Announcement

Collapse
No announcement yet.

1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

  Hallo julle.
  Na aanleiding van 'n vraag en 'n klaim wat ek gemaak het;
  Originally posted by RR van Wyk View Post
  Jou siening is net mooi anders om. Volgens jou sienning behoort daar wreldvrede en harmonie te heers as alle sondaars verweider word?
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  Oor die duisend jaar en die tweede dood van die sondaars en Satan se vernietiging sal ek later 'n lang plasing maak met al die verse, dan kan almal hul opinie daaroor gee, en kan ons dit lekker bespreek.
  Wel, hier is daardie plasing nou. En ongelukkig is hy baie lank. Maar ek wou dit so volledig moontlik maak as 'n begin. So dit strek oor drie plasings. Ek sien ook daar is al so hier en daar aan die onderwerp geraak, maar teensy ek dit mis gekyk het (wat heel moontlik is...), is daar nog nie n draad hieraan toe gewy nie. So hier is n lekker begin. Hierdie is hoe ek dit huidiglik verstaan, en ek klaim nie dat ek dit 100% reg verstaan nie! Wie kan tog so n klaim maak? Maar die lekker ding is, ek kan my verstaan weergee, en dan kan ons almal lekker daaroor gesls:

  Hand 17:31 omdat Hy n dag bepaal het waarop Hy die wreld in geregtigheid sal oordeel deur n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.
  Daar is dus geen onsekerheid wie hierdie man is nie. Dit is Jesus Christus!
  Hoog 3:17 Ek het in my hart ges: Gd sal die regverdige en die goddelose oordeel, want dr is n tyd vir elke saak en vir elke werk.
  En waar begin hierdie oordeel? Die oordeel begin by God se mense:
  1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

  Hoe werk ons oordeel? As ons na Jesus toe kom, kom ons onder oordeel:
  1Co 11:32 Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wreld veroordeel mag word nie.
  Ons is geneig om te dink die oordeel is waar ons elkeen soos 'n skoolkind voor die skoolhoof staan. Maar lees weer 1 Co 11:32. Inelkgeval;

  Maar net voor die wederkoms gaan daar n Verordening uit vanaf God:
  Open 22:11 Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.

  En dan kom daar 'n Vervolging/verdrukking van God se kinders soos nog nooit voorheen in die bestaan van die mens gewees het nie:
  Dan 12:1 En in di tyd sal Mgael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat n volk bestaan het tot op di tyd nie; maar in di tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.
  Let Wel: Geen 7 jaar verdrukking nie! Hoe lank hierdie verdrukking gaan wees laat die Bybel homself nie hieroor uit nie. Dit gaan wel wees tot die wederkoms. En
  dan,kort voor die Wederkoms, kom die plae:

  Open 15:1 En ek het n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.

  Die 1ste plaag tref die aarde, die 2de die see, die 3de die fonteine en riviere, die 4de die son, die 5de die troon van die dier (RKK), die 6de die Eufraat rivier en die 7de die Lug, i.e. aardbewing en hael (Open16:17). Gaan God Sy mense beskerm gedurende hierdie plae? JA!!!

  Psa 91:10 Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;
  Jes 26:20-21 Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan. 21 Want kyk, die HERE sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek; en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie.
  Jes 33:16 hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg; sy brood word hom gegee, sy water is gewis.
  En dan volgende gebeur dit:
  Open 20:1-6 En ek het n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toe gesluit en dit bo hom versel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei tot dat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

  Hier is nogal n belangrike punt wat in vers 6 genoem word: Die TWEEDE DOOD. Laat ons nie verder wonder nie, die Tweede Dood is Hel. Logika s vir mens dat as jy n Tweede Dood het, het jy ook n Eerste dood . Met ander woorde; om n Tweede keer dood te gaan, moes mens ook al n eerste keer dood gegaan het. Maak dit sin? Dit is tog wat Tweede impliseer; dat daar ook n Eerste was.
  En vers 5 is om dieselfde rede belangrik. Hoekom sal die Bybel s dat dit die EERSTE Opstanding is? Daar moet dus ook per deffinisie dan ook n tweede opstanding wees. Reg? Jesus self bevestig twee opstandings:
  Joh 5:28-29 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

  So een opstanding is tot die lewe en die ander opstanding tot die veroordeling of Tweede Dood.
  Wat ons dus sovr kan sien is dat die Millenium n periode is van Een Duisend Jaar wat begin met n EERSTE opstanding (met Jesus se Wederkoms) en eindig met n TWEEDE opstanding!

  Die Eerste opstanding:
  Vind plaas met Jesus se wederkoms en is die opstandingvan die Regverdiges:
  Open 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie


  DieTweede Opstanding:
  As die Eerste Opstanding die van die Regverdiges is, is die tweede dus die van die Verdoemdes/Onregverdiges/Godeloses.
  Wanneer Jesus terug keer met Sy Wederkoms, gaan daar basies 4 groepe mense op die aarde wees:
  Die Lewende Regverdiges
  Die Slapende Regverdiges
  Die Lewende Godeloses
  Die Slapende Godeloses

  Elke liewe mens wat leef en al ooit geleef het, kan in een van hierdie 4 katagorie pas. Daar is ook 5 Gebeurtenisse wat die Millenium begin en 5 Gebeurtenisse wat die Millenium eindig. Kom ons gaan kyk nou na die 5 gebeurtenisse wat die Millenium gaan begin en onthou, dis nie noodwendig in volgorde nie!!!:

 • #2
  Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

  5 Gebeurtenisse Wat die Millenium begin:

  Punt 1: Die Wederkoms van Jesus Christus is die begin van die Millenium.
  1Th 4:15-17 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
  Hier uit kan ons dus sien dat daar wel Lewende Regverdiges gaan wees met Jesus se wederkoms. Hulle is soos Elia en Henog wat nie die dood sal sien nie. Die Engels daarvoor is “Translated”. En dan is daar Ontslapenes. Paulus s dan ook dat die lewendes nie die dooies VOOR sal wees nie! Inteendeel, in die volgende vers s hy dat met die trompet sal die wat in Christus gesterf het EERSTE sal opstaan. (“Open 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie”). Kyk wat s die volgende vers dan: “Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.”
  Hierdie vers is voorwaar gelaai! Ons sal Jesus SAAM in die lug ontmoet. Let wel, Saam. En dan sal ons ALTYD by die Here wees. Amen!
  Met Jesus se Wederkoms dus vind die opwekking van die Regverdiges plaas. Maak dit Bybels sin sover?

  Punt 2: Die Opstanding van die Regverdiges is dus die tweede gebeurtenis.

  Punt 3: Die “Translation”/Opraping van die Lewende Regverdiges om Jesus saam met die opgewekte Regverdiges in die lug te ontmoet:
  1Co 15:51-53 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
  Ons het dus nou na twee van die 4 groepe al gekyk. Die Lewende en Opgewekte Regverdiges. Wat word van die Onregverdiges/Godeloses? Wel, dit bring ons by punt 4;

  Punt 4: Die Lewende Onregverdiges word gedood. Deur die Glorie van Sy Wederkoms. Soos ek reeds voorheen genoem het, moes Moses beskerm word toe Hy vir God vra om Hom te sien. Hy moes Moses in die skeur van ‘n rots wegsteek, Sy hand oor hom hou en Sy rugkant wys.
  Eks 33:20 Verder het Hy ges: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie.
  Dink hoeveel meer glorie met die wederkoms! Soos ek dit dan ook hier onder bespreek het:
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  MAGTIG
  Luk 9:26 Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en di van die Vader en van die heilige engele.
  So die Lewende Onregverdiges word gedood deur die kataklismiese gebeurtenisse en die Glorie van Jesus se wederkoms.
  1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?
  Wat sal die lot wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Dit word beantwoord:
  2Th 1:7-8 en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,
  Net vir interessantheid, wraak op die wat nie aan die Evangelie GEHOORSAAM is nie. Jip, Jesus se Evangelie gaan oor Genade en Gehoorsaamheid. Nie gehoorsaamheid om gered te word nie, maar gehoorsaamheid omdat ons gered is. Maar terug by die tema:

  So die Lewende Onregverdiges word gedood met die Glorie van Jesus se wederkoms. Insluitend die Antichris...
  2Thes 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,
  Wat gebeur met die Slapende Onregverdiges/Godeloses met die Wederkoms? Niks, hulle hou aan slaap. Tot die Tweede Opstanding toe! Dit maak mos sin. Die Eerste Opstanding is vir die Regverdiges en die Tweede Opstanding vir die Onregverdiges/Godeloses. Daarom is daar geen punt in dat iets nou al (i.e. met die Wederkoms) met die Slapende Onregverdiges/Godeloses gebeur nie. Hulle bly Slaap tot die einde van die 1000 jaar. Maak dit sovr sin?

  Open 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.
  Sovr hoop ek alles maak logies Bybels sin....dit doen immers vir my

  Punt 5: Satan word gebind vir ‘n Duisend jaar lank.
  So hierdie is die gebeurtenisse wat plaasvind aan die begin van die Millenium.
  Iets om net weer te noem is dat Satan met ‘n Ketting gebind word (Open 20:1-3). Kan mens ‘n spirituele wese met ‘n letterlike ketting vas bind? Nee. As iemand my iets vra en ek s ek kan ongelukkig nie help nie, my hande is gebind!, is my hande letterlik gebind of beteken die gesegde iets anders? Jip, dit beteken ek is magteloos om te help met hierdie spesifieke saak as gevolg van omstandighede.
  Selfde hierso. Satan word gebind met ‘n ketting van Omstandighede. Sien, Satan se doel is om mense te mislei en sodoende te vernietig, want hy soek volgelinge om hom te gehoorsaam en te aanbid en te dien! Dit word hieronder breedvoerig bespreek, volg net my kwotasie:
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  Jip, dit gaan Outoriteit en dus aanbidding. En deel van aanbidding is gehoorsaamheid.
  Of lees plasings #184, 192 en 194 hierso. (http://bibleforums.org/showthread.php/240220-Hoekom-soveel-antichriste/page13)

  So, Satan se bestaan draai om mense. Maar waar is die mense op hierdie stadium? Wel, die Lewende Regverdiges en Opgewekte Regverdiges is saam met Jesus. Die Lewende Godeloses is gedood en die dooie Godeloses is steeds....dood. So Satan het skielik NIEMAND om te mislei en te vernietig nie, so hy is nou gebind deur ‘n ketting van omstandighede. Want daar is NIKS wat hy kan doen nie!
  Open 6:15-17 en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse ges: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?
  Jip, met die wederkoms gaan die Godeloses stres net voor hul gedood word. Hulle het nie hul geloof in Jesus gesit nie, en is nou bang vir Hom. En die aarde skud!!! Dis ‘n katastrofe!!! En die Sondaars hardloop en skuil!

  2Pet 3:10 Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.
  Jesaja beskryf die Millenium soos volg:
  Jes 24:19-22 Die aarde word geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aan wankel, die aarde word geheel en al geskud. Die aarde waggel geheel en al soos ‘n dronkaard en swaai heen en weer soos ‘n naghut; en sy oortreding is swaar op hom; en hy sal val en nie weer opstaan nie. En in di dag sal die HERE besoeking doen oor die lerskare van die hoogte in die hoogte en oor die konings van die aarde op die aarde; en hulle sal opgesluit word soos gevangenes opgesluit word in ‘n kuil en bewaar word in ‘n kerker; maar n baie dae sal daar op hulle ag gegee word.
  Die Nuwe KJV s; “after many days they will be punished”. Die aarde gaan toetaal vernietig wees na die wederkoms. Berge en eilande val in die see ens. Al wat oorbly op die aarde is Satan en sy demone. Gebind met kettings van omstandighede.
  Jeremia vergelyk die aarde na die Wederkoms met Genesis 1:2 net voor die skepping. Lees Jer 4:23:

  Jer 4:23-26 Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud. Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die vols van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk, en die land van tuine was ‘n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die HERE, voor sy toorngloed.
  So weereens lyk die aarde soos hy gelyk het in die begin. Maar hy praat nie hier van die skepping nie, maar van Post-Wederkoms, want als is vernietig “voor Sy Toorngloed”. God maak egter nie ‘n einde aan die aarde nie. Want iets gaan gebeur aan die einde van die Duisend jaar...

  Jer 4:27 Want so s die HERE: Die hele land sal ‘n wildernis word, alhoewel Ek daar geen einde aan sal maak nie.
  Let ook op die volgende:

  Jer 25:33 En die wat deur die HERE verslaan is, sal di dag l van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.
  Jip, daar is niemand om hulle te begrawe nie. Die Regverdiges is nou saam met Jesus in die Hemel. Wat maak hulle daar?

  Open 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.
  Ons lees ook twee verse aan:
  Open 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.
  Jip, die Regverdiges is in die Hemel. Vir ‘n Duisend jaar lank. En belangrik: “Aan hulle is die oordeel gegee”.
  Vraag: As Jesus kom met die wolke en Hy skei die Regverdiges van die onregverdiges met Sy wederkoms, want alle Oordeel is aan Hom gegee, dan het die oordeel mos reeds plaasgevind vir Jesus om die skeiding te kan maak. Reg? So watse oordeel word aan die Regverdiges gegee?

  1Co 6:1-3 Durf iemand van julle wat ‘n saak teen ‘n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wreld sal oordeel nie? En as die wreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?
  So Paulus s hier die heiliges sal die wereld oordeel. Die heiliges sal selfs Engele oordeel!!! So al die sondaars/onregverdiges is dood. Doodgemaak of het net dood en in die graf gebly. Die regverdiges is in die hemel, en die aarde is ‘n woestyn. En hier, in die hemel, is die regverdiges besig om te oordeel (en aan hulle is die oordeel gegee – Open 20:4). Wat oordeel hulle? Lees weer 1 Kor 6:2-3.

  Wanneer jy in die Hemel kom gaan daar 3 verrassings wees:
  1: Jy is daar.
  2: Sekere van die mense wat jy oor seker was daar gaan wees, gaan nie daar wees nie!!
  3: Sekere van die mense wat jy gedink het nooit daar gaan wees nie, GAAN daar wees!!

  Ek glo ons gaan baie vrae h in die hemel. Ons almal het alreeds vrae soos dit is. So byvoorbeeld gaan mens vir God kan vra, “maar hoekom is so en so nie hier nie”, en God sal s, “Wel, kyk in die BOEK! Daar’s die redes...nie om God se oordeel te verander nie, maar om te kan s:
  Open 15:3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en ges: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u we, o Koning van die heiliges!
  Open 16:7 En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor s: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele.
  Of wat van hierdie vraag: Wat van die duiwel? God het geweet die Engel Lusifer gaan val, Satan word en sonde doen. Hoekom het Hy dit toegelaat? En God sal byvoorbeeld s, “Laat Ek jou wys, Kom kyk in die boek...
  Want onthou:” Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie – 1 Kor 6:3”. Die duiwel was die engel Lusifer, wat toe geval het. Die punt is, ons gaan kan kyk na die besluite wat God gemaak het! Nie om dit te verander nie, maar om te s: “Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u we, o Koning van die heiliges!” – Open 15:3.

  Verstaan wat ek probeer s hierso? Dit vertel ons iets ongeloofliks van God: Hy gaan nie ‘n “finale” oordeel voltrek oor die Sondaars nie voor Hy totaal en al tevrede is dat AL Sy regverdiges verstaan dat al Sy oordele waaragtig en regverdig is nie! Iets amper soos ‘n Regs Hersiening dalk???
  Last edited by Die Filadelfieer; Jan 9 2013, 05:50 AM. Reason: maak skakels reg op Ben se versoek

  Comment


  • #3
   Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

   Dan is die 1000 jaar verby. En dit word, soos vroer genoem, afgesluit met ook 5 Gebeurtenisse:

   Punt 1: Nuwe Jerusalem daal neer uit die Hemel:

   Sag 14:3-4 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen di nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. 4 En in di dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem l, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
   Watter Jerusalem is dit? Al die stede was met die Wederkoms vernietig?
   Hier bly Jesus nie in die lug sodat die regverdiges Hom daar ontmoet nie, want hulle is reeds by Hom sedert die Wederkoms. Hier kom Hy SELF af na die sondige aarde toe. En soos Sy Voete (Jesus is sonder sonde) aan die aarde (VOL SONDE) raak, skeur dit oop en vorm ‘n dal (vlakte) wat gereinig is deur Hom...vir wat? Vir iets om af te kom! Wat moet afkom?
   Open 21:1-3 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. 2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor s: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.
   Onthou, al die Regverdiges is mos by Jesus en dus in die Nuwe Jerusalem. Nou is daar twee groepe op die aarde. Die Regverdiges in die nuwe Jerusalem en die opgewekte Godeloses...punt 2


   Punt2: Die Sondaars/Onregverdiges word opgewek:

   Open 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie...

   Punt 3: Satan word vry gelaat:

   Rev 20:7-8 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; 8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.
   Dink daaraan, dit is logies. Want onthou, Satan was vas gevang met ‘n Ketting van Omstandighede. En die omstandighede was dat daar geen mens meer was wat hy kon mislei en vernietig deur aanbidding tot hom nie! MAAR nou is die Sondaars weer opgewek! Skielik is daar weer mense en die Satan se “kettings van omstandighede” is dus verwyder. Ek persoonlik glo die eerste ding wat satan vir die opgewekte Godeloses gaan s is: “Kyk, ek Satan het julle opgewek!” Hy is mos die vader van die leun, is dit nie?
   Snaaks, die duiwel het ‘n 1000 jaar gehad om oor alles te dink, en steeds kom hy nie tot ander insigte nie. Die eerste ding wat hy doen toe daar weer mense is, is om te mislei!!!
   En daar kom dan ‘n oorlog wat teen die Gog en Magog gevoer word.....
   ‘n Interessante gedagte:
   Na die opwekking van die Onregverdiges en die neerdaal van die Nuwe Jerusalem, sal al die mense wat al ooit op die aarde gelewe het, gelyk en lewendig op die aarde wees! Dink hoe baie mense dit gaan wees! Die Regverdiges Binne in die Nuwe Jerusalem, en die Onregverdiges Buite!

   Punt 4: Die Sondaars/Onregverdiges word vernietig:

   Open 20:9-10 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. 10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.
   Oba 1:15-16 For the day of the LORD is near upon all the heathen: as thou hast done, it shall be done unto thee: thy reward shall return upon thine own head. For as ye have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually, yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been.
   So hulle het probeer om die Nuwe Jerusalem te vat met Mag!! Kan jy dit glo. Die duiwel het hul oortuig dat dit haalbaar is. En met soveel euwel generaals en diktators uit al die eeue van die mens uit ('n euwel 'dream-team'), het hy nie ‘n tekort van “Top Brass” gehad in sy euwel leer nie! Jip, as enige iemand verlore gaan is dit nie omdat God jou nie wou aanvaar nie, dit is omdat daardie mens nie God wou aanvaar nie! Want God wil h dat alle mense gered moet word. So hulle omsingel die stad om te vat met geweld wat hulle nie wou ontvang deur Genade nie! !
   En vuur kom van die hemel af en vernietig hulle!

   Open 20:14-15 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.
   Wat is die poel van vuur? Dit is die vuur wat uit die hemel neerdaal om hul te vernietig. Dit word volledig hier bespreek in plasings #133.

   Feit bly staan, in die eerste dood is hulle...dood. In die tweede dood is hulle....dood. Maar eers gaan hul die knie voor God moet buig:
   Jes 45:22-24 Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die aarde! Want Ek is God, en daar is geen ander nie. 23 Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit my mond, ‘n woord wat nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal neerbuig, by My elke tong sal sweer. 24 Hulle sal van My s: Alleen in die HERE is volle geregtigheid en sterkte; na Hom sal hulle kom; maar hulle almal sal beskaamd staan wat op Hom toornig is.
   Rom 14:11 Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, s die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely.
   Job 21:30 dat die kwaaddoeners gespaar word op die dag van ondergang, dat hulle weggelei word op die dag van grimmigheid?
   Die Duiwel word natuurlik saam met die Sondaars/Onregverdiges vernietig:
   Eze 28:16 Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o grub wat beskut!
   Eze 28:18 Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die o van almal wat jou gesien het.

   Punt 5: Die Aarde word nuut gemaak:

   Jes 65:17 Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.
   Jes 66:22 Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.
   2Pe 3:13 Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.
   Open 21:1 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.
   Open 21:5 En Hy wat op die troon sit, het ges: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my ges: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.
   Wel, hierdie is my verstaan hiervan. Want dink julle? Maak dit Bybels sin?
   Last edited by Die Filadelfieer; Jan 9 2013, 05:52 AM. Reason: herstel skakel op Ben se versoek

   Comment


   • #4
    Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

    Ben, dankie, dit lyk interessant. Ek sal dit graag mooi wil lees net sodra ek weer terug is voor 'n normale grootte skerm.

    Comment


    • #5
     Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

     Comment


     • #6
      Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

      Johnny, wat het jy nou net hier geplak? Jy's welkom om jou insette hier te lewer vir of teen die Titel UIT die Bybel uit. Maar om net prentjies te plak sonder woorde???? Dis SPAM.....

      Comment


      • #7
       Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

       Originally posted by Ben Cronje View Post
       Johnny, wat het jy nou net hier geplak? Jy's welkom om jou insette hier te lewer vir of teen die Titel UIT die Bybel uit. Maar om net prentjies te plak sonder woorde???? Dis SPAM.....
       Dit is jou hele 3 plasings in een prentjie. Oulik ne?

       SKAKEL:
       http://www.raptureforums.com/ClarenceLarkin/index.cfm

       Comment


       • #8
        Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

        Originally posted by Johnny View Post
        Dit is jou hele 3 plasings in een prentjie. Oulik ne?

        SKAKEL:
        http://www.raptureforums.com/ClarenceLarkin/index.cfm
        Nee, Johnny. Dit is ongelukkig nie, al het jy dit dalk goed bedoel. Miskien moet jy weer my plasings gaan lees. Daar is geen plek in vir dispensasies, 'n wegraping en 7 jaar verdrukking, 'n 1000jaar vredesryk op aarde waarin Fisiese Israel die hoof van al die nasies is en sulke onbybelse dogma's (waarvan jou prent vol van is) nie! Inteendeel, Jou prent is ongelukkig bitter ver verwyderd van die 3 plasings wat ek geplaas het met Bybelse rugsteun vir elke stelling daarin gemaak.

        Ek het wel jou skakel gevolg en die opskrifte gelees en moet ongelukkig daarvan verskil. Hier is vir jou 'n skakel om te volg waarin ek verduidelik hoekom ek van jou verskil. Klik net hierop in plasings #86 en 87. Ook hierop in plasings # 91, 92 en 93!

        Comment


        • #9
         Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

         Originally posted by Ben Cronje View Post
         Nee, Johnny. Dit is ongelukkig nie, al het jy dit dalk goed bedoel. Miskien moet jy weer my plasings gaan lees. Daar is geen plek in vir dispensasies, 'n wegraping en 7 jaar verdrukking, 'n 1000jaar vredesryk op aarde waarin Fisiese Israel die hoof van al die nasies is en sulke onbybelse dogma's (waarvan jou prent vol van is) nie! Inteendeel, Jou prent is ongelukkig bitter ver verwyderd van die 3 plasings wat ek geplaas het met Bybelse rugsteun vir elke stelling daarin gemaak.

         Ek het wel jou skakel gevolg en die opskrifte gelees en moet ongelukkig daarvan verskil. Hier is vir jou 'n skakel om te volg waarin ek verduidelik hoekom ek van jou verskil. Klik net hierop in plasings #86 en 87. Ook hierop in plasings # 91, 92 en 93!
         Wel, hierdie is my verstaan hiervan. Want dink julle? Maak dit Bybels sin?
         Jy is reg Ben.....ek het dit nie snaaks bedoel nie. Ek het net op jou versoek in Plasing #3 gereageer sonder om lang aanhalings op die internet te plaas wat ek verbied is om te doen. Dus....1 prentjie wat my siening verduidelik sonder enige opstelle.

         Comment


         • #10
          Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

          Originally posted by Johnny View Post
          Jy is reg Ben.....ek het dit nie snaaks bedoel nie. Ek het net op jou versoek in Plasing #3 gereageer sonder om lang aanhalings op die internet te plaas wat ek verbied is om te doen. Dus....1 prentjie wat my siening verduidelik sonder enige opstelle.
          OK. Terwyl jy nou op 'n rol is en vrae antwoord: Die tweede vraag wat ek gevra het in die stukkie wat jy kwoteer het:

          Wel, hierdie is my verstaan hiervan. Want dink julle? Maak dit Bybels sin?
          Beantwoord die vraag in groen dan ook. Wys vir my Bybels waar ek iets uit konteks uit kwoteer het, waar ek dit verkeerd verstaan het, en met Bybelverse waar joune reg is..... Jou nuwejaars voorneme is mos om Jesus (en dus Sy Woord, die Bybel) eerste te stel. Hier is 'n goeie plek om te begin

          Comment


          • #11
           Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

           Originally posted by Ben Cronje View Post
           OK. Terwyl jy nou op 'n rol is en vrae antwoord: Die tweede vraag wat ek gevra het in die stukkie wat jy kwoteer het:           Beantwoord die vraag in groen dan ook. Wys vir my Bybels waar ek iets uit konteks uit kwoteer het, waar ek dit verkeerd verstaan het, en met Bybelverse waar joune reg is..... Jou nuwejaars voorneme is mos om Jesus (en dus Sy Woord, die Bybel) eerste te stel. Hier is 'n goeie plek om te begin
           Ek is bly jy lees my plasings. Ongelukkig sal ons vir die res van die jaar vashaak op die punt want jy glo nie dieslfde as ek nie, maak nie saak hoeveel verse ek plaas nie want jy het altyd 'n ander verduideliking. Dus.....aanvaar maar net dat ek nie saamstem met jou siening nie. Die eerste groot probleem tussen jou siening en die op die prent is dat LARKIN (en ons) die 7 jaar verdrukking (Daniels 70th week) op die regte plek sit en jy sit hom by Jesus se kruisiging. Kan jy die delema sien? Nee......dit sal nooit werk om met jou te debateer nie. Ja....daar is 'n 1000 jarige vrederyk na die wederkoms....na die 7 jaar verdrukking. Dit is jou vraag en dit is my antwoord.

           Jou nuwejaars voorneme is mos om Jesus (en dus Sy Woord, die Bybel) eerste te stel.
           100% korrek. Jesus eerste en nie Ben Cronje nie.....en daarom gaan ek nie in 'n woordewisseling betrokke raak nie. So help my God.

           Comment


           • #12
            Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

            Originally posted by Johnny View Post
            Die eerste groot probleem tussen jou siening en die op die prent is dat LARKIN (en ons) die 7 jaar verdrukking (Daniels 70th week) op die regte plek sit en jy sit hom by Jesus se kruiseging.
            Ek sit hom nie daar nie, Johnny. Die Bybel self sit hom daar en gee ook die rede hoekom:

            Dan 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. 26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
            Dan 9:25 Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. 26 And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.
            Maak die somme, Johnny. Na die 69 weke (met ander woorde in die 70ste week) word die Messias in die middel van die week afgesny (gekruisig). In die middel van die 70ste week, Johnny. Dis wat die Bybel SELF s, Johnny.

            Julle s dus die Bybel het ‘n fout gemaak. Julle weet beter?

            Comment


            • #13
             Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

             Ben, baie dankie vir 'n mooi uiteensetting. Ek verstaan dit grotendeels dieselfde vanuit die Bybel, maar ek het 'n persoonlike probleem met:
             Originally posted by Ben Cronje View Post
             Iets amper soos ‘n Regs Hersiening dalk???
             Ek en Philip dT het 'n tyd terug ook al daaraan geraak en ek kon nog net nie my verstand daar rondom kry nie. Met alle respek ges klink die 'nagaan van hofbevindinge' vir my uiters vervelig en 'n duisend jaar klink darem vir my baie lank drvoor. Ek berus vir eers maar by:
             Want nou sien ons deur ‘n spiel in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.
             (1Co 13:12)

             Comment


             • #14
              Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

              Hi SoS. Ek glo ook nie dit is al wat gedurende hierdie 1000 jaar met ons gaan gebeur nie en stem ook saam met 1 Cor 13:12. God het juis nog baie dinge om ons te leer. Dit kan alles gedurende die 1000 jaar gebeur......
              Baie dankie vir jou eerlike en opregte terugvoer hierso...

              Comment


              • #15
               Re: 1000 jaar/Millenium...Is daar so iets?

               Dankie vir die plasing Ben, ek kan sien dit moes baie moeite en tyd gevat het...

               Ek stem natuurlik saam en dit maak vir my Bybels sin..

               Soos jy gese het, die enigste rede hoekom ons "oordeel", is om te sien dat God altyd regverdig was... (Die dat ek nie kan glo dat van ons gekies is om gered te word, en ander gekies is vir die verderf nie)

               God weet ook dat ons na die lewensboek sal kyk, en ons sal elke keer sien dat Hy regverdig was.
               God doen dit nie vir Homself nie, die 1000 jaar is vir die wat gered is, sodat hulle trane kan stort oor die wat hulle dalk lief gehad het, wat nie daar is nie..Alhowel hulle sal sien dat God se oordeel oor daardie mense ook regverdig was.

               Rev 21:4 En God sal al die trane van hulle o afvee,
               Ek kry skoon n knop in my keel as ek dink die God van hierdie heelal, gaan by elkeen van ons sit, en ons trane afvee wanneer ons hartseer is om te sien sekere mense is nie daar nie. Wat n liefdevolle God

               En dan belowe Hy na die 1000 jaar sal daar geen trane en hartseer meer wees nie...

               Ai ek kan nie meer wag nie..

               HH
               See how much the Father has loved us! His love is so great that we are called God's children---and so, in fact, we are! - 1John 3:1
               Gods true word!
               Believing it . Defending it . Proclaiming it .

               Comment

               Working...
               X