Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die boek Openbaring

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die boek Openbaring

  Openbaring van Johannes.

  Openbaring.1


  Die voorwoord van Johannes.
  1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
  Christus ontvang die wÍreld toekoms om aan Sy kerk te gee wat Hy direk van die Vader verkry, om aan ons te toon sodat ons nie moedeloos word in tye van verdrukking nie. Ons vind ook die duidelike goddelike rangorde in die hemel dat die boodskap vanaf die Vader na die Seun, weer vanaf die Seun na ʼn engel, wat die boodskap oordra na Johannes en aan hom die hele openbaring toon van die toekomstige gebeure wat moet plaasvind, sodat die kinders van God nie onkundig sal wees met betrekking tot die eindtyd nie. Dit is belangrik om op te let dat hier gemeld word dat dit gebeure is wat gou moet gebeur. Hier haal Johannes die volle beskrywing wat volg aan, sodat ons kan verstaan dat alles opeenvolgend sal gebeur. Openbaring is nie eindtyd gebeure wat nog moet kom nie, alhoewel sommige gebeure later plaasvind met verloop van tyd. Die begin van die profesie het alreeds by die kerk begin.

  Johannes 'n ware getuienis.

  2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.
  Johannes die geliefde apostel ontvang die toekomsplan van God vir die mensdom. Paulus bevestig self dat Johannes ʼn gevestigde apostel was.
  GalasiŽrs. 2:9 en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Cefas en Johannes, wat as pilare geag is,

  Aanmoediging om die boek te bewaar.

  3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.
  Daar rus ʼn spesiale seŽn op diegene wat hierdie boek lees, hoor en bewaar. Dit is so jammer dat hierdie seŽn nie by almal teenwoordig is nie, omdat baie nie meer die begeerte vir God se Woord het nie. Die kennis wat hulle het, word gereken as voldoende. Hierdie boek moet bewaar word totdat alles vervul is. Om die boek te bewaar is wanneer die oorspronklike skrif soos ons dit van die vaders ontvang het nie te verander en aan te pas na ons mening nie. Vertaling op vertaling is deur God onaanvaarbaar. Hierdie plan van die WÍreld Raad van Kerke was om die Woord kragteloos te maak sodat hulle op hierdie wyse die Woord van God kan vernietig. As die kinders van God nie die Woord kan bewaar nie sal hulle ook nie die toekomsplan van God verstaan wat vir hulle en hul kinders gegee is nie.Hosea. 4:6 My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; God se volk struikel omdat hulle die woord nie ken nie. Watter kind van God wil nie weet wat sy toekoms behels nie? Hierdie kennis is nie om ander ten gronde te rig nie, maar om geestelike hulp aan te bied vir die swakkes wat versterk moet word. Die boek Openbaring behels ons toekoms wat ons geestelik bemoedig om te volhard tot die einde. Al verloor ons alles in die donker wÍreld, sal die toekoms wat God aanbied nie verlore gaan nie. As kind van God is Openbaring die seŽl op ons toekoms wat nie wankel nie.

  Die Vader en die sewe Geeste.
  4. Johannes aan die sewe gemeentes in AsiŽ: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is,
  Johannes verwys hier na die Vader wat op die troon is. Die Heilige Gees word voorgestel deur die sewe vuurfakkels wat voor God staan.

  Jesus het opgestaan.
  5 en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde!
  Hy was die enigste wat gesterf het en weer met ʼn verheerlikte liggaam aan die dissipels verskyn het. Daar was nog niemand wat gesterf het wat deur God opgerig is nie. Sover is Christus die enigste wat uit die dood opgestaan het met 'n verheerlikte liggaam. Hy is ook die enigste getroue getuie voor God. Ja, Owerste van die konings van die aarde. Christus is deur God aangestel oor die hele aarde om oor alle volke, tale en nasies te heers. Kolossense 1:18 En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

  Jesus het ons lief.
  b Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in Sy bloed
  Daar was niemand wat ooit ʼn weg na die Vader kon bewerkstellig soos Christus nie. Ten spyte van al die leerstellings en al die aanbidding tot afgode was daar geen god wat ʼn weg vir die mens kon voorberei na die hemel nie. Baie gode kom voor en gee ʼn sogenaamde weg na vrede vir die siel om die ewige lewe deelagtig te word, maar nie een het hulle lewens vir die mens opgeoffer soos die Seun van God nie. ʼn Bewys dat die Woord die enigste weg na God is en dat daar geen ander liefde groter as diť van God is nie. Johannes. 3:16 Want so lief het God die wÍreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hÍ.

  Konings en priesters.

  6 en ons gemaak het konings en priesters vir Sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.
  Die openbaring was nie voorheen aan die gemeente geopenbaar dat ons as konings en priesters sal optree nie. Hier word dit vir die eerste keer aan die gelowiges geopenbaar dat ons konings en priesters vir God gemaak is. Daarom die verwagting van die kinders van God om heilig te lewe asof ons alreeds priesters vir Sy woord is. Reeds tree ons op vir Christus as priesters om die wÍreld gered te kry sodat die wat glo gespaar sal word van die toorn van God, wat kom oor die goddeloses. 1 Petrus. 2:5 en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ʼn geestelike huis, ʼn heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.

  Jesus kom op die wolke.

  7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
  ʼn Bemoediging dat Jesus kom met die wederkoms wanneer die regte tyd aanbreek soos vir ons gegee word in hoofstuk 19. Hy sÍ elke oog sal Hom sien die dag wanneer Hy kom. M.a.w. hier is geen geheim oor Sy koms nie. Hierdie aanspraak is gemaak net vir die laaste dag wanneer Hy kom. Christus sou sekerlik ons gewaarsku het as Hy enige tyd voor hierdie koms sou opdaag. Al weet en verstaan die sondaars nie, sal die kinders van God verstaan. Hierdie bemoediging is dieselfde toe die engele vir die dissipels bemoedig het met hierdie woorde; ďdat Hy sal kom met die wolke.Ē Hierdie skrifgedeelte is genoeg bewys dat daar geen ander koms van Christus sal plaasvind as net hierdie een nie. Die wÍreld sal gefokus wees op Israel wanneer al die gebeure wat plaasvind in Jerusalem hulle aandag sal trek. Met die koms van Christus sal al die kleingelowiges en die godsdienstiges wat die heiliges verdruk en vermoor het, bitterlik ween en besef dat hulle ook bedrieg was. As Jesus sÍ elke oog sal Hom sien gee dit duidelike bewys dat daar geen koms tussen beide sal plaasvind voor hierdie koms nie. Hier maak Christus bekend dat almal Hom sal sien met Sy wederkoms. Nog voordat die seŽls van die boekrol gebreek is verklaar Jesus sy wederkoms wat sigbaar sal wees vir alle mense. Daar is nog net een koms van Christus oor om aan ons te verskyn op aarde soos Paulus dit verklaar. HebreŽrs. 9:28 so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid. Dieselfde bemoediging was gegee deur die engel. Handelinge.1:9-11 En nadat Hy dit gesÍ het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ʼn wolk het Hom voor hulle oŽ weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sÍ: Galilese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het. Ons vind geen verskil van hierdie twee skrifgedeeltes nie. Albei maak dieselfde aanhaling dat Jesus kom met die wolke.

  Jesus spreek Johannes toe.
  8 Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde, sÍ die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.
  Christus herhaal die woorde wat Israel ken en nou ook aan die kerk gegee is. ʼn Bewys dat die God van die ou testament die God van die nuwe is. Jesaja. 46:9 Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;
  Soos die Vader die begin en die einde is, verklaar Christus Homself ook as die begin en die einde. Hier moet ons verstaan dat Christus verhef Homself nie bo die Vader nie, maar verklaar sy Godheid as die Seun van God wat ook van die begin met die Vader was. Johannes. 17:5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wÍreld was.

  Johannes in die verdrukking.

  9 Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus.
  Johannes verwys dat ons alreeds in die koninkryk van Jesus is en betrokke met Sy dinge. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, dus moet ons betrokke wees met die dinge van Christus soos Hy met die dinge van die Vader besig was op aarde. Ons gaan nog steeds op die aarde woonagtig wees in die 1000 jaar vrede en vir ewig daarna. Die Romeine het probeer om Johannes te vergiftig, maar sonder sukses. Weens hulle radeloosheid het hulle hom op die eiland Patmos as gevange gelaat. Hier het hy die Openbaring van God ontvang wat hy later na sy vrylating aan die kinders van God gegee het sodat alle heiliges hulle toekoms sal ken wat op hande is. Romeine.12:12 verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.

  Johannes in die Gees.

  10 Ek was in die Gees
  Johannes was in die Gees wat aandui dat hy besig was om af te sonder met vas en gebed. Johannes hoor die stem van Christus soos die van 'n basuin. Johannes was in afsondering met God terwyl hy op die eiland Patmos as gevange verkeer het. Wat anders sal ons doen in so ʼn stil oomblik wat deur God aan ons verleen word. Hy het geweet om goed gebruik te maak van hierdie geleentheid om homself te versterk in die krag van die Heilige Gees. Ons wat die wil van God ken sal weet dat die Here dit so beskik het vir Johannes om daar te wees sodat ons God se toekomsplan vir die mens kan verstaan. EfesiŽrs. 6:18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges.

  Sabbat dag.
  b op die dag van die Here,
  'n Bewys dat die Joodse Sabbatte nog nooit verander het nie. Paulus maak bekend dat ons enige dag bymekaar kan kom om die Naam van die Here te verhef. Al hou ons Sondae kerk wat 'n heidense dag is vir die sonaanbidders, is ons nie betrokke met hierdie afgodery nie. Dit is ook nie die dag wat ons in die hemel bring nie, maar ons geloof. As kinders van God leef ons elke dag asof dit 'n Sabbat dag is. Romeine. 14:5 Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.

  Groot stem.
  c en ek het agter my ʼn groot stem gehoor, soos van ʼn basuin, wat sÍ:
  Hierdie groot stem word soms met 'n basuingeklank vergelyk.

  D
  ie openbaring van Jesus Christus aan Johannes.

  Jesus spreek self.

  11 Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste,
  Ja, Christus en niemand anders nie is die eerste en ook die laaste Seun wat in die ganse heelal bestaan. Daarom dat die Vader ook die eerste en die laaste God is wat in die heelal bestaan. Dit is nie nodig om God aan die goddelose te probeer bewys nie. Dit is nie deel van die evangelie om te bewys dat Christus opgestaan het en dat Hy die Seun van God is nie. Die evangelie is ʼn saak van geloof vir elkeen wat wil glo. Jesus het nooit Homself as die Messias geopenbaar aan die FariseŽrs nie, alleenlik aan sy dissipels wat in Hom geglo het. Mattheus. 16:20 Daarop het Hy sy dissipels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sÍ dat Hy Jesus die Christus is nie.

  Eerste opdrag om te skryf.
  b en skryf wat jy sien in ʼn boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in AsiŽ is: na …fese en Smirna en Pťrgamus en ThiatŪre en Sardis en FiladelfŪa en Laodicťa.
  Die sewe gemeentes stel die volheid van die kerk voor. Hierdie gemeentes was deur Paulus opgerig met die van sy sending reise. Van die verstrooide Israeliete was veral gevind in hierdie gebied. Hierdie sewe gemeentes was deur God verkies om die problematiek van die kerk te openbaar deur die eeue. Vandag kan ons al hierdie probleme in die kerk vind.

  Die sewe goue kandelaars.
  12 Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars,
  Kandelaars was gebruik om lig te gee wat deur olie gevoer is na die pit wat verbranding meebring en lig penetreer. Soos ons weet het ons lig nodig om in donker plekke te beweeg. Hy wat in die lig wandel sal sy voet nie stamp nie, het Jesus gesÍ. Ons is die draers van die lig van God wat met die Heilige Gees gevul is. 'n Kerk sonder die Heilige Gees beteken niks. Daar is geen krag teenwoordig om die werk van Christus te bevorder nie. Die Heilige Gees kry ook geen ingang in die lewens van die gemeente nie. In sulke dooie kerke is die gemeente alreeds onbewustelik betrokke met gode aanbidding wat wÍreldgesind is. 'n Kerk sonder sy kandelaar is soos 'n godsdienstige vergadering. Psalm. 119:105 Noen. U woord is ʼn lamp vir my voet en ʼn lig vir my pad.

  Beskrywing van Christus.

  13 en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ʼn kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ʼn goue gordel.
  Die beskrywing van die kleredrag van die Ooste wat nog nooit verander het nie. Vanaf Genesis lees ons van die kleredrag wat God self ingestel het vir die mens. Moedswillig is alles verander na mode ontwerpe sodat die mens se welluste bevredig kan word met die kleredrag wat die liggaam nie behoorlik bedek nie, maar om met verleiding beklee te word. Genesis. 3:21 En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. DaniŽl. 10:5 het ek my oŽ opgeslaan, en daar sien ek ʼn man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufas.

  Christus se voorkoms
  .
  14 Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu,
  DaniŽl. 7:9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ʼn Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ʼn brandende vuur;

  OŽ soos vuurvlam.

  b en sy oŽ soos ʼn vuurvlam,
  Niks is vir Christus verborge nie. Om vir die Seun van God iets weg te steek benadeel die mens homself. Christus weet alles wat in ons harte skuil as ons nie bely nie. Ons sit en opstaan ingang en uitgang is alles oop en bloot voor die aangesig van die Here. Psalm. 90:8 U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborge sondes in die lig van u aangesig.

  Skoonheid van Christus.

  15 en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ʼn oond, en sy stem soos die stem van baie waters.
  DaniŽl. 10:6 En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oŽ soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van ʼn menigte.

  Heerlikheid van Christus.

  16 En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en skerp tweesnydende swaard het uit Sy mond uitgegaan, en Sy aangesig was soos die son wat skyn in Sy krag.
  Na die openbaring van Christus aan Johannes sien ons die alomteenwoordigheid en heerlikheid van Christus wat nie aan ander gode gegee word nie. Johannes se beskrywing van Christus is uniek en onbetwisbaar wat nie by ander gode beskryf word nie. Geen ander God het nog ooit sy of haar heerlikheid geopenbaar aan die mens nie. Al die gode wat die mens vir homself gemaak het, het deur bose inspirasie ontwikkel. Satan het sukses behaal deur die mens te bedrieg met leuens. Die duiwel maak nie soveel moeite om aandag te gee aan die mens nie. Hy sal ook nie want die mens is die skepping van God. Waarom sal die bedrieŽr homself wend tot sy vyand. Die mens is die Satan se vyand of jy nou met hom bevriend is of nie. Sy doel is om alle mense te vernietig en ver weg te hou van die heerlikheid van God. So word die eer en heerlikheid van Christus beskryf deur Johannes. HebreŽrs. 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ʼn beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

  Johannes word deur Christus versterk.
  17 En toe ek Hom sien, val ek soos ʼn dooie aan Sy voete; en Hy het Sy regterhand op my gelÍ en vir my gesÍ:
  Daar is baie wat gesigte van Christus wil voorlÍ net soos Johannes. Die probleem met baie se gesigte is dat daar geen waarheid in is nie. As ons Christus in ons teenwoordigheid vind soos Johannes sal enige persoon - so glo ek Ė nie staande bly voor Christus nie. Daar is wel gesigte wat ontvang word van Christus, maar dan is ons nie persoonlik in Sy teenwoordigheid nie. Hulle wat voorgee dat hul in Sy teenwoordigheid is met heerlikheid omstraal hou hulle met waarsÍery besig as die persoon in Sy teenwoordigheid staande bly. Johannes gee elke detail wat vir ons ook leerbaar is om te verstaan wanneer Christus ons nader. Daar is vele boeke van mense wat voorgee dat hulle Christus ontmoet het en deur engele weggedra is na die hemel. Ek weet nie waarom hulle weggeneem is nie, want Johannes het alreeds alles vir ons gegee in die boek Openbaring. DaniŽl. 8:18 En terwyl hy met my spreek, het ek bewusteloos met my aangesig op die grond geval; toe het hy my aangeroer en my op my staanplek opgerig.

  b Moenie vrees nie; Ek is die Eerste en die Laaste

  Geen ander persoon of God het ooit gespreek en gesÍ dat hulle die eerste en laaste is nie. Wat 'n geweldige stelling om te maak van Christus, omdat Hy spreek uit geregtigheid en oorwinning soos Een wat oorwin het oor die dood en doderyk vir ewig en altyd. Hierdie uitspraak gee enige persoon moed om Hom te volg en in Hom te glo omdat Sy woorde betroubaar en waaragtig is.
  Jesaja. 44:6 So sÍ die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die HERE van die leŽrskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie.

  Christus leef tot in ewigheid.

  18 en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen.
  Laat my nogal wonder watter god buiten Christus was dood en het uit 'n graf opgestaan om so 'n stelling te maak sodat die mens in hom kan glo. Van die vele gode wat die mens aanhang is almal se gode van een of ander materiaal van aard gevorm en deur aardbewings of plundering vernietig. Mense wat die mens sy god gemaak het en in hom geglo het, sal self sterf en in die doderyk bevind word saam met sy god wat hy aanbid het. Hulle gode gee bevele en eise wat die mens nie kan nakom nie, omdat die Satan weet dat die mens net in Christus volmaak kan optree. Al die gode van die mens het nog altyd teleurstelling gebring waar Christus lewe in oorvloed gee aan hulle wat in Hom glo. Hierdie stelling is die rede waarom dit Christus is wat hier praat, omrede Hy alleen die enigste opstaande geheiligde Seun van God is. Geen god van watter aard het al teruggekom om aan ons mee te deel dat hy opgestaan het nie. Geen god het ook aan ons 'n evangelie of toekomstige gebeure geopenbaar nie, behalwe Christus. Geen god het 'n belofte vir die ewige lewe gemaak nie, behalwe Christus. Daar is ook geen god in wie se naam duiwels uitgedryf kan word en deur wie se naam gesond gemaak kan word nie, behalwe Jesus Christus.

  Jesus het sleutels van dood en doderyk.

  b En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.
  Jesus sÍ duidelik dat die sleutel (m.a.w. die mag) aan die kerk gegee word sodat hulle hierdie mag om duiwels te bind en weg te dryf, kan uitoefen op die aarde. Ons weet dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, daarom dat ons hierdie mag teen die vyand gebruik om sy werke te vernietig. Hier bevestig Christus dat die hemele sterk agter ons staan om ons te ondersteun wanneer hierdie mag uitgeoefen word. Die kerk kan deur hierdie mag wat Christus gegee het in sy Naam, alle werke doen. Mattheus. 16:19 En Ek sal lou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Baie gelowiges glo dat Jesus die sleutels van die Satan weggeneem het nadat Hy gesterf het. Waar hierdie mite vandaan kom weet ek nie, want daar is geen skrifgedeelte of enige skrywe van die apostels oor hierdie saak nie. Met Jesus se wandel op aarde het Hy alreeds hierdie mag besit wat nog nooit aan die Satan gegee was nie. Mattheus. 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesÍ: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Die enigste mag wat die Satan besit is om die mens te verlei in sonde. Met hierdie mag van sonde word die mens die vyand se eiendom, daarom dat die Satan die lewens van baie afsny soos in die geval van Job. Satan kon Job nie dood nie maar net beproef terwyl sy kinders wat nie regverdig was nie, gedood is. Hier moet ons verstaan dit is die mag van die Satan wat hy het oor die dood. Deur Christus se dood het Hy die mag van sonde en die dood oorwin wat nie meer op toepassing van die kinders van God is nie. HebreŽrs. 2:14 Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood hetódit is die duiwel Hierdie mag van die dood is die tweede dood, waar die goddelose verskyn. Die goddelose wat sterf deur sonde bly dood, terwyl die regverdige deur God opgewek kan word wanneer Hy wil. Die oorwinning is net in Christus alleen wanneer die sondaar hom tot God bekeer. Al sterf die regverdige besit hy die ewige lewe wat die dood oorwin. Deur Christus kan Hy enige persoon uit die dood of doderyk uithaal en terugstuur aarde toe. Hierdie mag het die Satan nog nooit gehad of besit nie, om enige een uit die doderyk terug te stuur na die aarde nie. Hy was nog nooit in beheer van die doderyk wat deur God geskape is nie. Die enigste mag wat die Satan besit is die mag oor die vleeslike dood van regverdiges of sondaars. Oor regverdiges om hulle te vervolg en te dood ter wille van die evangelie Ė oor die sondaars om hulle te dood ter wille van die sonde. Die Satan se mag is op aarde in die mens wat hom dien en sy begeertes nastreef. Die mag van die tweede dood het geen houvas op die regverdige nie. Dus, moet u verstaan dat die Satan nog nooit deur God aangestel was om beheer uit te oefen oor die doderyk nie. Satan se mag was beperk tot die mens op aarde waarmee hy hom so bemoei.

  Tweede opdrag om te skryf.

  19 Skryf die dinge op wat jy gesien het,
  (Openbaring.1) Die heerlikheid van Christus.

  b die wat is,

  (Openbaring. 2-5) Die toestand van die kerk.

  c sowel as die wat gaan gebeur:

  (Openbaring. 6-22) Die toekoms van die wÍreld.

  Sewe sterre.

  20 die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes,
  Die engele is die herders van die gemeentes. Hulle dra die verantwoordelikheid van die gemeente. Hier in Openbaring word hulle sterre genoem. Ons weet dat ʼn ster ʼn vaste rots is wat in die hemelruim voorkom. So word die herder deur Christus beskryf met eienskappe wat deur God voorsien word sodat hulle vir die gemeentes kan sorg dra. Christus is die rots waarop die gemeente gebou word. Daarom dat die herder in Christus gevestig moet wees soos die ster wat rotsvas is. As die son wat die heerlikheid van God is oor hom skyn moet sy weerkaatsing op die gemeente val om sodoende die weg aan te wys na die Koninkryk van God. Daarom die verwarring oor leerstellings wat voorkom in baie gemeentes, omrede die herder nie meer skyn nie. Dit is die herder se verantwoordelikheid om toe te sien dat alle siele wat deur God aan hom toevertrou is, behoue sal bly met die waarheid wat aan hulle gegee word. Mattheus. 24:45 Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy volk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?

  Die sewe gemeentes.
  b en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes.
  Hierdie was God se besluit om hierdie sewe voor te stel en die probleme wat daar voorkom te identifiseer. Van die sewe gemeentes is daar vyf wat berispe is en vermaan word om verandering in te bring in hul lewens. Met elke getal en beskrywing moet ons versigtig die uitleg benader wat God vir ons wil sÍ. Daarom dat enige profesie wat aan die kerk gegee word noukeurig nagespeur en ontleed moet word deur openbaring van die Heilige Gees. Die Ou Testament saam met die profesieŽ moet in ag geneem word omrede baie van die profesieŽ alreeds deur God se profete gespreek is, wat nie nagelaat of verwerp moet word nie. Ons kan nie die boek Openbaring verklaar sonder die profetiese boeke en die uitspraak van onse Here Jesus Christus nie. Enige uitleg of beskrywing sonder God se Woord is vals. Die Heilige Gees sal ons ook in alle waarheid leer. Die kerk wat deur God aangespreek word, wat nog dieselfde kerk vandag is, sal deur die verdrukking gaan, daarom dat hulle gewaarsku word om van alle ongeregtighede ontslae te raak wat vir hulle ʼn strik geword het. Die kandelaars spreek van die lig wat elke kind van God moet gee, gevul met die olie wat die Heilige Gees is. Al word die evangelie regoor die wÍreld gepredik is die evangelis nog steeds van die kandelaar wat die gemeente is afhanklik. God het dit so bepaal dat alle heiliges van mekaar afhanklik sal wees in ʼn eenheid. Niemand werk op sy eie asof hy die volheid van die Gees besit nie. Die volheid van die Heilige Gees is alleenlik in die kerk teenwoordig. Ons moet saam die koninkryk van God opbou. 1 Timoteus. 3:2 ʼn Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoŽ, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig; Titus. 1:7 Want ʼn opsiener moet as ʼn rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie.

  Openbaring.2

  Briewe aan die sewe gemeentes.
  EfesiŽrs die eerste gemeente.

  ʼn Stad in LidiŽ aan die weskus van Klein AsiŽ, by die mond v.d. rivier Kaistros. Efese het ʼn lang geskiedenis. Dit was een v.d. 12 ou Ioniese stede. In 555 v.C. is dit deur Croesus verower. Na die val v.d. Lidiese ryk het die stad onder Persiese heerskappy gekom. Later, onder Alexander die Grote, het Efese weer onder die Grieks Macedoniese regering gekom. In 287 v.C. het koning, Lasimagus die stad verlÍ na die laagte tussen die steil Koressus (nou Bulbul Dagh) in die suide en die Pion (Panajir Dagh) in die ooste. Na die dood van Attalus II kom Efese onder Rome en word die hoofstad v.d. provinsie AsiŽ. In die dae van keiser Tiberius is die stad deur ʼn aardbewing geteister. Later het dit agteruitgegaan deurdat die hawe toegespoel en die kus aangegroei het; Efese het in verval geraak en uiteindelik ten onder gegaan. Die bouvalle lÍ by ʼn dorp Ajasoluk, ʼn naam afgelei van Hagios Theologus, ʼn benaming wat aan die apostel Johannes gegee is. Die Efese van Paulus se dae was die vernaamste stad van AsiŽ, weer opgebou deur die geniale generaal en opvolger van Alexander die Grote, die Diadoge - koning Lasimagus. Dit het die gees v.d. Laat- internasionalisme weerspieŽl en was saam met Athene en Jerusalem een v.d. 3 heiligste stede v.d. Oudheid. Met sy Artemisium, die heiligdom van Artemis, was Efese ʼn middelpunt van Oosterse misterieŽ en Asiatiese godsdiens. Die tempel waarin Artemis vereer is, was een v.d. 7 wonders v.d. wÍreld. Hierdie tempel is deur Wood opgegrawe, terwyl Hogarth later die voetstuk v.d. beeld v.d. godin gevind het; toe die tempel gebou is, is skatte daaronder verberg, om die godin, wie se beeld volgens die heidense oorlewering uit die hemel geval het, Handelinge. 19:35, gunstig te stem. Omdat Artemis daar gedien is, is die stad Neocoris genoem (d.i. tempelbewaarder), Handelinge. 19:35, ʼn eretitel wat volgens senaatsbesluit deur Rome verleen is aan ʼn stad wat tot eer v.d. keiser ʼn tempel opgerig en spele ingestel het. Die stad het in Paulus se dae ʼn senaat, ʼn volksvergadering, Handelinge. 19:31, en ʼn stadsklerk, 19:35, wat hierdie vergadering gelei het; hierdie amptenaar het ook toesig gehou oor die bank wat in die tempel gevestig was. Paulus het Efese twee maal besoek; die eerste keer in die herfs van 52, van Korinthe af, Handelinge. 18:18, 19; daarna in die voorjaar van 54. Daarna het hy eers 3 maande in die sinagoge, Handelinge. 19:8, en daarna twee jaar lank in die gehoorsaal van TirŠnnus gepreek, Hand. 19:9, 10. Moontlik het Paulus nog ʼn derde keer na Efese gegaan. Volgens tradisie was die apostel Johannes die eerste biskop van Efese. Maria, die moeder van Jesus, sou dan ook hier gesterf het en begrawe wees. (Die Bybelse Ensiklopedie)

  C
  hristus beskryf die problematiek van die kerk wat gevind word in die sewe gemeentes.
  Jesus hou die sewe sterre vas.

  1 Skryf aan die engel van die gemeente in …fese: Dit sÍ Hy wat die sewe sterre in Sy regterhand hou,
  Johannes. 10:28-29 ďen niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.Ē

  Christus altyd in ons midde.
  b wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:
  Voor die sondeval het die Here met ons gewandel terwyl die mens Hom kon aanskou in Sy heerlikheid. Sonde het die oŽ van die mens verblind dat ons vandag nie meer Hom kan sien wanneer Hy tussen ons wandel nie. Maar die belofte van Christus staan vas. Die kandelaars is goud omdat hulle alreeds deur Christus gelouter en gesuiwer is. Goud spreek van Goddelikheid. Die kandelaar is die Heilige Gees en kan verwyder word. As die kandelaar verwyder word verval die gemeente in ʼn vorm van godsaligheid wat die krag daarvan verloŽn. So sal dit dan wees met hulle wat nie deur die Gees gelei wil word nie. Hulle sal geen olie ontvang om met krag die evangelie te verkondig of die werke van Christus te doen nie. Daarom die dooie gemeentes wat onder die wet val en van die genade verval het. Hulle kandelaar is verwyder want hulle het self die mag in eie hande geneem en maak self die besluit wie hemel toe gaan en hoe. Hulle verdraai God se Woord omrede daar geen olie is om wysheid voort te bring nie. Dit sal beter wees as ons plek soek waar die kandelaar standvastig is en die olie vol-op. Genesis. 3:8 En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin.

  Die ywerige gemeente, maar liefdeloos.
  2 Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy die op die proef gestel het wat sÍ dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;
  God weet alles van die mens. Daar is niks verborge voor Sy oŽ nie. Al tree ons skynheilig of vals en vroom voor mense, kan ons God nie bedrieg nie. Vir ons getrouheid aan Christus sal ons vergoed word as ons volhard tot die einde. Hier maak Christus aan hulle bekend dat hulle slegte mense nie kan verdra nie. Ongelukkig het hierdie optrede liefdeloosheid in hulle harte gebring. Almal wat die slegte doen kan deur God verander word. Hoe wonderlik sou dit wees, as hulle liefde ook vir die slegtes was, en nie moed opgegee het vir hulle nie. 2 KorintiŽrs. 11:4 Want as iemand kom en ʼn ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ʼn ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ʼn ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval. 2 KorintiŽrs. 11:13-14 Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nieí Want die Satan self verander hom in ʼn engel van die lig.

  Ywer vir Jesus.
  3 en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van My Naam gearbei en nie moeg geword het nie.
  Hoe belangrik is dit vir elke heilige om te arbei vir die Here. Om saam met die gemeente betrokke te raak met enige goddelike aksie wat sal help met die uitbreiding van Sy koninkryk. Jesus self het gewaarsku om besig te bly. Lukas. 12:43 Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, so besig sal vind. EfesiŽrs. 5:16 en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.

  Verlaat eerste liefde.
  4 Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.
  Die dag toe ons die eerste keer tot redding gekom het, was daar niks te veel of te moeilik om te hanteer nie. Daar was ook geen verskil tussen stam en taal nie. Ek onthou die dae toe ek geweldig geween het oor hulle wat die Woord verwerp het in hul sondige toestand. Met tyd, soos die verleiding van die wÍreld en die verdraaiing van die Woord deur valse predikers, het hierdie liefde minder geword. Ek het hierdie liefde, met die sogenaamde wysheid en kennis, wat ek opgedoen het, om na ander te luister, groot skade aan my eie siel bewerk. Die ywer vir siele het verminder en die betrokkenheid het later oor myself gegaan. Dit is liefde wat Christus wil hÍ, wat ons moet terugbring, om voort te gaan met die roeping waarmee ons geroep was. 2 Petrus 1:10 Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie.

  Bekering.
  5 Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.
  Hier wil die Here hÍ dat die mens moet nadink oor die dag en rede van sy val. Om dan die begeerte van die sonde dood te maak en te verwyder indien nodig. Omdat ons mens is, let ons nie altyd op ons wee, waar en hoe ons wandel nie. Daarom dat dit nodig is dat die Heilige Gees ons waarsku en lei in alle waarheid. Dit is so maklik om deur die wÍreld verlei en mislei te word. Verleiding kom soms deur ons eie vriende, familie en kennisse. Die gemeente word aangemoedig om hulle weer te bekeer. Waarom bekering aangesien hierdie gemeente tog so naby God beweeg het? Want eerste liefde maak skeiding tussen lig en duisternis. Eerste liefde vernietig die wortel van onvergewensgesindheid. Dit maak die heilige nederig en liefdevol teenoor sy medemens. Vol simpatie en empatie teenoor hulle wat buite is. Die hart loop oor van blydskap en liefde vir alle sondaars, dat hulle tot redding moet kom. Weereens ʼn bewys dat die werk van God nie sonder die vrug van die Heilige Gees gedoen kan word nie. Die gebrek aan eerste liefde het veroorsaak dat hul onderskeiding vleeslik geopereer was. Die werke van die Nikolaiete was nie aanvaar voor Christus nie. Dus was hul werke teenstrydig met die Woord. Enige werk wat buite Gods Woord begin, en in die kerk ingesleep word, is ʼn humanistiese optog. Die Here het nie behae in werke nie, maar in gehoorsaamheid. Vandag het ons ook te make met vleeslike dinkery wat Gods Woord wil vervang. Metodes hoe om vissers van mense te maak, waar Christus die opdrag aan sy dissipels gegee het om die hele wÍreld in te gaan en dissipels te maak van al die nasies. Kom ons bly maar by die eenvoud van die evangelie. Moet jou nie skaam vir die Woord van God nie, want dit is die krag van God vir elkeen wat glo.

  Werke van die Nikoaliete.
  6 Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaiete haat, wat Ek ook haat.
  Hier word die bevestiging van Christus gegee dat Hy die werke van die Nikolaiete haat. Hul werke is heel teenstrydig met die evangelie van Christus. Iemand wat hierdie werke aanneem sal verseker in hul sonde sterwe. 2 Johannes. 1:10-11 As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

  Boom van die lewe.
  7 Wie ʼn, oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sÍ. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.
  Die Gees is die Heilige Gees wat ons ontvang het, wat ons ore open om na God se Woord te luister en te verstaan. Die boom van die lewe laat ons tot in ewigheid lewe. Maar hierdie voordeel kan ons net deelagtig word as ons oorwin. Jesus sal ons nie verlaat wanneer die nood op sy grootste word nie. Genesis. 2:9 En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.

  S
  mirna die tweede gemeente.
  In die Romeinse tyd was Smirna een v.d. bloeiendste stede van Klein AsiŽ, aan ʼn skitterende ronde baai geleŽ en op die hange van die Pagos gebou. Oorspronklik ʼn Eoliese kolonie, wat daarna deur die IoniŽrs in besit geneem is, maar deur die Lidiese koning Aljattes verower is. Daarna het die stad ʼn bloeityd belewe onder die DiadochiŽrs. Onder die Romeine het dit ʼn belangrike wÍreldstad geword. Net soos in Efese, was daar in Smirna ʼn belangrike keiserkultus. Reeds in 195 v.C. was daar in Smirna al ʼn tempel gebou vir Dea Roma, vir die stad Rome wat as godin vereer is. In ruil daarvoor het Smirna baie voorregte van Rome ontvang. Die bevolking was gemeng en o.a. was daar ook Jode. Veral na 20 n.C., na die verwoesting van Jerusalem, het baie Jode hulle in Smirna gevestig. Die stad was pro-Romeins, maar die Jode het in ʼn eie buurt gewoon en hulle het goed saamgelewe met die inwoners van Smirna. Die Jode het verskeie voorregte gehad, maar is ook gedeeltelik geassimileer in Smirna. In die ekonomiese lewe en in die stadsbestuur het die Jode groot mag gehad. Die vroegste Christelike gemeente het reeds in die dae v.d. apostels bestaan, soos die brief aan Smirna, Openbaring. 2:8-11, bewys. Terwyl Paulus in Efese was, het al die inwoners van AsiŽ die woord v.d. Here Jesus gehoor, Handelinge. 19:10. Die gemeente was arm, maar geestelik ryk. Volgens oorlewering was Bukolos die engel van die gemeente in Smirna. (Die Bybelse Ensiklopedie)

  Jesus die eerste en laaste.

  8 En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna: Dit sÍ die Eerste en die Laaste, wat dood was en lewend geword het:
  Weereens 'n bevestiging van die getuienis van Christus dat Hy die enigste was wat dood was en lewend geword het.

  Arm gemeente, maar geestelik ryk.
  9 Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sÍ dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ʼn sinagoge van die Satan.
  Hierdie gemeente het geen geestelike tekort gehad met die roeping waarmee God hulle geroep het nie. Hulle was geestelik sterk, getrou en werksaam om siele vir God te wen. Hulle het getrou aan die skrifte van Christus vasgehou en ook daarna gestrewe. Met hierdie ywer vir God se werk het dit armoede en verdrukking voortgebring. Jesus self het tog gesÍ dat ons nie God en Mammon kan dien nie. Hulle keuse was God, daarom ook die rykdom in Christus dat hulle die werke van Christus kon doen en die evangelie uitleef wat van hulle verwag was. Hulle was naby God, daarom ver van die wÍreld. Die groot probleem waarmee die kerk sit vandag is hulle wat getuig dat hulle kinders van God is, maar lieg. Die ware kind van God het berou oor sy sonde en sal altyd die geleentheid soek om belydenis te doen waar moontlik. Dit is die leuenaars wat verleiding en misleiding in die kerk insleep. Hulle wil alte graag voor staan om te preek.

  Word in gevangenis gewerp.
  10 Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hÍ.
  Jesus bemoedig die gemeente om geen vrees vir die dood te hÍ nie. Al word ons met die dood gedreig, sal ons na die dood weer lewe soos Hy lewe. Verdrukking gaan maar altyd gepaard waar die Heilige Gees werk. Die duiwel loop rond soos brullende leeu om te kyk vir wie hy kan verslind. Waarom sal die kind van God wat gesalf is met die Heilige Gees nie ʼn vyand van die duiwel wees nie? Op die dag van bekering het ons vyandskap teen die duiwel verklaar. Kyk hoe getrou en liefdevol is die Here om ons voor die tyd hierdie kennis openbaar te maak. Gevul met Sy Gees is daar geen vrees vir die vyand nie. Ons word ook bemoedig om getrou te bly aan Christus tot die dood. Hierdie soort verdrukking sal weer herhaal word in die tyd van die Antichris. Vandag word steeds christene vervolg en gedood in ander lande rondom Suid Afrika. Geen christen word gevrywaar van die dood tensy God so bepaal. Mattheus. 10:21 Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.

  Getrou tot die dood.

  b Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.
  Jakobus. 1:12 Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.

  Geen skade deur tweede dood.
  11 Wie ore het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sÍ. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.
  Die tweede dood is die ewige straf. Die hel wat berei is vir die duiwel en sy engele. Ongelukkig sal hulle wat die duiwel as vader aangeneem het saam met hom hierdie straf deelagtig word. Hulle wat gehoorsaam is sal met blydskap en vreugde die ewige lewe beŽrwe. Dit is die lewe waarna elke christen verlang om vir ewig met ons heilige Vader en met die Lam maaltyd te hÍ. Jesus waarsku ons vooraf om te bly staan en te volhard tot die einde. As ons in Hom bly sal ons oorwin en saam met Hom regeer in die 1000 jaar. 1 Korinthiers. 15:55 Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

  P
  ergamus die derde gemeente.
  Stad in MisiŽ, ongeveer 135 km oos van Efese, Openbaring. 1:11; 2:12, wat die grootste bloei geken het tydens die regering van Attalus en sy opvolgers, 1 MakkabeŽrs. 15:22. In die eerste eeue voor keiser Augustus was daar verskillende tempels wat aan Asklepios Soter, die god van genesing, Athene Polias, die godin van oorwinning en Zeus gewy is. Die groot altaar vir Zeus, wat bo-op die heuwel gestaan het, is na Berlyn oorgebring. Wanneer Johannes op Patmos ʼn brief skryf aan die gemeente van ďwaar die troon van die Satan isĒ, kan ons of dink aan die Asklepios-diens of aan die keiseraanbidding of aan die groot Zeus-altaar. Die woord ďperkamentĒ is ook van die naam van hierdie stad afgelei. (Die Bybelse Ensiklopedie)

  Die swaard.
  12 En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus: Dit sÍ Hy wat die skerp tweesnydende swaard het:
  Die skerp swaard wat beskryf word is die woord van God. Alle heiliges moet met die woord van God beklee word om die volmaakte wil van God te verstaan in sy/haar lewe. Ook moet die woord gebruik word om die vestings van die duiwel af te breek wat opgebou word in die wÍreld. Hierdie vestings is die dwaalleringe wat deur die valse leraars verkondig word. EfesiŽrs. 6:17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Geesó dit is die woord van Godó

  Die troon van die Satan.

  13 Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is.
  Die troon van die Satan kan verwys na die Zeus tempel wat deur die heidense nasies gebou is. Vir die heiliges was hierdie gruwel onaanvaarbaar en het veroorsaak dat hulle wat ʼn vaste besluit geneem het vir Christus gedood is. So sal daar weer besluite gemaak word in die laaste sewe jaar wanneer die heiliges weier om die hoer op die dier se leer te aanvaar en die beeld verwerp van die Antichris. In baie lande selfs vandag word christene in goddelose omstandighede, omdat hulle die leer van kommunisme verwerp, gedood. In enige plek in die wÍreld kan heiliges deur enige goddelose stelsel gedood word. As gevolg van die koudheid van die kerk is die goddelose rustig. As die vuur brand word hulle onrustig en begin om die heiliges te vervolg. Terwyl ons doen wat hulle begeer is alles wel. Wat ons nie besef nie is dat die kerk besig is om swak te word in die uitvoering van hul pligte. Vandag het ons baie Satans trone wat ons ken as 'n kerk van die Sataniste. In die vroeŽre tyd van ons land het die wet beskerming vir die volk gebied en was dit onwettig om met Satanisties bedrywighede deurmekaar te raak. Vandag is dit weer gewettig deur die wet van menseregte. In Engeland word die kerke toegemaak en oorgeneem deur die sataniste om hulle dienste te hou. Is dit nie die afval van die laaste dae nie?

  Antipas die getroue getuie.
  b En jy hou vas aan my Naam en het die geloof in My nie verloŽn nie, selfs in die dae waarin Antipas My getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon.
  Vervolging was algemeen by elke stad waar die evangelie verkondig is. Christene is maar altyd ʼn bedreiging vir die goddelose wanneer die werke van God plaasvind. Die sondaars hou nie daarvan wanneer hulle aan hul sonde herinner word nie. Dit maak hulle boos en opstandig teenoor die Here en vervolging kom op die heiliges wat getrou die sondaars probeer help om die ewige lewe deelagtig te word. Om die heiliges te dood is die enigste weg vir die goddelose.

  Die leer van Bileam.
  14 Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam wat Balak geleer het om ʼn struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.
  Vandag het ons nog steeds hierdie leer van Bileam wat in die kerk nie uitsterf het nie. Alewig is iemand besig om die heiliges afvallig te maak om te sÍ dat daar niks fout is om met die wÍreld saam te gaan nie. Hierdie christene is swak en afvallig, altyd besig met die sonde om verlei te word deur wÍreldse plesiere waarvan hulle nie afstand kan doen nie. Hulle besoek die plekke van goddeloosheid en trek onvaste siele saam tot verderf. Daar is geen vastigheid in die geloof nie terwyl hulle altyd twis oor die waarheid van God. Hulle is nooit betrokke met die dinge van God nie. Altyd besig met besigheid wat kardinaal word in hul lewens. Hulle praat altyd van die seŽn van die Here wat leŽ woorde voortbring en geen stigting vir die wat na hulle luister nie. Geen heiligmaking word gevind of bevorder in hulle teenwoordigheid nie. As jy probeer om die waarheid aan hulle te gee word jy afsydig en liefdeloos behandel. Hierdie soort afvalligheid was gevind in diť gemeente.
  Numeri 31:16 Kyk, hulle was, deur die raad van Bileam, vir die kinders van Israel ín oorsaak van troubreuk teenoor die HERE in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die HERE was. 2 Petrus.2:15 Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Bileam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het, Die Nikolaiete.
  15 So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaiete, wat Ek haat.

  Insidente wat kan lei na die leer van die Nikolaiete.

  1. Die besnydenis.
  Die FariseŽrs en skrifgeleerdes was baie ontstoke na die opstanding van Christus. Om die volk terug te win in hulle guns sou beteken dat iets van hulle kant gedoen moes word. Daarom met alle ywer het hulle gedeeltes van die wet ingebring om mag te behou oor die volk. Sodoende het hulle met hierdie misleiding die kinders van God probeer verbind met die wet nadat Jesus die wet vervul het. Die besnydenis was deel van die wet en sou die christen onder die wet verbind as hy enige wet onderhou het. Op hierdie wyse kon die FariseŽrs die volk behou in die sinagoge en die evangelie kragteloos maak. Handelinge. 15:1,5,24 En sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broeders geleer: As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Maar sommige gelowiges uit die party van die FariseŽrs het opgestaan en gesÍ: Dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sÍ dat julle besny moet word en die wet moet onderhou, 2. Die opstanding.
  Omdat baie opgestaan het na die opstanding van Christus het sommige dit aangeneem dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Hierdie leuens het versprei en was gepas deur die dwaalleraars wat geen openbaring of enige kennis van God ontvang het nie. Genadiglik het die Here dit goedgedink om die apostels eers op latere tyd weg te neem nadat die fondament van die evangelie goed gevestig was. Net jammer dat ons nog met die verleiding sit van die wat graag die koms met datums bepaal. En ten laaste die geweldige verleiding van die Satan om sy laaste slag te slaan tussen die kinders van God deur die valse basuin wat hulle blaas van die liggaam veranderings tydperk. Weereens wil die duiwel verwarring saai oor die wederkoms van Christus. Mattheus.27:52-53 en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En nŠ sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. 2 Timoteus. 2:18 wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sÍ dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer die geloof van sommige om. 3. Die besprinkeling.
  Hier het ons geen verwysing na die vroeŽ kerk nie, omrede die groot doop was die algemene doop deur almal aanvaar. Hierdie doop kon nie betwis word nie aangesien baie dit gesien en ander gehoorsaam was aan God. Die kerk het groter geword maar ook begin om te versplinter. Die wat verskil het, het hulle eie gemeentes gestig. Daarom dat ons vandag verskillende gemeentes met verskillende idees en dogmas het. Die bespikkeling kom reeds van die eeu oue Babiloniese tydperk wat deur stamme gebruik is in rituele. Ek dink nie dit is nodig om die doop te verduidelik nie. Hy wat deur die Gees van God verander word sal nie weier om gedoop te word nie. Handelinge. 10:47 Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie? In die vroeŽ jare moes die priester die bloed met water gemeng oor die volk besprinkel. Hierdie besprinkeling wil voorkom, het tot vandag by sommige gebly.
  HebreŽrs. 9:19 want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hisop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel. Hierdie selfde besprinkeling word in kerke gevind met water sonder die bloed.
Working...
X