Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die nuwe lewe

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die nuwe lewe

  1 Petrus 1:3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop."

  Ek leer n paar dinge uit die nuwe lewe waarvan Petrus hier praat.

  1. Dit is n geskenk van God. Mens verdien nie n geskenk nie en dit is ook nie jou reg nie en jy werk ook nie daarvoor nie. Jy kry dit net omdat iemand jou lief het.

  2. Jesus se opstanding waarborg dit. Wie is ons aan wie die geskenk gegee is? Dit is almal wat in Jesus glo. Maar O wee, as ons nie meer glo dat Jesus waarlik uit die graf uit opgestaan het nie, soos dit nou in vele kerke gepreek word nie, dan bestaan die geskenk ook nie meer nie.

  3. Die gawe van die nuwe lewe bring al die lof aan God alleen. Jy het nie n duit bygedra nie. Dit is genade alleen. Petrus preek GENADE presies net soos wat Paulus maar kan hoop om dit te preek.

  4. n Aardse hoop is om net te hoop dat iemand vertrou kan word en dat hy gaan doen wat hy ges het, maar ons het n LEWENDE HOOP. Ons Here wat beloof het dat ons nooit sal sterwe nie, leef hier in ons hart.

  5. Ek en jy het elke dag en elke oomblik n keuse om te maak. Die nuwe lewe is as geskenk vir jou gegee en dit is hier in jou. Die ou mens is ongelukkig ook nog hier by jou. Kies dan nou watter een van die twee jy vandag gaan dien.

 • #2
  Re: Die nuwe lewe

  Oorgebring na sy wonderbare lig

  1 Petr. 2:9,10 “... die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroer geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.”

  Hier is die lig van Jesus Christus! As jy die lig wil verstaan, lees tientalle verse in Johannes en sy briewe. Die lig is Jesus Christus. Almal wat in Hom is, is in die lig! Jy, elkeen wat hier lees, is uit die duisternis geroep na sy wonderbare lig! Die vraag is net of jy op sy roepstem reageer het en Hom vir ewig aangeneem het as jou Here en Verlosser.

  Ja, Petrus en Johannes en Jakobus is geskryf aan Jode. Die eerste verse maak dit duidelik. Maar wat is ‘n Jood nadat die bedeling van God se genade begin het? Hy is niks. Net iemand wat aan Jesus Christus behoort is iets. Daarom is dit ook duidelik dat Petrus se GROOT ONDERSKEID in hierdie verse nie meer Jood – heiden is nie, maar LIG –DUISTERNIS.

  Trouens, hy gaan aan om te s dat hulle wat Jode is, voorheen geen volk was nie, MAAR NOU DIE VOLK VAN GOD IS! Hy s dat terwyl hulle Jode was en Jesus nog nie geken het nie, WAS HULLE GEEN VOLK NIE en hulle was in die DUISTERNIS. Wat het hulle dus nou deel van die volk van God gemaak? Nie om ‘n Jood te wees nie, want dit was hulle lankal. Nee, maar om deel van Jesus te wees, maak hulle nou deel van God se volk.

  Hoeveel ligkolle het Jesus na die aarde toe gebring? Is daar een ligkol vir Jode en ‘n ander een vir heidene? Mense wat so dink, dink nog volgens die vlees. In die nuwe bedeling is daar geen onderskeid nie. As jy in Christus is, is daar geen Jood of Griek nie, almal is EEN in Christus.

  Comment


  • #3
   Re: Die nuwe lewe

   Dwalende skape

   1 Petr. 2:25 “Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle Herder en die Bewaker van julle lewe.”

   Mense wat hulle daarop beroem dat hulle “Israel” is, moet weer dink. Dit sluit in die Israelvisie, die groot kerke wat glo dat hulle Israel is en ook die Advertiste, Katolieke en die Jehovas. En die mense wat dink dat Petrus aan Jode skryf omdat hy dink dat Jode beter is of ‘n beter kans het, moet ook weer dink. En die werklike Israel, die Jode, wat dink hulle is beter af as ander, moet ook maar weer dink.

   Ja, Petrus skryf aan gelowige Jode, maar wat s hy vir hulle? S hy daar is waarde daarin om ‘n Jood te wees? Nee! Wat s hy dan? Hy s dat voorheen toe hulle gedink het hulle was “die volk van God” was hulle eintlik NIKS. Hulle het nie vir Jesus gehad nie en daarom was hulle NIKS. Hulle was soos dwalende skape.

   Maar nou dat diegene van hulle wat glo, die volkome genesing van Christus deur sy kruis ontvang het (1 Petr. 2:24), nou het hulle vir die eerste keer in hulle lewe ‘n Herder en ‘n Bewaker in hulle lewe. Dit is nie om aan Israel te behoort wat iets van jou maak nie. Nee! Dit is enkel en alleen om aan Jesus te behoort!

   En hierdie uitnemende voorreg is in ons bedeling oop vir elke mens op aarde. Roep die Here Jesus aan en jy sal gered word. Petrus skryf nie aan Jode omdat hulle ‘n beter kans het of omdat daar iets in hulle verlede is wat vandag van hulle iets gaan maak nie. Hy skryf juis aan hulle omdat daar te veel van hulle was wat gedink het hulle was iets omdat hulle Jode was.

   Vir Jood of heiden is daar net een vraag: Is jou lewe onlosmaaklik en volkome vasgemaak aan DIE ENIGSTE HERDER BEWAKER wat daar is?

   Comment


   • #4
    Re: Die nuwe lewe

    Hoe is dit moontlik?

    Rom. 7:15 “Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.”
    1 Kor. 15:57 “Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.”

    Hoe kan altwee hierdie verse waar wees? Hoe kan ‘n Christen aan die een kant s “wat ek haat, dit doen ek” en aan die ander kant: “Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.”. As jy doen wat jy nie wil doen nie, dan het jy mos nie oorwinning nie? Hoe is altwee die verse moontlik? Kom ons kyk na nog twee verse:

    1 Joh. 1:8 “AS ons s dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.”
    1 Joh. 3:9 “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.”

    Hoe kan altwee hierdie verse waar wees? Die eerste een s ons lieg as ons s ons het geen sonde nie. Die tweede een s dat elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. En dit is tog dieselfde Johannes wat altwee die verse geskryf het. Wie gaan vir ons verduidelik hoe altwee die verse waar kan wees? Kom ons kyk na nog twee pare:

    1 Kor. 1:2 “aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges”
    1 Kor. 1:11 “Want dit is aan my ... bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is.”
    1 Kor. 3:9 “WANT ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.”
    1 Kor. 6:8 “Maar julle doen onreg en pleeg roof, en dit aan broeders.”

    Hoe kan hy hulle heiliges noem, maar net ‘n paar verse verder s daar is twiste onder hulle? Hoe kan hy s hulle is die gebou van God en net ‘n paar verse verder s hulle doen onreg en pleeg roof?

    Comment


    • #5
     Re: Die nuwe lewe

     Die ou natuur kan nie herstel word nie

     Jer. 17:9 “Die mens se hart is deur en deur bedrieglik en ongeneeslik. Wie weet regtig hoe sleg dit is?” (NLV)

     Ons het gister gevra: Hoe is dit moontlik dat die een vers s: “Ek is hopeloos!” en die volgende een s: “Ek het die oorwinning!”. Altwee is mos nie moontlik nie! Of die een s jy lieg as jy s jy het nie sonde nie en die volgende een s jy sondig nie meer nie. Dit is tog onmoontlik dat altwee waar kan wees!

     Wat is die antwoord? Eenvoudig. As jy ‘n Christen is, is jy nie een nie, jy is twee! Jy het ‘n ou natuur en ‘n nuwe natuur. Die ou natuur kan nie herstel word en nuut gemaak word nie, al probeer jy hoe hard. Jy ontvang ‘n nuwe natuur wanneer die nuwe mens in Christus in jou gebore word (wedergeboorte). Maar die nuwe mens vervang nie die oue nie. Die oue bly daar om jou te pla tot die dag van jou dood.

     Kyk net wat s ons vers van die ou natuur in elke mens (ook in ‘n Christen). Die mens se hart is deur en deur bedrieglik en ongeneeslik. Duisende mense gaan kerk toe om hulle hart te probeer reinig en herstel! Jy kan dit nie doen nie! As hy deur en deur bedrieglik en ongeneeslik is soos die Bybel s, dan is dit wat dit is. Jy kan hom nie herstel nie.

     Dit is tog waarom ons net gered kan word deur WEDERGEBOORTE. Dit IS NIE ‘n proses om die ou mens te herstel nie. Dit is totaal en al ‘n nuwe begin. Iets nuut moet binne in jou begin lewe en die oue moet net gelos word en as onherstelbaar gereken en bestuur word.

     Comment


     • #6
      Re: Die nuwe lewe

      Daar is nie eers een nie

      Rom. 3:10-12 “Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.”

      Hoewel daar op grond van die wet ‘n geweldige groot skydslyn tussen Jood en nie-Jood was (Ef. 2:14), was daar tog iets wat maar net presies dieselfde was vir die twee groepe. Ons vers s: “saam het hulle ontaard”. Die “saam” wys op die twee groepe. Maak nie saak of jy Jood of nie-Jood was nie, want beide die twee groepe was gewone mense met die menslike gevalle natuur.

      Die feit dat God ‘n tempel, feesdae, priesters en profete en die hele Ou Testament vir die Jode gegee het, het hulle totaal niks gebaat nie. Hulle was verdorwe en nou word die hele bedeling van Israel se wet en intense bemoeienis van God, gebruik om te bewys dat die mens se natuur nie herstel of verbeter kan word nie.

      Hulle het almal ontaard en daar kon selfs nie eers een onder hulle gevind word wat daarin geslaag het om sy menslike natuur op te hef en te veredel nie. Hulle het almal saam met die heidense nie-Jode ontaard. Godsdiens loop op niks uit nie.

      Die oproep is nie om op te hou vleeslik en aards te dink en jouself aan te leer om hemels te dink en te lewe nie. Die oproep is eerder om te erken jy kan nie en jy is in die vlees onherstelbaar. Die enigste oplossing is Jesus Christus. Hy leer jou om die ou mens te los en te konsentreer op die nuwe begin, ‘n goddelike skepping van binne vir hulle wat glo.

      Comment


      • #7
       Re: Die nuwe lewe

       Waar is die ou mens?

       Mark 7:21-23 “Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.”

       Die vlees is nie in jou tong of jou hande en voete wat die verkeerde gedoen het nie, dit is in jou hart en daar gaan jy hom nie uitkry nie en jy gaan hom ook nie rehabiliteer nie. Dit is nie jou opvoeding of die politiek of die duiwel of jou slegte vriende nie. Dit is jy. Jy is in sonde en verdorwenheid gebore. En van daardie “jy” gaan jy nooit op aarde ontslae raak nie en jy gaan hom ook nooit verander nie.

       Ja, God dank, mens se gedrag en denke en optrede kan verander en verbeter, maar dit is nie die vlees of die ou mens waarmee jy gebore is wat verbeter nie. Dit is waarom die Bybel in Rom. 3 en elders s daar is geen roem vir enige Christen nie. Nie een van julle kon julle ou mens verbeter nie.

       Die verandering wat daar wel in ‘n Christen se lewe plaasvind is die Christus-lewe wat by wedergeboorte in jou onststaan en dan stelselmatig die beheer van jou tong en hande en voete oorneem en eintlik die vlees of die ou mens in jou kragteloos maak deur hom van sy troon af te skuif en Christus op die troon te plaas. Maar selfs dit is nie finaal en absoluut nie.

       Onthou: die ou mens het nie verander of verbeter nie. Hy is daar en hy is nog net so sleg en hy gaan van tyd tot tyd jou tot kwaaddoen oorhaal. ‘n Christen wat nog nie in die hemel is nie, het twee nature. Hy moet op sy knie bly en waak en leer uit die Bybel sodat die nuwe mens in hom gevoed kan word en die oorhand kan kry en dit kan behou!

       Comment


       • #8
        Re: Die nuwe lewe

        Die vlees bly steeds teenwoordig

        Rom. 8:7,8 “Want die sondige natuur is altyd vyandig ingestel teenoor God. Dit rebelleer teen God se wet want dit is in sy aard. Dit is waarom mense wat deur hulle sondige natuur beheer word, God nooit gelukkig kan maak nie.” (NLV)

        Die verwysing hier na God se wet is eintlik nie na die 10 gebooie nie want ons is nie meer onder die wet nie, maar eerder na God se liefde wat deur ons wil werk. Maar die sondige natuur verset hom teen die wet van die liefde.

        Romeine 8 behandel die mens wat onder beheer van God se Gees is. Let nou op dat een van die groot lesse aan die geestelike mens is dat hy sy eie sondige natuur sal ken en verstaan. Ek wil amper s dit is les nommer een as jy ‘n sterk geestelike en geloofsmens wil word, om te weet dat die sondige natuur in jou hart bly en gedurig vir jou l en loer.

        Leer vandag hierdie les: Die sondige natuur wat steeds in jou hart is, het hierdie drievoudige onvermo in homself: Hy kan God nie gehoorsaam nie, hy kan God nie bly maak nie en hy kan God nie verstaan nie. Daarom, die geheim om geestelik sterk te word is om van jouself weg te kyk eerder as om jouself op te hemel.

        Ja, daar is mense wat half natuurlik, sonder wedergeboorte, saggeaarde en mooi mense is. Hy mag beskaafd en gekultiveerd optree en baie begaafd voorkom. Hy mag selfs vrygewig wees, betroubaar en ‘n goeie man vir sy huis. Maar moet jouself nie mislei nie. Hierdie mens is, sonder die wedergeboorte, nie instaat om God te gehoorsaam, bly te maak en God te verstaan nie.

        Die geheim is nie om die mooi karaktertrekke aan te leer nie, maar om van jouself weg te kyk en Christus kans te gee om sy lewe in jou te leef.

        Comment


        • #9
         Re: Die nuwe lewe

         Hallo David

         Originally posted by David2 View Post

         Leer vandag hierdie les: Die sondige natuur wat steeds in jou hart is, het hierdie drievoudige onvermo in homself: Hy kan God nie gehoorsaam nie, hy kan God nie bly maak nie en hy kan God nie verstaan nie. Daarom, die geheim om geestelik sterk te word is om van jouself weg te kyk eerder as om jouself op te hemel.

         Ja, daar is mense wat half natuurlik, sonder wedergeboorte, saggeaarde en mooi mense is. Hy mag beskaafd en gekultiveerd optree en baie begaafd voorkom. Hy mag selfs vrygewig wees, betroubaar en n goeie man vir sy huis. Maar moet jouself nie mislei nie. Hierdie mens is, sonder die wedergeboorte, nie instaat om God te gehoorsaam, bly te maak en God te verstaan nie.

         Die geheim is nie om die mooi karaktertrekke aan te leer nie, maar om van jouself weg te kyk en Christus kans te gee om sy lewe in jou te leef.

         Baie mooi gestel!!

         Groete

         Comment


         • #10
          Re: Die nuwe lewe

          Uit God gebore

          Joh. 1:12,13 “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, di wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore.”

          Ons het nou reeds mooi gekyk wat die Woord s oor die menslike natuur waarmee ons almal gebore is en waarvan ons op aarde nooit ontslae raak nie. Hy is en bly gekant teen God en teen die evangelie.

          Maar God sy dank, die van ons wat glo het twee nature. Ons vers s jy was van nature nie ‘n kind van God nie want deur jou natuurlike geboorte behoort jy nie aan God nie. Soos jy natuurlik gebore is om ‘n kind van jou ouers te wees, moet jy weer ‘n keer gebore word om ‘n kind van God te kan wees.

          Het jy al gehoor dat die politici, sielkundiges en opvoedkudiges praat van die broederskap van alle mense op aarde en ook die algemene vaderskap van God oor alle mense? Ek hoop jy weet al dit is ‘n leuen. Sonder wedergeboorte is jy nie 'n kind van God nie en ook nie deel van sy familie nie. Deur hierdie geboorte onstaan daar werklik binne in jou ‘n nuwe beginsel van lewe. Die Gees van God kry woonplek en leefplek in jou hart.

          En dit gebeur alles sonder dat die mens se sondige natuur sterf of weggeneem word.

          Om Christen te word is nie die transformasie of verandering van die sondige natuur nie, maar die nuwe skepping van God wat deur die geloof en uit die krag van God in jou hart ontstaan.

          Comment


          • #11
           Re: Die nuwe lewe

           Die nuwe skepping van God

           Joh. 3:3 “As iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie nie sien nie.

           Kom ons lees vandag net ‘n paar kragtige uitsprake van die Bybel oor die nuwe lewe. Gaan kyk wat hier staan. Is die Christelike lewe aangeleerde gedrag of is dit ‘n gawe en ‘n skepping van bo?

           Gal. 3:26 “Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus”

           Ef. 4:24 “en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.” Wanneer jy glo ontvang jy die nuwe skepping van ‘n Christus-lewe in jou hart en van daardie dag af beoordeel God jou na hierdie nuwe lewe in ware geregtigheid en heiligheid, alhoewel die ou natuur nog steeds teenwoordig is en stry teen die nuwe.

           Gal 2:20 “Ek is met Christus gekruisig, en k leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.”

           Kol. 1:27 “aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.”

           Kol. 3:3,4 “Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.”

           Fil. 1:21 “Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.”

           2 Petr. 1:4 “waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wreld is.”

           Rom. 8:10 “Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid.”

           Comment


           • #12
            Re: Die nuwe lewe

            God beoordeel die nuwe volmaakte persoon wat in jou geskep is.

            1 Kor. 1:30 “Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.”

            Onthou net: Al daardie wonderlike verse wat ons gister aangehaal het oor die nuwe natuur wat God in ons kom skep het, dui op ‘n nuwe realiteit wat SAAM MET die ou mens in jou bestaan. Maar God sy dank, hoe die ou mens ookal stry en baklei om baas te wees, ons kan en moet weet dat in die lewe van ‘n wedergebore mens jy beoordeel word volgens die nuwe skepping van God en nie volgens die werke van die ou mens nie.

            Daarom kan vandag se vers s dat God ons in Christus gelaas het, die wyshaid van die evangelie met ons gedeel het, en die geregtigheid en die heiligmaking en die verlossing aan ons toegereken het.

            Terwyl die vlees nog met jou spook en spartel en elke dag jou pla en aanval, weet jy dat God in die hemel sy volkome geregtigheid, heiligmaking en verlossing op jou rekening geplaas het. Dit wat jy is, is nie wat jy voel en ervaar in elke dag se stryd nie, dit is wat God van jou gemaak het!

            Leer vandag hierdie geheim dat ‘n Christen leef vanuit die geloof en nie vanuit die gevoel of die ervaring nie. “Die regverdige sal uit die geloof lewe” en in die mate wat jy slaag om dit te doen, sal jy ook die vrede van God aanskou en geniet in hierdie lewe. Glo en aanvaar wat God van jou gemaak het en wat Hy van jou dink. Dit bring krag, vrede en oorwinning!

            Comment


            • #13
             Re: Die nuwe lewe

             Die voortdurende stryd tussen die sondige natuur en die nuwe mens in ons.

             Rom. 7:14-25 “Ek is ‘n slaaf wat aan die sonde verkoop is ... nou is dit nie meer ek wat die verkeerde doen nie, maar die sonde wat in my woon ... wat my ou sondige natuur betref, kan ek nie die goeie doen nie ...Ek versuim die goeie wat ek so graag wil den, maar die slegte wat ek nie wil den nie, dit doen ek. ... Ander wet in my binneste wat oorlog maak teen die wet van my gees ... Arme ek! Wie kan my uit hierdie doodstoestand red? Die antwoord hierop is Jesus Christus en daarvoor dank ek God”

             Nee, Paulus is nie negatief in hierdie verse in Romeine 7 nie (lees die hele stuk in jou Bybel deur). Jy hoef ook nie morbied te word as jy dit lees nie. Daar is oorwinning, maar die oorwinning is nie in jou nie, dit is in Christus!

             Baie belangrik vir ‘n Christen om hierdie aanhoudende stryd tussen die sondige natuur en die nuwe mens in jou te verstaan.
             1. Sodat jy duidelik sal weet dat dit nie jy is wat goed geword het nie, maar Christus in jou.
             2. Sodat jy altyd al die eer net aan ons Here sal gee.
             3. Sodat Christenskap ALTYD net oor Christus sal gaan en nie oor jou nie.
             4. Sodat jy nooit op jouself sal vertrou nie, maar altyd net op God wat in jou woon.
             5. Sodat jy elke oomblik nie tuis sal wees hier op aarde nie en nie eers tuis sal wees in jou eie dop nie, maar sal uitsien na die ware lewe wat Hy in jou begin het.
             6. Sodat die dag wanneer Jesus ons kom haal, die wegraping, die verlange van jou hart sal bly.
             7. Sodat jy ander nie sal oordeel nie, want jy het dieselfde swakheid, maar hulle eerder sal help met die gawe van Jesus Christus.

             Comment


             • #14
              Re: Die nuwe lewe

              Die Gees van God woon in jou

              1 Kor. 6:19 “Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie”

              Die sondige natuur is elke dag teenwoordig, maar hy is nie die enigste een nie. Jou liggaam is ‘n tempel van God. Die Heilige Gees wat van God kom het daar sy woning gemaak.

              Om hierdie rede weet ons dat die teenwoordigheid van die vlees nie ‘n verskoning is om in die kwaad te bly lewe nie. God het voorsiening gemaak en vir ons die middelle gegee om die oorwinning in Christus te behaal. Die geheim is om nie te stry in die vlees nie want dit lei tot frustrasie en wanhoop.

              Stry eerder in die Gees. Leef in kommunikasie met God se Gees wat in jou is. Praat met Hom in die oggend en wanneer ookal dit nodig is deur die dag. Dit is hoe mens jou lede op die aarde doodmaak. Nie deur te veg met swaard of deur hande af te kap nie, maar deur die dag die stryd aan ons Here wat in jou woon oor te gee.

              Comment


              • #15
               Re: Die nuwe lewe

               Die keuse is joune

               Gal. 5:16,17 “ ‘n Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is en die Gees wil dinge doen wat teen die sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie.” (NLV)

               As jy aan God behoort, is daar twee roepstemme in jou. Die Gees en die ou sondige natuur. Die een wat jy gaan gehoorsaam, is JOU KEUSE. Daarom moet daar nog altyd vir Christene gepreek word. Ook in hierdie twee verse preek die apostel vir Christene en waarsku hulle dat die gevaar elke dag vir ons l en loer, nie net van buite af nie, maar ook van binne. Die sondige natuur is nog steeds in jou hart.

               Dit sal roekeloos wees om dit te probeer ontken en te maak of jy reeds in die paradys arriveer het. Dit is juis dan wanneer jy in die lokval ingelei gaan word.

               Ken jou vyand, maar ook die krag van Hom wat in jou woon en die oorwinning is verseker.

               Daardie aardse tradisie dat die noodlot (uitverkiesing) bepaal wie Christene sal wees en dat die noodlot ook bepaal wat jy elke dag gaan doen, is ‘n dwaling. Hier s die Woord duidelik: JY HET ‘N KEUSE. Soos jy aanvanklik ‘n Christen geword het deur in die geloof VIR HOM TE KIES, moet jy ook elke dag KIES om in verbondenheid met die Gees te lewe en aan Hom leefruimnte te gee.

               Sonder die Gees is dit hopeloos. Jy kan nie kies om goed te doen nie. Maar jy kan kies om met die Gees in kontak te bly. Die noodlotsteologie verkondig "onweerstaanbare genade". Dit is 'n dwaling. Daar is wel "onweerstaanbare verdoemenis" vir die wat nie wedergebore is nie, want hulle het net een krag in hulle en dit is die sonde. Maar ons het twee kragte wat teenoor mekaar staan, s ons vers. En ons staan elke dag voor 'n keuse. Dit is nie in die noodlot opgeteken wat jy gaan kies nie. Gaan lees jou Bybel en bid en maak seker dat die goeie krag in jou die oorhand sal kry.

               Comment

               Working...
               X