Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mattheus 24

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Mattheus 24

  MatthťŁs. 24

  Die Tempel.
  1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.

  2 En Jesus sÍ vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sÍ vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.
  Wat nou die rede was om die tempel te wys weet ons nie. Christus was so besig met die dinge van sy Vader dat daar miskien nie tyd was vir besigtiging van die tempel nie. Hy het tog geweet voordat Hy in die vlees gebore was. Daar was niks onbekend by Christus teenwoordig nie. Vir die dissipels was dit die trots van Israel. Hierdie tempel is gebou deur Herodes wat die Israeliete gelukkig gemaak het. Ek vermoed hulle wou seker Christus beÔndruk sodat Hy op die tempel sou ag gee en vir hulle kommentaar gee wat Hy van die pragtige gebou dink.
  Daar sak hulle moed in hulle skoene. Ag wat ʼn teleurstelling om ʼn profesie te hoor oor dit wat so na aan die hart lÍ. Daar word gesÍ dat die Christus die volk sal verenig en nie verstrooi nie. Watter slegte nuus kom tot hul ore en breek hulle hart vir die vernietiging van die tempel. Die ontnugtering en verbasing wat hulle aangryp om in aksie oor te gaan met vrae.

  Lering van die toekoms.
  3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sÍ: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees
  Hulle wil van die Meester hoor om die ontstellende vrae te bevredig met die regte antwoorde. Met alle entoesiasme word die vrae beklemtoon om hul belangstelling te toon, want die ontstellende nuus bring roering in hul siele. Die waarom en hoekoms dink ek moes baie meer gewees het as dit wat vir ons opgeteken staan. Johannes self het gesÍ dat hulle nie alles kan opteken nie. Hier was die dissipels alreeds geprikkel met nuuskierigheid om alles te hoor wat kom. Wat volg sien ons dat Christus genoegsame inligting meld wat vir Sy volk bedoel is. Daar is ook niks tussen die lyne versteek oor dit wat genoem is nie. Jesus maak nie foute nie en is ook nie geheimsinnig oor die toekoms nie. Dit wat aan ons gegee word is voldoende sodat ons die wil van God kan verstaan.

  Die teken.
  b en wat is die teken van u koms.
  Die teken van Sy koms is baie belangrik omdat daar alreeds baie valse profete voorkom en hulle wat voorgee dat hulle Christus is. Die teken van Sy koms vind ons in Openbaring.19:11 Toe het ek die hemel geopen gesien; en daar was ʼn wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Op hierdie dag sal die laaste basuin blaas om die uitverkorenes te versamel wat die kinders van God is. Hulle wat nog in die lewe oorgebly het.

  Die voleinding.
  en van die voleinding van die wÍreld?
  Die voleinding van die wÍreld weet ons gaan met die Antichris vooraf. Die Antichris is die horlosie vir die eindtyd. Wanneer sy tyd volbring is sal Christus terugkom en orde op die aarde handhaaf. Die voleinding sal eers na die duisend jaar plaasvind wanneer alles verby is en God self alles nuut gemaak het.

  Misleiding.
  4 En Jesus antwoord en sÍ vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
  ʼn Duidelike waarskuwing om nie na mense te luister nie maar God self. Die wat ongehoorsaam is aan God se wil kan onmoontlik nie die geestelike dinge van God openbaar nie. Die duiwel doen homself voor soos ʼn engel van die lig. Misleiding kom so maklik sodra ons van die Woord afwyk. Dit sal van elke kind van God vereis word wat hulle gedoen het in sy Naam. Misleiding kom van eie opinies, humanistiese oordraagbare mites en fabels. 2 Petrus. 1:16 Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit;

  Die valse Christus.
  5 Want baie sal onder my Naam kom en sÍ: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
  Die verwysing na die valse profeet wat voorkom asof hy Christus is. Ons weet ook dat daar baie is regoor die wÍreld in verskeie lande waar hulle gereeld voorkom. Party het groot wonings waarin hulle woon wat deur hulle dissipels onderhou word. Die internet verwys na verskillendes. 2 KorintiŽrs.11:13 Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. 2Petrus. 2:1 Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloŽn en ʼn vinnige verderf oor hulleself bring;

  OorloŽ wat op verskillende plekke plaasvind Ė Openbaring.6

  6 En julle sal hoor van oorloŽ en gerugte van oorloŽ. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.
  Openbaring.6

  Nasie teen nasie.
  7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.
  Openbaring.6

  Haat van die volk.
  8-9 Maar al hierdie dinge is ʼn begin van die smarte. Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
  Markus 13:11 En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in diť uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees

  Verraad.
  10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
  Lukas 21:16 Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. Lukas. 21:17 En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam. Vandag word ons onder diensbaarheid gebring onder die WÍreld Raad van Kerke. Daar word vereistes gestel waar gepreek moet word wat onder die munisipaliteit se reŽls val. As daar in die openbaar opgetree word, sluit hulle jou toe. Die verspreiding van die evangelie word hierdeur beperk. Die menseregte wet verbied dat aan sondaars gesÍ word dat hulle verkeerd is. Elkeen kan glo soos hy wil vandag. M.a.w. die evangelie tas mense se reg aan en vrye denke. Wat baie vergeet is dat die evangelie is nie om te leer hoe verkeerd jy is nie, maar om jou tot gehoorsaamheid te lei. Die opdrag is: Bekeer jou en glo die evangelie.

  Valse profete.
  11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
  1 Johannes. 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wÍreld uitgegaan.

  Liefdeloosheid.
  12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
  2 Timotheus. 3:1-4 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ....... Dit word in die skole veral opgemerk nadat die roede verwyder is word die jeug ongehoorsaam aan hulle ouers. Verdowings middels word as uitkoms gebruik om die stresvolle lewe en onbetroubare kinders te hanteer. Hierdie liefdeloosheid spreek vanself. As ons nie in Christus bly nie kan hierdie bogenoemde probleme ons sinne beroof. Hierdie probleme is die afvalligheid van die volk wat sonde toegelaat het.

  Volharding.
  13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
  Hierdie stelling is vir die kinders van God om ons te bemoedig om vas te hou totdat Hy weer kom. Om nie op die omstandighede te let nie, maar na bo. Romeine. 12:12 verbly julle in die hoop; wees geduldig in verdrukking; volhard in die gebed.

  Verkondiging van die evangelie.
  14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wÍreld tot ʼn getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.
  Die evangelie moet aan alle nasies gegee word. God is regverdig en gee alle mense kans om tot redding te kom. Daar sal niemand wees wat kan staan voor die troon van God om te sÍ hy het nie ʼn kans gekry om tot redding te kom nie. Die radio stasies loop oor van programme wat handel oor die evangelie. Televisie kanale van godsdienstige aard is volop. Ek dink nie daar is iemand wat kan sÍ, hulle het nog nie van Christus gehoor nie. Hierdie gedeelte gee ook duidelikheid dat daar geen wegraping plaasgevind het nie, omdat die kinders van God met die werk van Christus moet voortgaan totdat Hy kom.

  Waarskuwing teen die Antichris.
  15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet DaniŽl, sien staan in die heiligdomólaat hy wat lees, opletó
  Die enigste een wat sal lees en oplet sal hy wees wat Christus navolg en getrou dien. Die lou christen is te besig met sy wÍreldse plesiere. Daar is nie meer tyd vir die evangelie nie, maar om godsdiens te speel. 2 Timotheus. 3:5 mense wat ʼn gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloŽn het. Keer jou ook van hierdie mense af.

  Alle heiliges in Israel.
  16 dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug;
  Lukas. 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur leŽrs omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.
  Dit is die Joodse christene wat hier moet vlug en moontlike besigheidsmanne, asook vakansie gangers. Dit sal maar wys wees as almal vlug, watter land ook al.

  Op die dak.
  17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;
  Wie op die dak is, kan enige dak wees in enige land. Die oomblik wanneer die Antichris in bewind kom sal dit die laaste hoop vir aardse besittings wees. Hier kom die grootste toets wat die kind van God nog beleef het. Hier word ons liefde vir Hom op die proef gestel. Hy wat waarlik God liefhet sal alles opoffer vir Sy Naam. God roep nie helde nie, daarom hoef ons nie te bly staan totdat die vyand ons doodmaak nie. Elke kind van God het die reg om te vlug waarheen ook al vir sy eie veiligeheid. As jy bly en dink jy kan die Antichris anders oortuig sal dit dwaasheid wees.

  Op die land.
  18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
  Plase sal nie gekoop word om jou te vergoed nie. Jammer, maar Jesus sÍ, vlug en moet nie omdraai nie. As ons bevind dat die Antichris teken die verbond van 7 jaar sal dit raadsaam wees om alreeds van alle verantwoordelikheid ontslae te raak. Hierdie dinge word vir ons vooraf gesÍ, waarom nie daarop ag gee en begin om te beplan nie. Ek sÍ nie dat die kinders van God nou al onkundig moet optree nie, maar versigtig voortgaan met die lewe asof ons nie besit nie. 1KorintiŽrs.7:30 en die wat ween, asof hulle nie ween nie; en die wat bly is, asof hulle nie bly is nie; en die wat koop, asof hulle nie besit nie;

  Moeilike tye vir swanger vroue.
  19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.
  Hierdie saak lÍ swaar op my hart om vroue swanger te sien wat deur die goddelose verkrag en geslag word. Dit is tog onvermydelik dat vroue swanger word, want God het gesÍ; wees vrugbaar en vermeerder. Soos die tyd dan nader kom moet ons versigtig wees vir hierdie tyd van die verdrukking. Laat ons let op die tekens van die tye en sodoende ons beplanning volgens profesie beplan.

  Winter of Sabbat.
  20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie.
  Ek weet dat daar vandag nie vir hierdie versoek gebid word nie. Christus waarsku vooraf om paraat te wees en biddend om nie in die winter te vlug nie. Daar sal geen versorging of enige hulp van ander teenwoordig wees nie. Alle heiliges sal moet saam staan en soos in die ou dae weer onafhanklik lewe van die natuur. As ons op die dag van kerk soos die heidene dit ken op Sondag besig is met dienste sal daar ook geen tyd wees om voorbereiding te maak vir vlug nie. Ek dink dit sal raadsaam wees van elke gesin om voorbereiding te maak vir hierdie dae en sodoende ook die voorbereiding aan ons kinders nalaat vir die dae wat kom. Ek weet dit klink lagwekkend, maar so het die goddelose ook vir Noag gelag toe hy die ark voorberei het. Hier word ons aangesÍ om te bid wat sal help met die omstandighede wat voorlÍ. Teen hierdie tyd sien en hoor ek van niemand wat weggeraap is nie. As ons met die wegraping geneem word, waarom moet ons vlug? Die gebede wat die troon van God nader is om verligting te bring vir die heiliges, omrede hierdie tye groot smarte oor die kinders van God gaan bring.

  Die laaste drie jaar en ses maande.
  21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
  Lukas. 21:24 En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.
  Dit sal die laaste 42 maande van regering deur die Antichris wees. Saam met hom die valse profeet en die beeld wat deur alle volke aanbid moet word. Hierdie vasgestelde tyd is gemaak deur God en bevestig deur Christus. Openbaring. 10:6 en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie;

  Dae verkort.
  22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
  Die uitverkorenes is hulle wat deur God self verkies is. Die uitverkiesing van die Jode volgens die beloftes aan die vaders en die heiliges wat Christus aangeneem het. 1Petrus.2:9 Maar julle is ʼn uitverkore geslag, ʼn koninklike priesterdom, ʼn heilige volk, ʼn volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

  Christus word nie gesoek.
  23 As iemand dŠn vir julle sÍ: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! ómoet dit nie glo nie.
  Hierdie is die waarskuwing teen die valse profeet wat die Antichris versterk met sy towery en bedrog. In vers 5 waarsku Christus dat baie onder sy Naam sal kom waar Hy hier waarsku dat ander sal ons probeer verlei om te sÍ: Daar is die Christus!

  Valse Christusse en profete.
  24 Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
  In verskeie lande koms daar alreeds baie valse profete voor. Op die internet vind ons vele. Wonders en tekens gaan altyd vooraf met die verleiding. Die wonders en tekens wat deur God gedoen word is om die mens te herstel en nie te vernietig nie. Hierdie valse Christus word in SiberiŽ gevind, gevolg met die valse Christus in Kwa Zulu Natal en ten laaste die van AustraliŽ. Handelinge. 8:9-10:18-19 En ʼn sekere man met die naam van Simon het vantevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbyster deur te sÍ dat hy iets besonders was. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesÍ: Hy is die groot krag van God. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesÍ: Gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplÍ, die Heilige Gees kan ontvang. Simon het na sy bekering wat nie opreg was nie probeer om die werk van God te koop met geld. Dit is die probleem met die valse profete, daar is altyd geld betrokke.

  Ons is gewaarsku.
  25 Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesÍ.
  Moet nie sÍ Christus het nie gewaarsku nie.

  Christus nie in woestyn of kamer nie.
  26 As hulle dan vir julle sÍ: Kyk, Hy is in die woestynómoenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamerómoet dit nie glo nie.
  Hierdie valse Christus is Moses Hlongwane van KwaZulu Natal. Dan het ons die Siberiese valse Christus asook die valse Christus van AustraliŽ met sy vrou wat Maria genoem word. Wanneer Christus terugkom sal dit wees met groot krag en heerlikheid volgens Openbaring.19. Die valse Christus kom altyd in versteekte plekke voor.

  Koms met krag en heerlikheid.
  27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
  Numeri. 24:17 Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie: ʼn ster kom te voorskyn uit Jakob, en ʼn septer kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsugtiges omver. Die koms van Christus sal skielik wees, onverwags. Die dag en datum vir Sy wederkoms is nie beskikbaar nie. Baie sÍ ons kan die wederkoms bepaal, maar niemand weet wanneer nie. Jesus sÍ, die Seun weet nie. Mark. 13:32 Maar van daardie dag en diť uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader. Die koms van Christus is soos die koms van die Antichris. Ons het die kennis dat hy daar sal wees, maar ons weet ook nie wanneer hy die 7 jaar vredeverbond sal teken nie. As ons nie die profesie dophou nie, sal ons nie weet nie.

  Slag van Armageddon.
  28 Want oral waar die dooie liggaam lÍ, daar sal die aasvoŽls saamkom.
  Openbaring.19:17-18 En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ʼn groot stem uitgeroep en vir al die voŽls gesÍ wat in die middel van die lug vlieg: hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.

  Tekens wat gepaard gaan met Jesus se koms.
  29 En dadelik nŠ die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
  Lukas 21:25-26 En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wÍreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

  Israel rou omdat hulle bedrieg was.
  30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
  Sagaria. 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ʼn mens rouklaag oor ʼn enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ʼn mens bitterlik ween oor ʼn eersgebore kind. Hierdie koms is die wederkoms van Christus en ook die enigste koms soos Hy belowe het. Hier praat Jesus van een koms wat vir alle heiliges bedoel is. Geen geheime koms vind plaas wat die kinders van God laat wonder en twyfel nie.

  Die wederkoms.
  31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
  1 KorintiŽrs. 15:52 in ʼn oomblik, in ʼn oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Paulus het die geskrifte van Jesus geken wat hy by die apostels ontvang het. Ook is daar verborgenhede aan hom geopenbaar. Hierdie uitverkore heiliges is nie Israel nie soos sommige beweer dat Jesus terugkom om sigbaar vertoon te word vir Israel. Jesus kom nie terug net vir Israel nie, maar om die wÍreld te regeer. Die uitverkorenes is hulle wat Hom in Gees en Waarheid aanbid het. Dit maak nie saak van watter stam, taal of nasie jy behoort nie, omdat Christus hier 'n profetiese uitleg gee wat gepaard gaan met die opraping van alle heiliges.

  Israel die vyeboom.

  32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
  Israel se onafhanklikheid in 1948 het die land weer sag gemaak en sy het weer vrug begin dra. Maar ook die WÍreldraad van kerke wat die hoer op die dier voorstel. Albei het nou begin saam groei. Net soos die onkruid saam met die koring groei.

  Heiliges sal weet.
  33 So weet julle ook, wanneer julle Šl hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
  Let op wat Jesus sÍ: Wanneer julle hierdie dinge sien. M.a.w. wanneer dit verklaarbaar word sal ons verstaan.

  Die voortbestaan van die mens.
  34 Voorwaar Ek sÍ vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
  Die mensdom sal nie op aarde totaal verwoes word nie. Anders na wie sal Hy terugkom?

  Jesus se woorde standvastig.
  35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
  Lukas. 21:34-35 Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en diť dag julle nie skielik oorval nie. Want soos ʼn strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.
  Die Woord sal bly staan tot die einde. Met die goddelose se gespartel om die Woord te vernietig kon hulle nie daarin slaag nie. Al word die Woord ook verdraai deur die Nuwe Era sal dit bly staan.

  Wederkoms onbekend.
  36 Maar van diť dag en diť uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
  Los maar die berekeninge, dis ʼn hopelose saak.

  Dae van Noag.
  37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
  Hoe was die dae van Noag?
  Genesis. 6:5 Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,

  Algemene leefwyse.
  38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
  Noag was na veiligheid geneem voor die aarde vernietig was. Maar ons moet nie vergeet nie die aarde word nie weer met water vernietig nie. Noag was ook nie in die hemel ingeneem nie, maar op aarde beskerm.

  Tyd van wederkoms van ons weerhou.
  39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
  Ons sal eers Sy koms verstaan wanneer Hy kom, nie voor die tyd nie.

  Verskillende tye op aarde wanneer Jesus kom.
  40 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
  Teen hierdie tyd kan ons nie meer vir geld werk nie. Die kind van God wat nog wil werk sal moet werk vir voedsel alleen. Ons sal nie huise kan koop nie, dus sal ons op die plaas moet bly.

  Vroue maal.
  41 Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
  Vandag word daar nie meer gemaal nie, behalwe by die swart state. In die stad is so ʼn profesie taboe. Dus, verstaan ons dat waar twee bymekaar is sal die gelowige wat nog in die lewe oorbly weggeneem word deur die verandering van die liggaam, die Here tegemoet. Christene sal nog steeds vermeng wees met ander heiliges al is almal nie op die plek waar hulle moet wees nie. Die voorbeeld van die tien maagde beskryf hierdie gedeelte meer breedvoerig. Omdat heiliges nie van moderne tegnologie kan gebruik maak in hierdie tyd nie sal ons weer na hierdie ou metodes gebruik terugkeer.

  Waarskuwing om te waak.
  42 Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
  Dis reg, ons weet nie en sal nooit weet nie. Laat ons maar bly wag tot die einde met lankmoedigheid.

  Geen kennis van die koms van Christus.
  43 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.
  Luk 21:36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
  Waak ons vandag nog steeds oor die liggaam wat die tempel van die Heilige Gees is? Wat laat ons toe in ons huise wat vir ons ʼn strik is? Enige iets wat nie van God is nie sal die duiwel gebruik om ons siele vas te bind in sonde. Oordeel maar self. Elke mens weet tog wat in hom is wat nie van God is nie. Kom laat ons harte gereinig word deur die bloed van die Lam.

  Onwetende uur.
  44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ʼn uur dat julle dit nie verwag nie.
  Weer word ons gewaarsku oor dieselfde probleem van die datum profete. Christus hou ons paraat met hierdie waarskuwing. Dit is kardinaal vir die kind van God om gehoor te gee aan die profetiese waarskuwing. Elke dag moet ons gereed wees met die verwagting dat Jesus enige tyd kan kom.

  Getroue dienskneg.
  45 Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy volk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?
  Daar is hulle wat deur God aangestel word in Sy dienswerk en daar is hulle wat deur eie besluit toelating kry om vir God te werk. Net die getroue en verstandige wat deur God se wil optree sal staande bly. Johannes.21:16 Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sÍ vir hom: Pas my skape op.

  Wees altyd besig.
  46 Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.
  Waarom is hy gelukkig, omdat hy die koninkryk deelagtig sal word. Kolossense. 4:5 Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit.

  Sal saam regeer.
  47 Voorwaar Ek sÍ vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
  Openbaring 2:26-27 En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met ʼn ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

  Die moedeloses.
  48-49 Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sÍ: My heer talm om te komó en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, Mattheus. 13:22 En by wie in die dorings gesaai isódit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wÍreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Hierdie is een van die sterkste wapens van die vyand teen die mens. Die geweldige besluit wat gemaak word, wanneer alles verkeerd loop en jy jouself in hierdie dilemma vind, sonder enige hulp. Net God kan ons help in hierdie omstandighede dat ons op Hom vertrou en glo dat Hy ʼn waarmaker is van sy Woord. Heb. 10:38 Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.

  Onverwags.
  50 dan sal die heer van diť dienskneg kom op ʼn dag dat hy dit nie verwag nie en op ʼn uur dat hy dit nie weet nie;
  Weer die waarskuwing om te wag en bly glo totdat Jesus terugkom.

  Die ewige staf.
  51 en sal hom pynig en hom ʼn deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
  As ons ongelowig word en die geloof verlaat sal ons saam met die goddelose gepynig word. Ek sal nooit vergeet van die woorde van een tante nie. Sy het gesÍ: My kinders bly by die wa. M.a.w. ons moet betrokke raak in ons gemeente en die wil van God volbring.
Working...
X