Announcement

Collapse
No announcement yet.

Verskille in mense se geloofs-uitkyk

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Verskille in mense se geloofs-uitkyk

  Iets wat ekself graag dieper wil ondersoek, is hoekom kinders van die Here met tye so verskil van mekaar, dat dit onmin bring tussen hulle?

  Daar is wel verskille wat meriete het, soos Jesus se godheid en die feit dat elke mens wedergebore moet word, voor mens hemel toe kan gaan. Oor dit kan gelowiges nie verskil nie, maar kan mens verskil oor 'n onderwerp soos byvoorbeeld die eindtye of die spesifieke gebruik van die nagmaal, klein glasies of die beker, ensovoorts?

  As daar iemand anders is wat ook al hieroor gewonder het, laat weet gerus, dan kan mens dit bespreek en probeer vasstel, hoekom sekere verskille soveel onenigheid meebring. Is ons nie maar soos byvoorbeeld twee miertjies wat die mens se liggaam ondersoek nie...; die een begin bo en die ander een begin onder, hulle ontmoet mekaar by die naeltjie en nou stry hulle oor hoe die mens lyk?
  The Rapture

  My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
  but I must confess, donít worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  itís before Godís wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  itís for all the people in the zoo
  think about it and refreshÖ
  you will see thereís no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhereÖ • #2
  Hier is 'n paar idees waarmee ekself worstel...

  Ek sal graag 'n persoonlike getuienis wil lewer, oor hierdie verskille tussen meesal, spesefiek Afrikaners, Gereformeerdes en Charismate of Pinkster. Dit is iets wat met myself gebeur het, soos wat ek blootgestel was aan die verskillende denkwyses binne spesifiek hoofstroom Protestantisme en BibleDatabase het bepaald baie daarmee te doen. Buite hierdie veld gaan mens kompromieŽ aan en kan mens nie verskille te gering ag nie. Dan is daar nog die Baptiste wat oorvleuel met beide hierdie denkwyses en 'n klein faksie in die IV/IW denkwyse asook 'n denkwyse soos die Adventiste sou ek graag reken. Uitgesluit soos ek dit sien is byvoorbeeld Jehova Getuies, Isrealvisie/-waarheid in die breŽ gesien, Rooms Katolisisme, ZCC en enige ekstreme denkwyse, wat in een of ander -isme vasgevang is, ongeag die -isme, selfs binne Protestantisme. Help gerus as my definisie nie volledig is nie.

  Ek is oortuig daarvan dat meeste verskille tussen hierdie groeperinge binne die hoofstroom Protestantisme, misverstande is, let wel meeste, nie noodwendig almal nie. VÍrder is dit bloot my eie nietige waarneming wat uiteraard ook ontbreek aan die volheid, wat ons almal na soek, die volle waarheid in Christus is.

  Ondersoek mens byvoorbeeld die doop, dan is die slotsom soos ekself dit gevind het, verbasend vÍr van dit wat ons vleeslik kan doen. Hier is net 'n voorbeeld. In HebreŽrs 6 vers 2 staan daar byvoorbeeld in die Ou Afrikaanse Vertaling (wat ek verkies, maar ek lees die ander ook), "van die leer van die doop". In die Griekse taal word daar verwys na dope (Baptismos, Strongs 909), die korrekte vertaling behoort te wees, "van die leer van die dope" of "die verskillende vorms van die doop", soos die Nuwe Lewende Vertaling dit stel.

  Met dit ingedagte dat ons hier met 'n leer te doen het, wat van meer as een soort doop praat, moet mens miskien kyk wat word in die Skrif geleer. Daar is basies 4 dope wat uitstaan...
  • Die doop in die liggaam van Jesus
  • Die waterdoop
  • Die doop met die Heilige Gees
  • Die doop met vuur

  Die vraag wat nou ondersoek moet word, is wanneer is watter doop ter sprake wanneer ons lees van die doop? Almal is werkwoorde en almal verwys na presies dieselfde Griekse woord, Baptizō, Strongs 907. Die slotsom glo ek, is om na die konteks te kyk waarin hierdie woord gebruik word..., maar dit kan mens later ondersoek. Dit is maar net 'n gevolgtrekking wat mens nie maklik kan ontken nie, dat die woord baptizō, nie net na doop in water wys nie.

  Ondersoek mens 'vry genade' versus 'vry wil', dan is dit presies dieselfde... met verbasende gevolgtrekkings wat mens nie verwag nie. Hierdie slotsom, eintlik die woord slotsom, is die verkeerde woord, want dit is en sal altyd slegs 'n tydelike slotsom wees, soos wat mens aanbeweeg groei hierdie slotsom wat die mens betref, onbeperk in Christus.

  Die doop in sy volheid en die reddingsweg (soteriologie) in sy volheid, is eintlik iets wat geen mens in volheid kan begryp en veral kan verwoord nie. Dit is soos twee miere wat 'n mens ontdek, waar een van die kop begin en die ander van die voete af begin. Hulle ontmoet mekaar by die naeltjie en nou stry hulle oor hoe 'n mens lyk. So gaan ons met die waarheid om...

  Die mens wat die reddingsweg beredeneer vanuit die menslike posisie, kan maklik die mens se aandeel hierin verwar met wat God bedoel het. Die mens wat hierdie weg beredeneer vanaf God se posisie, kan maklik 'n verkeerde beeld van God uitdra wat Hy nie noodwendig self so uitdra nie en wie se gedagtes, veel hoŽr en meer verhewe is as ons s'n, dit ook heel moontlik anders sou doen as wat ons dit namens Hom wil doen.

  Persoonlik glo ek die misverstand kom in hoe ons die Bybel lees. Hier is net iets oor dit wat soewerein net God doen, versus dit wat die mens mag doen en ook behoort te doen, sou mens dit suiwer uit God se Woord probeer illustreer. Daar is oor 'n baie goeie rede, 2 soorte gawes...

  Die gawes van Romeine 12

  En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
  (Rom 12:6-8)

  Hierdie gawes besit alle mense, maar nie almal in dieselfde hoeveelheid nie. Wat hier verskil is die genade. As jy 'n slim mens is, dan kan jy verstandelik gesproke leringe leer wat oor die algemeen meer treffend gaan wees as die wat nie so slim is nie. As jy 'n ryk mens is kan jy meer uitdeel. So kan mens elke gawe gaan ondersoek en mens sal vind dat ons almal elke gawe hierbo in verskillende vorms het, soos wat God se genade dit bepaal het. Ek kan byvoorbeeld enige tyd wat dit sou gebeur, 'n broodjie vir 'n honger mens gee... jy kan te enige tyd iemand vermaan wat verkeerd handel. Dit is absoluut in jou eie hande, wat jy met hierdie gawe doen. Hierdie gawes is vÍrder ook nie eksklusief nie, maar inklusief vir alle mense, nie net in die Christelike sfeer nie, maar oor die ganse mensdom. Moet dit dus nie begrawe nie, want dan kan die genade wat jy reeds het, van jou weggeneem word.

  Die gawes van 1 KorinthiŽrs 12

  Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweŽ dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.
  (1Kor 12:4-11)

  Hierdie gawes is om mee te begin, eksklusief vir diegene wat onder die gesag van God se Gees staan. Dit is nie vir die ganse mensdom se gebruik bedoel nie. VÍrder het nie een van ons, selfs al ken jy die Here, 'n inspraak om hierdie gawes te gebruik soos en wanneer jy wil nie. Dit verskil lynreg met die gawes van Romeine 12, in die sin, dat die menselike keuse nie die bepalende rol hier speel nie. Geen mens kan besluit, kyk, ek gaan jou nou genees van hierdie of daardie siekte nie. Geen mens kan sommer net in tale spreek soos en wanneer hulle wil nie. Hier werk God soewerein deur mense, soos en wanneer Hy dit goedvind. God sal vÍrder ook net diegene gebruik, wat verantwoordelik met Romeine 12 se gawes omgaan. Mense wat hulle keuses verantwoordelik gebruik, sal altyd as bruikbare instrument in God se hande gebruik word. Hierdie gawes in 1 KorinthiŽrs 12, verskil in hierdie opsig van Romeine 12 se gawes, dat diegene wat Romeine 12 hul eie maak, toegang deur Romeine 12 se gawes verkry tot 1 KorinthiŽrs 12 se gawes, sonder dat hulle iets hoef te doen. Niks wat God doen is ook goedkoop nie, niemand kan toegang verkry na 1 KorinthiŽrs 12 se gawes, sonder dat hulle die genade wat hulle reeds het deur Romeine 12, hul eie maak nie.

  1 KorinthiŽrs 12 is soewerein God se werking deur Sy Gees, waar Romeine 12 soewerein die werking van God se genade deur Sy skepsels is. Mens kan uit so hoek die mens se vry wil sien, sou mens vanuit Romeine 12 kyk (alhoewel vry wil, nie die beskrywendste terminologie is, om die mens se beperkte aandeel of gegewe vryheid te omskryf nie). Tog kan mens geen vry wil sien, uit die hoek van 1 KorinthiŽrs 12 nie, absoluut geen vry wil nie. Dit is suiwer Gods se soewereine werking soos Hy dit behaag. Hier word net werktuie uitverkies soos toegang verkry deur Romeine 12.

  Ons sondes werk nie anders nie. Almal het 100% toegang om hul eie sondes, dit is sondesmet, voor God te bely en te laat staan, want almal het 'n gewete. Tog kan geen mens hom- of haarself losmaak van erfsonde nie, God alleen doen dit, Hy kies hier diegene soos Hy wil, soos toegang verkry deur die aflÍ van elkeen se eie sondesmet.

  Daar is ook 2 soorte gebede, die gebed van die gelowige en die gebed van die geloof. Daar is ook 2 soorte bekerings. Daar is 2 soorte gawes, 2 soorte Testamente , 2 soorte werkinge van die wet en so kan mens aangaan.

  Dit wil vir my lyk, of die wyse waarop die Skrif onderskeid tref tussen hierdie 2 soorte werkinge, die werklike debat is. Op geen stadium wil ek hier beweer hier is nou een of ander maklike deurbraak gemaak nie, want mens kan dit nie sÍ nie, bloot omdat dit nie so eenvoudig is soos mens dit hier stel nie, mens weet dit, tog wonder ek soms of die mens dit nie te ingewikkeld maak nie. Hierdie vraag kom onwillekeurig by my op, hoekom is daar 2 soorte van elkeen van hierdie dinge wat mens genoem het? Is dit moontlik waar die misverstand ontstaan?

  Daar is 'n punt waar mens weet dit is nie 'n misverstand nie... dit is die ekstreme vorme van Calvinisme, bekend as Hiper-Calvinisme, waar die mens niks hoef te doen nie, nie eers sendingwerk nie, want God doen alles self... en dan ook die ekstreme vorm van Arminianisme... Pelagianisme, waar die mens sommer self alles kan kies en in beheer geplaas word.

  Of dit werklik misverstande is, sal bepaal in watter kader mens jouself bevind. Dit is bloot soos dit vir my eerlikwaar lyk, op hierdie stadium. Een ding is ek egter oortuig van, ek het vriende en vriendinne of broers en susters in beide hierdie kampe, wat ek weet kinders van die Here is. Die vraag by my was, hoekom verskil hulle en hoekom verdoem die een die ander...?

  Ek probeer bloot om 'n antwoord te vind, wat ek heel moontlik nie so goed verwoord het soos ek graag wou nie, maar wat vir my wys dat daar 2 tipes sondes, 2 tipes bekerings, -gebede, - gawes en someer is...
  The Rapture

  My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
  but I must confess, donít worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  itís before Godís wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  itís for all the people in the zoo
  think about it and refreshÖ
  you will see thereís no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhereÖ


  Comment


  • #3
   Ek stem saam.

   Ek wil die volgende voorstel.

   God is `n persoonlike God en dus het elkeen wat gered is (so glo ek) `n persoonlike verhouding met God. Ek dink meeste Christene saam l hiermee saam stem.

   As ons verhouding met God persoonlik is, dan is die Bybel, wat deur God geinspireer is ook `n persoonlike boek. Ma.w Jy kan die Bybel lees en antwoorde daarin in vind wat nie noodwendig van toepassing is op ander mense nie.

   Met dit in gedagte, is elke interpritasie van die Bybel wat veralgemeen word oor `n sekere groep mense (b.v `n kerk gemeente) ten beste maar net nutige informasie wat `n persoon op `n ander manier kan laat sien. `n Kerk diens gaan dus daaroor dat `n mens ander perspektiewe kry wat die mens nie normaalweg sou hoor nie, en dit inkorporeer by sy/haar, eie, persoonlike wandeling met God. Natuurlik is daar sekere basiese dinge waarmee ons kan saamstem. Maar my ervaaring gemeng met die manier waarop ek die Bybel verstaan, sal nooit heeltemal vereenselwig kan word met jou ervaarings en sienings nie.

   Een van die redes waarom sulke verskille kan ontaard in onplesierige kat gevegte tussen christene, is omdat so baie mense nie regtig luister nie. Ek dink as ons leer om eers te luister, te hoor wat ander mense sÍ, en dan op `n liefdevolle manier jou siening met ander deel, kom `n mens baie verder. `n Mens kan dan eers uitvind waar mense saam stem (want alle Christene sal op sekere punte saamstem) en dan van daar af uitvind waar die kritieke punt van verskil is. Daarmee bedoel ek `n punt waar jy altyd fundimenteel met iemand anders gaan verskil. Dan moet ek besluit of die punt van verskil ernstig genoeg is dat ons iets daaraan moet doen (dit wil sÍ, as ons iets daaraan kan doen).

   Kom ek stel dit so voor. Stel bevoorbeeld ons kom by die punt waar ek sÍ iets is pienk en jy sÍ iets is blou. Duidelik verskil ons definisies van hoe iets lyk as dit blou of pienk is. Maak dit `n verskil aan my gesondheid/ toekoms/christenskap? Is dit iets wat ons deur logiese gebruik van die skrif kan uitklaar? Indien nie, sal ons nie dalk moet aanvaar dat ons nooit sal weet wie reg of verkeerd is tot dat ons in die hemel kom nie? Wat sou verwag ek van jou indien ek reg is? Sulke vrae is wat mens moet vra as mens verskil. Dit werk vir my.
   "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly."


   in all your ways acknowledge Him, and he will make your paths straight.


   Many are the afflictions of the righteous; But Jehovah delivereth him out of them all.

   "Oh, taste and see that the Lord is good"

   Comment


   • #4
    Ek dink die ander belangrike feit is dat alle mense die skat dra in erdekruike. Sommige mense sal bv. sÍ iets is blou omdat hulle kleurblind is. Ek dink die uitdaging is om te besef dat mens altyd beskeie sal bly oor jou eie interpretasie en jou afhanklikheid van God sal erken. Die feit dat mense so kan verskil oor dinge is juis omdat die volmaake toestand waar ons verheerlikte liggame gaan hÍ, nog oppad is, en omdat ons nou nog net ten dele ken.

    Rom 8:20-23 "Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het (21) in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. (22) Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. (23) En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam."
    Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

    Comment


    • #5
     Philip en 143??... ai, kan nie nou die hele nommer onthou nie, dis nogal aardig om met 'n nommer te praat,

     Een ding weet mens verseker, dit is dat mens jou nie kan voorstel hoe mens die waarheid in die Bybel kan ontdek sonder leiding van bo nie. Julle het beide dinge gesÍ wat ek graag op wil reageer, maar ek doen dit later.

     Groete...
     The Rapture

     My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
     but I must confess, donít worry
     the rapture is not before the Great Tribulation
     itís before Godís wrath!!!

     Because His wrath is not meant for you
     itís for all the people in the zoo
     think about it and refreshÖ
     you will see thereís no way out of here, in the flesh

     If you really believe, you will see
     the rapture is for you and me
     when we decide to leave from here
     that very day, oh! God adhereÖ


     Comment


     • #6
      CFJ
      Dankie vir hierdie draad - ek dink dit kan dalk goed wees veral as mens vrae het wat ek graag opinies oor wil he.

      Ek het so vlugtig deur almal se poste gelees, maar moet erken dat met hierdie skeelhoofpyn wat ek vanaand het, ek dit nie werklik in diepte gedoen het nie.

      Met die dat ons almal verskillende sienings het, wil ek dalk net hierdie volgende teksvers by julle los en hoor wat julle opinie is.

      Johannes 3:5
      Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. (1953) - die 1983 vertaling se min of meer dieselfde.

      Net gou agtergrond : Ek's lidmaat van 'n NG gemeente - dus geen grootdoop, maar is wel gedoop as baba. Ek glo in Jesus as die enigste weg na die Vader en het Hom aangeneem as my Persoonlike Verlosser.

      Op ander kere se Jesus dat al hoe ons die koninkryk sal sien is deur Hom. Nou weet ek nie meer wat nie.

      Hoop hierdie maak sin. Ek sal weer more aand kom inloer.

      Groete aan almal

      Comment


      • #7
       Dalk help die skriffies om jou te antwoord Child of Jesus
       Mat 19:25 Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sÍ: Wie kan dan gered word?
       26 Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesÍ: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.
       27 Daarop antwoord Petrus en sÍ vir Hom: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?
       28 En Jesus sÍ vir hulle: Voorwaar Ek sÍ vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel. ( sien Efe 2:6 onder aan )
       29 En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beŽrwe.
       30 Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.

       Efe.2:6
       en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus

       groete
       Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe. - Jesus soos aangeteken in Joh. 6:45

       Comment


       • #8
        Waarom kinders van God verskil

        Daar is verskillende geeste aan die werk, die hele 24/7 van die tyd! Hierdie geeste is nie altyd maklik om te onderskei nie aangesien hy hom voordoen as engel van die lig.

        Die Gees van God is altyd in lyn met die Woord en hoe meer mens die Woord eet, slaap en drink, hoe moeiliker vir die geeste om mens te verlei.

        Ek dink nie dat om verdeeltheid tussen die kinders van God te saai die hofdoel is nie, maar eerder om hulle kragteloos te maak.

        Om 'n voorbeeld te noem wat my baie na aan die hart le is as volg. Ek glo dat ons nou saam met Christus op trone gaan sit om saam met Hom te regeer. Dit beteken nie dat ons op 'n plek is waar ons moet baas speel nie want dis nie in lyn met die Woord nie. (Mat 19:28 en Efe. 2:6)

        Om die kinders van God kragteloos te maak, is om hulle te laat glo dat die "saam met Hom regeer" eers iewers in die toekoms moet gebeur....die gevolg - dink maar self! Nou waarom wil ek nie byt aan die toekomsteige duisende jarige vrederyk nie is

        1. God regeer reeds deur Sy vrede in my hart. ( Fil. 4:7 )

        2. Die volgende skrif: 1 Kor. 15:

        20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.
        21 Want aangesien die dood deur ’n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ’n mens.
        22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
        23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
        24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

        Dit wat hierbo bold gemaak is is die dood en ek sien net eenvoudig nie hoe Hy wat God is 'n tydperk van duisende jaar gaan instel wat ons wat sy kinders is oor "who so ever" gaan regeer nie!

        So waarom verskil die kinders van God? Almal "eet" skynbaar nie ewveel aan die Woord nie en is nie almal eweveel deur die gewoonte geoefen om die geeste van mekaar te onderskei nie. Verder het die satan seker gemaak deur die instellings en gebruike van die verskillende denominasies dat die kinders van God, op 'n baie kwesbare tyd van hul leeftyd, deelneem aan praktyke ( wat ek elders genoem het ) wat verseker hulle sal nie geestelike insig he nie, om van die onderskeiding van die geeste nie eers te praat nie. - Satan se hoofdoel, dink ek, is om die kinders van kragteloos te maak wat hy wat satan is vrees die openbaarmaking van die seuns en dogters van God terwyl die res van die skepping met reikhalsende verwagting daarna verlang! ( Rom. 8:19 )
        Last edited by oppiweb; Sep 27 2007, 08:57 PM. Reason: maak ewige spel/tikfoute reg
        Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe. - Jesus soos aangeteken in Joh. 6:45

        Comment


        • #9
         Ek is bly oor die onderwerp van hierdie draad. Hierdie einste vraag is iets waarmee ek self worstel die afgelope paar dae. Somtyds moet ek skryf om orde te probeer kry in my gedagtes. Ek reken hierdie is een van daardie tye, so verskoon maar as dit effens deurmekaar is.....

         Baie keer word kritiek teenoor die Christendom ge-opper oor die feit dat ons blykbaar, net soos die Afrikaner, net doodeenvoudig nie kan saamstaan of saamstem oor ín ding nie. Ek lees dat daar iets soos 33 000 Christen denominasies in die wÍreld bestaan, en dat die getal by die dag groei. 33 000. ín Belaglike getal ? Christene kan nou maar net nie saamstem oor ín ding nie, en as daar nie rusie is, dan word daar afgestig. Dan sit ons met 33 001 denominasies...en so gaan dit aan .

         As mens Handelinge gaan lees, dan kom mens agter dat selfs Petrus heel aan die begin die Evangelie-boodskap verkeerd verstaan het, en dit Ďn duidelike teken van God af gevat het om hom op die regte pad te kry.
         Later kry Petrus en Paulus stry en hulle weŽ sky. Wedergebore Christene raas met Petrus omdat hy vir nie-jode preek.... die lys van voorbeelde uit die eerste kerke gaan aan en aan.

         Duidelik is hier iets aan die gang. Hoekom is die Woord van God nie duidelik oor sekere aspekte van die Christen geloof nie ? Hoekom laat God dit toe dat mense op soveel verskillende maniere aan Hom glo en van Hom getuig ? Ek dink in hierdie laaste vraag lÍ ook die antwoord : Dit is God se Wil.

         Net soos ons elkeen ons eie persoonlikhede het, net soos daar vir elkeen teenwoordig by die eerste pinkster sy eie persoonlike vlam-op-die-kop gestuur is, laat God toe dat ons elkeen op sy of haar eie manier glo en vertrou.

         Die feit dat daar so baklei word onder Christene glo ek egter is nie God se Wil nie.Die vraag waarmee ek hierdie skrywe wil afsluit is dit :
         Laat ons mense toe om op hulle eie ďtalor-madeĒ manier te glo, of wil ons elkeen in ín geloofsboksie druk wat by ons eie manier van glo pas ?

         Comment


         • #10
          Ek sou sÍ die waarheid is absoluut, maar ons verstandelike verstaansvermoŽ is beperk en kan nie 'n volle greep daarop hÍ nie. Dit kom veral na vore in meer abstrakte begrippe (bv. wil, genade, geloof, almag, alomteenwoordigheid, ens). Dit hou verband met die volgende fasette:

          1) Menslike logika neig daarna om reglynig of lineÍr te wees. Die natuurlike neiging is om alles oor God in die Bybel in 'n maklik hanteerbare, menslik logiese skema in te forseer. God is nie beperk tot menslike dimensies en menslike logika nie. God se logika lÍ op baie punte op 'n dieper dimensie / onpeilbare vlak. Ek sou versigtig wees vir enige teologie wat alles oor God en die Bybel in 'n vaste, rigiede menslike kategorieŽ probeer infroseer.
          2) Die medium waarin ons kommunikeer en gebruik om ons verstaan van dinge uit te druk is taal. In terme van bybelse konsepte, is taal op sigself blote tekens en simbole wat ons gebruik om geestelike realiteite mee te beskryf. Taal beskik nie oor die inherente vermoŽ om 'n volledige greep
          op geestelike realiteite te kry nie.


          Ek dink baie argumente ontstaan omdat punte 1) en 2) deel vorm van die tydelike, aardse realiteit waarvan ons steeds deel is.

          Om die voorbeeld te neem van wil en genade. My persoonlike gevoel daaroor is:

          1) Wil en genade is beide integrale aspekte van soteriologie.
          2) Hierdie twee fasette hoef nie noodwendig teenoor mekaar afgespeel te word nie, maar is aspekte van dieselfde realiteit
          3) Ons verstaan van beide "wil" en "genade" is gebrekkig.

          MAAR!!
          Anders as wat postmoderne denke suggereer, maak al hierdie aspekte wat ek noem nie die waarheid op sigself relatief nie, maar beklemtoon bloot die "eendimensionele" en beperkte aard van menslike denke en verstaan.

          Ten diepste gaan dit vir my oor die dimensie van gees en vlees. Die vleeslike, aardse, menslike, redelike dimensie lÍ op 'n ander vlak as die dimensie van gees/Gees.

          Ons kan wel ten volle deel in die dimensie van gees, maar dit nie vasvang in die dimensie van vlees nie. Ek dink bv. daar is 'n sin waarin ons iets geestelik kan verstaan maar nie in menslike woorde kan uitdruk nie. Die oomblik as mens dit in menslike woorde uitdruk dan begewe jy jouself op die dimensie van vleeslike en aardse.

          Maar daarmee sÍ ek nie mens moenie die geestelike in woorde probeer uitdruk nie. Ek sÍ ook nie dat woorde die geestelike realiteit wat dit beskryf minder waar maak nie. Ek sÍ bloot dat mens voortdurend bewus moet wees van die beperkings van menslike woorde.

          Omdat die waarheid van God en die Bybel eerstens in 'n geestelike dimensie bestaan en omdat menslike kategorieŽ beperk is en nie 'n 100% volledige weergawe daarvan kan gee nie, beteken egter nie dat alle standpunte geldig is of dat mens enige iets oor God kan sÍ nie.

          Ek dink die uitdaging bly om:

          1) beskeie te wees oor jou eie standpunte en veral beskeie te wees in die manier hoe jy jou eie verstaan in woorde sit
          2) te besef dat ons die Heilige Gees nodig het om ons in die hele waarheid te lei, en Hom toe te laat om ons denke en verstaan te rig en te heilig.
          Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

          Comment


          • #11
           ek stem saam met die boonste poste.
           Filadelfieer, die intrerestante ding is, is dat dit nie is asof die wÍreld meer verenig is as die kerk nie, en mense wat Christenskap aanval gebaseer op die volgelinge begaan `n denkfout. Hulle maak die aanname dat die volgers van `n beginsel, die waarheid van die beginsel afekteer. Daarom het die bekende Indiese leier, Gandhi een keer gesÍ: Ek sou `n Christen gewees het as dit nie was vir Die optrede van Christene nie"

           Die vraag wat ek nog oor wonder is
           wanneer `n mens besluit is die verskille tussen mense, groepe of kerke belangrik genoeg is dat dit `n mens verhot om langer in die groep te bly. As `n mens kyk na die reformasie. Ons is tog protestantse mense omdat daar mense was wat geprotesteer het teen die Katolieke Kerk. Ek stem nie saam met wat die Katolieke Kerk sÍ nie, maar was die verskil belangrik genoeg dat dit `n skeuring tussen die kerk geregverdig het?
           "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly."


           in all your ways acknowledge Him, and he will make your paths straight.


           Many are the afflictions of the righteous; But Jehovah delivereth him out of them all.

           "Oh, taste and see that the Lord is good"

           Comment


           • #12

            Mark 3: 24 En as ín koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie;
            25 en as ín huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie;

            Spreuke18:1 HY wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek

            Dat daar soms 'n "verbittering" tussen broeders ontstaan omdat God hulle in verskillende rigtings wil stuur, soos deur Filadelfier genoem, ja, dan was die "verbittering" van korte duur tussen twee broeders en dit was God se wil dat dit so moes gebeur - God het 'n doel daarmee gehad.

            Ons moet onderskeid kan tref tussen organisasies wat as "kerk" bekend staan en tussen die "kerk". Persoonlik ken ek 'n hele paar honderd mense wat nie God liefhet nie, maar hulle "kerk"....onder hierdie spul sal daar verdeeldheid wees en teen die tyd is daar seker al 33002!

            In Jesus se gebed soos aangeteken in Johannes 17 vind ek nie dat Hy spasie gelaat het daarvoor dat elke ou maar kan glo wat hy van hou nie en as daar Een is Wie se gebed beantwoord word, dan is dit Hy! My afleiding is dus dat hulle wat so verdeeld is, nie die huishouding van God is nie, maar die sendingveld.....daar moet tog maniere wees waaraan ons die sendingveld kan uitken - hulle verdeeldheid is maar een!
            Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe. - Jesus soos aangeteken in Joh. 6:45

            Comment


            • #13
             Ons verskil in ons geloofs uitkyk want ons verstaan slegs ten dele..1 Kor 13:9 Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.

             1 Kor 13:10 Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan.

             Hoekom??
             1 Kor 13:12 Want nou sien ons deur 'n spieŽl in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.
             .
             Miskien is dit sodat ons liefde teenoor ons naaste kan beoefen??
             Dalk om ons nederig te hou.... om die skrif te bly ondersoek en nooit te kom by die punt van "Nou het ek ge-arrive" nie
             The LORD is my Miracle

             G_d was gracious He has shown favor


             Hope is a seed
             God plants in our hearts
             to remind us
             there are better things ahead.
             -Holley Gerth

             Comment


             • #14
              Geliefde ACCM,

              Ook as die gemeente gewerk het soos in die dae toe Paulus sy sendbriewe geskryf het, sou daar geen skeuring wees nie.

              Die rede waarom daar vandag skeuring is, is juis al die papierwerk met al die belydenisskrifte en gemors wat elke "kerk" organisasie vir homself opstel om hom te onderskei van die res. Hierdie geskrifte dra verseker nie die beeld van iemand wat kan erken dat hy net ten dele ken nie. Nou of dit 'n gebaar van liefde is om allerhande skeiding makende geskrifte op ter stel wonder ek.

              Van liefde gepraat, die liefde is outomaties die geregtigheid wat weer die ewige lewe is! Op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van diť pad is onsterflikheid. Spr.12:28
              Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe. - Jesus soos aangeteken in Joh. 6:45

              Comment


              • #15
               Ek stem saam maar ek dink ook dit het te make met die sekularisasie van ons leef wÍreld. Kerke (en hul lidmate) voel dikwels bedryg deur aanvalle van verskeie kante. Dit sluit in die evolusionitse, sekuler-humaniste, die post modernitse, "new age", mense wat "ense regte"bo alles stel, etc.
               Ek dink moderne mense probeer dus hierdie belydenis skrifte opstel, soos jy sÍ, om hulle self te kan onderskei van ander. Juis omdat hulle sekerheid wil hÍ. Ek vestaan die behoefte, alhoewel ek met oppiweb saam stem.

               Ek wil nog steds meer opnies oor die reformasie hoor. Was die protestantse beweging weg van die Katolieke Kerk geregverdig?
               "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly."


               in all your ways acknowledge Him, and he will make your paths straight.


               Many are the afflictions of the righteous; But Jehovah delivereth him out of them all.

               "Oh, taste and see that the Lord is good"

               Comment

               Working...
               X