkome stand nie, maar Hy moedig ons aan om inspireer te word deur die volkome STATUS sodat die STAND ook meer en meer aan Hom gewy sal wees.

          Kol. 2:20 “As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wreld lewe, onderworpe aan insettinge”
          Kol. 3:1 “AS julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.”
          Kol. 3:5 “Maak dood dan julle lede wat op die aarde is”
          Ef. 5:8 “nou is julle lig in die Here — wandel soos kinders van die lig.”
          1 Thess. 5:6 “Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.”
          1 Petr. 2:1 “L dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery”

          Comment


          • #25
           Re: Die nuwe lewe

           Hy werk in en jy werk uit

           Fil. 2:12,13 “Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.”

           Hier word die hele wonderlike waarheid weer in twee verse saamgevat. Vers 12 s ons moet ons eie heil uitwerk. Maar hoe is dit moontlik? Is hier een van ons wat dit kan doen? Wie sal dan gered kan word?

           Maar wag. Die volgende vers s dit is God wat IN ons werk om dit vir ons moontlik te maak om te kan werk volgens sy welbehae. Hier is dus twee werke wat ons mooi van mekaar moet onderskei. Wanneer jy jou vertroue in die Here Jesus Christus plaas, dan werk God in jou hart en skep die nuwe mens binne in jou. Dit is jou volkome verloste STATUS en is sy werk alleen.

           Daarna volg die tweede werk wat vers 12 van gepraat het. Omdat God eers in jou gewerk het, kan Hy nou van jou vra om self ook te werk en hierdie verloste status uit te werk tot sy eer. Dit is jou sigbare en praktiese STAND as Christen.

           Jy word dus gered deur God se werk alleen (vers 13). Hy doen die werk in jou hart wat van jou ‘n kind van God maak. Daarna maak Hy ‘n appel op jou lewe en verwag nou dat jy die nuwe lewe wat jy as gawe ontvang het, sigbaar na buite sal uitlewe (vers 12).

           Comment

           Working...
           X