Dan 9:26 En nŠ die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.

Eers word Christus gedood, daarna word die stad Jerusalem ingeneem deur Gen Titus, daarna tot vandag en verder oorlog op oorlog.

Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Die Antichris sluit n verbond van een week, hierdie is die laaste 7 jaar op aarde voor die koms van Christus. In die middel van die 7 jaar verbreek hy die verbond en sit in die tempel net soos Jesus geprofeteer het. Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet DaniŽl, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—