Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die boek Openbaring volg.....4

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die boek Openbaring volg.....4

  Openbaring.8

  G
  ebeure vanaf hoofstuk.8-22.

  7. Die sewende sel stilte.

  1 En toe Hy die sewende sel oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent ʼn halfuur lank.
  Waarom stilte? Dalk het die Vader gedink aan Sy kinders. Die wrede vervolging van kinders wat teen die mure verpletter word. Manne en vroue wat onthoof word. Sy kinders wat hul lewe gee ter wille van die evangelie. Die bloed van die martelare wat deur die eeue voor Sy aangesig verby gaan. Vergelding! Vergelding teenoor die goddelose wat hul nie bekeer van hul hoerery, towery en moorde nie. Die wederstrewiges wat die duiwel verkies en hulle wat die merk van die dier geneem het.
  Jesaja.30:15 Want so s die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus l julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag;

  Die sewe basuine.
  2 En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basuine is aan hulle gegee.
  Alles word in sewes gedoen omdat God in die begin alles op sewe dae volbring het, insluitend die dag van rus. Basuine word in oorlog gebruik. Hier is die aankondiging van oorlog tussen God en die Satan.
  Amos.3:6 Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar ʼn onheil in die stad voorval as die HERE dit nie bewerk het nie?

  Gebede van die heiliges.
  3 En ʼn ander engel het gekom en met ʼn goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te l;

  Rook van reukwerk en gebede gemeng.

  4 en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God.
  Die gebede van die heiliges kom voor God in herinnering toe hulle voor Sy aangesig geroep het in die dae van verdrukking. Die reukwerk regverdig die gebede voor God en bring aangename reuk voor Sy aangesig. Ons moet onthou dit was gebede met trane. Psalm. 141:2 Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer.
  Hebrers. 5:7 Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan Hom geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs 1 Petrus. 3:12 Want die o van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Sewe engele maak gereed.
  5 En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing.
  Hier word die gebede van die heiliges met vuur gemeng en op die aarde gestort wat die oordele simboliseer wat volg met die sewe basuine wat nog sal blaas. Die gebede is deur God aangeneem en word vervul deur die vuur wat wraak simboliseer om die goddelose te vergeld na hul werke op aarde. Hulle wat teen God in opstand kom wat die evangelie verwerp en die heiliges vermoor. Die uur van hulle pyniging het gekom deurdat die Here met hulle afreken op aarde. Nou sal hulle wat met die swaard dood ook gedood word met die plae wat oor hulle kom om hulle te lei na bekering.

  Sewe engele maak gereed om te blaas.

  6 En die sewe engele met die sewe basuine het hulle gereed gemaak om te blaas.
  Die sewe engele maak gereed om straf op die goddelose los te laat. Die bloed van die heiliges word gewreek deur God. Bloed wou die goddelose h, en dit is bloed wat hulle sal kry.
  Openbaring. 6:10 En hulle het met ʼn groot stem uitgeroep en ges: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?

  Die begin van die sewe basuine.

  S
  traf op aarde weens vervolging teen die heiliges.

  E
  erste vier basuine natuurrampe.

  Teen hierdie tyd is die vervolging teen die heiliges geweldig van die kant van die Wreld Raad van Kerke, wat alle heiliges wat nie een wil wees met haar nie, te onthoof. Natuurlik sal daar verskeie metodes van teregstelling wees vir hulle wat nie aan haar toegee nie. Daarom dat God se toorn op haar en haar soort afkom om die bloed van die heiliges te wreek. Die grootste deel van vervolging sal in hierdie deel plaasvind en dan verder uitbrei na die hele wreld. Teen hierdie tyd is die stad Babilon alreeds voltooi en bevind die wreld haarself finansieel suksesvol terwyl sy bloei in prag met al haar skatte wat opgegaar is. Hierdie natuurrampe word oor die gebied gebring om die toorn van God te openbaar teen die goddelose. Die derde wat gestel word toon dat hierdie rampe beperk is tot ʼn sekere gebied van die aarde. Die enigste gebied wat aan gedink kan word is rondom die stad Babilon. M.a.w. die Moslem lande wat hulself so verryk het en waarin die rykes bel. Hierdie gebeure het niks te make met die vrede wat op aarde is nie. Die wreld vind haarself in ʼn vredestoestand wat deur die Antichris aangegaan is. Maar dit weerhou nie die hoer op die dier om die kinders van God te vervolg nie. Ons is mos die oorsaak waarom alles konsuis nie reg verloop op die aarde nie. Ons word die sektes genoem asook hulle wat die regering teenstaan, en allerlei dergelike dinge wat die goddelose kwytraak, om hulself te regverdig waarom ons gedood moet word. Dit is maar net reg dat hulle hierdie loon ontvang wat hulle toekom. Ja, want God is ʼn regverdige God wat besoeking doen aan die ongehoorsames. Hierdie natuurrampe sal ook die oorsaak wees waarom die wreld ʼn finansile knou toegedien word, wat die Antichris die geleentheid sal gee om alle mense, volke en tale te beheer met die nommer.

  Eerste basuin hael, vuur en bloed.

  7 En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ʼn derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.
  ʼn Groot hael storm wat met vuur, wat die weerlig is, tref die aarde in hierdie gebied van die wreld. Dink aan die groot skade wat hierdie deel van die wreld tref. Bome wat belangrik is vir die maak van papier ens. Die bosbou projek wat ʼn groot inkomste gebring het na baie lande, laat baie sonder werk en ʼn maandelikse inkomste. Die plase en wildplase wat vernietig word wat ʼn tekort aan weiding meebring. Hier praat ons nie net van een land nie maar na ʼn derde gebied van die wreld in hierdie streek. Ons moet in gedagte hou dat die wreld is in tien streke gedeel waarvan ʼn derde deel verwoes word deur natuurrampe. Die grootste verwikkelings en veranderings wat deur die N.W.O. gemplementeer word is vanaf Egipte tot en met die gebied van Siri. Hierdie dele is waar die meeste deur die N.W.O. gekonsentreer word met die wreld gebeure wat daagliks gehoor word. Dit is ook in hierdie gebied waar die Antichris sy verskyning maak om beheer te neem oor die wreld. Hierdie deel van die wreld soos baie alreeds weet is die rykste dele wat in die besit van olievelde is. Olie beheer die wreld en hy wat in besit van die olie is, is in besit van die wreld. Natuurlik is daar ook net een groot probleem vir die wreld en dit is die Israeliete wat ʼn bedreiging vir hulle is. Hierdie Joodse volk saam met al die heiliges moet van die aarde verdwyn soos hulle s. Maar God vergeet nie Sy volk en hulle wat aan Hom behoort nie. Daarom vergeld Hy die goddelose met hierdie rampe om aan te toon dat Hy nog steeds in beheer van die aarde is. Dit staan geskrywe; die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan.

  Tweede basuin - Meteoriet.
  8 En die tweede engel het geblaas, en iets soos groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ʼn derde van die see het bloed geword,
  Hierdie groot berg kan net moontlik ʼn meteoriet wees wat in die see gegooi word. Nou ja, is dit dan nie miskien die berg waarvoor die sterrekykers so wag nie? Groot skade kom in die see voort met die sterfte van visse en mense. Die visbedryf lei geweldige skade wat ook ʼn tekort aan seekosse bekom. Skepe wat handel dryf ly skade en bring verliese. Exodus. 9:23 En Moses het sy staf na die hemel uitgesteek, en die HERE het donder en hael gegee, en vuur het na die aarde uitgeskiet; en die HERE het hael op Egipte laat ren.

  Visse en skepe vergaan.
  9 en ʼn derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en ʼn derde van die skepe het vergaan.
  Meerderheid van die besigheid skepe sal in hierdie gebied gevind word om handel te dryf met Babilon. Met die verarming van die lande maak dit sin dat hierdie land Irak die rykste ter wreld kan word. Hier in Suid Afrika word plase gevat sonder dat enige produksie voortgesit word. Hierdie strategie wat gebruik word sal almal verarm om sodoende hulp by ander lande te verkry. Wanneer Irak die rykste land in die wreld is sal alle lande optrek na Babilon vir voorrade om te oorleef.
  Jesaja.23:1 Godspraak oor Tirus. Huil, skepe van Tarsis! want dit is verwoes, sodat daar geen huis, geen terugkeer meer is nie. Uit die land van die Kittirs het dit aan hulle openbaar geword.

  Derde basuin ster.

  10 En die derde engel het geblaas, en ʼn groot ster wat soos fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ʼn derde van die riviere en op die waterfonteine.

  Die ster Alsem.

  11 En die naam van die ster word genoem Alsem; en ʼn derde van die waters het als geword, en bale mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het.
  Nou word die mens se water aangetas met giftige gasse wat deur hierdie ster veroorsaak word. Hierdie rampe is nie waarvoor die mens te wagte was nie, behalwe as hulle die Woord gelees het sou hulle in Openbaring hierdie dinge in ag geneem het en hulle tot God bekeer het. Hierdie mooi wreld wat ʼn paradys was word nou soos ʼn woestyn met al die plae wat hom tref. Die mens word dieper in benoudheid gedruk en het geen oplossing vir hierdie rampe nie. Die wreld moet maar saamstaan en help wat ook ʼn groot eenheid vir die wreld sal wees deur mekaar te ondersteun in hierdie moeilike tye. Hy wat nie die hand van God in hierdie plae kan sien nie moet regtig blind wees. Hierdie plae is genoeg rede om jou tot God te bekeer van jou bose werke. Baie sal deur hierdie water sterf en ʼn moeilike tyd van water tekort beleef. As ek sommige opskrifte wat verskyn op die lamppale waar advertensies en nuusberigte gehang word lees ek hoe kla die goddelose oor die droogtes omdat daar nie ren is nie. Hoe groot sal die klagtes nie wees oor hierdie water ramp nie?
  Jeremia. 9:15 daarom, so s die HERE van die lerskare, die God van Israel: Kyk, Ek gee aan hulle, aan hierdie volk, wilde-als om te eet, en Ek laat hulle gif-water drink,

  Vierde basuin duisternis.
  12 En die vierde engel het geblaas, en ʼn derde van die son is getref en ʼn derde van die maan en ʼn derde van die sterre, sodat ʼn derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so.
  Hier vind ons dat die son in die dag nou 8 ure gee m.a.w. dit sal lig wees vanaf 08h00 tot 16h00. Die maan en sterre sal ook net 8 ure in die nag skyn. Die verskynsel is ʼn vaste bewys dat dit van God afkomstig is. Geen mens kan die son verduister of die glans van die maan weerhou nie. Meer krag sal opgewek moet word vir beligting. Om hierdie beligting te bekom sal verhoging in die kragsentrales benodig word, en wie anders as die volk sal opdok vir hierdie voordele. Alles is chaos wat die regering moedeloos maak weens die gekerm van die bevolking. Hierdie verandering in die atmosfeer veroorsaak aanpassing by die mens wat sy slaap patroon belemmer. Omdat dit nog donker is waar dit lig moet wees maak die nag ook langer. Ek weet nie wat sal die uitwerking van hierdie plaag wees nie, maar ek kan my voorstel die geweldige frustrasie wat in die mens voorkom, want alles is donker en gevaarlik.
  Eksodus.10:22 Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar ʼn dik duisternis in die hele Egipteland, drie dae lank.

  Engel se waarskuwing.
  13 En ek het gesien en gehoor ʼn engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met ʼn groot stem s: Wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanwe die orige geluide van die basuin van die drie engele wat nog sal blaas!
  Psalm. 103:20 Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!

  Openbaring.9

  A
  ntichris word ondersteun vanuit afgrond Openbaring.11:7;18:8

  Die vyfde basuin Die eerste wee.


  Satan ontvang die sleutel.

  1 En toe die vyfde engel blaas, sien ek ʼn ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee.
  In die boek van Openbaring praat Johannes van engele wat die werk van God doen. In hoofstuk 20:6 het ʼn engel die sleutel van die afgrond. Hier word gepraat van ʼn ster. Satan was genoem die mrester en Christus die Blink Mrester. Satan het nog steeds toegang tot die Koninkryk van God. Hoeveel keer het hy nie vir Job aangekla en vandag nog steeds die heiliges. Hier kry hy die mag om hierdie demone wat gebind is los te maak vir hul opdrag wat deur God gegee is. Soos hy gehoorsaam was om Job nie te dood nie, sal hulle wees om nie die mense wat die sel van God het te beskadig nie. Tot vandag is God in beheer en oefen gesag uit oor die duiwel en sy engele. As dit nie so was nie sou geen mens meer kon bestaan het nie. Ons moet dit altyd in gedagte hou dat hy nie deel van die saligheidsplan van God is nie. Hy is in beheer van die goddelose en hulle alleen. Jesaja. 14:12 Hoe het jy uit die hemel geval, o mrester, seun van die dageraad! Hoe l jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!

  Rook uit die put.

  2 En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put soos rook van ʼn groot oond, en die son en die lug is deur die rook van die put verduister.
  Die put van die afgrond spreek van die boosheid van hierdie gebeurtenis. As swerm sprinkane saam vlieg lyk dit ook soos rook omrede hulle ontelbaar voorkom. Die Bybel gebruik ook die terme van: Soos die sand van die see om menigte voor te stel of soos die sterre in die heelal. Die rook stel ʼn gas voor wat deur die wetenskaplikes voortgebring is, wat glo die senustelsel aanval sonder om die mens te dood. Hierdie metode kan gebruik word om soldate te verswak. Hierdie verswakking vind plaas wanneer die Antichris sy mag van die koning van die afgrond ontvang soos beskryf word in hoofstuk13. Ek het altyd gewonder hoe sal hy die wreld oorwin by homself sonder enige hulp. Hier vind hy sy hulp van die bose wat hom ondersteun. Maar voordat hierdie dinge gebeur word die 144,000 Israeliete eers versel sodat hulle geen skade kan ontvang nie. Hierdie pyn sal net op die goddelose van toepassing wees omdat die kinders van God alreeds deur Christus versel is. Eksodus.10:21 Verder het die HERE vir Moses ges: Steek jou hand na die hemel uit, en daar sal duisternis oor Egipteland kom, sodat ʼn mens die duisternis kan gryp.
  Markus.16:18 slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie;

  Die sprinkane.
  3 En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het.
  Sprinkane en skerpioene simboliseer die mag van vernietiging. Uit die rook vind ons die beskrywing van die oorsprong deur wie dit uitgevoer word. Hier moet ook verstaan word dat die sprinkane uit die rook gekom het en nie uit die put nie. Die groot gevaar is in die rook wat uit die put kom.

  Geen groenigheid word beskadig.

  4 En aan hulle is ges dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die sel van God nie op hulle voorhoofde het nie.
  Wat ook duidelik gemaak moet word is dat demone soos sommige beweer wat hier te voorskyn kom, het geen belange in die beskadiging van die natuur nie. Hulle opdrag en begeerte is om die mens te vernietig. Die geveg gaan oor die siel van die mens wat van God afvallig moet wees. Hierdie plaag is om die goddelose wat teen die Antichris te staan kom, te verswak om hom oorwinning te gee in die ontworteling van die drie horings.
  2Korintirs.1:22 wat ons ook versel het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het.

  Om die mens te pynig.
  5 En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ʼn skerpioen wanneer hy ʼn mens steek.
  So maklik om soldate gevange te neem wanneer hy in hierdie toestand is.
  Job. 2:6 En die HERE s aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.

  Die dood vlug weg.
  6 En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug.
  Die geestelike doodsheid gaan ʼn impak h op die goddelose, dat die begeerte om te sterwe bo die lewe verkies word. Ongelukkig sal die begeerte nie vervul word nie. Hulle wat selfmoord as die uitweg sien sal beskaamd staan omdat die engel van die dood hulle sal teleurstel. Wat moet God nie alles oor die mens bring om hom tot inkeer te bring nie. Kyk, hoe groot is Sy genade om die engel van die dood te weerhou om hulle nog ʼn kans te gee om hulle te bekeer.
  Jeremia.8:3 En die dood sal bo die lewe verkies word deur die hele oorblyfsel, die wat oor is van hierdie bose geslag in al die plekke waarheen Ek hulle verdryf het, spreek die HERE van die lerskare.

  Die voorkoms van die sprinkane.
  7 En die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos die gesigte van mense.
  Hierdie plaag kom deur mense wat deur die duiwel aangehits word om sulke bose optrede te regverdig. Die beskrywing van hierdie boosheid toon ons wie agter die beplanning van sulke onmenslike wreedheid voorkom. Geweldig hoedat die mens hom tot die Satan wend vir hulp tot oorwinning op die aarde. Hartseer om te sien dat die mens s afvalligheid van God straf oor hom bring omdat hulle nie wil bekeer nie.

  Hare en tande.
  8 En hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos die van leeus.
  Hare simboliseer krag. Tande verskeurende mag. Hulle bedoeling is definitief nie goed nie.
  Jol 1:6 Want ʼn sterk en ontelbare nasie het opgetrek oor my land; sy tande is leeutande, en dit kan byt soos ʼn leeuin.

  Het vlerke en borsharnasse.

  9 En hulle het borsharnasse gehad soos van yster, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaens met perde wat opruk na die oorlog.
  Jol 2:4 Sy voorkoms is soos di van perde, en net soos ryperde so hardloop hulle.

  Pyn vir vyf maande.

  10 En hulle het sterte gehad soos die van skerpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mense vyf maande lank skade aan te doen.

  Apollion engel van die afgrond.

  11 En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy naam in Hebreeus is Abddon, en in Grieks het hy die naam van Apollion.
  Die woord Apollion beteken verderwer of uitvoerder van die strafgerig van God. Voordat die Antichris teen die wreld in opstand kom word hierdie verswakking oor die mens gebring. Wie kan oorlog maak as jy siek voel. Hierdie skrifgedeelte toon aan hoe boos hierdie optrede voorkom en dat die mens daarvoor gebruik word om hierdie boosheid uit te voer.

  Twee wee verstreke.

  12 Die een wee het verbygegaan; hierna kom daar nog twee wee.
  N.W.O. teen die Antichris nadat verbond met Israel verbreek is.

  Sesde basuin tweede wee - oorlog.

  13 En die sesde engel het geblaas, en ek het ʼn stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God is,

  Stem uit die vier horings.

  14 en di het aan die sesde engel met die basuin ges: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier,die Eufraat.
  Die Antichris verbreek die verbond met Israel en die N.W.O. Hier begin die groot verdrukking vir die hele wreld. Na sy groot oorwinning teen die NWO vestig hy homself in Israel en sit in die tempel. Offers word nou vir hom gemaak en nie vir God nie. Hier moet ons nie verward raak met die slag van Armageddon nie. Die koms van Christus het nog nie aangebreek nie. Hierdie oorlog sal plaasvind wanneer die Antichris optrek teenoor die 10 streke waarvan drie ontwortel word. Die Antichris het nodig om net drie horings te ontwortel en die res van die wreld is in sy mag. Danil. 7:20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat o en ʼn mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.

  Vier engele losgemaak.

  15 Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ʼn derde van die mense dood te maak.
  Dit wil voorkom of die lande wat deur Jeremia aangetoon word deur profetiese eindtyd, die derde deel sal uitmaak wat die Moslem geloof verkondig. Die lande is; Egipte, Edom Moab Ammon = (Jordani), Filistyne = (Libanon), Elam = (Ilam), Damaskus = (Siri), Arabi.
  Jeremia. 49:36 En Ek sal vier winde uit die vier hoeke van die hemel oor Elam aanbring en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi; en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. Esegil .5:12 ʼn Derde deel van jou sal aan die pes sterwe en deur hongersnood in jou omkom; en ʼn derde deel sal deur die swaard rondom jou val; en ʼn derde deel sal Ek na al die windstreke verstrooi, en Ek sal ʼn swaard agter hulle uittrek.

  Getal van oorlog toerusting.

  16 En die getal van die lers van perderuiters was twee maal tien duisend maal duisend; en ek het hulle getal gehoor.
  Die N.W.O. is woedend vir hierdie geslepe mannetjie wat homself so verwaand gedra. Daarom word besluit om die groot manne in te bring sodat hy gestuit kan word. Wat ʼn belaglike poging van die mens nadat hy deur die duiwel bedrieg is, om nou in eie krag op te tree teen die Antichris. Hoekom? Omdat hierdie bedrog deur die Satan van hulle weerhou is. Die wreld glo vas dat daar ʼn verlosser vir hulle op pad is. Die groot massa ler wat teen die Antichris gestuur word is die Russe en China. Nou sal hulle mismoedig word wanneer hulle die lyke sien l wat deur die Antichris vernietig is. Al wat nou oorbly is dat hy as hulle verlosser moet optree wat ook deur hulle aanvaar sal word.
  Danil. 7:10 ʼn stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

  Beskrywing van die oorlog toerusting.


  Moderne tenks.

  17 En so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeu-koppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan.

  Derde van mense gedood.
  18 Deur hierdie drie plae is ʼn derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het;

  Die loop van die tenks.

  19 want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte; want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan.

  Goddelose wil nie bekeer nie.

  20 En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie.
  Net soos die skrif dit gee, hulle het nie opgehou met hulle afgodery nie, want Babilon is alreeds klaar gebou terwyl die goddelose afgodery bedryf deur die Wreld Raad van Kerke. Hierdie oorlog bring ʼn groot slagting onder die mensdom. Nou is daar oorlog en die vrede weg wat hulle so begeer het. Teen hierdie tyd is ons alreeds binne die laaste 42 maande tydperk waar die Antichris hom laat geld op die goddelose wat hom probeer tehou. Dit is maar tipies die optrede van die goddelose, nou dat die oorlog eers verby is val die mens terug na sy slegte gewoontes van aanbidding.
  Jesaja. 41:7 En die ambagsman het die goudsmid versterk, hy wat met die hamer plat slaan, hom wat op die aambeeld slaan, terwyl hy van die soldeersel s: Dit is goed! Daarna slaan hy dit vas met spykers, dat dit nie wankel nie.

  Verharding van die goddelose.

  21 En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towery en hul hoerery en hul diefstalle nie.
  Hierdie oorlog word in die Ooste gehou, omdat dit by die Eufraat sal plaasvind. Johannes beskryf baie duidelik die moderne wapens wat gebruik sal word in hierdie oorlog. Daarom dat God hulle oorgee aan hierdie begeerte om mekaar dood te maak. Die uur van die Antichris het aangebreek. Die N.W.O. word vernietig. Die duiwel het sy meesterplan teen die mens en het self beheer geneem om sy doel te bereik, met die vernietiging van die mensdom. Die Antichris is nie deel van die N.W.O. nie. Baie verstaan nie, maar as ons die profesie verstaan sal ons sien dat die Antichris staan teen die N.W.O. op om homself te verhef bo alle mense en God. Hy neem nou beheer oor die tien streke wat die tien horings is. Sy uur het nou gekom om die wreld in beheer te neem vir sy vader die duiwel. Al wat hierdie mal man nodig het is ʼn paar atoom bomme. Daarmee kan hy die hele wreld regeer. Was dit dan nie die duiwel se plan van die begin om die mens te regeer nie. So bedrieg hy hulle elke dag met die opdragte wat hulle ontvang om sy wil te doen. Nou is die Antichris daar om sy finale plan in plek te bring. Natuurlik sal die N.W.O. nou teen hom opstaan om te keer dat hy nie diktatoriaal optree, wat teenstrydig met die N.W.O. se planne is nie. Die drie horings word nou ontwortel deur die mag van die Antichris. Die duiwel hits die mens aan om oorlog te maak teen hom, sonder die mens se wete teen wie hy veg. Wanneer die N.W.O. hulle soldate na hom stuur word hulle verpletter, daarom dat hulle nog meer stuur totdat drie horings ontwortel is. Nou ja, na die derde horing besef die N.W.O. daar is geen keer meer aan die Antichris se mag nie en word een met hom. Die N.W.O. dink dat Satanaanbidding die oplossing vir die wreld is. Die Antichris se optrede sal toon dat hulle misluk het. Nie eens die duiwel kan beheer uitoefen sonder om ʼn gemors te maak nie. Hierdie oorlog sal baie mense terugbring om uit te roep na God vir hulp. Hier kan die heiliges baie help om aan hulle die regte weg te wys. Ons moet onthou dat die toorn van God is nie om die mens te vernietig nie, maar om hom tot bekering te bring. Sy arm is nie te kort om siele wat na Hom roep vir genade te red nie. Halleluja! Jesus kom weer! Maleagi. 3:5 En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal ʼn haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie, s die HERE van die lerskare.

  Openbaring.10

  Engel op die land en see.
  1 En ek het ʼn ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met ʼn wolk, en ʼn renboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur;
  Openbaring.1:15 en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ʼn oond, en sy stem soos die stem van baie waters.

  Die geopende boekie.
  2 en in sy hand het hy ʼn geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land;
  Die geopende boekie toon dat niks meer verborge is nie. Die sels is gebreek en profesie sal vervul word soos God dit bepaal. Hierdie boek bevestig die vonnis vir die Antichris, valse profeet en hulle wat hom volg. Weereens sien ons dat alles in die hemel opgeskrywe staan wat op die aarde plaasvind en moet plaasvind. Niks is verborge voor God nie. Die mens se wee is sigbaar voor Sy aangesig en sal teen hom gebring word in die oordeel. God is ʼn regverdige Regter wat die mens vergeld na sy werke. Esegil.2:9 Toe kyk ek, en daar was ʼn hand na my toe uitgesteek, en daarin ʼn boekrol!

  Roep soos ʼn leeu.
  3 en hy het met ʼn groot stem uitgeroep soos ʼn leeu wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die sewe donderslae hulle stemme laat hoor.
  Jeremia.25:30 Jy moet dan al hierdie woorde vir hulle profeteer en aan hulle s: Die HERE sal brul uit die hoogte en sy stem verhef uit sy heilige woning! Geweldig sal Hy brul oor sy woonplek; soos druiwetrappers sal Hy ʼn vreugdegeroep aanhef teen al die inwoners van die aarde.

  Die sewe donderslae word versel.
  4 En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe; maar ek het ʼn stem uit die hemel vir my hoor s: Versel wat die sewe donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie.
  Deuteronomium.29:29 Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.

  Hande word opgehef na God.
  5 En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef,

  Tyd word beperk tot drie jaar en ses maande.
  6 en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie;
  Duidelike openbaring dat hierdie sterk engel Christus is. Hier maak Christus ʼn vaste besluit oor die regering van die goddelose. Dit was nog nooit God se doel dat die Satan op aarde sou heers nie. Die aarde is deur God geskape en oorgegee aan Christus om te regeer vir ʼn 1000 jaar. Al het die mens Satan reg tot sy lewe gegee het die Satan geen reg op die aarde nie. God het die aarde en die mens geskape, daarom watter reg het die vyand om dit wat aan hom nie behoort nie op te eis. Christus het die mens en aarde kom herstel deur Sy Bloed. Die Satan het geen deel aan die skepping van God nie. Ek weet ook nie waarop hy wil aanspraak maak nie. Al wat hy kan doen is om die mens te verlei en hom te leer om sy rug op God te draai. Daar word ʼn vasgestelde tyd vir die Antichris gemaak wat net 42 maande sal duur. Selfs die duiwel se verleiding word beperk tot ʼn tyd waar die einde van alles sal aanbreek en die Here tot Sy skeppingsplan sal voortgaan. Wanneer al die rebelle verwyder is sal daar harmonie en liefde wees wat nog altyd teenwoordig was. Vir die mens voel hierdie tyd soos ʼn ewigheid, maar nie vir die hemelwesens nie. Hulle wat nog glo dat hulle toekomsplanne sonder God kan maak met die hoop en verwagting op Aliens en watter gedrogte hulle ook al in glo sal beskaamd staan wanneer hulle voor die troon van God verskyn om geoordeel te word. Die plan van God is om alle bedrog en skande van die mens te beindig. Om die wat Hom testaan uit die weg te ruim. Daar is ʼn wonderlike toekomsplan vir die heiliges, wat die Here vir Sy kinders wil gee. Net soos ons na Hom verlang, wil Hy ons ook by Hom laat inwoon by die Nuwe Jerusalem wat deur Christus voorberei is. Hebrers.6:13 Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het Hy, omdat Hy by geen meerdere kon sweer nie, by Homself gesweer.

  Die verborgenheid van God.
  7 maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.
  Efesirs. 3:3 dat Hy aan my deur ʼn openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het;

  Die boekie word deur Johannes geet.
  8 En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en ges: Gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan.

  Johannes vra die boekie.
  9 En ek het na die engel gegaan en aan hom ges: Gee my die boekie.

  Johannes eet die boekie.
  10 Toe s hy vir my; Neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning; maar toe ek dit geet het, het my maag bitter geword.
  Die bitterheid van die boekie is die kommer oor die sondaars wat hulle teen God verhard. Ons weet dat dit nie goed gaan met die goddelose nie. Die geopende boekie toon dat niks by God verborge is nie. Alles wat Hy doen word aan Sy profete geopenbaar. Alle planne van bedrog sal nou tot ʼn einde kom. Die engel staan op die see (Antichris) en op die land (Valse profeet). Hulle tyd vir regering is beperk tot 42 maande. Hierdie kennis moet by Johannes bly sodat hy verder kan profeteer oor volke, tale en nasies. Esegil. 3:1-3 Daarna het Hy vir my ges: Mensekind, eet op wat jy vind; eet hierdie rol op, en gaan spreek met die huis van Israel. Toe het ek my mond oopgemaak, en Hy het my di rol laat eet en vir my ges: Mensekind, laat jou buik eet, en vul jou ingewande met hierdie rol wat Ek jou gee. En ek het dit geet, en dit was in my mond soos heuning so soet.

  Johannes profeteer weer na vrylating.
  11 En hy het vir my ges: Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Openbaring.11

  Tempel word gemeet.
  1 En ʼn riet soos ʼn stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.
  Baie duidelike beskrywing van die tempel wat weer gebou moet word. Hierdie aanbidding sal alleenlik geskied in die tydperk wanneer die tempel klaar gebou is voordat die Antichris in die tempel sal sit en hom voordoen as God. Wanneer die Antichris in die tempel sit sal geen aanbidding meer toegelaat word aan God nie.

  Voorhof word vertrap.
  2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
  Die volgelinge van die Antichris sal die voorhof vertrap waar die beeld moontlik sal staan vir hulle wat hom aanbid. Jeremia. 51:51 Ons staan beskaamd, want ons het smaadwoorde gehoor, skande het ons aangesig bedek; want vreemdes het gekom oor die heiligdomme van die huis van die HERE.

  Die twee getuies.
  3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
  Hierdie twee profete sal deur die kleredrag geien word. Die kleredrag is 'n afsondering van die wreld. Hulle sal niks van die mense eis of enige slaapplek begeer nie. Hulle doelwit is om Christus te verheerlik en God se wil te volbring. 'n Baie goeie voorbeeld van hulle om aan die kerk te toon dat afsondering van die wreld eis heiligmaking. As ons bereid is om die wreld prys te gee kan God Sy volk ook kragtig gebruik. Wat 'n groot genade is dit nie dat God vir Sy volk intree deur hierdie twee profete. Terwyl die Satan sy mag uitoefen om alle gelowiges te dood het dit God behaag om hierdie twee in die spervuur te plaas waar die omstandighede van Israel die moeilikste voorkom. Dink net daaraan watter God sal so vol liefde optree vir sy volk as die Here God van Israel.

  Olyfbome en kandelaars.
  4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
  Hierdie gedeelte toon die salwing van die Heilige Gees wat op die twee gesalfdes rus. Weereens sal God sy krag deur die twee profete openbaar wat die valse profeet en Antichris mismoedig gaan maak oor die leer van die evangelie aan die volk. Hierdie ingryping van die twee profete sal 'n verligting wees vir Israel terwyl sy deur die verraaiers van haar volk bedrieg is en een met die Antichris geword het. Na die bou van die tempel sal Israel staat maak op die hoop dat God hulle weer sal ontmoet, omdat hulle reken Hy is hulle genadig en het hierdie wonderlike oomblik van oprigting van die tempel bewerkstellig omdat Hy weer Sy volk wil nader. Ongelukkig word sy teleurgestel met bedrog wanneer sy die gruwel offer in die tempel vind en die Antichris wat homself as God verklaar. Trane gaan loop weens hierdie teleurstelling om kennis te neem hulle word verbied om God eer te gee in die tempel. Daarom dat God hoop vir Sy volk gestuur het om die profete op te rig vir Sy volk sodat hulle nie moedeloos moet word in die tyd van die verdrukking nie.
  Sagaria.4:14 En hy s: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.

  Twee getuies onvernietigbaar.
  5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.
  Natuurlik sal die Farisers en skrifgeleerdes soos in die dae van Jesus weer probeer om hulle dood te maak. Gewoonlik word die dwaas gebruik om die vuil werk te doen tot sy nadeel. Na verskeie pogings dink ek nie sal iemand weer probeer om die profete te dood nie. Hierdie verdediging sal ook wreldwyd op televisie uitgesaai word en baie heiliges sal God loof vir hierdie krag wat Hy aan die profete gegee het. Hulle sal baie bemoedig om terug te keer na God en afstand te doen van die Antichris. 2 Konings.1:10 Toe antwoord Elia en s aan die owerste oor vyftig: As ek dan ʼn man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou en jou vyftig verteer! En daar het vuur van die hemel neergedaal en hom met sy vyftig verteer. Mag van die twee getuienis. 6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen ren val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil. Hierdie twee profete is twee Joodse profete wat deur God aangestel word. Op hierdie oomblik word hulle aangewys deur baie as Henog en Elia wat nog nie gesterf het nie. Verder lees ons ook in Mattheus. Mattheus. 17: En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met Hom. Wat ek graag ook wil byvoeg, is dat alle geleerdheid en navorsing in God se Woord gee ons nie die definitiewe antwoord op al ons vrae nie. M.a.w. soos in Johannes. Johannes.21: 22 Jesus antwoord hom: As Ek wil h dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My. Hier sien ons die finale en besliste besluit kom van God self. Wie die twee profete gaan wees sal ons maar moet sien. Hebrers. 9:27 En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, Hierdie skrifgedeelte word deur baie gebruik om hulle siening te staaf dat die profete moet terugkom om te sterwe. Hier verwys Paulus na die natuurlike dood van die mens, maar hy maak dit nie ʼn wet dat almal moet sterwe om in die hemel te kom nie. In Tessalonisense lees ons van die verandering wat sal plaasvind met die heiliges wanneer Jesus terugkom. Ek vind geen dood wat hier plaasvind nie. Dus is daar geen wet wat s dat jy eers dood moet wees voordat daar 'n verandering kan plaasvind nie. Die verandering wat by Henog en Elia plaasgevind het is ook vir ons voorbeelde van die almag van God. Ons het geen verwysing of enige indikasie wat in die Woord voorkom dat hulle weer op die aarde sal wandel nie. Die besluit van die twee profete sal deur God aangewys word wanneer die tyd aanbreek. Tot sover het die lewe nog voort gegaan sonder dat enige van die dode opgerig is vir enige taak. As die mens dit tog kan verstaan en ook wil ophou om namens God te besluit sal baie skrifgedeeltes beter verklaar en verstaan word. Die Here werk soos Hy wil, nie soos ons wil nie. Ek het ook bevind dat sommige God wil beperk, omdat Hy almagtig is kom dit voor asof God op ʼn wettiese wyse alles stiptelik moet laat geskied. As iemand nie gesterf het nie, moet hy terug aarde toe om eers te sterf sodat hy verder in die hemel kan woon. Wat ʼn belaglike voorstel wat deur mense gemaak word. Henog het met God gewandel en was daar nie meer nie. Dit is nou amper ses duisend jaar later en hy is nog steeds met die Here. Die groot probleem met hierdie sogenaamde uitleg van die skrifgeleerdes is, omdat hulle self ongelowig is en nie glo dat God iemand kan oprig om hierdie werk te doen nie. Jesus self het ges dat ons groter werke as Hy sal doen. Elia kan dit ook nie wees nie, omrede volgens Jesus se verwysing het Elia alreeds gekom. Mattheus. 11:14 En as julle dit wil aanneem: hy is Ela wat sou kom.
  Moses het ook alreeds gesterf en is deur die engel Michael begrawe. Judas. 1:9 Maar toe Mgael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het ges: Die Here bestraf jou! Henog is die enigste wat oorbly van die drie profete. Ons moet in gedagte hou dat God werk afsonderlik met elke individu. Elke optrede van God met die mens was as voorbeelde s Paulus, sodat ons daardeur kan leer. Wie die twee profete nou eintlik is, gaan my nie aan nie. Die Here het ges hulle sal daar wees, daarom glo ek dat hulle daar sal wees om hul rol te vervul as profete van Israel. Johannes.14:12 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie in My glodie werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

  Twee getuienis deur die Antichris gedood.
  7 En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
  Die twee getuies sal deur die Antichris gedood word, sodat wanneer die Antichris die stad Jerusalem omsingel hulle nie deur die twee profete gedood word nie, maar deur Christus self.Openbaring.17:8 Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar;

  Lyke in straat van Jerusalem.
  8 en hulle lyke sal l op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is.
  Aan die einde word hierdie twee deur die Antichris gedood. Hulle sal in Jerusalem weer die God van Israel en Christus verheerlik sodat die Israeliete in Christus kan glo. Nou verstaan ons waarom daar 144,000 Jode tot redding gaan kom. Die kerk word vervolg dus het God iemand nodig in Jerusalem. Jesus het ook die kerk gewaarsku om nie in hierdie tydperk in Jerusalem te wees nie. Jesaja.1:10 Hoor die woord van die HERE, owerstes van Sodom! Luister na die wet van onse God, volk van Gomorra!

  Geen begrafnis.
  9 En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en ʼn halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gel word nie.
  Een dag vir elke jaar. En halwe dag vir 6 maande. Die rede om die lyke nie te begrawe nie is omrede die minagting teenoor die twee profete. Die valse profeet wil sy oorwinning oor die twee profete laat geld. Hy wil h dat almal moet sien wat gebeur met sulkes wat vir God opstaan. Hy beoefen maar sy tydelike mag wat aan hom gegee is op aarde.
  Jeremia.16:6 Groot sowel as klein sal sterwe in hierdie land; hulle sal nie begrawe word nie,

  Blydskap van die goddelose.
  10 Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.
  Die rede van hulle blydskap is omdat hulle verlig voel nadat die profete hulle gepynig het met die plae. Hulle is so verblind deur die valse profeet dat hulle nie die waarheid kan sien en hoor nie. Sonde verblind die hart en maak die mens vatbaar vir die slegte. Hulle harte is so verhard omdat die valse profeet ook wonders doen net soos die profete van God. Dieselfde het in Egipte gebeur toe Moses Farao gaan sien het. Esegil .16:33 Hulle gee geskenke aan al die hoere, maar jy het jou geskenke aan al jou minnaars gegee en hulle gifte aangebied om van alle kante na jou te kom in jou hoerery.

  Profete word opgewek.
  11 En n drie dae en ʼn halwe dag het ʼn Gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het.
  Terwyl die wreld s o op die twee profete gevestig is, word hulle lewend deur die krag van God. Romeine. 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

  Goddelose aanskou die profete.
  12 En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor s: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.
  Wanneer hierdie profete sal opvaar na die hemel is onduidelik. Al wat ons weet is dat hulle tyd van dienswerk is verby. As ons na die tydperk van die profete kyk moet daar ook ingedagte gehou word dat die tyd van die Antichris en valse profeet ook verstreke is, wat aandui dat die wederkoms op hande is. Dit mag 'n moontlikheid wees dat hierdie twee profete met die wederkoms saam met al die heiliges opgewek word, alhoewel die heiliges wat verander word en hulle wat uit die grafte opstaan nie aanskou word nie.
  Handelinge.1:9 En nadat Hy dit ges het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ʼn wolk het Hom voor hulle o weggeneem.

  Straf op die goddelose.
  13 En in di uur het daar groot aardbewing gekom, en ʼn tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.
  Weereens vind ons die geweldige stryd teen lig en duisternis. Die optrede van die volk wat toon die harteloosheid en die verharding in hul harte om teen God in opstand te kom deur hulle te verlistig in die dood van Sy twee profete. Blatante arrogansie teen God, maar hulle eie sorgeloosheid en bitterheid teenoor die profete bring straf wat sommige tot bekering lei. Vandag volg die televisie alles wat op die aarde gebeur. 1 Kronieke.19:18 Maar die Aramers het vir Israel gevlug, en Dawid het van die Aramers sewe duisend trekperde en veertig duisend man voetgangers gedood; ook Sofag, die lerowerste, het hy gedood.

  Tweede wee verby.
  14 Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom gou.

  7. Sewende basuin. derde wee.
  Die sewende basuin is die vervulling van God se verborgenheid.

  Heerlikheid word aan God gegee.
  15 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

  Ouderlinge aanbid God.
  16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en ges:

  Ouderlinge dankbaar.
  17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het.

  Die nasies woedend teenoor God.
  18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
  Jesaja.44:23 Jubel, o hemele, want die HERE het dit gedoen. Juig, dieptes van die aarde! Breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin! Want die HERE het Jakob verlos, en Hy sal

  Homself verheerlik aan Israel.
  Die verbondsark word gesien.
  19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien,
  Jesaja. 6:1 In die sterfjaar van koning Ussa het ek die Here sien sit op ʼn ho en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.

  Aardbewing en hael.
  b en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.
  1 Konings .19:11 En n die wind ʼn aardbewing; in die aardbewing was die HERE nie.
  Openbaring.12

  Satan vervolg die vrou Israel.
  1 En ʼn groot teken het in die hemel verskyn: ʼn vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ʼn kroon van twaalf sterre;
  Genesis.37:9 Daarna het hy nog ʼn ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en ges: Kyk, ek het nag ʼn droom gehaddie son en die maan en elf sterre het hulle voor my neergebuig.

  Die vrou swanger.
  2 en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood.
  Israel word lam en vlug want haar verdrukking het gekom deur die Antichris. Israel besef teen hierdie tyd dat sy bedrieg is deur die Antichris. Daarom dat sy swanger is met die 144,000 wat in hoofstuk sewe versel is. Die profete van God is nou ook op die toneel en help Israel met haar geboorte. Vanaf die begin toe die tempel klaar was het Israel weer geoffer. Hierdie drie jaar van vrede het Israel kans gegee om die offer weer te herstel. Nou openbaar die Antichris homself na 42 maande om die verbond te verbreek. Israel se o gaan oop en sien die ware karakter van die Antichris. Jesaja. 66:7-8 Voordat sy we gekry het, het sy gebaar; voordat smart oor haar gekom het, is sy van ʼn seuntjie verlos. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ʼn land op een enkele dag gebore? Of word ʼn nasie met een slag gebaar? Want Sion het we gekry, meteens haar kinders gebaar.

  Die draak Satan.
  3 En ʼn ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ʼn groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone;
  Die duiwel wat hier beskryf word in sy ware karakter. Hier word ook geopenbaar dat hy in beheer van die Antichris en valse profeet is. Van die begin van die onstaan van die mens se val in die tuin van Eden het die duiwel mag oor die mens verkry weens die sonde. Die sewe koppe is die konings wat oor die aarde regeer het soos die engel verduidelik in hoofstuk sewentien. Jesaja.27:1 In di dag sal die HERE met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviatan, die vinnige slang, en oor die Leviatan, die kronkelende slang; en Hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is.

  Satan kom met al sy mag teen Israel.
  4 en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.
  Die duiwel kom nou met alle mag om die aarde te beset. Waar sy gesante by hom teenwoordig was word hulle nou beveel om die aarde met alle mag in besit te neem en alle mense te dwing om hom te aanbid. Hy weet sy tyd is min voordat hy in die afgrond gebind sal word vir ʼn duisend jaar. Ons moet in gedagte hou dat die duiwel haat die mens omrede hy God haat. Die mens is God se skepping en word deur die Satan vernietig totdat hy alle siele vernietig het. Hy sal nie rus totdat alle vlees vernietig is nie. Sy doel is om God se skepping tot niet te maak. Hy wil aanbid word en die eer van God aanneem wat hom nie toekom nie. Sy einde sal wees die poel van vuur.
  Danil .8:10 En dit het groot geword tot by die ler van die hemel en het sommige van die ler, naamlik van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap.

  Die manlike kind 144.000 Israeliete.

  5 En sy het ʼn manlike kind gebaar, wat al die nasies met ʼn ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.
  Vir oulaas probeer hy nog om die werk van God te belemmer. Die manlike kind is die 144000 uitverkorenes van Israel wat ook maar ʼn swaar pil is om te sluk vir die heidene wat nie hierdie verkiesing wil aanvaar nie. Nou dat die Antichris Israel bedrieg het kom die besef by haar op dat sy na God moet terugkeer. Die twee profete rig Israel na Christus alhoewel almal nie daarin glo nie. Die grootste herlewing vir Israel sal eers plaasvind met die wederkoms van Christus. Omdat die Antichris en die valse profeet soveel mag uitoefen sal dit steeds moeilik vir Israel wees om in Christus te glo. Dit is nie die geloof wat hulle sal verhinder nie, maar omdat hulle steeds op vlug is. Israel se hoop is op verlossing teen die vyand wat alleenlik met die wederkoms sal plaasvind. In hoofstuk veertien verskyn die 144,000 op die berg Sion. Lukas.2:23 soos geskrywe is in die wet van die Here: Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word;

  Vlug van Israel.
  6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ʼn plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank.
  Die vrou word in die woestyn onderhou deur hulle op wie se hart die Here dit gel het om haar te onderhou. God het nog nie Sy volk vergeet nie. Hy maak 'n weg vir albei, vir die heiliges uit die heidendom wat in Hom glo en die volk Israel wat gelouter word in die woestyn sodat sy haar Meester en Saligmaker Jesus Christus kan ontmoet. Hier word sy voorberei en gevorm soos God van haar verlang. Danil .11:41 Hy sal ook kom in die Pragtige Land, en baie sal struikel; maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon.

  Oorlog tussen Migael en Satan.
  7 En daar het oorlog in die hemel gekom: Migael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;
  Die vermetelheid van die Satan wat nog kans sien om die engele van God te verdryf uit die koninkryk. Hier word hulle verdryf na buite om nooit weer terug te keer nie. Vir goed word die duiwel verban saam met sy vallende engele wat hy saamgesleep het van die begin van die skepping. Ek glo die engele was bly toe hierdie oomblik aanbreek dat hulle die duiwel en sy makkers kon verdryf. Watter heilige is nie al moeg vir hulle vervolging en verleiding nie. Nou het die tyd aangebreek dat God hulle met geweld verslaan en wegdryf van Sy koninkryk.
Working...
X