Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sonaanbidding en Christenskap. Versoenbaar?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Inligting Sonaanbidding en Christenskap. Versoenbaar?

  Hierdie gaan sommer 'n baie interessante draad wees en ek hoop almal wat dit lees stem saam. Ek wil sommer begin met die volgende uit die Bybel uit:

  Eseg 8:16 Toe bring Hy my na die binneste voorhof van die huis van die HERE; en kyk, by die ingang van die tempel van die HERE, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent vyf en twintig man, met hulle rug na die tempel van die HERE en hulle gesig na die ooste, en hulle het hul voor die son neergebuig na die ooste.
  Hierdie vers is 'n uiters gelaaide vers. En daarom moet 'n mens eers by die begin begin om werklik die impak van hierdie vers te verstaan. Sien, Esegiel sien hier die Ou Testamentiese Tabernakel van God met die binneste voorhof, voorportaal, altar ensomeer.

  Daarom dink ek dit is belangrik dat ons by die Tabernakel/Heiligdom van die Ou Testament begin en dit is waar ons dan in die volgende plasing mee gaan begin. Hou dus hierdie spasie dop.

  Ben

 • #2
  Re: Sonaanbidding en Christenskap. Versoenbaar?

  Neem kennis dat geen bespreking in hierdie draad gedoen mag word nie, jy kan wel in die volgende draad, [Bespreking: Sonaanbidding en Cristenskap. Versoenbaar? Bespreking daarvan.]..., dit doen.
  The Rapture

  My dearest friends, Im so sorry so sorry
  but I must confess, dont worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  its before Gods wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  its for all the people in the zoo
  think about it and refresh
  you will see theres no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere


  Comment


  • #3
   Re: Sonaanbidding en Christenskap. Versoenbaar?

   Hierso het ek alreeds gekyk na sonaanbidding en die evolusie teorie. Maar op hierdie draad gaan ons n veel groter fokus h.

   En soos ek reeds in die vorige plasing genoem het, gaan ons nou na die OT Tabernakel kyk, want ons het hierdie agtergrond baie nodig om die res van hierdie draad in perspektief te kan plaas. Kom ons gaan Bybel toe.

   Joh 5:39 Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is di wat van My getuig.
   Ons het vir Jesus hierso aan die woord. En Hy verwys hierso na die Bybel wanneer Hy dit s. Onthou egter: Die Nuwe Testament (NT) het op daardie stadium nog nie bestaan nie. Dit moes nog geskryf word. Slgs die Ou Testament (OT) het op daardie stadium bestaan.

   Jesus s dus hierso dat ons die Ou Testamentiese Skrifte moet gaan ondersoek, want die OT Skrifte getuig van Hom. En hierdie is baie belangrik!!! En hier moet ons nou gou stilstaan en twee vrae vra:

   1. Het die OT-mense vr die Kruis die Evangelie van Jesus, soos ons dit vandag ken, gehad?
   2. Is die OT-mense op n ander manier gered as wat ons vandag gered word?

   Hierdie is die basis wat ons moet bestudeer oor God wat God is. Want ons lees in Mal 3:6 dat God die Here is, en dat Hy n verander n. As Jesus dus s dat die OT na Hom verwys, en dan s Hy in Maleagi dat Hy nie verander nie (sien ook Heb 13:8), dan moet ons wonder of die OT- en NT -mense dieselfde of verskillende Evangelies gehad het. Om meer helderheid hieroor te kry, moet ons na die aardse Tabernakel/Heiligdom van die OT gaan kyk. Dawid bevestig dit immers wanneer hy s:

   Psa 77:13 Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?
   As ons God se weg in die Tabernakel/Heiligdom wil vind, kom ons gaan soek dan daar. En ons begin by Moses...natuurlik.

   Die Here roep Moses na die berg Sina.

   Eks 24:18 En Moses het binne-in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg veertig dae en veertig nagte.
   En wat s die Here vir hom daar op die berg?
   Eks 25:2 S aan die kinders van Israel dat hulle aan My n offergawe moet bring; van elkeen wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring.
   Eks 25:3 En dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring: goud en silwer en koper;
   Eks 25:4 en pers en purperrooi (blou) en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar;
   Eks 25:5 en rooigeverfde ramsvelle en robbevelle en akasiahout;
   Eks 25:6 olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye;
   Eks 25:7 oniksstene en stene om in te l vir die skouerkleed en die borstas.
   Baie mense sien n paar dinge mis wanneer dit kom by Moses en Sina. Mens is slegs geneig om te dink net die 10 Gebooie op twee kliptafels is daar gegee, maar Nee. Daar is meer!:

   Die Here vra vir Moses Hy wil n offer van Sy volk Israel af h, en Eks 25:3-7 is die inkopie-lys. Dit is wat die Here nodig het.
   En het Moses dit aanvaar so? Natuurlik, want hy is n kind van die Here. Was hy gehoorsaam? Het hy die wil van sy Vader in die hemele gedoen? Jip.

   Eks 25:8 Ook moet hulle vir My n heiligdom maak,...
   Eks 25:9 Volgens alles wat Ek jou laat siendie voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoortso moet julle dit maak.
   Moses is iets daar bo gewys!!! n VOORBEELD. En die Here het ges hy moet dit PRESIES so namaak. En daardie inkopielys gaan op n manier daarin pas....

   En wat is die Hoekom?-vraag hierso? Hoekom moes Moses al hierdie dinge gaan kry?: Hoekom n Heiligdom?

   Eks 25:8 Ook moet hulle vir My n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon.
   So die Here los nie vir Moses "clueless" met n stel instruksies sodat Moses nou sy eie gevolgtrekking en interpretasie moet gaan maak van waarom hy dit moet doen nie, NEE. God gee vir hom die rede daarvoor. En die rede in di geval: Dat God in Sy volk se midde kan woon.

   Eks 25:40 En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is.
   So Moses mag nie eie interpretasie gebruik wanner hy die heiligdom maak nie. Hy moet dit presies so nadoen! En dit is belangrik, baie belangrik! Te veel mense wil ongelukkig eie interpretasie gebruik vandag in hoe hulle aan God gehoorsaam wil wees...

   Moses is die templaat/model van wat in die hemel is, gewys. God s dus vir hom, hier is n prentjie, gaan bou jy dit dan nou so... En die heiligdom wat hy moes maak is dus gebou presies volgens die templaat, die voorbeeld.


   God doen nie dinge vir sommer maar net nie. God is n God van detail. So hoekom word die heiligdom vandag hanteer asof dit net sommer maar net was?
   Mens mag nie enigsens afwyk van wat die Here beplan het nie, want as mens afwyk van daardie waarheid, word dit n onwaarheid; n leun.
   Daarom s die Here dan ook vir hom meer as een keer om nie af te wyk van daardie voorbeeld af nie!

   Hand 7:44 Die tent van die Getuienis was onder ons vaders in die woestyn, soos Hy wat met Moses gespreek het, hom bevel gegee het om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het.

   Heb 9:23 ... die afbeeldinge van die dinge in die hemele ...
   Heb 9:24 ... n heiligdom met hande gemaak, n tebeeld van die ware ...
   Daar is n ware Tebernakel in die hemel, maar hierdie is n afbeelding wat deur die mens gemaak is. En dit impliseer dat daar n ander een is wat nie deur die mens gebou is nie.

   Onthou weer, hierdie is Nuwe Testament. Onthou, toe Hebreers geskryf is het nognet die Ou Testament bestaan. Daar is ook nie n skeidslyn van niks tussen die Ou en Nuwe Testamente nie. Die twee is in-een geweef, soos n Deel 1 en Deel 2, nie twee aparte boeke nie. Die Nuwe kan nie sonder die Ou Testament bestaan nie....

   In die volgende plasing gaan ons verder.

   Comment


   • #4
    Re: Sonaanbidding en Christenskap. Versoenbaar?

    In hierdie plasing gaan ons n biedjie stil staan om opnuut en met ander o weer na die Ou Testamentiese Tabernakel/Heiligdom van God te kyk.

    Die Tabernakel/Heiligdom is n ongelooflike struktuur en is gebou met spesifieke instruksies van God af. God doen NIKS sonder n rede nie, daarom het elke stukkie detail n spesifieke doel en betekenis. En dit is weereens uiters belangrik om dit te besef en altyd in gedagte te hou.

    Wanneer die Bybel ons informasie gee en ook bykomende informasie oor iets wat alreeds beskryf is, is die informasie in die Skrif nie maar sommer net daar nie. Wanneer die Bybel dus vir ons informasie gee, moet ons stop, regop sit en kennis neem. En daar is hoofstukke op hoofstukke in die Bybel wat beskryf hoe om die Tabernakel hier op die aarde op te gesit het. Kom ons gaan kyk na n paar interessante aspekte hiervan. Kom ons gaan kyk eers na n voorstelling. Dis altyd beter met n prentjie ook by:


    Daar was slegs n ingang na hierdie Tabernakel toe en dit het gesit aan die Ooste kant, soos ook met die latere tempel. Dit vind ons uit Eks 27:9-18, Num 2:1-24, Eseg 47:1-2, ensomeer.

    Soos jy sou loop deur die ingang van die OT Tabernakel, sou die rste ding wees wat jy sou sien die hoop as onder die brandoffer altaar en natuurlik die Brandoffer Altaar slf.

    Die volgende item wat mens tekom in n direk westelike roete, is die waskom (Eks 40:7) van koper. Dit is hier waar die priester sy hande en voete sou was voor hy die Heiligdom tent sou ingaan.

    Stap verby hom en aan en jy kom hrna by die Heiligdom tent uit, reg voor die ingang. Die Heiligdom tent het uit twee vertrekke bestaan:    Vandaar sou die priester in die eerste vertrek van die Heiligdom tent ingaan, die Heilige. Dit was n stil vertrek waar die priester in n nader verhouding met God kon kom. Daarin was k weereens spesifieke items, elkeen met n rede. Daar was die tafel met toonbrode, die kandelaar met 7 kerse, en die wierook altaar.

    Sodra die priester deur die eerste vertrek (Die Heilige) gegaan het, het hy in die tweede vertrek (die Aller Heilige) ingegaan. Tussen die twee vertrekke was daar n gordyn. Daar word ges dat hierdie gordyn in die Tempel van Salamo 6 meter hoog was en so duk soos n man se hand.

    In die Aller Heilige was die verbonds-ark. En met die Ark vind ons ook baie fassinerende aspekte.

    Binne in die Verbonds-ark vind ons die pot met manna in, Aron se staf die twee kliptafels met die 10 Gebooie op.

    Direk bo hulle is die deksel van die Verbonds-ark. Dit is gemaak van soliede goud en is die versoendeksel genoem.

    Ndat die deksel van die ark toegemaak is, met die 3 items binne in, was daar n posisie buite aan die kant van die ark, waar n perkament rol geplaas is. Hierdie rol is wat mens breedweg die seremonile wette of wetboek kan noem.

    Bo-op die ark was daar, soos gelees in Eks 25:17-21, twee engele wat beskut het.
    Tussen hierdie twee vlerke van die engele wat beskut bo-op die verbondsark se deksel in die prentjie, kan die Shekinah glory gesien word ek weet ongelukkig nie wat die Afrikaans hiervoor sal wees nie.

    Hierdie is dus die oorhoofse beskrywing van die Tabernakel en mens sal graag meer oor dit wil s, soos ek dan ook in die volgende plasing gaan doen.

    Comment


    • #5
     Re: Sonaanbidding en Christenskap. Versoenbaar?

     Kom ons begin by die ingang.

     Soos reeds genoem en soos ons in die prentjie-voorstelling in die vorige plasing kan sien, was daar slgs n ingang tot in die Tabernakel-kompleks (as ek dit so mag noem) in.
     As ons vandag na Jesus Christus kyk, dan lees ons;
     Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
     Joh 10:9 Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.
     Die OT Tabernakel het slegs n ingang gehad na die Aller Heiligste toe; in die NT Heiligdom Jesus Christus het ons slegs n ingang na die Troon van God toe, Jesus Christus. Die enkele ingang het dus verwys na Jesus Christus as ons nigste deur waardeur ons gered kan word;
     Niemand anders kan ons red dus nie, nie Allah, Buddah, Krishna, Vishnu of wie anders ookal f onsself soos die New Agers ons graag probeer oortuig nie.

     k: Hierdie deur na die tabernakel toe, was aan die Ooste kant. Sonaanbidding is immers na die opkomende son toe; Oos. Deur by die tabernakel ingang in te gaan na God toe, het mens dus outomaties mens se rug gekeer na die Ooste toe, na sonaanbidding toe... Onthou nou weer ons vers:

     Eseg 8:16 Toe bring Hy my na die binneste voorhof van die huis van die HERE; en kyk, by die ingang van die tempel van die HERE, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent vyf en twintig man, met hulle rug na die tempel van die HERE en hulle gesig na die ooste, en hulle het hul voor die son neergebuig na die ooste.
     Eze 8:16 And he brought me into the inner court of the LORD'S house, and, behold, at the door of the temple of the LORD, between the porch and the altar, were about five and twenty men, with their backs toward the temple of the LORD, and their faces toward the east; and they worshipped the sun toward the east.
     Skyn daar nou al n biedjie mr lig op Eseg 8:16?

     Die Here het dus Sy verlossingsplan uitgel in die anti-posisie van sonaanbidding.. Is daar ooit so n woord soos anti-posisie? Inelkgeval, dit is direk teenoorgesteld van sonaanbidding. Maar daar is nog b meer aan Eseg 8:16. Ons vind nou net al hoe meer hieroor uit.

     Die Brandoffer Altaar en die as onder dit:

     Soos jy sou loop deur die ingang van die OT Tabernakel, sou die rste ding wees wat jy sou sien die hoop as onder die Altaar en die Altaar slf. Die bou van Brandoffer Altaar is baie interessant. Soos mens op die prentjie kan sien het die altaar n entjie bo die grand gestaan en was hy toe aan drie kante. Maar aan die oostekant daarvan wat na die hek toe gewys het, was dit oop en mens kon onder die brandoffer altaar in kyk. En weereens is dit nie vir sommer maar net nie. God het n rede hiervoor gehad.

     Hierdie ingang onder die altaar was om die as uit te verwyder wat onder die altaar versamel het. En dit het simboliese, profetiese rede gehad.

     So wanneer mense die Tabernakel binne gegaan het deur die ingang, sou hul die hoop as sien en s dus die eind-lot/oordeel van die goddeloses aanskou en dus so tot berou kom. Dawid verwoord dit mooi. Hy kon nie verstaan hoekom dit so voor die wind met die goddeloses gegaan het nie, totdat

     Ps 73:17 totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het.
     Psa 73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
     Maliagi bevestig dit:

     Mal 4:3 And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the LORD of hosts.
     Die goddeloses se lot is dat hulle, soos God in die Tabernakel en dan ook probeer het aan die mens illistreer met Sodom en Gamorra (2 Pet 2:6), eendag gaan verbrand tot as en dat daar geen herrinnering van hulle gaan wees nie. Hulle sal stop om te bestaan in enige vorm; vleeslik of geestelik.
     Psa 9:5 U het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd.
     Die goddeloses gaan nie hel toe waar hul onsterflik vir ewig gaan brand nie, nee. Hulle het nie onsterflike siele wat slfs God nie kan vernietig met vuur nie en daarom vir ewig en altyd moet brand nie. Hulle word soos Sodom verbrand tot as en die resultaat is vir ewig, soos wat ek hier in plasing #11 bespreek het. Gaan lees dit gerus vir ekstra agtergrond. Dit sal baie help vorentoe.

     Ongelukkig bly soveel mense vandag glo dat die mens n onstreflike siel het, dat jy onmiddelik hemel of hel toe gaan wanneer jy sterf (en dus jou lot onmiddelik weet), net om weer uit die hemel of hel terug gebring te word met die wederkoms en oordeelsdag, terug in jou liggaam gesit te word, sodat jy gou dit wat jy alreeds weet en ervaar het aan te hoor, om dan maar weereens terug gestuur te word hemel of hel toe.... maak dit sin? Nee. Hoekom klou mense dan so hardnekkig aan hierdie onsterflike siel- doktrine wat geen logiese sin maak nie? Die Tabernakel-teologie wys tog hoe vr verkeerd dit is. Onder die Brandoffer Altaar l AS, nie vlamme wat reg deur die jaar dag in en dag uit onder die brandoffer altaar brand nie!! En hierdie as word verwyder. Dit bly nie vir ewig daar l nie.

     Feit is, die Tabernakel wys vir ons hoe om die NT Evangelie te verstaan. In die tabernakel van God is daar baie vlakke van Spirituele en profetiese simboliek. En die hel word voorgestel reg daar by die brandofferaltaar van God.

     The Sanctuary a Key to Every Doctrine of Salvation. All the doctrines of salvation through Christ are symbolized in the sanctuary--the gift of God's only begotten Son to the world, His crucifixion, burial, resurrection, and ascension; His work as High Priest, as Judge, and as King Eternal; the work of the angel and of the Holy Spirit...

     The Sanctuary is a dramatized parable of Gods dealings with men. To study it is to think Gods thoughts after Him. To understand its every detail is to realize to some extent the depth of His wisdom. Robert B Thurber; Bible Truth Series; no 38. Hierso.

     There is no other work subject which so fully unites all parts of the Sacred Volume into one harmonious whole as this subject of the Sanctuary. Every gospel truth centres in the Sanctuary service... J.L. Shuler; Great Judgement day; p. 51

     Comment

     Working...
     X