Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bloedmane

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bloedmane

  'n Onderwerp wat nog nooit aangeraak is op die forum nie, maar wat ons alreeds meer as 'n jaar gelede in ons gemeente oor lering ontvang het. Baie interessant en ek haal aan:

  Bloedmane - Israel

  'Bloedmane' Tydens Israel se Volgende Jaarweek

  Deur Prof. Johan Malan, Middelburg (Junie 2008)

  Pastor Mark Biltz, 'n Messiaanse Jood van El Shaddai Ministries buite Washington in Amerika, het 'n baie opspraakwekkende ontdekking oor sons- en maansverduisterings gedoen en dit met Bybelse profesieŽ oor Israel in verband gebring. Hy verwys na verskeie "bloedmane" wat in die laaste jaar van die volgende jaarweek in 2014 en 2015 sal voorkom, en bring dit in verband met JoŽl 2:31 wat lui: "Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom."

  Mark het sy inligting op die NASA Eclipse Website gekry, en daarna vasgestel dat indien hierdie inligting op die Joodse kalender geplaas word, dit 'n duidelike patroon volg. Die voorkoms van vier bloedmane in opeenvolgende jare is baie seldsaam in die geskiedenis. Dit het in 1949/50 gebeur nadat Israel in Mei 1948 in hulle land herstel is, en weer in 1967/68 nadat Bybelse Jerusalem (die Ou Stad) in Junie 1967 deur Israel herower is. Die volgende keer wanneer dit sal gebeur, sal in 2014/15 wees en dit is beslis moontlik dat dit ook met belangrike profetiese gebeurtenisse in Israel sal saamval.

  Dit kan nie as toeval beskou word nie dat die bloedmane in 2014/15 al vier op Joodse godsdienstige feesdae voorkom, saam met twee sonsverduisterings ook op belangrike dae in 2015. Op die 14de dag van Nisan in 2014 sal dit die pasga in Israel wees, dan sal daar 'n maansverduistering wees (vgl. Lev. 23:5). Nisan is die eerste maand in hulle godsdienstige kalender. Op die 15de dag van die sewende maand (Tisri), wanneer die loofhuttefees begin (vgl. Lev. 23:34), sal daar weer 'n bloedmaan wees. Presies dieselfde sal weer in 2015 gebeur. Omdat Israel maanmaande het, val hierdie vier datums almal met volmaan saam - dan sal die maan rooi soos bloed word. Hierbenewens is daar nog twee sonsverduisterings op die eerste dag van Nisan 2015 en ook op die eerste dag van Tisri 2015. Op 1 Tisri is die Rosh Hashanah, en dit is die begin van Israel se siviele kalender.

  Wat hierdie ontdekking deur Mark Biltz so belangrik maak, is die feit dat die jaar vanaf 25 Sept. 2014 tot 13 Sept. 2015 'n sabbatsjaar is.

  Dit beŽindig dus die jaarweek wat met die Rosh Hashanah op 30 September 2008 begin. In die hele res van die 21ste eeu sal daar nie weer vier bloedmane in opeenvolgende jare op Joodse feesdae voorkom nie.

  Dit versterk die vermoede dat die jaarweek wat op 30 September 2008 begin en in September 2015 eindig, die sewe jaar van die verdrukking onder die bewind van die Antichris kan wees.

  Uit Israel se oogpunt sal dit die 70ste jaarweek van DaniŽl wees. Dit kan nie onomwonde as 'n feit gekonstateer word nie, maar moet nogtans as 'n sterk moontlikheid in gedagte gehou word.

  Wanneer daar ook na ander omstandigheidsgetuienis gekyk word, dan versterk dit hierdie verwagting aansienlik. Mark Biltz het ook hierop uitgewei. Sonsverduisterings word met donker tydperke in Israel se geskiedenis verbind, veral wanneer hulle in die maand Ab (Julie/Aug) voorkom.

  In hierdie maand vas ortodokse Jode omdat die eerste tempel op 9 Ab deur Nebukadnťsar verwoes is, en die tweede tempel op dieselfde dag deur die Romeine in 70 n.C. in puin gelÍ is. Mark se navorsing het aan die lig gebring dat daar drie jaar na mekaar op presies dieselfde dag in Israel se kalender sonsverduisterings sal wees, nl. op 1 Ab in 2008, 2009 en 2010. Hierdie inligting spel vir hom 'n donker tyd vir Israel ťn die nasies uit, en dit kan reeds met 'n oorlog in Augustus vanjaar begin.

  Die Joodse maand Ab begin hierdie jaar op 2 Augustus.

  Daar is verskeie aanduidings dat die spanning tussen Israel en sy Moslem-bure besig is om breekpunt te bereik.

  Iran se president en godsdiensleiers het hernude oproepe vir die uitwissing van die Joodse staat gedoen. Hulle kernprogram word versnel en Iran het Hizboellah in Libanon tot die tande toe bewapen . Hierdie terroristegroep beskik oor 40 000 moderne vuurpyle wat teikens tot in die suide van Israel kan tref.

  Hulle het hulleself opnuut tot die vernietiging van die Joodse staat verbind. Dieselfde haatveldtog word ook teen Amerika gevoer. Daar is sterk gerugte dat mnr. Bush voor die einde van sy ampstermyn 'n aanval op Iran se kernaanlegte sal gelas. Mark sal nie verbaas wees as dit in Augustus gebeur nie.

  Die wÍreldwye druk op die verdeling van Israel se grondgebied en sy hoofstad, Jerusalem, ter wille van die stigting van 'n Palestynse staat, verhaas ook die komende oorlog teen Israel. Dit gaan 'n stryd om oorlewing vir Israel wees, maar volgens die Bybel gaan dit deur die Here beŽindig word.

  Direk daarna sal die Antichris op die toneel verskyn en die krediet vir die voorkoming van hierdie oorlog opeis.

  Die laaste geslag
  Die hele scenario wat deur Mark Biltz beskryf word, pas ook binne die raamwerk van die laaste geslag in waarna Christus in sy profetiese rede verwys (Luk. 21:32).

  Uit die konteks van die hele gedeelte is dit duidelik dat die laaste geslag van die bot van die vyeboom af (Israel se herstel in 1948) strek.

  Dit verwys na 'n geslag van 70 jaar (vgl. Ps. 90:10), wat in 1918 ten einde sal loop. In hierdie geslag moet alle profetiese gebeure tot en met Christus se wederkoms vervul word, m.a.w. ook die verdrukking van sewe jaar. Die jaarweek van 30 September 2008 tot 13 September 2015 is die laaste vol jaarweek wat in hierdie geslag ingepas kan word.

  Daar is dus meer as genoeg rede om Mark se studie en sy gevolgtrekkings ernstig op te neem. Ons het die opdrag om na Israel (die vyeboom) te kyk om te weet waar ons in God se profetiese kalender staan (Luk. 21:28-31).

  In dieselfde hoofstuk sÍ die Here Jesus: "Daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun" (Luk. 21:25).

  Daar is direkte 'n verband tussen tekens in die hemelliggame, en rampe wat groot benoudheid op aarde veroorsaak. Ons nader vinnig die tyd van die vervulling van hierdie tekens.

  In verband met die sons- en maansverduisterings het ons met presiese datums te doen wat nie verskuif kan word nie. Mark sÍ egter dat dit nie as datumbepaling vir die wederkoms gesien moet word nie -

  slegs 'n oproep tot waaksaamheid en gereedheid vir dit wat dalk in die nabye toekoms kan gebeur. Dit is nie nou 'n tyd om, soos die dwase maagde, onbetrokke en geestelik aan die slaap te raak nie.

  Mark het hierdie inligting ook op twee TV-onderhoude van Prophecy in the News bekend gemaak. Hy was in gesprek met dr. J.R. Church en Gary Stearman, wat die inligting as geweldig belangrik beskou. Vir meer besonderhede besoek die webwerf www.prophecyinthenews.com

  Dr. J.R. Church skram ook van pertinente datumbepaling af weg deur die inligting bloot net as 'n groot moontlikheid te aanvaar. Hy sÍ dat indien daar in Augustus of September 'n oorlog in die Midde-Ooste uitbreek, sal ons weet dat die tyd aangebreek het. Dan kan ons op die kort termyn na die wegraping van die ware gelowiges uitsien, waarna die Antichris geopenbaar sal word om sy misleidingswerk te doen as 'n voorspel tot sy internasionale skrikbewind 3Ĺ jaar later.

  Wat sÍ ander?
  Daar is ook ander bekende eskatoloŽ soos Jack Kelly wat meen dat daar bloot tť veel dinge is wat nog moet gebeur voordat die Antichris geopenbaar kan word - onder andere die oorlog van EsegiŽl 38-39. Hy stel 'n ander scenario voor, naamlik dat die tekens van 2014/15 dalk die begin van die sewe jaar kan wees en nie die einde daarvan nie.

  Behalwe dat sy siening nie binne die raamwerk van die laaste geslag geakkommodeer kan word nie, is daar ook nog ander faktore wat in ag geneem moet word.

  Iran maak geen geheim daarvan dat hulle Israel so gou as moontlik wil uitwis nie, en dat hulle ook op Amerika wraak wil neem vir die ondersteuning van Israel ťn ook vir hulle aanvalle op Afghanistan en Irak, wat Moslemlande is.

  Die gespanne toestand in die Midde-Ooste kan nie vir nog sewe jaar voortduur sonder dat daar 'n groot oorlog uitbreek nie.

  Mnr. Bush is beslis 'n oorlogsugtige man, en dit is glad nie uitgesluit dat hy in die laaste paar maande van sy bewind 'n aanval op Iran sal doen nie.

  Die Olimpiese Spele wat in Augustus in Sjina begin, sal die hele wÍreld se aandag aftrek van dit wat in die Midde-Ooste gebeur, en die ideale kans vir 'n verrassingsaanval deur ůf Iran en sy bondgenote, ůf Amerika, ůf Israel bied. Indien Israel planne het om self Iran se kernreaktors te elimineer, sal hulle dit doen terwyl hulle dubbelhartige 'vriend,' mnr. Bush, nog aan die bewind is.

  Onder sy moontlike opvolgers is Clinton en Obama - hulle is pasifiste wat Israel nie in 'n oorlog sal help nie en ook nie self 'n aanval op Iran sal doen nie.

  Radikale Moslems se herhaalde oproepe vir 'n wÍreldwye jihad weerklink nou van oral af - uit Iran, Irak, SiriŽ, Libanon, Afghanistan, Pakistan, Egipte, die Palestynse gebiede in Israel, en selfs ook van Moslemgroepe af uit Londen.

  Die toneel is gereed om tot 'n grootskaalse aanval oor te gaan. Die selfmoordbom-mentaliteit van hierdie mense het al oor en oor bewys gelewer dat hulle 'n fanatiese, godsdienstig-gedrewe haatveldtog teen hulle vyande voer en selfs nie sal huiwer om die hele wÍreld in chaos te dompel nie.

  Hulle belangrikste teiken bly steeds Israel, maar die Here sal nie toelaat dat hulle Israel uitwis nie. Volgens EsegiŽl 39:1-5 sal radikale Moslems onder die leiding van Russiese leŽrs, wat Magog genoem word, op die berge van Israel vernietig word.

  Dit, saam met die wegraping, sal die einde van die kerkbedeling meebring en die geleentheid aan die Antichris bied om as Satan se wÍreldleier geopenbaar te word.

  Die regte perspektief
  Wat sonsverduistering en bloedmane betref, moet in gedagte gehou word dat daar in die groot verdrukking as gevolg van oorlogvoering, brande en natuurrampe (veral vulkane) vir weke en selfs maande aaneen geweldige lugbesoedeling sal voorkom. Digte rookwolke sal die maan rooi soos bloed en die son soos 'n harige sak laat lyk. Ons moet al hierdie dinge as deel van 'n groter prentjie sien, naamlik waarskuwings oor God se oordele oor 'n bose en rebelse mensdom.

  Die heel belangrikste saak in verband met die tekens van die tye is dat ons ons verhouding met die Here Jesus in oŽnskou moet neem.

  Ons eerste prioriteit moet nie wees om sekere tekens slegs uiterlik reg te verstaan nie, maar om Geesvervulde Christene te wees wat tot die einde toe erns met die opdrag maak om getuies vir Christus te wees.

  Dan sal ons die oordele ontvlug en saamgaan wanneer die Here sy bruidsgemeente kom haal, ongeag of ons groot kenners van die eskatologie was of nie. Ons moet altyd die regte balans in ons geestelike lewe handhaaf en ons prioriteite reg bepaal.

  As ons dit doen, sal ons in albei opsigte reg ingestel wees - ons sal die regte geestelike waardes handhaaf en ook 'n lewendige belangstelling in die letterlike vervulling van eindtydse profesieŽ oor die wederkoms van Christus hÍ.

  Ons leef in moeilike tye waarin ons geloof en liefde getoets word. Jesus het gesÍ:

  "En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel" (Matt. 24:12).

  Ons moet daarteen waak om geestelik afgetrek te word en te veragter in die genade. Wanneer al die tekens rondom ons in vervulling gaan, moet ons ons hoofde ophef omdat ons verlossing naby is (Luk. 21:28). Ons moet dus moed skep dat daar ten spyte van drasties verslegtende toestande in die wÍreld nog altyd 'n wonderlike toekoms vir die kinders van die Here voorlÍ.

  Hy gaan deur die wegraping ingryp om ons lot ten goede te verander: "Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan" (Luk. 21:36; vgl. 1 Thess. 4:16-17).

  Ons moet onsself uitstrek na dit wat voorlÍ, en leef soos mense wat 'n vaste verwagting het:

  "Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag [van die Here] julle soos 'n dief sou oorval nie" (1 Thess. 5:4). Diegene wat nie 'n duidelike wederkomsverwagting het en ook nie geestelik sterk is nie, sal hulle vir 'n mensgemaakte koninkryk op aarde beywer. Dit sal vir hulle in 'n groot ontnugtering eindig omdat hulle onbewustelik deur hulle humanistiese vredes- en eenheidsinisiatiewe die Antichris se agenda vir 'n nuwe wÍreldorde sal bevorder en hulle skielik in sy Sataniese koninkryk sal bevind. Hulle sal dit nie ontvlug nie (1 Thess. 5:3).

 • #2
  Re: Bloedmane

  Originally posted by Johnny View Post
  'n Onderwerp wat nog nooit aangeraak is op die forum nie,
  Die artikel is al tevore hier op die forum geplaas. Probeer gerus die soek funksie uit.

  Comment


  • #3
   Re: Bloedmane

   Originally posted by Son of the South View Post
   Die artikel is al tevore hier op die forum geplaas. Probeer gerus die soek funksie uit.
   Ooopss....en ek het gedink ek weet alles.
   Net 'n grappie.

   Comment

   Working...
   X