Announcement

Collapse
No announcement yet.

Waar staan ons met Israel?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bespreking Waar staan ons met Israel?

  Soos bespreek, hier is die draad wat ek graag wou oopmaak oor Israel, sodat ons nie Johnny se draad "besoedel" nie...

  Nadat ek soortvan omgekrap was na ek die video wat Johnny wou he ek moes kyk, gekyk het, het ek die volgende opgestel. Daar is eintlik so baie wat ek wil se oor hierdie onderwerp, maar ek het die "kortverhaal" so kort as moontlik probeer hou, dat dit nie vervelig word nie:

  Ons begin by die begin: (klink soos die beste plek)

  God het met Abraham n verbond gesluit, dit gaan so:

  Gen 22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.
  Paulus verduidelik vir ons hierdie seed is Jesus.

  Gal 3:16 Nou is aan Abraham die beloftes toeges en aan sy saad. Hy s nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus.
  So God het Abraham dekades voor Isak gebore is belowe Hy sal hom n seun gee, en vanaf hierdie seun sal n ander Seun gebore word, deur middel van n wonderwerk, en hierdie Seun sal verlossing vir die hele wereld bring.

  Abraham het hierdie verlossingsplan, wat Jesus se geboorte en sterwe vir die hele wereld, verstaan dekades voor Jesus gebore is, en dekades voor enige Jood of Israeliet bestaan het

  So hou in gedagte dit is wat die plan was van die begin af!

  Nou na n verloop van tyd, toe Abraham nog nie n kind het nie, besluit Abraham en Sara God se plan is in gedrang, en maak hulle hul eie planne om God te help

  Hulle het gedink hulle kan verlossing bewerk deur die mens se hulp, of deur die mens se inwerking

  So twee seuns is gebore, Ismael en Isak

  ISMAEL (SLAWERNY) ISAK (VRY)
  Gebore vanaf die vleeslike (mens) Gebore uit die Gees. (Belofte van God)
  Gebore deur werke van die mens Gebore sonder enige menslike invloed.
  Verlossing bewerk deur menslike ingryping Verlossing deur God se beloftes alleenlik
  Gebore vanag n slaaf. (Maak Ismael ook n slaaf) Gebore vanaf sy vrou. (Maak Isak sy enigste erfgenaam) Gen 22:2
  Waarom gee God vir ons hierdie verhaal in die Bybel? Paulus verduidelik vir ons dit is simbolies en het ook n ander betekenis!

  Gal 4:22 Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye.
  Gal 4:23 Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte.
  Gal 4:24 Dit is sinnebeelde, want di vroue staan vir twee verbonde: een, van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baardit is Hagar;
  Gal 4:25 want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabi en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny.
  Ons sien Ismael verteenwoordig die verbond wat by die berg Sinai gemaak is, kom ons gaan kyk bietjie na hierbie verbond:

  Exo 19:3 Maar Moses het opgeklim na God toe, en die HERE het hom van die berg af toegeroep en ges: So moet jy aan die huis van Jakob s en aan die kinders van Israel verkondig:
  Exo 19:4 Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.
  Exo 19:5 As julle dan nou terde na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.
  Exo 19:6 En jlle sal vir My n koninkryk van priesters en n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.
  Exo 19:7 En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die HERE hom beveel het.
  Exo 19:8 Toe antwoord die hele volk eenparig en s: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die HERE oorgebring.
  Voorwaarde van die belofte is wat? Gehoorsaamheid!

  Nou hoe lank het hierdie belofte van die volk gehou? Nie baie lank nie het dit! Die hele woestyn verhaal is n rebellie teen God, ten speite van die feit dat hulle belowe het: Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen.

  Die Israeliete het gedink hulle kan die wet van die Here hou deur hul eie werke, nes Abraham ook gedink het hy kan verlossing bring deur God te help.

  So God het hulle n nuwe verbond gegee, want hulle het hul belofte gebreek:

  Jer 31:31 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda n nuwe verbond sal sluit;
  Jer 31:32 nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op di dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei niemy verbond wat hlle verbreek het, alhoewel k gebieder oor hulle was, spreek die HERE.
  Jer 31:33 Maar dit is die verbond wat Ek n di dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle n God wees, en hulle sal vir My n volk wees.
  Wat was die ou verbond? Onderhou God se gebooie..

  Wat is God se nuwe verbond? God se ek gee My gebooie in hulle harte die keer.

  So wat het verander aan die verbond? Nie of die wet geonderhou moet word nie, net die plek waar die wet geskryf sal wees!!

  Die wet sal steeds onderhou word, die keer net omdat dit in hul harte geskryf is, en dit uit hulle sal vloei, instede van uit hul eie dade probeer doen!

  So wie se God wie sal vir Hom n volk wees? Wie is God se Israel?

  Kom ons kyk bietjie verder wat daar gese word oor wie God se Volk is:

  wat se Paulus oor die Jode van sy dag?

  Gal 4:25 want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabi en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny.
  Hy se die Jode van sy dag is deel van hierdie verbond wat die kinders van slawerny voorstel!

  En wat is hulle kondisie?

  Rom 10:3 Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie.
  Abraham het probeer om deur sy eie werke Verlossing vir die wereld te bring, nes die Israeliete die wet van God probeer hou het deur hul eie werke, en nes die Jode van Paulus se tyd hul eie geregtigheid probeer oprig het!

  MAAR NOU:
  Hoor wat se Paulus:

  Gal 4:31 Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye.
  Paulus verstaan hierdie 2 verbonde en hy se hulle is nie deel van hierdie verbond onder die slavin nie, maar hy se die Jode / Israeliete van sy dag is wel!!
  Wat se Paulus in werklikheid?

  Hy se die Jode van sy dag, was kinders van Hagar, en was nie regtig Jode nie!

  Hoekom nie? Want die Jode sal kinders van Isak wees! En die Jode van sy dag is nie werklik deel van die nuwe verbond nie!

  So is fisiese Israel van vandag die volk van God? Paulus se nie eers die Israel van SY dag was deel van God se volk nie, so verseker is vandag se Israel ook nie letterlik die volk van God nie!

  So wie IS dan die ware Jode en die kinders onder die verbond van Sara?

  Wie is die enigste ware saad van Abraham? Wie is die saad van Abraham wat die beloftes verdien wat aan Abraham gemaak is? Wie is die enigste saad wat die verbond onderhou het?

  Dit is Jesus alleen! (Daarom dat ek gese het daar was net een Ware Jood)

  So waar pas ons dan in die prentjie in?

  Joh 1:12 Maar almal wat Hom (Jesus) aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
  Joh 1:13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van n man nie, maar uit God gebore is.
  Wie is uit die wil van n man gebore? Ismael wat uit die wil van Abraham gebore is. So die wat Jesus aanneem, is kinders van die nuwe verbond.

  Jy sien, jy is nie n Jood of deel van Israel as jy so gebore is nie, jy word deel van Israel wanneer jy Jesus aanneem alleenlik!

  En vir die wat dit nie kan glo nie, hier is n paar verse wat dit so beaam:

  Rom 2:28 Want nie hy is n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dt is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;
  Rom 2:29 maar hy is n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is di van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.
  Rom 9:6 Maar ek s dit nie asof die woord van God verval het nie; want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie.
  Wat bedoel Paulus nie alle Israeliete is Israeliete nie? Hy verduidelik:

  Rom 9:7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word.
  Rom 9:8 Dit wil s, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.
  Jesus verduidelik hierdie dinge ook so in die volgende verse:

  Joh 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.
  As jy nie vry is nie, wat is jy dan? Dan is jy n slaaf. (Onder die verbond van Ismael)

  Hoe word jy dan vry?

  Joh 8:36 As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.
  Alleenlik deur Jesus te aanvaar, die ware Saad van Abraham, kan jy deel wees van God se volk en deel he aan God se beloftes!

  Die gesprek gaan verder, om ons beter te verduidelik:

  Joh 8:33 Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe s U dan: Julle sal vry word?
  Die Jode se vir Jesus ons IS die letterlike saad van Abraham!

  Het Jesus enige betekenis aan die letterlike geslag van Abraham gekoppel?? NEE, verseker NIE!

  Dit gaan verder:

  Joh 8:37 Ek weet dat julle die geslag van Abraham is.. (Jesus se Hy weet hulle is die letterlike afstammelinge van Abraham, maar wie se Jesus is hulle vader?)
  Jesus se vir hulle:

  Joh 8:41 Julle doen die werke van jul vader.
  Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader..
  Alhowel hulle letterlike afstamelinge van Abraham was, het dit niks beteken vir Jesus nie! Hoekom nie? Want wat maak van jou n ware afstameling van Abraham?

  Weereens Jesus se antwoord:

  Joh 8:42 En Jesus s vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefh, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.
  ALLEENLIK DEUR JESUS WORD JY N AFSTAMMELING VAN ISAK, EN WORD JY DEEL VAN ISRAEL, EN KAN JY DEEL HE AAN GOD SE BELOFTES AAN ABRAHAM!

  So as die Jode van vandag Jesus verwerp, word hulle as afstammelinge van Abraham gereken? Nee! Is hulle geregtig op enige beloftes wat God aan Abraham gemaak het? Nee!!

  wat het Jesus nog gese oor hierdie onderwerp. Die Samaritaanse vrou kom na Jesus en vra vir Hom:

  Joh 4:20 Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle s dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is.

  Joh 4:21 Jesus s vir haar: Vrou, glo My, daar kom n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie.
  Hoekom se Jesus dit?? Jesus se: geen meer heilige berge, geen meer heilige tempels ens ens nie, daar waar EK IS, dit is waar redding is!

  Nie op watse berg jy aanbid nie! Nie van watter geslag jy af kom nie! Alleenlik Jesus!!

  Net om seker te maak se Jesus ook vir haar wie is waarlik Israeliete:

  Joh 4:23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
  Die ware betekenis van n Jood/Israeliet word nie gevind in watter stam / bloedlyn hy gebore is nie, dit het NOG NOOIT vir God gegaan oor jou fisiese herkoms nie! God sou alle mense red deur een Saad, Jesus Christus, en wanneer jy Hom aangeneem het sal jy gereken word as n seun, en nie n slaaf nie!!

  Dan is jy n Israeliet, en het jy reg tot die beloftes van God...
  See how much the Father has loved us! His love is so great that we are called God's children---and so, in fact, we are! - 1John 3:1
  Gods true word!
  Believing it . Defending it . Proclaiming it .


 • #2
  Re: Waar staan ons met Israel?

  Die Moslems is die afstammelinge van Ismael. Jy het een ding reg, en dit is dat Jesus 'n Jood was, dit vandag nog is en altyd sal wees. Ons word deel van die geestelike Israel met wedergeboorte, maar almal buiten die Joodse volk (God se oogappel) is heiden nasies. Ja....hulle moet hulle ook tot God bekeer.

  Ek sien jy haal ook die vers aan wat so baie blankes aanhaal wat deel is van die Nuwe Israel visie naamlik "....hulle het die duiwel as vader.....". Jammer HH, maar ek dink nie jy verstaan Israel, die Jode of enigsins God se verbond met Abraham nie.

  Ek stel voor jy gaan besoek Professor Johan Malan se webtuiste. Daar is oneindig Woordgebaseerde lering oor Israel en al jou vrae sal daar beantwoord word.

  http://www.bibleguidance.co.za/

  Comment


  • #3
   Re: Waar staan ons met Israel?

   Originally posted by Johnny View Post
   Die Moslems is die afstammelinge van Ismael. Jy het een ding reg, en dit is dat Jesus 'n Jood was, dit vandag nog is en altyd sal wees. Ons word deel van die geestelike Israel met wedergeboorte, maar almal buiten die Joodse volk (God se oogappel) is heiden nasies. Ja....hulle moet hulle ook tot God bekeer.

   Ek sien jy haal ook die vers aan wat so baie blankes aanhaal wat deel is van die Nuwe Israel visie naamlik "....hulle het die duiwel as vader.....". Jammer HH, maar ek dink nie jy verstaan Israel, die Jode of enigsins God se verbond met Abraham nie.

   Ek stel voor jy gaan besoek Professor Johan Malan se webtuiste. Daar is oneindig Woordgebaseerde lering oor Israel en al jou vrae sal daar beantwoord word.

   http://www.bibleguidance.co.za/
   Die Moslems em Ismael het niks met mekaar te doen nie.

   Comment


   • #4
    Re: Waar staan ons met Israel?

    Johnny, HH het slegs uit die Woord van God aangehaal hierso. As hy die Ou Testament gekwoteer het, het hy die Nuwe Testament aangehaal wat verduidelik wat die ou Testament bedoel het sodat daar GEEN onsekerheid in die interpretasie daarvan kan wees nie. GEEN.

    Kyk nou na jou antwoord. Haal jy enige iets uit die Bybel uit aan om jou siening te staaf?
    Rugsteun jy enige van jou stellings met Bybelse getuienis?

    Nee en Nee

    Jy probeer ontwyk met irrelevansie teenstrydig met Galasiers 4:22-25 wat verduidelik wat bedoel was met die geskiedenis van Ismael/Isak:

    Originally posted by Johnny View Post
    Die Moslems is die afstammelinge van Ismael.
    Dan bring jy 'n Israel Visie-ding op ala Julius wat Niks te doen het met die relefansie van die vers nie, omdat hy in konteks gebruik word vir 'n verandering....
    Originally posted by Johnny View Post
    Ek sien jy haal ook die vers aan wat so baie blankes aanhaal wat deel is van die Nuwe Israel visie naamlik "....hulle het die duiwel as vader.....". Jammer HH, maar ek dink nie jy verstaan Israel, die Jode of enigsins God se verbond met Abraham nie.
    En dan, in plaas van om uit die Bybel uit jul "geloof" oor Israel te verduidelik, hardloop jy na.........mense toe!
    Originally posted by Johnny View Post
    Ek stel voor jy gaan besoek Professor Johan Malan se webtuiste. Daar is oneindig Woordgebaseerde lering oor Israel en al jou vrae sal daar beantwoord word.
    So jy steun eerder op wat mense jou vertel, as wat God jou self vertel in Sy woord?

    1Ti 6:3-5 As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, di is verwaand en verstaan niks nie, maar het n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense.
    Gaan lees weer HH se plasing. Nie uit 'n "ek-teen-die-wereld-oogpunt" uit nie, maar uit wat die Bybel ons vertel. Nie uit wat jou pastoor en prof Malan kwytraak nie, maar wat die Bybel ons vertel.

    Anders, vertel JY ons dan hoe die verse wat HH aangehaal het geinterpreteer moet word.
    Dit maak mos sin, dan nie?

    Comment


    • #5
     Re: Waar staan ons met Israel?

     Originally posted by johan777 View Post
     Die Moslems em Ismael het niks met mekaar te doen nie.

     Islam
     Ishmael is recognized as an important prophet and patriarch of Islam. Muslims believe that Ishmael was the firstborn of Abraham, born to him from his second wife Hagar. Ishmael is recognized by Muslims as the ancestor of several prominent Arab tribes and being the forefather of Muhammad.[25] Muslims also believe that Muhammad was the descendant of Ishmael that would establish a great nation, as promised by God in the Old Testament.[26]
     http://en.wikipedia.org/wiki/Ishmael


     Genesis 17:20 Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek sen hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ‘n groot nasie maak.
     Genesis 17:21 Maar my verbond sal Ek oprig met Isak wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.

     Comment


     • #6
      Re: Waar staan ons met Israel?

      Hierdie is werklik 'n baie moeilike onderwerp om te bespreek, en selfs nog moeiliker om agter die kap van die byl te kom.

      Ek het gisteraand 'n boek gelees van 'n baie bekende gelowige in SA en sal graag soos ek kans kry aanhaal wat sy opinie hieroor is.

      Ek dink ons almal stem saam dat God wel 'n verbond gesluit het met Abraham. 'n fisiese verbond. God het aan hulle 'n land van hul eie gegee.
      Ek glo ons almal stem saam dat Jesus as verlosser vir ons almal opgetree het, natuurlik eers vir die Jode, maar omdat hulle verhard was(vir 'n baie goeie rede), is die verlossing aan almal geoffer.
      Volgens die persoon was slegs 'n klein deel van die Jode verhard. Met een doel, en dit is sodat die Jode nie die ware Messias kon erken nie. Slegs na die kruisdood is die verharding weggeneem en die verlossing beskikbaar vir almal.

      Volgens die skrywer bevind ons onsself in die kerkperiode. Israel is huidiglik steeds nie van belang nie. Hulle nog versprei en verdeel. Volgens hom, met baie aanhalings uit Bybel, sal Israel(die huis van Dawid) wel herstel word, wel die senterpunt wees van die aarde, maar NA die kerkperiode, wanneer God 'n volk vir Homself geneem het uit die heiden nasies. Wanneer die volle getal heidenne bereik is. Dan sal God Homself weer ontverm oor Israel.

      Ek het hier 'n baie verkorte weergawe hier geplaas, sonder enige verwysings uit Bybel, sal graag as ek kans kry meer in diepte hier wil ingaan.

      My punt is, baie, baie moeilike onderwerp!!

      Comment


      • #7
       Re: Waar staan ons met Israel?

       Help my reg as ek verkeerd is asseblief, want ek is glad nie seker hieroor nie, maar soos ek dit verstaan was Ismael nie die ontstaan van Islam gewees nie. Was Ismael se nageslag nie ook gesen nie?       Was Islam daar voor Mohammed "die profeet" op die toneel verskyn het ?

       Comment


       • #8
        Re: Waar staan ons met Israel?

        Originally posted by Johnny View Post
        Die Moslems is die afstammelinge van Ismael. Jy het een ding reg, en dit is dat Jesus 'n Jood was, dit vandag nog is en altyd sal wees. Ons word deel van die geestelike Israel met wedergeboorte, maar almal buiten die Joodse volk (God se oogappel) is heiden nasies. Ja....hulle moet hulle ook tot God bekeer.

        Ek sien jy haal ook die vers aan wat so baie blankes aanhaal wat deel is van die Nuwe Israel visie naamlik "....hulle het die duiwel as vader.....". Jammer HH, maar ek dink nie jy verstaan Israel, die Jode of enigsins God se verbond met Abraham nie.

        Ek stel voor jy gaan besoek Professor Johan Malan se webtuiste. Daar is oneindig Woordgebaseerde lering oor Israel en al jou vrae sal daar beantwoord word.

        http://www.bibleguidance.co.za/
        Johnny. Jy het net een ding verkeerd en dit is dat Jesus 'n Joods sou wees. Judaisme het ong. eers 70 CE ontstaan. Jesus was wel 'n gebore Israeliet. Maar 'n Israeliet en 'n Jood is nie dieselfde ding nie. Daar was wel Judiers voor 70 CE, maar dit was 'n etniese naam vir diegene wat Abraham as fisiese stamvader gehad het en kindskap van God geclaim het op grond van wet, besnydenis en etnisiteit. Die evangelieskrywers en Paulus wys egter dat kindskap sedert Christus nie meer op etnisiteit, wet en besnydenis gegrond is nie. Daardie dimensies is alles vervul in Christus. Israel is die naam vir die volk van God voor Christus. Sedert Christus is die volk van God die gelowiges in Christus.
        Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

        Comment


        • #9
         Re: Waar staan ons met Israel?

         Waar in die Bybel staa n dit dat die kerk nou Israel is.As dit waar sou wees dan kan ek nog meer probleme sien Hoe gaan die kerk in die stamme verdeel word en wat van die land van Israel of word dit ook geestelike grond gebied.Ek weet net een ding verseker is dat God sal besluit wat en hoe,nie ons die mens nie.

         Comment


         • #10
          Re: Waar staan ons met Israel?

          Originally posted by trudie View Post
          Waar in die Bybel staa n dit dat die kerk nou Israel is.As dit waar sou wees dan kan ek nog meer probleme sien Hoe gaan die kerk in die stamme verdeel word en wat van die land van Israel of word dit ook geestelike grond gebied.Ek weet net een ding verseker is dat God sal besluit wat en hoe,nie ons die mens nie.
          Efesirs 2: "11 Daarom, onthou dat julle wat vroer heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, 12 dat julle in di tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wreld. 13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroer ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. 14 Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het 15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep 16 en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het." Hier bevestig Paulus dat daar geen verskil meer tussen Israel en die Kerk is nie, en dat ons as wedergebore Christene, Jode word wanneer ons in verbond met die Here staan.

          Verder skryf Paulus as volg aan die Christene in Rome: En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot heerlikheid, ons naamlik wat Hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene? Soos Hy ook in Hosa s: Ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem; en haar wat nie bemin is nie, beminde; en in die plek waar aan hulle ges is: Julle is nie my volk nie! daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God. (Rom 9:22-26). Petrus verklaar die volgende in 1 Petrus 2: Maar julle is n uitverkore geslag, n koninklike priesterdom, n heilige volk, n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroer geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. (1Petrus 2:9-10)
          Shama - A primitive root; to hear intelligently (often with implication of attention, obedience, etc.; causatively to tell, etc.): - X attentively, call (gather) together, X carefully, X certainly, consent, consider, be content, declare, X diligently, discern, give ear, (cause to, let, make to) hear (-ken, tell), X indeed, listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make a) proclaim (-ation), publish, regard, report, shew (forth), (make a) sound, X surely, tell, understand, whosoever [heareth], witness

          Comment


          • #11
           Re: Waar staan ons met Israel?

           Ek weet net een ding verseker is dat God sal besluit wat en hoe,nie ons die mens nie.
           Trudie, ek stem saam met jou. Laat ons op God vertrou en nie op mense nie.

           Psalm 118:8 "Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou."

           Ek probeer al sedert ek hier aangesluit
           Join Date:Mar 2009
           om mense se oe oop te maak aangaande God se volk die Jode en hulle beloofde land Israel, maar ek loop my teen 'n muur vas. As die Heilige Gees nie kan oortuig nie dan sal ons dit nog minder reg kry.

           Comment


           • #12
            Re: Waar staan ons met Israel?

            Originally posted by Johnny View Post
            Trudie, ek stem saam met jou. Laat ons op God vertrou en nie op mense nie.
            Dis nie wat jy hier ges het nie, Johnny:

            Originally posted by Johnny View Post
            Jy sien, uit my eie krag kan ek dit nie doen nie, daarom raadpleeg ek mense wat baie meer kennis as ek het. Ek verhef nie myself hier op die forum asof ek alles weet soos jy en jy alleen nie. Julle kommentaar oor ons videos se alles. Julle is die nie eerste of die laaste wat my leraars en ons gemeente sal verkleineer hier op die forum nie. Daar was al baie voor julle. Gelukkig kan ek my beroem op die volgende:
            Een van hierdie twee stellings is 'n leun, Johnny. In jou eerste stelling vertrou jy op God en op in jou tweede stelling vertrou jy op mense....Watter een van die twee was 'n leun? Sien, jy is nou in 'n situasie. Altwee kan nie die waarheid wees nie. As jy s jou tweede stelling is nie 'n leun nie, dan is jou eerste stelling 'n leun, want jou twee stellings is direk teenoorgesteld.

            Comment


            • #13
             Re: Waar staan ons met Israel?

             Originally posted by Ben Cronje View Post
             Dis nie wat jy hier ges het nie, Johnny:             Een van hierdie twee stellings is 'n leun, Johnny. In jou eerste stelling vertrou jy op God en op in jou tweede stelling vertrou jy op mense....Watter een van die twee was 'n leun? Sien, jy is nou in 'n situasie. Altwee kan nie die waarheid wees nie. As jy s jou tweede stelling is nie 'n leun nie, dan is jou eerste stelling 'n leun, want jou twee stellings is direk teenoorgesteld.
             Ag Ben.....julle SDA's is baie glad met die bek om met stellings en woorde te speel. Kyk vir 'n slag wat God te se het oor Sy land (Israel) en Sy volk (Jode) sodat jy kan wys word.

             Comment


             • #14
              Re: Waar staan ons met Israel?

              Originally posted by trudie View Post
              Waar in die Bybel staa n dit dat die kerk nou Israel is.As dit waar sou wees dan kan ek nog meer probleme sien Hoe gaan die kerk in die stamme verdeel word en wat van die land van Israel of word dit ook geestelike grond gebied.Ek weet net een ding verseker is dat God sal besluit wat en hoe,nie ons die mens nie.
              Hi Trudie.
              Die hele Romeine 11 verduidelik dit ook. So OOK die hele eerste plasing van HH op hierdie draad.
              So ook:
              Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
              Inteendeel, die HELE Galasiers 3 verduidelik dit ook aan die Galasiers wat nog aan die fisiese Israel vasgeklou het, soos Johnny.
              En wat noem Paulus hulle?
              Gal 3:1-2 o, Onverstandige Galsirs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se o Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig?
              en:
              Gal 3:3 Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?
              Dis nou Geestelike Israel, nie meer vleestelik nie.

              Hier is nog ‘n leidraad:
              Gal_3:8 En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke gesen word.
              Kom ons gaan soek dit:

              Gen 12:3 En Ek sal sen diegene wat jou sen, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde gesen word.
              Gen 18:18 terwyl Abraham tog sekerlik ‘n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom gesen sal word?
              Gen 26:4 En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde gesen word;
              En kyk wat s Paulus verder in Gal 3:
              Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
              Dis gaan nou oor 'n geestelike Israel, nie 'n fisiese Israel nie. Deur nog in 'n vleeslike, fisiese Israel te glo soos die Galasiers is on "fools" volgens Paulus.....
              Gal 3:3 Are ye so foolish?

              Comment


              • #15
               Re: Waar staan ons met Israel?

               Originally posted by Johnny View Post
               Ag Ben.....julle SDA's is baie glad met die bek om met stellings en woorde te speel. Kyk vir 'n slag wat God te se het oor Sy land (Israel) en Sy volk (Jode) sodat jy kan wys word.
               Ja Johnny, speel die man , nie die bal nie.
               As mens nie die feite agter jou het nie, is dit al opsie wat mens het; om die man te speel!

               Dis JOU EIE WOORDE wat ek kwoteer het hierso, Johnny. Watter een van jou EIE twee stellings was die leun?

               Comment

               Working...
               X