Announcement

Collapse
No announcement yet.

Is Israel deel van jou gebeds kalender?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • BELANGRIK Is Israel deel van jou gebeds kalender?

  DEEL 1


  Ons leef in die laaste dae. Die Midde-Ooste is besig om 'n kookpot te word. Ek wil vra dat die wat so gelei voel om in te tree vir Israel in gebed dat julle dit sal doen. Ek plaas 'n artikel van Zeta wat in Jerusalem werksaam is. Julle kan haar e-pos as julle wil....natuurlik met positiewe kommetaar, want sy het ook gebed nodig vir die werk wat sy vir die Here dar doen. (Johnny)

  "Ter wille van Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil bly nie.." Jesaja 62:1

  Waarom ondersteun ons Israel?

  Deur Zetta Visser (E-pos adres)

  Ons leef in 'n tyd waarin profetiese Skrifte byna daagliks vervul word. Dit kon van geen ander eeu gesÍ word nie. Die moderne staat Israel is in die huidige geslag se leeftyd gebore; daar is 'n magtige uitstorting van die Heilige Gees oor die hele wÍreld en die nasies staan in 'n patroon wat duisende jare gelede al in die Bybel voorspel is, teenoor mekaar. Ons leef voorwaar in die mees kritieke tyd wat daar nog ooit in die geskiedenis van die mensdom was.

  Israel se roeping, verstrooing en herstel :
  Die groot teken dat ons in die eindtyd is, is die herstel van Israel in hulle eie land in 1948. Jerusalem is in 1967 deur moderne Israel van Jordaniese beheer bevry en in 1980 tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar. Toe het die stad vir die eerste keer weer die status verkry wat dit voor die Babiloniese ballingskap gehad het, naamlik die hoofstad van ‘n onafhanklike volk van Israel, wat nie onder die beheer van enige wÍreldmoondheid is nie. Die ster van Dawid het oor die stad gewapper om die sekere boodskap te verkondig dat die tyd van God se groot eindtydse handelinge met Israel en die nasies in hierdie geslag sal aanbreek. (Matt 24:32-35).
  Die volk Israel is van groot betekenis omdat die woorde van God aan hulle toevertrou is (Rom 3:1-2). Ons het alle rede om ernstig tot Vader vir die vedere herstel van Israel te bid. Hierdie volk is wel in ‘n gevorderde stadium van fisiese herstel, maar hulle is geestelik nog dood. Vandag is daar wel al baie Messiaanse Jode in Israel wat Jesus (Y’shua in Hebreeus) as die Messias aangeneem het, maar hulle is steeds in die minderheid. Messiaanse Jode word ook baie keer deur hul families verwerp en daarom moet ons ook vir hulle bid.
  Abba Vader het aan EsegiŽl, ‘n profeet van Israel tydens die Babiloniese ballingskap getoon dat Hy Israel in die eindtyd na hulle land sal terugbring om hulle ook geestelik te laat herleef (Eseg. 36:22-28). God het belowe om Israel te herstel – God het ook belowe om die Jode terug te bring na hulle beloofde land. (Eseg 39:27-28). Vandag is daar al oor die 6 miljoen Jode in Israel en steeds is hulle besig om vanaf reg oor die wÍreld terug te emmigreer na Israel. God is besig om sy volk terug te neem na hulle huis – na Israel toe!
  Bid vir die geestelike ontwaking van Israel. Hulle verwerp (meederheid van die Jode) steeds die Messias en daarom wag die komende verdrukking ook vir Israel. Hierdie volk moet eers geestelik lewend gemaak en met die Messias versoen word voordat Jesus/Y’shua die troon van Dawid sal herstel en uit Jerusalem oor die hele wÍreld sal regeer. Israel se herstel gaan tot seŽn wees vir die hele wÍreld – ons moet Vader herinner aan die beloftes in Sy Woord (Jesaja 62:6-7).
  Koning Dawid, wat Jerusalem 3000 jaar gelede verower en tot hoofstad van Israel verklaar het, het gesÍ “Bid om die vrede van Jerusalem, mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe” Ps 122:6. Jesaja bevestig ook die belofte van die Messias wat vir ewig van die troon van Dawid sal regeer (Jes 9:5-6).
  Ons is op die drumpel van ‘n direkte ingryping van Vader in die lotgevalle van Israel en die nasies. Ons het meer as enige rede nodig om by die Heilige van Israel vir die geestelike herstel van hierdie volk in te tree. Die Woord sÍ duidelik dat daar 'n tyd gaan kom wanneer God se handelinge met die nasies afgehandel sal wees. Wanneer die tyd van die Nasies vervul sal wees. (Luk. 21:24).

  Dit is ook vandag baie duidelik dat God die ware gelowiges daartoe roep om hom opnuut met die Jood te identifiseer. Die profesieŽ wat handel oor die roeping, verstrooiing en herstel van Israel, vorm 'n deurlopende tema. Dit strek vanaf die eerste, onvoorwaardelike beloftes aan Abraham, tot by die Messias se ryk wat met die wederkoms van Jesus/Y’shua tot stand sal kom.

  Anti-Semitisme:

  God se beloftes en waarskuwings aan hierdie volk is deur die eeue heen letterlik vervul. Daarom mag ons nie 'n streep deur Israel se geskiedenis trek nie. Elke Christen moet deeglike selfondersoek doen. Hy moet besluit of hy nie ook deur die gees van Jodehaat of anti-Semitisme bei'nvloed word nie. Want dan sal hy beslis, bewustelik of onbewustelik, probeer om die vervulling van God se plan met Israel teen te werk.

  Die Jode moes egter deur die eeue baie lyding deurmaak soos onder andere tydens die agt kruistogte wat van die elfde tot die dertiende eeue af na die Heilige Land gereŽl is. Die kruisvaarders het van Engeland, Frankryk, Duitsland en Rome af gereis en op hulle pad net soveel Jode as wat hulle kon, vermoor, vermink en besteel. Ook tydens die "swart dood" wat van Asie af soos 'n veldbrand na Europa versprei het het hulle lyding ervaar. Gerugte word versprei dat die Jode daarvoor verantwoordelik was en Jode is dwarsdeur Europa gevang, gemartel en vermoor. Alle lasterlike dinge wat van die Jode gesÍ is en word, sal deur die almagtige God geoordeel word. Want Hy het duidelik gesÍ: "Ek sal. . . hom vervloek wat jou vervloek" (Gen. 12:3).
  Die donkerste uur in Israel se geskiedenis, naamlik die tyd toe ses-miljoen Jode deur die Nazi's vermoor is, is gekenmerk deur die feit dat die kerk niks gedoen het om dit te verhoed nie. Die meeste Christene het eenvoudig stil gebly en feitlik elke land in die wÍreld het sy deure vir die Joodse vlugtelinge uit Europa gesluit. En daar is hulle op die mees onmenslike maniere moontlik gemartel en doodgemaak.
  Die verhaal van Israel gaan egter eindig op 'n wonderlike oorwinning wanneer die Messias kom. Hy het reeds 2 000 jaar gelede gesÍ dat Hy weer sal kom om die volke van die wÍreld te oordeel. Dan sal Hy die volke oordeel aan die hand van die wyse waarop hulle teenoor sy broers, dit is die Jode, opgetree het. Die verwerping en vervolging van Israel is deel van ‘n duiwels-geÔnspireerde proses van die verwerping van die God van Israel, wat die God van die Bybel is.
  Israel is die teiken van anti-semitisme (Jodehaat) en wÍreldwyd is hierdie haat besig om teen ‘n geweldige spoed toe te neem. Pogings word aangewend om hierdie volk se belange op alle lewensterreine te ondermyn, hulle ‘n slegte naam te gee en sodoende die swart skaap van die internasionale gemeenskap te maak. Die huidige geskil oor die land is nie werklik grondgebied nie maar die wortel is haat. Agter hierdie veldtog is Satan. Hy weet dat die herstel van Israel in die laaste geslag voor die koms van die Messias plaasvind. Hy probeer dus om hulle terugkeer na die Beloofde Land ongedaan te maak, hulle as volk te vernietig en hulle land aan Islamitiese afgodsdienaars oor te lewer. Satan is veral oor die beheer van Jerusalem begaan. Alle pogings word aangewend om diť stad van die Jode te vervreem omdat dit die stad is waarheen die Messias gaan terugkeer en regeer.
  Die rede hoekom Satan die Joodse volk soveel haat, is omdat hulle God se waarheidsliefde weerspieŽl – en die werklikheid van God word bewys deur die wyse waarop Hy Sy beloftes teenoor hulle gehou het, asook al Sy ProfesieŽ teenoor hierdie nasie. Dit spreek van Sy groot genade, Sy standvastige, onvoorwaardelike liefde en Sy getrouheid, al het hulle dit nie verdien nie.

  SeŽn en Troos:

  Christen-gelowiges moet Israel as ‘n volk erken met wie God ‘n verbond gesluit het en hulle ook aktief ondersteun. Om oor onsself die seŽn van God te verseker, moet ons Israel seŽn. Ons moenie haastig wees om Israel te verdoem omdat hulle Jesus/Y’shua verwerp en gekruisig het nie. Dit was wťl ‘n daad van ongeloof aan hulle kant, maar dit was deel van God se raadsplan vir die redding van sondaars in die hele wÍreld. Sonder die dood van Jesus/Y’shua sou jy en ek nooit Christene kon word nie, daarom hou Israel se struikeling en wandade tůg vir ons ‘n groot seŽn in – Rom 11:11-12.
  Omdat Israel vir Jesus/Y’shua verwerp en gekruisig het, het die saligheid tot ons, die nie-Joodse volke, gekom. Israel is in sy gevalle toestand dus ‘n bron van seŽn vir ons! Ons is baie aan Israel verskuldig - ons moet hulle jaloers maak op die wyse waarop ons die God van Abraham, Isak en Jakob deur die Messias, Jesus/Y’shua, dien.
  Om iemand te seŽn beteken om God se guns oor hom af te smeek. Om dit ten opsigte van Israel te doen, beteken dat die Here jou ůůk in guns sal aansien. En om iemand te vervloek beteken om hom te verdoem en die wens uit te spreek dat rampe en ongelukke hom sal tref. Wil jy die seŽn van die Here in jou lewe geniet? Dien Hom dan met jou hele hart en seŽn sy volk Israel! “Ek sal seŽn diegene wat jou seŽn, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseŽn word” (Gen. 12:3).
  Israel moet vertroos en bemoedig word, sodat hulle kan ervaar dat hulle vriende het wat te midde van al die aanvegtinge en vyandigheid by hulle staan. “Troos, troos my volk, sÍ julle God. Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is” (Jes. 40:1-2).
  Ons moet Israel seŽn en vertroos deur:
  - ondersteuning te gee aan Israel en hulle te erken as God se volk
  - jodehaat teŽ te staan en te weerlÍ en by Israel te staan maak nie saak wat die wÍreld sÍ nie
  - finansiŽle en materiŽle steun te lewer waar nodig (Rom 15:25-27)
  - deur te bid vir hierdie land en volk -die kern van enige hulp-program vir Israel is gebedsondersteuning:
  Gelowiges moet handevat met die Jode en saam met hulle staan. Deur die optrede van ware wedergebore gelowiges, sien die Joodse volk die Messias raak. Ons het ‘n geweldige groot taak om uit voer. Ons moet die Messias se Lig aan die Joodse volk uitdra. Ironies was dit die teenoorgestelde wat die kerk deur al die eeue uitgedra het. Dis tyd dat gelowiges uitreik na die Joodse volk in liefde en bowenal met Jesus/Y’shua se Lig wat deur hulle na die Joodse volk sal skyn.

  Gelowiges het ‘n plig teenoor Israel. Reik jy ook ‘n helpende hand na ‘n volk in sy nood? Daar is baie organisasies wat hulp verleen in Israel maar sonder die steun en finansiele hulp van mede-gelowige christene kan hulle nie die Jode volkome bystaan nie.

  Moet nooit Israel se bestaansreg in twyfel trek nie, maar gee erkenning aan hulle as die volk deur wie die Woord van God tot die hele wÍreld gekom het. “Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie!” (Rom. 3:1-4).
  Moet nie die Joodse oorsprong van die Christelike geloof vergeet nie. “Want as hulle verwerping die versoening van die wÍreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ‘n wilde olyfboom was, onder hulle ingeŽnt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie; en as jy roem – dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou” (Rom. 11:15-18).

  Jesus/Y’shua ‘n Jood:

  Daar is ‘n paar dinge omtrent die Jode wat ‘n mens nooit uit die oog moet verloor nie.
  Dit is ‘n volk wat deur God gekies is om sy saligheidsplan aan die wÍreld te openbaar. Romeine 9:5 sÍ dat die Messias na die vlees uit Israel kom. Romeine 3:2 sÍ dat die woorde van God aan hulle toevertrou is, en voeg by dat selfs al het sommige van hulle ontrou geword, bly hulle nog steeds die volk van God. Daar sal altyd ‘n gelowige oorblyfsel wees. In Johannes 4:22 sÍ Jesus dat die saligheid uit die Jode is. Sagaria 2:8 sÍ dat Israel God se oogappel is. By die wederkoms sal die hele oorblyfsel van Israel volgens Sagaria 13:9 die Messias aanneem. In die Millennium sal Israel ‘n voorbeeld vir die hele wÍreld wees oor hoe die Here gedien moet word, en die nasies sal hierdie rol met dankbaarheid erken (Jer. 31:34; Sag. 8:22-23).
  Die Bybel is ‘n Joodse boek, geskryf meestal deur Jode en grootendeels vir Jode. Die Nuwe Testament was ook meestal geskryf deur Jode, vir Jode sowel as vir Nie-Jode. Y’shua die Messias, is as Jood gebore in ‘n Joodse familie in ‘n Joodse omgewing nl. Betlehem. Wat opgegroei het tussen Jode in Nasaret en voldoen het aan alle Joodse gebruike. Wat ‘n gebedsdoek (Tallit) gedra het soos alle Joodse mans, wat aanbid en lering gegee het in die sinagoges en tempel van Jode. Sy aardse bediening was meestal gerig op Jode veral in Galilea. Hy sterf as Koning van die Jode en staan op uit ‘n graf in ‘n Joodse stad, Jerusalem – alles in die land Israel wat Abba Vader aan die Joodse mense gegee het. Y’shua se 12 dissipels was almal Jode. Dit was Jode wat die evangelie na die Nie-Jode (ek en jy) gebring het. Paulus was ‘n Jood alhoewel hy die evangelie na die Nie-Jode versprei het. Dis Jode wat vir ons die Woord gegee het omdat Vader hierdie volk vir hierdie taak gekies het.

 • #2
  DEEL 2

  Hoe kan ons dan sÍ dat ons Jesus/Y’shua liefhet, maar die Jode haat?

  Israel is God se droom en ons is geroep om deel van Sy span te wees. God se profetiese horlosie is gestel op Jerusalem tyd. En die spotlig van die hemel is steeds op die Joodse volk. Dit het alles begin met hulle en sal alles ook eindig met hulle. God se plan is vir ewig! As gelowiges kan ons nie meer ons verantwoordelikheid teenoor Israel verwaarloos nie. Ons moet saam staan met die huis van Israel.

  Jerusalem is Vader se Stad:

  Jerusalem is die enigste stad ter wÍreld wat God ons voor beveel het om voor te bid. Hy het ook ‘n seŽn beveel op die wat vir Jerusalem sal bid. Psalm 122:6. Ons moet bid vir die mense van Jerusalem. Hierdie stad is die hoofstad van die wÍreld waar ook die meeste konflik tans plaasvind. “Bid om die vrede van Jerusalem; mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe!” (Ps. 122:6; vgl. ook Jes. 62:6-7).

  Die oorlewing van die Joodse volk deur al die eeue heen ten spyte van die wreedste vervolging ooit, is ‘n vervulling van Bybelse profesiŽe. Die feit dat die Joodse volk bestaan is ‘n wonderwerk van God. Die feit dat die land Israel weer aan die Jode behoort en dat hulle weer terugkeer van regoor die wÍreld waar hulle verstrooi was tussen die nasies deur baie eeue, is ‘n wonderwerk van God. Esegiel 36:24 – “En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring”

  Regdeur die Bybel het God sy Ewige beloftes aan die mense van Israel gemaak en dat Hy dit sal vervul. Israel is God se oogappel en om ons oŽ vir Israel se noodkrete te sluit is om ‘n vinger in God se oog te steek. Of jy ondersteun Israel, of jy is teen Israel. As gelowiges ondersteun ons Israel omdat God hulle ondersteun en omdat Sy Woord hulle ondersteun. Die Bybel begin en eindig met Israel. Israel se bestaan demonstreer die getrouheid van Vader.

  God is opsoek na ware gelowiges en intersessors wat bereid sal wees om in hierdie tyd wat ons tans leef, as wagte op Jerusalem se mure hulle plek te kan in-neem, en ernstig vir hierdie stad, volk en land te kan begin bid! God se oŽ deurloop die aarde en soek na mede-werkers wat sal luister na Sy stem, en sal deel in die passie wat Hy vir Israel het. God sal intersessors oprig wat profeties sal bid vir die vervulling van God se Woord. Hierdie wagte sal sien wat Vader sien! Abba Vader het Israel ontsettend lief!!

  Hoekom moet gelowiges vir Israel ondersteun? - Omdat Abba Vader dit doen!! Omdat die saligheid uit die Jode is (Joh 4:22) – omdat seŽn, voorspoed en welvaart na nie-Jode kom (Gen 12:3, Ps 122:6, Gen 30:27) – omdat goddelike genesing vir nie-Jode ook bedoel is (Lukas 7:1-5) – Nie-Jode wat die wilde olyftak is, is inge-ent op die mak olyfboom wat Israel is (Rom 11).

  Ons moet verstaan dat baie wat God gaan doen op aarde tussen nou en die Messias se wederkoms, gaan gedoen word deur en in Israel.

  A love for Israel is the standing testimony of a believer whose ears are circumcised praying:

  "Lord, I read what you have told me through Your Word, as well as through others who teach by Your anointing and through the inward witness of Your Holy Spirit, that You are faithful to your promises for all eternity. Because You Lord are faithful to Israel, I also know that You will never leave me or forsake me, either. Lord, I stand with Israel, to pray and intercede for her because she walks without the knowledge of her Messiah Jesus and her recognition of Him will be "life from the dead," and because You stand with Israel. You are her sword and shield Psalms. 84:11; 89:18; 115:9 and mine also, because we are grafted together Romans 11: 17-24. I seek to be a blessing to Israel, not to replace or slander her, and I know You will bless me for it Genesis 12:3. Thank You for revealing this mystery to me "lest I be wise in my own conceits" Romans 11:2.

  In Jesus’ (Y’shua’s) Name, Amen."

  Comment


  • #3
   Johnny
   Ek verstaan nie hierdie benaming nie: Jesus/Y’shua Is dit die bedoeling van die artikel dat ons die Jode nou so lief moet hÍ dat ons ook 'n Hebreeuse vertaling van Jesus se naam, wat nÍrens in die Bybel vir Jesus gebruik word nie en dus onbybels is, nou moet begin gebruik? Dit maak nie sin nie.

   Ek stem in groot mate saam met die strekking van die artikel, veral as dit gesien word as 'n voorspelling vir die volgende bedeling. Nadat die kerk weggeneem is, sal die vervalle hut van David weer opgerig word. Maar nou, tydens die bedeling van die kerk, twyfel ek werklik of Israel die oogappel van God is. Israel is nou nog afgekap. Hulle is nou nog verstrooi as gevolg van hulle ongeloof. Dit is nou nog die tyd van die nasies. Ons leef nou nog in die tyd waar die verlossingsboodskap na al die nasies sonder enige onderskeid uitgedra moet word. Ons bid ook nou vir die verlossing en bekering van alle ongelowiges, nie net Jode nie en ook nie Jode in die besonder nie. Nou is dit die dag van heil (2Kor. 6:2) vir alle nasies! Israel is nou nog van God geskei, "lo-ami", soos Hosea dit noem. Die Joodse voorrang wat voor Paulus se tyd gegeld het en na die wegraping weer sal geld, is nie nou van toepassing nie. Nou bid ons vir alle nasies sonder enige onderskeid (ook vir Jode).

   Maar, soos gesÍ, hier is 'n paar goed in die artikel wat nog sin maak.
   "Die rede hoekom Satan die Joodse volk soveel haat, is omdat hulle God se waarheidsliefde weerspieŽl – en die werklikheid van God word bewys deur die wyse waarop Hy Sy beloftes teenoor hulle gehou het, asook al Sy ProfesieŽ teenoor hierdie nasie. Dit spreek van Sy groot genade, Sy standvastige, onvoorwaardelike liefde en Sy getrouheid, al het hulle dit nie verdien nie."
   God se Naam was in die ou bedeling verbind met die naam van Israel. Maar vandag is dit nie die geval nie. Die huwelik tussen God en Israel bestaan vandag nie. Tog is dit so dat in die oŽ van die wÍreld, God se naam deur die laaste 2000 jaar erg skade gely het as gevolg van Israel se val, verharding, verstrooiing en hulle ongeloof. Die wÍreld weet dat Israel altyd "die volk van die Bybel" was. God het sy Naam aan hulle verbind en daarom haat die Satan die Jode ook met 'n passie en probeer om hulle van die aardbol af te verdelg. Maar God gaan sy heilige Naam nie vir altyd laat ontheilig nie. Die tye van die nasies sal verbygaan (met die wegraping) en dan sal Israel herstel word en die Naam van die Here voor die oŽ van die nasies daarmee saam.
   Last edited by David2; May 23 2010, 10:25 AM.

   Comment


   • #4
    Hoekom moet gelowiges vir Israel ondersteun? - Omdat Abba Vader dit doen!! Omdat die saligheid uit die Jode is (Joh 4:22) – omdat seŽn, voorspoed en welvaart na nie-Jode kom (Gen 12:3, Ps 122:6, Gen 30:27) – omdat goddelike genesing vir nie-Jode ook bedoel is (Lukas 7:1-5) – Nie-Jode wat die wilde olyftak is, is inge-ent op die mak olyfboom wat Israel is (Rom 11).
    Ek het nie te veel probleme met hierdie stelling nie, behalwe dat ek die tye van die werkwoorde hier en daar sal wil verander. Bv. so: Hoekom moet gelowiges nou vir Israel bid? - Omdat Abba Vader dit doen!! Omdat die saligheid uit die Jode was en weer sal wees (Joh 4:22) – omdat seŽn, voorspoed en welvaart na nie-Jode kom (Gen 12:3, Ps 122:6, Gen 30:27) – omdat goddelike genesing vir nie-Jode ook bedoel is (Lukas 7:1-5) – Nie-Jode wat die wilde olyftak is, is inge-ent op die mak olyfboom wat Israel is (Rom 11).

    Dit is inderdaad waar dat groot seŽninge nou na die nie-Jode uitgaan juis op grond van die feit dat die Jood afgekap is. Dit is die duidelike strekking van Rom. 11. Daarom kan ons maar gerus met deernis en ontferming kyk na die Jood in hulle huidige beproewing en hulle toekomstige groot beproewing in die verdrukking. Kom ons bid vir hulle en bid veral dat daar nou soveel as moontlik van hulle soos brandhout uit die vuur geruk sal word, dat hulle Jesus as Here en verlosser sal aanneem, uit die laer van Israel sal uitgaan (Hebr. 13:12,13) en by die kerk, die liggaam van Christus sal aansluit. Dit is dus wat ondersteuning van Israel en gebed vir Israel vir my betreken.

    Maar of ek nou vir die vrede van Jerusalem as stad moet bid, dink ek nie is moontlik nie. Jerusalen is nie nou die geestelike hoofstad van die wŽreld soos wat dit was toe die opdrag in die Woord opgeteken is nie en hy sal dit ook nie wees tot na die groot verdrukking nie. As ek nou vir die vrede van Jerusalem moet bid, dan kan ek dit alleen doen in profetiese sin, nl. dat die tyd tog gou moet aanbreek wanneer Jerusalem weer die troon van God op aarde sal wees (die 1000 jarige vrederyk).

    Maar om vandag vir vrede in Jerusalem te bid en dat Israel die oorwinning moet behaal oor hulle vyande ens. is nie vir ons om oor te besluit nie. Israel staan nog steeds onder God se oordeel (hulle is afgekap en verstrooi vanwee hulle ongeloof). Wat ookal in die tyd van verstrooiing met hulle bebeur en watter rampe hulle ookal tref, is deur God bepaal en Hy sal dit beŽindig op die regte tyd. Israel se groot bekering gaan juis plaasvind wanneer die laaste paar van hulle wat gaan oorbly, totale uitwissing in die gesig gaan staar (Sag. 13:7-9). Om nou, voordat hulle nog gered is, te bid vir vrede en dat Jerusaslem weer sommer nou die stad van vrede moet word, gaan nie werk nie. Dit is nie wat God voorspel het nie. Bid liewer vir hulle redding as indidvidue, nou, voor die verdrukking net soos ons vir almal se redding bid.

    Comment


    • #5
     Ek verstaan nie hierdie benaming nie: Jesus/Yíshua Is dit die bedoeling van die artikel dat ons die Jode nou so lief moet hÍ dat ons ook 'n Hebreeuse vertaling van Jesus se naam, wat nÍrens in die Bybel vir Jesus gebruik word nie en dus onbybels is, nou moet begin gebruik? Dit maak nie sin nie
     G2424
     Ἰησοῦς
     Iēsous
     ee-ay-sooce'
     Of Hebrew origin [H3091]; Jesus (that is, Jehoshua), the name of our Lord and two (three) other Israelites: - Jesus.

     Comment


     • #6
      Johnny
      Dit mag so wees dat die Naam van ons Here 'n Hebreeuse oorsprong het, maar dit is nooit in die Bybel so in sy Hebreeuse vorm gebruik nie en is daarom onbybels en ontoelaatbaar om die Naam van ons Here te gaan verander in iets wat Bybelvreemd is. Die motief om Jesus se Naam in Hebreeus uit te spreek gaan saam met 'n poging om Ou Testamentiese name en gebruike in die NT in te voer. Dit is totaal teenproduktief en in wese 'n kompromie wat met die evangelie aangegaan word. Dit was presies die groot stryd wat die apostel gehad het om veral in GalasiŽrs en in Kolossense die Christelike geloof suiwer te hou en dit vry te maak van enige Joodse oorbyfsels wat daaraan kleef.

      2:20 As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wÍreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wÍreld lewe, onderworpe aan insettinge

      2:21 soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? --

      2:22 almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan--volgens die gebooie en leringe van mense,

      Comment


      • #7
       Originally posted by David2 View Post
       Johnny
       Dit mag so wees dat die Naam van ons Here 'n Hebreeuse oorsprong het, maar dit is nooit in die Bybel so in sy Hebreeuse vorm gebruik nie en is daarom onbybels en ontoelaatbaar om die Naam van ons Here te gaan verander in iets wat Bybelvreemd is. Die motief om Jesus se Naam in Hebreeus uit te spreek gaan saam met 'n poging om Ou Testamentiese name en gebruike in die NT in te voer. Dit is totaal teenproduktief en in wese 'n kompromie wat met die evangelie aangegaan word. Dit was presies die groot stryd wat die apostel gehad het om veral in GalasiŽrs en in Kolossense die Christelike geloof suiwer te hou en dit vry te maak van enige Joodse oorbyfsels wat daaraan kleef.

       2:20 As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wÍreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wÍreld lewe, onderworpe aan insettinge

       2:21 soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? --

       2:22 almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan--volgens die gebooie en leringe van mense,
       Jesus het in Hebreeus lering gegee. Wil jy nou vir my se dat Hy onbybels en ontoelaatbaar opgetree het? Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf en ek is oortuig dat Hy nie met almal Grieks gepraat het nie en dat almal Hom nie in Grieks op Sy naam genoem het nie. < KNIP >

       Hebreeus WAS ook deel van die Nuwe Testament:

       (Joh 5:2) En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort ‘n bad met vyf pilaargange wat in Hebreeus Betťsda genoem word.
       (Joh 19:13) En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat Plaveisel genoem word, en in Hebreeus GŠbbata.
       (Joh 19:17) En Hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde Hoofskedelplek, in Hebreeus Gůlgota,
       (Joh 19:20) Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was; en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latyn.
       (Rev 9:11) En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy naam in Hebreeus is AbŠddon, en in Grieks het hy die naam van Apůllion.
       (Rev 16:16) En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagťddon.

       Paulus aan die woord:

       Act 21:40 En toe hy dit toegelaat het, gaan Paulus op die trappe staan en wink met die hand vir die volk. En nadat daar ‘n groot stilte gekom het, het hy hulle in die Hebreeuse taal toegespreek en gesÍ:
       Act 22:1 Broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor julle!
       Act 22:2 En toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreeuse taal toespreek, was hulle nog stiller. En hy sÍ:
       Act 22:3 Ek is ‘n Jood, gebore in Tarsus in CilŪciŽ, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van GamŠliŽl, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, ‘n yweraar vir God soos julle almal vandag is.

       As ek na vers 2 in blou kyk dan lyk dit vir my of die Hebreeuse taal GESAG gehad het in die Nuwe Testament!
       Last edited by Die Filadelfieer; May 25 2010, 11:36 AM. Reason: Beledig ander forumganger

       Comment


       • #8
        Johnny,
        Kan jy vir my een plek in die ganse Bybel wys waar die naam "Jesus" in hebreeus geskryf staan ? Net een sal genoeg wees.

        Comment


        • #9
         Dankie Fila, dit is wat ek probeer sÍ.

         Dan moet Johnny verder daarop let dat Jesus se aardse bediening eerstens gerig was op die volk Israel wat 'n Hebreeuse agtergrond gehad het (hoewel hulle self toe al Aramees gepraat het en nie meer Hebreeus nie. Om dinge dus nou terug te vertaal in Hebreeus, gaan oor, soos genoem, 'n poging om die OT weer in die NT in te dra en dit is totaal onbybels en onaanvaarbaar. Veral aangesien Jesus se naam in die ganse Bybel nooit in Hebreeus voorkom nie.

         Let verder daarop dat dit duidelik die plan van die Heilige Gees was om die NT vir ons in 'n algemene wÍreldtaal (Grieks) te gee, en nie in Hebreeus nie. Die redes is voor die hand liggend. OT instellings het GEEN PLEK in die NT nie, en daarom moes die OT taal ook daarmee saam uit die weg geruim word. Hebreeus is 'n eksklusiewe taal terwyl die Here wat ons vandag dien en die evangelie wat ons aanhang, totaal inklusief is. Niemand is uitgesluit nie. Is dit nie dalk die rede waarom die Heilige Gees die naam van ons Here nooit in Hebreeus laat opteken het nie?

         Groete

         Comment


         • #10
          Jesus was 'n Jood.......'n VOLBLOED JOOD! Dink julle Sy naam is nie Hebreeus nie? Was Hy miskien 'n Griek? Dit is God se taal....Sy volk se taal......en ook Sy Seun se taal! Jammer ek kan julle nie infraksie gee vir "insulting the Son of God" nie!

          Comment


          • #11
           Originally posted by Die Filadelfieer View Post
           Johnny,
           Kan jy vir my een plek in die ganse Bybel wys waar die naam "Jesus" in hebreeus geskryf staan ? Net een sal genoeg wees.
           Johannes 4:25 Die vrou sÍ vir Hom: Ek weet dat die MessŪas kom, Hy wat Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy ons alles verkondig.
           Johannes 1:41 Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesÍ: Ons het die MessŪas gevind--dit is, as dit vertaal word, die Christus.

           The LORD is my Miracle

           G_d was gracious He has shown favor


           Hope is a seed
           God plants in our hearts
           to remind us
           there are better things ahead.
           -Holley Gerth

           Comment


           • #12
            Johnny......

            verduidelik asseblief vir my, wat beteken dit vir jou persoonlik om te bid vir die Vrede van Jerusalem??
            The LORD is my Miracle

            G_d was gracious He has shown favor


            Hope is a seed
            God plants in our hearts
            to remind us
            there are better things ahead.
            -Holley Gerth

            Comment


            • #13
             Originally posted by Johnny View Post
             Jesus was 'n Jood.......'n VOLBLOED JOOD! Dink julle Sy naam is nie Hebreeus nie? Was Hy miskien 'n Griek? Dit is God se taal....Sy volk se taal......en ook Sy Seun se taal! Jammer ek kan julle nie infraksie gee vir "insulting the Son of God" nie!
             Sorry pel, Jesus WAS, toe Hy nog in die vlees was, 'n halfbloed Jood. Of glo jy nie aan die maagdelike geboorte nie?

             En wat meer is, het jy al kennis geneem dat ons nou nie meer die Christus na die vlees aanbid nie, maar na die Gees (2 Kor. 5:16)? Is dit nie dalk die rede waarom die evangelie vir vandag sÍ: DAAR IS NOU GEEN ONDERSKEID NIE. Jesus het op aarde in sy vleeslike en Joodse gewaad die beloftes van die vaders (Joodse vaders) bevestig (Rom. 15:8). Maar is dit vandag nog sy bediening? Nooit nie! Daar is nou geen onderskeid tussen Jood en heiden nie. In teendeel, Israel bestaan nou nie voor sy aangesig nie. Hulle is nou afgekap (Rom. 11) en lo-ami (nie my volk nie - Hosea).

             Of het jy nie gevorder tot op die tyd van die GEEN ONDERSKEID nie? Het jy vasgehak by die vlees en die Joodskap van Christus?

             Christus in sy Joodse gewaad het vandag geen bediening nie. Hy is vandag die "SONDER ONDERSKEID" verlosser van die hele wÍreld. Hy is weer verhoog in die hemel tot 'n hoŽr status selfs as wat Hy gehad het voordat Hy aarde toe gekom het. Of het jy gedink dit is sy vleeslike Joodskap wat Hom die hoŽ status in die hemel gegee het?

             Jy vra of Hy dan 'n Griek was. Nee, Johnny, jy dink nog steeds aards en vleeslik. "Ons ken Hom vandag nie meer na die vlees nie". Gaan dink hieroor na en kry duidelikheid daaroor wat die implikasies hiervan is en hoe dit kon gebeur dat alle mense op aarde nou, totaal afgesien van enige ras, taal, kultuur of afkoms, vrye toegang tot God het DEUR CHRISTUS JESUS. Of het jy gedink dit is sy vleeslike Joodskap wat dit moontlik gemaak het? Nog nooit nie!

             Wie het aan die kruis betaal vir my sondes? Is dit die "Jood" in Jesus wat dit gedoen het, of is dit die GOD VAN HEMELSE OORSPRONG wat dit gedoen het? 'n Aardse mens-Jood kan nie betaal vir enige mens se sondes nie, veral nie as hy 'n "volbloed Jood" is nie. Dit was noodsaaklik dat Jesus die gestalte van 'n mens moes aanneem en ook van 'n Jood, want daar was in die OT sekere beloftes aan Jode gemaak en net 'n Joodse Messias kon daardie beloftes vervul (maar ek is nie 'n Jood nie, het nie daardie beloftes nie, en 'n Joodse Messias as sulks kan niks vir my doen nie. Jesus moes ook 'n mens word om die sonde van mense op Hom te kon neem, Goddank daarvoor, maar was dit as mens en as Jood wat Hy aan die kruis vir ons sondes betaal het? Nee, dit was nie, dit is net God wat dit kon doen.

             En Hy het nie altyd die mens-Jood gebly nie. Lees die res van die verhaal in Fil. 2:

             2:8 en in gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

             2:9 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom 'n naam gegee wat bo elke naam is,

             2:10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
             Last edited by David2; May 26 2010, 03:25 AM.

             Comment


             • #14
              Hi Johnny,

              ek stem saam met omtrent alles wat in die artikels geskryf is, maar David het ook baie goeie uitleg uit die Woord uit so ek kan nie tans comment nie, moet eers baie leer en lees dink ek. (weet wel dis baie meer letterlik as wat baie kerke se dit is... die dag as Sy voet die Olyfberg raak of sal ons se WEER raak want Hy kom weer ! gaan daar sports wees soos my oupa sou seg )

              Al ding wat my hart onrustig maak is dat jy se Hebreeus het gesag..... God is die gesag agter alles.... hebreeus op sigself .... ?
              sonder verhouding met Hom het ons geen gesag nie

              Act 19:13 En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die Naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sÍ: Ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig!
              Act 19:14 Dit was sekere sewe seuns van Skeva, Ďn Joodse owerpriester, wat dit gedoen het.
              Act 19:15 Maar die bose gees het geantwoord en gesÍ: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?
              Act 19:16 Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het.
              Act 19:17 En dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in …fese woon, en vrees het op hulle almal geval, en die Naam van die Here Jesus is groot gemaak.

              Ek dink net ons moet versigtig wees, het Dungeons and Dragons gespeel in my jonger dommer dae en goed of woorde of iets wat gesag het is basis van al die "magic" in die speletjies en stories en movies en alles... pas asb op.... hy is liegbek en dief en moordenaar .... miskine oor - reageer ek maar ek wil nie my broer verloor nie! Shalom vir jou.
              Dis alles net genade -Ma Grace
              "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

              Comment


              • #15
               Willem ek verstaan jolu skrywe. Die twispunt egter is dat Jesus nou blykbaar nie 'n Hebreeuse naam gehad het nie, al is die Nuwe Testament in Grieks geskryf. Dit was die wereld taal van daai tyd en het eintlik niks te make of Jesus se naam Hebreeus was al dan nie. Die hele draad gaan in elk geval nie hieroor nie.......maar "iemand" moes mos nou die draad kom swaai sodat ons tog net nie vir Israel en Jode moet bid nie. Jy is 'n blanke Suid Afrikaner en vandaar die naam Willem. My oudste broer se naam is eintlik Schalk, maar ons noem hom Willem. Jou naam is tog nie William nie?

               Miskien moet ons dit eerder so stel:

               As Jesus dan 'n Jood was (en ek glo nogsteeds is), sy moedertaal was Hebreeus, sy opvoeding was Hebreeus, sy geloof was Hebreeus......sou Sy naam dan nie ook in Hebreeus wees of nie? Antwoord almal dan hierdie vraag eerlik sonder verduidelikings. Kom......laat julle JA JA wees en julle NEE NEE!

               Comment

               Working...
               X