Announcement

Collapse
No announcement yet.

Profesie - Het jy geweet?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bespreking Profesie - Het jy geweet?

  Hoekom hierdie draad?

  Want daar is dinge wat ons behoort te weet. Kom ons gaan kyk dus.

 • #2
  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Hierdie interessante draad begin ek graag met die volgende vers:

  Open 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.
  Hierdie gaan oor die finale tydperk van die aarde se geskiedenis net voor die Wederkoms van Jesus Christus. Die tyd dus waarin ons vandag in leef. En kyk wat is die twee kriteria;

  • die gebooie van God bewaar
  • die getuienis van Jesus Christus hou

  Is dit die enigste verse daaroor wanneer daar na hierdie tyd verwys word? Kom ons gaan kyk:

  1Jn 5:2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.
  Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
  Rev 1:9 Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus.
  Open 19:10 En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my ges: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het.
  Open 22:8-9 En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. 9 Toe s hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God
  Open 1:2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het
  Open 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan h op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.
  Hierdie is ook nie die enigste verse oor die onderwerp nie. Gaan kyk gerus verder in die Bybel hieroor. En wanneer mens enige leke gelowige vra wat beteken die gebooie van God, sal almal dadelik s dit is die 10 gebooie. Die Bybel noem dit dan ook so (jammer vir die Engels):

  Eks 34:28 And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.
  Deu 4:13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone.
  Deu 10:4 And he wrote on the tables, according to the first writing, the ten commandments, which the LORD spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly: and the LORD gave them unto me.
  Let Wel: 10 Gebooie. S die Bybel. Nie 9 of agt nie. Tien. Gaan kyk gou hier. Waar l die probleem dus? As die 4de gebod die eerste of laaste was, kon mens dit dalk weg poog filosofeer. Soos hulle so hard probeer op die webwerf waarna ek julle verwys het. Maar God het dit in Sy wysheid gevind om dit amper in die middel te sit sodat mense se pogings maar slegs mense se pogings bly. Gn menslike filosofiese redenasie kan dit verander nie. Dis 10 of niks. As die vierdie seremonieel is, is al 10 seremonieel. En wat geld vir die vierde, geld vir al 10.

  En hoe graag probeer Christene vandag nie die niks-opsie poog rasionalliseer dat al die gebooie by die kruis weg gemaak is nie (hoewel steel, egbreuk ensomeer steeds verkeerd is nie ), en as jy die 10 gebooie noem skree hulle wettisties (i.e. hulle glo as jy dit noem glo jy outomaties dat jy glo dat onderhouding van die wet jou kan red – anders het hul geen voet om op te staan vir hul geloof dat die 10 gebooie weg mee gedoen is volgens hul verstaan nie), maar dat alles by die kruis eindig. Eindig alles by die kruis? Kan mens maar net bekeer en “eenmaal gered, altyd gered” terugsit? Ek glo nie so nie. Dit eindig nie daar nie, die storie gaan aan. Dit begin daar. Vra maar vir koning Saul en Judas ensomeer. Maar dit is ‘n besprekings-punt vir ‘n ander draad.

  Hierdie draad in die profesie-afdeling, en per sy naam, fokus op iets baie interessant. Die ander gedeelte:

  Die getuienis van Jesus. Wat presies is dit?

  Wel, ons kan natuurlik baie daaroor filosofeer en selfs ekstreme standpunte daaroor inneem met stellings soos; “Die Heilige Gees het my hierin gelei en dit beteken die volgende...”...

  Maar ek verkies om die Bybel toe te laat om die Bybel te verklaar wanneer ons met profesie te doen het. Sola Scriptura. En Openbaring IS profesie. Dit s onomwonde SELF so (Open 1:1). So kom ons vra die Bybel (en nie “ingeligte” en “verligte persone” nie) wat beteken dit:

  God, wat beteken “die getuienis van Jesus” volgens U Woord?

  Open 19:10 En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my ges: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.
  Daar het ons dit. Geen skadu’s van grys of teorie nie. Ons kan dit nie weg filosofeer in ons eie “graag wil glo” paradigma in nie. Die Bybel verklaar die Bybel in profesie. Wil mens iets anders glo in d verband, glo mens nie die Bybel nie. Punt.

  En onthou: Hierdie is in die eindtyd; nt voor Jesus se Wederkoms. So in die tyd nt voor Jesus se wederkoms, moet ons weer profete kry. Profete van God af. Watter tyd leef ons nou weer in?

  Die oomblik wat ‘n mens natuurlik profete noem, raak mense rusteloos en ongemaklik en neem onmiddelik die teenoorgestelde posisie in, want profete is mos Ou Testaments (biedjie Nuwe Testaments), soos die Dodo het hulle uitgesterf saam met die laaste hoofstuk van die Bybel. Reg? Dit kan dus nie meer Christen wees nie; al die profete was in die Bybel. Daarna is dit als ONMOONTLIK.

  Tog ondersteun die Bybel so iets. Open 12:17 vertel ons die draak, Satan (die draak – Open 12:9) was vertoornd is teenoor die vrou (die Kerk van God – God se mense). Hoekom weet ons die vrou is dit waarvan ons deel wil wees? Want Satan is vertoornd teenoor haar en as Satan vertoornd is teenoor haar, is hulle reg in God se o. En hulle het profesie in hul midde. En ek herhaal weer die vers, maar met ‘n ander klem:

  Rev 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.
  Wie is die “remnant of her seed”? Wel, dit is ‘n oorblyfsel van wat sy self was. Hierdie oorblyfsel is dus dieselfde as die oorspronklike. Reg? Dit wat oorbly kan immers mos net oorbly van die oorspronklike. Dit wat oorbly van ‘n “Peppermint Crisp” shokolade, kan mos nie ‘n appelkoos wees nie, dit moet steeds ‘n stukkie van die “Peppermint Crisp” wees in die analoog.

  Wie is vervolg en uitgemoor vanaf die Apostels se tyd tot ‘n paar 100 jaar na die reformasie toe?

  Wie het die vervolging gedoen?

  Die Romynse Ryk (Nero et al) en daarna die Romeinse Katolieke Kerk. Reg? Geskiedenis bewys dit. Wat is die gemene deler hierso? Romeins. Satan het die Romeine gebruik om Jesus te kruisig, en daarna Sy volgelinge deur die eeue te vervolg, so hy het die vrou vervolg, dan nie? Wie het die Protestante vervolg? Die RKK, reg? En as die Bybel s Satan sal steeds die “remnant” van haar saad vervolg, dan moet hierdie remnant steeds die naaste aan die oorspronklike Protestante wees as wat kan kom, nie wat Protestantisme vandag is na die teen-reformasie van die Jesuietiese RKK nie.... dink daaroor solank. En hulle het profesie in hul midde..

  Die Bybel vertel ons immers k dat daar vals profete gaan wees:

  Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
  En as daar vals profete gaan wees, moet daar dalk die verlore regte een wees, soos per Open 12:17 en wat die Bybel self verklaar die “getuienis van Jesus” is in die laaste tyd.

  En as ons die Bybel glo dat daar wl ‘n profeet of twee gaan wees in die eindtyd soos per Open 17:12, hoe kan mens onderskei tussen ‘n regte en valse profeet?

  Mat 7:15 Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.
  Outomaties, as daar vals profete gaan wees, is daar ook ‘n kans dat daar ‘n ware profeet gaan wees. Anders sou die vers gelui het; “Maar pas op vir enige iemand wat wat s hy is ‘n profeet, want die profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.”, maar die vers s dit nie.

  In harmonie dus met die verse reeds aangehaal, is dit OK as daar ‘n profeet aankom, maar wees waaksaam teen die valses.

  En die beste manier om hierna te gaan kyk, is terug na die Bybel toe. Is daar ‘n patroon? God gee immers alles vir ons:

  2Ti 3:16-17 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
  Kom ons gaan kyk in die volgende plasing wat God oor profete s. En onthou, as daar ‘n patroon is moet ons ook in gedagte hou dat God dieselfde is gister, vandag en vir ewig (Heb 13:8, Mal 3:6).
  Kom ons gaan kyk of God konstant was en steeds is.
  Last edited by Ben Cronje; Aug 23 2016, 10:01 AM.

  Comment


  • #3
   Re: Profesie - Het jy geweet?

   Kom ons begin by die vraag: Wie was die oudste man in die Bybel?

   Metusalem. Reg?

   Gen 5:27 So was dan al die dae van Metsalag nege honderd nege en sestig jaar, en hy het gesterwe.
   969 jaar. Maar daar is mr agter hierdie storie. Wie was sy pa?

   Gen 5:21-24 Toe Henog vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Metsalag geword. 22 En Henog het n die geboorte van Metsalag nog drie honderd jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad. 23 So was dan al die dae van Henog drie honderd vyf en sestig jaar. 24 En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.
   Henog was Metsalag se pa. En wie was Metsalag se seun?

   Gen 5:25-29 Toe Metsalag honderd sewe en tagtig jaar oud was, het hy die vader van Lameg geword. 26 En Metsalag het n die geboorte van Lameg nog sewe honderd twee en tagtig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad. 27 So was dan al die dae van Metsalag nege honderd nege en sestig jaar, en hy het gesterwe. 28 Toe Lameg honderd twee en tagtig jaar oud was, het hy n seun verwek 29 en hom Noag genoem, want hy het ges: Dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die HERE vervloek het.
   Metsalag se seun was Lameg, en Lameg se seun was Noag.
   Henog was natuurlik n profeet. Hoe weet ons dit?

   Jud 1:14 En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en ges: Kyk, die Here het gekom met sy heilige tien duisendtalle,...
   Hy was dus n profeet. En wat beteken Metsalag se naam?

   The exact meaning of this very ancient name is somewhat uncertain. Dr. Henry Morris said it may mean, When he dies, judgment. Others say: When he is dead, it shall be sent (it refers to the Deluge) (Cornwall and Smith, Exhaustive Dictionary of Bible Names). Others say the name means: Man of the dart or javelin (Holzinger / Also: Larry Richards, Every Man in the Bible. hier.
   Kom ons doen die somme en kyk:

   Metsalag was 969 jaar oud toe hy dood is. En as ons na Gen 5:25-29 gaan kyk, kan ons dit soos volg doen:

   Metsalag was 187 toe Lameg gebore was
   Lameg was 182 jaar oud toe Noag gebore was.
   Metsalag was dus 369 jaar oud met Noag se geboorte.

   Hoe oud was Metsalag toe die vloed gebeur het?

   Gen 7:6 En Noag was ses honderd jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het.
   Noag was dus 600 jaar oud toe die vloed gebeur het. 600 + 369 = 969. Metsalag was dus 969 jaar oud toe die vloed gebeur. Maar Metsalag was 969 jaar oud toe hy dood is (Gen 5:27). Onthou nou weer wat s die mense beteken Metsalag se naam? When he is dead, it shall be sent. Dieselfde jaar wat Metsalag dood is, het die vloed gekom. En Noag se boodskap was dat almal moet bekeer, want die vloed is op pad!!! En nie net dit nie. Gegewe dat Metsalag Noag se oupa was en hy geweet het wat sy naam beteken het, sou hy heel waarskynlik ook genoem het; as Metsalag dood gaan, kom die vloed! En Metsalag is baie oud, as hy doodgaan, kom die oordeel/kom dit. En vir n 120 jaar het Noag dit gepreek. En as ons Noag se predeking na vandag toe moes vat, dink wat CNN en Google en die internet vandag van Noag en sy boodskap sou s! Die mal man bou n ark, die diere stap soentoe. Hierdie is absurd, Noag is deel van n sekte, n vals profeet, onBybels, in die middel van n woestyn, snaakse tekens gebeur, hier is iets freaky aan die gebeur.. As hulle hom ernstig opgeneem het, sou meer mense op die ark wees, dan nie?

   Maar belangrik, Henog was n profeet, en het geprofeteer deur sy seun se naam. As hy doodgaan, kom die oordeel. Maar toe dit by die einde van daardie tydsvak kom, het God nog n profeet opgerig om dit te bevestig. God het nie net die wereld gelos om dit vir hulle self uit te figger nie, Hy het Noag opgerig in die tydperk van die vervulling van die profesie om dit te bevestig. Noag het heel waarskynlik terug verwys na die oorspronklike profeet om te wys die profesie is besig om in vervulling te kom.

   Feit is, daar is n profeet wat die voorspelling doen, en in die vervulling daarvan is daar n profeet wat dit in terugverwysing bevestig. Is hierdie voorbeeld baie gewaagd met te veel aannames? Miskien, maar kom ons vra hierdie vraag weer later na nog voorbeelde en kom ons kyk hoe konsekwent God werklik is.

   Comment


   • #4
    Re: Profesie - Het jy geweet?

    In plasing # 3 het ons gesien dat Henog n tyds-profesie deur sy seun se naam gegee het (as hy doodgaan, sal dit kom) vir die vloed.
    Toe dit tyd van die einde vir die vervulling van hierdie tyds-profesie gekom het, het God nie net sommer sy mense gelos om dit vir hulle self uit te figger nie, maar het weer n profeet opgebring (Noag) om die mense terug te wys daarna en op die die spoedige vervulling daarvan te wys.

    Henog---------tydsprofesie---------Noag

    Kom ons kyk dus of hierdie patroon herhaal; of dit is hoe God konsikwent werk. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld:

    Gen 15:13-14 Daarop s Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vier honderd jaar lank. 14 Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed.
    God gee vir Abram (nog nie Abraham nie) n tydsprofesie. Sy saad gaan in ballingskap vir 400 jaar en sal daarna uitkom met baie goed.
    As God konstant is behoort ons dus weer te sien dat God in Sy genade nie Sy kinders sal los en om dit self uit te figure nie, maar weer n profeet sal oprig om en by die vervulling daarvan:

    Abram--------tydsprofesie--------- Profeet

    En hierdie profeet sal terug verwys na die oorspronklike profesie en dat die tyd van vervulling hierso is.
    Is daar dus so n profeet?

    Eks 3:1-8 En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jetro, die priester van Mdian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. 2 Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in n vuurvlam uit n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie! 3 En Moses s: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. 4 Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en s: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek. 5 En Hy s: Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. 6 Verder s Hy: Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. 7 En die HERE s: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte. 8 Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na n goeie en wye land, na n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kananiete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.
    Kyk wat gebeur hier. Ons nader die einde van God se tydsprofesie aan Abram, en God rig vir Moses op. God los nie sy mense om te sit en wonder nie. God het dus n patroon waarvolgens Hy werk. Moses, wat nou aankondig dat die profesie tot n einde gaan kom. Ons het nou al twee voorbeelde.

    Henog---------tydsprofesie---------Noag
    Abram--------tydsprofesie--------- Moses.

    Comment


    • #5
     Re: Profesie - Het jy geweet?

     Kom ons kyk na nog n voorbeeld. Kom ons gaan na Jeremia toe, n man wat die wind maar altyd van voor gehad het. Niemand wou ooit luister na wat hy ges het nie :

     Jer 29:4 So s die HERE van die lerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat Ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het:
     Jeremia kom vertel vir hulle hulle gaan in ballingskap gaan Babilon toe. Dit gn gebeur, maak vrede daarmee. Dink julle die mense was bendruk met hierdie boodskap?

     Jer 29:5-8 Bou huise en woon, en plant tuine aan en eet die vrugte daarvan; 6 neem vroue en verwek seuns en dogters, en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar; en vermenigvuldig daar, en moenie verminder nie; 7 en soek die vrede van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die HERE; want in die vrede daarvan sal julle vrede h. 8 Want so spreek die HERE van die lerskare, die God van Israel: Laat julle profete en julle waarsers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie.
     In Jeremia se tyd was daar natuurlik ook klomp vals profete, waarsers en dromers. Wat is nuut vandag? Ons het hulle steeds. En al wat di spulletjie gedoen het, was om vir hulle te vertel het wat hulle graag wou hoor, eerder as hoe dit is. Vandag is dit maar dieselfde. Niemand wil hoor dat eindtyd-profesie besig is om in vervulling te gaan nie. Al wat hulle wil hoor is Vrede, Vrede. Maar daar is geen. (1 Thes5:3)

     Jer 29:9 Want hulle profeteer vir julle vals in my Naam; Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die HERE.
     Jer 29:10 Want so s die HERE: As eers sewentig jaar vir Babel verby is, sal Ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring.
     Jeremia profeteer dus dat die Here s hulle gaan vir 70 jaar Babilon toe, en die mense skree Jeremia se koppie raas, hys is mal. n Vals profeet. Dink net die internet was daar in Jeremia se tyd. En ons het hom dan geGoogle. Dink net wat die webwerwe sou s; Ons weet wat hulle sou s, want ons lees dit in Jeremia. Die webwerwe sou s hy is mal, sy koppie raas, hys verkeerd, hys n valse profeet. Hulle sou hom uit konteks kwoteer en verdag probeer maak. Mense sou gaan kyk wat die webwerwe te s gehad het oor Jeremia en hom daarvolgens geoordeel het, eerder as om te gaan kyk het wat Jeremia SELF te s gehad het - in konteks. So sou Google ook gewees het teenoor Moses en Noag! Veral Noag. Inteendeel, die meerderheid van God se profete is afgeskiet, afgemaak as vals profete, doodgemaak ensomeer. Selde is n profeet geer in sy eie leeftyd. Eers na hul dood en na hul profesie waar geword het, het hier en daar n opinie verander teenoor hulle.

     In die dae van Jesus het die mense basies ges dat as hulle sou leef in die dae van die profete, sou hulle nie soos hul vaders die profete doodgemaak het nie. Tog het Jesus hulle daaraan herinner dat hulle erken dus dat hul die seuns van die vaders was wat die profete doodgemaak het (Matt 23:31, Luk 11:47). So Jeremia en sy mede-profete sou vir seker nie Google se superster en tydskrifte se voorblad-seuns en dogters gewees het nie. n Ware profeet sal dit vandag ook nie wees nie.

     Inelkgeval, in die tyd wat wat Jeremia hierdie boodskap gebring het, was daar n jong man van ongeveer 15 jaar oud in Jerusalem, by name Danil. Die profeet Danil en n uitsondering waarvan die mense bittermin negatief te s gehad het in sy tyd. Maar Danil moes berou vir iets wat hy gedoen het. En hy het vir seker al hierdie negatiewe gesprekke oor Jeremia gehoor. Kom ons gaan na sy tyd toe, n tyd waarin Daniel al n baie ou man was en so biedjie sit en bepeins het, juis oor Jeremia:

     Dan 9:2 in die eerste jaar van sy regering het ek, Danil, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die HERE tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, sewentig volle jare was.
     En hy besef, wauw, Jeremia was reg en dat die tyd nou besig was om in vervulling te kom. En nie net bevestig dit dat Jeremia n ware profeet was wat reg was nie, maar die volgende:
     Dan 9:3 En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas, en in roukleed en as, my aan gebed en smekinge te wy.
     En kyk hierdie mooi gebed:
     Dan 9:4 En ek het tot die HERE my God gebid en belydenis gedoen en ges: Ag, Here, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou,...
     Met wie hou God sy verbond? Hulle wat Hom liefhet, en sy gebooie onderhou. Klink dit bekend? Is dit Ou Testamenties? Ou Bedeling? Gaan loer gerus na 1 Joh 5:2, Joh 14:21, Joh 14:15.

     Dan 9:5 ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. 6 En ons het nie geluister na u knegte, die profete, wat in u Naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie.
     Kyk veral vers 6. Selfs Danil erken dat hy ook in God se profete getwyfel het. In spesefiek Jeremia se tydsprofesie. En Hy besef dat God werklik met Jeremia en deur hom gepraat het. En hy het berou en gevas oor sy kleingelowigheid. Hy self was immers n profeet en behoort beter te geweet het van die begin af, maar dan is mense maar tog mense. Luister mense vandag steeds na die profete, of probeer hul die profete en profesie weg filosofeer? Maar inelkgeval, ons het nou al 3 voorbeelde:


     Henog---------tydsprofesie---------Noag
     Abram--------tydsprofesie--------- Moses
     Jeremia-------tydsprofesie--------- Danil

     En Danil verwys die mense terug na die oorspronklike profesie. En soos reeds genoem, was Danil ook n profeet en het self ook tydsprofesie van God af gekry. In die volgende voorbeeld kyk ons na die eerste voorbeeld van vele.

     Comment


     • #6
      Re: Profesie - Het jy geweet?

      Kom ons gaan kyk na een van Danil se tydsprofesie.

      Dan 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op n Gesalfde, n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.

      Dan 9:25 Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
      Danil profeteer n tydsprofesie na die Messias se koms toe. 69 weke. Nou is dit letterlike weke? Het Jesus 69 weke nadat Danil die profesie geprofeteer het, gekom? NEE.
      Daar is meer. Het Jesus 69 letterlike weke (n jaar, vier maande en 7 dae) na die edik om Jerusalem te herstel gekom? NEE. Jesus het eers meer as 400 jaar later gekom.

      Of die profesie was dus vals, of profetiese tyd is nie altyd letterlike tyd nie, die konteks is belangrik.

      As die profetiese dag/jaar beginsel (Eseg 4:6, Num 14:34) egter inkom, is 69 weke = 483 jaar. En Jesus is gedoop op die dag 483 jaar n Artassta se edik in 457BC (Esra 7:12, 13,21). Jesus se bediening het daardie dag begin.

      En wat het gebeur teen die einde van hierdie tydsprofesie net voor dit in vervulling in gekom het? Jip, God het weer n profeet opgebring om hul te herinner aan die tydsprofesie, en dat dit tyd raak vir die vervulling daarvan. Dit was Johannes die Doper.

      Joh 1:29 Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy s: Dr is die Lam van God wat die sonde van die wreld wegneem! 30 Dit is Hy van wie ek ges het: N my kom n man wat voor my geword het, want Hy was eerder as ek. 31 En ek het Hom nie geken nie; maar dat Hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop.
      Wat sou Google kwyt geraak het oor Johannes die Doper? Hys ongeskoold, n woestaard uit die woestyn uit, dra snaakse klere soos n grotman, hy eet snaakse kos en sy boodskap is anders as wat die ander preek. Die man is mal! Vals!!!

      Maar God het Hom gebruik om Jesus se weg voor te berei. Die Messias is, soos voorspel, hierso. En wat het Jesus ges?

      Mar 1:15 en ges: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.
      Watter tyd is dus vervul? Die tydsprofesie van Dan 9:25. Steeds is hier 'n patron. Daar is n profeet, n tydsprofesie en nog n profeet. Ons het nou 4 voorbeelde:


      Henog---------tydsprofesie---------Noag
      Abram--------tydsprofesie--------- Moses
      Jeremia-------tydsprofesie--------- Danil
      Danil--------tydsprofesie--------- Johannes die Doper

      Comment


      • #7
       Re: Profesie - Het jy geweet?

       Die gebooie van Christus is nie die 10 gebooie nie; dit is dit wat Christus geleer het, waarvan die liefdesgebode die vernaamste is.
       Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

       Comment


       • #8
        Re: Profesie - Het jy geweet?

        Originally posted by Philip dT View Post
        Die gebooie van Christus is nie die 10 gebooie nie; dit is dit wat Christus geleer het, waarvan die liefdesgebode die vernaamste is.
        Hi Philip, as die 10 Gebooie van Christus nie die 10 Gebooie is nie, maar dat die liefdes gebooie iets anders as die 10 gebooie is, het ek 'n paar vrae:

        Is Jesus Christus nie ook die God van die Ou Testament nie?

        Tweedens lees ek in die Nuwe Testament:
        Rom 13:9 Want dt: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.

        Rom 13:9 For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
        Eerstens kwoteer Paulus uit die laaste 6 gebooie sodat daar geen onsekerheid kan wees dat hy hulle uit die 10 Gebooie uit haal nie of waarna hy verwys nie, of van watter gebooie hy praat nie en s dan dat hulle saamgevat/comprehended is in die volgende liefdes gebod: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.

        Die oorspronklike Grieks van die woord wat na saamvat/comprhend vertaal is lui;

        G346
        an-ak-ef-al-ah'ee-om-ahee

        From G303 and G2775 (in its original sense); to sum up: - briefly comprehend, gather together in one.
        Hier is dus geen onduidelikheid nie; die laaste 6 gebooie word opgesom in die liefdesgebod van naasteliefde. Dit is dus nie 'n vervanging daarvan nie, dit is ook nie 'n nuwe gebod nie, want ons lees dit OOK in die Ou Testament:

        Lev 19:18 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefh soos jouself. Ek is die HERE.
        Jesus doen dieselfde; Hy kwoteer uit die laaste 6 gebooie om duidelik in geen onsekere terme te wys waarna Hy verwys nie, en gee dieselfde opsomming:

        Mat 19:17 ...Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. 18 Hy vra Hom: Watter? En Jesus s—dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; 19 eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.
        Dit is dus wat ek lees Jesus leer. Christus SELF wys dus die Naasteliefde is steeds Sy 10 Gebooie in opsomming.


        Dieselfde met die ander liefdesgebod wat hiermee gelykstaan:

        Mar 12:29-30 En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is ‘n enige Here; 30 en jy moet die Here jou God liefh uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.
        Weereens verwys Jesus na die eerste van die 10 gebooie sodat ons nie hoef te filosofeer oor na watter gebooie Jesus verwys nie, en dan in opsomming na die eerste liefdes gebod. En ons vind hierdie ook in die Ou Testament byvoorbeeld Deut 6:5, 10:12, en 30:6.

        Ek vind dit dus moeilik om by jou stelling uit te kom...

        Comment


        • #9
         Re: Profesie - Het jy geweet?

         Ben. Die feit dat die liefdesgebod die kern van die 10 gebooie omvat is juis die punt. Die liefdesgebod is al wat nodig is, want as jy God lief het, sal jy nie ander gode dien nie, en as jy jou naaste liefhet, sal jy nie steel nie, ens. Die feit dat daar 'n groot ooreenkoms met die 10 gebooie is in die liefdesgebod, beteken nie dat ons nog onder die 10 gebooie is nie. Ons is trouens onder geen deel van die wet meer nie. Daar is ook geen onderskeid in die NT tussen bepaalde dele van die wet nie. Jy kan dus nie s ons is nog onder die 10 gebooie, maar nie die res van die wet nie - wat dinge soos eetwette, besnydenis, offerwette of reinigingswette insluit. Ons is of onder die wet of nie onder die wet nie. Volgens Rom 8:2 het die wet van die Gees van die lewe in Christus ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. In Rom 6:14-15 antisipeer Paulus die vraag dat as ons nie meer onder die wet is nie, kan ons nou maar sonde doen? Jy moet daardie vraag vra!!! As jy dit nie vra nie, verstaan jy nie vir Paulus reg nie. Natuurlik kan ons nie meer sondig nie, maar dit is nie omdat ons steeds onder die wet is, of selfs omdat ons nog onder die 10 gebooie is nie; dit is omdat ons nou onder die heerskappy van die Gees leef wat ons in staat stel om lief te h. Want liefde is uit God, en elkeen wat liefhet is uit God gebore en ken God (1 Joh 4:7). Laas genoemde is dus 'n verdere rede waarom ons onder geen deel van die wet meer is nie, want die mens kan nie uit hom-/haarself die wet doen nie. Ons kan slegs reg leef deur die Gees se werking in ons en deur ons. Daarom was die ganse wet, wat alle gebooie insluit, slegs tydelik en slegs 'n tugmeester na Christus toe (Gal 3).
         Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

         Comment


         • #10
          Re: Profesie - Het jy geweet?

          Originally posted by Philip dT View Post
          Die feit dat daar 'n groot ooreenkoms met die 10 gebooie is in die liefdesgebod, beteken nie dat ons nog onder die 10 gebooie is nie.
          Daar is meer as net ‘n ooreenkoms, my vriend. Die Bybel maak dit onomwonde duidelik dat die liefdesgebooie OPSOMMINGS is van die 10 gebooie. Die eerste 4 gebooie handel oor liefde teenoor God en die laaste 6 handel oor liefde teenoor jou medemens. ‘n Opsomming kan immers nie bestaan sonder dt waaruit dit opgesom is nie. Ek kan dus werklik nie sien hoe mens by ‘n stelling kan uitkom dat daar maar slegs ‘n ooreenkoms tussen dit is nie. Beide Paulus EN Jesus haal eers daaruit aan en s dat dit ‘n opsomming is, nie ‘n ooreenkoms tussen hulle nie. En Jesus lr ook dat ons dit moet onderhou en Hy spesifiseer dit!:

          Mat 19:17 ...Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. 18 Hy vra Hom: Watter? En Jesus s—dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; 19 eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.
          Hoe kan ‘n mens dit weg probeer filosofeer?
          Hoe is dit dat sommige Christelike beskouings aan die een kant wil beweer dat die wet absoluut is, maar dat steel, egbreek ensomeer steeds verkeerd is?
          Dit klink vir my na brood wat aan altwee kante gebotter wil word. As ‘n Christen nie meer 'n wet het nie, kan hy maar steel, egbreek pleeg, sy ouers mishandel en begeer. En hoekom sal Jesus SELF s vir die jong man hy moet die gebooie onderhou, en toe die man vra watter, Hy uit die 10 gebooie kwoteer (Mat 19:17, Open 22:14, 1 Joh 3:22, Mar 10:19, Lev 22:31, 26:3 etc)? Let wel, ek s nerens hier dat die onderhouding van die 10 gebooie mens kan red nie.

          Originally posted by Philip dT View Post
          Daar is ook geen onderskeid in die NT tussen bepaalde dele van die wet nie. Jy kan dus nie s ons is nog onder die 10 gebooie, maar nie die res van die wet nie - wat dinge soos eetwette, besnydenis, offerwette of reinigingswette insluit. Ons is of onder die wet of nie onder die wet nie.
          Is jy seker dat daar gn onderskyd meer is nie? Of ooit was nie?
          God (wat nie verander nie, let wel, en elke liewe ding doen vir ‘n rede en nie vir “sommer maar net nie”) het ‘n onderskeid tussen die 10 Gebooie en die wet van Moses getref. Hier is voorbeelde:

          Voorbeeld 1:

          Die 10 gebooie is deur God SELF op tafels geskryf met Sy vinger (Eks 31:18), Moses het die ander wette geskryf (Deut 31:9).

          Voorbeeld 2:

          Deu 4:36 Uit die hemel het Hy jou sy stem laat hoor om jou te onderrig; en op die aarde het Hy jou sy groot vuur laat sien, en jy het sy woorde uit die vuur gehoor.

          Deu 5:22 These words the LORD spake unto all your assembly in the mount out of the midst of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great voice: and he added no more. And he wrote them in two tables of stone, and delivered them unto me.
          Toe God die 10 Gebooie gegee het, het Hy niks meer by dit gevoeg tot hierdie 10 gebooie nie. Tog het Hy vir Moses statute, bevele, oordele en ordinansies na die tyd gegee. As die Moses wette dl was van die 10 Gebooie soos jy beweer, sal daar dus ‘n kontradiksie wees hierso, want dan het God tog wl by Sy 10 Gebooie bygevoeg in teenstryd met Deut 5:22.

          Maar as die twee verskillend is soos God gedemonstreer het met Sy voorskrif aan Moses waar die twee afsonderlik geplaas moes word, dan is hier geen kontradiksie nie.

          Voorbeeld 3:

          Selfs Moses maak ‘n verskil:

          Deu 4:13 Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om te doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskrywe.

          Deu 4:14 Ook het die HERE my in di tyd bevel gegee om julle die insettinge en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem.
          Neem kennis hoe Moses hier ‘n onderskeid tref tussen die 10 Gebooie wat “Hy julle beveel het” en die insettinge en verordeninge wat God hom, Moses, beveel het om die mense te leer.

          Voorbeeld 4:

          2Ki 21:8 En Ek sal die voet van Israel nie meer laat rondswerwe uit die land wat Ek aan hulle vaders gegee het nie, as hulle net sorgvuldig handel volgens alles wat Ek hulle beveel het, en volgens die hele wet wat my kneg Moses hulle beveel het.
          Weereens twee entiteite; wat God Hulle beveel het (10 Gebooie) en wat Moses hulle beveel het (Wet van Moses).
          [Sien ook Lev 9:5 en Deut 33:4 vir die gebooie van Moses. Deut 6:2; 8:11; 11:22,27,28; 13:18; 15:5; 19:9; 27:10; 28:1,13,15 en Jos 22:5 vir twee verskillende wette. En Open 12:17 en 14:12 for die 10 Gebooie van God]

          Voorbeeld 5:

          Nog ‘n belangrike punt wat mens nie kan weg negeer nie, is dat God die 10 Gebooie twee keer geskryf het! (Eks 34:1, Deut 10:1).

          AS die 10 Gebooie deel was van Moses se wet, sou daar mos nie ‘n behoefte gewees het vir God om die 10 Gebooie ‘n tweede keer op kliptafels te skryf nadat Moses die eerstes gebreek het nie, want die sou dan al klaar bestaan het binne in en ingesluit en deel wees van die boek van Moses. Die boek van Moses het mos alreeds bestaan op daardie oomblik. Dis ‘n belangrike punt sou ek s. God SELF beskou die twee as apart. Ek glo dus nie dat dit vir ons is om dit te probeer saam voeg en saam te probeer beskou nie.

          Voorbeeld 6:

          God maak ng ‘n onderskeid tussen Sy 10 Gebooie en die wet van Moses toe Hy in tipe die 10 Gebooie van die ander wette geskei het deur die 10 Gebooi IN die ark te sit (Eks 25:16) en die wetboek (Wet van Moses) wat oor eet en drink ensomeer gaan langs die ark (Deut 31:26) sodat dit daar “as getuie teen jou kan wees". Almal is dit eens dat God nie enige iets doen vir "sommer maar net" nie, tog kan niemand vir my met 'n voorstel kom van hoekom God dan die 10 Gebooie in die ark gesit het en die wet van Moses langs die ark nie. Daar moet tog 'n rede wees, en as dit nie is om daardeur te wys die twee is verskillend nie, wat is die rede dan? Kan jy my vertel Philip?

          En wat is hierdie wetboek van Moses wat langs die ark geplaas moes word “dat dit daar as getuie teen jou kan wees.” ?????
          Kyk die volgende voorbeeld ook daaroor wat meer inligting gee:

          Voorbeeld 7:

          En wat van Danil wat OOK onderskeid hierso tref?:
          Dan 9:11 Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie; daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses, die kneg van God, want ons het teen Hom gesondig.

          Dan 9:11 Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice; therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses the servant of God, because we have sinned against him.
          WEEREENS sien ons onderskeid tussen “thy law” (God se wet, 10 Gebooie) en die “wet van Moses” (die gebooie van Moses), en dat daar ‘n verskil in inhoud is. Daar is geen vloeke opgeneem in die 10 gebooie wat God geskryf het nie, maar daar is wel in die wet van Moses (Deut 29:20,21,27, 2 Chron.34:24).
          [Sien ook Eks 20:6 vir ‘n vers oor hoe die 10 Gebooie beskou is as God se gebooie, en nie Moses s’n nie]
          Punt is, Israel het God se 10 gebooie oortree, DAAROM is die wet van Moses ingebring as vloek en eed (Dan 9:11) om as getuie teen hulle te wees (Deut 31:26).

          En kyk nou wat s Paulus:

          Col 2:13-17 En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, 14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,...
          Watter wet was ‘n skuldbrief teen ons? Moses se wet was mos daar met insettinge in as vloek en eed (Dan 9:11) om as getuie teen hulle te wees (Deut 31:26). Die 10 Gebooie was en is nie. Ook:

          Col 2:15 nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. 16 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie, 17 wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.
          Handel Eks 20 vers 1-17 enigsens oor spys en drank of feeste of nuwe mane of sabbatte?? Nee. Daar is wel ‘n sewende dag Sabbat in, maar niks oor feesdae wat sabbatte was nie.

          Neh 10:33 vir die toonbrode en die voortdurende spysoffer en die voortdurende brandoffer, die offers van die sabbatte, van die nuwemane, vir die feestye en vir wygawes en vir sondoffers om vir Israel versoening te doen, en vir enige dienswerk in die huis van onse God.
          Nehemia bevestig dat hierdie oor die wet van Moses gaan, nie die 10 Gebooie nie.

          Daar is dus ‘n verskil tussen die twee, maak nie saak hoe hard mens dit probeer saamvoeg nie. Dan 9:11 maak dit duidelik dat die wet van Moses ingebring is as gevolg van Israel se oortreding van God se 10 gebooie. As getuienis teen hulle en Paulus wys dat hierdie getuienis teen hulle aan die kruis vas gespyker is, nie die 10 gebooie nie.

          Originally posted by Philip dT View Post
          Jy kan dus nie s ons is nog onder die 10 gebooie, maar nie die res van die wet nie - wat dinge soos eetwette, besnydenis, offerwette of reinigingswette insluit.
          Ek kan dit dus JUIS s, want die 10 gebooie bestaan vir ewig onveranderd (Matt 5:18) tot die aarde verby gaan en die aarde het nie verby gegaan by die kruis nie. God het niks by die 10 Gebooie gevoeg of weg gelaat nie (Deut 5:22), die wet van Moses is wel ingebring apart as getuienis teen hulle tot en met dit by die kruis aan die kruis vas gespyker is.


          Originally posted by Philip dT View Post
          Natuurlik kan ons nie meer sondig nie, maar dit is nie omdat ons steeds onder die wet is, of selfs omdat ons nog onder die 10 gebooie is nie; dit is omdat ons nou onder die heerskappy van die Gees leef wat ons in staat stel om lief te h.
          As ons in die NT nou onder die Gees leef en daarom nou eers kan lief h, dink jy dus dit was onregverdig van God om in die OT die volgende van die mense te verwag het as hulle toe nog nie onder die Gees was nie en dus nie in staat daartoe was nie? :
          Deu 6:5 Daarom moet jy die HERE jou God liefh met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

          Lev 19:18 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefh soos jouself. Ek is die HERE.

          Originally posted by Philip dT View Post
          Natuurlik kan ons nie meer sondig nie, maar dit is nie omdat ons steeds onder die wet is, of selfs omdat ons nog onder die 10 gebooie is nie; dit is omdat ons nou onder die heerskappy van die Gees leef wat ons in staat stel om lief te h.
          Ek sondig ongelukkig nog baie! En hoe weet ek dat ek steeds sondig?
          Rom 7:7 Wat sal ons dan s? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie ges het: Jy mag nie begeer nie.
          As daar geen 10 Gebooie is nie, is genade ook nie nodig nie. Geen wet, geen sonde (Rom 5:13). Ons word deur genade gered, nie deur die wet nie. Maar die wet wys ons waar ons sondig, sodat ons na God toe kan gaan vir vergifnis. Die wet red ons nie. Maar hy is vir seker nog steeds daar en relevant. Jesus het nie vir die jong man gese hy hoef net die gebooie te onderhou tot Hy wat Jesus is, gekruisig word nie, nee.          Originally posted by Philip dT View Post
          Daarom was die ganse wet, wat alle gebooie insluit, slegs tydelik en slegs 'n tugmeester na Christus toe (Gal 3).
          Ek kan ongelukkig werklik nie hier met jou saam stem nie, my vriend. Gegewe wat ek alles reeds hier gewys het uit die Bybel uit. Jou verstaan berus daarop dat die 10 Gebooie en die wet van Moses een en dieselfde ding is, en om dit te kan glo moet mens al die voorbeelde wat ek nou gegee het, ignoreer. Ek kan nie dit doen nie.

          Comment


          • #11
           Re: Profesie - Het jy geweet?

           Originally posted by Ben Cronje View Post
           Daar is meer as net n ooreenkoms, my vriend. Die Bybel maak dit onomwonde duidelik dat die liefdesgebooie OPSOMMINGS is van die 10 gebooie.
           Jy is gewoon verkeerd, my vriend. Die woord "tien gebooie" kom nrens in die NT voor nie. Nrens in die NT, nrens, word die sg. "10 gebooie" uitgesonder bo die res van die wet in die NT nie. Sommige tekste fokus wel op die 10 gebooie, maar ander tekste fokus weer op ander. Maar nrens in die NT word daar 'n prisipile onderskeid getref tussen die sg. "10 gebooie" en die res van die wet nie.

           Die eerste 4 gebooie handel oor liefde teenoor God en die laaste 6 handel oor liefde teenoor jou medemens. n Opsomming kan immers nie bestaan sonder dt waaruit dit opgesom is nie. Ek kan dus werklik nie sien hoe mens by n stelling kan uitkom dat daar maar slegs n ooreenkoms tussen dit is nie. Beide Paulus EN Jesus haal eers daaruit aan en s dat dit n opsomming is, nie n ooreenkoms tussen hulle nie. En Jesus lr ook dat ons dit moet onderhou en Hy spesifiseer dit!:
           Jesus noem ook nooit die 10 gebooie by die naam nie. Hoekom nie? Omdat daar nrens in die NT so 'n onderskeid getref word nie. Jesus interpreteer ook baie ander gebooie buiten die tien gebooie. Die 10 gebooie word nooit uitgesonder bo die res van die wet nie. Jesus se interpretasie van die wet moet ons ook heilshistories verstaan. M.a.w., die volle vervulling van die wet het nog nie plaasgevind tydens Jesus se aardse bediening nie. Dit is eers volkome vervul en voltooi en deur Christus se kruis, opstanding en die uitstorting van die Gees.


           Hoe kan n mens dit weg probeer filosofeer?
           Hoe is dit dat sommige Christelike beskouings aan die een kant wil beweer dat die wet absoluut is, maar dat steel, egbreek ensomeer steeds verkeerd is?
           Jy is nou moedswillig.
           As jy jou naaste liefhet, gaan jy steel, egbeuk?

           Dit klink vir my na brood wat aan altwee kante gebotter wil word. As n Christen nie meer 'n wet het nie, kan hy maar steel, egbreek pleeg, sy ouers mishandel en begeer.
           Jy val vir dieselfde dwaasheid waarvoor die mense geval het wat Paulus in Rom 6:14-15 antisipeer. Dat ons nie onder die wet is nie, beteken NIE ons kan steeds sonde doen nie. Anders verstaan jy nie die vryheid in die Gees nie.

           En hoekom sal Jesus SELF s vir die jong man hy moet die gebooie onderhou, en toe die man vra watter, Hy uit die 10 gebooie kwoteer (Mat 19:17, Open 22:14, 1 Joh 3:22, Mar 10:19, Lev 22:31, 26:3 etc)? Let wel, ek s nerens hier dat die onderhouding van die 10 gebooie mens kan red nie.
           Watter gebooie? Die 10 gebooie? Nee, my vriend, die hele wet! Dit was die standaard tot en met die Christus gebeure (waarmee ek die kruis, opstanding en uitstorting van die Gees verstaan).


           Is jy seker dat daar gn onderskyd meer is nie? Of ooit was nie?
           Jip! Wys asb. vir my waar in die NT is daar 'n onderskeid. Asb. in geen onduidelike terme nie. Om net verse te kwoteer wat een van wat die kerk die "10 gebooie" noem, bewys dit nie, want ander gebooie wat nie deel was van die sg. "10 gebooie" nie, word ook gekwoteer. Bv. "die reg en barmhartigheid en trou" (Mat 23:23); die reninging volgens die wet (Luk 2:22); om 'n offer van twee tortelduiwe te gee volgens die wet (Luk 2:24); en nog vele ander.

           God (wat nie verander nie, let wel, en elke liewe ding doen vir n rede en nie vir sommer maar net nie) het n onderskeid tussen die 10 Gebooie en die wet van Moses getref. Hier is voorbeelde:

           Voorbeeld 1:

           Die 10 gebooie is deur God SELF op tafels geskryf met Sy vinger (Eks 31:18), Moses het die ander wette geskryf (Deut 31:9).

           Voorbeeld 2:


           Toe God die 10 Gebooie gegee het, het Hy niks meer by dit gevoeg tot hierdie 10 gebooie nie. Tog het Hy vir Moses statute, bevele, oordele en ordinansies na die tyd gegee. As die Moses wette dl was van die 10 Gebooie soos jy beweer, sal daar dus n kontradiksie wees hierso, want dan het God tog wl by Sy 10 Gebooie bygevoeg in teenstryd met Deut 5:22.

           Maar as die twee verskillend is soos God gedemonstreer het met Sy voorskrif aan Moses waar die twee afsonderlik geplaas moes word, dan is hier geen kontradiksie nie.

           Voorbeeld 3:

           Selfs Moses maak n verskil:


           Neem kennis hoe Moses hier n onderskeid tref tussen die 10 Gebooie wat Hy julle beveel het en die insettinge en verordeninge wat God hom, Moses, beveel het om die mense te leer.

           Voorbeeld 4:


           Weereens twee entiteite; wat God Hulle beveel het (10 Gebooie) en wat Moses hulle beveel het (Wet van Moses).
           [Sien ook Lev 9:5 en Deut 33:4 vir die gebooie van Moses. Deut 6:2; 8:11; 11:22,27,28; 13:18; 15:5; 19:9; 27:10; 28:1,13,15 en Jos 22:5 vir twee verskillende wette. En Open 12:17 en 14:12 for die 10 Gebooie van God]

           Voorbeeld 5:

           Nog n belangrike punt wat mens nie kan weg negeer nie, is dat God die 10 Gebooie twee keer geskryf het! (Eks 34:1, Deut 10:1).

           AS die 10 Gebooie deel was van Moses se wet, sou daar mos nie n behoefte gewees het vir God om die 10 Gebooie n tweede keer op kliptafels te skryf nadat Moses die eerstes gebreek het nie, want die sou dan al klaar bestaan het binne in en ingesluit en deel wees van die boek van Moses. Die boek van Moses het mos alreeds bestaan op daardie oomblik. Dis n belangrike punt sou ek s. God SELF beskou die twee as apart. Ek glo dus nie dat dit vir ons is om dit te probeer saam voeg en saam te probeer beskou nie.

           Voorbeeld 6:

           God maak ng n onderskeid tussen Sy 10 Gebooie en die wet van Moses toe Hy in tipe die 10 Gebooie van die ander wette geskei het deur die 10 Gebooi IN die ark te sit (Eks 25:16) en die wetboek (Wet van Moses) wat oor eet en drink ensomeer gaan langs die ark (Deut 31:26) sodat dit daar as getuie teen jou kan wees". Almal is dit eens dat God nie enige iets doen vir "sommer maar net" nie, tog kan niemand vir my met 'n voorstel kom van hoekom God dan die 10 Gebooie in die ark gesit het en die wet van Moses langs die ark nie. Daar moet tog 'n rede wees, en as dit nie is om daardeur te wys die twee is verskillend nie, wat is die rede dan? Kan jy my vertel Philip?

           En wat is hierdie wetboek van Moses wat langs die ark geplaas moes word dat dit daar as getuie teen jou kan wees. ?????
           Kyk die volgende voorbeeld ook daaroor wat meer inligting gee:

           Voorbeeld 7:

           En wat van Danil wat OOK onderskeid hierso tref?:

           WEEREENS sien ons onderskeid tussen thy law (God se wet, 10 Gebooie) en die wet van Moses (die gebooie van Moses), en dat daar n verskil in inhoud is. Daar is geen vloeke opgeneem in die 10 gebooie wat God geskryf het nie, maar daar is wel in die wet van Moses (Deut 29:20,21,27, 2 Chron.34:24).
           [Sien ook Eks 20:6 vir n vers oor hoe die 10 Gebooie beskou is as God se gebooie, en nie Moses sn nie]
           Punt is, Israel het God se 10 gebooie oortree, DAAROM is die wet van Moses ingebring as vloek en eed (Dan 9:11) om as getuie teen hulle te wees (Deut 31:26).
           In nie een van hierdie voorbeelde word die 10 gebooie uitgesonder bo die res van die wet, as sou jy net onder die 10 gebooie wees en nie die res van die wet nie. Dit is ook alles Ou Testamenties. Die belangrike punt is dat die Nuwe Testament geen onderskeid tref tussen dele van die wet nie. Ons leef nou nie meer in die OT nie, maar in die NT, en die NT het die hele wet en die profete vervul.

           En kyk nou wat s Paulus:


           Watter wet was n skuldbrief teen ons? Moses se wet was mos daar met insettinge in as vloek en eed (Dan 9:11) om as getuie teen hulle te wees (Deut 31:26). Die 10 Gebooie was en is nie. Ook:


           Handel Eks 20 vers 1-17 enigsens oor spys en drank of feeste of nuwe mane of sabbatte?? Nee. Daar is wel n sewende dag Sabbat in, maar niks oor feesdae wat sabbatte was nie.
           Weereens, Paulus tref geen onderskeid tussen dele van die wet of impliseer dat ons onder 'n deel van die wet is nie, maar nie die ander deel nie. Ons is of onder die wet, wat alle gebooie insluit, of nie. As ek jou reg lees gaan jou hele betoog net oor die Sabbat. Alles net om die Sabbat te regverdig. As dit nie daarvoor was nie, sou jy saamgestem het dat die liefdesgebod die essensie van hoe ons moet leef in die NT oorspan, nie waar nie? Die interpretasie van die Sabbat in Heb 3-4 wys in elk geval dat ons nie meer onder die letterlike SabbatDAG gebod staan nie, want ons gaan NOU, ELKE DAG in die rus van Christus in. Dit is nie meer aan 'n spesifieke dag van die week gekoppel nie.


           Nehemia bevestig dat hierdie oor die wet van Moses gaan, nie die 10 Gebooie nie.
           Dis die eerste keer dat iemand beweer dat die 10 gebooie nie deel is van die wet van Moses nie. Nehemia fokus op 'n deel van die wet, maar tref nie 'n onderskeid i.t.v. die geldigheid/gesag van 'n sekere deel van die wet bo 'n ander nie.

           Daar is dus n verskil tussen die twee, maak nie saak hoe hard mens dit probeer saamvoeg nie. Dan 9:11 maak dit duidelik dat die wet van Moses ingebring is as gevolg van Israel se oortreding van God se 10 gebooie. As getuienis teen hulle en Paulus wys dat hierdie getuienis teen hulle aan die kruis vas gespyker is, nie die 10 gebooie nie.
           Daniel gebruik nooit die uitdrukking "10 gebooie nie". Hy noem bloot die wet, wat die hele wet insluit.


           Ek kan dit dus JUIS s, want die 10 gebooie bestaan vir ewig onveranderd (Matt 5:18) tot die aarde verby gaan en die aarde het nie verby gegaan by die kruis nie. God het niks by die 10 Gebooie gevoeg of weg gelaat nie (Deut 5:22), die wet van Moses is wel ingebring apart as getuienis teen hulle tot en met dit by die kruis aan die kruis vas gespyker is.
           Hierdie teks verstaan jy ook verkeerd. Die "wet" verwys in Mt 5 na die hele OT; dit sluit die profete in. Dit wys dus daarop dat die OT 'n geldige getuienis bly van dit wat in Christus vervul is.

           As ons in die NT nou onder die Gees leef en daarom nou eers kan lief h, dink jy dus dit was onregverdig van God om in die OT die volgende van die mense te verwag het as hulle toe nog nie onder die Gees was nie en dus nie in staat daartoe was nie? :
           Wel, Paulus noem die wet 'n tugmeester na Christus toe. Dit was 'n tydelike maatreel.

           Ek sondig ongelukkig nog baie! En hoe weet ek dat ek steeds sondig?
           Want die Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Tensy jy jouself doelbewus onder die wet plaas. Dan oortuig jou gewete jou. Dan veroordeel die wet jou en plaas jou onder 'n vloek (Gal 3). Christus hef nie bloot die vloek van die wet op nie, maar die hele era onder die wet. In Gal 3 staan die wet en die geloof vir twee eras, want in vv. 23 en 25 word gepraat van geloof wat "gekom" het.

           As daar geen 10 Gebooie is nie, is genade ook nie nodig nie. Geen wet, geen sonde (Rom 5:13). Ons word deur genade gered, nie deur die wet nie. Maar die wet wys ons waar ons sondig, sodat ons na God toe kan gaan vir vergifnis. Die wet red ons nie. Maar hy is vir seker nog steeds daar en relevant. Jesus het nie vir die jong man gese hy hoef net die gebooie te onderhou tot Hy wat Jesus is, gekruisig word nie, nee.
           Die ryk jong man het nog voor die finale vervulling en voltooiing van die wet en profete geleef. Weereens, jy moet dit heilshistories lees.

           ;-)

           Ek kan ongelukkig werklik nie hier met jou saam stem nie, my vriend. Gegewe wat ek alles reeds hier gewys het uit die Bybel uit. Jou verstaan berus daarop dat die 10 Gebooie en die wet van Moses een en dieselfde ding is, en om dit te kan glo moet mens al die voorbeelde wat ek nou gegee het, ignoreer. Ek kan nie dit doen nie.
           Dan stem jy dus nie saam met Gal 3 nie. As jy meen dat die tugmeester waaronder Israel geleef het nie die 10 gebooie insluit nie, sal jy dit uit die teks van GALASIRS moet wys, my vriend. ;-)
           Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

           Comment


           • #12
            Re: Profesie - Het jy geweet?

            Originally posted by Philip dT View Post
            Jy is gewoon verkeerd, my vriend. Die woord "tien gebooie" kom nrens in die NT voor nie.
            So what? Die woord "tien gebooie" kom ook nrens in die OT na Deut 10:4 voor nie. Kan ons dan ter wille van die konsikwensie van so ‘n redenasie ook dus s dat dat vanaf Deut 10:5 die OT mense presies staan teenoor die 10 Gebooie soos wat jy glo die mense staan teenoor die 10 Gebooie in die NT, omdat die woord "tien gebooie" ook nie erens daarin voorkom nie? Rerig?

            Originally posted by Philip dT View Post
            Nrens in die NT, nrens, word die sg. "10 gebooie" uitgesonder bo die res van die wet in die NT nie.
            Ek sien jy noem dit hier bo die “sogenaamde 10 gebooie”. So asof daar nie so iets soos die 10 Gebooie is nie, en dit slegs ‘n bewering is. Wel Philip, die Bybel noem dit WEL die tien Gebooie. Ek herhaal dit graag weer:
            Eks 34:28 And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.
            Deu 4:13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone.
            Deu 10:4 And he wrote on the tables, according to the first writing, the ten commandments, which the LORD spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly: and the LORD gave them unto me.
            n die Bybel spesifiseer ook PRESIES wat daardie Tien Gebooie is. Inteendeel, God spesifiseer dit s spesifiek dat Hy dit nie een keer nie, maar TWEE keer, met Sy eie vinger dit op twee kliptafels geskryf het! Ek kry die indruk (en ek hoop ek is verkeerd) dat deur dit die “sg. "10 gebooie" te noem (en dan ook die 10 gebooie in aanhalingstekens te sit), word nie net hierdie handeling van God slf genigeer nie, maar ook die feit dat die Bybel dit feitlik in Eks 24:28, Deut 4:13 en 10:4 s noem. Mens nigeer mos dan direk ook die volgende:
            Eks 32:16 En die tafels was die werk van God. Die skrif was ook die skrif van God, in die tafels gegraveer.
            Of die 10 gebooie nrens uitgesonder word bo die res van die wet in die NT nie; wel, dit is hgs debateerbaar. En ons gaan vir seker nog.

            En sien ook jy vat nie elkeen van my 7 voorbeelde en bespreek hulle een een in detail nie, maar kwoteer almal saam en maak ‘n algemene sambreel-stelling daaroor. Dit is nogal jammer. Want as ons maar net byvoorbeeld voorbeeld 1 vat:

            Die 10 gebooie is deur God SELF op tafels geskryf met Sy vinger (Eks 31:18), Moses het die ander wette geskryf (Deut 31:9)”.

            1. Is hierdie nie vir jou ‘n beduidende verskil nie?
            2. Is dit vir jou irrelevant?
            3. Het God dit maar net vir die lekker so gedoen? As ‘n punt-lose oefeningkie?
            4. Hoekom het God net 10 gebooie daarop geskryf?
            5. Hoekom het God nie, terwyl Hy nou besig was, sommer nie ook die Moses-wette op klip geskryf nie?
            6. Indien daar wel 'n rede voor was, wat sou jy meen sou daardie rede wees?

            Ek hoor graag jou terugvoer op hierdie genommerde vrae.

            Terwyl ons besig is, kom ek spesifiseer gou mr met meer direkte vrae in Voorbeeld 2:

            Deu 5:22 These words the LORD spake unto all your assembly in the mount out of the midst of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great voice: and he added no more. And he wrote them in two tables of stone, and delivered them unto me.
            Wr die kliptafels.

            1. Hier word dit nie die 10 Gebooie genoem nie, so kan ek aanneem dat omdat die vers nie hier direk s “tien gebooie” nie, en daar dus nie “...prisipile onderskeid getref tussen die sg. "10 gebooie" en die res van die wet nie.”, en kan ek dus nou aanvaar dat hier van die hele wet gepraat word en dat dit ook op TWEE kliptafels geskryf is?
            2. Kan ek aanvaar dat wanneer die Bybel hierso s, “These words the LORD spake unto all your assembly in the mount out of the midst of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great voice...”, die Bybel hier praat van die hele wet, ingesluit die sg. "10 gebooie" wat in jou verstaan maar net ‘n deeltjie is en dat die hele wet hier op die kliptafels geskryf is, baie meer as 10 dus?
            3. En is die ander klomp wette wat Moses geskryf het in Deut 31:9 hierby ingesluit?
            4. Word die 10 Gebooie nie hier uitgesonder nie?
            5. Wat beteken, in jou opinie die stukkie, “...and he added no more.”?
            6. As ons sou kon glo dat wanneer ons hier van woorde lees wat God self op twee kliptafels geskryf het en an Moses gegee het, en ons kan Eks 34:28 glo dat die tien gebooie op twee kliptafels geskryf is, dat die twee kliptafels waarop die 10 gebooie spesifiek geskryf is, dieselfde twee kliptafels is waarvan hier gepraat word in Deut 5:22? Of is dit ander kliptafels?
            7. As dit wel dieselfde twee kliptafels is as in Eks 34:28, kan ons dit dan waag om te ekstrappoleer dat op Deu 5:22 se twee kliptafels ook net die 10 Gebooie gaan wees?
            8. En as ons dit waag om dit te ekstrappoleer en dit korrek is, en dat God niks meer by dit gevoeg het nie, dan beteken dit dat hierdie tien gebooie as volkome as 10 gebooie deur God beskou is, soveel so dat Hy niks daarby hoef te voeg as ‘n eenheid soos ‘n elfde of selfs 12de gebod nie, reg? (Afhangend natuurlik van jou antwoord hier in vraag 5). Dink jy dan dat hierdie 10 dan ‘n volkome, aparte eenheid is wat op hulle se eie kan staan op twee kliptafels, “written in stone” soos die gesegde lui?
            9. As daar wel nog gebooie by hierdie 10 gevoeg word soos byvoorbeeld d wat Moses neergeskryf het, en dat hulle s deel is van die ander 10 dat daar gn onderskeid in is nie, is dit dus ‘n leun dat “...and he added no more.”?

            Ek gaan ongelukkig uitstedig wees vir ‘n paar dae, maar as die Here wil, sal ek met meer spesifieke vrae ook kom op die ander 5 voorbeelde en ook verder op die res van jou plasing reageer.

            Groete

            Ben
            Last edited by Ben Cronje; Aug 31 2016, 03:10 PM.

            Comment


            • #13
             Re: Profesie - Het jy geweet?

             Voorbeeld 3:
             Deu 4:13 Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om te doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskrywe.
             Deu 4:13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone.

             Deu 4:14 Ook het die HERE my in di tyd bevel gegee om julle die insettinge en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem.
             Deu 4:14 And the LORD commanded me at that time to teach you statutes and judgments, that ye might do them in the land whither ye go over to possess it.
             As mens hierdie twee verse lees, het God hier volgens my verstaan twee bevele gegee en na twee eniteite verwys.
             Eerstens: God het die mense beveel om die 10 gebooie op die twee kliptafels te doen. EN tweedens: God het vir Moses beveel om die mense die “insettinge en verordeninge” te leer.
             Dit is dus twee entiteite.

             1. Die insettinge en verordeninge is immers nie op die twee kliptafels geskryf nie, of sou jy s dit is?
             2. As daar geen onderskeid hier is tussen die 10 gebooie en die insettinge en verordeninge nie, hoekom in jou verstaan het God nie net die mense direk beveel om die 10 gebooie en die insettinge en verordinge te doen nie en vir Moses “ge-bypass” nie?
             3. Hoekom dink jy het God dit nodig geag om die mense te beveel om die 10 gebooie te doen en Moses terselfde tyd apart te beveel om die mense die insettinge en verordeninge te leer as dit een en dieselfde ding is, en daar geen onderskeid is nie?
             4. Hoekom moes hulle die 10 gebooie doen en die ander een eers geleer word en dan te doen, dink jy, as dit onderskeid-loos een en dieselfde ding is?

             Voorbeeld 4:
             2Ki 21:8 En Ek sal die voet van Israel nie meer laat rondswerwe uit die land wat Ek aan hulle vaders gegee het nie, as hulle net sorgvuldig handel volgens alles wat Ek hulle beveel het, en volgens die hele wet wat my kneg Moses hulle beveel het.
             Soos in Deut 4:13-14, maar hierdie keer in n vers, lees ek weer van twee bevele; Wat God die mense beveel het en wat Moses hulle beveel het.

             1. Dink jy 2Kon 21:8 verwys hier na Deut 4:13-14?
             2. Dink jy dat dit wat God Israel beveel het (2Kon 21:8) is dieselfde as wat God Israel beveel het in Deut 4:13? Of dink jy God het hulle iets anders beveel? En dink jy dat dit wat Moses Israel beveel het dieselfde is as Deut 4:14? Of dink jy Moses het iets anders beveel?
             3. As daar geen onderskeid is nie en dit dus een is, hoekom word hier dan na twee entiteite en bevele gewys? Hoe sou jy dit verduidelik?

             Voorbeeld 5:
             Nog ‘n belangrike punt wat mens nie kan weg negeer nie, is dat God die 10 Gebooie twee keer geskryf het! (Eks 34:1, Deut 10:1).

             AS die 10 Gebooie deel was van Moses se wet, sou daar mos nie ‘n behoefte gewees het vir God om die 10 Gebooie ‘n tweede keer op kliptafels te skryf nadat Moses die eerstes gebreek het nie, want die sou dan al klaar bestaan het binne in en ingesluit en deel wees van die boek van Moses.


             1. Hoekom dink jy het God die 10 Gebooie wr op twee kliptafels geskryf nadat Moses die eerstes gebreek het? God kon maar net immers ges het dit is tog on-onderskeibaar met die “insettinge en verordenige, so dis nie nodig om dit oor te skryf nie, dan nie? Of is daar onderskeid in?

             Voorbeeld 6:
             Originally posted by Ben Cronje View Post
             God maak ng ‘n onderskeid tussen Sy 10 Gebooie en die wet van Moses toe Hy in tipe die 10 Gebooie van die ander wette geskei het deur die 10 Gebooi IN die ark te sit (Eks 25:16) en die wetboek (Wet van Moses) wat oor eet en drink ensomeer gaan langs die ark (Deut 31:26) sodat dit daar “as getuie teen jou kan wees". Almal is dit eens dat God nie enige iets doen vir "sommer maar net" nie, tog kan niemand vir my met 'n voorstel kom van hoekom God dan die 10 Gebooie in die ark gesit het en die wet van Moses langs die ark nie. Daar moet tog 'n rede wees, en as dit nie is om daardeur te wys die twee is verskillend nie, wat is die rede dan? Kan jy my vertel Philip?

             En wat is hierdie wetboek van Moses wat langs die ark geplaas moes word “dat dit daar as getuie teen jou kan wees.” ?????
             Kyk die volgende voorbeeld ook daaroor wat meer inligting gee:
             1. Hoekom, in jou verstaan, het God, wat ek glo jy sal mee saamstem niks doen vir sommer maar net nie, die twee Kliptafels met die 10 gebooie op, IN die ark gesit en die wetboek (Wet van Moses) langs die ark gesit?
             2. Hoekom, in jou verstaan, Het God slegs die 10 Gebooie op twee kliptafels geskryf en nie sommer ook die insettinge en verordenige sou hul een en dieselfde ding wees en daar geen onderskeid in is nie?
             3. Hoekom is die wetboek beskryf as “getuie teen Israel”? Is die 10 Gebooie ook getuie teen Israel?
             4. Hoekom is albei dan nie binne in die ark of albei langs die ark nie – sou daar geen onderskeid in wees nie?

             Originally posted by Ben Cronje View Post
             Voorbeeld 7:

             En wat van Danil wat OOK onderskeid hierso tref?:
             Dan 9:11 Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie; daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses, die kneg van God, want ons het teen Hom gesondig.

             Dan 9:11 Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice; therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses the servant of God, because we have sinned against him.
             WEEREENS sien ons onderskeid tussen “thy law” (God se wet, 10 Gebooie) en die “wet van Moses” (die gebooie van Moses), en dat daar ‘n verskil in inhoud is. Daar is geen vloeke opgeneem in die 10 gebooie wat God geskryf het nie, maar daar is wel in die wet van Moses (Deut 29:20,21,27, 2 Chron.34:24).
             [Sien ook Eks 20:6 vir ‘n vers oor hoe die 10 Gebooie beskou is as God se gebooie, en nie Moses s’n nie]
             Punt is, Israel het God se 10 gebooie oortree, ‘n goue kalf gebou, en DAAROM is die wet van Moses ingebring as vloek en eed (Dan 9:11) om as getuie teen hulle te wees (Deut 31:26).
             As mens na Dan 9:11 kyk, sien ons in die eerste stuk dat Israel God se wet oortree het.
             Dit word opgevolg deur die woord “daarom” en ons almal weet uit begripslees uit dat die woord “daarom” nou die rede gee van wat volg op die voorafgaande. So die wet van Moses is gegee as gevolg van die feit dat hulle God se wet oortree het. Die laaste gedeelte bevestig dit weer; “want ons het teen Hom gesondig”. Die wet van Moses is die gevolg van Israel se verbreking van God se wet. Eniteit twee is die rede van verbreking van entiteit 1.

             1. Stem jy nie saam hiermee nie? Indien die, kan jy asb. vir my jou verstaan van die vers verduidelik?
             2. Dan 9:11 praat van God se wet en dan Moses se wet. Deut 4:13 praat van God se wet en 4:14 van Moses en insettinge en verordeninge. 2Ki 21:8 praat van wat God beveel het en ‘n wet wat Moses hulle beveel het. Eks 31:18 praat van ‘n wet wat God op kliptafels geskryf het en Deut 31:9 van wette wat Moses geskryf het. Dink jy dit alles hou verband, of kan ons dit weglaatbaar ignoreerbaar?
             3. Hoekom noem Deut 31:26 die wetboek van Moses en “as getuie teen jou kan wees" in dieselfde asem, en Dan 9:11 die wetboek van Moses en “want ons het teen Hom gesondig” in dieselfde asem en Paulus noem dinge wat in Moses se wetboek opgeteken is (en wat nie in die 10 Gebooie voorkom nie) in dieselfde asem as “die skuldbrief teen ons”? Dink jy dit is net toevallig en dat daar geen verband hier is nie, en ons kan dit ignoreer?
             4. Terloops, wat in jou verstaan is ‘n skuldbrief, ‘n getuie teen iemend en iemand wat gesondig het? Dink jy daar is ‘n verband? Dink jy dit is moontlik dat iemand wat gesondig het, skuldig is aan iets, daarom die skuldbrief en getuie teen hom oor sy sonde?
             5. Wat, sou jy s, is die wet van God wat Israel oortree het (Dan 9:11)? Miskien dit wat God hulle beveel het op twee kliptafels (Deut 4:13) of dink jy dit is dalk iets anders?

             Groete

             Ben

             Comment


             • #14
              Re: Profesie - Het jy geweet?

              Mre Ben,

              Ek dink nie mens kan as mens van die 'wet' praat of as mens van die 'wet van Moses' praat versus die seremonile wette van hoofsaaklik Levitikus praat, dit as twee entiteite wat die wet betref, verdeel nie (jyself noem dit egter nie so nie, maar by implikasie glo jy presies dieselfde as wat die SDA glo en hulle noem dit so). Die 'wet' is een enkele konsep en vele der vele voorbeelde plaas die morele wet wat jy as die 10 gebooie sien en die seremonile wette wat jy as al die Joodse verordeninge sien, as een enkele konsep. Dit is die wet van Moses en verwys na alles wat Moses oor alle wette geskryf het. Kyk wat al die getuienisse en verordeninge en insettinge en die gebooie en Sy we korporatief onder een sambreel genoem word hieronder in Konings??

              en onderhou die ordening van die HERE jou God deur te wandel in sy we, deur sy insettinge, sy gebooie en sy verordeninge en sy getuienisse te onderhou, soos geskrywe is in die wet van Moses, sodat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen, en alles waartoe jy jou begewe;
              (1Kon 2:3)


              Die brandoffers wat deel is van die sogenaamde seremonile wette word hier genoem, DIE WET VAN MOSES!
              Verder het Jjada wagte aangestel in die huis van die HERE onder leiding van die Levitiese priesters wat Dawid ingedeel het vir die huis van die HERE om die brandoffers van die HERE te bring, soos geskrywe is in die wet van Moses, met blydskap en gesang volgens die instelling van Dawid.
              (2Kron 23:18)

              Die wet van Moses, is dus die hele wet wat Jesus kom vervul het! Om die wet te verdeel is om iets in die Skrif in te lees wat nie daar staan nie. Hier is net twee sulke voorbeelde en ek plaas net twee, wat jy sal moet verduidelik hoekom Paulus beide hier bloot as die 'wet' sien en in 'n ander geval beide as 'verordeninge' sien.

              Jy wat s dat ‘n mens nie owerspel mag pleeg nie, pleeg jy owerspel? Jy wat ‘n afsku van die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet?
              (Rom 2:22-23)


              Hier word die 'wet' as een entiteit voorgehou en in daardie 'wet' wat Paulus hier noem, is dele van die 10 gebooie en dan iets soos tempelroof. Tempelroof word elders so verduidelik...

              Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle s: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe.
              (Mal 3:8)


              In hierdie lys oortredinge van God se verordeninge (insluitend dinge in die 10 gebooie), word presies dieselfde dood voorgehou asof dit een en dieselfde gewig dra en dieselfde wet is. Hoekom nie 'n onderskeid maak nie?

              ...hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien di dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.
              (Rom 1:29-32)


              Besef jy byvoorbeeld, dat die 10 gebooie in die Nuwe Testament 12 keer meer geword het en nou 120 is? Dit kompliseer hierdie verdeling van morele- versus seremonile wette net vrder. Die wet is die wet en die wet van Moses is presies net dit, die wet. Die wet sluit in al God se insettinge, al Sy verordeninge, al Sy gebooie, al Sy getuienisse, al Sy we en is een enkele konsep. Daar is misleiding daarin om dit te wil verdeel in my verstaan.
              The Rapture

              My dearest friends, Im so sorry so sorry
              but I must confess, dont worry
              the rapture is not before the Great Tribulation
              its before Gods wrath!!!

              Because His wrath is not meant for you
              its for all the people in the zoo
              think about it and refresh
              you will see theres no way out of here, in the flesh

              If you really believe, you will see
              the rapture is for you and me
              when we decide to leave from here
              that very day, oh! God adhere


              Comment


              • #15
               Re: Profesie - Het jy geweet?

               Originally posted by CFJ View Post
               Mre Ben,

               Ek dink nie mens kan as mens van die 'wet' praat of as mens van die 'wet van Moses' praat versus die seremonile wette van hoofsaaklik Levitikus praat, dit as twee entiteite wat die wet betref, verdeel nie (jyself noem dit egter nie so nie, maar by implikasie glo jy presies dieselfde as wat die SDA glo en hulle noem dit so).
               Hi Ferdi.

               Ons praat Bybel hierso. Vergewe my asb as ek verkeerd is sowel as my frustrasie, maar hoekom begin ek die gevoel kry jy speel die SDA-kaart as jy gekonfronteer word met wat ek tematies uit die Bybel uit aanhaal en dit dalk teenstrydig blyk te wees met jou verstaan? Hoekom bring jy dit op? Is dit veronderstel om meer kredietwaardigheid te gee aan jou repliek omdat jy eers poog twyfel saai en dan daarop jou repliek probeer bou? Of poog jy my verdag te laat lyk deur jou te beroep op algemene persepsie van wat die mense daar buite glo oor die SDA wat nie toegang het tot die kontroverse kant nie voor jy jou rede lewer? Werklik, as jy die SDA heeltyd wil opbring op die oop forum, behoort jy ons gesprekke oor die SDA ook terug te bring na die oop forum toe ter wille van konsikwentheid.

               Anders, die oomblik as jy die woord SDA wil inbring, is daar drade daarvoor aan die kontroversile kant soos per jou eie voorstel waar ons besig is om dit te bespreek en gaan bespreek. Volg maar net die skakels hierso en hierso waar jy sal vind dat daar vrae is vir jou om steeds te beantwoord in ons gesprek in die SDA verband. En jy is meer as welkom om ‘n nuwe draad oop te maak in kontroversieel oor ‘n nuwe tema oor die SDA wat jy voel nog nie in hierdie twee drade gedek is daaroor nie.

               Jy is natuurlik meer as welkom om ook in die tussentyd al die vrae in detail per nommer te beantwoord in plasings #12 en 13 op hierdie draad.. Of dink jy ons kan die verse aangehaal en vrae daaroor ignoreer?

               Alles NA dit van jou plasing wat ek kwoteer het in hierdie plasing SAL ek in detail beantwoord sodra jy die vrae per nommer in plasings # 12 en 13 beantwoord het; jou terugvoer in plasing # 14 ignoreer dit ongelukkig totaal.

               Groete

               Ben

               Comment

               Working...
               X