Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Twee Sienings

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bespreking Die Twee Sienings

  Goeie dag almal,


  Ek skryf na aanleiding van Ben Cronje se onlangse plasings en wil graag dan die vergrootglas plaas op die 2 verskillende sienings . Ek plaas eers ní baie kort opsomming van die 2 sienings.

  Groep 1 se siening: Dat hierdie laaste Jaarweek van DaniŽl eers aan die einde gaan plaasvind wanneer die vals messias ní verbond met die Israeliete gaan sluit en in die helfde van die week ní beeld van homself gaan oprig en homself as God sal verklaar.Hierdie tydperk kan eers begin nadat die gemeente van Christus deur middel van die wegraping uit die weg geruim is.Ons fokus en waaksaamheid is op Jesus Christus wat kom vir sy gemeente wanneer die tye van die nasies in vervulling gaan net voor die 7 jaar verdrukking en direk na die verdrukking kom Jesus met Sy heiliges en sit Sy voet neer op die Olyfberg.Maw :Wegraping van God se gemeente, Groot Verdrukking, Jesus se Wederkoms tot op die Olyfberg en dan die begin van die 1000 jarige vredesryk op aarde saam met ons Koning terwyl Satan gebind is.

  Groep 2 se siening: Hulle se dat die ďhyĒ Jesus is wat dan in die middel van die week gekruisig word en dat die 7 jaar eindig met die steniging van Stephanus.Ons fokus is dat die antichrist die RKK is en dat aan die einde God 7 plae op die aarde gaan uitstort en spesiale beskerming gaan bied vir die gemeente van Christus in afwagting dat die godeloses van die wÍreld weggeraap gaan word net voor Jesus se wederkoms waar ons Hom in die lug tegemoed gaan.Verwoesting op aarde vir 1000 jaar terwyl satan en sy demone gebind is op aarde en dan weer ní wederkoms van Jesus na die 1000 jaar waar satan en sy demone die opgewekte sondaars asook die onverganklike mense weer gaan verlei.

  Ben jy het reeds aan my bevestig dat ek julle siening reg verstaan.

  Johnny, ek wil jou ook graag hier inbring.

  Kom ons kyk verder na die verskille:  1) Net Groep 2 weet wanneer die Wederkoms gaan wees.

  Mat 24:36 Maar van diť dag en diť uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

  Volgens die siening van groep 2 gaan hulle weet wanneer die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind, en is daar geen verassings element tov die Wederkoms van Jesus nie.Hulle is in afwagting vir die 7 plae, vervolging en verdrukking net voor die Wederkoms. Dit beteken dus dat sodra die eerste plaag die aarde tref, daar nog 6 plae volg en dan direk daarna die wegraping van die onregverdiges en dan die wegraping van die regverdiges met die Wederkoms.

  Groep 1 weet nie wanneer die Wederkoms gaan wees nie.

  Groep 1 weet glad nie wanneer ons met Jesus gaan verenig nie en is ons in afwaging in waaksaamheid op die koms van Jesus vir Sy gemeente (Sy Bruid). Ons verwag geen plae, oordeel en grimmigheid van God wat van die hemele geopenbaar gaan word voor Sy wederkoms nie (soos beskryf in 1 Thess 4:15-18).Ons kan glad nie bepaal wanneer Christus gaan kom vir Sy gemeente nie.Ons sien slegs die teken wat Jesus ons gegee het.Naamlik:Matt 24:32-34( Verstrooide Israel wat terugkeer na hul tuisland en alle gebeure rondom Israel.)

  Jesus waarsku duidelik:

  Mat 25:13 Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. 1Th 5:6 Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Mar 13:33 Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Luk 12:37 Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sÍ vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. Luk 12:38 En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.Luk 12:39 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.Luk 12:40 Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op Ďn uur dat julle dit nie verwag nie.

  Luk 21:36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.(Let wel)

  Ek vind nÍrens in die bybel waar die Gemeente van God vermaan word om waaksaam te wees om Sy oordeel, toorn en grimmigheid tegemoet te gaan nie.

  Groep 2 gaan gooi God se oordele, toorn en grimmigheid voor die wegraping van die kerk in.Hulle gaan gooi die vloed voor die ark in.Hulle gaan gooi die oordele van Sodom en Gomorra voor die ontvlugting van Lot in.Wat dink u sou gebeur het as Noag en Lot miskien net soos groep 2 geredeneer het en gesÍ het.ĒAg nee wat, ek gaan nie die ark bou nie, daar sal wel ní droŽ plek wees waarna ons kan ontsnapĒ.Of Lot wat sÍ ď Ek bly net hier in Sodom, God sal my wel beskerm hier en geen oordeel sal my tref nie.Ē

  Die Bybel is duidelik: Eers Noag en familie in die ark dan sluit God self die ark en dan die vloed; Eers Lot se ontvlugting dan die oordeel waar God Sodom en Gomorra tot as laat verbrand het;Eers die wegraping van die Bruid van Christus en dan God se oordeel, toorn en grimmigheid oor die sondige wÍreld.

  Voor die wegraping sal hulle eet en drink , trou en in die huwelik uitgee.Net soos in die dae van Noag en Lot.Om te eet en te drink, te trou en in die huwelik uit te gee, klink vir my na ní normale allerdaagse lewenswyse.Mense se lewenswyse gaan radikaal verander as God sy Toorn oor die aarde gaan uitstort.Hulle lewe sal nie normal wees nie.

  2) Net groep 2 weet wie die Anitchris is.

  Groep 2 sÍ dat die Antichris die Roomse katolieke kerk is en dat hy reeds geopenbaar is. Met hierdie redenasie plaas hulle ní dekmantel oor die ware antichrist en is hulle siening onbybels.

  Groep 1 weet glad nie wie die Antichris is nie.

  Ons weet nie wie die Antichris is nie, want die bybel is duidelik dat hy eers na die wegraping geopenbaar kan word. 2Th 2:7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teŽhou, uit die weg geruim is; 2Th 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maakÖ

  Ons weet egter wat die aanloop van die antichrist is voor sy openbaarmaking asook wat sy doen en late sal wees na die wegraping.

  Omdat Groep 2 klaar glo dat die RKK die antichrist is Koppel hulle glad nie die bybelse beskrywing van die Antichris aan die eindtye nie en sien hulle nie sy hoŽ invloed wat hy gaan uitoefen op die wat nie weggeraap gaan word nie.Hulle plaas nou-al ní rookskerm oor die antichris.

  3) Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eers weggeraap gaan word en dan later die regverdiges.

  Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
  Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

  Let wel: As die verse in vervulling gaan is die Bruid van Christus reeds weggeraap, met ander woorde 1Thess 4 sal reeds in vervulling gegaan het.

  Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eerste weggeraap word en daarna sal die regverdiges weggeraap word met die verskyning van Jesus.In ní ander sin is hulle heeltemal teenstrydig met hulle eie siening en sÍ dat die onregverdiges onmiddelik gedood gaan word met die verskyning van Jesus.Later dan egter verskyn Jesus weer om die regverdiges weg te raap Hemel toe.Hulle verkondig twee wederkomste op een dag.Onbybels!

  As mens gaan kyk na die twee verse hierbo, ontstaan daar baie vra rondom groep 2 se teorie:

  My vraag is dus: Wanneer gaan die onregverdiges en regverdiges dan die kans kry om eers rou te bedryf as hulle almal dan op dieselfde dag weggeraap word? Die wegraping gaan in ní oogwink plaasvind.Die woord is duidelik daaroor.

  Hoe is dit moontlik dat Jesus met sy wederkoms die onregverdiges wegraap met sy verskyning en dan later weer kom om die regverdiges weg te raap? Waar staan dit in die Bybel?

  Wanneer gaan die seun van verderf die tyd kry om in die tempel van God te sit en voor te gee dat hy God is?

  Wanneer gaan Jesus die Skape van die Bokke skei?Waar vind die skeiding plaas in die Hemel, hel of op die Aarde ?Matt 25:31

  Moedswilliglik vermy groep 2 ook om te sÍ wie die werklike weggerapenes is en sÍ hulle net dat die regverdiges weggeraap sal word.

  Wie is die regverdiges? Slegs die wedergebore kinders van Jesus.Vir die wat IN JESUS IS.Die ware Kerk van Christus.Die Bruid van Christus.

  Wie is die onregverdiges:Is die Jode in Jesus? NEE. Is die ongelowige en godelose wÍreld in Christus? NEE.Is die valse profete en valse godsdienstiges in Christus? NEE. (Let wel: Ek verwys nie na alle Jode nie )

  So as ons weer gaan kyk na 1Thess 4 dan sien ons dat die wegraping en opstanding bedoel is net vir die wat IN JESUS IS.Hierdie stelling skep ní groot probleem vir Groep 2. Hulle impliseer in werklik dat, direk na die verdrukking die onregverdiges weggeraap sal word, met ander woorde sÍ hulle dat die godelose wÍreld met al sy valse profete en valse godsdienste tesame met die Jode weggeraap sal word na die verderf.Dan bly net die christene wat in Jesus is agter op aarde todat Jesus ons weer kom haal.Hierdie siening is onbybels.

  4) Groep 2 is die enigste groep wat 3 wederkomste sien.

  1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
  2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.
  3 de wederkoms. Jesus verskyn dan eers weer na die 1000 millenium.Dis onbybels.

  Met hierdie siening beweer hulle dat Jesus met die eerste 2 wederkomste glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen.Nee nee dis nie korrek nie. Jesus het op aarde gestaan net voor die Hemelvaart en met Sy wederkoms sal Hy weer sy voete op aarde plaas.

  Groep 1 sien slegs een wederkoms.

  Met die wederkoms van Christus kom haal Hy Sy Bruid soos in 1 Thess 4 en na die verdukking kom Hy saam met Sy bruid.Matt 24:29-31; Openbaring 19:11 en Sag 14:4. Een wederkoms in twee dele.Wanneer Jesus Sy gemeente kom haal sal hulle Hom in die lug tegemoet gaan voor die verdrukking, en na die verdrukking kom Sy gemeente saam met Hom en dan sal Hy Sy voete op aarde plaas.Daar sal dan ní oorblyfsel op die aarde wees naamlik:Israel en die mense wat die merk van die dier nie aangeneem het nie asook mense wat tot hul sinne gekom het.Dan eers sal die nasies rou bedryf, dan eers sal die 6 punte in Dan 9:24 in vervulling gaan.


  5) Groep 2 sien nie ní Groot Verdrukking nie.

  Groep 2 sien glad nie die Groot verdrukking nie en noem hulle dit die vervolging en verdrukking en Koppel hulle glad nie enige tydperk hieraan nie.Hierdie siening is totaal verkeerd en onbybels. Jesus sÍ duidelik in Mat 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.Hulle Koppel slegs die 7 laaste plae aan die sogenaamde ďvervolging en verdrukkingĒ en vergeet moedswillig dat daar nie net sewe plae is nie, maar wel 21 (3 x 7) oordele oor die ongelowige wÍreld waarvan die laaste 7 plae die voleinding van God se grimmigheid is. Die Bybel is weereens baie duidelik hieroor. Die bewoners van die aarde sÍ vir die berge en rotse ďval op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die Toorn van die Lam, want die groot dag van Sy toorn het gekom, en wie kan bestaanĒ Open 6:16-17 en dan ď ek het Ďn ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Open 15:1.

  Hierdie groot verdrukking sal 7 jaar duur.Verdrukking vir 1260 dae (Open 11.1 En Ďn riet soos Ďn stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesÍ: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap. En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer. ) en groot verdrukking 1260 dae.( En Ďn mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.Open 13:5)

  Die dier (Antichris) sal ní ontsettende gruwel opstel in die middel van die 70ste jaarweek van DaniŽl en verwys Dan 9:27 ; Dan 11:31-36 ; Matt 24:15, 2 Thess 2:4 en Openbaring 13 daarna.

  Groep 2 beskou die 1260 dae waarvan die Bybel praat as 1260 jaar en ook die 2300 aande en mores in Dan 8:14 ook as 2300 jaar en probeer hulle dan hulle lering rondom dit bou.Dis onbybels.

  Lev 25:8 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig jaar is.

  As die Bybel praat van ní Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk. As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.

  Die 1000 jarige vredestemyn waar daar ook ní reuse verskil is tussen die 2 groepe sal ek later aanspreek.

  Groete

  Henry

 • #2
  Re: Die Twee Sienings

  Hallo Henry.

  Dankie vir ‘n baie interessante en gelaaide plasing. En ek bevestig weereens wat ek voorheen al gesÍ het deur ‘n kwotasie:
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  Hi Henry, bly jy neem ook deel.
  Van vorige plasings kon ek sien jy is baie bekend met die 7 Jaar Verdrukking/Geheime Wegraping-leer en jou insette hier is baie waardevol.
  Wat jou plasing hier egter beter maak, is dat jy dit geplaas het en dus sal kan verdedig deur die vrae wat ons het direk te kan beantwoord. Die rede dan ook hoekom ek hierdie stelling maak, is omdat ek jou reeds ‘n paar vrae gevra het op ander drade wat jy nog moet beantwoord.... Maar ek sal hulle sommer weer hier vra. Dit is belangrike vrae wat die kern van die doktrines aanspreek en hulle maak of breek. Ek glo en vertrou egter dat jy hulle die keer sal beantwoord.
  Ook, hoewel jy ‘n goeie plasing hier maak, is jy ‘n biedjie kreatief met die waarheid en feite, wat ek graag vir jou wil uitwys met kwotasies natuurlik. Ek glo en vertrou dat jy hulle sal uitklaar?
  Ek gaan ook poog om op ALLES wat jy hier geplaas het te reageer, met die hoop dat jy dieselfde met myne sal doen. Dit gaan ongelukkig oor meer as een plasing moet strek.
  Originally posted by Henry44 View Post
  Goeie dag almal,
  Ek skryf na aanleiding van Ben Cronje se onlangse plasings en wil graag dan die vergrootglas plaas op die 2 verskillende sienings * Ek plaas eers n’ baie kort opsomming van die 2 sienings.
  Ek is 100% akkoord met jou hierso, ons kort ‘n vergrootglas om die detail uit te lig en reg te kry! Goeie punt, Henry.
  Originally posted by Henry44 View Post
  Groep 1 se siening: Dat hierdie laaste Jaarweek van DaniŽl eers aan die einde gaan plaasvind wanneer die vals messias n’ verbond met die Israeliete gaan sluit en in die helfde van die week n’ beeld van homself gaan oprig en homself as God sal verklaar.Hierdie tydperk kan eers begin nadat die gemeente van Christus deur middel van die wegraping uit die weg geruim is.Ons fokus en waaksaamheid is op Jesus Christus wat kom vir sy gemeente wanneer die tye van die nasies in vervulling gaan net voor die 7 jaar verdrukking en direk na die verdrukking kom Jesus met Sy heiliges en sit Sy voet neer op die Olyfberg.Maw :Wegraping van God se gemeente, Groot Verdrukking, Jesus se Wederkoms tot op die Olyfberg en dan die begin van die 1000 jarige vredesryk op aarde saam met ons Koning terwyl Satan gebind is.
  Groep 2 se siening: Hulle se dat die “hy” Jesus is wat dan in die middel van die week gekruisig word en dat die 7 jaar eindig met die steniging van Stephanus.Ons fokus is dat die antichrist die RKK is en dat aan die einde God 7 plae op die aarde gaan uitstort en spesiale beskerming gaan bied vir die gemeente van Christus in afwagting dat die godeloses van die wÍreld weggeraap gaan word net voor Jesus se wederkomswaar ons Hom in die lug tegemoed gaan.Verwoesting op aarde vir 1000 jaar terwyl satan en sy demone gebind is op aarde en dan weer n’ wederkoms van Jesus na die 1000 jaar waar satan en sy demone die opgewekte sondaars asook die onverganklike mense weer gaan verlei.
  Ben jy het reeds aan my bevestig dat ek julle siening reg verstaan.
  Nee, Henry. Ek het nie reeds bevestig dat jy ons siening reg verstaan nie. Vir seker nie jou opsomming van ons siening soos hier bo in groep 2 vervat nie. Ek het wel bevestig dat ek jou ander opsomming (wat anders is as bogenoemde) en hier gelees kan word in plasing #102 as korrek verstaan het. In jou opsomming egter wat jy op hierdie draad maak is die dele wat ek in rooi uitgelig het byvoegings/aannames van jouself af en is vir seker nie deel van ons siening nie;
  net voor Jesus se wederkoms: Nie net voor die wederkoms nie, maar TYDENS die wederkoms. Dit is ‘n baie belangrike verskil soos ons later gaan sien wanneer jy ongelukkig verkeerde afleidings maak van hierdie reeds verkeerde en dus onwaar afleiding.
  asook die onverganklike mense: Waar het ek gesÍ dat die Satan en sy demone die onvergantlike gereddes gaan verlei, my vriend? Hier is wat ek wel gesÍ het:
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  So, Satan se bestaan draai om mense. Maar waar is die mense op hierdie stadium? Wel, die Lewende Regverdiges en Opgewekte Regverdiges is saam met Jesus. Die Lewende Godeloses is gedood en die dooie Godeloses is steeds....dood. So Satan het skielik NIEMAND om te mislei en te vernietig nie, so hy is nou gebind deur ‘n ketting van omstandighede. Want daar is NIKS wat hy kan doen nie!
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  Onthou, al die Regverdiges is mos by Jesus en dus in die Nuwe Jerusalem. Nou is daar twee groepe op die aarde. Die Regverdiges in die nuwe Jerusalem en die opgewekte Godeloses...punt 2
  Ek persoonlik glo die eerste ding wat satan vir die opgewekte Godeloses gaan sÍ is: “Kyk, ek Satan het julle opgewek!” Hy is mos die vader van die leun, is dit nie?
  Snaaks, die duiwel het ‘n 1000 jaar gehad om oor alles te dink, en steeds kom hy nie tot ander insigte nie. Die eerste ding wat hy doen toe daar weer mense is, is om te mislei!!!
  En daar kom dan ‘n oorlog wat teen die Gog en Magog gevoer word.....
  ‘n Interessante gedagte:
  Na die opwekking van die Onregverdiges en die neerdaal van die Nuwe Jerusalem, sal al die mense wat al ooit op die aarde gelewe het, gelyk en lewendig op die aarde wees! Dink hoe baie mense dit gaan wees! Die Regverdiges Binne in die Nuwe Jerusalem, en die Onregverdiges Buite!
  Ek sal jou egter die voordeel van die twyfel gee en Jammer sÍ as ek moontlik dalk enige idee geskep het dat Satan en sy demone enigsens sal probeer om die geredde regverdiges (Veilig saam met Jesus in die Nuwe Jerusalem) te gaan probeer verlei. Satan gaan slegs maar weer NET sy opgewekte sondaars hÍ om te verlei.
  Originally posted by Henry44 View Post
  1) Net Groep 2 weet wanneer die Wederkoms gaan wees.
  Mat 24:36 Maar van diť dag en diť uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
  Volgens die siening van groep 2 gaan hulle weet wanneer die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind, en is daar geen verassings element tov die Wederkoms van Jesus nie.Hulle is in afwagting vir die 7 plae, vervolging en verdrukking net voor die Wederkoms. Dit beteken dus dat sodra die eerste plaag die aarde tref, daar nog 6 plae volg en dan direk daarna die wegraping van die onregverdiges en dan die wegraping van die regverdiges met die Wederkoms.
  Dit is baie groot stellings en aannames wat jy maak hierso, Henry. Weereens sonder enige bewyse dat ek enigsins gespekuleer of geimpliseer het dat ons weet wanneer die Wederkoms gaan wees. In teendeel, Nerens sÍ die Bybel hoe lank elke plaag gaan wees of hoe lank die periode tussen plae gaan wees nie! So hoe kan ons enigsens selfs impliseer dat ons weet? Sal jy my asseblief kwoteer waar ek so ‘n klaim gemaak het asseblief? Wat wel waar is, is dat ons wel glo in ‘n baie groot vervolging en verdrukking net voor die wederkoms. So groot soos wat daar nog nooit voorheen was of ooit weer sal wees nie.
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  O ja, daar gaan vir seker ‘n tyd van groot verdrukking aan die eindtyd wees! ‘n Smeltkroes. Veral vanneer die anti-Sabbat wette intree. Maar GEEN wegraping nie!!!!
  Hoe lank hierdie verdrukking gaan wees, sÍ die Bybel volgens ons ook nie! Maar dit waarvan jy ons beskuldig is julle JUIS skuldig aan. Julle glo op steeds onbeantwoorde direkte vrae aan Groep 1 dat die verdrukking presies 7 jaar gaan wees!!! En net voor dit ‘n wegraping en onmiddelik na die 7 JAAR verdrukking Sy Wederkoms. So julle impliseer dus dat julle presies weet wanneer die wederkoms gaan wees, naamlik 7 jaar vanaf die begin van die verdrukking. As enige iemand hulle self daaraan skuldig maak dat...:
  Originally posted by Henry44 View Post
  Volgens die siening van groep 2 gaan hulle weet wanneer die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind, en is daar geen verassings element tov die Wederkoms van Jesus nie
  ...dan is dit Groep 1, Henry, met ‘n 7 JAAR Verdrukking. Net die naam alleen impliseer julle direk in die verband, my vriend. So dit wat jy beweer ons skuldig aan is, is julle absoluut skuldig aan al net deur die Naam alleen.
  Originally posted by Henry44 View Post
  Groep 1 weet nie wanneer die Wederkoms gaan wees nie.
  Groep 1 weet glad nie wanneer ons met Jesus gaan verenig nie...
  Julle weet VIR SEKER wanneer die Wederkoms gaan gebeur (7 jaar vanaf die begin van jul verdrukking)!!!!!
  Originally posted by Henry44 View Post
  4) Groep 2 is die enigste groep wat 3 wederkomste sien.
  1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
  2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.
  3 de wederkoms. Jesus verskyn dan eers weer na die 1000 millenium.Dis onbybels.
  Met hierdie siening beweer hulle dat Jesus met die eerste 2 wederkomste glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen.Nee nee dis nie korrek nie. Jesus het op aarde gestaan net voor die Hemelvaart en met Sy wederkoms sal Hy weer sy voete op aarde plaas.
  Werklik Henry, ek het geglo jy is iemand met integriteit. Maar jy gooi soveel aantuigings teen Groep 2 sonder om hulle woorde EEN KEER te kwoteer waar hulle enige van hierdie “stellings” maak wat jy beweer! Hierdie is slegs HOE JY WIL H  ons moet wees, en reflekteer geensins wat werklik gesÍ is nie. Jy vergeet ook om te noem dat elke liewe stelling deur die Bybel gerugsteun is, anders as jou stellings hierso. Gaan lees gerus weer die twee drade, “Wil jy Regtig weg geraap word” hier en “1000 Jaar/Millenium...is daar so iets?” hier net om jouself weer van hierdie feite te vergewis. Kom ons neem die 3 Wederkomste wat jy hier bo noem as voorbeeld:

  Volgens jou het ons gesÍ ons sien 3 Wederkomste! Kwoteer my en bewys dit! Anders is jy besig om blatante leuns hier te plaas! Kom ons gaan kyk hoe eerlik is jy in jou stellings. Wat het ek hier beskryf op die en “1000 Jaar/Millenium...is daar so iets?” hier? Daar is Jesus se Wederkoms, dan die 100 jaar Millenium, dan kom Hy weer in ‘n Tweede Wederkoms terug aarde toe MET die Gelowiges in die Nuwe Jerusalem! TWEE WEDERKOMSTE. En TWEE OPSTANDINGS. Dit is JY wat die EERSTE WEDERKOMS namens ons in twee gaan deel het. Met jou vals stellings dat ons beweer het dat:
  Originally posted by Henry44 View Post
  1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
  2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.
  Inteendeel, my plasings#1 en 2 hier op “Wil jy Regtig weg geraap word” gaan slegs oor die EERSTE Wederkoms. Oor twee plasings hierop het ek in detail oor hierdie EEN Eerste Wederkoms gepraat wat dan opgevolg word deur die 1000 Jaar Millenium. Ek het dan ook die volgende gesÍ:
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  HOE gaan dit gebeur??
  Met ‘n wegraping waar al die Christene weg gevat word en die res word agter gelaat om deur ‘n “7 Jaar verdrukking” te gaan?
  Of gebeur alles gelyk aan die einde met die Wederkoms?
  En dan stel ek die saak deur te wys dat alles gelyk gebeur. Inteendeel, ek kwoteer:
  Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
  Die Wederkoms en die oes is dieselfde ding. EEN gebeurtenis. So waar deel ons dit in twee wederkomste soos jy beweer, Henry?
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  Lees weer die tweede plasing! Jesus is duidelik! Die goeie en bose saad moet saam groei TOT EN MET die oestyd! Dan kom Jesus met Sy engele. Hy stuur sy Engele af om die goddeloses te oes en te verwyder. Die grafte gaan oop van die gereddes en die lewende regverdiges word getransformeer. Al die regverdiges ontmoet Jesus dan saam in die lug.
  Originally posted by Ben Cronje View Post
  Al wat ek probeer sÍ vir nou is dat die lewende sondaars se vernietiging en die regverdiges se opstanding en verheerliking gebeur met die OES (Wederkoms), sÍ maar als op een dag omdat ek nou ‘n dag as voorbeeld gekies het. SÍ maar in die oggend word die sondaars verwyder en in die middag die regverdiges opgeneem deur die Engele om Jesus in die lug te ontmoet. Vir al wat ons weet gebeur alles dalk binne ‘n uur. Wie weet? Die konsep is egter belangrik hier.
  Is dit genoeg kwotasies, Henry? Of moet ek nog plaas. Laat weet maar net.
  Last edited by Ben Cronje; Feb 2 2013, 01:41 PM.

  Comment


  • #3
   Re: Die Twee Sienings

   Originally posted by Henry44 View Post
   Met hierdie siening beweer hulle dat Jesus met die eerste 2 wederkomste glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen.Nee nee dis nie korrek nie. Jesus het op aarde gestaan net voor die Hemelvaart en met Sy wederkoms sal Hy weer sy voete op aarde plaas.
   Korreksie: “Ons weet nou dat Jesus met Sy EERSTE Wederkoms glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie, en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen. Korrek, Henry.
   1Th 4:15-17 Want dit sÍ ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vůůr wees nie. 16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
   Henry, jy sal vind dat Paulus stippileer in vers 15 dat hy hier van Jesus se WEDERKOMS praat, nie van ‘n Geheime Wegraping nie. Hy noem dit dan ook “tot by die wederkoms van die Here” sodat daar GEEN verwarring kan wees nie. En met hierdie Wederkoms ontmoet ons die Here in die lug (vers 17). Watter deel van hierdie 3 verse is nie korrek nie, Henry?
   Originally posted by Henry44 View Post
   3 de wederkoms. Jesus verskyn dan eers weer na die 1000 millenium.Dis onbybels.
   Ons weet nou dat wat jy die 3de Wederkoms noem is ons Tweede Wederkoms na die Millenium.
   Sag 14:3-4 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. 4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
   “die dag van sy stryd, die dag van oorlog.” Wys hier vir ons van watter Wederkoms Saggaria hier praat. Wanneer is Sy dag van Oorlog?
   Open 20:7-8 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; 8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.
   So Saggaria verwys dus hier na die Tweede Wederkoms na die 1000 jaar. Is dit onbybels, Henry? Dit kom dan uit die Bybel uit!

   Originally posted by Henry44 View Post
   Groep 1 sien slegs een wederkoms.
   Met die wederkoms van Christus kom haal Hy Sy Bruid soos in 1 Thess 4 en na die verdukking kom Hy saam met Sy bruid.Matt 24:29-31; Openbaring 19:11 en Sag 14:4. Een wederkoms in twee dele.
   Eers beskuldig jy ons dat ons die EERSTE Wederkoms opbreek in ‘n Eerste en Tweede wederkoms waar "Jesus verskyn om die onregverdiges wegraap", dan ‘n "2 de wederkoms waar Jesus verskyn weer hier om die regverdiges op te raap."
   Net daarna doen jy WEEREENS presies dit wat jy ons valslik beskuldig van! Jy gaan deel die Eerste Wederkoms (Julle glo net in een wederkoms, sÍ jy) op in twee kom-dele. Jy noem dit nie twee verskillende wederkomste nie, al is hulle 7 jaar uit mekaar uit. Maar hoe verstaan mens dit? Jesus kom al die pad aarde toe (dit kwalifiseer per deffinisie as ‘n Koms, dink jy nie?) en raap sy bruid weg Hemel toe, en kom dan weer al die pad aarde toe (dit kwalifiseer per deffinisie as nog ‘n Koms, dink jy nie?) om die Jode te kom red, maar Hy kom net een keer!!!!! In twee dele! Huh? 1 koms + 1 koms = 1 koms. Ek het dit. En tog is die Bybel Duidelik dat NA HIERDIE DUISEND Jaar kom Jesus met Sy bruid.....nie NA 7 JAAR nie. Kyk dan wat sÍ jy verder:
   Originally posted by Henry44 View Post
   Wanneer Jesus Sy gemeente kom haal sal hulle Hom in die lug tegemoet gaan voor die verdrukking, en na die verdrukking kom Sy gemeente saam met Hom en dan sal Hy Sy voete op aarde plaas.
   OK, nou klaim jy presies die twee konsepte wat jy so flussies as onBybels afgemaak het....en hier praat jy ook van twee gebeurtenisse:
   Originally posted by Henry44 View Post
   Groep 1 weet nie wanneer die Wederkoms gaan wees nie.
   Groep 1 weet glad nie wanneer ons met Jesus gaan verenig nie...
   Maar wag, die teenstrydighede hou nie op nie:
   Originally posted by Henry44 View Post
   Groep 2 gaan gooi God se oordele, toorn en grimmigheid voor die wegraping van die kerk in.Hulle gaan gooi die vloed voor die ark in.Hulle gaan gooi die oordele van Sodom en Gomorra voor die ontvlugting van Lot in.Wat dink u sou gebeur het as Noag en Lot miskien net soos groep 2 geredeneer het en gesÍ het.”Ag nee wat, ek gaan nie die ark bou nie, daar sal wel n’ droŽ plek wees waarna ons kan ontsnap”.Of Lot wat sÍ “ Ek bly net hier in Sodom, God sal my wel beskerm hier en geen oordeel sal my tref nie.”
   Die Bybel is duidelik: Eers Noag en familie in die ark dan sluit God self die ark en dan die vloed; Eers Lot se ontvlugting dan die oordeel waar God Sodom en Gomorra tot as laat verbrand het;Eers die wegraping van die Bruid van Christus en dan God se oordeel, toorn en grimmigheid oor die sondige wÍreld.
   OK, as jy reg is Henry, kyk dan ook na jou volgende stelling:
   Originally posted by Henry44 View Post
   Daar sal dan n’ oorblyfsel op die aarde wees naamlik:Israel en die mense wat die merk van die dier nie aangeneem het nie asook mense wat tot hul sinne gekom het.Dan eers sal die nasies rou bedryf, dan eers sal die 6 punte in Dan 9:24 in vervulling gaan.
   OK, volgens julle is daar die Wegraping, dan die 7 Jaar verdrukking waarin nog mense sal bekeer ala jou stelling hier bo. Nou, as Noag en Sodom as voorbeelde van die Wederkoms is volgens die Bybel self:
   Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
   Luk 17:29-30 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereŽn en almal vernietig. 30 Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.
   Dan is die vrae:
   1) Het ENIGE mense wat agter gebly het op die aarde (nadat Noag “weg geraap” is in die ark in) bekeer toe die vloed tref, en gedurende die vloed?????
   2) Het ENIGE mense wat agter gebly het in Sodom (nadat Lot “weg geraap” is) bekeer gedurende die tydperk wat Sodom en Gamorra gebrand het???

   En dit is belangrike vrae, Henry. Want julle sÍ Noag en Lot verteenwoordig die “weg geraaptes”, die res van die mense van Sodom en Gamorra en die Pre-Vloed menigtes verteenwoordig die mense wat agter bly na jul sogenaamde wegraping en die Vloed en die Vuur verteenwoordig jul 7 JAAR verdrukking.
   Nou, as niemand bekeer het tydens die vloed (almal het verdrink) of die brand (almal het dood gebrand) nie, hoe kan julle sÍ dat mense gaan bekeer tydens jul 7 JAAR verdrukking?
   Die 2 gebeurtenisse is dan tipes van jul Wegraping en 7 JAAR verdrukking.
   En, aangesien hul tipes was, het die vloed en die swael en vuur in enige periodes van 7 gebeur? Dit sou moes, want ‘n tipe is altyd iets van iets groters.....
   So antwoord asseblief vir my (met Bybelse rugsteun) bogenoemde twee vrae. Aangesien julle reg is, behoort jy legio verse te kan kwoteer van die “remnant” in Sodom en Gamorra en in die pre-Vloed wereld wat bekeer het!
   En as jy nie kan nie, Henry, is julle verkeerd. So maklik soos dit! En dit is maar net op hierdie punt!

   Originally posted by Henry44 View Post
   Voor die wegraping sal hulle eet en drink , trou en in die huwelik uitgee.Net soos in die dae van Noag en Lot.Om te eet en te drink, te trou en in die huwelik uit te gee, klink vir my na n’ normale allerdaagse lewenswyse.Mense se lewenswyse gaan radikaal verander as God sy Toorn oor die aarde gaan uitstort.Hulle lewe sal nie normal wees nie.
   Waar in die Bybel staan dit dat wat jy hier bo sÍ gaan oor die wegraping en nie die Wederkoms nie? Ek verstaan die Bybel praat van Jesus se Wederkoms, nie jul “Wegraping” nie.

   Originally posted by Henry44 View Post
   2) Net groep 2 weet wie die Anitchris is.
   Groep 2 sÍ dat die Antichris die Roomse katolieke kerk is en dat hy reeds geopenbaar is. Met hierdie redenasie plaas hulle n’ dekmantel oor die ware antichrist en is hulle siening onbybels.
   Eina. Wel Henry, op die draad “Hoekom soveel Antichriste” wat jy deur hier te klik sal vind, sal jy sien dat ek ‘n tabel in plasing #1 gesit het met al die BYBEL se kriteria van die Antichris. En die RKK voldoen aan elke liewe een van al daardie kriteria, INSLUITEND 1 Joh 4:3 en 2 Thes 2:7 waarin onderskeidelik beide Johannes en Paulus bevestig dat die antichris alreeds in hul tyd teenwoordig was en sal wees tot en met die wederkoms! Dit is ‘n baie lang tyd!
   1Jn 4:3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wÍreld.
   2Th 2:7-8 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teŽhou, uit die weg geruim is; 8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,
   Dit diskwalifiseer onmiddelik BYBELS enige antichris wat in die toekoms iewers nog moet kom, want hy is alreeds in die wereld sedert die Apostels se tyd al. Hy was op 'n stadium wel terug gehou, MAAR HY WAS STEEDS REEDS DAAR!!!!!
   En ja, jy is verkeerd en reg hierso. Nee, dis nie net Groep 2 wat weet wie die Antichris is nie, maar ook elke liewe Reformeerder. Klik maar net hier om te gaan kyk. Dit is ‘n pdf as jy hom wil aflaai. Watter deel hiervan is OnBybels, Henry?
   Ek het al meer as 30 keer vir Johnny gevra om asseblief dan vir ons 1 Joh 4:3 en 2 Thes 2:7 te interpreteer en hy ignoreer dit heeltyd, asof die vraag nog nooit gevra is nie. Hopelik sal jy?
   Originally posted by Henry44 View Post
   Groep 1 weet glad nie wie die Antichris is nie.
   Ons weet nie wie die Antichris is nie, want die bybel is duidelik dat hy eers na die wegraping geopenbaar kan word. 2Th 2:7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teŽhou, uit die weg geruim is; 2Th 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak…
   Ek sien jy ignoreer die “is al aan die werk”-deel van die vers. Oor hy wat nou teŽ hou, is dit ook goed om te gaan kyk na wat die VroeŽ Kerkvaders gesÍ het wat nader aan die tyd was. Dit het ek gedoen op die draad, “Hy wat nou teŽhou” in plasing #17. Klik net hier.
   Originally posted by Henry44 View Post
   Omdat Groep 2 klaar glo dat die RKK die antichrist is Koppel hulle glad nie die bybelse beskrywing van die Antichris aan die eindtye nie en sien hulle nie sy hoŽ invloed wat hy gaan uitoefen op die wat nie weggeraap gaan word nie.Hulle plaas nou-al n’ rookskerm oor die antichris.
   Ek wys dan juis uit wat die antichris se invloed is op die draad “Hoekom soveel antichriste”. Wanneer laas was jy daar, Henry? Ons openbaar hom nie net nie, maar wys sy daaglikse doen en late uit!
   Originally posted by Henry44 View Post
   3) Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eers weggeraap gaan word en dan later die regverdiges.
   Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
   Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
   Let wel: As die verse in vervulling gaan is die Bruid van Christus reeds weggeraap, met ander woorde 1Thess 4 sal reeds in vervulling gegaan het.
   Volgens julle ja. Wat sÍ 1 Thes 4 wat jy hier noem?
   1Th 4:15-17 Want dit sÍ ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vůůr wees nie. 16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
   Wat het 1 Thes 4 met ‘n wegraping te doen, Henry? Dit SINK die wegraping heeltemal!
   “dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vůůr wees nie.” – Hierdie stukkie al klaar bevestig dat ‘n wegraping ONMOONTLIK is, want dit praat eerstens hier van Jesus se WEDERKOMS (nie ‘n wegraping nie) en tweedens dat die lewendes NIE die ontslapenes sal voor wees nie, so julle kan nie weg geraap word nie, want dan is julle die ontslapenes voor wat EERS opgewek word met Jesus se wederkoms!!!
   “Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word” – Hier word dit weer bevestig dat ‘n wegraping ONMOONTLIK IS!
   Hoe kan julle Jesus in die lug ontmoet SAAM MET DIE OPGEWEKTES as die "Geheime Wegraping" net die lewende "Cristene" kom wegvat om hul te beskerm van jul 7 JAAR verdrukking, Henry? Dit maak nie sin nie!
   Last edited by Ben Cronje; Feb 2 2013, 01:54 PM. Reason: Invoeging en spelling

   Comment


   • #4
    Re: Die Twee Sienings

    Originally posted by Henry44 View Post
    Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eerste weggeraap word en daarna sal die regverdiges weggeraap word met die verskyning van Jesus. In n’ ander sin is hulle heeltemal teenstrydig met hulle eie siening en sÍ dat die onregverdiges onmiddelik gedood gaan word met die verskyning van Jesus.Later dan egter verskyn Jesus weer om die regverdiges weg te raap Hemel toe. Hulle verkondig twee wederkomste op een dag.Onbybels!
    RÍrig, Henry! Jy is desperaat en jy forseer jou teorie geweldig! Ons is nie teenstrydig nie, inteendeel. Ek het in detail gewys dat wat met “wegraap” hier bedoel word is VERNIETIG!!!!!
    En asseblief, KWOTEER MY waar ek sÍ Jesus kom twee keer op een dag. ASSEBLIEF! Wys vir die lesers jy praat die waarheid en versprei nie leuns nie! Waar in die volgende kwotasie sÍ ek Jesus verskyn 2 keer?:
    Originally posted by Ben Cronje View Post
    Lees weer die tweede plasing! Jesus is duidelik! Die goeie en bose saad moet saam groei TOT EN MET die oestyd! Dan kom Jesus met Sy engele. Hy stuur sy Engele af om die goddeloses te oes en te verwyder. Die grafte gaan oop van die gereddes en die lewende regverdiges word getransformeer. Al die regverdiges ontmoet Jesus dan saam in die lug.
    Originally posted by Henry44 View Post
    As mens gaan kyk na die twee verse hierbo, ontstaan daar baie vra rondom groep 2 se teorie:
    My vraag is dus: Wanneer gaan die onregverdiges en regverdiges dan die kans kry om eers rou te bedryf as hulle almal dan op dieselfde dag weggeraap word? Die wegraping gaan in n’ oogwink plaasvind.Die woord is duidelik daaroor.
    Wys asseblief vir my uit die duidelike Woord uit dat die wegraping in die eerste plek duidelik daarin is! SovÍr kon jy slegs verse en gedeeltes wys wat so duidelik soos modder is oor jul sogenaamde Wegraping! Die Woord Wegraping kom nie eers in die Nuwe Testament voor nie! Die Wederkoms van Jesus kom 10 Keer voor. Dan praat ons nie eers van die Dag van die Here ensomeer nie. Maar die “Wegraping”? ‘n Ronde nul, my vriend. En soos Chisel al genoem het en ek van toepasing wil maak hier; Julle lees dit in die Teks in en sÍ dan dit kom uit die Teks uit!
    Originally posted by Henry44 View Post
    Hoe is dit moontlik dat Jesus met sy wederkoms die onregverdiges wegraap met sy verskyning en dan later weer kom om die regverdiges weg te raap? Waar staan dit in die Bybel?
    Jy is reg, dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan in jou kop. En jy het gesÍ dat ons so gesÍ het; Ons het nie!
    Originally posted by Henry44 View Post
    Wanneer gaan die seun van verderf die tyd kry om in die tempel van God te sit en voor te gee dat hy God is?
    Hy is klaar besig. As Groep 1 ophou wag vir ‘n toekomstige antichris soos die Jode wag vir ‘n toekomstige Messias, mis julle die antichris wat reeds hier is soos die Jode Jesus gemis het. Kom ek wys jou met die antichris se eie woorde:
    But to believe that our Lord God the Pope the establisher of said decretal, and of this, could not decree, as he did decree, should be accounted heretical (emphasis added). The Gloss of Extravagantes of Pope John XXII, Cum. Inter, title 14, chapter 4, "Ad Callem Sexti Decretalium", Column 140 (Paris, 1685). In an Antwerp edition of the Extravagantes, the words, Dominum Deum Nostrum Papam ("Our Lord God the Pope") can be found in column 153.

    But the supreme teacher in the Church is the Roman Pontiff. Union of minds, therefore, requires, together with a perfect accord in the one faith, complete submission and obedience of will to the Church and to the Roman Pontiff, as to God Himself. - Pope Leo XIII, Sapientiae Christianae: On Christians as Citizens (January 10, 1890).

    “We hold upon this earth the place of God Almighty.” The Great Encyclical Letters of pope Leo XIII, Encyclical Letter, June 20, 1894

    "This judicial authority will even include the power to pardon sin.” Catholic Encyclopedia, vol 12, art. “pope”, p 265

    “The pope has the power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ.” – Decretal De Translat, Episcop. Cap.

    “The Pope can modify divine law.” – Prompta Bibliotheca”, “Papa,” art. 2

    "Seek where you will, through heaven and earth, and you will find one created being who can forgive the sinner , who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the priest, the Roman Catholic priest ." 2 The Catholic Priest, p.78

    "Thou art a priest forever: says the ordaining bishop...He is no longer a man, a sinful child of Adam , but an " Alter Christus ', another Christ ...Forever a priest of the Most High , with power over the Almighty. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself , hidden under the veil of flesh ." 3 The Catholic National, July 1895.

    " God Himself is obliged to abide by the judgment of His priests , and either not to pardon or to pardon, according as they refuse or give absolution...The sentence of the priest precedes , and God subscribes to it." 1 Dignities and Duties of the Priest, vol. 12, p. 27 .

    "All names which in the Scriptures are applied to Christ, by virtue of which it is established that he is over the church, all the same names are applied to the Pope ." 2 "On the Authority of Councils," Cardinal Bellarmine, vol 2, p. 266.
    Glo my vry, daar is nog hordes!

    Originally posted by Henry44 View Post
    Wanneer gaan Jesus die Skape van die Bokke skei? Waar vind die skeiding plaas in die Hemel, hel of op die Aarde ?Matt 25:31
    Met Sy Wederkoms. Die Oes, soos reeds bespreek. Gaan lees weer “wil jy regtig weg geraap word”. Elke stelling is gerugsteun deur Bybelverse.
    Originally posted by Henry44 View Post
    Moedswilliglik vermy groep 2 ook om te sÍ wie die werklike weggerapenes is en sÍ hulle net dat die regverdiges weggeraap sal word.
    Wie is die regverdiges? Slegs die wedergebore kinders van Jesus.Vir die wat IN JESUS IS.Die ware Kerk van Christus.Die Bruid van Christus.
    Moedswilliglik vermy ons die vraag? Waar het jy die vraag gevra waar hy vermy is Henry? Maar ek antwoord hom sommer gou vir jou:
    Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
    En selfs die Jode wat Jesus aanneem:
    Rom 11:20-23 Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. 21 Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie. 22 Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God: gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly; anders sal jy ook afgekap word. 23 Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeŽnt word; want God is magtig om hulle weer in te ent.
    Originally posted by Henry44 View Post
    Wie is die onregverdiges:Is die Jode in Jesus? NEE. Is die ongelowige en godelose wÍreld in Christus? NEE.Is die valse profete en valse godsdienstiges in Christus? NEE. (Let wel: Ek verwys nie na alle Jode nie )
    So as ons weer gaan kyk na 1Thess 4 dan sien ons dat die wegraping en opstanding bedoel is net vir die wat IN JESUS IS.Hierdie stelling skep n’ groot probleem vir Groep 2. Hulle impliseer in werklik dat, direk na die verdrukking die onregverdiges weggeraap sal word, met ander woorde sÍ hulle dat die godelose wÍreld met al sy valse profete en valse godsdienste tesame met die Jode weggeraap sal word na die verderf.Dan bly net die christene wat in Jesus is agter op aarde todat Jesus ons weer kom haal.Hierdie siening is onbybels.
    Henry, jy lees in ons geskrywe in net wat jy wil, soos jy ook met die Bybelverse doen! RÍrig! Die Goddeloses word nie weg geraap in die verderf in nie, hulle word vernietig. Doodgemaak. En NA DIE DUISEND JAAR WEER OPGEWEK om dan die tweede dood te sterf! Hoe lees jy, my vriend?
    Open 20:5-8 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. 7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; 8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.
    In die Eerste opstanding met die EERSTE wederkoms, word die regverdige ontslapenes opgewek en ontmoet Jesus in die lug SAAM met die lewindige regverdiges. Dit is die eerste opstanding. Die dooie godeloses (i.e. die wat van die skepping af gesterf het tot voor die Wederkoms + al die lewindige goddeloses wat sterf met die Wederkoms) het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Die Regverdiges van die eerste opstanding word duidelik in onder andere 1Th 4:15-17 beskryf. En word in GEEN onsekere terme nie die WEDERKOMS genoem, nie die “Wegraping” nie!
    So Groep 2 het Geen probleem daarmee soos jy beweer nie. Jy skep die probleem deur ons verkeerd voor te stel op aannames wat jy SELF maak en glad nie kan staaf deur ons te kwoteer nie! En wys vir my watter deel van bogenoemde siening is onBybels. Ek het dit presies net so uit die Bybel uit aangehaal.
    Originally posted by Henry44 View Post
    5) Groep 2 sien nie n’ Groot Verdrukking nie.
    Groep 2 sien glad nie die Groot verdrukking nie en noem hulle dit die vervolging en verdrukking en Koppel hulle glad nie enige tydperk hieraan nie.Hierdie siening is totaal verkeerd en onbybels. Jesus sÍ duidelik in Mat 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.Hulle Koppel slegs die 7 laaste plae aan die sogenaamde “vervolging en verdrukking” en vergeet moedswillig dat daar nie net sewe plae is nie, maar wel 21 (3 x 7) oordele oor die ongelowige wÍreld waarvan die laaste 7 plae die voleinding van God se grimmigheid is. Die Bybel is weereens baie duidelik hieroor. Die bewoners van die aarde sÍ vir die berge en rotse “val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die Toorn van die Lam, want die groot dag van Sy toorn het gekom, en wie kan bestaan” Open 6:16-17 en dan “ ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Open 15:1.
    Bewys asseblief vir my “en vergeet moedswillig dat daar nie net sewe plae is nie, maar wel 21 (3 x 7) oordele oor die ongelowige wÍreld waarvan die laaste 7 plae die voleinding van God se grimmigheid is” stap vir stap uit die Bybel uit met ELKE stelling wat jy maak gerugsteun uit die Bybel uit!
    Ek het reeds in hierdie plasing gekwoteer waar ek bevestig dat ons in ‘n groot verdrukking glo, so jou stelling en beskuldiging is VALS! Ons koppel nie ‘n tydperk daaraan nie, want die Bybel koppel nie ‘n tydperk daaraan nie. Julle koppel ‘n 7 JAAR tydperk daaraan met onkonsikwente wiskunde wat julle glad nie kan verdedig nie! Ten spyte van herhaalde versoeke om dit te doen!
    Originally posted by Henry44 View Post
    Hierdie groot verdrukking sal 7 jaar duur.Verdrukking vir 1260 dae (Open 11.1 En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesÍ: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap. En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer. ) en groot verdrukking 1260 dae.( En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.Open 13:5)
    As jou kreatiwe wiskunde dan reg is en julle reg is, beantwoord dan asseblief die volgende vraag die keer:
    Originally posted by Ben Cronje View Post
    2) PROBLEEM 2: Lengte van ‘n profetiese jaar?
    Die belangrike punt is: Mens vat elke profetiese dag as ‘n letterlike jaar. En SELFS die 7 Jaar Verdrukking/Wegraping groep doen dit. Hulle vat OOK 1 profetiese dag as ‘n letterlike jaar. Tot en met week 69! Week 70, bestaande uit 7 dae, maak hul 7 jare. Dan BREEK hul die reels waarby hulle self gehou het!!!! . Hulle vat die 1260 dae profesie (wat, sou hul by die reels bly, 1260 jaar is) en maak dit skielik....dae. 1260 dae is nou letterlik 1260 dae!!! En is nou 3.5 jaar!!! Hier is ‘n tipese voorbeeld daarvan uit ‘n stuk wat Johnny self geplaas het:
    Originally posted by Johnny View Post
    During the first 3 1/2 years of the 7 year period (a thousand two hundred [and] threescore days) 70th week of Daniels prophecy, God will send two witnesses to speak and witness on the earth 7 year period called 'the times of Jacobs trouble' or 'the tribulation period'
    Let mooi op hoe teen strydig dit met ditself is IN DIESELFDE SIN!
    "During the first 3 1/2 years of the 7 year period (a thousand two hundred [and] threescore days"): hier maak hulle 'n profetiese dag 1 letterlike dag lank!
    "70th week of Daniels prophecy": direk daarna in dieselfde sin is 'n profetiese dag een letterlike jaar lank!???? In dieselfde sin? Dit is ‘n BAIE GROOT probleem wat hulle het!
    So ek daag jou weereens reguit uit, Henry. Hoe lank is ‘n profetiese dag? Is dit een letterlike dag of een letterlike jaar lank? Logika sÍ dit kan nie albei wees nie! Hier is baie mense wat hierdie lees, my vriend. Neem nou standpunt in en sÍ vir ons hoe lank is ‘n profetiese dag. Of gaan jy weereens doen waarvan jy ons beskuldig en...
    Originally posted by Henry44 View Post
    Moedswilliglik vermy groep 2 ook...
    .
    Hoe lank is ‘n Profetiese dag, Henry??????
    Originally posted by Henry44 View Post
    Die dier (Antichris) sal n’ ontsettende gruwel opstel in die middel van die 70ste jaarweek van DaniŽl en verwys Dan 9:27 ; Dan 11:31-36 ; Matt 24:15, 2 Thess 2:4 en Openbaring 13 daarna.
    Groep 2 beskou die 1260 dae waarvan die Bybel praat as 1260 jaar en ook die 2300 aande en mores in Dan 8:14 ook as 2300 jaar en probeer hulle dan hulle lering rondom dit bou.Dis onbybels.
    Is dit onBybels om ‘n profetiese dag KONSIKWENT een letterlike jaar lank te maak omdat die Bybel so sÍ in:
    Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lÍ Ek jou een dag op.
    Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.
    As ons onBybels is, wys asseblief vir ons waar in die Bybel staan dit dat ‘n profetiese dag een letterlike dag lank is!
    Wys asseblief vir ons waar in die Bybels staan daar dat ‘n profetiese dag een letterlike dag of een lettelike jaar lank kan wees afhangend van jou teorie.
    Want ek het nou vir jou gewys waar die Bybel vir ons wys dat ‘n Profetiese dag een letterlike jaar lank is. As julle Bybels is, sal jy geen moeite ondervind nie en die verse kan aanhaal.
    Originally posted by Henry44 View Post
    Lev 25:8 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig jaar is.
    As die Bybel praat van n’ Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk. As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
    Henry, Lev 25:8 bevestig ook dat 'n profetiese dag een fisiese/letterlike jaar lank is. Ook, jy is steeds onkosekwent met jouself, want jy doen weereens presies dit wat ek hoŽr op genoem het! Jy skommel dit net rond (Sirkulere redenasie) maar is wese sÍ jy presies dieselfde as die stukkie van Johnny wat ek hoŽr op kwoteer het! ‘n Profetiese dag kan nie albei ‘n letterlike jaar en ‘n dag wees nie. Maar gestel jy is reg, waar in die Bybel staan dit wanneer jy kan besluit wanneer hy ‘n dag of jaar moet lank wees? Op watter inligting besluit jy?
    Nee wat. Inelkgeval, ek het nou op elke stukke van jou gereageer. Op elke vraag. As ek iets gemis het, laat weet maar net. Jou beurt om op alles te reageer!
    Ek het ook in die "Wil jy regtig weg geraap word" draad in plasing #87 6 Probleem-redes genoem (en nog 2 probleem-redes in plasing #93 vir 'n totaal van 8) waarop die Wegraping en 7 Jaar verdrukking nie werk nie. Ook het ek in plasing # 91 hoekom die 70ste week nie geskuif kan word nie. Sal jy asseblief elkeen van daardie redes vat en vir my wys hoekom dit verkeerd is?

    Groete
    Ben
    Last edited by Ben Cronje; Feb 2 2013, 06:55 AM.

    Comment


    • #5
     Re: Die Twee Sienings

     Originally posted by Henry44 View Post
     Die dier (Antichris) sal n’ ontsettende gruwel opstel in die middel van die 70ste jaarweek van DaniŽl en verwys Dan 9:27 ; Dan 11:31-36 ; Matt 24:15, 2 Thess 2:4 en Openbaring 13 daarna.

     Groep 2 beskou die 1260 dae waarvan die Bybel praat as 1260 jaar en ook die 2300 aande en mores in Dan 8:14 ook as 2300 jaar en probeer hulle dan hulle lering rondom dit bou.Dis onbybels.

     Lev 25:8 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig jaar is.

     As die Bybel praat van n’ Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk. As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
     Om terug te kom na jou redenasie hierso toe, kom ons dekonstrueer dit in detail:

     In die volgende kwotasie sÍ jy dus twee dinge as ek dit reg verstaan?:
     Originally posted by Henry44 View Post
     As die Bybel praat van n’ Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk. As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
     1) Jy sÍ "As die Bybel praat van Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk."
     2) Jy sÍ "As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae."

     So in punt 1 sÍ jy is 'n profetiese dag dus een letterlike/fisiese jaar lank. Ek stem 200% saam. Ons basseer dit op die Bybel nl. Eseg 4:6, Lev 25:8 en Num 14:34. Dit is Bybels.
     In punt 2 sÍ jy is 'n profetiese dag dus een letterlike/fisiese dag lank. Op watter verse in die Bybel baseer jy dit? Waar in die Bybel sÍ die Bybel dit? Want as dit nie in die Bybel staan nie, is dit ONBYBELS (iets waarvan jy Groep 2 'n paar keer beskuldig het in jou plasing op die draad). Jy gaan dit dus moet bewys om nie oor te kom as iemand wie se doktrine skuldig is aan juis dit waarvan hy ander se doktrine beskuldig nie.
     En dan, nadat jy uit die Bybel uit bewys het dat 'n profetiese dag ook een fisiese dag lank kan wees, gaan jy ook in dieselfde asem vir ons moet wys wat die kriteria dan is vir 'n gegewe profesie om te kwalifiseer as dan "'n dag is 'n jaar lank" of in die geval van die 1260 profetiese dae "'n dag is 'n dag lank". Vir jou om met soveel selfvertroue te kan sÍ dat "en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae." moet jy dus hierdie "stel kriteria" gebruik het wat jy vir ons gaan wys om hierdie stelling te kan maak.

     Kom ons kyk ook weer na jou een stelling:
     Originally posted by Henry44 View Post
     As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
     Kom ons gaan kyk:
     Dan 7:25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd.
     Dan 12:7 Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: ‘n Tyd, tye en ‘n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.
     Open 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
     Open 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
     Open 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank.
     Open 12:14 maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.
     Open 13:5 En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
     'n Mens hoef maar net na die konteks te gaan kyk om te sien dat AL 7 oor dieselfde onderwerp gaan. En al 7, as mens dit uitwerk, is 1260 profetiese dae lank!
     So Henry, volgens die Bybelverse wat jy gaan wys dat 'n profetiese dag ook een fisiese dag lank kan wees, en volgens die Bybelse Kriteria wat jy vir ons uit die Bybel uit gaan wys wat sÍ wanneer jy 'n profetiese dag as 'n fisiese dag moet vat of wanneer jy dit as 'n fisiese jaar moet vat, watter een van hierdie 7 is 'n fisiese jare en watter is fisiese dae. Jy het net Open 11 en 13 genoem. Wat van die ander?

     Originally posted by Henry44 View Post
     Groep 2 beskou die 1260 dae waarvan die Bybel praat as 1260 jaar en ook die 2300 aande en mores in Dan 8:14 ook as 2300 jaar en probeer hulle dan hulle lering rondom dit bou.Dis onbybels.
     Wel Henry, as ons ONBYBELS is omdat ons 'n profetiese dag vat as een letterlike/fisiese jaar volgens die onBybelse Eseg 4:6, Lev 25:8 en Num 14:34, wat is dan Bybels?
     Groep 2 kon nie verse in die Bybel vind wat wys dat 'n profetiese dag ook een fisiese/letterlike dag kan wees nie. Ons kon ook nie Kriteria vind in die Bybel wat sÍ wanneer 'n gegewe profesie kwalifiseer om die profetiese dag as een letterlike dag te vat of wanneer dit kwalifiseer om dit as een letterlike jaar te vat nie. Gelukkig het Groep 2 nou vir jou wat ons van ons OnBybelse weŽ af gaan terug lei na die Bybel toe om vir ons die Bybelverse EN Kriteria uit die Bybel uit te wys! . Tot en met dan sal ons maar die onBybelse ding doen en net op die verse steun (Eseg 4:6, Lev 25:8 en Num 14:34) wat ons wel in die Bybel kon vind en wat vir ons sÍ dat 'n profetiese dag EEN JAAR lank is.

     Ten laaste:
     Originally posted by Henry44 View Post
     en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
     So as die Bybel praat van dae, dan is dit fisiese dae, reg? Dit is mos wat jy sÍ hierso. Kyk die volgende vers:
     Eseg 4:5 En …k lÍ jou die jare van hulle ongeregtigheid op volgens die getal dae, drie honderd en negentig dae, dat jy die ongeregtigheid van die huis van Israel moet dra.
     So hier praat die Bybel van dae. 390 dae om spesifiek te wees. So volgens jou Bybelse Kriteria wat jy nog vir ons gaan wys is hierdie 390 letterlike dae, reg? Verkeerd. En die vers spesifiseer terselfde tyd. En kyk wat sÍ die volgende vers?:
     Eseg 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lÍ Ek jou een dag op.
     Hierdie is 1000% teenstrydig en teenoorgesteld met jou stelling, Henry.
     Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.
     Die boonste vers hoef ek nie eers te verduidelik nie, maar dit is ook 1000% teenoorgesteld met wat jy sÍ.

     Groep 2 sien baie uit daarna om deur jou uit ons onBybelse posisie gelei te word na Groep 1 se Bybelse posisie toe wanneer jy vir ons die Bybelverse gaan wys waar dit kristel helder en in geen onsekere terme sÍ dat 'n profetiese dag ook een letterlike dag kan wees. Daar moet sulke verse wees waarop jy jou stelling basseer:
     Originally posted by Henry44 View Post
     ...en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
     Ons sien ook uit na jou Bybelse kriteria.

     Comment


     • #6
      Re: Die Twee Sienings

      Ben,

      Ek kan sien dat ons verby mekaar gaan redeneer oor die aangeleendheid. Ek versoek jou ook vriendelik om waaksaam te wees om nie persoonlik te raak nie. Hier is stellings wat jy maak op my as persoon wat onaanvaarbaar is. Deur dit te doen bewys jy die gees waardeer jy praat. Ons is besig met God se woord hier. Ek het hierdie draad begin op die objektiefste manier moontlik, omrede julle oorgrote siening glad nie vir ons sin maak nie. Ons moet hierdie ding uitklaar op ní christelike manier, want dis nie net christene wat hier lees nie, ook valse profete, ongelowiges en selfs atieste. Dis juis die draad waarop ons die verskille moet uitsorteer en debatteer Ben. So ek vra omverskoning as my verstaan rondom jou lering nie 100% korrek is nie.Ek het spesifiek by my opsomming oor julle siening vir jou gevra dat jy my moet reghelp as ek dit verkeerd het.Jou antwoord was ĒHenry jou opsomming is glad nie sleg nieĒmet die opsomming aangheg.Jy het geensins eninge foute uitgelig nie.

      Ek skryf,

      3) Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eers weggeraap gaan word en dan later die regverdiges.

      Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
      Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

      Let wel: As die verse in vervulling gaan is die Bruid van Christus reeds weggeraap, met ander woorde 1Thess 4 sal reeds in vervulling gegaan het.

      Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eerste weggeraap word en daarna sal die regverdiges weggeraap word met die verskyning van Jesus.In ní ander sin is hulle heeltemal teenstrydig met hulle eie siening en sÍ dat die onregverdiges onmiddelik gedood gaan word met die verskyning van Jesus.Later dan egter verskyn Jesus weer om die regverdiges weg te raap Hemel toe.Hulle verkondig twee wederkomste op een dag.Onbybels!

      As mens gaan kyk na die twee verse hierbo, ontstaan daar baie vra rondom groep 2 se teorie:

      My vraag is dus: Wanneer gaan die onregverdiges en regverdiges dan die kans kry om eers rou te bedryf as hulle almal dan op dieselfde dag weggeraap word? Die wegraping gaan in ní oogwink plaasvind.Die woord is duidelik daaroor.

      Hoe is dit moontlik dat Jesus met sy wederkoms die onregverdiges wegraap met sy verskyning en dan later weer kom om die regverdiges weg te raap? Waar staan dit in die Bybel?

      Wanneer gaan die seun van verderf die tyd kry om in die tempel van God te sit en voor te gee dat hy God is?

      Wanneer gaan Jesus die Skape van die Bokke skei?Waar vind die skeiding plaas in die Hemel, hel of op die Aarde ?Matt 25:31

      Moedswilliglik vermy groep 2 ook om te sÍ wie die werklike weggerapenes is en sÍ hulle net dat die regverdiges weggeraap sal word.

      Wie is die regverdiges? Slegs die wedergebore kinders van Jesus.Vir die wat IN JESUS IS.Die ware Kerk van Christus.Die Bruid van Christus.

      Wie is die onregverdiges:Is die Jode in Jesus? NEE. Is die ongelowige en godelose wÍreld in Christus? NEE.Is die valse profete en valse godsdienstiges in Christus? NEE. (Let wel: Ek verwys nie na alle Jode nie )

      So as ons weer gaan kyk na 1Thess 4 dan sien ons dat die wegraping en opstanding bedoel is net vir die wat IN JESUS IS.Hierdie stelling skep ní groot probleem vir Groep 2. Hulle impliseer in werklik dat, direk na die verdrukking die onregverdiges weggeraap sal word, met ander woorde sÍ hulle dat die godelose wÍreld met al sy valse profete en valse godsdienste tesame met die Jode weggeraap sal word na die verderf.Dan bly net die christene wat in Jesus is agter op aarde todat Jesus ons weer kom haal.Hierdie siening is onbybels.

      4) Groep 2 is die enigste groep wat 3 wederkomste sien.

      1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
      2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.
      3 de wederkoms. Jesus verskyn dan eers weer na die 1000 millenium.Dis onbybels.

      Met hierdie siening beweer hulle dat Jesus met die eerste 2 wederkomste glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen.Nee nee dis nie korrek nie. Jesus het op aarde gestaan net voor die Hemelvaart en met Sy wederkoms sal Hy weer sy voete op aarde plaas.

      Ben skryf,      Volgens hul interpretasie, WIL JY GEVAT WORD?
      Wel, as jy in die Bybel glo wil jy VIR SEKER NIE weg gevat word NIE!!!!!!! Ja, jyít reg gehoor! Hoekom nie? Kom ons kyk:

      Mat 24:36 Maar van diť dag en diť uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
      So hul lewens het gewoonweg aangegaan soos ons sín vandag....
      Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
      Het Noag geweet die vloed was aan die kom? JA. Het die Sondaars geweet? NEE. Net soos die wederkoms.
      Merk ook hierso IN KONTEKS: WIE WORD WEG GEVAT? Die Sondaars. WIE BLY AGTER? Noag !!!!

      Mat 24:40-42 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
      Onthou, dit begin met: ďso sal ook die koms van die Seun van die mens wees.Ē En dan beskryf vers 24:40-42 die wederkoms!!
      So kom ons gaan maak seker in Genesis:

      Gen 7:21-23 En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voŽls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droŽ grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.
      So wie het agter gebly????? Noag en die saam met hom in die Ark. Wie is Weggeraap? Die Sondaars!!! Wil jy dus nog weggeraap wees?
      So in samevatting, in Matt 24: 36-42 vergelyk Jesus die Wederkoms met die vloed van Noag. Die vloed het gekom en al die Sondaars weg gevat. Noag en sy gesin het agter gebly. Een groep is weg gevat en een groep het agter gebly. En dan in die volgende vers na Noag sÍ Jesus in Matt 24: 40 daar sal mense weg gevat word en mense agter bly.
      Maar dit raak interessanter:

      Luk 17:26-27 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: hulle het geŽet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
      In Matt 24: 39 is die sondaars weg geneem, in Luk 17:26 is hulle VERNIETIG!!!! So die wat weg geneem is, is vernietig!
      Luk 17:34 Ek sÍ vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
      So wil jy ďweggeraapĒ word, of agter bly? Ek weet EK wil agterbly!:
      Luk 17:37 En hulle antwoord en sÍ vir Hom: Waar, Here?...
      Let op wat vra die dissipels hierso! Jesus sÍ mense gaan weg gevat word. En die dissipels vra, Waarheen. Jy gaan nie waarheen vra oor mense wat agter bly nie, want jy weet waar hulle was en hul gaan steeds daar wees, want hulle het agter gebly. Jy vra waar word mense heen gevat. En die antwoord:
      ... En Hy sÍ vir hulle: Waar die liggaam lÍ, daar sal die aasvoŽls saamkom.
      OK. SÍ Jesus hier hulle word weg gevat Hemel toe, na glorie toe? NEE. Kyk waarnatoe word hulle weg gevat: ďWaar die liggaam lÍ, daar sal die aasvoŽls saamkom.Ē
      ďSupper of the BirdsĒ soos die Bybel sÍ. Daar gaan niemand wees om die sondaars te begrawe nie en die voels gaan hulle eet. So hulle word nie na Ďn lekker plak toe weg gevat nie! Hul word weg gevat om vernietig te word!
      So, gebasseer OP DIE BYBEL, wil jy dus ďweg geraapĒ word?
      Kom ons gaan nou weer terug na Matt 13 toe:
      Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
      Onthou, die maaiers is die Engele (vers 39). En Jesus sÍ vir die engele om EERS die sondaars bymekaar te maak, PRESIES soos dit was in die dae van Noag.
      Mat 13:47-50 Verder is die koninkryk van die hemele soos Ďn net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring; en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die voleinding van die wÍreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
      So die slegtes word tussen die goeies uit geskei!!! En as jy die sondaars uithaal, wie bly oor? Die Regverdiges.
      Die Bybel is konstant hieroor!
      en jy sÍ ook..

      Punt 4: Die Lewende Onregverdiges word gedood. Deur die Glorie van Sy Wederkoms. Soos ek reeds voorheen genoem het,


      Jy skryf dat die lewende onregverdiges gedood word deur die Glorie van Sy wederkoms en dat die regverdiges agterbly dan Kom Jesus weer om die regverdiges op te raap.TWEE VERSKYNINGS OP EEN DAG.

      en hier sÍ jy nog n' wederkoms,

      Sag 14:3-4 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. 4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot Ďn baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
      Watter Jerusalem is dit? Al die stede was met die Wederkoms vernietig?
      Hier bly Jesus nie in die lug sodat die regverdiges Hom daar ontmoet nie, want hulle is reeds by Hom sedert die Wederkoms. Hier kom Hy SELF af na die sondige aarde toe. En soos Sy Voete (Jesus is sonder sonde) aan die aarde (VOL SONDE) raak, skeur dit oop en vorm Ďn dal (vlakte) wat gereinig is deur Hom...vir wat? Vir iets om af te kom! Wat moet afkom?
      Jy sÍ ook dat daar nog n' wederkoms is na die 1000 jaar


      Sien jy Ben: Jy verkondig 2 wederkomste.Wanneer Jesus die onregverdiges wegraap met Sy Glorie en dan nadat die Regverdiges n' wyle spandeer het op aarde dan sien hulle Hom weer met die opraping.Dan nog n' wederkoms na 1000 jaar.

      2+1=3

      en jy sÍ....

      Werklik Henry, ek het geglo jy is iemand met integriteit. Maar jy gooi soveel aantuigings teen Groep 2 sonder om hulle woorde EEN KEER te kwoteer waar hulle enige van hierdie ďstellingsĒ maak wat jy beweer! Hierdie is slegs HOE JY WIL H  ons moet wees, en reflekteer geensins wat werklik gesÍ is nie. Jy vergeet ook om te noem dat elke liewe stelling deur die Bybel gerugsteun is, anders as jou stellings hierso. Gaan lees gerus weer die twee drade, ďWil jy Regtig weg geraap wordĒ hier en ď1000 Jaar/Millenium...is daar so iets?Ē hier net om jouself weer van hierdie feite te vergewis. Kom ons neem die 3 Wederkomste wat jy hier bo noem as voorbeeld:

      Volgens jou het ons gesÍ ons sien 3 Wederkomste! Kwoteer my en bewys dit! Anders is jy besig om blatante leuns hier te plaas! Kom ons gaan kyk hoe eerlik is jy in jou stellings. Wat het ek hier beskryf op die en ď1000 Jaar/Millenium...is daar so iets?Ē hier? Daar is Jesus se Wederkoms, dan die 100 jaar Millenium, dan kom Hy weer in Ďn Tweede Wederkoms terug aarde toe MET die Gelowiges in die Nuwe Jerusalem! TWEE WEDERKOMSTE. En TWEE OPSTANDINGS. Dit is JY wat die EERSTE WEDERKOMS namens ons in twee gaan deel het. Met jou vals stellings dat ons beweer het dat:
      Originally Posted by Henry44
      1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
      2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.
      Kyk waarvan beskudig jy my nog:
      O nee, 3 Wederkomste, want Ďn 1000 jaar later nog een!!! Dis problematies.
      Vragie aan jou: Is dit eers God se Toorn en dan ons verheerliking OF eers ons verheerliking en dan God se toorn.?


      Groete


      Henry

      Comment


      • #7
       Re: Die Twee Sienings

       Originally posted by Henry44 View Post
       Ben,
       Ek kan sien dat ons verby mekaar gaan redeneer oor die aangeleendheid. Ek versoek jou ook vriendelik om waaksaam te wees om nie persoonlik te raak nie. Hier is stellings wat jy maak op my as persoon wat onaanvaarbaar is. Deur dit te doen bewys jy die gees waardeer jy praat. Ons is besig met God se woord hier. Ek het hierdie draad begin op die objektiefste manier moontlik, omrede julle oorgrote siening glad nie vir ons sin maak nie. Ons moet hierdie ding uitklaar op n’ christelike manier, want dis nie net christene wat hier lees nie, ook valse profete, ongelowiges en selfs atieste. Dis juis die draad waarop ons die verskille moet uitsorteer en debatteer Ben. So ek vra omverskoning as my verstaan rondom jou lering nie 100% korrek is nie.Ek het spesifiek by my opsomming oor julle siening vir jou gevra dat jy my moet reghelp as ek dit verkeerd het.Jou antwoord was ”Henry jou opsomming is glad nie sleg nie”met die opsomming aangheg.Jy het geensins eninge foute uitgelig nie.

       Hi Henry.

       Ek waardeer jou vermaning nie net as stelling nie, maar neem dit ter harte. Dankie. Op een van die drade het ek een maal genoem dat ek ek gedog het dat ons as "ek" moet kleiner raak en Jesus in ons lewens moet groter raak. Ongelukkig kan ek dit nie nou in hierdie stelling kwoteer nie, want tyd in my plasing is 'n faktor, maar met tyd kan ek dit vind hierop. Feit is, dit is een van die baie punte in my lewe waarop ek nog baie groei nodig het in my lewe. Uit my self uit? Nee, uit Jesus uit waaroor ek bid dat Hy my gedagtes en lewe moet verander. Deur die Heilige Gees. Ek het geen elusies dat my benadering baie keer verkeerd is nie. En daarom waardeer ek almal se vermaning opreg baie; al kneus dit my ego in die proses.. Wat is 'n ego inelkgeval, behalwe 'n muur wat tussen ons en God se Waarheid staan in die werklikheid.
       Ek kan egter vir jou 'n hol regverdiging gee vir my aksies: ek het van 'n beginsel af gegaan dat mense die wereld behandel soos hulself behandel wil word. Daarom het ek op jou eerste plasing reageer in die selfde impliserende gesindheid. Dit was verkeerd van my, en ek vra opreg om verskoning. CFJ en Fila het die gawe om te reageer op 'n manier wat positief is, en ouens, hierdie is nie 'n stroop-stelling nie, maar 'n voorbeeld-stelling sonder wen, maar positief en 'n voorbeeld vir my wat 'n indruk gemaak het. Sela.

       Met dit gesÍ en die emosionele imlikasies agter alles verduidelik, verander dit egter glad nie die kwessies op die tafel gelÍ nie.
       Jesus het volgens "Groep 2" se verstaning 2 wederkomste. Een voor die 1000 jaar en een daarna.
       Die een voor die 1000 jaar is volgens Groep 2 EEN gebeurtenis waarin 'n paar goed gebeur. Eers word die goddeloses geoes en dan die regverdiges. Met een wederkoms. Hoekom, met alle respek gesÍ kan Jesus nie meer as een ding op 'n slag met een oes doen nie?

       Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
       Hierdie is die Bybel, en dit sÍ EEN oes met twee gebeurtenisse. Laat ek dit opdeel:
       "Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand"
       "maar bring die koring bymekaar in my skuur."

       SÍ Groep 2 dit of sÍ die Bybel dit?
       Originally posted by Henry44 View Post
       Vragie aan jou: Is dit eers God se Toorn en dan ons verheerliking OF eers ons verheerliking en dan God se toorn.?
       Volgens die vers: EERS God se heerlikheid met Sy wederkoms wat die goddeloses dood ("Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand") en dan ons verheerliking ("maar bring die koring bymekaar in my skuur.").
       Hierdie is direk uit die Bybelvers uit. En dit is alles met Sy wederkoms (die oes). EEN gebeurtenis, twee goed wat gebeur in daardie gebeurtenis.


       En ek het, ongeag my onverskoonbare houding, steeds ligitieme vrae gevra. Baie daarvan. Ek hoop van harte dat jy dit almal sal beantwoord, Henry. Want om te faal op slegs een, breek die ketting van die geheel van die verstaan....

       Comment


       • #8
        Re: Die Twee Sienings

        Goeie dag,


        Volgens groep 2 se siening word die onregverdiges verwyder van die aardbol af en dan later ook die regverdiges en is daar niemand meer op die aarde oor nie.Ben hoe seker is jy dat daar niemand op aarde sal wees na die wederkoms van Christus nie .Wel dis wat jy impliseer en gebruik jy Sag 14:4 as die wederkoms van Christus aan die einde van die 1000 jaar

        Nou kom ons kyk weer na die verse: Sag 14:1 Kyk, daar kom Ďn dag vir die HERE; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem! (Hoekom sal die Here dit sÍ as daar dan niemand op aarde is nie Ben?)

        Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie.
        (Watter nasies gaan hier versamel word? Watter stad sal ingeneem word? Ben; en die huise? Gaan daar dan weer ballingskap plaasvind, daar is dan niemand op aarde nie? Watter orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie?;en die vroue gaan onteer word,Hoe gaan dit gebeur? Ben jy sÍ dan daar is niemand op aarde nie. )

        En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.

        En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot Ďn baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.En julle sal vlug in die dal van my bergeówant die dal van die berge sal loop tot by Asalóen julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!
        (Ben wie vlug so hier?)
        En in diť dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees. En dit sal Ďn enige dag wees wat aan die HERE bekend isógeen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word.
        En in diť dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees.
        En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; in diť dag sal die HERE een wees, en sy Naam een. Die hele land sal soos die Vlakte word, van Geba tot by Rimmon, suid van Jerusalem; maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die Hoekpoort, en van die toring HanŠneŽl tot by die parskuipe van die koning. En hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon. En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oŽ sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. ( Is dit geeste Ben?)
        En in diť dag sal Ďn groot verwarring van die HERE onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word: goud en silwer en klereóín groot hoeveelheid. ( Het die dooies Rykdom en klere?Ben) En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels en van al die diere wat in daardie laers is.(Daar is diere, kan jy dit sien?Ben )
        En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leŽrskare, en om die huttefees te vier. (Wie is die nasies wat optrek Jerusalem toe? Ben)
        En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die leŽrskare, te aanbid nieóhulle sal geen reŽn kry nie. (Wie is die geslagte? Ben)

        En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reŽn sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die HERE die nasies tref wat nie opgaan om die huttefees te vier nie. Dit sal die straf van Egipte wees en die straf van al die nasies wat nie optrek om die huttefees te vier nie.(lees jy nog?Ben.)
        In diť dag sal op die klokke van die perde staan: Heilig aan die HERE! En die potte in die huis van die HERE sal wees soos die komme voor die altaar.Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die HERE van die leŽrskare heilig wees; en almal wat wil offer, sal kom en daarvan neem en daarin kook; en in diť dag sal daar geen Kanašniet in die huis van die HERE van die leŽrskare meer wees nie.

        Jy sÍ in jou draad oor die 1000 millenium:

        1.Die nuwe Jerusalem daal neer uit die Hemel
        2. Die sondaars / Onregverdiges word opgewek
        3. Satan word vrygelaat
        4. Die sondaars word vernietig
        5.Die aarde word nuut gemaak.

        Ben antwoord asb eerlik: Is die wederkoms in Sagaria 14;4 die wederkoms na die 1000 jaar. Staaf jou antwoord met die regte Bybelverse.


        Groete

        Henry

        Comment


        • #9
         Re: Die Twee Sienings

         Henry, Ek het reeds al jou vrae in jou eerste plasing beantwoord na my wete. Ek het selfs op elkeen van jou stellings gereageer. En ek wil graag al die vrae wat jy my nou vra beantwoord (al is almal al reeds in die 2 plasings "Wil jy regtig weg geraap word" en die "1000 Jaar Millenium"-een beantwoord). Maar ek wil dit graag een op een beantwoord.
         Punt is; ek het werklik hopelik elke liewe sin in jou plasing #1 op hierdie draad beantwoord. Jy skuld my eers antwoorde op elke liewe vraag wat ek jou gevra het in die klomp plasings daarna tot voor jou plasing #8. Ook skuld jy my eers teen-argumente op al my argemente op die draad om te wys ek was verkeerd.
         Anders vra jy my heeltyd vrae op my vrae en ons kom nooit by jou plasings uit van jou draad nie.
         So ek gaan eers weer op hierdie draad reageer nadat jy al my vrae oor JOU stellings beantwoord het en my teen-argumente oor jou argumente weerlÍ het. Dit is afterall jou draad, en jy behoort dit te kan doen.
         Uit wedersydse respek skuld jy my dit.

         Comment


         • #10
          Re: Die Twee Sienings

          Kan Sagaria 14 en veral vers 4 inge-forseer word aan die einde van die 1000 jarige millennium?
          NEE!!


          Volgens Groep 2 se siening gaan daar geen enkele lewende wese op aarde wees nie, vanwee hulle siening dat alle mense in 2 afsonderlike wegrappings naamlik eerste die onregverdiges en dan tweedens die regverdiges weggeneem gaan word met die wederkoms van Jesus na die verdrukking. Hulle gaan forseer dan Sagaria 14 in na die 1000 jarige millennium.By nadere studie van Sagaria 14 is die Bybel egter baie duidelik dat hierdie gedeelte in die Bybel GLAD NIE oor die voleinding van die 1000 jaar millennium gaan nie, maar wel oor die wederkoms direk na die Groot verdrukking.

          Sagaria 4 maak ook geen voorsiening dat Jesus alles vanuit die Hemel gaan doen nie, maar sit Jesus Sy voete op die aarde neer.Hulle siening is nie die waarheid nie.


          Die waarheid:

          Sag14:1-4 Kyk, daar kom ‘n dag vir die HERE; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem! Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my berge—want die dal van die berge sal loop tot by Asal—en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!
          Luk 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur leŽrs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judťa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk…….en dan die Wederkoms van Jesus

          Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet DaniŽl, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet dan moet die wat in Judťa is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word…...en dan die Wederkoms van Jesus


          Sagaria 14:4 sÍ dat Jesus Sy voete op die Olyfberg sal sit met Sy wederkoms.

          En

          Hand 1:9-11 En nadat Hy dit gesÍ het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oŽ weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sÍ: Galilťse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het. (Jesus vaar op vanaf die Olyfberg en sal net so terugkom)

          Ben, ek wil graag hÍ ons moet gaan stilstaan op hierdie punt en daaroor praat, dit help nie ons praat oor alles op een slag nie, want dit krap alles net deurmekaar!

          Ek het jou dus geantwoord uit die Bybel uit, en sal ek graag jou kommentaar oor Sagaria 4 wil sien.Onthou die vergrootglas.

          Ek sal ook nie vergeet om die res van jou vra te beantwoord nie, maar onthou net dat die antwoorde sal uitkom soos ons dit bespreek.

          Ons het nog baie om oor te gesels, soos Bv die profetiese jare, die verdrukking , die wegraping ensv. Een ding op n’ slag asseblief.


          Groete


          Henry
          Last edited by Henry44; Feb 5 2013, 03:14 PM. Reason: verandering

          Comment


          • #11
           Re: Die Twee Sienings

           Profetiese Jaar

           Kom die term ďprofetiese jaarĒ in die Bybel voor? NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 2 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen. NÍrens in die bybel is daar eninge verwysing dat die term DAG gesien moet word as ní JAAR nie.Maar tog het hulle bybelverse wat dit volgens hulle onomwonde bewys.

           Kom ons kyk na die verse:

           Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, VIR ELKE DAG EEN JAAR, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.

           En

           Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: VIR ELKE JAAR LÍ EK JOU EEN DAG OP.

           Num 14:34- VIR ELKE DAG EEN JAAR
           Ezeg 4:6 Ė VIR ELKE JAAR EEN DAG

           Twee teenoorgestelde terme. Ben sÍ volgens Num 14:34 dat vir elke keer as die Bybel verwys na ní dag of dae dit gesien moet word as ní jaar en dan ook die omgekeerde vir elke jaar ní dag.

           Kom ons raak bietjie prakties:

           Dae

           Mar_1:13 En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien

           Het Jesus werklik veertig jaar in die woestyn gewandel?

           Mar_8:31 Toe het Hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en nŠ drie dae opstaan.

           Het Jesus werklik vir 3 jaar in die graf gelÍ?

           Act_1:3 aan wie Hy ook, nŠ sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.

           Was Jesus regtig vir veertig jaar na Sy opstanding nog op aarde?

           Rev_11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.

           Gaan die twee getuies werklik vir 1260 jaar lank profeteer en dan gedood word en vir 3 jaar dood in die state lÍ.Kan ní mens werklik so oud word?

           Joh_11:9 Jesus antwoord: Is daar nie twaalf ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wÍreld sien.

           Geen kommentaar!

           Die woord DAE kom 808 keer en die woord DAG 1125 keer in die Bybel voor en is tyd en plek heeltamal te min om alles te behandel.

           En nou die omgekeurde volgens Ezeg 4:6

           Jaar

           Gen_5:3 Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy Ďn seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.

           Was Adam regtig net 130 dae oud toe sy seun verwek is?.

           2Ki_16:2 Twintig jaar was Agas oud toe hy koning geword het, en sestien jaar het hy in Jerusalem geregeer en nie gedoen wat reg was in die oŽ van die HERE sy God soos sy vader Dawid nie.

           Was Agas regtig net 20 dae oud toe hy koning geword het en Jerusalem slegs vir 16 dae lank regeer ?Gun wonder hy kon nie die pyp rook nie, hy was net 20 dae oud.

           Rev_20:7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;

           En ons 1000 jaar vredestermyn is maar net 1000 dae lank!

           Die woord Jaar kom 597 voor en jare kom 85 keer voor in die Bybel.

           Die woord dae en dag in Grieks:

           G2250
           ἡμέρα
           hēmera
           hay-mer'-ah
           Feminine (with G5610 implied) of a derivative of ἧμαι hēmai (to sit; akin to the base of G1476) meaning tame, that is, gentle; day, that is, (literally) the time space between dawn and dark, or the whole 24 hours (but several days were usually reckoned by the Jews as inclusive of the parts of both extremes); figuratively a period (always defined more or less clearly by the context): - age, + alway, (mid-) day (by day, [-ly]), + for ever, judgment, (day) time, while, years.

           Alle dae in die nuwe testament verwys na die dieselfde betekenis.

           En in die Ou Testament:

           H3117
           יום
           yŰm
           yome
           From an unused root meaning to be hot; a day (as the warm hours), whether literally (from sunrise to sunset, or from one sunset to the next), or figuratively (a space of time defined by an associated term), (often used adverbially): - age, + always, + chronicles, continually (-ance), daily, ([birth-], each, to) day, (now a, two) days (agone), + elder, X end, + evening, + (for) ever (-lasting, -more), X full, life, as (so) long as (. . . live), (even) now, + old, + outlived, + perpetually, presently, + remaineth, X required, season, X since, space, then, (process of) time, + as at other times, + in trouble, weather, (as) when, (a, the, within a) while (that), X whole (+ age), (full) year (-ly), + younger.

           Die reŽling wat God gemaak het met die rolspelers in Num en EzegiŽl was geensins ní permanente reŽling gewees nie.Indien dit so was, dan het al die Bybel skrywers ní gruwelike fout gemaak deur ní jaar vir ní dag aan te sien.

           Wie is reg? BEN OF DIE BYBEL.


           Groete


           Henry

           Comment


           • #12
            Re: Die Twee Sienings

            Ben,


            Sagaria 12

            Jy sal werklik moet begin verklaar hoe jy Sagaria 12 sien as n' wederkoms na die 1000 jaar.Sagaria 12 gooi jou hele siening in die afgrond in Ben, en dis nie ek wat jou verkeerd bewys nie, maar die Woord van God self.Mits jy anders bewys.

            Profetiese jaar

            Ook hier Ben, wys die bybel self dat jy nie n' Dag kan verander na jaar nie of selfs omgekeerd nie.

            Ben jy skryf op Johnny se Poll:

            En as julle my verkeerd kan bewys, sal ek in alle opregtheid en eerlikheid erken dat ek God se woord verkeerd interpreteer op hierdie punt. Ek sal dit in hoofletters op hierdie forum doen. Want God se waarheid is vir my EERSTE, my trots en "eie ek" heel laaste.
            As jy nie kan verklaar oor die 2 punte nie sal jy jou belofte wat jy op die Forum gemaak het moet nakom Ben.


            Groete


            Henry

            Comment


            • #13
             Re: Die Twee Sienings

             Profetiese Jaar

             Kom die term ďprofetiese jaarĒ in die Bybel voor? NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 2 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen. NÍrens in die bybel is daar eninge verwysing dat die term DAG gesien moet word as ní JAAR nie.Maar tog het hulle bybelverse wat dit volgens hulle onomwonde bewys.

             Kom ons kyk na die verse:

             Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, VIR ELKE DAG EEN JAAR, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.

             En

             Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: VIR ELKE JAAR LÍ EK JOU EEN DAG OP.

             Num 14:34- VIR ELKE DAG EEN JAAR
             Ezeg 4:6 Ė VIR ELKE JAAR EEN DAG

             Twee teenoorgestelde terme. Ben sÍ volgens Num 14:34 dat vir elke keer as die Bybel verwys na ní dag of dae dit gesien moet word as ní jaar en dan ook die omgekeerde vir elke jaar ní dag.
             Henry, ek sien jy weier om Ben se vrae se beantwoord, want jy wil een ding op n slag pak, maar dan draai jy om en gooi maar net nog vrae?

             Se my Henry, die feit dat n term nie in die Bybel voorkom nie, maak dit die term ongeldig? Besef jy dat die woord "rapture" ook nie in die Woord voorkom nie, maar dat jy daarin glo? Besef jy dat die woord "Trinity" ook nie in die Woord voorkom nie? Nie eers die woord "Bybel" kom in die Bybel voor nie...Tog glo jy daarin ne? So moenie n denkwyse ongeldig verklaar net omdat die woord nie in die Bybel verskyn nie...

             As mens so fanaties wil word, kan mens eintlik maar se geen Engelse woord kom in die Bybel voor nie, want die Bybel was nie in Engels geskryf nie...

             Kom ek ontleed gou vir jou jou bogenoemde kwotasie:

             Num 14:34- VIR ELKE DAG EEN JAAR
             Ezeg 4:6 Ė VIR ELKE JAAR EEN DAG

             Twee teenoorgestelde terme...
             Teenoorgesteld?? Hmmm...Ek moet se, die twee lyk vir my presies dieselfde...

             Henry, Ben se nie ELKE KEER as jy die woord "dag", of "jaar" in die Bybel lees, dat jy dit moet interpreteer as andersom nie..

             Al jou kwoteerde verse is wel ongeldig want dit het absoluut niks met n profesie tedoen nie...(En ek dink jy weet dit ook)

             Probeer jy vir ons se dat wanneer Numerie en Esegiel vir ons uitdruklik se in n profesie is n dag = jaar, en andersom, dat ons nie dit moet aanvaar so nie?

             Wie is nou teen die Bybel?

             Wie is nou reg? Henry of die Bybel?

             Daar is n gesegde wat gaan:

             Niemand is so blind / doof soos die ou wat nie WIL sien / hoor nie...

             En ek is nogal jammer dat ek so n gesegde moet aanhaal, maar Henry ek dink as jy werklikwaar eerlik is met jouself, sal jy besef dat jy nie teen n konsep van n profetiese jaar kan stry nie...

             Want ek sal graag jou interpretasies van al die profesieŽ in die Bybel wil hoor as jy so glo...
             See how much the Father has loved us! His love is so great that we are called God's children---and so, in fact, we are! - 1John 3:1
             Gods true word!
             Believing it . Defending it . Proclaiming it .

             Comment


             • #14
              Re: Die Twee Sienings

              Hier is wat jy se Henry:

              Originally posted by Henry44 View Post
              Sagaria 4 maak ook geen voorsiening dat Jesus alles vanuit die Hemel gaan doen nie, maar sit Jesus Sy voete op die aarde neer.Hulle siening is nie die waarheid nie.
              Hier is wat Paulus se:

              1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug...
              Originally posted by Henry44 View Post
              Sagaria 14:4 sÍ dat Jesus Sy voete op die Olyfberg sal sit met Sy wederkoms.
              Klink vir my redelik teenoorgesteld, en sienende dat ons glo dat die Bybel nie Homself weerspreek nie, is dit duidelik dat hulle nie op daardie tydstip van dieselfde wederkoms praat nie...

              Goed kom ons maak so en staan bietjie stil by hierdie gedeelte van Sagaria...

              As ons hierdie hoofstuk van Sagaria kronologies lees soos wat jy se ons moet, kyk wat gebeur:

              Zec 14:3 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.
              (In vers 3 kom die Here om te veg en stryd te voer)
              Zec 14:4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
              (In vers 4 staan die Here met Sy voete op die Olyfberg, dit splyt middeldeur na alle rigtings)
              Zec 14:5 En julle sal vlug in die dal van my berge—want die dal van die berge sal loop tot by Asal—en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!
              (In vers 5 vlug die mense, en kyk, dan kom die Here weer met al die heiliges saam Hom!!..maar Hy het dan alreeds in vers 4 gekom...)
              Zec 14:12 En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg...
              (In vers 12 tref n plaag die volke, nadat die Here se wederkoms al plaasgevind het in vers 4 en weer in vers 5, en dit nadat die Bybel duidelik is die plae val voor Sy koms??)

              Logika vereis dat ons besef dat Sagaria nie alles hier in kronologiese orde skryf nie...

              Volgens jou leef die onregverdiges gedurende die 1000 jaar, kom ons kyk wat se die Bybel gebeur met die onregverdiges wanneer die Here terugkeer met Sy engele...

              2Th 1:7 en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele
              2Th 1:8 in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.
              2Th 1:9 Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,
              2Th 1:10 wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag; want ons getuienis het by julle geloof gevind.


              2Th 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,

              So volgens jou lewe die onregverdiges nog nadat God met Sy Engele terugkeer aarde toe, volgens die Bybel sal hulle sterf as straf...

              Rev 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.

              En volgens die Bybel sal hulle weer herleef na die 1000 jaar voleindig is.

              Daar is nog baie ander vrae ook wat nie jy of die ander in "groep 1" kan verduidelik nie...Hoekom voel dit ook vir my heeltyd of groep 2 die heeltyd moet verdedig, terwyl groep 1 se teorie meer vrae as antwoorde oplewer?
              See how much the Father has loved us! His love is so great that we are called God's children---and so, in fact, we are! - 1John 3:1
              Gods true word!
              Believing it . Defending it . Proclaiming it .

              Comment


              • #15
               Re: Die Twee Sienings

               Hallo HH,


               Jy skywe,
               Se my Henry, die feit dat n term nie in die Bybel voorkom nie, maak dit die term ongeldig? Besef jy dat die woord "rapture" ook nie in die Woord voorkom nie, maar dat jy daarin glo? Besef jy dat die woord "Trinity" ook nie in die Woord voorkom nie? Nie eers die woord "Bybel" kom in die Bybel voor nie...Tog glo jy daarin ne? So moenie n denkwyse ongeldig verklaar net omdat die woord nie in die Bybel verskyn nie...
               Net ter inligting:
               1) Die woord "Rapture" word afgelei van die Griekse woord "harpazo" wat "catch (away, up), pluck, pull, take (by force)" beteken.Soos in 1 Thess 4:17
               2) Die woord "Trinity" word verwys na die Drie Eenheid nl: God, Die Seun en die Heilige Gees.
               3) Die Bybel is God se Woord soos ons dit vandag ken.
               4) Ek kan geen verwysing in die Bybel vind waar ons in alle toekomstige profesieŽ die woord dag moet insien as n' jaar nie of dan andersom n' jaar as n' dag nie.

               Ek skryf,

               Rev_11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.

               Gaan die twee getuies werklik vir 1260 jaar lank profeteer en dan gedood word en vir 3 jaar (jammer dis n' fout,dit is 3 en n' half jaar) dood in die state lÍ.Kan ní mens werklik so oud word?
               en

               Rev_20:7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;

               En ons 1000 jaar vredestermyn is maar net 1000 dae lank!
               en jy sÍ:

               Al jou kwoteerde verse is wel ongeldig want dit het absoluut niks met n profesie tedoen nie...(En ek dink jy weet dit ook)
               HH is jou woorde hier die waarheid?Defnitief NIE, ek het na 2 profesieŽ verwys en bewys dit hoe belaglik is jou siening.

               Ek skryf ook en verwys jy geensins hierna nie:

               Die reŽling wat God gemaak het met die rolspelers in Num en EzegiŽl was geensins ní permanente reŽling gewees nie.Indien dit so was, dan het al die Bybel skrywers ní gruwelike fout gemaak deur ní jaar vir ní dag aan te sien.
               HH hier sal jy moet bewys dat Num 14:34 en Eseg4:6 n' permanente reŽling was.

               Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.

               WAAR STAAN DIT IN DIE VERS DAT ONS "ALLE PROFETIESE DAE" MOET SIEN AS N' JAAR?DIT STAAN NIE DAAR NIE HH. 40 dae vir 40 jaar.Dis al.Met die einde van die 40 jaar, was dit verby!!Kan jy SIEN dat daar n' termyn aan gekoppel word?Gaan lees bietjie die hele Num 14, dan sal jy sien waaroor vers 34 gaan.


               ......en presies dieselfde met EsegiŽl 4:6

               Al die Griekse vertalings van DAG EN DAE regdeur die Nuwe Testament verwys na presies dieselfde betekenins en maak julle Johannes van Patmos wat deur die Heilige Gees vervul was n' blatante leuenaar.Asook DaniŽl in die Ou Testament.

               Die Bybel sÍ: 1260 dae (Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.)


               en (Dan 8:14 En hy het vir my gesÍ: Twee duisend drie honderd aande en mŰres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.)

               HH julle stry nie met my nie, maar met die Bybel!!


               Henry

               Comment

               Working...
               X