Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die twee wegrapings?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die twee wegrapings?

  Daar is bepaalde dinge in die wegrapingsleer, wat vir my baie sin maak, veral die praktyk oor Israel en Joodse beheer wat niemand kan negeer nie. Ongelukkig is daar sieninge wat myself betref, wat net nie sin maak nie en dit is moontlik dat daar 'n antwoord daarvoor is, wat my net ontwyk op die oomblik. Hier is die saak wat ek graag wil bespreek en ek nommer dit Stelling 1 en Stelling 2.

  Stelling 1
  Die Kerk word weggeraap voor die verdrukking en 1Thes 4 is die deel wat veral aangehaal word om hierdie punt te staaf, waar staan,

  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
  (1Thes 4:15-17 AOV)

  Die twee dele wat uitstaan hier, is dat ons die Here tegemoet in die lug gaan en dat ons dan altyd by die Here sal wees. In 1Kor 15 word dit meer in detail verduidelik, daar staan,

  Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
  (1Kor 15:51-52 AOV)

  Hier is die deel wat uitstaan, die feit dat ons verander sal word in 'n oogwink en hierdie verandering word algemeen vestaan as die verheerlikte liggame wat ons gaan ontvang, sodat ons altyd by die Here kan wees.

  Stelling 2
  Die eerste wegraping van uitverkorenes is dus voor die verdrukking, maar na die verdrukking vind daar weer 'n wegraping plaas (as mens dit reg verstaan), wanneer die Jode (hoofsaaklik Jode) deur die engele as God se uitverkorenes bymekaar gemaak word en daar staan,

  En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
  (Mat 24:29-31 AOV)

  VRAAG
  Moet mens hierdie ook as 'n wegraping sien, wanneer God sy uitverkorenes na die verdrukking bymekaarmaak? Aansluitend hierby, gaan die Jode ook in 'n oogwink verheerlikte liggame ontvang om vir altyd by die Here te wees?
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere… • #2
  Re: Die twee wegrapings?

  Paw-paw in the fan..... Kan die Dood as 'n tipe wegraping gesien word??
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth

  Comment


  • #3
   Re: Die twee wegrapings?

   Ferdi
   Jy is met die beskrywing baie naby aan my eie verstaan van die wegraping. 1 Tess. 4 maak dit vir my baie duidelik dat dit wat daar beskryf word, voor die verdrukking plaasvind. Die redes hiervoor is al in verskeie drade bespreek.

   Jou aanhaling uit Matt. 24:29-31 vind ek ook aanvaarbaar, veral gesien dat jy dit verstaan dat daar van Jode gepraat word. Of, sal ons maar sê, veral Jode. Daar sal gedurende die verdrukking, na die wegraping, aktief evangelisasiewerk gedoen word deur die 144 000 wat Jode is. Hulle gaan die boodskap van die koninkryk uitdra. (Koninkryk gebruik ek hier nie in geestelike sin nie, hoewel dit dit ook insluit, maar eintlik in fisiese sin. Die koninkryk soos dit in die OT beloof is, sal dan aangekondig word aan al die nasies.) Daar sal dus ook baie bekerings plaasvind uit die nasies en hulle gaan ook saam met Israel versamel word aan die einde van die verdrukking (die van hulle wat oorbly, want baie van die gelowiges gaan in die verdrukking uitgemoor word).

   Hierdie mense word dan aan die einde van die verdrukking versamel. Tog is daar so ietwat van 'n verskil tussen die beskrywing van 1 Thess. 4 en hierdie in Mattheus. In 1 Thess. 4 word die wegraping by name genoem (harpadzo in Grieks beteken om weg te raap) maar hier in Mattheus kom die woord nooit voor nie. Dit is ook verstaanbaar want die uitverkorenes word nie hier (volgens die inligting wat hier gegee word in elk geval) met verheerlikte liggame beklee nie en word ook nie na die hemel geneem nie. Hulle word bymekaar gemaak en sal dan saam met Christus die aarde beërwe (Salig is die sagmoediges want hulle sal die aarde beërwe).

   Die term "wegraping" sou dus na my mening nie hier gepas wees nie. Hier vind nie 'n dimensie-verandering plaas by Mattheus 24 nie. Die omgewing na Matt. 24 is nog steeds die aarde. Maar 1 Thess. 4 is anders. Daar gaan die gemeente van Christus wel die tydelike met die ewige verwissel (sonder om op die normale manier dood te gaan).

   Die einbestemming van die kerk, die liggaam van Christus, is uniek. Die Bybel sê dit self. Ook die verse in 1 Kor. 15 wat jy aangehaal het, maak gewag van die feit dat die groot gebeurtenis van die wegraping 'n verborgenheid was. Dit was dus nuwe waarheid wat vir die eerste keer aan die lig gebring is net soos wat die ander leringe van Paulus oor die kerk as die "liggaam van Christus" uit al die nasies en die manier hoe om by die kerk aan te sluit, nooit in die OT of in die vier evangelies voorkom nie en 'n verborgenheid genoem word.

   Die kerk was 'n nuwe konsep en is as verborgenheid aangebied (Ef. 3:1-8; Kol. 1:24-28). So ook die wyse hoe om deel daarvan te word. Maar duidelik ook die uiteinde of die "salige hoop" (Tit. 2:13) van die kerk. Terwyl die res van die wêreld en die Jodendom wag vir die Antichris en die verdrukking, het die kerk 'n "salige hoop" en 'n belofte dat hulle nie die oordele van die verdrukking sal ingaan nie (1 Tess. 5:8,9; 2 Thess. 1:7,8). Hierdie uiteindelike hoop en betemming van die kerk noem Paulus ook 'n verborgenheid (1 Kor. 15:51).

   Aangesien die wegraping dus as nuwe waarheid en "verborgenheid" vir die kerk aangebied is, sou dit na my mening foutief wees om dit in verband te bring met die gebeurtenis van Matt. 24:29-31 wat nie 'n verborgenheid was nie, maar die voorspelde bestemming van die volk Israel waar hulle die koninkryk in ontvangs gaan neem.

   Die wegraping van die gemeente vorm dus die eindpunt van die tyd van die kerk onder al die nasies op aarde. Die OT het nie van hierdie tyd geweet nie. Die OT voorspel slegs die toekoms van die volk Israsel. Die OT het wel voorspel dat daar 'n tyd sou wees wat Israel "nie my volk" sal wees nie. Maar wat presies in daardie tyd sou gebeur en wie dan wel die volk van God sou wees, staan nie in die OT nie. Dit is as verborgenheid deur Paulus openbaar dat "die val van Israel" gelei het tot die seën van die nasies. Maar Israel se geskiedenis het nie daarnee tot 'n end gekom nie.

   Daar is nog te veel (meer as die helfte van hulle voorspellings) wat nog onvervuld is. Daarom sê Hosea ook dat die tyd wanneer Israel "nie my volk" sal wees nie, gaan ophou en hulle gaan weer God se volk wees. Daarom dus die wegraping. Dit wat ons nou op aarde het terwyl Israel "nie God se volk is nie", moet uit die weg geruim word sodat die profesie met Israel kan voortgaan. By die wegraping gaan die gereinigdes in Christus Jesus dus van die aarde verwyder word na die plek toe waar hulle nou alreeds in die gees tuis is (Ef. 2:6; Fil 3:18-20) en waarheen hulle verlang. Dit is die wegraping. Dit is die einde van die tussin-in bediling waar Israel nie die volk van God is nie. Hierdie tussin-in bedeling moet ophou sodat die res van die voorspelde verloop van die volk Israel kan voortgaan, net so letterlik as wat die eerste helfte van daardie voorspellings reeds bewaarheid is. Daar is nie 'n ander manier nie.

   (Neem Ef. 2:6 en Fil. 3:18-20 asseblief ter harte. Daar is duisende wat "dink" dat hulle aan "die kerk" behoort omdat hulle Gereformeerd of NG of wat ookal is. Vergeet dit. As jy werklik hartgrondig aan Jesus behoort, dan is een van die eerste tekens daarvan dat jy ontuis voel hier op aarde en werklik verlang om by die wegraping met Christus verenig te word en te gaan woon op die plek waar jou burgerskap is. Dit is ook hierdie verwagting wat ons reinig en ons aanspoor tot heiligmaking - Joh. 3:2,3; Titus 2:11-15).

   En dit is wat die wegraping is. Dit is ook die rede waarom die wegraping uniek en anders is. Dit is die eksklusiewe eindbestemming van die kerk, die geloofsgemeenskap van God onder al die nasies in vandag se era waar Israel geen status voor God het nie. Dit is dus ook die rede waarom die wegraping nie met ander gebeurtenisse in die voorspelde profetiese woord van Israel, vermeng kan word nie.

   Comment


   • #4
    Re: Die twee wegrapings?

    Ta-an
    Ek verstaan die wegraping as "die salige hoop" van die kerk. Met hierdie "salige hoop" bedoel Paulus tog seker nie die dood nie. Dit is wel waar dat die dood ook vir ons die toegang is tot die hemel en dat die dood vir 'n Christen geen verskrikking moet inhou nie. Daar is dus ooreenkomste.

    Maar die gebeurtenis wat in 1 Thess. 4 as die wegraping (harpadzo) beskryf word, is iets anders. Dit is 'n besliste enkele gebeurtenis vir die hele kerk, die liggaam van Christus, waarna ons met verlange uitsien. Goed, as ek voor die wegraping al hemel toe moet gaan, is dit ook goed. Dan sien ek nog steeds uit om hemel toe te gaan, maar die wegraping is een gebeurtenis en dit is sy naam.

    Let ook op dat ons as Christene met groot verlange na die wegraping uitsien, maar om Christene nou op te roep om met groot verlange na hulle dood uit te sien is net nie realisties nie. Ek weet daar is predikers wat al probeer preek het om mense te laat uitsien na hulle dood, maar ek dink nie dit is nodig nie en dit is ook nie moontlik nie. Ons sien uit na die wegraping en as ons dan moet doodgaan voor die wegraping, dan is dit goed so.

    Comment


    • #5
     Re: Die twee wegrapings?

     Dankie David,

     Die kronologiese volgorde van die wegraping en wat daarmee saamgaan, die 1000-jarige vrederyk en wat daarmee saamgaan, moet in mekaar pas, om sin te maak en in hierdie opsig sukkel ek werklik om die verband in alles te kan insien. Hoe krities is dit, dan mens verheerlik moet wees, om die Here tegemoet in die lug te gaan? 1Thes 4 is duidelik hieroor dat die gelowiges wat weggeraap of opgeneem word Hom tegemoet in die lug gaan, maar as mens die gedeelte in Mat 24 moet verstaan as dat dit net van toepassing is op die Jode na die verdrukking, sal hulle in vleeslike liggame die Here tegemoet gaan of verskyn hulle nie direk in Sy teenwoordigheid nie? Hoekom ek vra is oor hierdie gedeelte in 1Kor 15...

     Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.
     (1Kor 15:50 AOV)

     Geen vlees en bloed kan die koninkryk van God beërwe nie, staan hier en om dit te kan doen, staan daar in die verse net hierna...

     Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
     (1Kor 15:51-53 AOV)

     Hier staan dat ons verander sal word, wanneer verganklikheid (vleeslikheid) met onverganklikheid (verheerliking) beklee word. Ons moet dus eers van ons vleeslikheid gestroop word, om direk in God se teenwoordigheid te kan wees. As dit waar is, dan moet Mat 24 ook so wees, want hoe sal die Jode saam met God in Sy direkte teenwoordigheid in Sy 1000-jarige koninkryk kan regeer? Geen vlees en bloed kan Sy koninkryk beërwe nie, of is die 1000-jarige koninkryk 'n ander soort koninkryk?
     The Rapture

     My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
     but I must confess, don’t worry
     the rapture is not before the Great Tribulation
     it’s before God’s wrath!!!

     Because His wrath is not meant for you
     it’s for all the people in the zoo
     think about it and refresh…
     you will see there’s no way out of here, in the flesh

     If you really believe, you will see
     the rapture is for you and me
     when we decide to leave from here
     that very day, oh! God adhere…


     Comment


     • #6
      Re: Die twee wegrapings?

      Ferdi
      Ja, ek het op die ander draad ook gesien jy het probleme met die idee dat mense in die vrederyk in vleeslike liggame voor God gaan verskyn.

      Jy moet raaksien dat die beskrywing van 1Kor. 15:51 e.v. baie klem lê op die feit dat dit nuwe waarheid is wat daar aan hulle bekend gemaak word. Dit was 'n verborgenheid. Hulle het tot op daardie stadium nog nooit gehoor van die idee om aan die einde van hierdie bedeling totaal nuwe, verheerlikte en volmaakte liggame te ontvang nie. Matt. 24 het dit ook nie vir hulle geleer nie.

      Die groot verskil tussen 1 Thess. 4 en Matt. 24 vir my is die feit dat die wegraping vir die kinders van God van hierdie bedeling eintlik hulle "eindoordeel" is. By die wegraping gaan ons ons ewige bestemming saam met die Here tegemoet.

      Maar Matt. 24 is vir die Jood nie so finaal as wat die wegraping vir ons is nie. Die bewoners van die 1000 jarige vrederyk gaan eers aan die einde van die vrederyk hulle oordeel tegemoet. Dan eers sal daar 'n keuse gemaak word en sal die goddelose na die verderf weggewys word (Op. 20:11-15).

      Dus, nee, Matt. 24 is nie die plek waar mense vir ewig hulle Here gaan ontmoet en in volkomenheid saam met Hom gaan wees nie. Ja, hulle gaan in die teenwoordigheid van Christus wees, maar die 12 op aarde was ook in die vlees in Christus se teenwoordigheid. Selfs na Jesus se verheerliking was die 12 en ander dissipels in sy teenwoordigheid. In die lig hiervan kan dit tog seker weer gebeur dat Jesus met sy verheerlikte liggaam saam met mense kontak kan hê wat nog nie verheerlik is nie?

      Comment


      • #7
       Re: Die twee wegrapings?

       Originally posted by David2 View Post
       Dus, nee, Matt. 24 is nie die plek waar mense vir ewig hulle Here gaan ontmoet en in volkomenheid saam met Hom gaan wees nie. Ja, hulle gaan in die teenwoordigheid van Christus wees, maar die 12 op aarde was ook in die vlees in Christus se teenwoordigheid. Selfs na Jesus se verheerliking was die 12 en ander dissipels in sy teenwoordigheid. In die lig hiervan kan dit tog seker weer gebeur dat Jesus met sy verheerlikte liggaam saam met mense kontak kan hê wat nog nie verheerlik is nie?
       David,

       Dit blyk hieruit dat verheerlikte liggame en vleeslike liggame wel kontak kan hê, alhoewel mens wonder hoekom Johannes op Patmos soveel angs beleef het, toe hy in die Gees op die dag van die Here was in Openbaring 1? Is daar 'n verskil tussen Jesus in sy verheerlikte staat op aarde en die Jesus wat aan die troon van Sy Vader sit en wat weer kom, soos Johannes hom tereg gesien het?

       Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, wat sê: Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ‘n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa. Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ‘n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ‘n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;
       (Open 1:10-19 AOV)
       The Rapture

       My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
       but I must confess, don’t worry
       the rapture is not before the Great Tribulation
       it’s before God’s wrath!!!

       Because His wrath is not meant for you
       it’s for all the people in the zoo
       think about it and refresh…
       you will see there’s no way out of here, in the flesh

       If you really believe, you will see
       the rapture is for you and me
       when we decide to leave from here
       that very day, oh! God adhere…


       Comment


       • #8
        Re: Die twee wegrapings?

        'n Paar vinnige opmerkings oor een van die sentrale tekste wat dikwels gebruik word om die wegrapingsleer te regverdig:

        1 Tess 4:15-17 "Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. (16) Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. (17) Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees."

        1. God self daal van die hemel neer met 'n geroep, saam met die geklank van die basuin. Daar is niks geheim hieraan nie. Dit het niks te doen met die wegneem van gelowiges in die geheim nie.
        2. Die opstanding uit die dode van die gelowiges word ook hiermee verbind, en gaan dit trouens vooraf. Die opstanding uit die dode gaan ook nie 'n geheime gebeurtenis wees nie. Vgl. dit met die grafte wat oopgegaan het tydens die kruisiging (Mat 27:52).
        3. Die term "wegraping" word afgelei van "harpazo" wat die OAV vertaal met "weggevoer." Dit het te doen met hoe Christus mense gaan kom haal. Die naamwoord "wegraping" kom egter nie in die bybel as sodanig voor nie, maar wel "wederkoms" ("parousia" soos hier in 1 Tess 4:15). Die korrekte term is "wederkoms", nie wegraping nie.

        Kom ons kyk nou na:

        Mat 24:30-31 "En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. (31) En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan."

        In beide tekste, word "salpigx" (trompet/basuin) gebruik. Dit is in beide tekste openbaar en met groot geluid/basuin/trompetgeskal. Ook in Mat 24:30:31 word die uitverkorenes versamel.

        Is daar 'n wesenlike verskil tussen hierdie twee tekste (1 Tess 4:15-17 en Mt 24:30-31)? Beslis nie! Dit dui op een en dieselfde wederkoms. Daar is niks in die NT wat daarop dui dat ons twee wederkomste moet verwag nie. Tekste word bloot in twee groepe verdeel op grond van die wegrapingslering. Dit is dus 'n kunsmatige tweedeling.

        Groete, Philip
        Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

        Comment


        • #9
         Re: Die twee wegrapings?

         Hoe ek dit verstaan:

         1.) Eerste wegraping voor die 7 jaar verdrukking van die WARE kerk, of beter bekend as DIE BRUID VAN CHRISTUS
         2.) Daar is NIE 'n tweede wegraping nie, maar die wederkoms van Jesus na die verdrukking met DIE WARE BRUID aan Jesus se sy om te kom regeer vir die 1000jarige vrederyk voor die finale oorlog teen satan.

         Comment


         • #10
          Re: Die twee wegrapings?

          Johnny , dis hoe ek dit ook verstaan. Dr Zoon Zevenster het so n paar jaar gelede dit so verduidelik: Voor die Verdrukking kom Christus VIR Sy Bruid(om Sy Bruid te kom haal-die Wegraping)) en na die Groot Verdrukking kom Christus MET Sy kerk (Die amptelike Wederkoms.) Die twee voortselsels in die Grieks maak die situasie duidelik.

          Comment


          • #11
           Re: Die twee wegrapings?

           Originally posted by protea View Post
           Johnny , dis hoe ek dit ook verstaan. Dr Zoon Zevenster het so n paar jaar gelede dit so verduidelik: Voor die Verdrukking kom Christus VIR Sy Bruid(om Sy Bruid te kom haal-die Wegraping)) en na die Groot Verdrukking kom Christus MET Sy kerk (Die amptelike Wederkoms.) Die twee voortselsels in die Grieks maak die situasie duidelik.
           Protea.......dit is hoekom dit so interesant is om die Joodse bruilof te bestudeer, want daar sal ons sien dit is PRESIES hoe Jesus se Bruilof ook gaan wees. Ek het op 'n ander draad vir Philip 'n klomp skakels geplaas na studie oor die Joodse Bruilof.

           Comment


           • #12
            Re: Die twee wegrapings?

            Wat die eerste twee stellings betref (1Thes 4 en Mat 24), sal mens net graag 'n vergelyking wil tref, van dit wat daar staan. In 1Thes 4 staan,

            Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
            (1Thes 4:15-17 AOV)

            ... en in Mat 24 staan daar,

            En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
            (Mat 24:29-31 AOV)

            Sê enige van hierdie gedeeltes dat ons voor die verdrukking weggeraap gaan word? Dit is redelik duidelik dat Mat 24 na die verdrukking is, maar wat van 1Thes 4? Hier staan byvoorbeeld, 'dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here'. Hier staan dus dat met die wederkoms ons nog hier gaan wees, want dit is tot by die wederkoms. Hoe kan mens dan voor die verdrukking weggeraap wees?

            Die vraag is nou, as dit is dat beide hierdie gedeeltes van die wederkoms praat en dat daar sonder twyfel eenstemmigheid is dat die wederkoms na die groot verdrukking is, is daar nog aanduidings dat hierdie twee gedeeltes in 1Thes 4 en Mat 24 oor dieselfde gebeurtenis praat?

            Beide gedeeltes praat van baie soortgelyke omstandighede, van openlikheid en krag, heerlikheid en basuingeklank...
            1Thes 4 praat van, 'Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God'.

            Mat 24 stel 'n soortgelyke gebeurtenis voor, 'En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid...'
            Mense word bymekaar-gemaak en word na die Here gebring en dit is onwaarskynlik dat dit nie ook die engele sal wees wat God se uitverkorenes na Hom toe bring in 1Thes 4, soos wat die geval is in Mat 24 nie. Dit is ook onwaarskynlik dat wanneer mense bymekaar gemaak word in Mat 24, hulle nie soos in 1Thes 4 die Here tegemoet in die lug sal gaan nie. Hoe anders gaan hulle by Hom kom en hoe gaan almal weet van die teken van die Seun van die mens, as hulle nie fisies in Sy teenwoordigheid is nie?

            1Thes 4, ‘Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.’

            Mat 24, ‘En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan… ‘
            Is hierdie nie maar presies dieselfde gebeurtenis nie?
            The Rapture

            My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
            but I must confess, don’t worry
            the rapture is not before the Great Tribulation
            it’s before God’s wrath!!!

            Because His wrath is not meant for you
            it’s for all the people in the zoo
            think about it and refresh…
            you will see there’s no way out of here, in the flesh

            If you really believe, you will see
            the rapture is for you and me
            when we decide to leave from here
            that very day, oh! God adhere…


            Comment


            • #13
             Re: Die twee wegrapings?

             Is hierdie nie maar presies dieselfde gebeurtenis nie?
             Ek dink dit is juis hoekom dit so belangrik is om die parralel tussen 'n Joodse Bruilof en Jesus se opvaar na die hemel om 'n plek voor te bery te bestudeer. Dan sal 'n mens verstaan waarom die Bruid saam met Jesus na die Bruidskamer gaan vir 7 jaar (die verdrukking - ontvlugting) en dan daarna terug keer na die gaste op aarde vir die Bruilofsmaal. Laat my toe om die engelse studiestuk te plaas om dit te verduidelik.

             There is an interesting parallel between a Jewish wedding and the Rapture.
             Only a Pre-Tribulation Rapture will fit into this scenario.

             JEWISH WEDDING AND THE RAPTURE

             There were three groups of people present at every Jewish wedding: the groom, the bride and the invited guests. There will also be three groups of people involved in the marriage of the Lamb.

             The Groom
             This is Jesus
             2 Corinthians 11:2, Ephesians 5:23-27

             The Bride
             This is the Church
             2 Corinthains 11:2, Eph. 5:22-32,
             Revelation 21:9-10

             The Guests
             Those saved after the Rapture
             Matthew 25:1-10


             THREE ASPECTS OF A JEWISH WEDDING

             There were also 3 aspects of every Jewish wedding.
             The same is true with the marriage of the Lamb.

             The Wedding Contract (Betrothal)
             This is when a person is saved by accepting Jesus as their Lord and Savior. ~ 2 Corinthians 11:2

             The Wedding Ceremony (Groom receives Bride)
             This is the Rapture. John 14:2-3 and Revelation 19:7 literally reads, "The marriage of the Lamb came and His wife prepared herself." The wedding already occurred in heaven at the Rapture, and now the Lamb and the Church are about to return to earth for the wedding feast. This parallels what Jesus said in Luke 12:36, "And be like men who are waiting for their master when he returns from the wedding…"

             The Wedding Feast (Guests are invited to the celebration)
             This is the Second Coming. Matthew 25:1-10. "Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb." Revelation 19:9 A bride is not invited to her own wedding! The Church was married to Christ at the Rapture and the wedding feast will occur on earth after the Second Coming. Those people saved after the Rapture will be invited to participate in the wedding feast.


             reference


             WEDDINGS OF ANCIENT ISRAEL
             A Picture of the Messiah


             What does Scripture mean when it refers to the church as a bride and Jesus as a bridegroom? Is this just flowery language? Is it merely indicating God's love for His people? Understanding ancient Jewish wedding practices makes the meaning of Scripture clear. The wedding is a picture of the covenant Jesus made and reveals His plans to return for His bride, the church. The people of ancient Israel understood what Jesus was going to do because they understood the model of the wedding. The analogy between a wedding and Christ and the Church is described in Ephesians 5:31-32, "For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh." This is a profound mystery -- but I am talking about Christ and the church." The following overviews the practices of an ancient Jewish betrothal and wedding. In parallel, it shows how Jesus has fulfilled the betrothal portion of the wedding and how He may fulfill the remainder when He comes again for His bride, the church.

             I. Ancient Wedding Practice:


             Marriage Covenant and Bride Price

             When a young man desired to marry a young woman in ancient Israel, he would prepare a contract or covenant to present to the young woman and her father at the young woman's home. The contract showed his willingness to provide for the young woman and described the terms under which he would propose marriage. The most important part of the contract was the bride price, the price that the young man was willing to pay to marry the young woman. This payment was to be made to the young woman's father in exchange for his permission to marry. The bride price was generally quite high. Sons were considered to be more valuable than daughters since they were physically more able to share in the work of farming and other heavy labor. The bride price compensated the young woman's family for the cost to raise a daughter and also indicated the love that the young man had for the young woman -- the young woman was very valuable to the young man! The young man would go to the young woman's house with the contract and present his offer to the young woman and her father.

             Jesus' Fulfillment: Marriage Covenant and Bride Price

             Jesus came to the home of His bride (Earth) to present His marriage contract. The marriage contract provided by Jesus is the new covenant, which provides for the forgiveness of sins of God's people. Jesus paid the bride price with His life. At the last supper, when breaking bread, He spoke of the price He was paying: "...This is my body given for you..." Luke 22:20. In Hebrews 8:15 it makes clear that Jesus died as the price for the new covenant: "...Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance -- now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Other Scripture references include 1 Corinthians 6:19-20, 1 Peter 1:18-19, Acts 20:28 and John 3:29. The marriage contract, the new covenant, is described throughout Scripture: "...This is the covenant I will make with the house of Israel after that time," declares the LORD. "I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people... they will all know me, from the least of them to the greatest," declares the LORD. "For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." Jeremiah 31:31-34


             II. Ancient Wedding Practice:


             The Cup

             If the bride price was agreeable to the young woman's father, the young man would pour a glass of wine for the young woman. If the young woman drank the wine, it would indicate her acceptance of the proposal. At this point, the young man and young woman would be betrothed. Betrothal was legally binding, just like a marriage. The only difference was that the marriage was not yet consummated. A typical betrothal period was 1-2 years. During this time the bride and bridegroom each would be preparing for the marriage and wouldn't see each other.

             Jesus' Fulfillment: The Cup

             Just as the bridegroom would pour a cup of wine for the bride to drink to seal the marriage contract, so Jesus poured wine for His disciples. His words described the significance of the cup in representing the bride price for the marriage contract: Then He took the cup, gave thanks and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom." The disciples drank of the cup, thus accepting the contract. Matthew 26:28-29

             III. Ancient Wedding Practice:


             Gifts for the Bride

             Next, the bridegroom would present the bride with special gifts. The purpose of these gifts was to show the bridegroom's appreciation of the bride. They were also intended to help her to remember him during the long betrothal period.

             Jesus' Fulfillment: Gifts for the Bride

             The gifts that Jesus gave us are the gifts of the Holy Spirit: We know that we live in Him and He in us, because He has given us of His Spirit 1 John 4:13. Jesus described this gift in John 14:26: But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.

             IV. Ancient Wedding Practice:


             Mikveh

             The bride would next partake of a Mikveh, or cleansing bath. Mikveh is the same word used for baptism. To this day in conservative Judaism a bride cannot marry without a Mikveh.

             Jesus' Fulfillment: Mikveh

             The Mikveh, or baptism that Jesus provided for His bride was baptism in the Holy Spirit. On one occasion, while He was eating with them, He gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit."Acts 1:4

             Hier stem ons nie saam dat dit die doop met die Heilge Gees is nie, maar die waterdoop. 'n Jong Joodse dame doop haar in water en nie met die Heilige Gees nie.

             V. Ancient Wedding Practice:


             Preparing a Place

             During the betrothal period, the bridegroom would prepare a wedding chamber for the honeymoon. This chamber was typically built in the bridegroom's father's house or on his father's property. The wedding chamber had to be a beautiful place to bring the bride. The bride and groom were to spend seven days there. The wedding chamber had to be built to the groom's father's specifications. The young man could go for his bride only when his father approved. If the bridegroom was asked when the wedding was to be, he might well say "it is not for me to know, only my father knows".

             Jesus' Fulfillment: Preparing a Place

             Just as a bridegroom would have told his bride that he would go to prepare a place for her, so Jesus told His disciples: "...In my Father's house are many rooms or mansions; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am John 13:1-3. In ancient Israel the bridegroom could get his bride only after his father approved. Similarly, Jesus said: "No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard! Be alert ! You do not know when that time will come Mark 13:32-33.

             VI. Ancient Wedding Practice:


             A Waiting Bride Consecrated

             While the bridegroom was preparing the wedding chamber, the bride was considered to be consecrated, set apart or "bought with a price". If she went out, she would wear a veil so others would know she was betrothed. During this time she prepared herself for the marriage. She likely had saved money all her life for this time. She would purchase expensive cosmetics and learn to apply them to make herself more beautiful for the bridegroom. She wouldn't know when her groom would come for her, so she always had to be ready. Since bridegrooms typically came for their brides in the middle of the night, to "steal them away"(the groom would often come like a thief in the night, often around the midnight hour), the bride would have to have her lamp and her belongings ready at all times. Her sisters or bridesmaids would also be waiting, keeping their lamps trimmed in anticipation of the late night festivities.

             Jesus' Fulfillment: A Waiting Bride Consecrated

             We, God's people, are now consecrated, or set apart, waiting for the return of our bridegroom at The Rapture. We should be spending this time preparing ourselves for Jesus' return. Jesus used a parable of ten virgins waiting for the bridegroom to describe the need to be alert for His return. "At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom...The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. "At midnight the cry rang out: 'Here's the bridegroom! Come out to meet him!' "Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil; our lamps are gone out.' "'No,' they replied, 'there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves.' "But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut. "Later the others also came. 'Sir! Sir!' they said. 'Open the door for us!' "But He replied, 'I tell you the truth, I don't know you.' "Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour."

             VII. Ancient Wedding Practice:


             Bridegroom Comes for His Bride

             When the bridegroom's father deemed the wedding chamber ready, the father would tell the bridegroom that all was ready and to get His bride. The bridegroom would abduct his bride secretly, like a thief at night and take her to the wedding chamber. As the bridegroom approached the bride's home, he would shout and blow the shofar (ram's horn trumpet) so that she had some warning to gather her belongings to take into the wedding chamber. The bridegroom and his friends would come into the bride's house and get the bride and her bridesmaids.

             Jesus' Fulfillment: Bridegroom Comes for His Bride

             Just as the bridegroom would come for the bride in the middle of the night, with a shout and the sound of a shofar, so the Lord will come for us. For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore encourage each other with these words. Now, brothers, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. 1 Thessalonians 4:16-17

             VIII. Ancient Wedding Practice:


             Seven Days in the Wedding Chamber

             The bridegroom would take his bride to the wedding chamber where they would spend seven days. The bridegroom's friend would wait outside the door of the wedding chamber. When the marriage was consummated, the bridegroom would tell his friend through the door, and the friend would announce it to the assembled guests. The guests would celebrate for seven days until the bride and bridegroom emerged from the wedding chamber. At this time the groom would bring his wife out and introduce her to the community.

             Jesus' Fulfillment:
             Seven Days in the Wedding Chamber

             Ancient Jewish eschatology taught that a seven year "time of trouble" would come upon the earth before the coming of the Messiah. During that time of trouble, the righteous would be resurrected and would enter the wedding chamber where they would be protected from the time of trouble. Today that seven year period is referred to, by Christians, as the Tribulation, and as Birth Pangs by the Jews. After 7 years in Heaven the Groom, Christ, will bring His wife to Earth and at the time of His Second Coming He will introduce her to the community on Earth.

             IX. Ancient Wedding Practice:


             Marriage Supper

             After seven days in the wedding chamber, the bride and bridegroom would emerge and participate in a feast with friends and family. There would be joyous celebrating during this feast. The feast would conclude the wedding celebration.

             Jesus' Fulfillment: Marriage Supper

             As the bride and bridegroom celebrated with a joyous wedding supper, so Jesus and His bride, the church will celebrate the marriage. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder, shouting: "Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give him glory! For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear." (Fine linen stands for the righteous acts of the saints) Then the angel said to me, "Write: 'Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb!'". Revelation 19:6-9

             X. Ancient Wedding Practice:


             Depart for Home

             Jesus' Fulfillment: Depart for Home

             Just as the bride and bridegroom left the marriage supper to go to the home that the bridegroom had prepared, so Jesus and His bride will depart for their new home. "Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes... One of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues came and said to me,

             "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." And he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God.

             From the pattern of the ancient wedding practices, we see that, like the bridegroom of ancient times, Jesus came to the home of His bride for the betrothal, made a covenant with His bride and sealed it with a glass of wine, paid the bride price with His life and sent His bride gifts of the Holy Spirit.

             We, the betrothed (Christ's Church ) currently await the return of our Bridegroom to take us to the wedding chamber (the rapture ) to spend seven years (while the tribulation occurs on Earth ). We will then celebrate the Marriage Supper of the Lamb and depart with our Bridegroom for our new home, the new Jerusalem. ~ Revelation 21:1-4,

             reference

             Christ Said He Would Build One Church, His Church,
             And The Gates Of Hell Would Not Prevail Against It.
             Matthew 16:18

             Don't Confuse Corporate Christian Churches
             With Christ's One and Only True Church.
             Christ's Church Is Established
             In The Hearts Of Born Again Believers Directly!
             John 3:3-7

             Comment


             • #14
              Re: Die twee wegrapings?

              Dankie Johnny,

              Ter wille van die insiggewende inligting, veral omdat baie min mense dit weet (prosedure van 'n Joodse bruilof), kan mens seker die Ingels verduur. Dit sou egter goed wees as dit in Afrikaans kon wees. Ek sal graag meer wil weet van dit en ek glo dit kan mens baie leer, maar as ek na die teks in 1Thes 4:15 kyk, word daar tog duidelik van die wederkoms gepraat en opsigself behoort dit tog die aanwyser te wees?

              Ek weet nie hoe die praktyk van die Joodse bruilof verhef moet word, bo dit wat prakties in die Skrif self staan nie?
              The Rapture

              My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
              but I must confess, don’t worry
              the rapture is not before the Great Tribulation
              it’s before God’s wrath!!!

              Because His wrath is not meant for you
              it’s for all the people in the zoo
              think about it and refresh…
              you will see there’s no way out of here, in the flesh

              If you really believe, you will see
              the rapture is for you and me
              when we decide to leave from here
              that very day, oh! God adhere…


              Comment


              • #15
               Re: Die twee wegrapings?

               Originally posted by CFJ View Post
               Dankie Johnny,

               Ter wille van die insiggewende inligting, veral omdat baie min mense dit weet (prosedure van 'n Joodse bruilof), kan mens seker die Ingels verduur. Dit sou egter goed wees as dit in Afrikaans kon wees. Ek sal graag meer wil weet van dit en ek glo dit kan mens baie leer, maar as ek na die teks in 1Thes 4:15 kyk, word daar tog duidelik van die wederkoms gepraat en opsigself behoort dit tog die aanwyser te wees?

               Ek weet nie hoe die praktyk van die Joodse bruilof verhef moet word, bo dit wat prakties in die Skrif self staan nie?
               Ek het dit al so halfpad oorvertaal vir my webblad. Moet egter nog tyd aan spandeer, maar het te veel ander ysters in die vuur op die stadium. Dit is 'n lywige stukkie en daar is korter weergawes op die internet beskikbaar. Bly jy vind dit insiggewend. Ek dink daar is so BAIE in die Woord wat ons nognie eers naastenby kan verstaan of verklaar nie, veral rakende die eindtyd. God het egter gese hy sal die Skrif oopmaak soos die tyd nader kom.

               Comment

               Working...
               X