Announcement

Collapse
No announcement yet.

Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

  Wat ‘n Titel om ‘n draad mee te begin. Ek is deeglik daarvan bewus dat daar reeds ‘n paar drade met die onderliggende tema is. Maar hopelik is hierdie een anders, want hy begin van die ander kant af. Fila, as jy voel hy het nie miriete op sy eie nie, kan ons hom skuif na ‘n bestaande draad toe.
  Ek het ook ontdek mens kan net soveel op een slag op sit, so hierdie gaan in twee dele wees....
  Maar laat ek begin met ‘n vraag:

  Verskyn die woord Wegraping of Geheime wegraping in die Bybel?
  Die antwoord is ‘n absolute JA!!! Dit doen! Is dit goeie nuus? Kom ons gaan kyk:
  Jer 8:13 Saamskraap, wegraap sal Ek hulle,spreek die HERE. Daar is geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie, ja, die blare verdor. So het Ek ook vir hulle diť bestel wat dwars oor hulle sal gaan.
  Zep 1:2-3 Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af weg, spreek die HERE. Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die voŽls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja, Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die HERE.
  Wat sÍ die Engelse verse uit die KJV?:
  Jer 8:13 I will surely consume them,saith the LORD: there shall be no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade; and the things that I have given them shall pass away from them.
  Zep 1:2-3 I will utterly consume all things from off the land, saith the LORD. I will consume man and beast; I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumbling blocks with the wicked; and I will cut off man from off the land, saith the LORD.
  OOOOOHHHH. Wil ‘n mens deel wees van hierdie Wegraping? NEEEEEEE!
  Hier is Wegraping = Vernietiging.
  Maar ek wil graag hÍ julle moet hierdie in gedagte hou...

  Is die Wederkoms ‘n GEHEIME wederkoms??? Wat sÍ die Bybel?
  Open 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!

  “Kyk” beteken “Sien” is dit nie? Jip, want verder aan sÍ dit, “en elke oog sal Hom sien." So elke oog sal hom sien, selfs die wat Hom gekruisig het en AL DIE GESLAGTE van die aarde! Kom ons gaan nou van die eerste hoofstuk van Openbaring af na die laaste hoofstuk:
  Open 22:7 Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.
  Open22:12-13 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omťga,die begin en die einde, die eerste en die laaste.
  Open22:20 Hy wat dit getuig, sÍ: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!
  So die wederkoms kom en dit kom gou. Open 6, 11, 14 en 19 het dieselfde. So Openbaring sÍ dus Geskiedenis gaan in die klimaks eindig van Jesus se wederkoms! Dit is die klimaks waarin die hele Bybel van praat en dus in eindig. Reg? En in Openbaring is dit ‘n konstante tema as’t ware.
  Iemand het hier gesÍ dat 1 in elke 25 verse in die Nuwe Testament praat van die Wederkoms....

  Hoekom kom Jesus terug?
  Joh 14:1-4 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesÍ het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En waar Ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle.


  So die REDE vir die Wederkoms is sodat Hy ons kan kom haal om vir ewig saam met Hom te wees.

  HOE gaan dit gebeur??
  Met ‘n wegraping waar al die Christene weg gevat word en die res word agter gelaat om deur ‘n “7 Jaar verdrukking” te gaan?
  Of gebeur alles gelyk aan die einde met die Wederkoms?

  En hier kan ons ‘n baie groot les van die Jode leer!!!!! (Nee Johnny, ek pik nie op hulle nie! ):
  Die Jode het gewag (en gepreek oor) vir ‘n Messias vir meer as ‘n 1000 jaar. Hulle het uit gesien vir Sy koms! Hulle het daarvoor gebid en vertrou en hulle het van baie van die detail geweet van Sy koms. Hulle het dit geleer, gepreek en gepremofeer en toe......mis hulle Sy koms! Hoe kon dit gebeur? Dis amper nie denkbaar nie! En tog het hulle.
  Die antwoord lÍ daarin dat hulle die HOE verkeerd gehad het! Die manier van hoe Hy sou kom.

  En die moontlikheid is baie groot dat die Christen kerk vandag dieselfde fout kan maak. Die Jode het uitgesien na ‘n Millitere Messias wat hulle sou kom verlos van die Romeinse juk waaronder hul geleef het; hul vernederende diennaar-skap aan Rome. En ons wil nie dieselfde doen nie. Want daar is steeds miljoene Jode wat nog wag vir Jesus se eerste koms, terwyl ons wag vir Sy wederkoms.
  So, dit is belangrik dat ons die Wederkoms reg verstaan, is dit nie?

  HOE gaan Jesus Christus terug keer aarde toe met Sy wederkoms? En ook wanneer, RELATIEF tot eindtyd gebeure? Dit is baie belangrik!!
  Volgens die Bybel gaan dit gepaard gaan met 6 eienskappe:
  Sigbaar, Letterlik, Magtig, Hoorbaar, Onvermydelik en Vreugdevol.

  SIGBAAR:

  Hand 1:8-11 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judťa en SamarŪa en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat Hy dit gesÍ het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oŽ weg geneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sÍ: Galilťse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.


  So hier is 5 dinge in bogenoemde wat te doen het met sig. So 5 keer in hierdie verse het hulle...gesien! En dan: “sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.” So Jesus gaan terug keer OP DIE SELFDE MANIER. Of: die selfde manier as wat jy Hom sien gaan het is die selfde manier as wat Hy gaan terug kom.
  Dit is ‘n korrekte gevolgtrekking om te maak,is dit nie?
  Toe Hy weg is, was dit SIGBAAR. As Hy terugkom, sal dit SIGBAAR wees. Want: “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!- Open 1:7

  LETTERLIK:

  Onthou die Engele se woorde in Hand 1:11, dat “Hierdie Jesus” sal net so weer terug keer? So dis nie ‘n geheime storie nie.Dis sigbaar en ‘n letterlike Jesus. En dit is belangrik.

  MAGTIG:

  Luk 9:26 Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en diť van die Vader en van die heilige engele.

  Mens moet erken hierso, dis ‘n klomp heerlikheid en Glorie!
  Nou, net EEN engel se glorie alleen het die Romeinse soldate (geharde manne wat baklei en dood geken het) in ‘n toestand in gestuur wat Jesus se graf opgepas het:
  Mat 28:2-4 En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neer gedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword.

  EEN engel! En die Bybel sÍ daar is biljoene engele! Dink hoeveel te meer AL HIERDIE glorie gaan wees! En waar kry die engele hul glorie vandaan? Van God en Jesus Christus af, so dink as dit by kom! Mens hoef maar net 1 Tim 6:16 te lees. En Moses in Eks 33:18-23.
  Feit bly, dis GROOT!

  Mat 25:31 En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;


  HOORBAAR:

  Mat 24:30-31 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uit stuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
  1Co 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
  En trompette is nie bekend daarvoor dit hulle sagte instrumente is nie! Daarom is hulle altyd gebruik met aankondigings.

  1Th 4:16-17 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weg gevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

  Hier is ‘n geroep en ‘n trompet. Jip, dit gaan vir seker nie ‘n sagte storie wees nie!

  ONVERMEIDELIK:

  Psa 50:3-4 Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo, en na die aarde, om sy volk te oordeel:

  Hierdie glorie/heerlikheid van God word gesien as ‘n vuur.
  Heb12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

  Daardie lig om God wat mens nie kan nader nie.

  Psa 50:5-6 Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice. And the heavens shall declare his righteousness: for God is judge himself. Selah.

  So God gaan kom, en Hy GAAN NIE STIL WEES NIE!

  Mat 24:23 As iemand dŠn vir julle sÍ: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesÍ. As hulle dan vir julle sÍ: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

  En weerlig is so, selfs al is jou oŽ toe, kan mens hom sien deur jou ooglede. So mens hoef dit nie op die nuus te sit nie; ELKE oog sal Hom sien!
  Klink dit sovÍr asof ek oor die wegraping praat? Dit mag dalk nie so lyk nie. Maar ja, ek is. Mens moet die hele tema hÍ voor mens iets kan probeer isoleer! So jammer as dit so lank vat! Onthou, idees mag miskien populÍr wees, maar PopulÍr is nie noodwendig waar of BYBELS nie. Daarom al die Bybelverse...

  Mat 13:24-30 ‘n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesÍ: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weg gegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesÍ: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen.Toe sÍ die diensknegte vir hom: Wil u dan hÍ dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie.
  Mat 13:30Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ:
  Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

  Kyk weer mooi wat sÍ vers 30!!!! “Laat altwee saam groei”. TOT WANNEER? “tot die oes toe.” Hier is geen onduidelikheid nie! Laat altwee (nie net een nie!!!) saam (nie apart nie!!!) groei tot die oes toe (die een word nie voor die ander een ge-oes nie, reg tot en met die oes self toe!!!!). Inteendeel, “Wil u dan hÍ dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie” bevestig dit!
  En ons hoef nie te wonder wat is wat hier nie, Jesus self verklaar dit! En ek stel voor mens lees die volgende gedeelte ook baie mooi:

  Mat 13:36-43 Nadat Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesÍ: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En Hy het geantwoord en vir hulle gesÍ: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens, en die saailand is die wÍreld. Die goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wÍreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wÍreld: die Seun van die mens sal sy engele uit stuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.


  Kyk weer mooi na vers 30: “Maak eers die onkruid bymekaar”. So die “kinders van die Bose” word EERSTE bymekaar gemaak!!!! Vers 41-42 bevestig dit. Sit jy wat hier lees al regop?
  So eers nadat die sondiges verwyder is, sal die regverdiges skyn soos die son!!!!! Aldus Matt13.
  En onthou, ELKE oog sal hom sien! So hier is nie aparte ondervindings nie!
  Last edited by Ben Cronje; Dec 10 2012, 03:01 AM.

 • #2
  Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

  Met bogenoemde in plasing#1 in gedagte, hoe strook ‘n GEHEIME WEGRAPING hiermee?

  Hier het ons sovÍr gesien daar is niks geheimsinnigs nie. ELKE OOG GAAN HOM SIEN!!!!! : “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!"- Open 1:7
  Jip, selfs die van die verlede. En om dit te kan doen, moet almal nog hier wees, is dit nie?

  Dief in die nag:

  Mat 24:36 Maar van diť dag en diť uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
  Mat 24:43-44 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.
  Wat kom hierso soos ‘n dief? Die gebeurtenis of die tydsberekening? Volgens vers 44 is dit die Tyd!!!!! Dit kan nie die wederkoms self wees nie, want elke oog sal Hom sien. Ons het dit hier bo gedoen! Dit is die spesifieke TYD VAN DIE WEDERKOMS wat soos ‘n dief is. En dit is baie belangrik om te verstaan hierso!
  2Pe 3:10 Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.
  Dit sÍ nie die Here kom as ‘n dief nie!!! Dit sÍ die DAG van die Here kom soos ‘n dief. Afterall, “waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand” is vir seker nie ‘n GEHEIM nie!
  So die Here kom nie soos ‘n dief nie, die TYD (die dag en die uur) is soos ‘n dief......en hoekom verbrand? In die Glorie en Heerlikheid van God.
  God is ook nie hier om ons uit te vang nie. Onthou wat Jesus, Petrus en Paulus vir ons sÍ?
  KYK, SIEN, Hou dop! Dit sal nie ‘n verrassing wees vir die wat gereed en voorbereid is nie.
  Die wederkoms is ‘n verrassing vir die wat nie voorbereid is nie.
  Dan is die Wegrapings manne groot op die volgende :
  Een sal gevat word, die ander agter gelaat word om deur ‘n “7 jaar verdrukking” te gaan!!!!
  Die hele “Left Behind” reeks het sy naam van die volgende verse:
  Luk 17:34-36 Ek sÍ vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
  Volgens hul interpretasie, WIL JY GEVAT WORD?
  Wel, as jy in die Bybel glo wil jy VIR SEKER NIE weg gevat word NIE!!!!!!! Ja, jy’t reg gehoor! Hoekom nie? Kom ons kyk:

  Mat 24:36 Maar van diť dag en diť uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
  So hul lewens het gewoonweg aangegaan soos ons s’n vandag....
  Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
  Het Noag geweet die vloed was aan die kom? JA. Het die Sondaars geweet? NEE. Net soos die wederkoms.
  Merk ook hierso IN KONTEKS: WIE WORD WEG GEVAT? Die Sondaars. WIE BLY AGTER? Noag !!!!

  Mat 24:40-42 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
  Onthou, dit begin met: “so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.” En dan beskryf vers 24:40-42 die wederkoms!!
  So kom ons gaan maak seker in Genesis:

  Gen 7:21-23 En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voŽls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droŽ grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.
  So wie het agter gebly????? Noag en die saam met hom in die Ark. Wie is Weggeraap? Die Sondaars!!! Wil jy dus nog weggeraap wees?
  So in samevatting, in Matt 24: 36-42 vergelyk Jesus die Wederkoms met die vloed van Noag. Die vloed het gekom en al die Sondaars weg gevat. Noag en sy gesin het agter gebly. Een groep is weg gevat en een groep het agter gebly. En dan in die volgende vers na Noag sÍ Jesus in Matt 24: 40 daar sal mense weg gevat word en mense agter bly.
  Maar dit raak interessanter:

  Luk 17:26-27 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: hulle het geŽet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
  In Matt 24: 39 is die sondaars weg geneem, in Luk 17:26 is hulle VERNIETIG!!!! So die wat weg geneem is, is vernietig!
  Luk 17:34 Ek sÍ vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
  So wil jy “weggeraap” word, of agter bly? Ek weet EK wil agterbly!:
  Luk 17:37 En hulle antwoord en sÍ vir Hom: Waar, Here?...
  Let op wat vra die dissipels hierso! Jesus sÍ mense gaan weg gevat word. En die dissipels vra, Waarheen. Jy gaan nie waarheen vra oor mense wat agter bly nie, want jy weet waar hulle was en hul gaan steeds daar wees, want hulle het agter gebly. Jy vra waar word mense heen gevat. En die antwoord:
  ... En Hy sÍ vir hulle: Waar die liggaam lÍ, daar sal die aasvoŽls saamkom.
  OK. SÍ Jesus hier hulle word weg gevat Hemel toe, na glorie toe? NEE. Kyk waarnatoe word hulle weg gevat: “Waar die liggaam lÍ, daar sal die aasvoŽls saamkom.”
  “Supper of the Birds” soos die Bybel sÍ. Daar gaan niemand wees om die sondaars te begrawe nie en die voels gaan hulle eet. So hulle word nie na ‘n lekker plak toe weg gevat nie! Hul word weg gevat om vernietig te word!
  So, gebasseer OP DIE BYBEL, wil jy dus “weg geraap” word?
  Kom ons gaan nou weer terug na Matt 13 toe:
  Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
  Onthou, die maaiers is die Engele (vers 39). En Jesus sÍ vir die engele om EERS die sondaars bymekaar te maak, PRESIES soos dit was in die dae van Noag.
  Mat 13:47-50 Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring; en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die voleinding van die wÍreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
  So die slegtes word tussen die goeies uit geskei!!! En as jy die sondaars uithaal, wie bly oor? Die Regverdiges.
  Die Bybel is konstant hieroor!

  Mat 13:51 Jesus sÍ vir hulle: Het julle Šl hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord Hom: Ja, Here!
  Last edited by Ben Cronje; Dec 10 2012, 03:09 AM.

  Comment


  • #3
   Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

   Ben, ek stem saam met jou
   The LORD is my Miracle

   G_d was gracious He has shown favor


   Hope is a seed
   God plants in our hearts
   to remind us
   there are better things ahead.
   -Holley Gerth

   Comment


   • #4
    Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

    Volgens die Bybel gaan dit gepaard gaan met 6 eienskappe:
    Sigbaar, Letterlik, Magtig, Hoorbaar, Onvermydelik en Vreugdevol.


    Ek hou van die manier hoe jy bg uiteen gesit het Ben.

    Comment


    • #5
     Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

     So Ben, volgens jou is die wegraping al die sondaars wat verweider word? Dit is 'n interresante siening, maar klop nie lekker met 'n paar ander gedagtes nie. Baie mense verstaan dat die wegraping juis die Christenne is wat deur Jesus kom haal word. Deur die kerk weg te neem, word die Antichris dan ontbloot deurdat hy dan kan maak en breek soos hy wil, niemand om hom te keer.
     En dan glo daar heelwat Christenne dat die groot verdrukking daarna volg, soos die mens nog nooit beleef het nie, as gevolg van hierdie antichris wat met ystervuis regeer. Deur die wegraping mis die kerk hierdie verdrukking.

     Jou siening is net mooi anders om. Volgens jou sienning behoort daar wÍreldvrede en harmonie te heers as alle sondaars verweider word?

     Comment


     • #6
      Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

      RR, wat van die opsie dat die enigste "wegraping" die Godskinders is wat saam met Hom hemel toe gaan en die res hel toe ? ( Met ander woorde gee spesiale wegraping vir enige van die twee groepe nie )

      Comment


      • #7
       Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

       Ek stem saam met jou Ben. Net iets vinnig wat myself betref. Die eenvoudige boodskap van die Bybel skep 'n verwagting dat daar 'n wederkoms van Christus is en dat die hemel ons deel is. Die wegraping en gepaardgaande 1000-jarige vrederyk, neem hierdie fokus van die wederkoms en hemel se plek in. Diegene wat daarin glo is veel meer gemoeid met die wegraping en die 1000-jarige vrederyk, terwyl dit tog algemeen aanvaar kan word dat ons veel meer gemoeid moet wees met die wederkoms en die hemel. Dis die fokus op hierdie gebeure wat my pla, wat dan die wederkoms en hemel in die agtergrond skuif, nie die gebeure self nie...
       The Rapture

       My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
       but I must confess, donít worry
       the rapture is not before the Great Tribulation
       itís before Godís wrath!!!

       Because His wrath is not meant for you
       itís for all the people in the zoo
       think about it and refreshÖ
       you will see thereís no way out of here, in the flesh

       If you really believe, you will see
       the rapture is for you and me
       when we decide to leave from here
       that very day, oh! God adhereÖ


       Comment


       • #8
        Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

        Originally posted by Ta-An View Post
        Ben, ek stem saam met jou
        Die Bybel is verbasend duidelik en omonwonde hieroor, ne....
        Originally posted by Die Filadelfieer View Post
        Volgens die Bybel gaan dit gepaard gaan met 6 eienskappe:
        Sigbaar, Letterlik, Magtig, Hoorbaar, Onvermydelik en Vreugdevol.
        Ek hou van die manier hoe jy bg uiteen gesit het Ben.
        God se woord is ongelooflik Fila! Elke dag iets nuuts vir ons om te leer, nť. Hierdie was na aanleiding van nuwe dinge wat ek ook geleer het! So aan God al die eer.
        Originally posted by RR van Wyk View Post
        So Ben, volgens jou is die wegraping al die sondaars wat verweider word? Dit is 'n interresante siening, maar klop nie lekker met 'n paar ander gedagtes nie. Baie mense verstaan dat die wegraping juis die Christenne is wat deur Jesus kom haal word. Deur die kerk weg te neem, word die Antichris dan ontbloot deurdat hy dan kan maak en breek soos hy wil, niemand om hom te keer.
        En dan glo daar heelwat Christenne dat die groot verdrukking daarna volg, soos die mens nog nooit beleef het nie, as gevolg van hierdie antichris wat met ystervuis regeer. Deur die wegraping mis die kerk hierdie verdrukking.

        Jou siening is net mooi anders om. Volgens jou sienning behoort daar wÍreldvrede en harmonie te heers as alle sondaars verweider word?
        Hi RR. Nee, dis nie volgens my nie. Dit is volgens die Bybel!. Daarom het ek elke stelling gerugsteun met die in-konteks-Bybelverse.
        Originally posted by Ben Cronje View Post
        Met Ďn wegraping waar al die Christene weg gevat word en die res word agter gelaat om deur Ďn ď7 Jaar verdrukkingĒ te gaan? Of gebeur alles gelyk aan die einde met die Wederkoms
        Daarom glo ek in die tweede opsie hierso. Die Wegraping, gevolg deur Ďn 7 jaar verdrukking maak dood gewoon geen sin nie.
        Dit maak nie logies of prakties sin nie.
        Dit kan ook nie uit die Bybel uit gerugsteun word nie. Inelkgeval nie so reguit en onomwonde soos die teendeel nie.
        O ja, daar gaan vir seker Ďn tyd van groot verdrukking aan die eindtyd wees! Ďn Smeltkroes. Veral vanneer die anti-Sabbat wette intree. Maar GEEN wegraping nie!!!! Die antichrist, die RKK is ook lankal al hier. Hy hoef nie nog te kom nie.
        Lees weer die tweede plasing! Jesus is duidelik! Die goeie en bose saad moet saam groei TOT EN MET die oestyd! Dan kom Jesus met Sy engele. Hy stuur sy Engele af om die goddeloses te oes en te verwyder. Die grafte gaan oop van die gereddes en die lewende regverdiges word getransformeer. Al die regverdiges ontmoet Jesus dan saam in die lug.
        1Th 4:16-17 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met Ďn geroep, met die stem van Ďn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weg gevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
        Ek beoog nog plasings oor die 1000jaar ensomeer. Ook met Bybelverse wat ELKE stelling rugsteun.

        Na watter kant toe lÍ jou oorweging huidiglik, as ek mag vra RR?

        Comment


        • #9
         Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

         Originally posted by CFJ View Post
         Ek stem saam met jou Ben. Net iets vinnig wat myself betref. Die eenvoudige boodskap van die Bybel skep 'n verwagting dat daar 'n wederkoms van Christus is en dat die hemel ons deel is. Die wegraping en gepaardgaande 1000-jarige vrederyk, neem hierdie fokus van die wederkoms en hemel se plek in. Diegene wat daarin glo is veel meer gemoeid met die wegraping en die 1000-jarige vrederyk, terwyl dit tog algemeen aanvaar kan word dat ons veel meer gemoeid moet wees met die wederkoms en die hemel. Dis die fokus op hierdie gebeure wat my pla, wat dan die wederkoms en hemel in die agtergrond skuif, nie die gebeure self nie...
         Jy sÍ 'n baie waar ding, CFJ. Ons fokus moet op die Wederkoms wees. Paulus en almal het met Groot verwagting daarna uitgesien. Van daar af is ons by Jesus en dit is die belangrikste. Die duisend-jaar storie word ook geweldig mis-geinterpreteer.

         Ek beplan nog 'n bespreking daaroor. Maar soos jy sÍ, dis meer vir interessantheid as 'n fokus....

         Comment


         • #10
          Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

          Nou ja, ek stem natuurlik glad nie saam nie. Ek het vir jou videos .............

          Comment


          • #11
           Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

           Ben, om jou te antwoord na watter kant my oorweging lÍ... ek is werklik nog nie oortuig van enige sienning nie, so ek taamlik oop vir enige opsie. Ek luister maar net wat geleerde manne sÍ, wat natuurlik gepaard gaan met aanhalings uit die Bybel.

           Maar dit is natuurlik waar dit ingewikkeld raak. Alhoewel jou siening sin maak en by baie van jou Bybelverse pas, is daar ander wat presies dieselfde doen, wat Juis glo in 'n wegraping en dan natuurlik gepaste Bybelverse plaas wat hulle staaf.

           Vir my persoonlik maak dit nie regtig saak nie. Ek gaan beslis nie 'n bakleiery daaroor begin nie. Die wederkoms sal meer as genoeg wees vir my.

           As voorbeeld. Baie glo dat die gruwel wat in die tempel sal staan reeds gebeur het(Een van Daniel se profesiee). Toe 'n standbeeld van Zeus opgerig was waar die tempel gestaan het. Maar Blykbaar 'n hele paar jaar later het Jesus hierdie profesie van Daniel gekoppel aan 'n toekomstige gebeurtenis.

           So eerlikwaar weet ek laankal nie meer nie. Ek vorder net al hierdie inligting in, het 'n baie breŽ kennis van verskillende sienninge en verklarings, en op die einde van die dag sal ek sien wat gebeur.

           Comment


           • #12
            Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

            Originally posted by RR van Wyk View Post
            Ben, om jou te antwoord na watter kant my oorweging lÍ... ek is werklik nog nie oortuig van enige sienning nie, so ek taamlik oop vir enige opsie. Ek luister maar net wat geleerde manne sÍ, wat natuurlik gepaard gaan met aanhalings uit die Bybel.

            Maar dit is natuurlik waar dit ingewikkeld raak. Alhoewel jou siening sin maak en by baie van jou Bybelverse pas, is daar ander wat presies dieselfde doen, wat Juis glo in 'n wegraping en dan natuurlik gepaste Bybelverse plaas wat hulle staaf.

            Vir my persoonlik maak dit nie regtig saak nie. Ek gaan beslis nie 'n bakleiery daaroor begin nie. Die wederkoms sal meer as genoeg wees vir my.

            As voorbeeld. Baie glo dat die gruwel wat in die tempel sal staan reeds gebeur het(Een van Daniel se profesiee). Toe 'n standbeeld van Zeus opgerig was waar die tempel gestaan het. Maar Blykbaar 'n hele paar jaar later het Jesus hierdie profesie van Daniel gekoppel aan 'n toekomstige gebeurtenis.

            So eerlikwaar weet ek laankal nie meer nie. Ek vorder net al hierdie inligting in, het 'n baie breŽ kennis van verskillende sienninge en verklarings, en op die einde van die dag sal ek sien wat gebeur.
            Vir 'n 7 jaar verdrukking om plaas te vind, moet die Bruid van Christus weggeraap word. Nou as Ben nie glo dat daar 'n 7 jaar verdukking moet kom nie, dan val sy hele redenasie heeltemal uit die bus, maak nie saak of hy die hele Bybel aanhaal nie.

            Comment


            • #13
             Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

             Originally posted by Johnny View Post
             Vir 'n 7 jaar verdrukking om plaas te vind, moet die Bruid van Christus weggeraap word. Nou as Ben nie glo dat daar 'n 7 jaar verdukking moet kom nie, dan val sy hele redenasie heeltemal uit die bus, maak nie saak of hy die hele Bybel aanhaal nie.


             Johnny,
             Kom ons probeer hierdie draad 'n Bybelse draad hou met Bybels-gefundeerde argumente.
             Enige ander poste sal verwyder word sonder notifikasie.

             Jy is natuurlik welkom om bogenoemde opmerking met die Bybel as bron te staaf.

             Comment


             • #14
              Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

              Originally posted by Die Filadelfieer View Post
              Johnny,
              Kom ons probeer hierdie draad 'n Bybelse draad hou met Bybels-gefundeerde argumente.
              Enige ander poste sal verwyder word sonder notifikasie.

              Jy is natuurlik welkom om bogenoemde opmerking met die Bybel as bron te staaf.
              Sou dit regtig nodig wees? Ben het mos alreeds uit die Bybel met BAIE skrifverwysings gewys dat die 7 jaar verdukking tydens Jesus plaasgevind het, waarvan die kruisiging die middel daarvan was.

              Comment


              • #15
               Re: Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?

               Ben

               Die is vir my iets nuut om aan te dink, dat die gelowiges nog altyd agter gebly het, soos in die dae van Noag. Dit maak vir my sin alhoewel ek nog nooit so daaraan gedink het nie.

               Ek kon nog nooit Bybelse regverdiging kry oor die wegraping en duisend jaar vrederyk nie. Indien mens dit wou glo het dit meer vrae as antwoorde gelaat.

               Groete
               Kalahari

               Comment

               Working...
               X