Announcement

Collapse
No announcement yet.

Jesus en Israel

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Jesus en Israel

  Hallo julle.

  Ek sien die drade is biedjie stil en kort daar dalk iets nuwerigs...Ek het baie onlangs n baie interessante praatjie gehoor. Die inhoud was iets waaroor ek nog nooit so daaroor gedink het nie. Dit het my eerlikwaar aan die dink gesit. Dit handel oor Jesus relatief tot Israel. So ek wil graag hierdie praatjie met julle deel oor twee plasings en oop gooi vir moontlike bespreking:

  Profesie vandag word in twee hoofstrome genterpreteer;

  Die een hoofstroom is Letterlike Israel gesentreerd.
  Hierso word gefokus op Nationale Israel, die land, en God se Ou Testamentiese-, ou Verbond beloftes aan Letterlike Israel. Daar word ook dan onder n vergrootglas gekyk na wat spesifiek in Israel vandag gebeur. En as mens na die huidige politieke klimaat kyk, gaan baie van hierdie baie moeilik wees, as gevolg van al die rolspelers. Toe word n nuwe konsep ontwerp om van hierdie ooglopende probleme uit die weg te ruim: Die Geheime Wegraping.

  Want die enigste manier hoe al die beloftes, soos verstaan deur hierdie groepering, kan vervul word met n Letterlike Israel, is dat God se Kerk eers uit die weg geruim moet word. En omdat dit God se Kerk is, kan mens hulle slegs uit die weg ruim deur hul in die hemel te kry, en die wegraping is die enigste manier. Hoe Bybels dit sin maak en is kan elkeen vir hulself besluit deur die debat te gaan kyk hier op die draad, Wil jy regtig weg geraap word. Die Hulle wat agter bly reeks boeke het dan ook hierdie siening geweldig populr gemaak. En maak nie n fout nie, 90% van Christen denominasies (die oorgrote meerderheid) glo hierdie benadering vandag!

  Die ander Hoofstroom is Geestelike Israel gesentreed.
  Hier word geglo dat God steeds n Israel het, en dit is hier waar dit interessant raak:

  Wat was Adam se ondervinding?:
  Gen 1:1-2 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

  So God begin met n groot ronde bol vol water, en die Gees van God het gesweef op die waters. En van hier af begin God skep tot en met Hy by die skepping van die mens kom:
  Gen 1:26-28 En God het ges: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. 28 En God het hulle gesen, en God het vir hulle ges: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

  So EERS was daar n groot bol onder water en God het dit van mekaar geskei en dit die uitspansel genoem.
  Gen 1:7-8 God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. 8 En God het die uitspansel hemel genoem.

  Die Boonste vers is baie belangrik. En daarna skep God al die ander goed tot by die mens;
  Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens n lewende siel geword.

  En hy is Adam genoem. So wat God dus hier gesoek het was n persoon wat geskep is Laat Ons mense maak na ons beeld wat konstant getrou en dienswillig sal gehoorsaam wees aan God en dus n verteenwoordiger sal wees van God en Sy goedheid en Sy karakter. 'n Draer van Sy Evangelie. Dit herinner my aan 'n gesegde wat ek eenmaal gehoor het wat lui, "Vir baie mense sal jy die eerste Bybel wees wat hulle ooit gelees het.". Met ander woorde, aan ons vrugte sal hul die eerste keer God "sien". Maar terug by Adam: Was Adam suksesvol of het hy gefaal in hierdie missie? Nee, ons man het absoluut gefaal. En so ook die mense daarna in n al hoe meer erger graad! Tot op n punt waar God uiteindelik s;
  Gen 6:7 En die HERE s: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die vols van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.

  Behalwe natuurlik vir Noag. En God begin toe basies weer van voor af! Hy stuur die....VLOED. Vergelyk nou Gen 1:7-8 met Gen 7:11....;
  Gen 1:7-8 God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. 8 En God het die uitspansel hemel genoem.

  VS
  Gen 7:11 In die ses honderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;

  Interessant, n? Eers skei God die waters as die see en die hemele in 1:7-8, nou draai God die proses om basies! Water val uit die hemel uit en kom uit die grond uit van waar af hul geskei is ast ware. En die HELE aarde is skielik weer onder water, ...soos in Genesis 1:2. Dis soos die teenoorgestelde van die skepping!
  Gen 7:19 En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die ho berge onder die ganse hemel bedek was.

  So met die skepping skei God die water; met die vloed bring Hy dit weer by mekaar. En in Gen 1:2 het die Gees van God het gesweef op die waters. Kyk die volgende:
  Gen 8:1 En God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was; en God het n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het.

  Die oorspronklike Hebreeus vir wind hier is dieselfde woord (roo'-akh) as wat gebruik word in Gen 1:2 vir die Gees van God wat gesweef het op die waters. Dit is interessant, n. So in Gen 1 is die aarde n bol oortrek met water, God se roo'-akh sweef daaroor en die water skei. In Gen 8 is die aarde n bol vol water, en weer is die roo'-akh daaroor en die water skei. God begin dus ast ware die Skepping van voor af. So in die begin was God se intensie dat Adam n getroue, gehoorsame, regverdige lewe sou lei en in die proses n ligitieme verteenwoordiger van God sou wees. Toe faal dit.
  So nou begin God van voor af en Hy het n nuwe man, iemand wat Hy uit die wreld uit roep basies,.....NOAG!
  Gen 9:18-20 En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanan. 19 Hierdie drie was die seuns van Noag; en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. 20 En Noag het as landbouer n wingerd begin plant.
  Wat het Adam in die tuin gedoen? Hy het die Tuin opgepas. En Noag? Noag bewerk die grond.
  Gen 9:21 Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gel.

  Adam val in die Tuin van Eden met vrugte; Noag val met vrugte........

  So hier is dus n gefaalery vir die tweede keer!

  Wie is die volgende Groot Speler as mens dit so mag stel? Israel. Dit begin by Jacob. God roep hom uit Babylon uit (Ur van die Chalders). So God kry weer vir Hom n verteenwoordiger...En dit is van daar af bekend deur sy seun Isak (wat laughter (that is, mockery)beteken snaaks genoeg...) en Jacob (heel catcher (that is,supplanter)). Esau was nie gelukkig met Jakob nie..... Gen 32:1-5 wys dan ook dat met Jacob se treug keer na 20 jaar is hy bang vir Esau, en stuur eers nboodskapper na Esau toe om hom te kalmeer....en hy soek God op in die proses. Die uiteinde:

  Gen 32:27-28 En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob. 28 Toe s Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.


  Hierdie is die eerste keer wat die naam Israel in die Bybel voorkom. En beteken Israel hierso? yis-raw-ale' = he will rule as God.
  So;
  Die naam ISRAEL is vir die EERSTE keer gegee aan n enkele man wat n Geestelike oorwinning behaal het! En ja, die man Israel het kinders gehad, die 12 stamme, en hierdie naam Israel het later die naam van al hierdie nageslagte van Jakob geword en dus n Nasie by name Israel. Maar die oorsprong was EEN PERSOON, wat n geestelike oorwinning behaal het. Israel het eers n Nasie in Eksodus geraak...
  Eks 1:1 En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het; saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin:
  So dit verwys nog steeds hier bo na Jacob. Maar kyk mooi na die volgende vers:

  Eks 4:22 Dan moet jy vir Farao s: So spreek die HERE: My eersgebore seun is Israel.

  En hier is die eerste keer waar Israel na verwys word as n nationale identiteit, nie as die kinders van Israel of dieseuns van Israel of die stamme van Israel nie. Maar n Nationale,korporatiewe identiteit.
  Eks 4:23 Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.

  So hier neem God die Nationale Israel, die nageslag van Jakob, die nageslag van die EEN MAN Israel, en Hy s dat hulle almal Sy Seun is, Sy Eersgeborene.
  Soms is daar hierdie misverstand dat "Eersgeborene" juis dit beteken; die een wat eerste gebore is. Maar dit beteken nie altyd noodwendig dit nie. Eers- is n chronologiese term, eerste, en is ook n term van voorrang, byvoorbeeld Eerste minister. Beteken dit dat dit die heel eerste minister is wat daar al ooit was? NEE. Dit beteken hy is die mees belangrikste, hy geniet voorrang. So eersgeborene is nie noodwendig die eerste een wat gebore is nie, maar die mees belangrikste van die wat gebore is...maak dit sin?
  Gedagtig hieraan;
  God roep Israel uit Egipte uit. En onthou, Israel het nou verander van n individu na n nationale korporatiewe identiteit toe. Interessant. In opsomming sover:

  God begin aan die begin met n man by name Adam. God se plan met Adam was om Sy verteenwoordiger te wees wat regverdig, getrou, gelowig en gehoorsaam hier op aarde sal lewe en almal kan na Adam kyk as Sy verteenwoordiger. Adam het gefaal.
  God begin van voor af met n her-skepping met 'n man by name Noag. Noag word uit die sondige wereld geroep en met n 40dae/40 nagte ren. En Noag het gefaal op 'n soortgelyke manier as Adam.
  God begin weer met n man by name Abram. Abram word uit Ur (Babylon) uit geroep. En uit Abram kom Isak en Jakob. Jacob word Israel en Israel word God se nuwe verteenwoordiger op die aarde.
  Deur te s Adam en Noag het gefaal, beteken dit nie hul hele lewens was een groot gefaal nie, net dat hulle so gefaal het dat hul nie meer God se ber-verteenwoordiger kon wees soos aanvanklik bedoel was nie. Hoeveel keer moet mens sondig om God te mis-verteenwoordig? Een keer. Want God is sondeloos. So een sonde diskwalifiseer mens daarvan om n perfekte verteenwoordiger van n perfekte God te wees. Maar Adam en Noag het gefaal, so God het nou Israel uit Egipte uit geroep as Sy volgende verteenwoordiger. Maar onthou dat Nationale Israel begin het as n enkele persoon wat n geestelike oorwinning gehad het.
  Onthou ook, God soek n gepasde verteenwoordiger van Hom en Sy Evangelie hier op die aarde!!

  Het Israel dit gemaak? Nee, Israel het soos Adam en Noag ook gefaal! So waarin vind God hierdie gepasde verteenwoordiger? Hy vind dit in Jesus Christus, die Nuwe Israel! Jesus Christus is Israel! Maar hierdie is nie sommer 'n lukrake stelling nie. In die volgende plasing is die motivering vir hierdie stelling......

 • #2
  Re: Jesus en Israel

  Onthou, Israel was oorspronklik ‘n term wat van toepassing was op ‘n ENKELE persoon. Wat ‘n Geestelike oorwinning gehad het. En gefaal het. God vind waarna Hy op soek was in Jesus. Kyk hoe vergelyk die twee:

  Hoe het Israel tot prominensie gekom? Jesus het Israel se spore op aarde gevolg:
  1) Josef het ‘n drome gehad. En die kinders van Israel is gelei na Egipte toe vir ‘n tyd. 1) Jesus se aardse vader was Josef. En Josef het ‘n droom gehad om Jesus Egipte toe te vat, soos met Israel, vir ‘n tyd.
  2) Israel bly in Egipte vir ‘n tyd 2) Josef bly in Egipte met Jesus vir ‘n tyd.
  3) Israel word uit Egipte uit geroep. 3) Josef kry weer ‘n droom en hulle word uit Egipte uit geroep.
  4) Israel gaan deur water (Rooi See) as die eerste GROOT gebeurtenis na hul uit Egipte uit is. 4) Jesus gaan deur water; Hy word gedoop.
  5) Israel is 40 jaar in die woestyn wildernis (Num 14:34 veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my testand gewaar word.) 5) Jesus is 40 dae in die wildernis.
  6) Met Jesus se versoeking gee Hy kwotasies uit Deutronomium!
  7) Jesus oorwin waar Israel gefaal het!!!

  Jip, Jesus se lewe op aarde is parallel met di van Israel. As ons individueel na die punte kyk:
  Punte 1-3 is redelik selfbeskrywend.
  Punt 4: Albei is deur water.....

  1Kor 10:1-2 Want ek wil nie h, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, 2 en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see,
  So Paulus hierso neem hierso Israel se tog deur die Rooi See en maak dit parallel met die doop-proses. So dit was ‘n tipe van die doop....ala Paulus.
  Nadat Jesus uit Egipte is, sien ons in Mattheus is die volgende Groot ding wat Jesus doen...Hy word gedoop!
  Mat 3:13-15 Toe het Jesus van Galila na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. 14 Maar Johannes het Hom ernstig tegegaan en ges: Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe? 15 Maar Jesus het geantwoord en vir hom ges: Laat dit nou toe, want s pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat.
  Die woord “Vervul” hier is baie belangrik, maar kom ons gaan vir eers verder:
  Mat 3:16-17 En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. 17 En daar kom ‘n stem uit die hemele wat s: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.
  VRAAG: Wie was Jesus se seun in Eks 4:22? Israel was. Hier is Jesus God se Seun!

  Punt 5: Veertig jaar/dae
  Nadat Israel deur die Rooi See is, waarna toe gaan hulle? Na die berg Sina toe. Daar kry hul die Wet en gaan dan in die Wildernis in vir 40 Jaar!
  Wat doen Jesus direk nadat Hy gedoop is? Hy gaan in die Wildernis in vir 40 dae, gelei deur die Gees, vir die doel om versoek te word! Jesus is besig om die hoogtepunte van Israel se geskiedenis na te volg. Hoekom? Want Hy weet Hy is die Nuwe Israel! ‘n Enkele Persoon wat Geestelik oorwin sodat Hy God se gepasde verteenwoordiger op aarde kan wees! En in die wildernis gee Satan vir Jesus drie versoekings...en met elke versoeking kwoteer Jesus uit Deutrenomium uit! Uit Israel se geskiedenis uit...
  Mat 4:4 Maar Hy antwoord en s: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.
  Hier bo kwoteer Jesus uit Deut 8:3! Jesus word dan ook hier versoek in dieselfde area as Adam en Noag nl. Aptyt. Die duiwel het dalk gedink hy gaan Jesus laat faal op dieselfde manier as wat hy Adam en Noag laat faal het....maar Jesus gaan terug na die ondervinding van Israel in die wildernis en kwoteer uit Deotronomium. Waar Israel gefaal het het Jesus oorwin! En met die tweede versoeking antwoord Jesus weer uit Deut 6:16 uit:
  Mat 4:7 Jesus s vir hom: Daar is k geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie.
  En met die 3de versoeking? Weer Kwoteer Jesus uit Deut 6:13-14:
  Mat 4:10 Toe s Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.
  So dit bring ons by Punt 7: Jesus het oorkom waar Israel gefaal het! En na hierdie 40 dae en versoekinge gaan Jesus Nsaret toe. Kyk wat gebeur volgende:
  Luk 4:15-21 en Hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. 16 Toe kom Hy in Nsaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. 17 En die boek van die profeet Jesaja is aan Hom oorhandig; en toe Hy die boek oopmaak, kry Hy die plek waar geskrywe is: 18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; 19 om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig. 20 En nadat Hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die o van almal in die sinagoge was op Hom gevestig. 21 Toe begin Hy vir hulle te s: Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.
  As mens terug gaan na Jesaja 61 sal mens vind dit is ‘n profesie oor die dienskneg van God. In Jesaja 61 is die dienskneg Israel. Vanaf Jesaja 42 tot die einde is al hierdie profesi wat God in gedagte gehad het vir Nationale Israel, maar hulle het gefaal en gefaal en gefaal. Jesus stap nou in die Sinagoge in, hulle gee Hom Jesaja, en Hy gaan reguit na die stuk toe en sluit af: “Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul”. Almal in die sinagoge het geweet die dienskneg is Israel, maar Jesus s vir hulle Hy is die nuwe dienskneg van God, Hy is die Nuwe Israel!!!
  Mat 1:22 En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:
  Mat 1:23 Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmnuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.
  En bogenoemde is Jesaja 7:14. Matteus s dit is vervul in Jesus.
  Mat 2:13-15 En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar ‘n engel van die HERE in ‘n droom aan Josef en s: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou s; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom dood te maak. 14 Hy het toe opgestaan, die Kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. 15 En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep.
  En hier s die profeet dit:
  Hos 11:1 Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.
  Onthou ook Eksodus:
  Eks 4:22 Dan moet jy vir Farao s: So spreek die HERE: My eersgebore seun is Israel.
  Raak dit al hoe duideliker? Teen hierdie tyd was my aandag redelik vas gevang!

  Mat 2:16-18 Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Betlehem en in al die omstreke daarvan al die seuntjies van twee jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. 17 Toe is vervul wat deur Jeremia, die profeet, gespreek is toe hy ges het: 18 ‘n Stem is in Rama gehoor: rouklag en geween en groot gekerm; Ragel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie.
  Jip, ges in Jes 31:15. En nog verder aan:
  Mat 2:23 En hy het gaan woon in ‘n stad met die naam van Nsaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat Hy Nasarner genoem sou word.
  In Rigters 13:5 sien ons dit. So Matteus vat “random” stukke van Israel se geskiedenis en wys dat dit vervul is in Jesus.
  Mat 4:14-16 sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy ges het: 15 Die land Sbulon en die land Nftali, na die see toe, oorkant die Jordaan, Galila van die heidene—16 die volk wat in duisternis sit, het ‘n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het ‘n lig opgegaan.
  Mat 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
  Hieride vers word vandag gebruik om te s dat die wet vervul is in Jesus en nie meer geld nie. Dit is nie wat die vers s nie. Die “Wet in die Profete” is ‘n ander naam vir die Ou Testament! Ek bespreek dit hier in meer detail in plasing # 128. Jesus gaan dan aan om dit te beaam in die volgende vers;
  Mat 5:18 Want voorwaar Ek s vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.
  Maar terug by Matteus:
  Mat 8:17 sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy ges het: Hy het ons krankhede op Hom geneem en ons siektes gedra.
  Mat 13:35 sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wreld af.
  Mat 21:4-5 En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is: S vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul van ‘n pakdier.
  Wat die Nuwe Testament skrywers soos Matteus dus sien, is dat Jesus Christus die vervulling is van God se plan vir Israel! Die!20Nuwe Testament Skrywers het nie hul verwagtinge gefokus op ‘n toekomstige Israel-hoop nie, hulle het nie hul verwagting van God se vervulling aan Israel op 'n toekomstige Nationale Israel geplaas nie, nee. Die Nuwe Testament Skrywers was dit eens dat die Ou Testament beloftes is reeds vervul; in Jesus Christus.
  2Co 1:20 Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.
  Hier s Paulus nie al God se beloftes is in Nationale Israel nie, nee. Paulus glo in Jesus! Hy s al God se beloftes is vervul, al God se beloftes is ja en Amen in Jesus Christus!

  Christus is die Nuwe Verteenwoordiger van God. Christus is die Nuwe Israel! En soos die nageslag van Abraham deur Jacob kinders van die Fisiese Israel was, is almal wat in Christus is, Sy kinders en dus kinders van die Nuwe Israel!
  Christus is die ware verteenwoordiger van God. Christus is die een waar God kan afkyk en s, “Daar is Hy, daar is My nuwe Adam, My nuwe Noag, My nuwe Israel, dit is My nuwe Verteenwoordiger, My Seun in wie Ek welbehae het”.
  So as mens nou terug gaan in die Ou Testament in en die profesi gaan interpreteer en s dit gaan gebeur met Letterlike Israel en dit en dit, dan interpreteer mens die Bybel asof Jesus nooit gekom het nie!! En dit is presies wat die Jode vandag doen! Want vir die Jode het Jesus nognie gekom nie!! En ongelukkig interpreteer so baie Christene dit ook vandag so!
  Dit is vir seker nie hoe die Nuwe Testament Skrywers dit gesien het nie! Hulle het gesien: “Vervul in Jesus”, “Vervul in Jesus”.
  1Co 15:1-4 Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, 2 waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het. 3 Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; 4 en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;
  En waar kry ons dit in die Skrifte? In die storie van Jona.
  Mat 12:40 Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, s sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.
  So Geskiedenis uit Israel weereens beklemtoon dit!
  Maar in Hosea word daar geprofeteer oor Israel se gevangeniskap in Assiri. En Jesus:
  Hos 6:1-2 Kom en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons n twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe.
  Jip, en die belangrikste van alles:

  Jesus SELF het geglo dat Hy die beloofde vervulling is van Israel se Verbond ooreenkoms met God.
  Mat 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
  Jesus is die vervulling van die Ou Testament. En deur aan te dring dat God steeds nog beloftes moet vervul aan ‘n Letterlike Israel, interpreteer mens die Ou Testament anders as wat Jesus en die Nuwe Testament Skrywers dit interpreteer het. Dit impliseer dan dat daardie persone meer genspereerd is as Paulus. En Matteus....en Jesus selfs! Jesus beskou Homself as die vervulling van die Ou Testament! Paulus en Matteus en almal glo dat Jesus die vervulling van die Ou Testament is. En nou wil mense s, Nee, Letterlike Israel is!! Adam het sy kans gehad, Noag het sy kans gehad, Israel het hul kans gehad! En hulle het gefaal! Letterlike Israel het gefaal. 70 Weke is vir hul as laaste kans gegee, en hulle het gefaal! Die Evangelie is na die “Gentiles” toe, want God het ‘n nuwe verteenwoordiger in Jesus Christus! Jesus het NIE gefaal nie!

  Joh 5:39 Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is di wat van My getuig.
  Luk 24:25-27 En Hy s vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! 26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? 27 En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgel in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.
  Jip, en dan wil ek graag hierdie plasing afsluit met iets wat Philip ges het elders:

  Originally posted by Philip dT View Post
  Ek beweer nie dat Israelies/Jode nie bestaan nie of dat daar nie 'n staat "Israel" is nie. Maar hulle is nie meer God se volk nie. God se volk in die Ou Testament was Israel en in die Nuwe Testament is dit nou die gelowiges in Christus. Vandag se Jode is nie meer die Israel van die Ou Testament nie. Daardie era is afgesluit in Christus. Kind-van-God-wees word nou gedefinier vanuit geloof in Christus en die inwoning van die Heilige Gees. Ons gees getuig saam met God se Gees dat ons kinders van God is (Rom 8:16). Deur die geloof is ons kinders van Abraham (Gal 3:7). Geloof en die inwoning van die Heilige Gees is dus nou die merktekens van kindskap. Kind-van-God-wees word dus nie meer gedefinier op grond van wet/besnydenis/etnisiteit nie. Lg. was alles deel van die ou era voor Christus in die vlees (Rom 7:7-25).
  Interessant dat daar 12 Stamme in die Ou Testament was en 12 Apostels in die Nuwe Testament. 12 Stamme om draers van die Evangelie te wees in die OT en 12 Apostels in die NT om dieselfde redes? Ek weet God doen nie "toevallig" nie.....
  Maar inelkgeval,
  Wat dink julle hiervan?

  Comment


  • #3
   Re: Jesus en Israel

   Wat dink julle hiervan?
   ________________________________

   Comment


   • #4
    Re: Jesus en Israel

    No surpize met die reaksie..

    Ben, ek dink nie mens besef hoe ernstig hierdie onderwerp is nie!
    Dit is baie waar, en skokkend om te sien, dat as mens nog wil glo dat fisiese Israel God se "kinders" op aarde is, dat jy eintlik Jesus verwerp!

    En dit is nie iets wat ek graag wil doen nie...

    Hierdie verduidelik baie dinge wat al voorheen op die forum gese is net baie mooi, sit dit in plek..

    Die Bybel is n wonderlike Boek, veral as mens so diep vergelykings en paralelle kan trek...Dan kan mens net weereens besef die Bybel IS geinspireerd...

    Dankie Ben!
    See how much the Father has loved us! His love is so great that we are called God's children---and so, in fact, we are! - 1John 3:1
    Gods true word!
    Believing it . Defending it . Proclaiming it .

    Comment


    • #5
     Re: Jesus en Israel

     Interesante vergelykings Ben, alhoewel ek nie per se' sal s dat Noag dieselfde rolle moes vervul as Adam en Jesus nie, en dus soos ek dit verstaan nie gefaal het nie. Hy het bepaalde opdragte gekry en dit tot die letter toe nagevolg. Hy het presies gedoen wat God wou h, en het 100% sukses behaal in die proses.

     Wat die res betref stem ek nogals met baie wat jy geskryf het saam : Jesus het nie gefaal nie, en die Kruisdood was 'n perfekte daad.

     Om te veel klem te wil l op 'n letterlike Israel is om hierdie daad af te wil breek tot iets wat nie 100% volbring is nie, en maak van Jesus self 'n leunaar.

     Comment


     • #6
      Re: Jesus en Israel

      Hi julle, net 'n korreksie:
      Originally posted by Ben Cronje View Post
      VRAAG: Wie was Jesus se seun in Eks 4:22? Israel was. Hier is Jesus God se Seun!
      moet eintlik lees:

      VRAAG: Wie was God se seun in Eks 4:22? Israel was. Hier is Jesus God se seun!

      Jammer daarvoor.

      Dankie vir die terugvoer sover HH en Fila.
      Originally posted by Die Filadelfieer View Post
      Interesante vergelykings Ben, alhoewel ek nie per se' sal s dat Noag dieselfde rolle moes vervul as Adam en Jesus nie, en dus soos ek dit verstaan nie gefaal het nie. Hy het bepaalde opdragte gekry en dit tot die letter toe nagevolg. Hy het presies gedoen wat God wou h, en het 100% sukses behaal in die proses.
      Snaaks Fila, dit gaan nou "corney" klink, maar dit is presies wat ek ook gedink het aanvanklik. Maar daar is tog 'n vraag wat in die lug hang:

      As Noag 100% sukses behaal het, hoekom dan Israel en Jesus daarna?

      En ons kan nie stry nie, God het oor begin met Noag nadat Hy Sy skepping vernietig het....en Noag was op 'n stadium so te s die enigste mens amper op die aarde, so mens kan sy rol nie te gering skat nie. Daarom het ek begin positief raak oor Noag as 'n stap in hierdie "proses"....
      Maar ek bevestig ook in dieselfde asem: vir my is hierdie nuut en ek kan nog nie 100% s dat ek 100% positief voel oor elke liewe stelling hierin nie. Dit sal prematuur wees. Daarom is julle insae baie waardevol hier. Dit is altyd goed om soveel hoeke moontlik te h om na iets te kyk, anders kry mens tonnelvisie.

      Maar sovr is ek (om polities korekte terme te gebruik) "versigtig optimisties".

      Comment


      • #7
       Re: Jesus en Israel

       Net vir interessantheid. Ek het my standpunt oor Israel effens verander die afgelope jaar of so. Julle sal sien ek het vroer ges dat ek dink die gelowiges is nou die geestelike Israel (of soortgelyk). Na redelik intensiewe navorsing dink ek egter dat die term "Israel" in die NT grotendeels dui op historiese Israel voor Jesus se koms na die aarde, wel met ruimte vir 'n mate van oorvleueling met "Israel" tydens Jesus se koms en die tydperk wat Hy as mens op aarde was. Daarmee saam merk ek 'n verskil op in die terms "Jood" en "Israel", waar "Israel" hoofsaaklik dui op God se volk in die OT (beide fisies en geestelik), en "Jode" hoofsaaklik dui op etniese afstammelinge van die aardsvaders wat leef in Jesus se tyd en daarna tot en met 70 nC, Christus-gelowiges ge-opponeer het, maar aanspraak gemaak het op kindskap bloot op die besit van die wet en op grond van etnisiteit. Soos ek die NT lees het Israel ge-eindig in Christus se versoeningswerk, en is daar nie meer in die NT ruimte vir 'n volk van God wat (deels) gebaseer is op etnisiteit/afstamming (op watter manier ook al) nie; en ook nie meer ruimte vir 'n groep mense (hetsy geestelik/fisies) wat die naam "Israel" dra nie. Dit is bv. interessant om daarop te let dat die term "Israel" nie gebruik is in NT konteks om gelowiges as die "geestelike Israel" aan te dui voor 160 nC nie. Mens kan ook sien dat in buite-Bybelse geskrifte (bv. Josephus) die term "Israel" slegs gebruik is om historiese Israel (vC) aan te dui, en die term in onbruik geraak het om enige groep mense aan te dui wat geleef het in ong. 70-160 nC.
       Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

       Comment


       • #8
        Re: Jesus en Israel

        Onthou julle daai speletjie wat ons as kinders gespeel het naamlik WARM PATAT.

        Julle is nog KOUD.

        Comment


        • #9
         Re: Jesus en Israel

         Originally posted by Ben Cronje View Post
         As Noag 100% sukses behaal het, hoekom dan Israel en Jesus daarna?
         Ek het om een of ander rede hierdie vraag gemis Ben .... en wat 'n vraag !

         So my vraag, op jou vraag, is om te vra :

         Indien Noag dan nie 100% sukses behaal het nie, wat moes hy anders gedoen het om wel sukses te behaal ?

         Ek dink ons sal moet kyk na die werklike rede vir die vloed om op 'n sinvolle antwoord te kom ?

         Comment


         • #10
          Re: Jesus en Israel

          Originally posted by Die Filadelfieer View Post
          Ek het om een of ander rede hierdie vraag gemis Ben .... en wat 'n vraag !

          So my vraag, op jou vraag, is om te vra :

          Indien Noag dan nie 100% sukses behaal het nie, wat moes hy anders gedoen het om wel sukses te behaal ?

          Ek dink ons sal moet kyk na die werklike rede vir die vloed om op 'n sinvolle antwoord te kom ?
          Daar moes nog 'n Verlosser kom en 'n oordeel oor die toekomstige wereld, waarvan ons nou deel is. Die wereld het weer geword soos in die dae van Noag, maar met 'n Verlosser. Uit Noag is die aarde weer bewoon en vermeerder. As Noag en sy gesin ook moes sterf, sou niemand kon hemel toe gaan nie want Jesus het nognie gesterf vir ons sondes nie. Maak dit sin?

          Comment

          Working...
          X