1953 vertaling Openb 3:18 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou o te salf, sodat jy kan sien.

Wat s Jesus hier??Dit maak my dink aan : 2 Kor 3:15 Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, l daar 'n bedekking oor hulle hart; 16 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.

Dit is tog soos 'n sluier ...dan nie?? 'n Sluier wat bedek en wegsteek, 'n sluier van vlees as dit oor die hart sit... sal salf dit wegneem??
Ek dink dit verwys na dieseflde soort oopmaak.

Openbaring 3:22 Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s.

Sal die salf die ore ook oopmaak??

Wat is die salf waarvan Jesus praat hier in die boek van Openbaring??