Announcement

Collapse
No announcement yet.

Terugkeer van die Jode

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bespreking Terugkeer van die Jode

  Op 14 Mei 1948 is 'n Joodse staat gebore. Vir die eerste keer in bykans 2000 jaar het die Jode weer hulle eie land.

  Jesaja 66:8 Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word n land op een enkele dag gebore? Of word n nasie met een slag gebaar? Want Sion het we gekry, meteens haar kinders gebaar.

  Daar was ongeveer 600 000 Jode in die land toe dit gebeur. 'n Dag later word hulle deur al die Arabiese lande aangeval met 'n bevolking van 35 000 000. Hulle verslaan/verdryf/oorwin almal. Die terugkeer van die Jode begin met 'n spoed.

  Hoe belangrik is die terugkeer van die Jode na hulle beloofde land? Is julle bewus van die Jode se terugkeer? Baie gaan ook s dat Israel behoort nie aan die Jode nie en dat hulle nie die uitverkore volk is nie. Die doel van hierdie draad is om 'n gesprek te voer met die wat regtig belangstel en wat glo dat die Jode God se volk is. Het dit enige eindtyd betekenis?

  Hoor graag van julle. Ek moet nou gaan. Sal mreoggend inloer en sien wat op die draad is.

 • #2
  Hi Johnny,

  dis so hobby van my en kollega by werk gewees, maar dit het nou boring geraak... my van bybel en Here weggehou 8-( , maar van wat ek onthou is dit moontlik een van die tekens van die tye voor die wederkoms. Die GROOT VRAAG IS EGTER hoeveel tyd het ek oor voor my tyd op is en is ek reg....

  Wanneer Hy weer kom , en dis 'n GROOOOOT KOEI DAAI , weet ons nie , maar ons moet reg maak en reg wees....

  Groete
  Ek lees graag verder hieroor.
  Dis alles net genade -Ma Grace
  "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

  Comment


  • #3
   Originally posted by Willem View Post
   Hi Johnny,

   dis so hobby van my en kollega by werk gewees, maar dit het nou boring geraak... my van bybel en Here weggehou 8-( , maar van wat ek onthou is dit moontlik een van die tekens van die tye voor die wederkoms. Die GROOT VRAAG IS EGTER hoeveel tyd het ek oor voor my tyd op is en is ek reg....

   Wanneer Hy weer kom , en dis 'n GROOOOOT KOEI DAAI , weet ons nie , maar ons moet reg maak en reg wees....

   Groete
   Ek lees graag verder hieroor.
   Die herstel van Israel en die terugkeer van die Jode is seker een van die GROOTSTE vervulling van profesi in ons tyd. Dit is een van die grootste tekens van die koms van die Here. Dit is BESLIS nie meer baie ver nie, so hou maar julle "geestelike" tasse gepak. Ek glo nie hierdie draad gaan veel aandag trek nie want die meeste kerke en mense hou nie baie van die Jode nie. Die terugkeer van die Jode en Israel trek my egter nader aan die Bybel en die Here en maak my BAIE opgewonde. (Geen BORING moment vir my nie)

   Comment


   • #4
    En voeg hier by van ons opdrag om vir die Jode te bid .So sal ons as bidders die sen kan geniet wat die Here belowe aan gehoorsame bidders vir Sy volk, Israel.

    Comment


    • #5
     Originally posted by protea View Post
     En voeg hier by van ons opdrag om vir die Jode te bid .So sal ons as bidders die sen kan geniet wat die Here belowe aan gehoorsame bidders vir Sy volk, Israel.

     Ek stem heeltemal saam Protea, ons moet vir die jode bid net soos ons vir enige ander ongereddene sal bid. Ek sien 'n tendens raak dat daar baie mense is wat eerder die jode in hulle kwaad en hulle volgehoue verwerping van Jesus Christus sterk as om die Evangelie te probeer verkondig.

     Verstaan ons dan nog nie watter veragting hierdie mense vir die Nuwe Verbond, vir Jesus, en Sy volgelinge het nie ?

     Comment


     • #6
      Die Herstel van Israel

      DIE HERSTEL VAN ISRAEL AAN DIE EINDE VAN TYD !
      (Enkele Skrifte)
      Die rede vir Israel se verstrooiing
      Lev. 26:13-16 en 33 13 Ek is die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie; en Ek het julle jukskeie verbreek en het julle regop laat loop.
      14 Maar as julle nie na My luister en al hierdie gebooie nie doen nie;
      15 en as julle my insettinge verwerp, en as julle siel van my verordeninge n afsku het, sodat julle nie al my gebooie doen nie en my verbond verbreek -
      16 dan sal k dit ook aan julle doen:
      33 En Ek sal julle onder die volke verstrooi en n swaard agter julle uittrek; en julle land sal n
      wildernis en julle stede puinhope word.
      Deut. 4:27 En die HERE sal julle onder die volke verstrooi, en n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen die HERE julle sal drywe.
      Deut. 28:64-65 64 En die HERE sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde; en daar sal jy ander gode, hout en klip, dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie.
      65 En onder di nasies sal jy geen rus h nie, en vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie; maar die HERE sal jou daar n bewende hart gee en smagtende o en n kwynende siel. ..........
      Beloftes van herstel
      Gen. 49:1 DAARNA het Jakob sy seuns geroep en ges: Kom bymekaar, dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar.
      Deut. 4:30 As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die HERE jou God terugkeer en na sy stem luister.
      Deut. 30:3vv dan sal die HERE jou God jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die HERE jou God jou verstrooi het.
      4 Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die HERE jou God jou versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal.
      5 En die HERE jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy sal dit in besit neem; en Hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders.
      6 En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE jou God lief te h met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.
      Neh. 1:9 maar as julle jul tot My bekeer en my gebooie onderhou en dit doen al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal Ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat Ek verkies het om my Naam daar te laat woon.
      Jes. 2:2vv 2 En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.
      3 En baie volke sal heengaan en s: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy we kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.
      Jer. 23:7-8 7Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat hulle nie meer sal s: So waar as die HERE leef wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie,
      8 maar: So waar as die HERE leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het. En hulle sal woon in hulle land.
      Jer. 23:20 Die toorn van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan.
      Jer. 30:3 want kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, s die HERE; en Ek sal hulle terugbring in die land wat Ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem
      Jer. 31:8vv Kyk, Ek bring hulle aan uit die Noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde; blindes en lammes, swangeres en barendes onder hulle, almal saam; in n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe.
      9 Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal Ek hulle lei; Ek sal hulle bring by waterstrome, op n gelyk pad waarop hulle nie sal struikel nie; want Ek is vir Israel n Vader, en Efraim is my eersgeborene. ..
      Jer.31:35vv So s die HERE wat die son gee tot n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot n lig in die nag; wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis, HERE van die lerskare is sy Naam:
      36 As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om n volk te wees voor my aangesig vir altyd.
      37 So s die HERE: As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, spreek die HERE.
      38 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat die stad vir die HERE herbou sal word, ..
      Eseg. 37:11vv Toe s Hy vir my: Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle s: Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!
      12 Daarom, profeteer en s aan hulle: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk! En Ek sal julle bring in die land van Israel.
      13 En julle sal weet dat Ek die HERE is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk!
      14 En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, die HERE, dit gespreek en gedoen het, spreek die HERE.
      Dan. 10:14 Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.
      Hosea 3:4-5 4 Want die kinders van Israel sal n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode.
      5 Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.
      Miga 4:1vv EN aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom.
      Jol 3:1vv WANT kyk, in di dae en in di tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander,
      2 sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Jsafat laat aftrek, om daar met hulle n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. ..
      Amos 9:11vv In di dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd;
      12 sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen.
      Sag. 1:17 Roep verder en s: So spreek die HERE van die lerskare: My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die HERE sal Sion weer vertroos, en Hy sal Jerusalem weer verkies.
      Sag. 12:3 En in di dag maak Ek Jerusalem tot n baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak; en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word.
      Luk.21:20-24 En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, .... 24 En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.
      Hand. 15:14vv Smeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om n volk uit die heidene [die kerk] vir sy Naam aan te neem.
      15 En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:
      16 Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,
      17 sodat die oorblyfsel van die mense [in die groot verdrukking] die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen.
      Hoe gaan hulle terugkom
      Jes. 14:1-2 WANT die HERE sal Hom oor Jakob ontferm, en Hy sal Israel nog verkies en hulle in hul land laat vestig; en die vreemdeling sal hom by hulle voeg, en hulle sal hul aansluit by die huis van Jakob.
      2 En die volke sal hulle neem en op hul woonplek bring; en die huis van Israel sal hulle in die land van die HERE as besitting verwerwe, as slawe en slavinne; en hulle sal di gevange hou wat hulle as gevangenes weggevoer het, en oor hulle drywers heers.
      Jes. 43:5-6 5 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.
      6 Ek sal s aan die noorde: Gee! en aan die suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af,
      Jes. 49:22 So s die Here HERE: Kyk, Ek sal my hand ophef na die nasies en my banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou seuns aan die boesem bring, en jou dogters sal op die skouer gedra word;
      Jes. 60:8-9 Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos n wolk en soos duiwe na hulle vensters? [vliegtuie]
      9 Ja, op My wag die eilande, en die skepe van Tarsis kom vooraan, om jou seuns van ver te bring. Hul silwer en hul goud is by hulle, vir die Naam van die HERE jou God en vir die Heilige van Israel, omdat Hy jou heerlik gemaak het.
      Rom. 15:26-27 om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in Jerusalem.
      27 Hulle het dit goedgevind, s ek, en hulle is ook hul skuldenaars; want as die heidene deel gekry het aan hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoflike goedere te dien.
      Wat gaan met hulle gebeur in hulle land
      Jer.31:8-9 Kyk, Ek bring hulle aan uit die Noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde; blindes en lammes, swangeres en barendes onder hulle, almal saam; in n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe.
      9 Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal Ek hulle lei; .......
      Jer.31:31-34 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda n nuwe verbond sal sluit;
      32 nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op di dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie - my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel k gebieder oor hulle was, spreek die HERE.
      33 Maar dit is die verbond wat Ek n di dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle n God wees, en hulle sal vir My n volk wees.
      34 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en s: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.
      Sag. 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos n mens rouklaag oor n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos n mens bitterlik ween oor n eersgebore kind.
      Rom. 11:1vv EK vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.
      2 God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. .
      11 Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak.
      12 En as hulle val die rykdom van die wreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie! .
      25 Want ek wil nie h, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene [die kerk] ingegaan het;
      26 en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;
      27 en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.
      28 Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders.
      29 Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik.

      Comment


      • #7
       Originally posted by Die Filadelfieer View Post
       Ek stem heeltemal saam Protea, ons moet vir die jode bid net soos ons vir enige ander ongereddene sal bid. Ek sien 'n tendens raak dat daar baie mense is wat eerder die jode in hulle kwaad en hulle volgehoue verwerping van Jesus Christus sterk as om die Evangelie te probeer verkondig.

       Verstaan ons dan nog nie watter veragting hierdie mense vir die Nuwe Verbond, vir Jesus, en Sy volgelinge het nie ?
       Ou Fila, ek sien ander noem jou so. Ek verskoon jou dat jy onkundig is aangaande God se volk (JODE) en Sy plan vir hulle in die eindtyd. Ek weet nie of God jou gaan verskoon nie. Ek sien van my plasings in die verband is alreeds "uitgevee", verwyder....DELETE! Ek het dit egter verwag toe ek die plasing gemaak het. Het seker weer een of ander "rel" oortree. Nietemin, hier is nog insiggewende materiaal aangaande Israel.

       Die mees betekenisvolle land ter wreld, nie net omdat dit die plek is waar vir ons saligheid betaal is nie, maar ook omdat die eindtydgebeure rondom hierdie stukkie aarde [waarvan die Here ges het dit is Syne], afspeel.
       n Mens reis na Israel met n opgewonde, biddende en verwagtende hart!
       Die wonder van Israel
       Vir die afgelope 2000 jaar het Israel net in die Bybel bestaan, omdat die Jode in 70 nC en daarna, reg oor die wreld verstrooi is. Skielik op 15 Mei 1948 is daar weer n Israel op die wreldkaart.
       Daar is teolo wat navorsing hieroor gedoen het en bevind het dat God op 1487 plekke in die Skrif belowe het dat Hy die land Israel vir EWIG aan die Jode gee. [Exodus 32:13] Vir n tweede keer is hulle terug in hul land.
       Esegil 38:12 om buit te maak en roof te rowe, om jou hand uit te steek teen die puinhope wat weer bewoon is, en teen n volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon.
       Jesaja 11:11-12 En in di dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal oorbly uit Assiri en Egipte en Patros en Kus en Elam en Snear en Hamat en uit die kuslande van die see;
       en Hy sal n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde.
       Hoe het dit in die eerste plek gebeur dat Israel uit hul land is?
       Jeremia 2:7 En Ek het julle gebring in n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet; maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis n gruwel gemaak.
       Die rede vir die Joodse ballingskap na Babeloni was onder andere agv Sabbatsontheiliging. Levitikus 25:1-5; Levitikus 26:31-35; 2 Kronieke 36:21; Jer. 25:9-11
       Volgens Esegegil 4:5-6 sou Israel 430jaar. [390+40] in ballingskap gaan.
       En k l jou die jare van hulle ongeregtigheid op volgens die getal dae, drie honderd en negentig dae, dat jy die ongeregtigheid van die huis van Israel moet dra.
       En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan l en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar l Ek jou een dag op.
       Na die 70 jaar in Babiloni bly daar 360 jaar oor. Volgens Levitikus 26:17+21 sal die Here hul sewevoudig straf as hulle verder ongehoorsaam is.
       n Bybeljaar is 360 dae. 7 x 360 = 2520 jaar. Vermenigvuldig dit met die aantal ballingskapjare wat nog oor is en jy kry 907 200 dae. Deel dit deur ons jaar dws 365.25 dae en jy kry 2483.8 jaar.
       Vanaf die einde van die Babiloniese ballingskap in 536 vC [die maand Nisan] + 2483.8 jaar werk presies uit op 15 Mei 1948.
       n Interessante geval is die van Joshua 19:48, waar ons lees oor die laaste van die 12 stamme wat hulle grondgebied gekry het nadat die volk Israel die beloofde land onder leiding van Josua ingeneem het. Dit herinner aan 1948 toe die Jode weer hulle land teuggekry het, al is dit so dat mense later die versverwysings in die Skrif geplaas het. Sou God se Hand nie ook daarin wees nie?
       Deur die eeue is die land van Israel oorheers deur oa die Babilonirs [587-536 vC], die Meders en die Perse [536-533vC], die Grieke [331-301vC], Egipte [301-198vC], Siri [198-63vC], Rome [63vC-396nC]. Deur die jare het die Jode wat nie weggevoer is nie, uit die land gevlug sodat in 70nC net n klein groepie in Jerusalem oorgebly het. Teen 135nC was al die Jode uit die land gedryf. Daarna is die land steeds deur vreemde moonthede beheer: Die Basintyne [396-638nC], die Mohammedane [639-1099nC], die Kruisvaarders [1100-1291nC], Moslem [1292], Egipte [1292-1517], Turkye [1517-1917], Brittanje [1917-1948]
       Jesaja 66:8 Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word n land op een enkele dag gebore? Of word n nasie met een slag gebaar? Want Sion het we gekry, meteens haar kinders gebaar.
       Die ware Israel is veel groter as wat hul nou besit:
       In Genesis 15:18 het die Here egter aan Abram ges : "Aan jou nageslag gee Ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier " Nog nooit in die ganse geskiedenis van Israel se bestaan, het hulle hierdie totale grondgebied bewoon nie. In die dae van koning Dawid en ook Salomo het Israel egter wel byna daarin geslaag om hierdie hele gebied te verower. (Vergelyk ook Deutrenomium 11:24 en Joshua 1:4).
       In hierdie verband lees ons ook in Jesaja 19:24 hierdie woorde : "In di dag sal Israel ... wees ... n sen in die midde van die aarde". Die dag waarvan hier gepraat word dui egter nie op die nuwe Jerusalem nie en ook baie duidelik nie op vandag nie. Hierdie dag is die 7de dag, die Sabbat of die rusdag van 1 000 jaar wat net na die huidige bedeling n werklikheid sal word (Openbaring 20:1-6).
       Kyk na hierdie aanhaling van n hedendaagse Turkse leier:
       "[The Israeli flag] represents a state which strives to conquer all territory between the Nile and the Euphrates." (Turkye se voormalige Islamitiese premier, Necmettin Erbakan - Ma'ariv, 14 Augustus 1996).
       Die feit dat die huidige land Israel heeltemal te klein sal wees vir die nageslag wat nog sal kom in die vrederyk, word ook in die Woord duidelik uitgespel. In Jesaja 49:18-20 s die Here vir Israel: "Slaan jou o rondom op en kyk: hulle almal kom bymekaar, hulle kom na jou toe! ... sekerlik, nou sal jy te nou wees vir die inwoners ... Nog sal die kinders waarvan jy beroof is, voor jou ore s: Die plek is te nou vir my; maak vir my plek, dat ek kan woon!" Dieselfde Here s in Jesaja 54:2,3 "Maak die plek van jou tent wyd ... Want jy sal regs en links uitbreek, en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk." Ons sien reeds vandag hoedat Jode van oraloor terugstroom na Israel en binnekort gaan die klein byna onbenullige landjie gans te klein wees vir al die inwoners.
       Dit blyk dat die getal 2520 n profetiese getal is: [Baseer op n Bybelse jaar van 360 dae]
       • <LI class=style2>606 vC 1878nC. Tyd tussen begin van Babiloniese Ballingskap en die stigting van die eerste Joodse dorp, Petah Tikva, wat hoop beteken. <LI class=style2>586vC 1897nC. Tyd tussen verwoesting van Jerusalem en eerste Sionistiese kongres. <LI class=style2>539vC 1945nC. Tyd tussen dood van Belsasar en die dood van Hitler. <LI class=style2>536vC 1948nC. Tyd tussen joodse terugkeer uit ballingskap en die totstandkoming van moderne Israel.
       • 516vC 1967nC. Tyd tussen herbouing van tempel na ballingskap en oorname van tempelberg tydens sesdaagse oorlog.
       Israel as bewys van die nabye wederkoms
       Die terugkeer van die Jode na Israel is en bly die duidelikste bewys dat ons aan die einde van die dae leef, vlak voor die wederkoms van die Here. Die Here het Israel na bykans 2000 jaar of 2 dae (volgens 2 Petrus. 3:8), weer in hulle land hervestig net soos Hy beloof het. Daarom is dit dan ook nie vreemd dat ons n duidelike uitspraak hieromtrent in Hosia 6:2 vind nie. Die Woord s daar m.b.t. Israel: "Hy sal ons na twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe." Israel was vir 2 dae (2 000 jaar) tussen die nasies verstrooi en as volk was hulle dood. Die derde dag dui op die duisend jaar van vrede wat sal volg nadat die twee dae voltooi is.
       Die herstel van die ekologie
       Tydens die Turkse besetting is belasting gehef op bome. Die gevolg al wat n boom is, is afgekap. Die land is verwoes, die renval het verminder en dit het n woesteny geword.
       Jeremia 3:2-3 Slaan jou o op na die kaal heuwels en kyk! Waar is jy nie onteer nie? Aan die paaie het jy vir hulle klaar gesit soos n Arabier in die woestyn, en jy het die land ontheilig deur jou hoererye en deur jou boosheid. En die renbuie is ingehou, en daar was geen laat rens nie.
       Skielik is die Jode weer terug in hulle land, op berge en in dale is bome aangeplant [wat weer die renpatroon positief benvloed het], ja, selfs die woestyn bloei van groente- en vrugteboorde. Hul is die wreld se derde grootste uitvoerder van vrugte.
       Jol 2:21-23 Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die HERE doen groot dinge!
       Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag!
       En julle, kinders van Sion, juig en wees bly in die HERE julle God, want Hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal die ren, die vroe rens en die laat rens, soos voorheen.
       Jesaja 55:13 Vir n doringboom sal n sipres opgaan; vir n distel sal n mirteboom opgaan; en dit sal vir die HERE wees tot n naam, tot n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie.
       Die Arabiere wou nie in die moerasagtige vallei van Jisrel woon nie agv Malaria en het die grond ten duurste aan die Jode verkoop. Di het op hul beurt dreineringskanale gebou en Bloekombome geplant wat baie water opsuig. Die muskiete is verdryf deur die gebrek aan broeiplekke en die reuk van bloekomblare.
       Die Bloekom is verwant aan die Mirteboom n vervulling van genoemde skrif.
       Jeremia 33:12 So spreek die HERE van die lerskare: In hierdie plek wat woes is, sonder mens of dier, en in al die stede daarvan sal weer n weiveld vir die herders wees wat troppe kleinvee laat l en rus.
       Esegil 36:33-36 So s die Here HERE: In die dag as Ek julle reinig van al jul ongeregtighede, sal Ek die stede laat bewoon, en die puinhope sal opgebou word. En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit n wildernis is voor die o van almal wat verbygaan. En hulle sal s: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden; en die stede wat in puin gel het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat Ek, die HERE, opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was; Ek, die HERE, het dit gespreek en sal dit doen.
       Tydens een van die oorlo het n vliegtuig n brisantbom afgegooi wat in n waatlemoenland naby Saron te lande gekom het. Uit die krater het n straal water van 8 meter hoog gespuit. Vir baie jare het dit die inwoners van water voorsien. Wat s Jesaja 35:7 ? En die gloeiende grond sal n waterplas word, en die dorsland fonteine van water; .....
       n Sendeling het tydens n wandeling naby Jerusalem gesien dat n Jood wat n stuk grond daar naby gekoop het, stof en bene uit die ou grafte daarop gehaal en dit rondom die bome in sy tuin as kunsmis gegooi het. Dadelik het die sendeling sy Bybel gaan haal en vir die Jood Jeremia 8:1-2 voorgelees: In di tyd, spreek die HERE, sal hulle die bene van die konings van Juda en die bene van sy vorste en die bene van die priesters en die bene van die profete en die bene van die inwoners van Jerusalem uit hulle grafte uithaal, en hulle sal dit uitsprei voor die son en voor die maan en voor die hele ler van die hemel wat hulle liefgehad en gedien het, en waar hulle agter aan geloop het, en wat hulle gesoek en waarvoor hulle hul neergebuig het; dit sal nie versamel en begrawe word nie, mis sal dit op die aarde wees.
       Hebreeuse taal

       Yeshua

       Alhoewel Hebreeus die taal van die Jode is, is dit opgehou praat ongeveer 200nC.
       Eliezer Ben-Yehuda [1858-1922] het egter n reuse bydrae gemaak dat die taal weer vandag gepraat word. Na hy in 1881 in die land aangekom het pioneer hy die gebruik van die taal in die huis en skool. Hy stel ook volumes Hebreeuse woordeboeke op.
       Vandag is Hebreeus die amptelike taal van Israel. Jode wat daarheen terugkeer moet die taal aanleer as deel van hul orientering en opname in die land.
       Sefanja 3:9 Want dan sal Ek aan die volke rein lippe [a pure language -KJV] toebring, sodat hulle almal die Naam van die HERE sal aanroep en Hom met n eenparige skouer sal dien.

       Comment

       Working...
       X