Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bediening: Kolossense deel 3

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bediening: Kolossense deel 3

  As jy eers die vorige hoofstukke wil lees, gaan dan na Deel 1 of na Deel 2

  Welkom by ons voorbereiding tot hoofstuk 3

  Verklaar ... Verdedig ... Verwerk

  Ons identifiseer drie duidelike fases van ons geloofslewe in Kolossense. Hoofstuk een handel oor die geloof. Dit is ook die heel eerste stap in die Christelike lewe. Geloof beteken 'n paar verskillende dinge. Eerstens moes ons geglo het om Christen te kon word en Jesus as Here te kon aanneem. Daardie geloof moet dan begin groei en uitgebou word tot verstaan en insig in die wondere van God se evangelie vir ons tyd. Dit is baie jammer om te s, maar dit is by hierdie heel eerste punt, die verklaring van ons geloof, waar die meeste Christene reeds vasval. Hulle betaal die predikant om namens hulle te s wat die evangelie behels sodat hulle dit nie hoef te doen nie.

  Begrip en insig in die evangelie is ongelooflik belangrik. Dit is wat in hoofstuk een beklemtoon en behandel word. Kol. 1:9 s: "... dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig". Nee, kennis van God se wil beteken nie dat jy moet stemme hoor en moet weet wat die Here wil h jy vandag moet doen nie. God se wil is geopenbaar in die feite van die evangelie. Dit is wat jy op die punte van jou vingers moet ken. Kol. 1:10 s: "... in die kennis van God mag groei".

  Om ons verder by te staan om te groei in hierdie kennis, kom daar dan in Kol. 1 ook 'n groot verklaring van Jesus Christus: sy verlossingsdaad, sy ewige krag en Godheid, sy funksie as Hoof van die liggaam van Christus en sy daad van versoening aan die kruis wat ons ook elke dag onderskraag en lewend hou as lede van sy liggaam. Hierdie goed moet ons ken, nie net in teorie nie, maar in ervaring en deel wees daarvan. Die geloofsverklaring van hoofstuk 1 moet deurdink, deurleef, uitgeleef en deur elke Christen in sy eie woorde verklaar en verduidelik word. Praat met jou kinders daaroor as jy by die huis en op pad is. Praat met jou familie en jou ondergeskiktes by die werk. Onthou: Kol. 1 gaan oor die verklaring van jou geloof.

  Hierdie verklaring sluit ook in dat daar nuwe feite van die evangelie in ons bedeling aan die lig gekom het (1:24-2:3). Ons is nie meer in die Ou Testament nie. Ons is nie meer in die aardse bediening van Jesus toe Israel bedien is met die oog op die instelling van hulle koninkryk vanuit Jerusalem nie. 'n Nuwe dispensasie is aangekondig. Dit moet absoluut deel van jou kennis en jou geloofsverklaring wees, anders gaan jou insig in die feite van die evangelie met die wet vermeng word en skeefgetrek wees.

  Dan kom ons in hoofstuk 2 by die verdediging van die evangelie. Dit spreek vanself dat jy eers die fase van die verklaring van die evangelie moet deurleef voordat jy sal kan begin om die evangelie te verdedig. Jaag jy altyd die Jehovas-getuies en Mormone uit jou huis uit weg, of nooi jy hulle in om 'n kans te kry om te getuig van die wonderlike waarheid van dit waaraan jy glo en dit teen hulle valse lering te verdedig. Volgens hfst 2 is dit jou opdrag. Wat s jy vir al jou vriende wat soos dronk skape agter die bedrog van Steve Hofmeyr aanloop? Dit is die moderne tydgees waarin ons is. Vir die meeste mense is die Bybel nie die onveranderlike waarheid van God nie. Ons het hier 'n wonderlike geleentheid om die opdrag van hfst 2 uit te leef en te begin om die evangelie te verdedig. Om nie eers te praat van die wet, ou instellings, rituele en vleeslike ervarings waarteen die evangelie ook verdedig moet word nie. Maar wie neem deel? Is jy ook maar net 'n toeskouer in die Christelike arena?

  Hierdie forum is ook 'n ideale plek waar mens kan begin om jou geloof te oefen en te verdedig. Neem deel aan die gesprek. Stelselmatig bou jy jou kennis op en leer om die Swaard van die Gees meer en meer behendig te gebruik.

  Nou kom ons by hoofstuk 3. Hier begin ons om die evangelie te verwerk, uit te werk, uit te leef en te demonstreer. Is jy gereed om te begin met hoofstuk 3? As jy nog steeds probleme het om hoofstuk 1 en 2 uit te leef, gaan jy beslis ook probleme met hoofstuk 3 h. Moet dus nie te haastig wees nie. Hoofstuk een en twee is nog steeds hier op die forum. Gaan terug en begin van voor af. Daardeur s ek nie dat mens eers kan begin om die evangelie uit te leef as jy al die feite ten volle verstaan en ook begin het om die evangelie te verdedig nie. Ek dink praktiese geloof begin dadelik wanneer mens tot die geloof kom. In die eerste 10 verse van Kolossense 1 kom daar reeds heelwat elemente van praktiese geloof voor. Tog bly die beginsel staan dat praktiese geloof moet opkom uit die feite van die evangelie wat ons reeds verstaan en bereid is om te verdedig. Die deeltjie wat jy wel verstaan, kan jy dadelik begin uitleef.

  Kyk ook na die mooi oorgang na praktiese geloof wat ons reeds in die laaste vers van hoofstuk 2 behandel het. Dit het daar gegaan oor aangeplakte geloof. In daardie vers gaan dit steeds oor verkeerde leringe wat uitgegooi moet word, maar dit is ook baie prakties. Waarom is mense vandag nog so lief vir die wet en die rituele en die ekstatiese vleeslike ervaringe? Is dit nie dalk omdat hulle nog klein kindertjies is en nie kans sien om te doen wat in hoofstuk 1 en 2 van hulle gevra word nie? Hulle wil nie leer en groei in kennis nie en hulle wil beslis nie deelneem om die evangelie te verdedig nie, nou vat hulle maar die maklike uitweg en hulle staan vas by die ou instellings van die wet en by ervaringe, stemme en engele. Dit, s die vorige vers, is 'n aangeplakte geloof. Dit is nie in die hart nie. En hoe leef mens nou 'n aangeplakte geloof uit? Dit is tog onmoontlik. Jou praktiese uitlewing van die evangelie moet laat uitkom wat in jou hart aan die gang is. Maar as jy nog skaam is om deel te neem om die evangelie te verklaar en dit te verdedig, gaan jy baie beslis net so skaam wees om jou hart voor mense oop te maak en uit te LEEF waaraan jy GLO.

  Hoekom sukkel jy so om jouself te dissiplineer in jou afspraak met God in die binnekamer? Hoekom sukkel jy so om by jou woord te bly en te doen wat jy jouself en ander mense beloof het? Is dit nie dalk omdat jy ook nog sukkel met hoofstuk 1 en 2 nie? Omdat jy nie werklik deelneem om die evangelie te verklaar en te verdedig nie?

  Kom, pak die bul by die horings. Kry jouself gereed om saam met ons in hoofstuk 3 in te gaan. Dit is my opregte gebed vir elkeen van julle en ek hoop ook julle gebed vir my.

 • #2
  Kol.3:1 - Die nuwe lewe

  Net voor ons aangaan met Kol. 3:1. Ek het 'n paar weke gelede reeds oor Kol. 3:1-4 begin nadink en het toe 'n plasing gemaak onder die titel: "Die hoogste brug in die wreld". In daardie plasing s ons kort en kragtig waaroor Kol. 3:1-4 gaan. Dit is beslis hier ter sake, en as jy vergeet het, gaan kyk weer!

  Welkom by ons staptog oor die hoogste brug in die wreld

  3:1 Aangesien julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.

  Ek hoop nie julle het te veel bagasie saamgebring nie. Jy moet nie te veel goed by jou h wat jou aan die aarde sal herinner nie. Bring net jou Bybel, jou notaboek en jou pen. Ons stap oor 'n pad wat reeds vir ons uitgel is. Jy hoef nie 'n 4x4 voertuig te koop en oorlewingstoerusting aan te skaf asof jy nou een van die mees uitdagende berge gaan aandurf nie. Ja, dit is 'n geweldige kloof om te oorbrug, maar gelukkig, die pad is klaar gebou. Die massiewe ingenieursprestasie is klaar gelewer. Jy kom net om dit te benut en te geniet.

  In ons Bybels begin die vers met "As" maar ons verander dit na "aangesien". Die woord in Grieks is "ei" en beteken nie 'n onsekerheid of 'n voorwaarde nie, maar eerder 'n vaste argument waarop die res van sy boodskap gebou word. Die groot waarheid van Kol. 3:1 is breedvoerig behandel in Rom. 6-8. Christus het nie aan die kruis alleen vir ons sondes gesterf nie, maar Hy het daar plek ingeruim dat ons saam met Hom kon sterf. Elke enkele mens wat in Jesus glo, het saam met Hom aan die kruis gesterf. Sy kruisdood gaan dus nie net oor vergifnis van sondes nie, maar veral oor die oorwinning oor sonde.

  Daar word dikwels in evangeliese preke 'n oproep op Christene gedoen om die sonde af te sterf. So al asof ons, elke keer as ons nog 'n sonde in ons lewe raaksien, weer moet gaan sterf om daarvan ontslae te raak. Dit is nie reg nie. Met so 'n lering plaas ons die verlossingsdaad eintlik in die hande van 'n mens. Geen mens kan sterf vir sy eie sonde nie. Nee, die groot wonder van die evangelie is dat Jesus vir ons sondes, maar ook in ons plek aan die kruis gesterf het. Ek en jy hoef dit nie weer oor te doen nie. As jy waarlik 'n kind van God is, het jy deur die geloof toegang verkry tot 'n volkome verlossing en Verlosser. Jy HET saam met Jesus aan die kruis gesterf. Neem eens en vir altyd kennis daarvan en aanvaar dit in die geloof.

  Ons is dus nie meer aardse wesens soos al die ander nie. God het 'n groot wesensverandering in ons bewerk. Ons is vreemd aan hierdie wreld. Ons is soos "aliens". Goed, nie heeltemal nie want aliens lyk ook anders. Ons lyk nog dieselfde en het fisies nog dieselfde behoeftes, maar is geestelik van 'n totaal anderste soort samestelling. Leer daarvan uit die Bybel en dink daaroor na. Tree dan op in ooreenstemming met die geestelike werking wat God in ons hart geplant het. Ons is nie van hierdie wreld nie. Moet nie praat en dink en doen soos die wreld nie. Dink aan die dinge daarbo!

  Hoofstuk 2 was 'n groot leerskool en geestelike voorbereiding om hierdie waarheid van Kol. 3:1-4 te verstaan en aanvaar. Daardie hoofstuk het uit sy pad gegaan om ons te oortuig dat Jesus 'n wonderlike daad van herskepping en reiniging in ons lewens gedoen het. Hy het ons op grond van sy versoening volkome aan God voorgestel. Hy het die dinge gedoen en nie ons nie. Daarom kan ons normale Christelike belewenis nie meer 'n vleeslike, fisiese of aardse belewenis wees van wetsgehoorsaamheid en doen dit en doen dat nie. Nou vat 3:1 dit alles saam en s: Julle het gesterf. Los nou die vleeslike verordeninge van hierdie aarde en dink aan die dinge daarbo. Dink geestelik en leef geestelik. Gee al die eer aan Jesus Christus.

  Ons is besig met die eerste vers waarmee ons oor die brug sal stap. Wel, hier het ons dit nou. Daar is niks op aarde wat 'n mens se praktiese lewe so kan verander as hemelse en Christus-gesentreerde denke nie. Die mens vra reels en regulasies, maar God het geweet dat dit die mens nooit sal verander nie. Toe gee God vir hulle (Israel) die wet en laat hulle vir 1500 jaar daaronder swoeg en sweet. Het dit hulle verander? Nee! En tog wil duisende evangeliepredikers vandag voortgaan om mense te slaan met reels en wette wat hulle nie nakom nie. Vergeet daarvan. Die hele Kol. 2 s dit reeds. Vergeet van die wet. Fokus jou denke op Jesus Christus en dit wat Hy vir jou gedoen het. Dink aan die hemel waar Jesus Christus nou is. God ken die mens baie beter as wat ons onsself ken. As jy 'n geheiligde lewe tot eer van God begeer, stap dan oor die brug. Dit is jou denke wat moet verander (Kol. 3:1; Ef. 4:22-24 - veral vers 23 wat s dat die "gees van jou gemoed" moet verander; Rom. 12:1,2 - hier moet jou gemoed ook verander, wat is dit? Is dit sondebesef? Nee, dit is Christus-gesentreerde denke.)

  Wat was Paulus se heel grootste roem en oorwinningslied as Christen? Was dit sy sondebewustheid wat vir hom oorwinning gebring het? Nee! Dit was sy passie vir die majesteit van Jesus Christus binne in hom: "Ek is met Christus gekruisig, en k leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het." Nee, ek is nie gekant teen sondebewustheid nie, maar sondebewustheid wat kom deur sonde- en wetsprediking is oppervlakkig, aangeplak en vleeslik. Sondebewustheid wat kom deur Jesus Christus-gesentreerde denke is die regte evangeliese een waarna ons moet streef.

  Kom ons bid hierdie week in ons binnekamer dat Jesus Christus in ons sal leef en dat Hy ons denke en verlange dan in die hemel sal vasanker.

  In God se Genade
  David

  Comment


  • #3
   Kol. 3:2 - Die hemel is waarlik vir jou oop

   Baie welkom by die heel grootste uitnodiging van alle tye

   "Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie".

   Hierdie vers roep jou op tot geestelike denke! Dit roep jou op na die hemel toe. Die hemel is die plek waar ons as Christene in beginsel reeds gesetel is (Ef. 2:6), maar het ons daardie plek al aktief ingeneem en toegeien?

   Die een ou val die ander een aan in die parlement oor 'n standpunt wat hy ingeneem het. "Jy hou jou verniet so heilig. Ek ken jou. Wat jy nou daar s, s jy maar net as gevolg van die plek waar jy sit." (partye het afgebakende plekke waar hulle in die parlement sit). Dit wat jy s word bepaal deur die plek waar jy sit. En nou s Ef. 2 ons sit in die hemel. Nie omdat ons heilig genoeg lewe, min genoeg sonde doen, genoeg oor die hemel praat nie - nee, net omdat Christus vir ons gesterf het en ons wat glo dus ook saam met Hom gesterf het en opgewek is in die hemel. Dit het klaar gebeur! Die hemel is nou vir ons oop!

   So, sal ons tog ook nou maar die les van die parlement leer en begin praat volgens die plek waar ons sit?

   Daniel het in die vreemde land drie maal op 'n dag sy venster oopgemaak en gaan kniel in die rigting van Jerusalem en tot God gebid. Dit was vir hom die manier om sy tyd van ballingskap te oorleef, nie net vir homself nie, maar ook om die volk rondom hom te inspireer en aan te moedig om aan die belofte vas te hou. Josua en Kaleb moes vir 40 jaar saam met die volk in die wildernis rondswerf omdat die volk op die moment van beslissing in ongeloof weggedraai het. Josua en Kaleb was self nie skuldig aan ongeloof nie, maar het vir 40 jaar saam met die volk gely. Hoe oorleef jy so iets? Ook hulle het soos Daniel elke dag hulle hart en verstand besig gehou met die verwagting van die beloofde land.

   En nou s Kol. 3 vir ons in die duidelikste taal moontlik hoedat ons die tyd van "ballingskap" hier op aarde moet oorleef en hoe ons onsself besig moet hou. "Bedink die dinge wat daarbo is". Hoe doen mens dit? Waaraan moet ons dink? Ek reken "die dinge daar bo" gaan oor Jesus Christus.

   Eerstens gaan dit oor die geestelike seninge wat Jesus vir ons op aarde bewerk het. Die daad van verlossing, die opstanding en die hemelvaart. Toe Hy ons van die vloek en die mag van sonde bevry het, het Hy ons ook beklee met die geregtigheid van God (1 Kor. 1:30, Rom. 10:4). As aardse wesens was ons verlore in die smet van sonde, maar ons het saam met Jesus gesterf. Die sonde-verlore mens in my het gesterf en daar het 'n nuwe mens ontwaak, geskape in die volmaakte geregtigheid van God. Om dus te dink aan "die dinge daarbo" is in ons geval nog beter as by Daniel of Josua en Kaleb. 'n Deeltjie van die hemel, die volle geregtigheid van God, is hier in ons harte geplant!

   Tweedens gaan dit oor ons daaglikse verhouding met Christus. Hy tree elke dag vir ons in by die Vader (Rom. 8:34). Jesus het op aarde sy offer gebring aan die kruis, maar hy bied dit daagliks aan in die hemel, aan die regterhand van God. As ons dus dink aan ons daaglikse vergifnis en reiniging (1 Joh. 1:3,7), dan dink ons aan die hemel. As ons nadink oor ons taak en funksie as Christen hier op aarde, dan dink ons aan die hemel. Christus, aan die regterhand van God, is die Hoof van die liggaam en ons is die lede wat onder sy instruksie moet optree.

   Derdens dink ons aan die hemel wanneer ons uitsien na ons toekomstige verhouding met Christus. Anders as die wreld en die moderne teolo, glo ons dat Jesus Christus baie gou weer kom (1 Thes. 1:10) en dat ons dan in alle ewigheid saam met Hom sal wees (1 Thes. 4:13-17). Ons diens aan die Here terwyl ons hier op aarde was, gaan by die wegraping beoordeel word (1 Kor. 3:10-15; 4:5). Daarom is dit baie noodsaaklik dat ons nou al voortdurend sal dink aan daardie dag van oordeel in die hemel.

   Die Heilige Gees binne in ons is die verteenwoordiger van die hemel hier by ons en dit is sy taak om ons aan te spoor en te herinner aan Christus en aan die hemel.
   Last edited by CFJ; Jan 6 2009, 11:17 AM. Reason: Sit opskrif in vir David

   Comment


   • #4
    Kol. 3:3 - Ewige sekerheid

    In die wonderbare genade van Christus wat ons weer bymekaar gebring het

    Kol. 3:3 "Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God".

    Die ABC van die evangelie van God se genade moet ons altyd by bly en dit moet ook die XYZ van ons Christelike ervaring wees. Die kruis is tog die fondament van ons Christelike bestaan, maar ons kan nooit sulke gevorderde Christene word dat ons die kruis kan vergeet nie. As die onderwerp soos hier in vers drie ons hemelse posisie en ewige sekerheid is, dan is dit maar weer die kruis wat die basis daarvan vorm. Die kruis is een van die heel eerste beginsels van die evangelie en hy dra ons deur tot reg aan die einde. Luther het ges as die duiwel hom aanval dan antwoord hy hom: "Ek is gedoop!" Maar nou lyk dit nie vir my of die waterdoop hier enigsins 'n basis vir geloofsekerheid kan wees nie. (Dit is ook waarom die Lutherse Kerk vandag nog die rituele van die altaar en die doopvont die sentrale posisie in hulle kerke laat inneem.) Maar hierdie vers roep ons op om te s: "Ek het saam met Christus gesterf!" Is daar rens iets beter en kragtiger wat ons kan s?

    Let op dat die feit dat ons saam met Christus gesterf het, in Rom. 6 "doop" genoem word. Dieselfde waarheid word hier beklemtoon, maar die woord "doop" kom gelukkig nie hier voor nie. Ook in Rom. 6 is dit natuurlik 'n geestelike doop en nie 'n fisiese doop nie, maar ongelukkig is Christene oor die algemeen, en selfs ook leraars en teolo so gebonde aan die fisiese werklikheid op aarde dat hulle altyd waar "doop" staan aan 'n aardse ritueel wil dink. Mense, asseblief, dit is nie 'n aardse ritueel wat die verandering in jou gaan aanbring om werklik 'n hemelwese te word en jou gedagtes en begeertes in die hemel te vestig nie.

    Die waarheid van Kol. 3:3 dat ons saam met Christus gesterf het, s Rom. 6, is dieselfde as ons geestelike doop. Dit is die doop met die Heilige Gees wat in beginsel die verandering in ons hart aanbring sodat ons begeerte en ons denke in die eerste plek in die hemel sal wees.

    Kolossense drie vra: "Waar is jou hart?" As dit nog op die aarde is, dan het jy nog nie saam met Christus gesterf nie, of dan het die kruis nog nie die volle uitwerking op jou Christelike lewe wat die moet h nie. Ons het net een keer eens en vir altyd saam met Christus aan die kruis gesterf en van daardie dag af sterf ons elke dag (1Kor. 15:31). Die vers wat ons nou aangehaal het, staan in die Bybel se groot hoofstuk oor die opstanding. Dit was Paulus se verwagting van die lewe na die dood wat hom dag na dag laat sterwe het. Maak elke dag seker dat jou praktiese lewe sal getuienis gee van Jesus se dood aan die kruis.

    Is jou hart in die hemel? Lightfoot s die volgende oor hierdie vers: "Die verandering wat hierdie vers van praat is alles omvattend. Dit raak nie net ons praktiese optrede nie, maar ook ons denke en intelek. Dit is niks minder nie as om totaal in 'n nuwe bestaansruimte oorgeplaas te word. Ons is oorgeplaas uit die aarde in die hemel; hiermee tesame het ons uitkyk verander en ons standaard om dinge te beoordeel is geheel anders. Die groot vyand het geen houvas meer op jou nie. Reels en wette, rituele en verordeninge het geen waarde meer nie (dit is aards). Die materiele, aardse en verbygaande dinge het plek gemaak vir die morele, ewige en hemelse lewe.

    Maar nou moet ek bieg. Ek het nie Lightfoot se eerste sin mooi aangehaal nie. Hy begin eintlik: "Die verandering wat die doop vir ons bring is ....". Hy bedoel inderdaad dat die ritueel van die waterdoop hierdie veranderinge vir ons moet bring. En dan gaan hy aan en s later in die deel wat ons aangehaal het dat ritulele en verordeninge geen betekenis meer het nie. Hoe bring jy nou die kloutjie by die oor? Die doop het vir hom geweldige betekenis en tog het rituele en verordeninge geen betekenis meer nie. Hierdie is die soort inkonsekwentheid wat in die meeste dele van die Christendom steeds voortbestaan. Laat ons maar liewer aanhou om Lightfoot half verkeerd aan te haal soos ons dit hier bo gedoen het, want dit is die groot hemelse waarheid sonder enige aardse rituele.

    Iemand wat vir Christus wil lewe, moet eers vir Hom sterwe (Rom. 6:8). Die lewensbeginsel waarin ons gebore is moet uit die pad uit kom sodat die ware lewe in ons kan gestalte vind. Ja, daar is twee soorte lewe, ook in die Griekse taal. Die een wat ons moet afsterf is "bios" natuurlike lewe en die een wat van nou af saam met Christus in God verborge is, is "zoo". Jesus Christus het hierdie nuwe beginsel van lewe na die aarde toe gebring (Joh. 1:4; 6:57). Wat 'n wonderbare voorreg om nou hier op aarde al te deel in die lewe van die hemel! Hierdie lewe is onvernietigbaar (Hebr. 7:16) en die waarheid spreek ook uit ons vers. Hierdie lewe is deur God in Christus tot stand gebring en word ook aktief deur Hom gedra en beskerm.

    Die Engelse s op hulle busse "God bestaan nie - ons moet die lewe dus maar net geniet! Wel, verseker het hulle nog nie kennis geneem dat daar twee soorte lewe is nie! Kom ons konsentreer op die regte soort lewe.

    Tot volgende keer
    Last edited by David2; Jan 21 2009, 03:23 AM.

    Comment


    • #5
     Ek is besig om hierdie studies uit Kolossense netjies op 'n webblad bymekaar te sit. Julle is welkom om in die toekoms van tyd tot tyd daar 'n draai te gaan maak. Ek sal ook graag op die blad erkenning gee dat die studies die eerste keer op Lighuis gepubliseer is met 'n skakel terug na Lighuis.

     Comment


     • #6
      Kol. 3:4 - Die uitsig op die wegraping

      Hierdie keer s ek nie vir julle welkom nie, maar na 'n lang stilte van 'n paar maande, s ek eerder vir myself welkom terug om met die Bybelstudie voort te gaan.

      Kol. 3:4 " Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word."

      Kol. 3:1-4 gaan oor hemelse denke en nou kom ons in hierdie vers by die werklike rede daarvoor: "Wanneer Christus kom, sal ons in heerlikheid saam met Hom openbaar word."

      1. Dit is ons bestemming. Dit is ons doel. Dit is die rede vir ons Christelike bestaan. Dit is toekoms- en hemels gerig. In Hebr. 11 kry ons voorbeelde van groot geloofshelde soos Abraham en Moses. Soos ons was hulle gewone mense met baie foute, maar een ding is seker: Hulle was getransformeerde mense! Hulle het anders gedink as die vleeslike, aardse mens. Hulle het "n stad verwag wat fondamente het". God het vir hulle iets ges en hulle het geglo dat dit gaan gebeur. Hulle het met reikhalsende verlange daarna uitgesien.

      Dit is seker een van die grootste uitdagings vir 'n Christen om werklik hierdie wreld en sy begeerlikhede te kruisig en sy denke en verlange in die hemel te vestig. En dan maak baie Christene dit vir hulleself nog moeiliker deur 'n aardsgesentreerde teologie na te volg; soos baie kerke wat bitter min oor die wederkoms nadink en preek. Ons vers s hier vir ons dat ons hemelse denke hier op aarde gestimuleer sal word deur ons aktuele wederkomsverwagting. Maar hoe verwag jy iets waarvan jy niks weet of verstaan nie? Of erger nog, soos die groot kerke in hulle leerboeke s, die Bybelse verslag van die toekomstige dinge is "vaag en onverstaanbaar". Hierdie kerke is doelbewus daarop uit om aardsgebonde Christene te kweek vir wie Kol. 3:1-4 geen betekenis het nie.

      2. Die 1983 Afrikaanse vertaling voeg die woord "wederkoms" hier by vers 4 in, terwyl dit eintlik nie hier in die Bybel staan nie. Goed, ek het nie te veel besware daarteen nie, behalwe dat ons eerder dan nou maar "wegraping" hier kon inskryf as ons nou in elk geval toegelaat word om 'n woord in die Bybel by te skryf. Maar ek het nie probleme met die woord "wederkoms" nie. Paulus gebruik die woord dikwels om na die wegraping te verwys. Ons as Christene se wederkoms is tog nie Openbaring 19 waar die Here aan die einde van die verdrukking kom met 'n swaard uit sy mond om oorlog te maak teen die nasies en die grootste bloedvergieting te veroorsaak wat die wreld nog ooit gesien het nie. Nee, dit is nie die wederkoms waarvan ons vers praat nie.

      Voor Openbaring 19 kan gebeur, is daar 'n hele paar goed wat eers sal moet gebeur, soos die openbare bekendstelling van die Antichris, die een-wreld regering, die herbou van die Joodse tempel, die oorlog van Eseg. 38 en die hele sewe jaar se Groot Verdrukking. As Openb. 19 die enigste wederkoms was wat in die Bybel voorkom, dan sou dit nogal baie moeilik of eintlik totaal onmoontlik gewees het om dag vir dag dringend daarna uit te sien. Nee, ons kan nie, want dit kan dan nie nou enige dag gebeur nie. In elk geval is dit 'n saak van doodslag en oordeel, iets waarna mens kwalik kan uitsien. Dit verklaar dus waarom die groot kerke so bitter min na die wederkoms uitsien en so bitter min daaroor preek.

      Maar ons vers praat nie van 'n wederkoms van oordeel (Openb. 19) of een wat eers na die skrikbewind van die Antichris sal wees nie. Hy praat van iets totaal anders. Die Christene se wederkoms is die wegraping (1Thess. 4:16,17) en kan enige dag gebeur. Ons dink nie aan oordeel en die Antichris nie; ons dink aan die hemel en niks anders nie. Ons bestemming is nie oordeel op aarde en dan die wederkoms nie - dit is eenvoudig net die hemel. Kom ons stel dit duidelik: Met die algemene idee van die groot kerke oor die wederkoms, kan ons maar ophou om Kol. 3:1-4 te lees en te glo. Geen mens kan hartstogtelik na die wederkoms verlang as die wederkoms is wat daardie kerke glo nie. Dit is waarom die kerk vandag so aardsgebonde is. Hy gee raad oor politiek, die samelewing, sport, ons daaglikse werk, humanitre dade en die opheffing van armes ens., maar van hemelse denke gestimuleer deur die verwagting om enige oomblik saam met Christus geopenbaar te word, is daar weinig sprake.

      3. Dan sal ons saam met Christus geopenbaar word. Dit is presies wat by die wegraping gaan gebeur. Ons gaan in heerlikheid geopenbaar word. Of, soos die Engelse s, ons gaan ge "vindicate" word. Het jy nie ook maar die verlange om eendag reg bewys te word in dit waaraan jy glo nie? Dit is nie so maklik om soos Noag vir 130 jaar aan te hou preek terwyl niemand na jou luister nie. Selfs Tolla wou nie meer grappe vertel toe die mense opgehou het om te lag nie. Maar mense, dit is ons taak. Die beloning van ons prediking en getuienis is nie hier en nou nie, maar eendag wanneer die "kroon van geregtigheid" aan ons oorhandig sal word. Preek moet daar gepreek word, en nie net in die kerk nie. Dit moet voortgaan afgesien van wie luister en wie nie. Noag kon daarmee aangaan, want hy het geweet dat God gaan doen wat Hy ges het. Ek en jy moet ook aangaan, want God gaan werklik doen wat Hy ges het. Nou, enige dag, gaan ek en jy in heerlikheid saam met Christus geopenbaar word. Doen alles wat jy kan om te verseker dat die mense wat jy daardie dag saam met jou wil h, daar sal wees.

      Die regte aktuele verwagting van ons vereniging met Christus het baie groot implikasies vir ons alledaagse lewe. Daaroor volgende keer meer.

      (Begin asb. 'n ander draad as jy iets uit die Bybelstudie wil bespreek of beredeneer. Dankie, David)

      Comment


      • #7
       Kol. 3:5 - Daarom ...

       Kol. 3:5 "Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is",

       In Engels begin die vers met die woord "therefore" en in Afrikaans het ons die woordjie "dan" wat die vers koppel met die vorige vers oor die wegraping. Op hierdie forum is 'n paar drade waar die idee van die wegraping heftig gedebateer word. Op die Engelse forum is daar nog meer. Maar ek is bevrees dat die eintlike waarde en bedoeling van die wegraping nog nooit deur die mense ingesien en verstaan is nie. Selfs ons wat die wegraping verstaan en verdedig, doen dit somtyds met verswyging van die heel grootste waarde en betekenis van hierdie wonderbare Bybelse waarheid.

       Moet Kol. 3:5 asseblief nooit vergeet nie: Die wegraping het 'n daarom ... of 'n dan ...

       Gaan kyk ook maar by 1 Thess. 4:18. Net na die groot waarheid van die wegraping uitgespel is, staan daar: "Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde". Nou gaan ek 'n stelling maak en julle moet my maar afskiet as julle wil: Vat die wegraping weg uit ons arsenaal van kosbare Christelike geloofswaarhede en jy vat daarmee saam een van die heel grootste aanmoedigings en inspirasies tot 'n toegewyde Christelike lewe van ons weg. Maar let op, nou praat ek nie net met mense wat die wegraping verwerp nie, ek praat ook met die wat daaraan glo, maar dit net verstaan as 'n punt van redenasie en geloof, maar nog nie die daarom ... van die wegraping ingesien en in sy praktiese Christelike lewe implimenteer het nie.

       Mense asseblief, die hoofdoel van die wegraping is nie om te weet van snaakse goed wat in die toekoms met ons gaan gebeur of om ons nuuskierigheid oor die toekoms te bevredig nie. En ek is jammer om te s, maar vir baie is dit presies net dit. Nee. Dit gaan oor ons praktiese Christenskap van elke dag en as die wegraping nog nie daarin geslaag het om van jou 'n beter en meer toegewyde Christen te maak nie, het dit sy doel gemis. En weet julle wat beteken dit in Bybelse terme om jou doel te mis? Dit beteken sonde. So, moet asseblief nie dat die wegraping vir jou sonde word nie.

       En waarom dink julle word die wegraping in sulke pragtige grafiese detail uitgel in 1 Kor. 15:51-54? Wel, moet asseblief nie by daardie verse ophou lees nie. Gaan lees die daarom ... in vers 58 en laat die wegraping toe om daardie gevolg en vrug in jou lewe te h. Jy moet dit doen, want anders is die geloof in die wegraping sonde ...

       En wat van die wegraping-vers in Titus 2:13? Wel, in daardie vers word die wegraping heeltemal omarm deur praktiese Christenskap. Vers 12 s: "leer om die goddeloosheid en wreldse begeerlikheid te verlon ..." en vers 14 s: "verlos van alle ongeregtigheid ..." en "ywerig in goeie werke ...".

       Maar dan kan ons mos maar sommer van die wegraping vergeet en net konsentreer op praktiese Christenskap? Nee, die evangelie werk nie so nie. Eers die lering van Christus en die Heilige Gees en daarna die praktiese gevolg wat daaruit voortvloei. Die mense in Thessalonika het met 'n groot probleem gesit. Hulle is wreed deur die Jode vir hulle geloof vervolg. Wat was die oplossing? Gee vir hulle die leer van die wegraping en laat hulle daardeur bemoedig word!

       Kyk nou weer een vir een na die woorde wat hier in Kol. 3:5 voorkom en verstaan dit soos wat die Bybel dit hier bedoel as 'n daarom ... of 'n gevolg wat moet voortvloei uit die kennis en die geloof in die wegraping. Iemand wat uitsien na die wegraping is iemand wat uitsien na die hemel. As dit die waarheid in jou lewe is, kan jy nie vasgevang wees in aardse plesier en gierigheid nie. So, in plaas daarvan om vir mense vanuit 'n wettiese ingesteldheid te s: "Jy mag nie gierig wees nie", kom die evangelie eerder en gee vir ons die uitsig op ons vereniging met Christus en ons verheerliking saam met Hom. Gaan daarvoor! Leef jou uit in die verwagting! Dan sal jy vind dat jou oorwinning oor die begeerlikhede van hierdie wreld as tweede natuur daarmee saam kom.

       Kom ons kyk ook net na een van die belangrikste aspekte van die wegraping wat ons ook die vorige keer genoem het, naamlik dat die wegraping "immanent" is. (Dit kan enige oomblik gebeur). Dus, dit raak inderdaad jou praktiese Christenskap van elke dag. Staan jy in die oggend op in die oortuiging dat die wegraping dalk vandag kan wees? Spreek jy dit uit in jou gebed daardie oggend? Wel, wat 'n ongelooflike aanmoediging sal dit dan nie vir jou wees om daardie dag die wreld te kruisig en tot eer van die Here te leef nie!

       Goed, mense s nee, maar ons het nie die wegraping daarvoor nodig nie. Mens kan in elk geval enige oomblik sterf en dan moet jy ook jou Here ontmoet. Dit is sekerlik waar, maar mense, kom ons wees eerlik. Kan jy werklik iemand bemoedig en opgewonde maak met die idee dat hy dalk vandag gaan sterf? Nee, jy kan nie. En dit is ook nie die groot boodskap van die evangelie vir vandag nie! Die boodskap is eenvoudig, soos dit in hierdie verse staan, dat ons nou, enige dag, saam met Christus verheerlik gaan word! Moet asseblief nie hierdie Bybelse lering van Christene probeer wegsteel nie. Dit is baie verkeerd om dit te doen!

       As daar nie so iets soos 'n wegraping is nie, dan kan ons nie nou enige dag saam met die Here in heerlikheid geopenbaar word nie en dan kan die wegraping nie hierdie aktuele dag vir dag uitsig en bemoediging vir Christene inhou nie. Sonder die wegraping wag Christene nie vir die groot ontmoeting nie; hulle wag vir peste, hongersnood, oorlog en die skrikbewind van die Antichris. Goed, daar is mense wat meen dat hierdie goed ons ook kan aanspoor om heilig te leef, maar die feit is dat dit nie in die bedeling van genade die uitsig is wat aan ons voorgehou word nie. Ons verwagting is om uit die oordeel wat kom, verlos te word en ons Here enige dag te ontmoet!

       Kom ons kyk laastens na 1 Joh. 3:2,3

       3:2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

       3:3 En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.


       Wat is die hoop wat in hierdie mense se harte brand? Die peste van die groot verdrukking en die Antichris? Ek dink nie so nie. Hulle reinig hulleself elke dag soos wat Hy rein is! Dit beteken net een ding, 'n "enige dag" verwagting om met jou Here verenig te word. En as jy nie in die wegraping glo nie, kan jy dit nie doen nie. Lees ook Rom. 13:11,12.
       Last edited by David2; Nov 21 2009, 08:07 AM.

       Comment


       • #8
        Kol. 3:6 - Die toorn van God

        "Waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom,"

        Waaroor gaan Kol. 3:5-9? Is hierdie die goed wat ons moet doen om in die hemel te kan ingaan? Nee, asseblief nee. Ons het by vers 5 reeds gesien dat dit die groot "dan" of "daarom" van ons Christelike lewe is. Ons sien elke dag uit om by die wegraping saam met die Here te wees. "Sal dit miskien vandag wees", moet ons elke dag s. Daarom, kom ons los die dinge van die wreld en bewys dat ons werlik en waarlikwaar uitsien na die hemel.

        Ons morele, gesuiwerde en wreldvreemde lewe is nie 'n voorwaarde vir die hemel nie, dit is wel 'n gevolg van die werking van die evangelie in ons hart. En dit is nou presies op hierdie punt waar vers ses inkom.

        Die toorn van God kom oor die kinders van ongehoorsaamheid. Wie is dit? Is dit ons? Is 'n mens weer deel van die kinders van ongehoorsaamheid en onder die toorn van God as jy een van die sondes gedoen het wat in vers 5 staan? Nee, duisendmaal nee! Kom ons vergelyk hierdie verse met Ef. 2:3

        "onder wie ons almal ook vroer gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander."

        Let op: Dit is alles in die verlede tyd. Christene, hoewel hulle ook van tyd tot tyd mag val vir die strikke van die duiwel, is hulle nie deel van die mense waarvan daar in Ef. 2:1,2 en ook Kol. 3:5 gepraat word nie. Hulle is gewas en gereinig en staan nie onder God se toorn nie. Dus, Kol. 3:6 praat ook beslis nie van "ons" nie, maar van "hulle", die wat nog leef in die sonde.

        Maar is hierdie brief dan nie aan Christene gerig nie? Ja, sekerlik, maar onthou, soos in Ef. 2:1,2, so ook hier, word die toestand en die posisie van verlorenes aangewend om Christene teen die praktyke van ongelowiges te waarsku. Daardie sondes waarvan Kol. 3:5 praat, jy as Christen moet tog asseblief daarvan wegbly, want dit hoort nie by jou tuis nie. Dit is die werke van diegene wat staan onder die toorn van God!

        Kom ons kyk na nog 'n vers: 1 Kor. 6:10

        "Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God berwe nie."

        Staan dit hier dat Christene wat weer sulke dinge doen, nie hemel toe kan gaan nie? Nee, lees verder in vers 11

        "En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God."

        Let asseblief baie mooi op hierdie vers. Waarom staan hier: "En dit was sommige van julle"? Waarom s hy nie liewer "En dit is sommige van julle" nie? Lees die hoofstuk en die wyer konteks van Korinthiers en julle sal sien dat daar inderdaad in die gemeente sommige (heelparty) van die Christene was wat die dinge van vers 10 gedoen het. Maar, ten spyte daarvan dat hulle toe besig was om die goed te doen, was hulle tog totaal anders as die mense van ongeloof wat steeds onder God se toorn gestaan het. Hulle was dit, maar omdat hulle deur wedergeboorte gewas en gereinig is, staan hulle nie meer onder die oordeel van daardie dade nie, ten spyte daarvan dat sommige van hulle dit nog gedoen het.

        Dit gee hulle natuurlik nie 'n lisensie om daarmee aan te gaan nie. Nee, 1 Kor. 6:10,11 is geskryf om hulle te oortuig dat die goed nie by hulle tuis hoort nie en dat hulle dit nou moet los.

        Ek s dus weer dat Kol. 3:6 nie die Christene wat daardie sondes begaan insluit nie. 'n Christen kan nie onder God se toorn staan nie. Ons is uit genade gered, nie uit werke of verdienste nie, en nou word ons gewys op die aakligheid van die toestand waaruit ons weggeneem is. So, asseblief, hoewel jy reeds totaal in Christus gereinig is en die goed nie meer jou gees kan besoedel nie, sal jy tog, as Christus in jou woon, nie meer assosieer wil word met die werke van mense wat onder die toorn van God staan nie!

        Comment

        Working...
        X