Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die boek Openbaring volg......2

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die boek Openbaring volg......2

  4. Die Godgeleerdes.
  Hierdie probleem het alreeds in die tyd van Jesus ontstaan. Paulus noem dit ook want hy moes gedurig met die geleerdes redeneer sodat hulle wys kon word, en die skrifte verstaan. Baie reken dat die Woord deur geleerheid verstaan sal word. Die Woord van God moet ingeneem word maar kan nie deur die vleeslike verstaan word nie. Die Evangelie wat in die Bybel voorkom is nie net ʼn storie wat gelees kan word nie, dit moet deur die Heilige Gees aan ons duidelik gemaak word. Daar is ook geen toekenning van enige diplomas omdat ons die Woord opgeneem het nie. Dus, hulle wat staatmaak op kolleges en universiteite wat bybelvakke aanbied sal sekerlik nie die volle waarheid deelagtig word nie. Om die Leermeester die Heilige Gees te vervang kom dwaling en die leerling kom nie tot die waarheid nie. Ons moet eerder op God staat maak en gehoorsaam wees aan die leraars wat God self opgerig het in die kerk. Dit is nie die kollege wat jou orden nie, maar die Heilige Gees. Al het ek die gawe van lering ontvang moes ek nog steeds deur die Heilige Gees geskool word tot ʼn volwasse leraar om ander te rig na God se Woord. Onthou! Die Evangelie kan nooit vervang word met humanistiese kennis nie. Laat ons bly by die waarheid wat vry maak. Ek self moes ontslae raak van my eie opinies en ander se sieninge om die waarheid deelagtig te word. Maar as ons wil ywer met grootmanskap en die titel wil ophef word ons gelyk aan die Grieke wat wysheid soek om mee te spog en nie vir God se doelwit nie. Hiervandaan waar die valse leraars en predikers hul verskyning maak om humanistiese geleerdheid vir die volk aan te bied. Meeste van hierdie Griekse geleerdheid het geen waarde nie. Baie word daardeur gevang sonder om die implikasie daarvan te besef dat hulle die volk verlei en mislei. Daar is hulle wat die titel beklemtoon sodat die hoorder kan ag gee daarop en let dat hy/sy geleerd is en bevoeg tot die uitspraak. (Raak maar ontslae van jou eie opinies en idees wat jy van ander oorgeneem het. Laat die Heilige Gees jou alleen lei in alle waarheid.) Johannes. 12:20-24 En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid; hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesÍ: My heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sÍ dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sÍ: Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug. 1 KorintiŽrs. 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

  Die swaard van die mond.
  16 Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van My mond.
  Die dag as ons voor Christus te voorskyn kom sal Hy ons met die Woord teregwys en weerlÍ. Jesaja. 30:27-28 Kyk, die Naam van die HERE kom van ver af, sy toorn brand, swaar wolke kom op; sy lippe is vol grimmigheid en sy tong soos ʼn verterende vuur, en sy asem soos oorlopende stroom wat tot by die nek komóom nasies te sif met ʼn sif van vernietiging; en ʼn toorn wat verkeerd stuur, is in die kakebene van die volke.

  Verborge manna en wit keursteen.
  17 Wie ʼn oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gesteentes sÍ. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ʼn wit keursteen, en op diť steen ʼn nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.
  In Openbaring. 2:17 belowe die verhoogde Here 'n wit keursteen aan die gelowiges van Pergamum (Gr:' ʼn wit steen), waarop 'n nuwe, geheime naam geskryf is. Die keursteen of wit steen is in die oudheid vir baie dinge gebruik: dit was o.a. 'n toegangsbewys by feeste, oorwinningsteken in 'n orde of vereniging, teken van vryspraak by die regbank en 'n amulet teen bose geeste en siektes. Die keursteen was baie bekend as amulet in die diens van Asclepius in Pergamum. Die sieke het 'n wit steen ontvang waarop 'n naam met geheimsinnige tekens geskryf is. Net die sieke kon die tekens ontsyfer. Solank die naam slegs aan die betrokkene bekend was, het die eienaar van die steen veilig en immuun teen bose geeste gebly. (Die Bybelse Ensiklopedie)
  Hierdie selfde versekering word aan ons gegee deur Christus. Exodus.16:31 En die huis van Israel het dit MAN genoem. En dit was wit soos koljandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek.
  Jesaja.56:5 Ek sal aan hulle in my huis en binnekant my mure ʼn gedenkteken en ʼn naam gee wat beter is as seuns en dogters; ewige naam gee Ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie.

  Thiatire die vierde gemeente.
  Stad in LidiŽ, noord van Sardis en oos van Pergamus, naby die grens van Misi in Klein-AsiŽ; teenswoordig Akhissar, op die plek van die ou stad Thiatire gebou. Die stad is deur Seleucus I gestig. Dit was die geboorte stad van Lidia, die purper-verkoopster van Philippi, Handelinge. 16:14. Dit was ʼn stad van handel en nywerheid veral beroemd vir sy purper-industrie (bereiding en verwery) en die vervaardiging van koperbrons ʼn swaar soliede metaal. Die gildes van die handwerkers was almal aan die verering of diens van een of ander afgod gewy. Dit het vir die Christene die lewe baie swaar gemaak. Die apostel Johannes het op Patmos een van sy sewe briewe aan die gemeente van Thiatire geskryf, Openbaring. 2:18-29. (Die Bybelse Ensiklopedie)

  OŽ van vuur.
  18 En skryf aan die engel van die gemeente in Thiatire: Dit sÍ die Seun van God wat oŽ het soos ʼn vuurvlam, en Sy voete is soos blink koper:
  Ek dink dit sal raadsaam wees om aan Jesus se kant te wees en sodoende vry te wees van Sy toorn wat oor die wÍreld kom. Psalm. 2:12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

  Alwetendheid van Christus.
  19 Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste.
  Exodus. 33:17 Toe sÍ die HERE aan Moses: Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal Ek voldoen; want jy het genade gevind in my oŽ, en Ek ken jou by die naam.

  Valse predikers.
  20 Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isabel, wat haarself profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.
  Hier kom die groot verwarring wat deur baie die vraag vra; is dit geoorloof dat vroue preek? Tog ʼn duidelike siening oor vroue wat beheer wil neem oor gemeentes en die man geestelik wil onderdruk. Paulus sÍ dat dit nie toegelaat word dat vroue in die gemeente spreek nie. Ook nie dat hulle oor die man sal heers nie. Die bewys is deur die jare, waar vroue regeer, is daar afvalligheid. Watter huwelik kan standhou waar die vrou oor die man heers. Selfs hier maak Christus dit bekend dat dit nie toegelaat word dat vroue onderrig gee aan mans nie. Die gemeente word kwalik geneem dat hulle Isabel toegelaat het om die gemeente te leer en nog vals daarby. Daarom moet ons maar versigtig wees waar vroue beheer wil uitoefen in gemeentes dat hierdie gemeente in gevaar is vir afvalligheid. Baie het hulself al geopenbaar deur die mag van waarsÍery. ʼn Geliefde skrif wat gebruik word om hul siening te regverdig is die gedeelte van die profetes Debora van Rigters. Rigters 4:4 En Debora, ʼn profetes, die vrou van Lappidot, het in diť tyd Israel gerig; Wat nie verstaan word nie is dat sy het nie vir die volk gepreek nie maar as profetes opgetree vir die volk. Barak was nog steeds oorhoofs die rigter van Israel. Vandag kan vroue nog steeds profetesse wees en profeteer. Met versigtigheid moet ons die gees benader wat in Mirjam was wat Moses teŽgestaan het. As die Here haar nie melaatsheid gegee het nie sou sy, wie weet, dalk met geweld haar broer wou oordonder om haar gesag af te dwing op die volk. Sulkes is volop vandag wat alte graag op die podium wil staan wat teenstrydig met God se woord is. Laat ons maar die fondament van die kerk stewig hou deur die apostels wat alreeds die fondament gebou het deur die twaalf wat Christus self gekies het. Verder kan die gemeente daarop bou met die geestelike gawes wat aan ons gegee is. Numeri. 12:2 En hulle het gesÍ: Het die HERE dan maar alleen met Moses gespreek? Het Hy nie ook met ons gespreek nie? En die HERE het dit gehoor. 1 KorintiŽrs. 14:35 Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. 1 Timoteus. 2:11-12 Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.
  Titus. 2:3-5 Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jonger vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hÍ, ingetoŽ te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie.

  Afgod offers vandag.

  1. Die heidense eierfees. (Ishtar)

  Hierdie fees word saam met die Christelike Heilige nagmaal ingebring. Kinders word veral betrek met hierdie feeste en word vir hulle aantreklik gemaak sodat die ouers nie agterdogtig moet raak nie. So word die hasies wat die aantrekkingskrag van die fees is gebruik om die kinders te lok na die feeste. Wat die ouers nie weet nie is dat hierdie hasies ook gebruik word op die boeke van Playboy wat pornografiese beelde vertoon. Die eiers wat vrugbaarheid voorstel van die hemelgodin Ishtar word met sjokolade gemaak. Sodoende word hierdie heidense fees versprei sonder enige teŽstand van die heiliges. Hierdie fees word nou ook in baie gemeentes gevind van die kerk. Koekies wat gemaak word is die algemene hot cross bun wat vandag selfs in kerke gemaak word vir die heiliges. Jeremia.7:18 Die kinders maak hout bymekaar, en die vaders steek die vuur aan, en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander gode drankoffers uit te giet om My te terg.

  2. Die tand muis. (Leuengees)

  ʼn Wolhaarstorie wat leuens versprei onder die kinders. Die storie lyk onskuldig en fraai omdat die muis die tande benodig om vir hom ʼn huis te bou. Die muis bring ook vergoeding vir die tand wat die hart van die kind verbly. Die probleem met die storie is die leuen wat vertel word eerder as die waarheid. God sÍ die ouers moet die kinders inskerp met Sy Woord. As ons die kind leer van God se Woord sal die leuengees geen vat op die kind hÍ nie. Hierdie leuengees wat deur die kind ontvang word van die moeder of vader laat toe dat die kind onwetend begin lieg en oneerlik optree. Dus word die fondasie van leuens neergelÍ eerder as God se Woord. Job 13:4 Maar julle pleister met leuens, kwaksalwers is julle almal. Psalm.119:29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet.

  3. Halloween fees.

  ʼn Fees van die sataniste wat in skole veral onder die jeug versprei word. Ongelukkig word kerke ook betrek met hierdie fees wat doodsheid in die kerk bring en die gelowige vatbaar maak vir sonde. Soos ons almal weet spreek die fees vir homself dat dit boos is en. van die duiwel self. Hierdie fees bring nuuskierigheid voort wat ook die gees van die bose toegang verleen tot die siel wat met hierdie bedrywighede betrokke raak. Dit maak die kind rebels en ongehoorsaam aan sy ouers. 2 Korinthiers.6:14 Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?

  4. Kersfees.
  Nog ʼn heidense fees wat in die Bybel voorkom. Ongelukkig word hierdie fees ingebring om te bewys en voor te gee dat Christus op hierdie dag gebore is. NÍrens in die Woord is enige aanduiding van die geboortedatum van Christus nie. Ook is hierdie geboortedag nie deur Christus as ʼn fees of herdenking ingestel nie. Die wat nie aanstoot wil gee vir die swakkes nie laat toe dat hierdie afgode in die gemeentes ingebring word omdat hulle nie die moed het om nee te sÍ nie. Kersdag is die aanbiddingsdag vir die god Tammuz. Antiochus IV Epifanus het ʼn vark op die 25 Desember (Kislew) aan sy god Zeus geoffer in die tempel van die Jode. Nou maak dit tog sin waarom die datum vir sommige christene so belangrik is. Om nie aanstoot te gee vir die ongelowiges nie, hou ons maar diens en bevestig so die dag dat Christus saam met die heidense god gebore is. Christus het ook geen opdrag aan die kerk gegee om Sy geboorte te vier nie. Ons oorwinning het nie gekom deur Sy geboorte nie, maar deur Sy dood. Al hierdie soort heidense feeste wat vandag in die kerk ingebring is saam met die heidense aanbidding veroorsaak geestelike doodsheid. Word wakker kind van God! Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jeremia.10:3-5 Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ʼn boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ʼn ambagsman met die byl. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Soos ʼn voŽlverskrikker in ʼn komkommertuin is hulle: hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by hulle nie. 2 KorintiŽrs.6:15 En watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?

  Genade van Christus.
  21 En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie.
  Dit is verstane dat sy haar nie wil bekeer nie, want dan kom sy tot die besef dat sy mag verloor in die gemeente. Sy gebruik dieselfde verleiding wat Bileam gebruik het teen die Israeliete.

  Siekbed en groot verdrukking.
  22 Kyk, Ek werp haar neer op siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ʼn groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie.
  Die Here gee aan die mens tyd om hom tot God te bekeer. Soos Hy Saul die koning van Israel kans gegee het. Die Here is regverdig en sal, omdat die mens net stof is, hom die kans gee tot bekering. Siekte was algemeen. Hierdie optrede was deur God gebruik om die mens terug te bring na Hom. Ons weet dat die wet van Deuteronomium.28 dit baie duidelik maak wat gebeur as ons nie in God se wee wandel nie. Moet hom nie na die dokter verwys nie want Christus wil hom self gesond maak. As hy self gaan rus die ones op hom. Dit is nie ons reg om vir iemand te sÍ wat hy moet doen nie, maar leiding gee waar nodig. Ek sÍ nie wat die dokter doen is verkeerd nie. Wat ek probeer sÍ is: Probeer eers die oorsaak van die kwaad uitkry sodat die hart skoon kan word. Bid dan vir die persoon vir genesing. As God hom nie gesond maak nie laat hom gaan en die dokter besoek. Die persoon moet tot bekering kom, daarom dat God hierdie siel straf. Mag God ons help dat die ouderlinge weer hulle plek sal inneem soos die dae van ouds. Moet nie staat maak op die medies nie. Wat sal jy doen die dag as die nommer daar is? Gehoorsaamheid is beter as offerrande. Dit bly maar ʼn saak van geloof. Jakobus. 5:14-16 is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ʼn regverdige het groot krag.

  Jesus deursoek die harte.
  23 En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke.
  Jeremia. 17:10 Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. Maleagi. 3:2-3 Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sat wees soos die vuur van die smelter en soos die bog van die wassers. En Hy sal sit: ʼn smelter en reiniger van silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die HERE in geregtigheid ʼn offer sal bring. Siekte is gewoonlik die gevolge van sonde en bring straf op die ongehoorsames. Prediker.7:17 Wees nie alte goddeloos, en wees nie dwaas nie: waarom sou jy sterwe voor jou tyd?

  Dieptes van die Satan.
  24 En Ek sÍ vir julle en die ander wat in Thiatire is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie:
  Baie belangrik om die dieptes van die Satan ver te verwyder van die Woord van God. Gelowiges het nie nodig om meer van die duiwel te weet as nodig wat die Woord ons leer nie. Paulus sÍ die dinge wat hulle doen nie eens genoem moet word nie. Party christene skryf meer oor die dinge van die duiwel as oor Gods Woord. Paulus het geen studies van die duisternis gemaak nie en tog sÍ hy dat hy nie onbekend is met die planne van die Satan nie. 2 KorinthiŽrs.2:10-11 sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie; want ons is met sy planne nie onbekend nie.

  Geen ander las.
  b Ek sal op julle geen ander las lÍ nie.
  Mattheus. 11:30 want my juk is sag en my las is lig. Christus bemoedig die gemeente om net vas te hou aan dit wat hulle alreeds geleer en beoefen het. Geen verdere laste of enige opdragte word aan die heiliges gegee as dit wat hulle alreeds het nie. Die apostels self het gesÍ dat hulle geen verdere las op die heidene lÍ nie. Vandag is dit verbasend hoe baie laste bring wat nie van Christus is nie. Jesus sÍ aan die gemeente dat hulle moet vashou totdat Hy weer kom, m.a.w. daar sal geen laste of opdragte wees voordat Hy weer kom nie. Mag die Here ons tog help teen sulkes wat sÍ: die Here het so gesÍ. Hier kan die kind van God enige opdrag meet met die Woord. Wat moet hulle vashou anders as wat reeds genoem is. Baie is lief daarvoor om laste uit die ou testament aan te haal en dit op die regverdiges te plaas. Die wet is gegee as voorbeeld en nie om alles daarin na te kom nie. Deur jare se ervaring om na ander te luister het ek gevind dat sommige hul eie ervarings met God, wat met ander gedeel word, as wet afgedwing word op die regverdige om hulle deel te maak van die ervaring. Hierdie opdrag wat benodig was vir die persoon self word nou as wet neergepen en aan ander afgedwing om sodoende mag oor hulle te beoefen. Hulle het die gesegde wat sÍ: die Here het so gesÍ. Wat die Here vir jou sÍ sal Hy nie op ander afdwing nie. Moet nie jou maat insleep in jou eie ervaring met God nie. Die Here maak ook nie meer wette nie, daarom moet ons dit wat ons ontvang met die briewe van die apostels opmeet. Sekerlik sou God alreeds alles wat ons moet weet wat voldoende aan die evangelie is ontvang het. Jesus self het niks verder bygevoeg as dit wat Hy aan Paulus gegee het nie.Die kinders van God vind dit alreeds moeilik net om die woord na te kom, hoeveel te meer sal ons faal om nog ander laste wat bygevoeg word te onderhou.

  Standvastigheid.
  25 Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.
  Hier bevestig Christus dat die heiliges dit wat hulle het, moet vashou. Waarom moet hulle daaraan vashou? Omdat die opdragte voldoende is wat deur Hom aan ons gegee is wat nagekom moet word.

  Mag oor die nasies.
  26 En aan hom wat oorwin en My werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,
  'n Wonderlike belofte van Christus vir die oorwinnaars wat staande bly tot die einde toe. Die opdrag is om Christus se werke te bewaar tot en met die wederkoms. Onthou! Elke opdrag is vir alle heiliges.

  Regeer oor die nasies.
  27 en hy sal hulle regeer met ʼn ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van My Vader ontvang het.
  Mattheus 19:28 En Jesus sÍ vir hulle: Voorwaar Ek sÍ vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel. Mattheus 24:13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Psalm. 2:9 U sal hulle verpletter met ʼn ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ʼn erdepot. Die regerings tydperk begin by die duisend jaar regering van Christus.

  Die mŰrester.
  28 En Ek sal hom die mŰrester gee.
  Die mŰrester is die heerlikheid wat aan ons gegee word sodat ons sal skitter soos sterre, waar Christus die blink mŰrester is. Numeri. 24:17 Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie: ʼn ster kom te voorskyn uit Jakob.. 2 Petrus. 1:19 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op lamp wat in ʼn donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die mŰrester opgaan in julle harte; 1 Johannes. 3:2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Horn sal sien soos Hy is.

  Luister.
  29 Wie ʼn oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sÍ.
  Dit is goed om partykeer na die Gees te luister as na mense wat nie altyd op die plek is waar hulle moet wees nie. Iemand wat lief is vir DVDís kan sekerlik nie in die Heilige Gees beweeg nie. Laat ons luister en gehoorsaam wees.

  Openbaring.3

  B
  riewe aan die gemeentes volg.

  S
  ardis die vyfde gemeente.
  Die plek Sardis is nou ʼn onaansienlike dorp, Sart, 75 km oos van Smirna. Op ʼn keer was dit die hoofstad van LidiŽ, bekend deur die spreekwoordelike rykdom van Croesus. Die stad Sardis het ʼn ryk en veelbewoŽ geskiedenis. Dit het ʼn vlakte beheers waarin landbou en veeteelt beoefen is, sodat Sardis ʼn opgaarplek vir die wolhandel was. Die stad het langs die besige Koningspad gelÍ, waarlangs die verkeer vanaf Rome en Griekeland na die Verre Ooste en terug, beweeg het. Die stad het op sy roemryke verlede gesteun en het nie die krag gehad om v.d. gevolge van ʼn aardbewing in 17 n.C. te herstel nie, ondanks die finansiŽle steun van keiser Tiberius. In die N.T. tyd was een van die sewe gemeentes van AsiŽ hier, Openbaring. 3:1-6. Nou is daar nog net ruÔnes van Sardis oor. (Die Afrikaanse Bybelse Ensiklopedie)

  Die dooie gemeente.

  1.En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dit sÍ Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood.
  ʼn Geestelike doodsheid het oor die gemeente gekom weens sonde. Daar was geen werke teenwoordig nie. Niemand was meer gesond gebid nie. Die werk van Christus het vir hierdie dooies nie meer bestaan nie. Vandag het ons maar weer dieselfde probleem met die dooies wat gereeld die dokters besoek eerder as God. Hulle maak die gemeente se hande slap met hul ongeloof terwyl hulle die krag van God verwerp. Daarom dat hulle self nie meer die werke van Christus kan doen nie. Hulle het ʼn vorm van godsaligheid maar verloŽn die krag daarvan. Dit het nou al so algemeen geword by die heiliges dat die evangelie net rondom die werke gepredik word. Die dokter verkry alle eer bo God wat by doen. Die nuwe geloof is nou om God te dank vir die werk wat Hy deur die dokter gedoen het. Klink vir my of die dokter nou ons middelaar geword het. Hoe pateties is die gelowiges net nie. Nou dat hulle met die Gees begin het eindig hulle met die vlees.

  Werke nie volkome.
  2 Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie.
  Hulle werke was nie volkome nie, omdat hulle gereken het die geloof is genoeg. Jakobus sÍ die geloof sonder die werke beteken niks. Ons kan nie nadat ons tot redding gekom het tevrede wees met die wedergeboorte nie. Die opdrag is om die evangelie uit te dra na die wÍreld of met een of ander werk waarmee Christus ons toerus betrokke te raak. Lui christene sal nie in die koninkryk van God kom nie. Wat ʼn opdrag! Al probeer jy hoe hard vandag is daar hulle wat jou teŽstaan wanneer jy die dooies op die pad probeer terugbring. Baie dink jy bring ʼn nuwe evangelie. Mag God ons help om die swakkes te dra. Romeine. 15:1 En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.

  Afkom soos ʼn dief.

  3 Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ʼn dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie.
  Hier word die gemeente gewaarsku om waaksaam te wees op alle tye. Die Here waarsku dat die wat slaap, hulle wat geestelik met die wÍreld versoen geraak het, sal nie in staat wees om Sy koms deelagtig te word nie. Omrede hulle nie in die lig gebly het om Sy koms te aanskou nie. Dit is so dat hulle wat slaap weet niks wat om hulle aangaan nie. Laat ons nie te besig word met die wÍreld nie. Sorge van die wÍreld kan die mens sÍ oŽ verduister en later jou ore toemaak om na die waarheid te luister. Die mag van die sekulÍre wÍreld behou graag die kind van God wat meer tyd spandeer om deur Mammon verryk te word as nodig. Die duiwel gebruik verskuilde metodes om kinders van God te oorwin. As ons te besig raak met die wÍreld word ons van ons geestelike tyd beroof. Hoe groter die skuld hoe groter is sy houvas op ons. Daarom dat Paulus sÍ dat ons niemand iets moet skuld nie, behalwe liefde. Die geheim om waaksaam te wees, is om die woord te bewaar. Hy wat die woord bewaar is besig daarmee. As ons die woord nalaat sal ons ook geestelik verwaarloos. 1 Tessalonisense.5:2;4 want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ʼn dief in die nag. Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ʼn dief sou oorval nie.

  Klere nie besoedel.
  4 Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is.
  As ons klere besoedel is word ons ook die geleentheid gegee om die klere te was in die bloed van die Lam. Dit is onmoontlik om die hemel te betree in vuil klere en God nader met ʼn kleed van onreinheid. God is heilig daarom moet elke kind van God Hom nader in heiligheid en eer. Hierdie onreinheid het doodsheid gebring in die hart van die gemeente. Bekering tot God was die hart en reinig ons van alle sonde wat lewe gee deur die Heilige Gees. Mattheus. 17:2 En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.

  Wit klere en naam in die boek van die lewe.

  5 Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor Sy engele.
  Hier word die heiliges aangemoedig om vaste vertroue in God te hÍ en op sy Woord staat te maak dat Hy ʼn waarmaker is van Sy woord. Jesus waarsku vooraf van die moeilike tye wat vir die heiliges voorlÍ sodat niemand kan sÍ Hy het ons nie ingelig oor die laaste tye nie. Dit is kardinaal om nou al die gees van vrees te verdryf en ons lewens skoon te maak deur Sy bloed wat ons sondeloos laat en vreesloos vir die dinge wat kom.

  Die Gees spreek.

  6 Wie ʼn oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sÍ.
  Wie ʼn oor het is hulle wat luister en die wil van God doen. Hulle wat ag slaan op die waarskuwing en getrou wag totdat Jesus kom sonder om af te dwaal van die geloof.
  Mattheus.10:32 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek bely voor my Vader wat in die hemele is.

  Filadelfia die sesde gemeente.
  Filadelfia (broederliefde). Stad in Klein-AsiŽ, een van die sewe gemeentes aan wie Johannes op Patmos ʼn brief geskryf het, Openbaring. 3:7-13. Die stad het sy naam gekry van Attalus II Filadelfus, van Pťrgamus, (159-138 v.C.). A.g.v. aardbewings wat dikwels voorkom, was die stad yl bevolk en het min vooraanstaandes gehad. Die ekonomiese toestand was daarom ook nie juis bloeiend nie: klein boere en middelklas. Handel en industrie het ontbreek. Teenswoordig is dit Alasehir, ʼn stad in LidiŽ, aan die suidelike oewer van die Kogamusrivier en aan die noordelike voet van die Tmolusgebergte, op die pad van Sardis na Kolosse. (Die Afrikaanse Bybelse Ensiklopedie)


  Standvastige gemeente.

  7 En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfia: Dit sÍ die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie:
  Hierdie sleutel van Christus is nie dieselfde mag wat Hy aan ons gegee het nie. By hierdie mag berus die wil van Christus alleen. Die mag wat die kinders van God ontvang het is vir die evangelie. As Christus 'n deur oopsluit bly hy oop totdat Christus die deur self weer toemaak. Daarom is dit belangrik om Sy wil te verstaan wanneer ons Hom nader.
  Jesaja. 22:22 En Ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lÍ; en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie.

  ʼn Geopende deur.
  8 Ek ken jou werke. Kyk, Ek het vir jou , ʼn geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloŽn nie.
  Hier sien ons dat gemeentes tog swak word weens vrees en ongeloof. Wanneer hierdie swakheid intrek staan die gemeente stil. Alhoewel die geloof behou word, is daar geen verdere groei in die gemeente nie. Evangelisasie kom tot stilstand weens die druk van buite wat die gemeente pers met hul wette net soos ons vandag dit ervaar. Die kragteloosheid van die gemeente was ook dat baie die geloof verlaat het, sommige oor verskille of omdat hulle die wÍreld lief gekry het. Hierdie deur bring herlewing in gemeentes wat siele red en genees. Hulle het min krag soos baie vandag wat die dokter raadpleeg en nie God nie. Die salwing van die ouderlinge word verwerp want ons het mos ʼn mediese fonds. Die dokter het nou ook middelaar geword, want die teater instrumente word onder die bloed gepleit vir die operasie. Is dit nie kragteloos nie? Word die goddelose nou bo God vereer? Ag, as die volk tog net in Christus kan glo en in die krag van Sy genesing.

  Sataniste kom tot redding.

  9 Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sÍ dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.
  Die Here maak die belofte dat Hy self sal byvoeg. Selfs op ons swakste sal Hy die deur open. Vandag het ons nog steeds hulle wat sÍ dat hulle kinders van God is, maar wanneer jy die getuienis luister van die bekering kom die besef dat net die Here die persoon tot insig kan bring. Hulle erken dat God met ons is. Vandag word geskryf in baie tydskrifte van wÍreld sterre wat nou ook christene is. WÍreld sangers, pop, rock en al die dergelike musiek word as christelik voorgedoen. Christelik soos hulle dit noem, DVDís, boeke ens, word uitgestal by boekwinkels wat deur christene gekoop moet word, wat ons besoedel en kragteloos maak. Die krag van God is net in Sy Woord. Handelinge.10:25 Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys.

  Bewaring teen die toorn van God.

  10 Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wÍreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.
  Hierdie skrifgedeelte word gebruik deur baie om voor te gee dat ons nie meer op aarde sal wees nie. Moedswillig vergeet baie dat God Israel in Egipte ook bewaar het. Christus maak ʼn belofte dat Hy ons in hierdie uur (m.a.w. die 7 jaar tydperk as ons daar bevind word), ons bewaar teen die toorn wat oor die wÍreld kom. Jammer as ek moet teleurstel maar daar is geen aanneming van enige groep heiliges wat die aarde sal verlaat alvorens Jesus terugkom nie. Die heiliges sal op aarde verseŽl wees deur die Heilige Gees. Ons word in die uur van beproewing bewaar deurdat ons nie in die sonde verval en naak bevind word nie. NÍrens word enige heilige van die dood beskerm nie, anders sou Christus nie Sy volk waarsku om te volhard tot die dood nie. Judas. 1:24 Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig,

  Moet nie kroon verloor.
  11 Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.
  Weer ʼn waarskuwing om nie dit wat ons van God alreeds ontvang het, te verloor nie. Laat ons versigtig wees vir ander doktrine en dwaalleringe wat nie van God is nie. Ons moet nie moedeloos word sodat die liefde van God verkoel en die mag van die wÍreld ons oorheers nie. Ons word aangesÍ om vas te hou aan die kroon wat ons sal ontvang. Die duiwel sal alles in sy vermoŽ doen om hierdie kroon van ons te ontneem. GalasiŽrs 5:7 Julle het goed geloop: wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees?

  ʼn Pilaar met nuwe naam.
  12 Wie oorwin, Ek sal hom ʼn pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam.
  As ek ʼn pilaar in God se tempel is kan ek nie weer uitgehaal word nie, omrede ek deel van die koninkryk geword het. Dit is nie maklik om 'n pilaar van 'n gebou te verwyder nie. Dit kos dinamiet om hierdie pilaar te vernietig. Daarom sal die kind van God weet wanneer die duiwel met sy streke kom om die pilaar te verskuif.

  Luister.
  13 Wie ʼn oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sÍ.

  L
  aodicense die sewende gemeente.
  Stad in Klein AsiŽ, Openbaring. 1:11. Paulus het ʼn brief aan die gemeente van Laodicense geskryf, Kol. 4:16, en dit was ook een van die sewe gemeentes aan wie die apostel Johannes sy briewe gerig het, Openbaring. 3:14 en van die stad Laodicense is deur Antlochus II Theos gestig en is na sy eggenote Laodike vernoem. Dit was die hoofstad van FrigiŽ, in die omgewing van HiŽrapolis en Kolosse aan die Lykos, ʼn takrivier v.d. Meander, geleŽ. Epafras het hom onder ander ook vir die gemeente van Laodicense beywer, Kol. 4:13. Paulus het nooit die gemeente besoek nie, Kol. 2:1, maar het ʼn brief aan hulle geskryf, Kol. 4:16. Sommige beskou die brief aan Efese as die brief aan die Laodicense, omdat die brief ʼn algemene karakter dra. Kol. 4:16 moet dan so verstaan word dat die algemene brief (aan Efese?) ook in Kolosse gelees moes word. Die stad Laodicense was om drie redes baie bekend: die florerende bankwese daarvan, die linne en wolindustrie en die meng van medisyne, in besonder oogsalf. Die stad was so ryk en die bevolking so vindingryk dat hulle sonder enige finansiŽle hulp van buite af vanself volledig herstel het van ʼn aardbewing in 61 nC. wat alles verwoes het, sonder dat hulle handel en bedryf noemenswaardig daardeur geraak is. Dis ʼn teŽstelling met Sardis wat in 17 n.C. met steun v.d. keiser herstel moes word en in werklikheid nooit van die aardbewing herstel het nie.(Die Afrikaanse Bybelse Ensiklopedie)

  Jesus ons
  skepper.
  14 En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dit sÍ die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:
  Prediker.8

  Jesus ken ons werke.

  15 Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!
  Deuteronomium. 2:7 Want die HERE jou God het jou geseŽn in al die werk van jou hand; Hy ken jou trek deur hierdie groot woestyn; nou veertig jaar lank was die HERE jou God met jou; geen ding het jou ontbreek nie.

  Die lou christen.

  16 Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit My mond spuug.
  Almal weet dat water wat lou is, is walglik. Koue water in die somer is verfrissend, waar warm water in die winter heerlike teŽ drankies aangenaam voorkom. So weet ons alreeds die verskil tussen koud en warm. Die lou christen is vir God walglik omdat hierdie persone nog die liefde van die wÍreld besit. 1 Johannes. 2:15-16 Moenie die wÍreld liefhÍ of die dinge wat in die wÍreld is nie. As iemand die wÍreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wÍreld isódie begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oŽ en die grootsheid van die leweóis nie uit die Vader nie, maar is uit die wÍreld.

  WÍreldgesind, ryk christene.

  17 Want jy sÍ: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.
  Spreuke. 8:23 Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. 1 Timoteus. 6:9 Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense Laat wegsink in verderf en ondergang.

  Gesuiwerde goud.
  18 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word:
  Johannes. 15:3 Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. 1 KorintiŽrs 1:5 dat julle in alle opsigte in Hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis;

  Bedek skande.

  b en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie;
  Dit is baie belangrik dat ons nie naak bevind word nie. As die kleed van heiligmaking uitgetrek word is daar geen ander kleed wat ons sal bedek nie. Naak sal ons ook nie voor God kan verskyn nie. 1 Petrus.1:15 Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,

  Salf vir oŽ.
  c en salf om jou oŽ te salf, sodat jy kan sien.
  Salf kan ons vergelyk met die bloed van Christus wat die wonde wat deur sonde voortgebring is te genees sodat die siel van alle sluiers en dwaasheid verlos kan word. Wanneer ons gesalf is met die Heilige Gees sien ons beter sodat ons op die pad kan bly en die vyand erken wanneer hy voorkom soos 'n engel van die lig.
  Spreuke. 10:1 Dooie vlieŽ laat die salf van die apteker stink en bederwe; ʼn bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid, as eer.

  Jesus tug Sy kinders.
  19 Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.
  Jeremia. 30:11 Want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou te verlos. Want Ek sal ʼn einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verstrooi het: maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. HebreŽrs. 12:6-7 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?

  Jesus klop.
  20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
  Die roepstem van Christus by die heiliges wat lou geword het. As ons Hom toelaat om ons lewe te beheer sal ons geestelike sukses behaal met Sy krag en heerlikheid. Om ons harte oop te maak vir Hom gee ons oorwinning oor die bose.

  Regeer saam met Christus.
  21 Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op My troon, soos Ek ook oorwin het en saam met My Vader op Sy troon gaan sit het.
  Jesus se dood was Sy oorwinning omdat Hy volhard het tot die einde. Om deur die goddelose gedood te word heg geen waarde vir die wÍreld nie. Wanneer een heilige sterf rig God 'n ander op om die Woord verder te verkondig. Die evangelie sal nooit uitsterf deur die heiliges te dood nie. Ons dood bring ons net gouer by Christus daar waar ons almal wil wees. Hoe wonderlik om te weet dat ons saam met Hom sal sit by Sy troon.

  Luister na die Gees.
  22 Wie ʼn oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sÍ.
  Mattheus.19:28 En Jesus sÍ vir hulle: Voorwaar Ek sÍ vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

  W
  aarskuwings oor sonde in die kerk deur die eeue.
  1. Gebrek aan eerste liefde. Liefdeloosheid)
  2 Timoteus. 3:3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,

  2. Werke van die Nikolaiete.
  Openbaring.2: 6 Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaiete haat, wat Ek ook haat.

  3. Die leer van Bileam wat Balak geleer het.
  2 Petrus. 2:15 Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Bileam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het,
  Judas. 1:11 Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en om loon hulleself in die verleiding van Bileam gestort en in die verset van Korag omgekom.

  4. Isabel wat leer om te hoereer en afgodsoffers te eet.

  Handelinge. 15:29 dat julle Jul onthou van hoerery en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen.

  5. Die dieptes van die Satan.
  Hier moet ons versigtig wees vir die gees van waarsÍery. Hulle wat die sondes openbaar wat alreeds onder die bloed is maak hulself skuldig aan waarsÍery. So baie kan vandag vertel wat die duiwel alles kan doen, maar daar is geen kennis van God se Woord nie. Soms moet ons die oorsaak van die swakheid evalueer en kyk wat is die rede van aanvoering tot die daad. Die duiwel gebruik die sekulÍre standaarde om die kinders van God tot ʼn val te bring. Ongehoorsaamheid is ook ʼn rede vir ons val en opstaan lewe. ʼn Suksesvolle lewe kan gemeet word deur die Woord van God. Daarom dat dit so belangrik is dat ons die wil van God sal ken. As ons die wil van God doen is dit nie nodig dat iemand iets in ons sien nie. Onthou! Almal is nie profete van God nie.
  Jesaja.43:25 Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.
  As die Here jou sonde vergewe en weg was deur Sy bloed is daar geen veroordeling in hulle wat Christus dien in Gees en waarheid nie. Die Here sal sonde openbaar wat ons vertroetel en grootmaak. Hier word die ware profeet gebruik om die siel tot bekering te bring. Die duiwel veroordeel ons op ons swakhede en verlede. Onthou God is in beheer van jou lewe nie ʼn mens nie. Plaas jou vertroue op Jesus Christus en Hom alleen. Hy is die weg, waarheid en die lewe. Die Here het vir ons ʼn offer gegee wat tot vandag staan. Die kruis is waar ons die ou mens vasgenael moet word indien hy te sterk word. By die kruis kan ons gereeld sonde afwas deur Sy bloed. As ons gewas is deur die bloed kan ons beter hoor, sien en verstaan wat die wil van God is. As ons nie gewas is nie word ons vatbaar vir die werke van die duiwel. Dan kan Satan ons maklik bedrieg omdat ons verstand gebind word deur sonde en ons gehoor streel terwyl ons blind word en nie meer die weg bewandel waarop ons moet wees nie. Hierdie dwaasheid kom oor ons weens onbelyde sonde wat opgehoop word in die hart van die mens. Dus, sien ons dat dit nie belangrik geag word by God dat ons die dieptes van die Satan moet weet nie, maar die dieptes van ons hart. Die dieptes van die Satan kan my hart besoedel en begeertes opwek om teen God in opstand te kom. Was dit nie die probleem van die mens dat kennis hom in die steek gelaat het toe hy ongehoorsaam was nie? Onthou kennis maak opgeblase, maar die liefde stig.

  6. Ryk en het verryk geword.
  Daar is diegene wat lief is om hierdie skrifgedeelte te vergeestelik, sodat hulle nie sleg moet voel oor sy huidige rykdom wat nagejaag word nie. Dit is juis die rede waarom die gemeente arm en beklaenswaardig is. Die begeerlikhede van die wÍreld, die sorge oor die aardse dinge, het ongeloof en twyfel in die harte gebring wat ʼn vorm van godsaligheid gekweek het. Omdat die seŽn van God onbeperk is, vergeet die mens die opdrag van Christus wat sÍ: Julle kan nie God en Mammon dien nie. 1 Timoteus. 6:9 Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. So, sien ons dan die waarskuwing wat God rig vir die kerk, sodat ons daarop kan ag gee, en besef waarmee die duiwel besig is. Om ons te waarsku teen sy slinksheid onder die gemeentes. Ja, die duiwel loop rond soos ʼn brullende leeu om te kyk vir wie hy kan verslind. Hierdie probleme moet nie ligtelik opgeneem word nie. Dit is ons verantwoordelikheid om hierdie probleme te oorbrug met die krag van God. Elkeen moet sy eie heil uitwerk en sodoende ook die las van die swakkes dra. Romeine.15:1 En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.

  O
  penbaring.4
  Die geopende deur.
  1 Na hierdie dinge het ek gesien kyk, ʼn geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ʼn basuin met my hoor spreek het, het gesÍ: Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat nŠ hierdie dinge moet gebeur.
  Die geopende deur is die toegang wat aan Johannes verleen word. Soos Christus met hom gespreek het in hoofstuk een word hy ook hier deur Christus opgeroem na die troon van God. Hy word deur God toegelaat om die hemel te nader sodat alles aan hom getoon kan word om aan ons te gee soos dit opgeskrywe is in die boek Openbaring. Net die heiliges wat God toelaat sal ʼn geopende deur vind. Sover die gebeurtenis plaasvind vind ons dat Johannes alleen opgeroep was. Waar die heiliges teenwoordig is weet ek nie. Hierdie deur was met ʼn doel vir Johannes oopgemaak sodat hy vir ons die toekomstige toekoms van die wÍreld kan toon. Dit is God se raadsplan wat openbaar word sodat die kinders van God nie onkundig voorkom wanneer hierdie dinge gebeur nie. 2 KorintiŽrs. 12:2-4 Ek weet van man in Christus, veertien jaar geledeóof dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die Liggaam, weet ek nie, God weet ditódat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so ʼn manóof dit in die liggaam of buite die liggaam was, wee ek nie, God weet ditó dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ʼn mens nie mag uitspreek nie.

  Johannes weer in die Gees.
  2 En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan ʼn troon in die hemel en Een sit op die troon.
  Hierdie geestelike openbarings kom net van God alleen. Die mens kan nie homself in die Gees trek nie. Die duiwel sal ook nie 'n liefdevolle koninkryk openbaar wat hy vir die mens wil gee nie, want hy kan nie en het nie so 'n koninkryk beskikbaar nie. Waar hy nou is, is tydelik van aard. Om in die Gees te wees moet ons besig wees met die waarheid van God.
  Die troon van God.
  3 En Hy wat daarop sit, het in Sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius; en rondom die troon was ʼn reŽnboog wat in Sy voorkoms gelyk het soos smarag.
  Om die heerlikheid en glorie van die hemel te verstaan op die menslike terme word dit in verstaanbare taal wat edelstene voorstel gebruik. Johannes sien ʼn Koninkryk wat vir baie net in ʼn sprokies verhaal voorkom. Daarom dat die dit moeilik vind om die heiliges te glo wanneer sulke verhale vertel word van die Bybel. Die reŽnboog is die kleurryke volle verskynsel van God. Die skoonheid en heerlikheid van God wat aan ons geopenbaar word. Daarom dat die Here die reŽnboog as vaste belofte gebruik het om aan ons te toon dat Hy nie weer die aarde met water laat vergaan nie. Die reŽnboog is God se belofte vir die mens om aan ons Sy getrouheid te toon. Genesis. 9:12-13 En God het gesÍ: Dit is die teken van die verbond wat Ek sluit tussen My en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte: my boog gee Ek in die wolke; dit sal ʼn teken wees van die verbond tussen My en die aarde. DaniŽl. 7:9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ʼn Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan brandende vuur;

  Die vier-en-twintig ouderlinge.
  4 En rondom die troon was daar vier en twintig trone, en op die trone het ek die vier en twintig ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad.
  Die vier en twintig trone stel die ou en nuwe testament voor. Die twaalf stamme van Israel en die twaalf apostels van die Kerk. Hierdie ouderlinge is mense nie engele nie. God sal self besluit wie by Hom sal sit. Mattheus.20:23 En Hy sÍ vir hulle: Dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word; maar om te sit aan my regteró en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.

  Sewe vuurfakkels.

  5 En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God is, het voor die troon gebrand;
  Ons vind reg deur die Bybel waar die letter 7 voorkom soos bv. 7 keer op een dag het Israel om Jerigo gestap, 7 dae per week, 70 jaar was Israel in ballingskap, 7 gemeentes, 7 Geeste, 7 jaar moes Jakob werk vir Ragel, Panin het die Bybel met sewes verklaar as ʼn boek wat deur God gegee was en nie ʼn mens nie. Die 7 Geeste word vertoon as 7 vuurfakkels. (reinheid) 1 Johannes. 3:3 En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is. Daar is geen ander inligting omtrent die sewe Geeste wat Johannes sien nie. Hy verklaar die sewe vuurfakkels as sewe Geeste van God wat bevestig word in hoofstuk een vers vier. Die funksie van die sewe vuurfakkels vind ons in hoofstuk vyf vers ses dat hulle uitgestuur word oor die hele aarde. 7 horings (Koningskap en heerskappy) Dan 6:26 Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van DaniŽl, want Hy is die lewende God en Hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe.

  Sewe oŽ. (Alwetendheid)
  2 Kronieke.16:9 want die HEREósy oŽ deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is; hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloŽ teen u wees. Dieselfde verwysing wat ons het van die 7 gemeentes wat die kerk voorstel word ook weergegee met 7 vuurfakkels wat die volheid van die Gees voorstel. Die vuurfakkels is die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die kerk.

  Die vier lewende wesens.
  6 en voor die troon was daar ʼn see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oŽ van voor en van agter.
  Die see van glas spreek van die skoonheid en heerlikheid van God. Dit toon ook dat daar niks by God verborge is nie. Geen sonde teenwoordig en geen skaduwee van omkeer. God is lig en hierdie lig openbaar alles in die koninkryk.

  Die leeu.
  7 En die eerste lewende wese was soos ʼn leeu,
  Die leeu is die koning van die diere. As heersende lande soos Babilon wat as eerste sterk land op aarde begin was, is verwys as die leeu van alle nasies. God is die begin van alles en oor alles. Hy regeer oor die heelal, hemel en aarde. Openbaring.5:5 Toe sÍ een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seŽls te breek.

  Die kalf.
  b en die tweede lewende wese was soos ʼn kalf,
  Die Here het ʼn kalf as brandoffer verlang wat as ʼn tipe van Sy troon voorstel. Die dinge op die aarde weerspieŽl alles wat in die hemel te vinde is. Levitikus. 9:3 En spreek met die kinders van Israel en sÍ: Neem ʼn bokram as sondoffer en ʼn kalf en ʼn lam, altwee een jaar oud, sonder gebrek, as brandoffer,

  Die mens.
  c en die derde lewende wese het ʼn gesig gehad van ʼn mens,
  Die mens is die gelykenis van God. Die gesig vertoon nie die heerlikheid as ʼn mens nie, maar die gestalte daarvan. Die vorm waarin God Homself vertoon en ook is. Ons is gemaak na die beeld van God. Genesis 1:26 ďEn God het gesÍ: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenisĒ

  Die arend.
  d en die vierde lewende wese was soos ʼn arend wat vlieg.
  Die arend is die koning van die voŽls wat hoog woon en hoog vlieg. Hy het ook goeie sig om ver te kan sien. So is God se oŽ op die aarde en neem alles waar wat die mens doen. 2 Kronieke.16:9 want die HEREósy oŽ deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is; Die Here waak oor Sy volk en beskerm hulle teen die roofdiere om nie Sy eiendom te beskadig nie. So bly God se oŽ op die heiliges om hulle te lei in alle waarheid. Dit help nie om iets vir God te probeer wegsteek nie want Sy oŽ kyk deur die profeet na die mens en sien die verborge dinge raak. Deuteronomium. 32:11-12 Soos ʼn arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuelsó die HERE alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde god by hom nie.

  Die vier lewende wesens se onophoudelike aanbidding.
  8 En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oŽ; en hulle het sonder ophou dag en nag gesÍ: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!
  Hierdie gerubs is ook geskape. Alle lewende wesens, engele en mense is deur God geskape, daarom dat almal Hom sal aanbid. Hierdie wesens is verskillend van die mens. Soos die engele ook verskillend is van die gerubs. Wanneer ons eers die koninkryk van God betree sal ons alles verstaan en begryp wat nou vir ons raaiselagtig is. EsegiŽl. 1:5-12 En daaruit het die gestalte van vier wesens gekom, en dit was hulle voorkoms: hulle het die gestalte van mens gehad; en elkeen het vier aangesigte gehad en elkeen van hulle vier vlerke; en hulle bene was reguit bene en hulle voetsole soos die sole van ʼn kalfspoot; en hulle het geglinster soos blink geskuurde koper; en mensehande was onder hulle vlerke aan hulle vier kante. Maar aangaande die aangesigte en die vlerke van al vier, hulle vlerke was aanmekaar verbind. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie; hulle het elkeen maar reguit vorentoe gegaan. En hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van ʼn mens; en al vier het die gesig van ʼn leeu gehad aan die regterkant en al vier het die gesig van bees aan die linkerkant; ook het al vier die gesig van ʼn arend gehad. En hulle vlerke het uitgesprei na boontoe; elkeen het twee gehad wat met mekaar verbind was, en twee wat hulle liggame bedek het. En hulle het elkeen reguit vorentoe gegaan; waar die gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan; hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie.

  Die vier lewende wesens gee eer aan God.

  9 En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,
  Wie sal nie dankbaarheid toon teenoor ʼn liefdevolle God soos ons Vader aan wie alle eer toekom tot in ewigheid nie? Hier bevestig die ouderlinge dat God alles geskape het. Wat anders kan gedoen word in die hemel as net lofprysing wat die Vader toekom. Die heerlikste oomblik in die hemel wanneer almal God verheerlik word hulle verheerlik. Daar is geen groter blydskap en vreugde in die hemel te vinde as by die Vader nie. Daarom dat ons Hom so lief het omdat Hy ons eerste lief gehad het. Dit was altyd God se bedoeling dat ons Sy kinders sou bly wat Hom sal liefhÍ soos ʼn seun sy vader liefhet. Soos die 24 ouderlinge God aanbid, het die Here verwag dat Adam en die hele geslag van die mensdom Hom moet aanbid en vereer. As ons God se wil in ons lewens toelaat sal dit nie moeilik wees om Hom te aanbid nie. In die nabye toekoms sal ons gereeld ons krone voor Hom neerlÍ uit dankbaarheid omdat Hy vir ons ʼn weg na die ewige lewe bewerkstellig het. Die gesig bevestig die woorde van Christus dat ons saam sal regeer en krone dra wanneer ons in die koninkryk van God kom. Hier sien ons die beloftes van Jesus is, ja en amen.

  24 ouderlinge aanbid Vader.

  10 val die vier en twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sÍ:
  So sal ons altyd God aanbid wanneer ons by Hom is. Dit gaan die heerlikste oomblik van die kind van God se leeftyd wees, wanneer hy die Vader en Seun aanbid in die hemel. Geen groter vreugde word gevind wanneer ons in aanbidding is nie. Dit is die beste oomblik vir ons as kinders van God wanneer ons in aanbidding gaan om eer en heerlikheid aan God te gee.
  Die wil van God.
  11 U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape.
Working...
X