Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die seël van God VS Die merk van die dier

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die seël van God VS Die merk van die dier

  Ek begin hierdie draad a.g.v die gesprekke onlangs op die forum oor die merk van die dier etc...

  Om die merk van die dier te verstaan moet ons ook verstaan wat die seël van God is.

  Die twee staan direk teenoor mekaar, as jy die een het, kan jy nie die ander een OOK he/kry nie!

  So wat is die seel van God?

  Rev 7:1 En ná hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie.
  Rev 7:2 En ek het ‘n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God; en hy het met ‘n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig
  Rev 7:3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.
  Rev 7:4 En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig duisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel

  Uit die bogenoemde, om nie die merk van die dier te kry nie, moet jy die seël van God ontvang, op jou voorkop!

  Wie is die 144 000?

  Openbaring 6:12 – 17, eindig met n vraag, “wie sal kan bestaan wanneer die groot dag van Sy (die Lam) se toorn kom?
  En die antwoord is net in die volgende hoofstuk, (hoofstuk 7) direk daarna, se dit, dis die 144 000….
  (Onthou die bybel het nie hoofstukke gehad nie)

  So wie kan staan die groot dag van die Lam se wederkoms? Die 144 000 is die wat kan staan! Dis hulle wat lewendig is met die koms van die Here!

  So die 144 000 is verseel met God se seel op hulle voorkop


  Nou kyk wat se Open 14:

  Rev 14:1 En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderd vier en veertig duisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.
  Die NAAM van die Vader op hulle voorhoofde geskrywe!!


  So die seel van God = Die naam van die Vader!

  Nou wat beteken dit nou eintlik? Hier is wat dit beteken:

  In die bybel, jou NAAM verteenwoordig jou KARAKTER!

  Voorbeelde daarvan:

  - Saulus word Paulus
  - Jacob word Israel
  - Abram word Abraham
  - Simon word Petrus.

  So wat verteenwoordig God se Naam?

  In Exo 33 kry ons Moses en God in gesprek, en Moses vra vir God in vers 19 “Laat my tog U heerlikheid sien”

  Exo 33:19 “Maar Hy antwoord: Ek sal al My majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep….”
  Exo 34:1 Toe het die HERE aan Moses gesê: Kap vir jou twee kliptafels soos die eerstes; dan sal Ek op die tafels die woorde skrywe wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het.
  Exo 34:2 En hou jou gereed teen die môre, en klim in die môre op die berg Sinai en gaan daar staan by My op die top van die berg.
  Exo 34:3 Maar niemand mag saam met jou opklim nie; laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie; laat ook geen kleinvee of beeste teen hierdie berg wei nie.
  Exo 34:4 Toe het hy twee kliptafels gekap soos die eerstes, en Moses het die môre vroeg klaargemaak en op die berg Sinai geklim, soos die HERE hom beveel het, en die twee kliptafels in sy hand geneem.
  Exo 34:5 En die HERE het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan. En Hy het die Naam van die HERE uitgeroep.
  Exo 34:6 En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou;
  Twee keer vra Moses, Heer wys my hoe U lyk!! En God se vir hom Ek sal jou My NAAM wys, gaan haal twee klippe waarop ek My wet kan skryf, en dan wys Ek jou My NAAM!!

  So Moses wil God se glorie, Sy karakter sien, en God se vir Hom, ek wys jou My NAAM…En dan se Hy nog, gaan haal vir My twee klippe, dan skryf Ek vir jou My karakter op die klippe!!

  D.W.S:

  God se Naam is sinoniem met Sy karakter, en Sy wet…

  Die 144 000 is verseel met God se naam, en God se Naam is Sy karakter, en waar kry ons Sy karakter? In sy wet!

  Die idee word beklemtoon in Deut:
  Deut 5 is n herhaling van die 10 gebooie, en kyk nou in hoofstuk 6:
  Deu 6:6 En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;
  Deu 6:7 en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.
  Deu 6:8 Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees.
  Nou wat bedoel God as Hy se skryf my WET op jou HANDE en op jou VOORKOP?

  Hy bedoel laat jou daaglikse omgang, dit wat jy doen (HANDE) en dit wat jy dink (VOORKOP) n teken wees dat jy een van My kinders is!

  So die verseeldes is die wat verseel sal wees met God se wet…

  Nou as jy nie saamstem met my nie, hier is nog bewyse:

  Rev 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.
  Stem nogsteeds nie saam nie?

  Kyk dan na Open 14. Johannes sien die visioen waar hierdie groep mense die merk van die dier ontvang, en NET DAARNA, asof hy vir ons in direkte kontras wil se:

  Rev 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.
  Die woord lydsaamheid is letterlik die woord ontbering / voortduring / verduring of uithouvermoë

  Die hou van die gebooie dan is die teenoorgestelde van die merk van die dier…!

  Wat is die merk van die dier dan??

  Wel, wie is die dier?

  Ek dink daar kan in n nuwe draad bespreek word wie die dier is, maar alom bekend word die dier as die Rooms Katolieke Kerk geidentifiseer.. Daar is n magdom feite en tekens wat ooreenstem met die Rooms Katolieke Kerk, en vanuit die bybel is dit onmoontlik om nie dit raak te sien nie…

  Goed die 2de dier in Open 13, het ek reeds verduidelik in #16 as Amerika, en Amerika word beskou as die spreukbuis, of somtyds ook genoem die “valse profeet” van die antichris..

  So as die Rooms Katolieke Kerk die dier is, wat gaan hulle merk wees??

  Die Bybel voorspel dat wanneer kerk en staat verenig, vryheid van aanbidding n probleem gaan word!

  Waar kom ek dan nou aan sulke nonsens….Wel uit die bybel uit! Hier is dit:

  Rev 13:12 And it exercises all the authority of the first beast before him, and causes the earth and those dwelling in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed.
  Rev 13:15 And there was given to it to give a spirit to the image of the beast, so that the image of the beast might both speak, and might cause as many as would not worship the image of the beast to be killed.
  Definition of Cause:

  a. The producer of an effect, result, or consequence.
  b. The one, such as a person, event, or condition, that is responsible for an action or result.
  So die twede dier (Amerika/Staat) forseer die aarde om die eerste dier (Rooms Katolieke Kerk) te aanbid.

  So kom ons kyk wat is die merk van die Rooms Katolieke Kerk dan…

  Dan 7:25 se die Antichris
  “…sal probeer om tye en wet te verander…”
  Nou wat se die Roomse Kerk hulself?

  ” The pope is of so great authority and Power that he can modify, explain, or interpret even divine laws.
  …The pope can modify divine law, since his power is not of man, but of God, and he acts as vicegerent of God upon earth.” Translated from Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca (Ready Library), “Papa,” art, 2.
  Q. Which is the Sabbath day?
  A. Saturday is the Sabbath day.

  Q. Why do we observe Sunday instead of Saturday?
  A. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday.

  The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Page 50
  By Rev. Peter Geiermann, C. SS. R.B.
  Herder Book Co.
  Saint Louis, Mo. 1946
  N vinnige “review” van die eerste 4 gebooie, wat direk tedoen het met ons verhouding met God, teenoor Open 13:8 - 17

  God se wet (gedeeltelik) Oortreding van die wet
  Jy mag geen ander afgod voor My he nie …En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid…
  Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie
  Jy mag die naam van die Here nie ydellik gebruik nie hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.
  Gedenk die sabbatdag dat jy dit heilig DIE MERK VAN DIE DIER
  Nou waar is die 4de oortreding? Die 4de oortreding is die ontvang van die merk van die dier…

  So wat is die merk van die Roomse Katolieke Kerk wat hulle outoriteit gee?

  “…Of course the Catholic Church claims that the change was her act…And the act is a MARK of her ecclesiastical power and authority in religious matters…”
  Letter from C.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons on October 28, 1895
  Hier is nog uittreksels vanuit die Katolieke se gesrkrifte…
  Cardinal James Gibbons, The Faith of Our Fathers (Ayers Publishing, 1978): 108:
  But you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify.
  Chancellor Albert Smith for Cardinal of Baltimore Archdiocese, letter dated February 10, 1920:
  If Protestants would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath day by God is Saturday. In keeping the Sunday, they are following a law of the Catholic Church.
  Our Sunday Visitor (February 5, 1950):
  Practically everything Protestants regard as essential or important they have received from the Catholic Church... The Protestant mind does not seem to realize that in accepting the Bible and observing the Sunday, in keeping Christmas and Easter, they are accepting the authority of the spokesman for the church, the Pope.
  Louis Gaston Segur, Plain Talk about the Protestantism of To-Day (London: Thomas Richardson and Son, 1874): 213:
  Thus the observance of Sunday by the Protestants is a homage they pay, in spite of themselves, to the authority of the (Catholic) Church.
  Catholic Priest T. Enright, CSSR, lecture at Hartford, KS, Feb 18, 1884:
  I have repeatedly offered $1000 to any one who can furnish any proof from the Bible that Sunday is the day we are bound to keep...The Bible says, “Remember the Sabbath day to keep it holy,” but the Catholic Church says, “No, keep the first day of the week,” and the whole world bows in obedience.
  So hammerhead, jou skurk...Jy se as ek op n Sondag kerk toe gaan het ek die merk van die dier....

  Dit is glad nie wat ek gese het nie, so asb moenie my daarop aanval nie...

  Gaan jy op hierdie oomblik kerk toe op n Sondag omdat iemand jou forseer? NEE! Niemand forseer jou nie!

  Wat se Openbaring? hy maak alle mense aanbid....

  Daarom is ons NOG NIE by die MERK VAN DIE DIER NIE, want dit is nog nie afgedwing nie...

  Maar daar sal n dag kom, wanneer die merk van die dier afgedwing gaan word op alle mense, deur middel van Amerika wat wette sal instel, dat alle mense op Sondag moet aanbid, en DAN sal jy moet besluit of jy op Saterdag, die dag wat God ingestel het met skeppingsweek, en wat n seel tussen Hom en Sy kinders is, sal aanbid, of op Sondag, die dag wat verander is deur die Rooms Katolieke Kerk, omdat hulle hulself bo God verhef het om sy wette te probeer verander....

  L.W. Probeer - want alhowel almal dink God se dag is verander na die 1ste dag toe, is God se dag nog altyd op die 7de dag, en het mens dit verander na die 1ste dag toe...
  See how much the Father has loved us! His love is so great that we are called God's children---and so, in fact, we are! - 1John 3:1
  Gods true word!
  Believing it . Defending it . Proclaiming it .


 • #2
  Re: Die seël van God VS Die merk van die dier

  Originally posted by HammerHead
  ....... alhowel almal dink God se dag is verander na die 1ste dag toe, is God se dag nog altyd op die 7de dag, en het mens dit verander na die 1ste dag toe...
  Die eerste dag van die week is Opstandings dag,,,,Daarom gaan sommige mense op Sondag kerk toe
  Die Sabbat is nog altyd die sewende dag. WANT Sondag is die eerste dag van die week
  ,
  Markus 16:2 En baie vroeg op die eerste dag van die week, net ná sonop, kom hulle by die graf.
  'n Nuwe Lewe

  Alhoewel die Skrif in Romeine praat oor 'n nuwe lewe na die doop, gebruik ek die Skrif om klem te lê op 'n nuwe lewe na die Opstanding uit die dood.
  Romeine 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth

  Comment


  • #3
   Re: Die seël van God VS Die merk van die dier

   Originally posted by Ta-An View Post
   Die eerste dag van die week is Opstandings dag,,,,Daarom gaan sommige mense op Sondag kerk toe
   Die Sabbat is nog altyd die sewende dag. WANT Sondag is die eerste dag van die week
   ,
   Markus 16:2 En baie vroeg op die eerste dag van die week, net ná sonop, kom hulle by die graf.
   'n Nuwe Lewe

   Alhoewel die Skrif in Romeine praat oor 'n nuwe lewe na die doop, gebruik ek die Skrif om klem te lê op 'n nuwe lewe na die Opstanding uit die dood.
   Romeine 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
   Hi Ta-Ann, ek verstaan nie heeltemal nie, se jy dan dat nadat jy gedoop is, jy nou in n nuwe lewe wandel, wat nie Sabbat herdenking nodig het nie?

   Nes jy hier bo se, verwys die doop na Jesus se sterwe en opstanding..So as ons nie meer Sabbat moet herdenk na die doop nie, dan sou die dissipels sekerlik nie meer na Christus se dood Sabbat onderhou het nie, nie waar nie? Maar die Skrif se vir ons dat die dissipels selfs in 45AD nog die Sabbat onderhou het...

   Die Skrif se ook nerens vir ons dat ons nou Sondag moet onderhou nie, maar ek kan wel vind dat God se ons moet Sabbat onderhou..

   Sekerlik as daar so n verandering plaasgevind het in die Woord, en meer spesifiek na Jesus se dood, dan sou of Jesus, of een van die dissipels dit iewers genoem het in hul menigte briewe aan die kerke...maar inteendeel, hulle bevestig menigte kere dat ons wel die Sabbat nog moet onderhou...
   See how much the Father has loved us! His love is so great that we are called God's children---and so, in fact, we are! - 1John 3:1
   Gods true word!
   Believing it . Defending it . Proclaiming it .

   Comment


   • #4
    Re: Die seël van God VS Die merk van die dier

    Dis tyd om net weer HH se plasing #1 weer hier na die voorgrond te bring. . Hy het baie belangrike punte hier opgebring....

    Comment

    Working...
    X