Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die groot geheim

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die groot geheim

  30 Dae kursus oor “die geheim”

  1. Israel is nie die geheim nie.

  Jer. 31: 35,36 “So s die HERE wat die son gee tot ’n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot ’n lig in die nag; wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis, HERE van die lerskare is sy Naam: As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om ’n volk te wees voor my aangesig vir altyd.”

  Toe hulle deur die Rooisee getrek het, is Israel “gedoop” (sonder water) en het as volk voor God tot stand gekom. Net daarna het hulle ook hulle wet en erediens van God deur Moses ontvang. Dit is van hierdie Israel, die fisiese volk, nageslag van Abraham deur Isak en Jakob, wat in ons verse in Jer. 31 gepraat word. God sal nooit hierdie volk “vir altyd” voor sy aangesig verwyder nie.

  Niks hiervan is ‘n geheim nie. Dit het openlik plaasgevind en God se beloftes rakende die volk is duidelik in die Bybel afgekondig en daar is werklik honderde beloftes en voorspellings wat God nog deur die volk gaan doen. Twee derdes van die Bybel gaan oor Israel en God se historiese en toekomstige handelinge met daardie volk. Ook hulle toekoms is duidelik voorspel en in profesie vasgel. Niks hiervan is ‘n geheim nie. Lees en glo vandag se twee verse baie goed.

  Lev. 26:33 “Vir jlle sal Ek met die swaard uitmekaar laat jaag en julle onder die heidennasies verstrooi. Julle land sal verlate wees en julle stede puinhope.”

  Kort nadat Israel hulle wet en hulle erediens van die Here ontvang het, het hulle ook hierdie profesie van Moses gehoor. Harde woorde. Dit sou nie altyd goed gaan nie. Daar sou ‘n tyd kom dat hulle na al die lande van die wreld verstrooi sou word en hulle stede en land sou in puinhope verander. In 70 nC en 135 nC is die profesie vervul. Jode is oor die hele aarde verstrooi.

  Maar wat gebeur in die tyd dat Israel nie God se volk is nie en geen land, wet en tempel het nie? Moses het nie ges nie (en ook nie geweet nie)! Dit was ‘n geheim! Lees mre verder!

 • #2
  Re: Die groot geheim

  2. Die tyd van die groot geheim

  Hos. 1:9 “En Hy het ges: Noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en Ek sal nie julle s’n wees nie.”
  Hos. 2:10 “En Ek maak ’n einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwemane en haar sabbatte, ja, aan al haar feestye.”
  Hos. 3:5 “Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.”

  Ja, gelukkig is daar ook verse soos 3:5 bygevoeg. Na die lang tyd van die volslae verwerping en ontkenning van Israel as sy volk, sal God weer “in die laaste van die dae” hulle lot verander, hulle na hulle land terugbring sodat hulle met siddering hulle sal bekeer en die aangesig van die Here sal soek.

  Maar wat gebeur in hierdie “lang tyd” (3:4) waartydens Israel voor God nie bestaan het nie en vir ‘n sedelose vrou gegee is? Die verbondsverhouding tussen God en Israel was op ys geplaas en al die groot dinge wat Hy deur sy volk op aarde sou doen, was in gedrang.

  Wat doen God in hierdie lang tyd wat in Hosea beskryf word waartydens sy geprofeteerde plan met daardie volk nie uitgevoer word nie? Doen God niks in hierdie tyd nie? Is dit net ‘n groot lugleegte?

  Hosea is ‘n profeet en hy profeteer God se doen en late met Israel. Maar wat God gaan doen terwyl Israel nie aan Hom behoort nie, het Hosea nie geweet nie. Hy het niks ges nie. Dit bly ‘n geheim wat eers later openbaar sou word.

  Ons leer dus hier uit Hosea dat Israel vir ‘n lang tyd nie aan God sou behoort nie en dat hulle tyd as’t ware sou stilstaan. Ons weet ook en sien dat daardie tyd begin het toe Israel in 70 nC en 135 nC geheel en al uit hulle land verwyder is en die tempel tot op die grond verwoes is. Maar wat God toe in daardie tyd sou doen, het vir Hosea ‘n geheim gebly.

  As jy en ek die geheimenis van die Bybel ken, dan sal ons weet wie ons is en hoe God in hierdie tyd van Israel se verwerping (Hos. 5) met die wreld handel. Lees elke dag se stukkie deeglik en kry duidelikheid oor die Bybel se groot geheim!

  Comment


  • #3
   Re: Die groot geheim

   Daniel se groot voorspelling

   Dan. 9:25-27 “Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ’n Gesalfde, ’n Vors, is sewe sewetalle; en twee-en-sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
   26 “En n die twee-en-sestig sewetalle sal ’n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ’n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ’n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
   27 “En hy sal een week lank met baie ’n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ’n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.”

   Een sewetal in die Joodse berekening is ‘n tydperk van sewe jaar. Van die tyd af dat die Jode na Jerusalem teruggekeer het na die Babiloniese ballingskap en die tempel begin herbou het, totdat Christus gekom en gekruisig is, sou 62+7=69 sewetalle duur. Dit is gelyk aan 483 jaar. As met profetiese jare van 360 dae gewerk word, kom mens van 444 vC uit by 32 of 33nC toe Jesus gekruisig is.

   Maar daarna was daar nog net sewe jaar oor waarin daar ‘n totale reiniging vir Israel bewerk sou word. Dit word in die laaste vers beskryf en gaan oor die bewind van die Antichris in die sewe jaar van verdrukking.

   Soos by die eerste tee plasings, sien ons dus hier ‘n groot gaping in die profesie. Tot die tyd van Christus se kruisiging was Israel-tyd. Dan weer vir sewe jaar in die verdrukking is dit Israel-tyd. Maar van die bykans 2000 jaar vanaf die kruisiging tot by die koms van die Antichris, s Daniel niks. Dit was ‘n geheim. Waaroor dit in hierdie tyd sou gaan, sou eers as “die groot geheim” aan Paulus openbaar word.

   Weereens sien ons dat die OT swyg oor die tyd waarin ons nou leef. Dit is werklik ‘n nuwe dispensasie waarvan die inhoud, doel en boodskap nie profeteer is nie en vir die bepaalde tyd as geheim bewaar is.

   Comment


   • #4
    Re: Die groot geheim

    Die groot uitdaging

    Ef. 4:13 “totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ’n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus”

    Hierdie is ‘n kursus. In ‘n kursus kry jy dinge om te leer. Maar waarom moet ons leer? Kan ons nie maar net glo soos ‘n kind nie? Om tot die geloof te kom, glo jy soos ‘n kind. Niks meer is nodig nie. Jesus het aan die kruis vir jou sonde betaal. So word jy gered.

    En wat gebeur daarna? Bly jy maar net ‘n kind? Ons vers vra dat jy sal opgroei tot die volle grootte van Christus. Stel jy belang? Hoeveel Christene het ‘n hunkering om God se woord te verstaan? Toe Paulus al ver op die pad was en Jesus sekerlik goed geken het, toe s hy in Filippense sy grootste hukering en verlange is om Christus te ken. Ja en dit sluit kopkennis in.

    In hierdie reeksie leer ons. Dit gaan oor die Bybel se groot geheim. Hierdie is ‘n geweldige belangrike sleutel om die Bybel te verstaan (hoewel almal dit natuurlik nie glo nie). Sonder verstaan van die Bybel kan jy Jesus nooit ten volle ken nie. Kennis kom deur die Woord. Ek vra mooi. Is hier nie ‘n paar mense aan wie ons hier bedien wat vandag gaan besluit. Ek wil nie ‘n kind bly nie. Ek wil opgroei na die kennis wat Christus vir my bedoel het.

    Lees dan weer die eerste drie plasings hierbo. In die eerste drie het ons aangetoon dat daar ‘n groot gaping leeg gelaat is in die OT. Dit is nooit verduidelik nie. Dit het ‘n geheim gebly. Dan kry ons by Paulus: “Die Openbaring van die geheimenis”. ‘n Nuwe plan, nuwe opdrag, nuwe administrasie. Jesus en die kruis bly dieselfde, maar die bedelings het verander. Die profetiese program was Israel en al die profetiese voorspellings wat met daardie volk en ander volkere te doen het. Maar dit wat ons nou het, die liggaam van Christus waar Jood en Griek niks is nie maar Christus alles, kom nie in profesie voor nie. Kom leer mre verder!

    Comment


    • #5
     Re: Die groot geheim

     Die geheimenis bekend gemaak

     Ef. 3:2 “as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle”

     Paulus praat hier met heidene direk. Voor Paulus se tyd, moes die evangelie deur bemiddeling van ‘n Jood na die heidene uitgaan. Petrus moes as Jood fisies aan Cornelius bedien, anders kon die evangelie hom nie bereik nie. Die hoofman oor honderd wat ook ‘n heiden was (Romein) moes deur middel van Jode by Jesus uitkom want Jesus het Israel bedien.

     Maar o wee, Israel as volk het Christus verwerp. Dit sou nie so kon aangaan dat die evangelie van Jesus Christus deur ‘n Jood verkondig moes word nie. Toe red God vir Paulus op die pad na Damaskus en maak ‘n geheimenis aan hom bekend. Hy moes direk na die heidene gaan (nie-Joodse nasies) met die verlossingsboodskap van Christus.

     Daarom vra Paulus hier in ons vers of hulle al gehoor het van die nuwe bediening (dispensasie) wat aan hom, Paulus, opgedra is. Israel en hulle wet is in die geskiedenis weggebre. Die evangelie gaan nou na enige mens op aarde sonder enige onderskeid. Dit gaan ook nie deur wette, offers en rituele nie, Dit gaan met die kruisevangelie alleen.

     Die OT is geskryf asof Israel vir altyd die middelaar-volk sou wees en asof hulle die heidene deur die wet moes bereik. Dit wat Paulus egter hier begin, was ‘n geheim. Dit staan nrens in die OT dat daar ‘n tyd sou kom waartydens alle nasies gelyk sou wees en deur genade alleen gered sou word nie.

     Comment


     • #6
      Re: Die groot geheim

      Hier staan dit reguit!

      Ef. 3:6 “En dt is die geheimenis: deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God belowe het.”

      Jy hoef nie te wonder wat die Bybel se groot geheim is nie. Hierdie vers spel dit reguit en duidelik uit. NOU, vir die eerste keer, is mense van Joodse of van nie-Joodse afkoms saam lede van die liggaam van Christus. Jode en nie-Jode (heidene) is een in Christus (dit is nou te se as hulle in Christus glo).

      Die Jood se wet, voorskrifte en rituele hou nie meer die heiden uit nie. Daar het ‘n nuwe liggaam ontstaan waarin Jood en nie-Jood ewe tuis kan wees. Alle Joodse voorskrifte is uit die weg geruim. Die Joodse volk bestaan AS VOLK nie meer voor die Here nie (dit sal weer wees n ons tyd verby is). Die Jood kom nie in op sy Joodse afkoms en sy nakoming van voorskrifte nie, maar op geloof in Jesus Christus ALLEEN.

      Die heiden kom nie in met sy heidense gelowe en sy haat teen die Jood nie, maar ook deur geloof in Jesus Christus ALLEEN.

      Die liggaam van Christus, is die enigste kerk van vandag. Hier is jy en jou afkoms niks, maar Christus is alles. Dit is ‘n plek van VERSOENING. Soos die altaar in ou Israel ‘n plek van versoening was, het ons nou ‘n geestelike altaar waar volkome versoening plaasvind.

      Ons maak nie mense van ander gelowe dood om die Christendom te brobeer vestig nie. Ons verkondig die liefde en versoening van Jesus Christus. Jesus bring eenheid tussen Jood en heiden, ja ook tussen Jood en Moslem as hulle in geloof na Hom kom. Volkome versoening tussen God en mens en dan ook versoening tussen mense wat eers vyandig was.

      Dit alles net GEESTELIK en IN DIE GELOOF sonder een wet, seremonie, heilige dag of een druppel water. En dit WAS NOOIT in die OT voorspel nie. Hierdie is die groot GEHEIM.

      Comment


      • #7
       Re: Die groot geheim

       7. Onnaspeurlik

       Ef. 3:8 “Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig”

       Gaan lees maar wat die kommentare s van “onnaspeurlik”. Hulle dink dit beteken iets soos uitnemend of wonderlik of wat ookal, maar dit is nie. Onnaspeurlik is presies wat dit s. Jy kan maar in die Bybel van daardie tyd (die Ou Testament) gaan kyk en jy sal dit nie daar kry nie. Jy kan maar gaan soek, jy sal dit nrens in die OT kry nie. Dit kan nie nagespeur word nie.

       Dus, DIT WAS ‘N GEHEIM. En let asb. op in ons vers: Hierdie geheim is aan Paulus opebaar. Dit is geweldig belangrik om te verstaan. Paulus het homself as die geringste van die apostels beskou, en tog is die onnaspeurlike geheim aan hom openbaar. Hy was die geringste want hy het die gemeente vervolg en doodgemaak.

       God het die grootste sondaar uitgekies om die grootste geheim van die Bybel bekend te maak. Hy het Israel met sy wet, verbond en ganse godsdiensisteem eenkant geplaas en sonder bemiddeling van ‘n Jood uitgegaan met die evangelie van verlossing en genade onder ‘n gans nuwe onnaspeurlike sisteem, die dispensasie van God se genade (Ef. 3:2).

       Jesus en die 12 apostels het Israel bedien en niemand anders nie. Die hondjies (ander nasies) moes maar net die krummels oplek wat van die kinders (Israel) se tafel afgeval het (Matt. 15). Israel het daar nog die kans gestaan om Jesus as Messias te aanvaar en so hulle verbond met God in stand te hou en die koninkryk in ontvangs te neem. Maar hulle het nie. Hulle het Hom verwerp en uit Jesus se mond self gehoor dat hulle, Israel, die duiwel tot vader het.

       Na Israel die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het, is die groot geheim aan die grootste sondaar openbaar en hy (Paulus) het die meesterbouer (1 Kor. 3:10) geword van God se nuwe huis waarvan jy niks in die OT kan lees nie. Om die grootste geheim van verlossing aan die grootste sondaar toe te ken vir bediening was natuurlik ook die grootste uitdrukking van God se onmeetbare genade.

       Comment


       • #8
        Re: Die groot geheim

        8. Die hartklop van Paulus se prediking

        1 Kor. 2:7 “Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid”

        Paulus preek iets wat bedek was en verborge was. Dit is belangrik om te verstaan. By wat sluit jy aan as jy gered word? Nee, nie by 'n aardse kerk nie. Daardie kerk het baie lank na Paulus se tyd eers ontstaan. Ook nie by Israel nie. Israel met sy wette en rituele was net vir een volk bedoel en dit is uit die weg geruim om die liggaam van Christus tot stand te bring (Ef. 2:13-15).

        Ons sluit aan by die liggaam van Christus en dit was bedek en verborge in die OT. Waar moet ons gaan lees as ons ons geestelike tuiste wil verstaan? Nie in die OT nie, want daar staan niks daarvan geskryf nie. Ook nie in die vier Evangelies nie, want daar het Jesus Israel tot bekering opgeroep om op grond van die profetiese Woord hulle Messias aan te neem. Maar hulle het nie.

        Goed, die Bybel is ‘n bietjie groter as net Paulus se 14 boeke. Ja, dit is werklik die waarheid. Maar weet jy, alles wat voor die bekendmaking van die geheim in die Bybel vertel word, was noodsaaklik om die mensdom op die plek te bring waar hy sou besef dat dit net die wysheid en genade van God is wat hom kan red. God het aan Israel ‘n wet en ‘n godsdiens gegee, maar hulle het hopeloos daarmee misluk.

        Eers toe die bewys gelewer is dat die hele wreld, met of sonder wet, voor God verdoem en onredbaar is, het hy die grootste sondaar, Paulus, uitgekies om die geheim aan die wreld bekend te stel. Ons leef nou in die bedeling waar ‘n nuwe waarheid uit die hemel uit openbaar is. In die OT was die vraag “Wat moet ek doen om in die regte verhouding met God te kom en te bly.” Nou is die vraag: “Wat het God in Christus gedoen om my in die regte verhouding met God te bring en te hou?”

        Lees weer ons vers. Dit is ‘n geheim wat bekend gemaak is en hierdie geheim gaan nie oor wat ek kan doen of ondergaan nie, maar oor die wysheid van God in my.

        Comment


        • #9
         Re: Die groot geheim

         9. Wanneer die Gees praat

         1 Kor. 2:9 “maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.”

         Hoe word mens ‘n kind van God? Jy gaan kerk toe en laat jou doop en leer dan al die rels en sorteer jou lewe uit en kom die vereistes na sodat jy vir God aanvaarbaar kan wees? Nee, nee, nee.

         Om aan die Here te behoort is iets baie meer kragtig en heerlik en hemels wat met jou moet gebeur. Iets waarvan jy nie gehoor het of gesien het nie en wat nooit in die hart van ‘n mens oppgekom het nie. Dit is ‘n groot wonder van die hemel wat plaasvind wanneer God deur sy Gees in jou blaas en jy die nuwe lewe ontvang.

         Wanneer dit gebeur het, weet jy dit is iets wat ver meer en baie groter is as wat enige mens op aarde kon uitdink. God het aarde toe gekom en aan ‘n kruis kom sterf sodat hulpelose sondaars gered kan word. En wanneer hierdie wonder van God in jou lewe gebeur dan ontvang jy die vermo om die dinge van God te verstaan, dinge wat nooit deur ‘n mens uitgedink is nie.

         Ons noem dit ‘n geheim want dit is deur God self op die regte tyd openbaar. Terwyl die mens besig was met godsdiens, wette en heilige dade in die tempel, het God geweet, dit gaan nie hulle harte verander nie. Daar was iets gans anders wat Hy volgens ons vers, voorberei het vir die wat Hom lief het.

         Die geheim van ons verlossing gaan saam met die geheim van die nuwe bedeling waarin ons nou leef. Jy kry dit nie in die OT of in die vier Evangelies nie. Johannes het daarna verwys in Joh. 16:12-15 en ges daar is ‘n ander groot waarheid wat Jesus self nie aan die dissipels kon leer terwyl Hy op aarde was nie. Maar die Gees sou kom om hulle in al die waarheid te lei. Dit is die groot geheim. Dit is waarvan ons vers in 1 Kor. 2:9 praat. ‘n Geheim, ‘n nuwe geestelike bestaanswyse, die liggaam van Christus, is openbaar. Vergelyk Joh. 16 en 1 Kor. 2!

         Comment


         • #10
          Re: Die groot geheim

          10. Dit was eeue lank verswyg

          Rom. 16:25 “Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is”

          Die program wat in die OT openbaar is waarvolgens die wreld met die evangelie bereik sou word, was deur die bediening van Israel. Israel moes ‘n sen wees vir die nasies. Sag 18:23 s bv. dat mense uit die nasies van die wreld die slip van ‘n Joodse mans sou aangryp om saam met hom te gaan om by God uit te kom.

          Maar die evangelie wat vandag in die wreld verkondig word, gaan nie deur die bediening van Israel nie, maar in teendeel gaan dit TEN SPYTE VAN ISRAEL SE VAL. En hierdie bediening, ten spyte van Israel se val, is nooit in die tyd voor Paulus openbaar nie.

          Hier s Paulus dat die evangelie wat hy verkondig is ooreenkomstig die openbaring van ‘n geheimenis wat vir eeue lank deur God geheim gehou is. Let ook op Hand. 1:8 “julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Juda en Samara en tot aan die uiterste van die aarde”

          Hierdie was nog volgens die bediening van Israel. Hulle moes in Jerusalem begin. Die Joodse volk moes eers gered word en Jesus as Messias aanneem sodat hulle dan na die uiterste van die aarde sou kon uitgaan met die evangelie. Maar dit kon nie so werk nie. Israel het hom teen Christus verset.

          Vandag preek ons die geheimenis. Genade in Christus alleen wat oop is vir elke mens op aarde, sonder die bemiddeling van ‘n Jood, sonder Joodse voorskrifte en verbonde en sonder enige onderskeid tussen enige mens op aarde. Daar is nie eers ‘n verskil tussen “verbondsmense” en die buite die verbond nie. Daar is nou geen onderskeid nie. Volle genade oop vir elkeen op aarde.

          Comment


          • #11
           Re: Die groot geheim

           11. Die bediening wat God aan Paulus gegee het.

           Kol. 1:25,26 “waarvan ek ’n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges”

           Verstaan asseblief mooi. Paulus het ‘n ander bediening ontvang as wat die 12 apostels voor hom gehad het. Die 12 het die koms van Christus vir Israel verkondig, asook sy kruisiging en opstanding. Die sleutel is “vir Israel”, want hulle moes Jesus as Messias aanneem sodat Hy die koninkryk aan hulle kan gee soos dit in die OT aan Israel beloof is. Ook op Pinksterdag het dit gegaan oor die bekering van Israel (Hand. 3:19-22).

           Maar toe hulle Stefanus gestenig het, het die maat van Israel se sondes vol geword en het dit vir God duidelik geword dat Israel hulle nie gaan bekeer nie en dat die koninkryk nie op daardie stadium aan Israel gegee sou kon word nie. Wat nou gedoen? Aan Israel is dit opgedra om die evangelie na die nasies uit te dra, ook weer in Matt. 28 en Hand. 1:8. Maar hulle verwerp Christus.

           Toe roep God vir Paulus, in ‘n ander bediening “wat vir eeue en geslagte verborge was”. Niemand het ooit daarvan geweet nie. Net God het dit geweet en dit vir die eerste keer aan Paulus bekend gemaak.

           Verstaan mooi. Paulus is nie geroep om een van die 12 apostels te wees nie. 12 is die getal van Israel en Paulus was die apostel van die heidennasies (Rom. 11:13). Sy aanstelling was ‘n nuwe begin. God open hier ‘n geweldigwe nuwe deur van hoop vir die heidennasies ten spyte daarvan dat Israel geval het (Rom. 11:11-13).

           Kom ons bly by die feite wat die Bybel gee. Die bediening aan die heidene was nie ‘n reglynige voortsetting van die bediening van die 12 nie. Hierdie was ‘n ander en gans nuwe bediening waarvan daar nog nooit voorheen in die Bybel gepraat is nie. Die heidene word nie nou Jode of “Israel” nie. Israel het geval en sal later volgens belofte van God weer opstaan. Maar nou is dit die groot geheim. Dit is die rykdom van God direk aan die heidennasies sonder die bemiddeling of die instellings van Israel. Loof God vir sy genade.

           Comment


           • #12
            Re: Die groot geheim

            12. Om die Woord van God te vervul

            Kol. 1:25 “waarvan ek ’n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul”

            Gaan lees nou weer nommer 1, 2 en 3 wat aan die begin geplaas is. Lev. 26:33 s dat Israel verstrooi sou word oor die hele aarde. Maar wat sou gebeur terwyl Israel verstrooi en verwerp is? Levitikus s niks. Dit was ‘n geheim. Dieselfde met Hosea. Hy s Israel sal vir ‘n lang tyd Lo-ami wees, nie God se volk nie. Maar wat gebeur met die nasies in die tyd? Hosea s niks nie. Dit was ‘n geheim. So ook die lang onderbreking van Dan. 9:25 wat ons behandel het.

            Hier kom Kol. 1:25 nou vir die eerste keer om te s dat die bediening wat aan Paulus openbaar is, om met die evangelie sonder enige onderskeid na alle nasies uit te gaan, was om “die Woord van God te vervul”. Dit beteken “om vol te maak” of “om sy volle bedoeling te bereik”.

            Sonder die dispensasie van God se genade waarin ons nou leef, was die Bybel onvolledig. Die uiteindelike doel of die oorspronklike bedoeling van God wat Hy nog voor die grondlegging van die wreld in sy hart voorgeneem het, het eers in hierdie bedeling ‘n werklikheid geword.

            Levitikus en Hosea praat van ‘n groot gat of ‘n spasie in die heilsgeskiedenis wat volgemaak moes word, maar waarmee is nie ges nie. Puaulus se bediening en die dispensasie wat hy begin, maak God se Woord volledig en pas die laaste legkaart in die groot prentjie sodat alles sin kan maak.

            Hierdie bedeling is werklik die kruin van God se openbaring aan die mens. Israel onder die wet moes eers daar wees om aan die mensdom te bewys dat die vlees van die mens te swak is en dat hy nrens kan kom met die wet nie. Die enigste hoop wat vir die mensdom oor was, was God se onmeetbare genade waar Hy die mens in sy sonde hier op aarde kom ontmoet het en die volle rykdom van God sonder enige voorskrifte, wette of werke vir hom aangebied het. Die Woord van God is vervul!

            Comment


            • #13
             Re: Die groot geheim

             13. Christus vir almal

             Kol. 1:27 “God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe senryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.”

             Die skatte van die hemel is in hierdie tyd beskikbaar vir elke mens op aarde. Die eksklusiewe verbondsverhouding met Israel is nie meer van krag nie. ‘n Nuwe bedeling wat verborge was, is openbaar. Kol. 3:11 stel dit so: “Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.”

             Jy kan wees wat jy wil. Besny of nie besny nie. Gedoop of nie gedoop nie. Want sien, besnydenis en doop in water was dinge wat in die ou bedeling met mense se hande gedoen is, maar in die tyd gaan dit net oor een waarheid: Die kragtige en senryke teenwoordigheid van Christus in jou. Dit kom nie deur mensehande nie, maar deur geloof alleen.

             Vir wie is dit bedoel? Sommige s net vir uitverkorenes of uitgesoektes. Verkeerd. Jy kan wees wat jy ookal is. Christus is vir jou bedoel. Al wat jy doen, jy plaas jou vertroue in Hom. Hy doen die res. Christus se werk is volkome. Hy kom stel jou volkome aan God voor. Daar is geen ander vereiste as om ten volle op Hom te hoop nie.

             Werke is uitgesluit. Daar is nie eers iets soos sabbatsonderhouding nie. Dit kan in hierdie tyd nie bestaan nie. Waarom nie? Want Christus is ALLES. As daar net soveel as een werk was wat aan ons opgedra is, dan sou daar nog trotse Christene gewees het. Mense wat s: “Ek het dit gedoen”. Maar nou is daar geen roem nie. En as daar geen roem is nie, is daar ook geen voorwaarde of vereiste om na te kom nie. Daar is net volkome oorgawe aan Christus om alles te wees in jou lewe.

             Comment


             • #14
              Re: Die groot geheim

              14. Die verharding “totdat”

              Rom. 11:25 “Want ek wil nie h, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het”

              Leer vandag se les oor die geheimenis wat aan Paulus openbaar is asseblief deeglik. Ons het reeds vasgestel dat die groot geheim daaroor gaan dat ‘n nuwe dispensasie openbaar is in hierdie tyd wat daar net ‘n groot lugleegte of ‘n “niks” was. Ons verse in die OT het aangetoon dat Israel vir ‘n lang tyd niks sou wees nie en nie aan God sou behoort nie.

              Nou s ons vers dat Israel verhard is in hierdie tyd “totdat” die volheid van die heidene ingegaan het. Israel is net “ten dele” verhard. Nee hulle is nie net halfpad verhard nie, hulle is heeltemal verhard, maar dit is nie vir altyd nie. Dit is net totdat die volheid van die heidene ingegaan het. In hierdie vers word dus ook weer inhoud gegee aan hierdie tyd van Israel se verwerping wat in die OT net ‘n geheim was. Hierdie tyd gaan oor “die volheid van die heidene”.

              Dit is nou nie meer ‘n geheim nie. Die geheim is bekend gemaak. In hierdie tyd van Israel se verharding (ten dele, vir ‘n tyd) moet die volle getal van die heidennasies ingebring word. 2 Kor 6:2 s “nou is dit die dag van heil”. Dit is nog ‘n beskrywing van hierdie tyd van die geheimenis. Die evangelie gaan sonder verskil tussen Jood of heiden uit na almal op aarde. Israel is nou nie ‘n spesiale verbondsvolk nie. Hulle is verhard en is net een van die nasies. Hulle moet ook, soos al die nasies, nou met die evangelie bereik word.

              As jy die geheimenis verstaan, dan verstaan jy ook vir Israel. Ons het nie nou Israel geword nie. Die groot kerke wat dit s is verkeerd. Israel is verhard. Individuele Jode moet nou gered word soos enige mens van enige verlore nasie. Ook die Afrikaner is ‘n verlore nasie.

              Maar Israel as volk het ‘n toekoms in die Bybel. Die verharding is net “ten dele” (vir ‘n tyd) oor hulle. Hulle gaan weer as volk herstel word. Hulle gaan weer God se volk wees nadat die verharding oor hulle opgehef is wanneer God besluit het dat die volle getal van die heidennasies ingebring is.

              Comment


              • #15
               Re: Die groot geheim

               David

               Is hierdie volheid van die ingaan van die heidene nie die nuwe verbond in Christus nie? Die heidene kon nie onbelemmerd ingaan totdat die Christus vir ons ook gekom het nie. Nou dat Hy gekom het is daar niks wat ons belemmer nie en is die verharding ook gelig teenoor Israel aangesien daar net een ware Israel is.

               Comment

               Working...
               X