Announcement

Collapse
No announcement yet.

Blaas die Basuin!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Inligting Blaas die Basuin!

  Ek plaas hierdie artikel wat ek per e-pos ontvang het van vriende in Christus. Hulle het ook hulle eie webtuiste. Besoek dit gerus. Ek vra dat ons nie kritiek sal lewer op hierdie plasing nie, maar lees dit vir wat dit werd is en wat dit vir jou as persoon mag beteken. Dit is 'n INLIGTINGSSTUK.

  BLAAS DIE BASUIN


  En die woord van die HERE het tot my gekom en gesę: Mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sę vir hulle: As Ek die swaard oor ‘n land bring, en die mense van die land neem ‘n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die basuin en waarsku die mense— as dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die basuin gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie: sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel uit hulle weg—dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van die wag eis. En jy, o mensekind, Ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Eseg.33:1 tot 7.


  As Christene het ons almal die verantwoordelikheid om mense van YHVH se naderende oordeel te waarsku. Ons almal het die profetiese bediening van ‘n “wag oor die huis van Israel” wat die basuin moet blaas en die mense moet waarsku dat YHVH se uurglas van genadetyd besig is om uit te loop. Jy en ek het hierdie bediening omrede die woord van YHVH deur die Heilige Skrifte tot ons gekom het om ons in te lig wat die tekens is wat Sy oordeel vooraf sal gaan. Veelvoudige tekens van YHVH se naderende oordeel is besig om feitlik daagliks in die natuur, sowel as op politieke, ekonomiese, tegnologiese, godsdienstige en sosiale gebied plaas te vind. Ons moet net ingelig wees oor die tekens wat YHVH in Sy Woord aan ons openbaar het en op hoogte wees van gebeure in die węreld om te besef dat die uurglas bykans leeg is.

  Hoewel Paulus in 1 Thess. 5:2 skryf dat die dag van die Here soos ‘n dief in die nag kom, voeg hy onmiddelik by: Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie (vers 4). Nee, ons is kinders van die lig en van die dag en daarom moet ons nie slaap soos ander nie, maar waak en nugter wees (verse 5 en 6).

  Ons moet ook onthou dat dit YHVH se wil is dat almal tot bekering moet kom voor Sy dag van oordeel aanbreek (2 Pet. 3:9). YHVH se goedertierenheid, verdraagsaamheid en lankmoedigheid wil almal tot bekering lei (Rom.2:4). Dit is Sy wil dat alle mense gered moet word en tot die kennis van die waarheid moet kom (1 Tim. 2:3 en 4). Daar is egter ‘n tydsbeperking en geen mens kan beskostig om YHVH se genade te verag nie.

  Die wyse wat YHVH die mensdom waarsku van Sy naderende oordeel is deur “tekens van die tye”. Hierdie is tekens (aanwysings, bakens) wat aandui hoe naby YHVH se oordeel is en kan soos volg verdeel word:

  vTekens in die natuur (Matt. 24:7 and Luk. 21:11),

  vTekens in die samelewing (Matt. 24:12, 37-39),

  vTekens op geestelike (godsdienstige) gebied (Matt 24:5, 9, 11 en 24; 2 Thess. 2:3),

  v Tekens op tegnologiese gebied (Daniël 12:4),

  DIE BELANGRIKSTE TEKEN

  Die mees belangrike van al die tekens is egter die gebeure in węreldpolitiek en veral gebeure in die Midde-Ooste waarby Israel betrokke is. Verskeie Bybelse profesieë bevestig hoe ‘n Midde-Oosterse konflik sal ontstaan waar Israel midde in hierdie konflik alleen sal staan teen ‘n oormag. Hierdie profesieë is tans besig om in vervulling te gaan. Huidig word Israel se bestaan bedreig deur verskeie Moslemlande, maar uiteindelik sal verskeie ander lande ook saamspan en oorlog teen Israel voer.

  Dit is die Midde-Oosterse konflik wat die węreld oornag in politieke-, militęre- en ekonomiese chaos kan dompel en die finale hoofstuk in die profetiese eindtydgebeure kan inlei. Die huidige situasie kan vergelyk word met ‘n kruitvat waarvan die lont reeds aangesteek is. Die volgende aanhalings uit ‘n artikel deur Joel C. Rosenberg (www.worldviewtimes.com) skilder die feitlike situasie:

  Events are moving so quickly in the epicenter it can be difficult to keep track of, much less understand the big picture. So here it is in a sentence: An apocalyptic storm is forming over the Middle East.

  Consider the data points:

  vIran has just been caught secretly building a 2nd uranium enrichment facility on a military base in the religious capital of Iran, a city known as Qom;

  vA growing number of Western military analysts say the design of this new facility - and its secrecy, and location - clearly indicates it was being built by Iran for the purpose of creating nuclear weapons;

  vIran has thus been caught in its third lie since 2002 with regards to building secret nuclear development facilities in Natanz, Arak, and now Qom;

  vAhmadinejad refused four times during his NBC News interview last week to rule out the building of nuclear weapons;

  vA.Q. Khan - the father of Pakistan's nuclear weapons development program - has just admitted selling advanced nuclear weapons blueprints years ago to Iran for millions of dollars;

  vThe latest IAEA report indicates Iran has enough low-enriched uranium (LEU) to produce enough high-enriched uranium (HEU) by 2010 to produce two nuclear weapons;

  Dit is egter die volgende gedeelte uit hierdie artikel waarvan ons as gelowiges in Jahushua Messias kennis van moet neem:

  vIranian leader Mahmoud Ahmadinejad began his speech to the U.N. by praying for Allah to hasten the coming of the Islamic Messiah, which according to his theology requires the destruction of Judeo-Christian civilization as we know it;

  vAhmadinejad spoke more openly about his End of the World theology during his U.N. speech than ever before;

  vAhmadinejad was asked for the first time by an American reporter to describe his relationship with the "Twelfth Imam" and admitted on camera that he is communicating with this mystical Shia messiah.

  Volgens Rosenberg, en verskeie ander gesaghebende bronne, is dit ‘n uitgemaakte saak dat oorlog in die Midde-Ooste gaan uitbreek. Dit is net ‘n kwessie van wanneer. Die vonk in die kruitvat is president Ahmadinejad van Iran se fanatiese beskouing dat hy die een is wat die weg moet voorberei vir die Twaalfde Imam van Islam. Hy het al by verskeie geleenthede in die openbaar gesę dat “Islam se messias” slegs sal verskyn wanneer die węreld in chaos gedompel word. Die waarskynlikheid dat Ahmadinejad fanaties genoeg is om kernwapens vir die doel te gebruik, moet nie uitgesluit word nie. Ten spyte hiervan is daar ‘n totale onwilligheid by die Weste om daadwerklike pogings aan te wend om Ahmadinejad te stop om kernwapens te bekom. Dit is asof politieke leiers blind is vir hierdie gevaar en bly glo dat alles deur onderhandeling opgelos kan word.

  Ons almal besef dat die uitwissing van Israel op Ahmadinejad se prioriteitslys is. Hy het al by herhaling in die openbaar gesę dat Israel en die Joodse volk geen bestaansreg het nie. Dit is ook bekend dat hy na die VSA as die “groot satan” en na Israel as die “klein satan” verwys en daarom moet beide uitgewis word. Hy ontken selfs die uitwissing van die Jode gedurende die Tweede Węreldoorlog.

  Israel ondervind toenemende teenkanting van Westerse lande soos die VSA wat voorheen as bondgenote beskou was. Hiermee saam is antisemietisme ook węreldwyd aan die toeneem. Hierdie gebeure is in pas met profesieë soos ondermeer in Esegiël 38 opgeteken is en wat verklaar dat die dag sal aanbreek wanneer die weermagte van verskeie lande teen Israel sal opruk. Gaan Iran die vonk in hierdie kruitvat wees? Alles dui wel daarop!

  Ahmadinejad se doelwit is Islam węreldoorheersing en atoomwapens is maar net een middel tot die bereiking hiervan. Die tempo waarteen Islam węreldwyd groei behoort ook as waarskuwing te dien.

  In ‘n onlangse artikel deur Jeffrey Kuhner van die Washington Times skryf hy ondermeer die volgende (www.washingtontimes.com)

  Since establishment of the Islamic Republic in 1979, Iran has been engaged in an ideological struggle against the West. Its two main enemies have been the United States ("the Great Satan") and Israel ("the Little Satan"). From its inception, Tehran has sought to erect a world Muslim empire; to restore medieval Islamic civilization to its former dominance. The regime is reactionary and - in a twisted manner - even utopian. Nuclear weapons are about more than attaining great-power status. They are the means to achieve the final triumph of messianic Shi'ism.

  Iran is on the verge of acquiring the bomb. The mullahs have reached the point of no return. Israel - the country that has to live in that dangerous part of the world - believes the mullahs are six to nine months away from getting it.

  …….. Once the ruling clerics get their hands on nukes, a military showdown with Israel is inevitable. They will seek to destroy the Jewish state once and for all. Jerusalem will not stand by and commit existential suicide. It will retaliate. The result would be a nuclear holocaust in the Middle East.

  In die lig van bogenoemde is die volgende berig deur Thomas Horn van World Last Chance Ministries baie interessant:

  A Hadith (tradition) sacred to Shiite Islam from the 17th century contains a prophecy from Ali ibn Abi-Talib, which predicts that just before the return of the Mahdi (the end-times redeemer of Islam), a “tall black man will assume the reins of government in the West.” This leader will command “the strongest army on earth” and will bear “a clear sign” from the third imam, Hussein. The prophecy concludes that: “Shiites should have no doubt that he is with us.”
  Does this Islamic prophecy identify Obama as the “promised warrior” who comes to help the savior of Shiite Muslims conquer the world? Amir Taheri asked this very question for Forbes Magazine in October, 2008, pointing out how “Obama’s first and second names--Barack Hussein--mean ‘the blessing of Hussein’ in Arabic and Persian” while his “family name, Obama, written in the Persian alphabet, reads O Ba Ma, which means ‘he is with us,’ the magic formula in Majlisi’s tradition.”
  Leap forward to 2009, and Barack Hussein Obama on June 4 gave an unprecedented speech to the Muslim world from Cairo, Egypt declaring that he is launching a new era between the United States and the Muslim world. For the first time, Obama was forthright about his Muslim heritage and stated that the United States--which he is on record as saying is “no longer a Christian nation"--is now “one of the largest Muslim countries in the world.” Newsweek editor Evan Thomas followed the president’s speech with a declaration reflected in the opinion of many, that Obama is standing above the country, above the world, he is a sort of God.
  Israel staan alleen teen die węreld en sal geen keuse hę as om selfverdedigend op te tree nie. Volgens verskeie politieke ontleders bestaan die moontlikheid ook dat Israel voorkomend sal optree en, soos in die geval met Sirië in September 2007, die kernaanlegte van Iran uitwis.

  WEES EGTER VERSEKER!

  Soos Paulus kan ons ook vra: Het YHVH miskien Sy volk verstoot? Nee, Hy het die volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie (Rom. 11:1 en 2). YHVH die Almagtige is in beheer; daarvan kan ons verseker wees!! Die bestaan van Israel is opsigself ‘n wonderwerk en is profesieë wat reeds vervul is. Die oorblywende profesieë sal derhalwe tydens die naderende eindtyd gebeure ook vervul word. Israel en Jerusalem behoort aan YHVH! Die volk wat YHVH uit die slawehuis van Egipte gelei het, en almal wat sedertdien deur die genade in Jahushua Messias deel van hierdie volk geword het, sal uiteindelik die oorwinning vier (Eseg.39). MAAR eers moet YHVH se oordeel kom en die oordeel sal begin by die huis van YHVH (1 Pet. 4:17).
  Abba Vader het vir jou en my nodig om die basuin te blaas en mense te waarsku dat die swaard van die Almagtige oor die węreld aan die kom is!! Ons leef in die dae waar elkeen sy eie heil met vrees en bewing moet uitwerk (Fil. 2:12). Is jy bereid om die basuin te blaas?

  Miskien is hierdie vir jou ‘n baie negatiewe siening en is ons dan ook al daarvoor gekritiseer. Ons kan egter nie feite ignoreer nie, veral gesien in die lig daarvan dat kundiges van die Heilige Skrif en kundiges op ander gebiede vir die eerste keer begin saamstem dat die węreld, soos ons dit vandag ken, vinnig besig is om tot ‘n einde voort te snel. Laat ons egter opnuut kennis neem van die woorde van die Apostel Petrus:

  Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle

  eie begeerlikhede wandel en sę: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige węreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelę en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.


  2 Pet. 3:3 tot 7


  Blaas die basuin sodat mense egter sal besef dat YHVH het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Jahushua Messias wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.(1 Thes.5:9 tot 11)

  Indien jy gereeld op hoogte gehou wil word van wat in Israel en die Midde-Ooste gebeur kan jy inteken op Bet Shalom bediening. Kontak vir Zetta Visser of besoek webblad.

 • #2
  Lui die term "warmongering" enigsins 'n klokkie Johhny?

  Die stuk wat jy hierbo geplaas het is deurspek met valshede en valse afleidings.

  Die media, wat grootliks deur Jode besit en bestuur word (toets dit gerus), het mos nou al vir jou en my, hopelik, geleer dat wapens nie regtig nodig is om te bestaan nie (daai Weapons of mass destruction).
  Skree dit net hard genoeg uit en saai dit uit op westerse kanale, en siedaar, die westerse bevolking, insluitende die christene, staan bank vas agter lande soos die VSA en Brittanje om 'n land soos Irak aan te val. Hulle's mos moslems in elke geval. Vergeet maar wat Jesus terloops geleer het om maar 'n ander wang te draai, nie moord te pleeg nie, en daai ander onbenullighede, jy verstaan?

  Daai "selfverdediging" waarvan die artikel praat.....dit sal seker die tipe wees waar Israel eerste skiet, voor Iran die kans kry om dit te doen, nę!? Die ander wang ding.

  Ek sou graag wou sien dat jou artikel melding maak van die 12 atoom bomme wat die VSA/Israel koalisie "verloor" het. Maar nou ja, dit raak seker maar moeilik om tred te hou met al die goed, veral as mens self oor 'n paar duisend van die goed het, nę.
  Last edited by Lanie; Oct 23 2009, 05:19 PM. Reason: Kru taalgebruik

  Comment


  • #3
   Paul Pienaar.....kry julle gemeente ENIGE eindtyd lering van ENIGE aard hoegenaamd? Hier is 'n skakel met dvd's wat jy kan bestel en die persoon (dit is nou ekke) sal dit vir jou GRATIS in die pos gooi.....NO strings attached......belowe.

   Comment


   • #4
    Hallo Johnny,

    Die boek Openbaring se beter titel is mos eintlik "Die Openbaring Van
    Jesus Christus".
    Party vertalings maak nogals gebruik van die meer korrekte titel.
    Die klem lę vir my daarom op Jesus Christus, wat dan aan ons openbaar word.
    Die klem lę vir my nie op eind tyd gebeure soos wat deur die groot
    meerderheid Christene gesien word nie.

    Die volgende teks dra vir my baie waarde, en het amper gelei tot 'n verlies
    aan my geloof,
    omdat die algemene siening rondom die vers nie vir my beantwoord was
    vroeër nie.

    Rev 1:3

    (AOV) Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor
    en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

    Vir almal wat die boek gelees het, en wat al reeds gesterf het,
    hetsy dit onlangs of amper 2000 jaar gelede was, is die vers mos verkeerd,
    gesien in die lig dat dit verwys na eindtye in die tydperk hier waar ons nou
    is - rondom 2009.

    Was die tyd naby vir, Jan, 'n man wat geleef het in, kom ons sę, die jaar
    1205 tot 1245?
    As daardie eindtyd gebeure waarvan so baie Christene praat, en in glo,
    nie in Jan se tyd ook gebeur het nie, beteken dit dat vers 1:3, verkeerd
    is/was of dat Jan nie nodig gehad het om dit te weet nie, want wat
    ongeveer 800 jaar na Jan se leeftyd gebeur, kan nie beskou word as "naby"
    of enigsins van toepassing op hom nie.

    Dit is my mening dat indien die boek Openbaring gelees word in die lig dat
    dit na gebeurtenisse verwys, slegs in die einde van ons huidige era, m.a.w.
    teenwoordige tyd, dit die boek vals maak vir almal wat alreeds geleef en
    gesterf het. Nou, ek aanvaar die boek as waar, maar ek aanvaar nie die
    groot meerderheid van die Christendom se siening aangaande die "eindtyd"
    nie, want dit impliseer indirek dat die boek m.a.w. vals is, en was vir baie
    wat reeds geleef en gesterf het. Daarom is my siening van wat die boek
    Openbaring leer, baie anders as die Midde Ooste oorlog scenario. 'n Oorlog
    kan egter wel plaasvind, maar dit sal ek slegs sien as 'n "false flag".

    Terloops, ek kies nie kant nie. Ek is nie VIR of TEEN die Staat Israel en die
    mense wie hulleself Jode noem en die Iranese nie. Ek sal wel poog om
    onskuldiges te verdedig, maak nie saak aan watter kant hulle staan nie. As
    enigiemand enige oorlog ondersteun, ja selfs al is dit om, kom ons sę ons
    Christen geloof te verdedig of die Staat Israel te ondersteun indien hulle
    dalk aangeval word, volg ons nie wat Jesus geleer het nie - draai die ander
    wang. En ek weet iemand kan nou kom en sę, "Maar wat dan van
    selfverdediging?". Sjoe, dit is 'n moeilike een nę. Regtig moeilik.

    Ek het laas Desember die oorlog tussen Israel en Gaza (operasie Cast Lead)
    gevolg op die El Jazeera nuus kanaal. Hulle was die enigste kanaal wat
    nuus verslaggewers en kameras gehad het binne-in Gaza, en nie gereguleer
    was deur Israeliese offisiere t.o.v. tye en posisies van waar hulle kon
    verfilm en verslag lewer nie.
    Kan ek net sę dat wat 'n mens kon sien, sonder om na die verslaggewer te
    geluister het, definitief nie was wat die westerse media, berug het nie.
    Ek wens meer mense kon dit sien, in plaas van die gewone ou CNN siening.
    Dit sou baie mense anders laat dink, en hul standpunte heroorweeg of
    minstens laat herbesin.

    Comment


    • #5
     Was die tyd naby vir, Jan, 'n man wat geleef het in, kom ons sę, die jaar
     1205 tot 1245?
     Paul.....Jan het nie gelewe toe Israel op 14 Mei 1948 vir die eerste keer in 2000 jaar weer 'n Joodse staat geword het nie....ons wel. Dit is een van die grootste tekens tesame met die terugkeer van die Jode na hul beloofde land. Net hierdie twee profesiee alleen, sonder dat ons kyk na wereld gebeure is genoeg om ons te laat besef ons leef in die laaste dae.

     Comment


     • #6
      Originally posted by Johnny View Post
      Paul.....Jan het nie gelewe toe Israel op 14 Mei 1948 vir die eerste keer in 2000 jaar weer 'n Joodse staat geword het nie....ons wel. Dit is een van die grootste tekens tesame met die terugkeer van die Jode na hul beloofde land. Net hierdie twee profesiee alleen, sonder dat ons kyk na wereld gebeure is genoeg om ons te laat besef ons leef in die laaste dae.

      Ja Johnny,

      Maar as jy in Jan se tyd geleef het, wat sou jy hom geantwoord het, sou hy jou gevra het wat bedoel word met "die tyd is naby"?

      Comment


      • #7
       Dan sou ek vir Jan gese het hy moet die profesiee aangaande Israel in Essegiel, Daniel, Jeremia en ander boeke lees sodat hy kan sien wat beteken dit as die Here se: "....wanneer die vyeboom (Israel) bot....."

       Comment


       • #8
        Originally posted by Paul Pienaar View Post

        Ek het laas Desember die oorlog tussen Israel en Gaza (operasie Cast Lead)
        gevolg op die El Jazeera nuus kanaal. Hulle was die enigste kanaal wat
        nuus verslaggewers en kameras gehad het binne-in Gaza, en nie gereguleer
        was deur Israeliese offisiere t.o.v. tye en posisies van waar hulle kon
        verfilm en verslag lewer nie.
        Kan ek net sę dat wat 'n mens kon sien, sonder om na die verslaggewer te
        geluister het, definitief nie was wat die westerse media, berug het nie.
        Ek wens meer mense kon dit sien, in plaas van die gewone ou CNN siening.
        Dit sou baie mense anders laat dink, en hul standpunte heroorweeg of
        minstens laat herbesin.
        Die rede hiervoor is dat CNN, soos meeste groot mediareuse staan onder Joodse beheer.
        Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

        Comment


        • #9
         Het julle geweet dat Gaza ook aan die Jode belowe is? Het julle geweet dat die Jode Gaza gaan oorneem en hulle weer daar gaan hervestig? Het julle geweet dat daar ongekende Jodehaat tans in Spanje aan die gang is? Het julle geweet dat juis die Jode van Spanje gaan terugkeer om Gaza te beset? Hou maar die nuus dop....en ook El Jazeera, want hulle gaan dit ook nie glo nie. Dit is te se as ons nog hier gaan wees om dit te aanskou.

         Binnekort gaan Israel AL die nasies regrondom hom vernietig of neutraliseer, dan kan die Jode weer al die vrugte en groente boorde gaan herstel wat die huidige inwoners van Gaza vernietig het.

         Comment


         • #10
          Kyk ook na hierdie draad, wat 'n ander perspektief gee op die beheer van die Jode.

          http://bibleforums.org/showthread.ph...02#post2251202
          Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

          Comment


          • #11
           Ferdi, soos ek dit sien dink ek sie Satan gebruik juis die Jode as medium om mense te mislei sodat baie Christene ook eendag die valse messias (wat ek dink 'n Jood gaan wees) gaan omhels. Die grond daaragter is dat hy homself voordoen as 'n engel van die lig.
           Satan gebruik ook Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kobus van Rensburg, Ds Sakkie Spangenberg, Tiaan Geldenhuys, Ray Mccauley, die Pous, George Bush, Choo Thomas, CUM Boeke, ens, ens. Terloops......die Anti-chris gaan toe nie 'n Jood wees nie, glo ek.


           1Jn 5:19 Ons weet dat ons uit God is en die hele węreld in die mag van die Bose lę.

           Comment


           • #12
            Originally posted by Philip dT View Post
            Die rede hiervoor is dat CNN, soos meeste groot mediareuse staan onder Joodse beheer.

            Philip,

            Dit is soos jy sę. Al Jazeera is maar klein in vergelyking met CNN en hulle het blykbaar finansiële probleme.
            Die gevolg is dat hulle 'n aanbod gemaak is deur 'n Joodse burger vanuit die Staat van Israel.
            Sy naam kan ek nie nou onmiddellik onthou nie. Dit is blykbaar van die hand gewys.

            Comment


            • #13
             Originally posted by Johnny View Post
             Dan sou ek vir Jan gese het hy moet die profesiee aangaande Israel in Essegiel, Daniel, Jeremia en ander boeke lees sodat hy kan sien wat beteken dit as die Here se: "....wanneer die vyeboom (Israel) bot....."

             Johnny,

             Hoe koppel jy "....wanneer die vyeboom (Israel) bot....." met
             Openbaring 1:3 se "die tyd is naby" waarna ek verwys het?

             Dit is darem 'n rowwe stukkie gimnastiek.

             Drie of meer tekste kan nie 'n ander teks vals bewys nie.
             Die tekste moet harmoniseer of anders is die interpretasie verkeerd.

             Comment


             • #14
              Jy moet nog leer wie die "vyeboom" in die Bybel is, slegs dan sal jy 14 Mei 1948 verstaan en die res van die profesiee oor Israel.


              Rev 1:3 (Barnes E-Sword)
              Blessed is he that readeth - That is, it is to be regarded as a privilege attended with many blessings, to be permitted to mark the disclosures to be made in this book; the important revelations respecting future times. Prof. Stuart supposes that this refers to a public reading, and that the phrase "those who hear the words of this prophecy," refers to those who listened to the public reader, and that both the reader and hearer should regard themselves as highly favored. It is, however, more in accordance with the usual meaning of the word rendered "read," to suppose that it refers to the act of one’s reading for himself; to learn by reading. So Robinson (Lexicon) understands it. The Greek word, indeed, would bear the other interpretation (see Luk_4:16; Act_13:27; Act_15:21; 2Co_3:15); but as this book was sent abroad to be read by Christians, and not merely to be in the hands of the ministers of religion to be read by them to others, it is more natural to interpret the word in the usual sense.
              And hear the words of this prophecy - As they shall be declared or repeated by others; or perhaps the word "hear" is used in a sense that is not uncommon, that of giving attention to; taking heed to. The general sense is, that they were to be regarded as highly favored who became acquainted in any way with what is here communicated. The writer does not say that they were blessed who understood it, or that they who read or heard it would fully understand it; but it is clearly implied, that there would be so far an understanding of its meaning as to make it a felicitous condition to have been made acquainted with it. An author could not be supposed to say that one should regard his condition as a favored one who merely heard words that he could not understand, or who had placed before him magnificent symbols that had to him no meaning. The word "prophecy" is used here in its more strict sense as denoting the disclosure of future events - a large portion of the book being of this nature. It is here synonymous with "Revelation" in Rev_1:1.
              And keep those things which are written therein - Keep in mind those things which relate to the future; and obey those things which arc required as truth and duty. The blessing which results from having in possession the revealed truth of God is not merely in reading it, or in hearing it: it results from the fact that the truth is properly regarded, and exerts a suitable influence over our lives. Compare Psa_19:11; "And in keeping of them there is great reward."
              For the time is at hand - See Rev_1:1. The word used here - ἐγγύς engus - has the same signification substantially as the word "shortly" in Rev_1:1. It would apply to any event whose beginning was soon to occur, though the end might be remote, for the series of events might stretch far into the future. It cannot be doubted, however, that the writer meant to press upon them the importance of attending to these things, from the fact that either entirely or in part these things were soon to happen. It may be inferred from this verse, that it is possible so to "understand" this book, as that it may convey useful instruction. This is the only book in the Bible of which a special blessing is pronounced on him who reads it; but assuredly a blessing would not be pronounced on the perusal of a book which is entirely unintelligible. While, therefore, there may be many obscurities in this book, it is also to be assumed that it may be so far understood as to be useful to Christians, in supporting their faith, and giving them elevated views of the final triumph of religion, and of the glory of the world to come. Anything is a blessing which enables us with well-founded hope and joy to look forward to the heavenly world.

              Comment


              • #15
               Ok Johnny,

               M.a.w., jy kan my nie antwoord nie.
               Ek sal dit seker maar net blindelings moet glo, ten spyte dat dit nie sin maak nie. En dan noem ons dit "geloof".

               Comment

               Working...
               X