Announcement

Collapse
No announcement yet.

Dag van Versoening

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bespreking Dag van Versoening

  Die Dag van Versoening (Trompet geluid Matteus 24:27-31) as Voorbereidings dag van die wederkoms van Christus.... (Fees van Tabernakels) kom na die Verdrukking ??
  Verstaan ek dit reg?


  Hoekom weer Versoening??


  Hoe verskil die Dag van Versoening van PaasFees??
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth


 • #2
  Re: Dag van Versoening

  "Dag van versoening"? Die woord "versoening" kom nie in hierdie teksgedeelte voor nie. Hoe koppel jy die "Dag van Versoening" aan hierdie teks?

  Vers 27 praat van "die koms van die Seun van die mens" en vers 31 van die trompetgeluid. Dit is een en dieselfde, die wederkoms. Die wederkoms is na die verdrukking.

  Fees van Tabernakels? Wat het dit met Christus se koms te doen?
  Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

  Comment


  • #3
   Re: Dag van Versoening

   Originally posted by Philip dT View Post
   "Dag van versoening"? Die woord "versoening" kom nie in hierdie teksgedeelte voor nie. Hoe koppel jy die "Dag van Versoening" aan hierdie teks?

   Vers 27 praat van "die koms van die Seun van die mens" en vers 31 van die trompetgeluid. Dit is een en dieselfde, die wederkoms. Die wederkoms is na die verdrukking.

   Fees van Tabernakels? Wat het dit met Christus se koms te doen?
   Daar is 7 Joodse Feeste. Vier hiervan is reeds vervul en 3 moet nog vervul word. Die Fees van Tabernakels gaan vervul word met Jesus koms.   PROPHECY OF THE SEVEN JEWISH FEASTS


   *** Feast of Unleavened Bread – pictures the Burial of Jesus Christ
   *** Feast of First Fruits – pictures the Resurrection of Christ
   *** Pentecost – pictures the Descent of the Holy Spirit & the Birth of the Church


   In Leviticus 23, we find that the Festivals of the Lord were appointed times established as yearly rehearsals that taught both historically and prophetically the whole plan of God concerning the coming of the Messiah and the redemption of man. The first four feasts have been fulfilled and the Jewish community celebrates them historically. They are Passover, Unleavened Bread, First Fruits and the Feast of Weeks or Pentecost. These four Spring Feasts are considered to be an interrelated whole where Pentecost is the completion of the process begun at Passover.   While the first four Festivals occur in close proximity, an entire season passes before the Fall Feasts begin. This long period represents the dispensation of grace that we now live in. The last three feasts (Trumpets, Atonement and Tabernacles) are celebrated in the Fall season and are yet to be fulfilled so they remain prophetic in nature.

   *** Feast of the Trumpets – pictures the Rapture of the Church
   *** Feast of Atonement – pictures the Second Coming of Jesus Christ
   *** Feast of Tabernacles – pictures the Millennial Reign of Jesus Christ

   The final three feasts are also known as Rosh HaShanah (Feast of the Trumpets), Yom Kippur (Feast of Atonement), and Sukkot (Feast of Tabernacles).

   The Feast of Trumpets may soon find its prophetic fulfillment. Here are some reasons why the Rapture may occur during this Festival:

   • All the Spring Feasts were fulfilled at Christ's first coming, and on the exact day of the feast. All the Fall Feasts picture the Second Advent, and the Feast of Trumpets is the first of the fall feasts, picturing the rapture.

   • The Feast of Trumpets is when the "last trump" of the rapture of 1st Corinthians 15 is blown.

   • The Feast of Trumpets is known as the Wedding of the Messiah, and the Church is the Bride of Christ, and the rapture is when the Church is caught up to heaven to be wed with Christ.

   • The Feast of Trumpets happens on the "new moon", which is 29.5 days after the last one, meaning it might occur on the 29th or 30th day, nobody knows for sure. "Of that day or hour no man knows" is an expression referring to this feast, and thus, the rapture.

   • "Of that day or hour no man knows, but my Father only" is an expression used by a groom when asked when his wedding will be. He says this because it is his Father that will tell him when his preparations on the bridal chamber are completed and it is time. Again, the wedding pictures the rapture.

   • The "Open Door" of the rapture in Matthew 25, and Revelation 3, & Revelation 4:1 is a symbol of the Feast of Trumpets. [Ezekiel 46:1] "Thus says the Lord GOD: The gate of the inner court that faces east shall be shut on the six working days; but on the Sabbath day it shall be opened and on the day of the new moon it shall be opened”.

   • We are told that the new moon and the Feasts of the Lord are a shadow of things to come in Colossians 2:16-17. Since the Feast of Trumpets is the only Feast of the Lord that falls on a new moon, we should take particular note.

   • There are seven days of awe in between the Feast of Trumpets and the Day of Atonement. These picture the seven years of Tribulation. Atonement pictures Satan being defeated and cast away at the end of the Tribulation. If you add the two-day Trumpets feast, and the Day of Atonement, the 7 days of awe are "ten days of tribulation" which might be referred to in Revelation 2:10.

   • In the Jewish Wedding, the groom comes for his bride "like a thief in the night" to take (sieze / rapture) her away and into the bridal chamber for the bridal week at his father's house.

   • The Feast of Trumpets is also known as the coronation of the Messiah, when He will start reigning as king, thus the beginning of the "Day of the Lord", which includes the Tribulation.
   God’s plan for humanity is clearly found in Leviticus 23 through the establishment of the Seven Feasts. The number seven throughout the Bible represents completeness. Just as seven days finish a weekly cycle, so could seven festival occasions complete the work of God on Earth.

   *** Passover – pictures the Death of Jesus Christ   Comment


   • #4
    Re: Dag van Versoening

    Originally posted by Johnny View Post
    Daar is 7 Joodse Feeste. Vier hiervan is reeds vervul en 3 moet nog vervul word. Die Fees van Tabernakels gaan vervul word met Jesus koms.

    Wat is die bybelse basis hiervoor? - Nie dat daar 7 feeste bestaan nie, maar dat die eskatologiese geskiedenis moet inpas by die Joodse-Fees-matriks?
    Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

    Comment


    • #5
     Re: Dag van Versoening

     Originally posted by Philip dT View Post
     Wat is die bybelse basis hiervoor? - Nie dat daar 7 feeste bestaan nie, maar dat die eskatologiese geskiedenis moet inpas by die Joodse-Fees-matriks?
     Askuus...ek het "ge-edit" terwyl jy besig was. Sien weer my pos.

     Comment


     • #6
      Re: Dag van Versoening

      Prof Johan Malan het ook 'n goeie artikel.

      Die chronologie van Israel se feeste
      Ou Testamentiese Skaduwee
      Nuwe Testamentiese Vervulling

      Pasga: slag van die Paaslam
      Kruisiging van die Lam van God

      Fees van die ongesuurde brode
      Die begrafnis van Christus

      Die eerstelingsgerf as beweegoffer
      Die opstanding van Christus as eersteling

      Ou Testamentiese Pinksterfees
      Nuwe testamentiese Pinksterfees

      Tyd vir die insameling van die oesvoordat die oesfees kan aanbreek
      Die tyd vir wÍreldevangelisasie voordatdie finale oes ingesamel sal word

      Basuingeklank as begin van die oesfees
      Basuingeklank kondig die wegraping aan

      Sewe dae van verootmoediging
      Sewe jaar van verdrukking

      Die groot versoendag
      Die wederkoms van Christus

      Die loofhuttefees
      Die vrederyk begin

      Die groot versoendag“Op die tiende van hierdie sewende maand is dit die versoendag. ‘n Heilige vierdag moet dit vir julle wees; dan moet julle jul verootmoedig en aan die Here ‘n vuuroffer bring” (Lev. 23:27).

      Hierdie is die belangrikste godsdienstige feesdag in Israel, en dit was tradisioneel die enigste dag van die jaar waarop die hoŽpriester die Allerheiligste agter die voorhangsel kon binnegaan om versoening vir die volk se sondes te doen. Hierdie fees sal profeties vervul word wanneer die Messias met sy wederkoms sy voet op die Olyfberg sit en elke oog Hom sal sien, ook hulle wat Hom deursteek het. Op daardie dag sal Hy met Israel as volk versoen word. Dan sal daar vir hulle, volgens DaniŽl 9:24, ewige geregtigheid aanbreek. Dit geld net vir Israel in volksverband omdat hulle nog nie deur Jesus met God versoen is nie. Hierdie ontstellende gedagte het die profeet laat uitroep: “Die oes is verby, die somer is ten einde, en ůns is nie verlos nie!” (Jer. 8:20). Hosea bevestig egter die uiteindelike geestelike herstel van Israel: “Ook vir jou, o Juda, is daar ‘n oes beskik as Ek die lot van my volk verander” (Hos. 6:11). Oor hierdie aangrypende gebeurtenis sÍ Sagaria:

      “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind. In diť dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem… In diť dag sal daar ‘n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid… Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sÍ: Dit is my volk! En hulle sal sÍ: Die Here, my God!” (Sag. 12:10-11; 13:1, 9).

      Die Christene se groot versoendag is die kruisiging van die Here Jesus op Goeie Vrydag. Die toekomstige dag van versoening (Jom Kippoer) moet dus as ‘n Joodse feesdag gesien word wat hoofsaaklik vir Israel van belang is omdat dit na die unieke geleentheid van hulle nasionale bekering verwys. Die Here het t.o.v. Israel gesÍ: “Ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg” (Sag. 3:9). In Jeremia 31:34 word gesÍ dat die hele oorblyfsel van Israel gered sal word, en Sagaria 8:23 bevestig dat hulle grootliks geŽer sal word deur al die nasies.

      Daar sal op hierdie dag ook ‘n oorblyfsel uit die nasies gered word wat die groot verdrukking en die slag van Armagťddon oorleef het en ook nog nie ‘n verbond met die Antichris gesluit gesluit het nie. In sy profetiese rede sÍ die Here Jesus van diť dramatiese dag van sy verskyning:

      “En dadelik nŠ die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid” (Matt. 24:29-30).

      Johannes sÍ in Openbaring 1:7: “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf.”

      Op hierdie dag van versoening met ‘n gelowige oorblyfsel uit Israel en die nasies, sal die Here ook sy vyande in toorn verdelg. Israel weet uit ervaring in die verlede dat as hulle nie gedurende die “sewe verskriklike dae” voor die groot versoendag guns in die oŽ van die Here gevind het nie, Hy die hoŽpriester se offer kon verwerp en die volk aan hulle vyande oorgee. Met sy wederkoms sal Hy genade bewys aan diť wat in die geloof na Hom opsien, maar vir die goddelose sal dit ‘n dag van goddelike wraak wees (Op. 19:19-21).
      http://www.bibleguidance.co.za/Afrar...raelfeeste.htm

      Comment


      • #7
       Re: Dag van Versoening

       Dit kan seker vir iemand wat glo in die wegraping, 'n moonlike verloop van sake gee. Vir my is dit egter glad nie 'n moontlike verloop nie....

       Comment


       • #8
        Re: Dag van Versoening

        Originally posted by Kalahari View Post
        Dit kan seker vir iemand wat glo in die wegraping, 'n moonlike verloop van sake gee. Vir my is dit egter glad nie 'n moontlike verloop nie....
        Ek stem saam Kalahari, maar as jy die wegraping lering verstaan......dan sal jy verstaan.

        Comment


        • #9
         Re: Dag van Versoening

         Johnny

         Ek verstaan die toerie, maar ek sien nie die Bybelse reverdiging daarvoor nie. Daar is verwysings na 'n wederkoms, maar wegraping is iets wat ingeforseer moet word. Ek wag nou nog vir 'n antwoord van jou oor die wegraping wat deur 'n charamatiese/pinkster teoloog weerlÍ is. Jy het beloof jy sal reageer, maar tot vandag nog niks.

         Groete
         Kalahari

         Comment


         • #10
          Re: Dag van Versoening

          Originally posted by Kalahari View Post
          Johnny

          Ek verstaan die toerie, maar ek sien nie die Bybelse reverdiging daarvoor nie. Daar is verwysings na 'n wederkoms, maar wegraping is iets wat ingeforseer moet word. Ek wag nou nog vir 'n antwoord van jou oor die wegraping wat deur 'n charamatiese/pinkster teoloog weerlÍ is. Jy het beloof jy sal reageer, maar tot vandag nog niks.

          Groete
          Kalahari
          Het jy 'n swart boekie daar iewers waar jy alles in op teken? Kalahari hoe kan ek dit wat die teoloog skynbaar weerle aanvaar bo die Woord van God wat dit duidelik uitwys? Moet ek mense glo of die Bybel? Ek is heeltemal gerus in my hart dat daar 'n wegraping gaan plaasvind en ek het al BAIE plasings gedoen om die punt te verdedig. Die forum is vol daarvan. Jy kan natuurlik ook video aflaai vanaf my webblad vir meer akkurate verduidelikings.

          www.oospoort.co.za

          Comment


          • #11
           Re: Dag van Versoening

           Johnny

           Die weerlegging is nie volgens die teoloog nie, maar volgens die Woord.

           Dit is juis die punt, wegraping is nie Bybels nie, maar is 'n teorie waarvan sommige dele wel daarmee versoen kan word, maar die grootste deel daarvan word deur die Bybel self weerlÍ. Lees jou Bybel en luister minder na predikers en pastore.

           Kalahari

           Comment


           • #12
            Re: Dag van Versoening

            Originally posted by Kalahari View Post
            Johnny

            Die weerlegging is nie volgens die teoloog nie, maar volgens die Woord.

            Dit is juis die punt, wegraping is nie Bybels nie, maar is 'n teorie waarvan sommige dele wel daarmee versoen kan word, maar die grootste deel daarvan word deur die Bybel self weerlÍ. Lees jou Bybel en luister minder na predikers en pastore.

            Kalahari
            Daar staan nÍrens in die Bybel so duidelik en reguit "wegraping" nie, of enige duidelike verduidelikings van 'n wegraping soos die teorie wat ons vandag verstaan nie. Maar daar is baie verwysings wat na so iets kan dui. So wegraping of Jesus se wederkoms, maak nie saak watter een nie, ons moet net seker maak ons is reg!!

            Comment


            • #13
             Re: Dag van Versoening

             kalahari ek glo ook dat daar 'n Wegraping gaan wees en ek het dit al geglo vir die afgelope 40 jaar.Ek het ook al boeke gelees wat daar teen kapsie maak ,maar het nog nie een gelees wat my oortuig het dat daar nie 'n Wegraping gaan wees nie.

             Comment


             • #14
              Re: Dag van Versoening

              Originally posted by Johnny View Post
              Askuus...ek het "ge-edit" terwyl jy besig was. Sien weer my pos.
              Hallo. Ek het nou daarna gekyk, maar ek verstaan die skema as induktief en nie deduktief nie. M.a.w. soos ek dit sien word 'n skema m.b.t. die eindtye opgetrek wat nie deduktief afgelei kan word van die bybelse teks nie. Die eskatologie word dan "gemaak pas" op hierdie skema. Ek is persoonlik nie 'n voorstander daarvan om die bybel so om te interpreteer nie. Ek sal eerder geneig wees om net na die bybelse teks te kyk, en daarna dedukteif bepaalde dinge te sistematiseer en te kyk wat mens daaruit kan aflei, nie andersom nie.

              Die bybelse tekste wat jy aangegee het, trek nie self 'n verband met die Joodse feeste en die eindgebeure nie, maar word by wyse van analogie van die betekenis (of dalk die konnotasies wat die Jode aan die feeste oor die jare gegee het) van die feeste afgelei.
              Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

              Comment


              • #15
               Re: Dag van Versoening

               Originally posted by RR van Wyk View Post
               Daar staan nÍrens in die Bybel so duidelik en reguit "wegraping" nie, of enige duidelike verduidelikings van 'n wegraping soos die teorie wat ons vandag verstaan nie. Maar daar is baie verwysings wat na so iets kan dui. So wegraping of Jesus se wederkoms, maak nie saak watter een nie, ons moet net seker maak ons is reg!!
               Korreksie, in my Bybel word daar op twee plekke na 'n wegraping verwys, nl.:
               Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af weg, spreek die HERE. Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die voŽls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja, Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die HERE.
               (Zep 1:2-3)
               Saamskraap, wegraap sal Ek hulle, spreek die HERE. Daar is geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie, ja, die blare verdor. So het Ek ook vir hulle diť bestel wat dwarsoor hulle sal gaan.
               (Jer 8:13)
               Ek vermoed dat wanneer mense praat van die Wegraping, hulle verwys na:
               Want dit sÍ ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vůůr wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.
               (1Th 4:15-18)
               In die eerste plek sou iets soos 'opraping' of 'wegvoering' dalk 'n beter woordkeuse gewees het in Afrikaans, maar dit dan nou daar gelaat. Ek wil nie 'n woordspeletjie maak van iets wat so ernstig is nie.

               Wat ek self nog nie mooi uitgepluis het nie, is die presiese volgorde van gebeure. Is die 'wegraping' voor tydens of na die verdrukking. Is die wederkoms en die 'wegraping' verskillende gebeure. Is die oordeelsdag dieselfde as die wederkoms? Hierdie spesifieke skrifgedeelte (1Th 4:15-18) praat tog van die wederkoms, is dit nie?

               Comment

               Working...
               X