Announcement

Collapse
No announcement yet.

DIE SEWE JAAR VERDRUKKING

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • DIE SEWE JAAR VERDRUKKING

  Meeste “geleerdes” praat baie maar sÍ absoluut niks? Met hoogdrawende woorde, terminologie en ingewikkelde teoriŽ verwar hulle, hulle gehoor tot so ‘n mate dat die gehoor verstom gelaat word: nie vanweŽ die Waarheid nie, maar vanweŽ totale psigiese uitputting. Die gehoor is intellektueel te oorweldig om die inhoud te evalueer en dit sinvol te beoordeel, so hulle aanvaar dit maar, soos dit aan hulle opgedis word. Weens hierdie oorweldiging beskou hulle tegelyketyd die spreker/skrywer as begaafd of Geesvevuld, nie vanweŽ die Waarheid nie, maar vanweŽ sy/haar skynbare gawe en geweldige kennis. ‘n Vriend van my het eens gesÍ: “Jy kan jou punt sů goed maak, dat jy jou gehoor verloor”.

  My God werk nie so met mense nie. My God sÍ dat Hy die Waarheid vir die slinkses en wyses versteek, maar dit aan kindertjies openbaar. My God sÍ inderwaarheid, dat iemand wat Sy boodskap wil kompliseer, uit homself praat en nie uit God nie? My God sÍ Hy laat kindertjies verstaan, hoekom dan nie vir my as grootmens wat my kinders moet onderrig nie? Wel, Hy sÍ tensy ek soos ‘n kindjie word, kan ek nie die Hemel ingaan nie. Met ander woorde, tensy ek nie ontvanklik, eenvoudig en absoluut gelowig word nie, kan ek nie die Weg, die Waarheid en die Lewe vind nie. Dit impliseer sekerlik dat dit alles taamlik eenvoudig is en dat ek daarteen moet waak om enigiets te kompliseer?

  Vergeet eers van die Antichris, Babilon en enige visioen in die Openbaring en laat ons fokus op tyd.

  Jeremia 25 het 70 jaar van ballingskap vir Juda voorspel. In DaniŽl 9:2 sÍ DaniŽl dat hy die betekenis van 70 insien en begryp. Dan gee hy ‘n uitleg van sewe, twee en sestig en een week, wat saam 70 in totaal uitmaak.

  God is dieselfde gister, vandag en mŰre? Hy bly dieselfde, wat sekerlik beteken dat Hy ook min of meer dieselfde optree? Dus, om te sÍ dat ‘n profesie daar of daar op so en so ‘n wyse vervul is en dit nou irrelevant is, kan fataal wees in enige vertolking. Veral DaniŽl se profesiŽ in hoofstukke 8, 9 en 10, is dualisties van aard, met ander woorde op twee afsonderlike toekomstige gebeurtenisse van toepassing, maar met dieselfde of ‘n soortgelyke wyse van vervulling. Wat in die eerste vervulling gebeur het dien dan ook om die tweede te help verklaar.

  DaniŽl se uitleg, ten opsigte van Christus se koms, is al genoeg ontleed en bevestig as korrek. As ek dit reg het, is die formule wat gebruik word gewoonlik 70 maal 7 (die totaal, maal die eerste sewe weke) en dan word die laaste week met betrekking tot Sy prediking, kruisiging en hemelvaart toegepas? Maar hoekom praat DaniŽl dan van sewe, twee en sestig en een week? Om geheimsinnig voor te kom en die vertolking te verbloem, of bloot net om die ander twee tydperke te skei? Nee, die Here wil dit eenvoudig hou en die belanrikheid van DaniŽl word bevestig, deurdat Christus spesifiek na hom verwys met betrekking tot die eindtyd.

  Hierdie tydperk van 70 weke is juis so “opgebreek” om funksionele doeleindes en om toepassing te kan vind in twee afsonderlike, maar soortgelyke gevalle: Sy eerste openbaring ťn Sy tweede. Vir die eerste is 70 maal sewe en ‘n aparte sewe van belang vir die berekening. Vir die tweede is die weke, soos hulle geskryf staan, toepaslik. Let wel in beide uitlegte is daar geen historiese breuk tussen die weke nie, hulle loop in beide gevalle aaneen.

  Uit die eerste uitleg weet ons dat die laaste week sewe jaar verteenwoordig en dat die ander getalle substantief jare opmaak en nie weke nie. Die formule is dan om die eerste sewe weke met die totale aantal weke te vermenigvuldig (eerste openbaring van ons Heer) en die laaste week toe te pas betreffende sy bediening en die vervulling van Sy sending.

  Hierdie formule verduidelik dat die somtotaal van sewentig, met betrekking tot Sy tweede openbaring, ook die basis van ‘n formule uitmaak, maar die formule behoort te verskil, want hier is die drie afsonderlike getalle van die somtotaal moontlik almal funksioneel.

  Wat vereis word is: ‘n geskiedkundige “vastepunt” plus sewe jaar dan nog ‘n “vastepunt” (bevestiging van die “eindtyd sameloop”), plus twee en sestig jaar tot die Antichris, en dan sewe jaar vir die Antichris se ryk en Christus se Wederkoms aan die einde daarvan. Ons moet kan bereken vanaf ‘n vaste of geskiedkundige punt om by ‘n resultaat uit te kom? Wat is daardie vaste punt? Hier kom die dualistiese aard en die verklaringsbelang van die eerste toepassing van die profesie na vore.

  Die koning van Babilon het opdrag gegee dat Jerusalem herbou word. Anders gestel: die politieke gesag van die wÍreldmag van daardie tyd het die nodigheid ingesien en erken, dat Jerusalem as hoofstad van die Jode moes dien?

  In 1972 het die Demokrate in die VSA vir die eerste maal in hulle verkiesingsveldtog, Jerusalem as die hoofstad van hedendaagse Israel erken en voorgehou! (Moderne Babilon?)

  Plus 7 jaar bring ons by 1979. In 1979 is die vredesooreenkoms tussen Egipte en Israel gesluit. Een van die punte van ooreenkoms was dat die status van Jerusalem onveranderd sou bly, half Joods, half Palestyns. In weerwil van hierdie ooreenkoms het Egipte aan die Palestyne te kenne gegee dat Jerusalem suiwer Palestyns behoort te wees. In dieselfde jaar het Geulah Cohen die Banai Party (politieke party) in Israel gestig en was sy en hierdie party die stukrag agter die 1980 Jerusalem Basic Law, wat ‘n verenigde Jerusalem tot hoofstad van Israel verklaar het. Die politici was eers huiwerig weens die ooreenkoms met Egipte, maar sy het geredeneer dat Egipte, deur hul uitlatings aan die Palestyne, daardie ooreenkoms in daardie opsig verbreek het en dat Israel heeltemal geregverdig sou wees om Jerusalem aldus te verklaar!

  Voorts is daar in dieselfde jaar in Jerusalem, die Jerusalem Conference gehou. By diť konferensie het die befaamde “War on Terror”, wat vir Iraq, Afghanistan, LibiŽ en SiriŽ in hulle huidige benarde situasies gedompel het, sy ontstaan gevind. In dieselfde jaar is die Amerikaanse handpop, die Shah van Iran, deur ‘n volksrewolusie ontsetel. Voor hom het Iran ‘n demokraties verkose regering gehad, welke deur Amerika omvergewerp is om beheer oor die Midde Ooste te versterk. Nadat die Shah omvergewerp is, is die huidige republiek gestig wat onder die oppermag van die Ajatollah resorteer.

  Gegewe hedendaagse polarisasie en vraagstukke in die Midde Ooste, was 1979 skynbaar ‘n kernjaar vir die “eindtyd sameloop”, ook betreffende die hereniging en herbou van Jerusalem. Dit blyk dat 1979 en 1972 dus mekaar wedersyds ondersteun in die identifisering en bevestiging van die “vastepunt” vir berekening? Plus 62 jaar bring mens by 2041 en plus nog sewe vir die Antichris se ryk, gee ons 2048.

  Maar sÍ nou ons identifiseer die verkeerde “vastepunt”? Dit was en bly steeds die gevaar wat meeste uitlegte verkeerd bewys.

  In Openbaring 2:9 lees ons van ‘n kerk wat gebuk gaan onder die las van bedriŽr Jode, wat nie Jode is nie, maar die sinagoge van Satan. (Ek het by die “Bid vir Israel” draad gepos oor die mense, so ek gaan nie hier herhaal nie) Openbaring 2:10 moedig die mense aan om moed te hou, daar hulle verdrukking tien dae lank sal verduur. Die brief/boek is geskryf teen die einde van die eerste eeu en bedriŽr Jode (Sioniste) is nou sterker as ooit. Hulle het Amerika en Europa al bankrot gemanipuleer en wil nog oorloŽ hÍ om hulle verder te ruÔneer. Vrede is geensins op hulle agenda nie en regerings- en sommige kerkleiers volg hulle klakkeloos na!

  Dus moet ons kan aflei dat die tien dae tydperk nie letterlik is nie. Dit kan ook nie tien, een honderd, een duisend of tienduisend jaar wees nie. Dit moet gevolglik ook afhanklik wees van ‘n “vaste punt” om sin te maak en toepassing te vind?

  Johnny se beklemtoning van 1948 is gevolglik heeltemal korrek hier. Ons weet dat Israel, die land en die (ware) volk, sentraal is tot eindgebeure, maar ons weet nie wie die ware Israel is nie, nie eens hulle weet nie. Ons weet egter wel wie die bedriŽrs is en wat hulle Godslastering behels: dat hulle God se uitverkore volk is, terwyl hulle dit nie is nie. Dit is hulle wie vir tien dae die Christene (Kerk) gaan verontrus deur hulle wÍreldwye aggressie, kritiek en aandrang op “Joodsheid” in Kerk. Hierdie Sionisme het eers werklik stukrag gevind met die stigting van die hedendaagse staat van Israel in 1948. Tien dae en tien jaar het gekom en gegaan en dit het vereger, geensins verbeter nie. Die volgende logiese getal in die reeks is een honderd jaar. 1948 plus een honderd bring ons te staan op 2048!

  Dit wil voorkom asof die tydperk in Openbaring 2:9 vermeld, dien om die antwoord van die “DaniŽlformule” te bevestig?

  Terwyl ek met tye besig is, Johnny het iewers verwys na die Twee Getuies as moontlik Enog en Elijah en ek dink hy het ook iewers die jaar 2011 uitgelig (verskoon my as iemand anders die jaar uitgelig het).

  Mense het al baie onsinnighede oor die Twee Getuies kwytgeraak in die verlede, maar die Bybel stel dit heel duidelik wie hulle is. (Skuus ek gaan Engelse tekste hier aanhaal)

  Rev 11:4 These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth.

  Zec 4:12 And I answered again and said to him, What are the two olive clusters beside the two golden pipes, emptying the golden oil from themselves? Zec 4:13 And he answered me and said, Do you not know what these are? And I said, No, my lord. Zec 4:14 And he said, These are the two sons of fresh oil who stand by Jehovah of the whole earth.

  Die seuns van God is ‘n frase wat verwys na engele (Job 1:6). Hierdie seuns voorsien die vars olie aan die lampe, wat die sewe kerke van die aarde verteenwoordig (Opb 2 en 3). Met ander woorde hulle versorg die kerke in samewerking met Jesus Christus. GabriŽl het vir DaniŽl kom meedeel wat die toekoms vir sy volk inhou en ook vir Maria die tyding van Jesus gebring. Migael veg saam met GabriŽl vir die “aflewering” van boodskappe en die terughouding van die “prinse” se aanvalle op die Kerk.

  Dan 10:13 But the ruler of the kingdom of Persia withstood me twenty-one days. But lo, Michael, one of the chief rulers, came to help me; and I remained there with the kings of Persia. Dan 10:14 Now I have come to make you understand what shall happen to your people in the latter days. For the vision is yet for many days.

  Dan 10:21 But I will show you that which is written in the Scripture of Truth. And there is none who holds strongly with me in these things, but Michael your ruler.

  In Sagaria se visioen van die Hemel sien hy die goue kandelare of lampe met die Goue Bak bo-op (Christus die Woord) en die twee olyfbome/takke. In die boek van Openbaring sien Johannes dieselfde beeld as volg:

  Rev 1:13 And having turned, I saw seven golden lampstands. And in the midst of the seven lampstands I saw One like the Son of man, clothed with a garment down to the feet, and tied around the breast with a golden band.

  Die kandelare/lampe is nog daar, maar die Bak is weg, vervang deur die Oorwinnar-Koning en die Lam, Wie tussen hulle loop! Eienaardig genoeg, daar is ook geen melding van die twee olyfbome/takke nie?

  Kom ons spring nou na Openbaring 12. Meeste kommentatore stem saam dat die vrou die Kerk is. Dit is korrek. Meeste kommentatore vertolk hierdie visioen as ‘n verwysing na die lewe en geboorte van Christus. Dit is deels reg, maar uiteindelik verkeerd.

  Openbaring 1:1 stel dit duidelik en ondubbelsinnig dat die Openbaring oor toekomstige gebeure handel. Hierdie visioen is ook dualisties of analogies van aard. Sal julle saamstem dat die visioen, vergeleke met Christus, handel oor Een van Hemelse herkoms, wat vlees geword het, deur Satan vervolg is en opgevaar het na die Hemel?

  As die Twee Getuies die aartsengele Migael en GabriŽl is, en ons kyk na hulle lewens, soos omskryf in Openbaring 11, dan pas hulle perfek, beter as Christus, want dis ‘n toekomstige gebeurtenis, maar steeds vergelykbaar met die vleeswording, lewe, sterfte, opstanding en hemelvaart van Christus? Voorts is die Kerk uit Jesus gebore, nie Jesus uit die Kerk nie. Hierdie feit dui ondubbelsinnig daarop dat die visioen analogies is aan Christus, maar nie op Hom van toepassing nie.

  2Th 2:7 For the mystery of lawlessness is already working, only he is now holding back until it comes out of the midst.

  Ons het reeds gesien dat dit Migael en GabriŽl is wie teen die vorste van duidsternis veg, hulle terughou, en dat Migael die prins van PersiŽ teruggehou het, sodat GabriŽl na DaniŽl toe kon gaan. Dink julle Paulus sou van hierdie tekste in DaniŽl kennis gedra het toe hy die bostaande geskryf het?

  Dan 10:20 Then he said, Do you know why I come to you? And now I will return to fight with the ruler of Persia. And when I have gone out, lo, the ruler of Greece shall come.

  Dan 8:21 And the shaggy goat is the king of Greece. And the great horn between his eyes is the first king.

  Die verwysing na die koms van die Antichris is analogies met diť van die koning van Griekeland. GabriŽl sÍ as hy uitgegaan het sal die koning van Griekeland kom. Insgelyks as hy en Migael uit die hemelse/geestelike sfeer uitgegaan het na die liggaamlike/vleeslike sfeer, sal die weg oop wees vir die koms van die Antichris.

  Maar as hulle gebore moet word, moet hulle eers grootword, voordat hulle hulle sending kan begin? Inderdaad, en as hulle lewens analogies is met Christus s’n dan behoort hulle te begin met hulle prediking op dertigjarige ouderdom? Hulle sal drie en ‘n halwe jaar (1260 dae) getuig, vermoor word, opstaan en opvaar na die Hemel. Dit is die eerste helfte van die Verdrukking.

  So hoekom spring die Antichris nie nou uit, voordat hulle volwasse is nie? Want die vier ruiters ry. Hulle berei die wÍreld voor vir die eindtyd, maar hulle veroorsaak ook genoeg pandemonium dat die “mystery of lawlessness”, die “Antichrist Establishment”, net nie genoeg houvas oor die nasies het om die magsoorname te bewerkstellig nie.

  As hulle in 2041 moet begin getuig, op dertig jarige ouderdom, dan moes hulle in 2011 gebore word? Massiewe aardbewings en tsunami in Japan, Christchurch Nieuw Seeland, die Sjinese tweeling son en die “Arab Spring”. Die vertolking lyk werkbaar en dit ondersteun tegelyke tyd die ander berekenings. Toeval of die seŽl op die profesie van DaniŽl wat verbreek is? Vůůr 1948 kon hierdie profesiŽ glad nie met enige sekerheid vertolk word nie, vertolkbaarheid het in 1972 en 1979 meer stukrag ontvang en die totale verwydering van die seŽl het sopas, bietjie meer as twee jaar gelede, gebeur! Ons het in der waarheid verskeie profesiŽ wat dien om mekaar te ondersteun, sodat ons ons vertolking kan “meet”?

  As hierdie uitleg reg is, lyk die verdrukking as volg:

  2041 kom die Antichris se ryk tot stand. Die sewe jaar tydperk is twee maal 1260 dae, dus 2520 dae. Die Derde Tempel sal vir 2300 dae vertrap en ontheilig word voordat dit gereinig sal word (Dan 8:14), maw die Tempel sal begin funksioneer 220 dae nadat die Antichris se heerskappy begin en dit sal ontheilig en vertrap word deur die volkere, want die Jode is nie Israel nie, en om diere te offer, wanneer God reeds die finale volmaakte offer in Jesus Christus gegee het, is in werklikheid Godslasterlik!

  Hy verslaan Israel se vyande, bring die ware Israel terug na Israel, hy vestig die grondgebied van Israel ooreenkomstig die belofte aan Abraham, groter as selfs in Dawid of Salomo se tyd, en hy pas die Joodse reg toe. (Hy sal alles bereik wat die Jode van hulle Messias verwag)

  In 2044/2045, afhangend van watter maand in 2041 die Antichris sy ryk vestig, sterf die Twee Getuies. Net voor dit kanselleer die Antichris sy verdrag met die nasies van die ooste betreffende die wÍreld se geldelike reserwe-eenheid, waarskynlik Sjinees soos die wÍreldekonomie nou lyk, deurdat hy sy elektroniese geldeenheid instel, wat deur die merk van die dier funksioneer. (1335 dae voor die einde)

  Die konings van die Ooste sal net na die halfwegmerk teen die Antichris opmars met ‘n mag van 2 miljoen soldate en uit die voorstpruitende konfrontasie sal twee derdes van die wÍreld se bewoners vergaan (2044 miskien meer as 2 biljoen mense – waarskynlik kernoorlog, minstens “weapons of mass destruction”). (Opb 9:14 ev)

  Na die dood van die Twee Getuies vlug die Israeliete en hul metgeselle, van wie die 144 000 deel uitmaak, na die wildernis waar ‘n plek voorberei is om hulle vir die tweede helfte (1260 dae) van die verdrukking te skuil en versorg. (Opb 12)

  Isa 16:3 Take counsel, do judgment; make your shadow as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts; do not betray the fugitive. Isa 16:4 Let my outcasts dwell with you, Moab; be a shelter to them from the face of the destroyer; for the extortioner is at an end, the spoiler ceases, the oppressors are consumed out of the land.

  Verskriklike plae tref dan die aarde, die voorlaaste waarskynlik ‘n solarstorm wat die mense pynig (mikroskyfies wat smelt?) en die Antichris se hele stelsel, moontlik in Rome gesetel, in ‘n uur tot niet maak.

  Daar is nie meer kernwapens nie, geen voertuie, geen vliegtuie nie en geen kommunikasiemiddels nie. Die Antichris stuur drie gesante (paddas uit mond van Antichris, vals profeet en Satan) om die wÍreldmagte bymekaar te maak om vir Israel te vernietig (die volk wat iewers in die ooste skuil).

  Om hulle opmars te bespoedig en omdat hulle nie gemeganiseerde vervoer het nie, droog die Eufraatrivier op. (Opb 16:12) Omdat die Antichris nie seker is hoeveel hulle in werklikheid is nie, makkers ingesluit, en omdat hy met “hand tot hand” oorlogvoering teen hulle sal moet veg, bring hy elke moontlike beskikbare manskap, uit die weste, die suide, die noorde en die ooste byeen.

  Die Israeliete val terug tot by Armageddon waar hulle strategies vasgekeer is met die Meditireense See aan hulle westekant. Dit is hoe die Here die volkere soontoe “trek” of “vergader”. Israel is die lokaas, die teiken en die ondergang vir die Goddelose nasies van die wÍreld.

  Rev 16:16 And he gathered them into a place called in the Hebrew tongue Armageddon.

  Die seŽl van tyd, op die profesiŽ van DaniŽl, is verbreek en verwyder, nou kan ons verstaan.

  Die Heilige Gees blyk, volgens die Skrif, nie die een te wees wat teruggehou het nie en voorts is daar nog minder gesag vir die veronderstelling dat die Heilige Gees uit die wÍreld onttrek sal word.

  Uit Christus se eie leringe en die Boek van Openbaring is daar geen gesag vir die veronderstelling dat die gelowiges die verdrukking gespaar gaan word by wyse van wegraping nie. Die teendeel is waar, maar vir sommiges sal daar voorsiening/uitkoms wees. Ek glo dat as daar iets so belangrik vir die gelowige bestaan het, soos die wegraping, sou dit nie nodig gewees het om dit by wyse van afleiding en filosofering te identifiseer nie: dit sou prontuit as deel van die detail van Openbaring beskryf gewees het. (Die uitsetting hierbo bied taamlik detail?)

  Welke afval sal daar wees as die verdrukking begin en daar was geen wegraping nie?

  Vergewe tog die lang postering. Die Waarheid is nie ingewikkeld nie, maar Hy span oor die ewigheid!

  Die Here wil nie hÍ dat ons moet raai en filosofeer nie, Hy wil hÍ ons moet weet, maar om te weet moet ons eerstens weet wie en wat die Waarheid is.

  SeŽninge broeders en susters in die Waarheid!

  (Bostaande behels uittreksels uit die boek The Apocalypse Unsealed deur Martin de Beer verkrygbaar by Amazon/Kindle Book Store)
  Last edited by MartindeBeer; Nov 28 2013, 11:17 AM.

 • #2
  Re: DIE SEWE JAAR VERDRUKKING

  Hi Martin en van my af ook baie welkom. Ek sien jy gaan lekker gesels!

  Mag ek vra waarom jy uit 'n engelse vertaling aanhaal? Dis nie vir my 'n probleem nie; ek wonder maar net.

  Comment


  • #3
   Re: DIE SEWE JAAR VERDRUKKING

   Interesante pos !

   Comment


   • #4
    Re: DIE SEWE JAAR VERDRUKKING

    Hi, dankie.

    Ek skryf meestal in Engels, bloot vanwee die wyer trefkrag, maar het ek 'n baie spesiale plek vir my volksgenote en glo ek God ook. Voorts is ek redelik gemaklik met beide tale, aangesien ek Engels grootgemaak is, maar 'n Boer uitgedraai het. Gevolglik het ek net Engelse vertalings op my rekenaar beskikbaar, op hierdie stadium, en om tekste oor te tik van 'n gedrukte Bybel sal vir my 'n erge uitdaging wees.

    Comment


    • #5
     Re: DIE SEWE JAAR VERDRUKKING

     Ek het so vermoede gehad. Jy kan onder andere e-sword gratis aflaai met 'n gratis 53 Afrikaanse vertaling as jy wil. Kyk hier: http://www.e-sword.net/

     Jy was eintlik besig met 'n baie interessante onderwerp; skuus vir die advertensie breuk.

     Comment

     Working...
     X