Announcement

Collapse
No announcement yet.

Wat se bybel oor siel?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Wat se bybel oor siel?

  Op die afgekom http://www.gnmagazine.org/booklets/HL/immortalsoul.htm

  interresante opinies en verse oor "onsterflike" siel in bybel...

  As mens dood is is jy dood... tot die oordeelsdag?
  (Ecc 9:5) Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet.

  Net God/Jesus/Heilige Gees is onsterflik?
  (1Ti 6:13) Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,
  (1Ti 6:14) dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus
  (1Ti 6:15) wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,
  (1Ti 6:16) wat alleen onsterflikheid besit en n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

  Ons kry ewige lewe ; en word dan ook uit dood opgewek en sal dan eers onvergangklik en onsterflik word?

  (1Co 15:50) Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan berwe nie; ook berwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.
  (1Co 15:51) Kyk, ek deel julle n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
  (1Co 15:52) in n oomblik, in n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
  (1Co 15:53) Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
  (1Co 15:54) En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.

  Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

  dan David is dood en begrawe , nie iewers anders nie...?
  (Act 2:29) Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe.


  Nou wat maak ek met :
  (Luk 23:43) En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek s vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.

  is ons in paradys na dood? en hoe verskil dit van hemel?

  Laastens het die vers by my opgekom wat soort van se dat ons siel nie onsterflik is nie!
  (Mat 10:28) En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

  God kan as teenpool vir die wat nie die siel kan doodmaak nie , dit wel doen? (To destroy fully! letterlik en figuurlik.... )

  Dan hel.... wat soort van hierby insluit.
  (Psa 16:10) want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. ( doderyk = hel )
  (Psa 16:10) For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

  So ons siele is in doderyk tot oordeel(saam met liggaam dood tot opstanding? nie noodwendig hel nie soos soms vertaal nie ( hades /shehole oorspronklik )

  Hel en graf en doderyk ( hades ) soms gebruik vir vertaling van selfde woord ? hades/shehole

  Dan die gehenna ( poel van vuur waar die vuur nie geblus word en die wurm nie sterf nie ...)
  Gehenna se die ouens was die rubbsuh dump waar die ashoop vure gebrand het tot alles uitgebrand was en die "maggots" alle dooie goed opgeeet het ( maggot se leefsiklus van larwe an eier na papie as wurm sterf nie ? weet nie , maar res maak sin )

  Se ook dan dat ons... NEE veroordeelde sondaars... nie vir ewig gemartel word nie , maar vernietig word ...
  (Mal 4:1) Want kyk, die dag kom, en dit brand soos n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, s die HERE van die lerskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.
  (Mal 4:2) Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.
  (Mal 4:3) En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, s die HERE van die lerskare.

  en
  (Rom 13:10) Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.

  God gaan sondaars wat Sy verlossing verwerp doodmaak en verbrand soos vullis ? Nie 'n eige foltering nie , maar 'n regverdige finale dood?


  Dis alles net genade -Ma Grace
  "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

 • #2
  Hallo Willem,

  Ek het met dieselfde gesukkel waarmee jy blykbaar hier mee sukkel. Kan ek se worstel. Ek het met van jou vrae/stellings op hierdie plasing mee vrede gemaak en dit vorm deel van my geloof. En deel daarom graag met jou 'n paar gedagtes.


  Jy vra,
  "As mens dood is is jy dood... tot die oordeelsdag?"
  (Ecc 9:5) Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet.


  Hier is 'n paar verder verse om bogenoemde te ondersteun:

  Eze 18:4 Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seunhulle is myne; die siel wat sondig, di moet sterwe.
  Eze 18:20 Die siel wat sondig, di moet sterwe;
  Ecc 9:5 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet.

  Jou volgende vraag,
  "Net God/Jesus/Heilige Gees is onsterflik?"

  Ek verstaan dat Jesus reeds gesterf het en reeds opgestaan/lewend gemaak is. So, ek verstaan dat Jesus dus nou onsterflik is, maar dat HY nie onsterflik was met sy tyd op Aarde nie.
  Verder verstaan ek dat GOD die Vader onsterflik is.

  'n Stelling/vraag van jou,
  "Ons kry ewige lewe ; en word dan ook uit dood opgewek en sal dan eers onvergangklik en onsterflik word?"

  1 - Soos met die eerste paar tekste glo ek dat die wat reeds hul lewe gehad het, en gesterf het, nou dood is. Die liggaam is terug tot stof en die gees dood, of soos party verse na verwys as "slaap".

  2 - Opgewek uit die dood of die "slaap".

  3 - Dan die oordeel.

  4 - Dan ewige lewe/onsterflik.

  Jy haal die volgende vers aan,
  "Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. "

  Hierdie vers ondersteun net nog verder die idee dat niemand reeds in die Hemel kan wees nie. Of is die vers verkeerd??!!

  Dan skryf jy,
  "David is dood en begrawe , nie iewers anders nie...?
  (Act 2:29) Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe."

  Ek kan nie sien hoe Dawid erens anders as die doderyk kan wees as ek na die verse kyk wat reeds in hierdie draad aangehaal is nie. Daarom aanvaar ek dat Dawid dood is en die gees "slaap".

  Dan vra jy ook,
  "(Luk 23:43) En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek s vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees."

  Ek dink dat as jy die komma in die vers een woord verder skuif, die betekenis redelik kan verander. Soos ek verstaan het die oorspronklike geskrifte nie leestekens bevat nie, en kommas is iets wat ingeplaas is deur vertalers. Die moontlikheid bestaan dus dat met die plasing van die komma, die betekenis kan verander. As die moontlikheid bestaan, is dit genoeg rede om dit te toets. En as dit getoets word aan die hand van al die verse wat reeds in hierdie draad genoem is oor die toestand van die dood, kan daar darem seker 'n baie goeie argument gemaak word dat die komma-teorie wel waar is.

  "is ons in paradys na dood? en hoe verskil dit van hemel?"

  Oorweeg die volgende. Daar was twee langs Jesus aan kruise. Vir een het Jesus gese dat hy na die paradys sal gaan. Vir die ander is so 'n belofte nie gemaak nie.
  Jy kan heel moontlik in die paradys wees na die dood. Maar eers die dood/slaap, dan die opstanding en oordeel......

  Rev 2:7 Wie n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

  Maar waar lees ons van die boom van die lewe? In Genesis. Ek laat dit aan jou oor om te dink wat is die "boom van die lewe".
  Maar GOD het die mens uit die paradys gedrywe en die paradys word bewaak deur 'n swaard wat vlam.
  Om in die paradys in te gaan, moet verby die swaard en vlam gegaan word. Dit klink nie al te maklik nie.

  Gen 3:24 So het Hy dan die mens weggedrywe en grubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.

  Ook skrywe jy,
  "Laastens het die vers by my opgekom wat soort van se dat ons siel nie onsterflik is nie!
  (Mat 10:28) En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel."

  Mense kan slegs die liggaam dood maak. Maar die gees bly nog steeds oor. Dit is tog nie dood (lees vernietig) nie. Die gees "slaap" soos wat die boonste verse aandui. Mense kan die liggaam dood maak, maar GOD kan die siel dood maak. Met die "siel" verstaan ek die verhouding tussen liggaam en gees. M.a.w., GOD kan die verhouding/afhanklikheid van die gees met die liggaam verderwe/vernietig. Wat oorbly is dus die gees. Die liggaam is mos 'n kadawer in die grond.
  HY haal dus die gees uit die dooie liggaam en dan is die verhouding tussen liggaam en gees, oftewel siel, ook verderwe. HY doen dit in die Gehenna. Nie die "hel" nie.
  Die "hel" is seer sekerlik die swakste vertaling ooit in enige Bybel vertaling.
  As jy reeds weet dat hel eintlik 'n woord is wat gebruik word om verskillende idees te beskryf, sien jy dus alreeds die absurdheid agter die gebruik van die woord "Hel". Ek kan jou maar net aanspoor om dit verder te ondersoek.

  Jy skryf,
  "So ons siele is in doderyk tot oordeel(saam met liggaam dood tot opstanding? nie noodwendig hel nie soos soms vertaal nie ( hades /shehole oorspronklik )"

  Ja, ek sal dit ook bewoord as ons gees is (dood/slaap) in die doderyk, en ons liggaam is dood en tot stof vergaan. M.a.w. ons siel is dood.
  En ja, jy is reg as jy die woorde Hades of Gehenna sou gebruik.

  Hier amper teen die einde,
  "Se ook dan dat ons... NEE veroordeelde sondaars... nie vir ewig gemartel word nie , maar vernietig word ...
  (Mal 4:1) Want kyk, die dag kom, en dit brand soos n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, s die HERE van die lerskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.
  (Mal 4:2) Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.
  (Mal 4:3) En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, s die HERE van die lerskare.

  en
  (Rom 13:10) Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet."


  OK Willem, met hierdie laaste gedeelte kan ek glad nie saam stem nie. Maar dit gaan nie oor wat ek dink nie. GOD is 'n God van Liefde. Jesus het Sy Vader aan ons kom openbaar. Jesus het nerens niemand vernietig nie. Hy het met party, veral die Fariseers, hard gepraat, maar nerens het HY vernietig nie. HY het self gese dat as ons HOM gesien het, het ons die Vader gesien. Daar is nie sprake van marteling en vernietiging nie.
  Lees die Maleagi verse hierbo en dan die volgende:

  1Co 3:11 Want niemand kan n ander fondament l as wat daar gel is nie, dit is Jesus Christus.
  1Co 3:12 En as iemand op di fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels
  1Co 3:13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.
  1Co 3:14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;
  1Co 3:15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

  1 Tim 4:10 For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe. (die Afrikaans klink heel snaaks)

  Daar is hope verse in die Bybel wat daarop dui dat GOD alle mense wat HY geskape het sal red. 'n Vernietiging van SY eie skepping is 'n valsheid. Dit kom daarop neer dat die liefde nie alles oorwin nie.'n Siening dat God enigiets wat HY geskape het, nie kan red nie, is vals.

  En hier is hoekom ek so se:

  1Ti 2:3 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,
  1Ti 2:4 wat wil h dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

  Isa 46:10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat s: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

  GOD wil he dat alle mense gered word, en wat HOM behaag, sal HY doen.


  Willem, ek het nou baie geskryf. Ek hoop jy kon my verduideliking volg.
  Ten slotte kan ek net skryf dat die "poel van vuur" waarop ek nie vroeer geantwoord het nie, nie as iets negatiefs gesien hoef te word nie.
  Ek weet dit bots nou seker lynreg met wat baie geleer is, maar ek dink daar is genoeg teks gedeeltes wat kan aandui dat hierdie poel van vuur eintlik die grootste vorm van genade is naas Christus se kruisiging.
  Hou in gedagte dat GOD se dat HY 'n verterende vuur is.
  Ons "hout, hooi en stoppels" wat verbrand word, soos in 1 Kor 3 hierbo, moet tog erens gedoen word - die poel van vuur. En wat bly oor, volgens die teks,'n gereddene.

  Ek dink hierdie verduideliking kan waarskynlik baie vrae ontlok. As iemand vra, sal ek my bes probeer om te antwoord.
  En hopelik volgende keer 'n korter plasing maak.

  Eish...

  Comment


  • #3
   Willem.....

   iets uit 'n ander hoek om te oorweeg in hierdie dilemma is dalk dat God se "tyd" nie ons "tyd" is nie ..........

   ( let wel, net 'n idee, so oop vir bespreking )....

   ...... vir God is duisend jaar soos 'n dag en 'n dag soos duisend jaar ......

   dinge volg nie ons tydlyngebonde volgorde in die ewigheids realm nie - as jy oorweeg dat die "ewigheid" nie slegs 'n oneindige tydlyn is nie, maar ongebegrensde tyd - tyd wat was, is en sal wees, alles in een........ mens kan dit amper verstaan in 'n soortvan drie dimensionele tyd........

   ( ... nie seker of dit sin maak nie, maar dis dalk 'n manier om die deurmekaar volgordes te verstaan............ )   miskien is dit beter om liewers net te glo dat whatever gebeur as jou liggaam tot sterwe kom......... dat dit wat die regte "jy" binne in jou is............. wat in God se beeld geskape is........ die gees in jou wat wedergebore word met jou bekering....... daardie "jy" gaan na die Vader, wherever dit mag wees.......

   groete
   m

   ns : wat jou dilema nog meer duermekaar maak, is ook Jesus se storie van Laserus, in Abraham se boesem, wat na sy dood op die aarde afkyk...... of dit feitlik of as gelykenis bedoel is, is 'n hele debat op die engelse forum ........
   Ps 139 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

   Ps 139 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

   Comment


   • #4
    Hallo Mari,


    Die verhaal oor Lasarus hoef nie 'n dilemma te wees nie. Gelees in die lig van die teks verse wat reeds op hierdie draad geplaas is, sal gesien word dat dit 'n vergelyking is. As dit as 'n vergelyking gelees word, sal dit in harmonie wees met die teks verse. Indien dit as 'n letterlike verhaal gelees word, strook dit nie met die teks verse nie. Die enigste manier om die Lasarus verhaal as letterlik te verstaan, sal wees om 'n hele hoop teks verse te ignoreer. Maar dan maak ons onsself skuldig aan die volgende:

    2Pe 1:20 terwyl julle veral dt moet weet, dat geen profesie van die Skrif n saak van eie uitlegging is nie;

    Mari, jy skryf ook,
    "miskien is dit beter om liewers net te glo dat whatever gebeur as jou liggaam tot sterwe kom......... dat dit wat die regte "jy" binne in jou is............. wat in God se beeld geskape is........ die gees in jou wat wedergebore word met jou bekering....... daardie "jy" gaan na die Vader, wherever dit mag wees......."

    Net so 'n klip in die bos op die boonste aanhaling.
    Psa 139:8 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!

    Groete
    Paul

    Comment


    • #5
     Dankie Paul,
     baie gegee om oor te dink en te gaan lees, vanoggend so lekker timoteuse gelees , sommer net lus gevoel en was so stil en rustig na ruk wat ek gesukkel het om te lees

     Ek stem saam met meeste wat jy skryf en moet nogal dink oor daai laaste stukkie ... bots so effe met "baie sal op daai dag se" ons het duiwels uitgedryf ens.

     Net een ding

     Jesus het nerens niemand vernietig nie. Hy het met party, veral die Fariseers, hard gepraat, maar nerens het HY vernietig nie. HY het self gese dat as ons HOM gesien het, het ons die Vader gesien. Daar is nie sprake van marteling en vernietiging nie.
     Lees die Maleagi verse hierbo en dan die volgende:

     EK stem saam en as dit so oorgekom het van die marteling en vernietiging moet ek leer skryf wat ek probeer oorkry het is die trad beeld van hel as peol vuur waar jy vir altyd gaan brand en stuk wat ek oor gehenna en onuitblusbare vuur en wurm wat nie sterf nie gelees het het vir my die vernader in die wat nie gered word nie en die loon van hulle sonde gaan kry met die oordeel ( wat reeds gesterf het ) gaan dan net "doodgaan" by wyse van beter woord Dit MOET a.g.v God se aard en wese genadig en in liefde wees so die ou idee van hel vir ewig dink ek is foutief , MAAR God is ook Heilig en Regverdig an sal oordeel en die sonde straf.

     Die punt wat jy dan bring :
     Daar is hope verse in die Bybel wat daarop dui dat GOD alle mense wat HY geskape het sal red.

     En hier is hoekom ek so se:

     1Ti 2:3 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,
     1Ti 2:4 wat wil h dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

     Isa 46:10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat s: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

     GOD wil he dat alle mense gered word, en wat HOM behaag, sal HY doen.

     Sal graag nog meer verse oor die wil he asb.

     'n Vernietiging van SY eie skepping is 'n valsheid. en die stuk waar die aarde en alles sal wegbrand en 'n nuwe aarde sal wees?

     Dit kom daarop neer dat die liefde nie alles oorwin nie.'n Siening dat God enigiets wat HY geskape het, nie kan red nie, is vals. God kan ALLES doen en ALLES gebeur volgens Sy wil.
     Dis alles net genade -Ma Grace
     "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

     Comment


     • #6
      Originally posted by mari View Post
      iets uit 'n ander hoek om te oorweeg in hierdie dilemma is dalk dat God se "tyd" nie ons "tyd" is nie ..........
      ( let wel, net 'n idee, so oop vir bespreking )....
      ...... vir God is duisend jaar soos 'n dag en 'n dag soos duisend jaar ......
      dinge volg nie ons tydlyngebonde volgorde in die ewigheids realm nie - as jy oorweeg dat die "ewigheid" nie slegs 'n oneindige tydlyn is nie, maar ongebegrensde tyd - tyd wat was, is en sal wees, alles in een........ mens kan dit amper verstaan in 'n soortvan drie dimensionele tyd........
      ( ... nie seker of dit sin maak nie, maar dis dalk 'n manier om die deurmekaar volgordes te verstaan............ )
      Hi Mari,
      dankie vir die; die tyd ding verstaan ek goed , snaaks genoeg , miskien 'n nerd ding, maar wat ek ook al geleer het is dat God soms letterlik dag bedoel en letterlik jaar bedoel, en soms in wil amper se ; gelykenis manier? : ook praat van dae en jare ( bv Daniel se bekende tye )
      Originally posted by mari View Post
      miskien is dit beter om liewers net te glo dat whatever gebeur as jou liggaam tot sterwe kom......... dat dit wat die regte "jy" binne in jou is............. wat in God se beeld geskape is........ die gees in jou wat wedergebore word met jou bekering....... daardie "jy" gaan na die Vader, wherever dit mag wees.......

      groete
      m
      Ja , maar nou is ek beinvloed deur Chuck Misller en ek dink alles in Bybel is daar vir rede Maar nog meer as dit ek WIL weet alles wat ek kan oor wat God se en hoe dinge werk en wat Hy wil..... na skool moes ek aanlegtoetse doen want ek het nie geweet wat ek wou doen nie, toe se hulle ek stel in alles belang en hulle kan nie se nie,wat ek ook al doen sal ok wees.....vandag as oom ( ek is by halfpad merk verby ) stel ek meer in Bybel belang as al die anner goete DIS my probleem en OOK my plesier!
      Dis alles net genade -Ma Grace
      "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

      Comment


      • #7
       HI Paul,

       Esegiel 18 is amazing. Dis evangelie in ou testament!
       Eze 18:27 En as die goddelose hom bekeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het, en reg en geregtigheid doenhy sal sy siel in die lewe behou;
       Eze 18:28 hy het dit ingesien en hom bekeer van al sy oortredinge wat hy begaan het; hy sal sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie.
       Eze 18:29 Tog s die huis van Israel: Die weg van die Here is nie reg nie. Is my we nie reg nie, o huis van Israel? Is jlle we nie onreg nie?
       Eze 18:30 Daarom sal Ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy we, spreek die Here HERE. Bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie.
       Eze 18:31 Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir julle n nuwe hart en n nuwe gees; want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel?
       Eze 18:32 Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here HERE. Bekeer julle dan en lewe.

       Bekeer jou; kry nuwe hart en nuwe gees en lewe! Net God kan dit doen, net Christus is ons verlosser en hier in ou testament wor dit al vir Israel gese! terloops V20 se die siel wat sondig moet sterwe en die sondes van die vader sal die seun nie dra nie, en omgekeerd.

       dan
       Luk 23:43 En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek s vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.
       Ek hoor wat jy se en snaaks genoeg het ek 'n vertaling in e-sword wat se "Truly, I say to you today, you shall be with Me in Paradise."
       dan is die woord vir jy sal /sal jy ook volgens strongs 'n :
       Future tense of G1510; will be: - shall (should) be (have), (shall) come (to pass), X may have, X fall, what would follow, X live long, X sojourn.

       1Ti 2:1 In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense;
       1Ti 2:2 vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.
       1Ti 2:3 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,
       1Ti 2:4 wat wil h dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

       Se ook dat ons vir die ANC en Bob Mugabe en al die moet bid sodat ons rustige lewe kan he. En ek verstaan dat ons vir hulle redding en kennis van die waarheid moet bid? ..... ( ek onthou my ouma het ons altyd laat bid vir die eerste minister en die president en die omies )

       Isa 46:9 Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;
       Isa 46:10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat s: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

       Wat God wil doen sal Hy doen,maar hoe nou met die siel wat sondig sal sterf? sal graag meer verse wil kry Paul oor die poel van vuur ook asseblief


       Rev 20:10
       En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.
       So die duiwel dier en valse profeet sal ewigheid in poel van vuur wees.

       Rev 20:14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. ** dood nie meer nie

       Rev 20:15
       En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. *** ongereddes in vuur

       Rev 21:8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood. *** 2de dood finaal sterf vir ongereddes....?

       Dis alles net genade -Ma Grace
       "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

       Comment


       • #8
        Hallo Willem,

        Ek het 'n redelike bedrywige week gehad en wou darem die tyd he om te dink oor wat jy vra en se, so verskoon asseblief my reaksie wat so 'n paar dae geneem het.

        Ek dink ek het verkeerdelik aangeneem dat jy bedoel het dat GOD sal vernietig EN martel (die tradisionle "hel" beeld). Ek het weer gelees wat jy geskryf het, en sien dat jy nie van marteling praat nie.

        Ek het ook genoem dat ek nie dink dat GOD sy eie skepping sal vernietig nie, waarop jy my stelling bevraagteken aan die hand van die aarde en alles wat sal wegbrand. Jy's natuurlik reg. Ek het met my skrywe van "skepping" eintlik bedoel GOD se skepping van die mens. My fout. Lees asseblief GOD se skepping van die mens, en nie SY hele skepping nie.

        Jy skryf,
        "Rev 20:10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.
        So die duiwel dier en valse profeet sal ewigheid in poel van vuur wees."


        Soos jy in jou vroeere skrywe genoem het dat jy reeds besef dat die "hel" na verskeie betekenisse verwys, (en m.a.w. nie 'n betroubare woord is om te gebruik nie) kan ek jou aanmoedig om te gaan kyk na die woorde "aion" en "aionios" (G165 G166). Kyk gerus verder as Dr. Strong se verduideliking, want ek meen dat hy op hierdie een verkeerd is.
        In kort, ek verstaan dit nie as 'n ewigheid nie, maar eerder as 'n tydperk. M.a.w., ek sien die poel van vuur as iets wat moet gebeur in die toekoms, wat 'n begin en 'n einde sal he.
        As iemand my vra wat die "poel van vuur" is, sal ek antwoord met 1 Kor 3:11-15. Hierdie teks dui vir my aan wat hierdie poel is - 'n reinigings poel

        Jy skryf,
        Rev 20:14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. ** dood nie meer nie

        Goed, wat is die tweede dood?
        Rev 21:8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.
        Maar wat gebeur in hierdie "poel van vuur"?
        Luk 12:47 En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;
        Luk 12:48 maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.

        Ek weet nie of jy volg wat ek probeer wys hier nie. Ek verstaan dat almal gered word. Sommiges wat Christus aanvaar as hul verlosser en wat oorkom, word NOU gered.
        Rev 2:11 Wie n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

        Die ander (daardie van Lukas 12) word gered in die poel van vuur. In hierdie poel word hulle gereinig deur die vuur wat hulle hout, hooi en stoppels sal uitbrand. M.a.w. die dinge wat hulle nog nie oorkom het nie.
        En die vuur wat vir hierdie reiniging verantwoordelik is, is GOD.
        Heb 12:29 Want onse God is n verterende vuur.

        Maar die "poel van vuur" groep word nie deur GOD alleen gered nie. GOD het hulp. Daardie hulp kom van die uitverkorenes af. Die uitverkorenes is diegene wat gered is en oorkom het. Maar GOD het hulle uitverkies en gered met 'n doel. Wat is diaardie doel? Om die res van SY menslike skepping te red.

        1Co 6:2 Weet julle nie dat die heiliges die wreld sal oordeel nie? En as die wreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?

        En boonste is hoe ek die uitverkiesing sien en hoe GOD nie vir my lyk as 'n god wat sekeres voortrek en ander nie lief het nie.

        Jy skryf,
        "Rev 20:15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. *** ongereddes in vuur"

        Ja, jy is korrek. Die ongereddenes sal in die vuur wees. Die gereddenes nie, want hulle oorkom reeds nou volgens Open 2:11.

        Jy skryf,
        "Rev 21:8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood. *** 2de dood finaal sterf vir ongereddes....?"

        Ek dink nie hulle sterf finaal in die sin dat hulle dan nie meer bestaan nie. Soos ek geskryf het, verstaan ek dat hulle gereinig word. Na afloop van die tydperk in die "poel van vuur". sal iemand se "werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. (1 Kor 3:15)

        Kan ek jou vra wat jou mening is aangaande die "poel van vuur"? Wat dink jy is dit?        en dan die verse waarvoor jy gevra het...........in die volgende plasing

        Comment


        • #9
         Hi,

         Die verse waarvoor jy gevra het.

         Willem,

         Hier is net 'n paar verse wat vir my aandui dat GOD niemand sal verloor nie.

         1Ti 2:4 wat wil h dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

         ALLE mense

         1Jn 4:14 En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wreld gestuur het.

         die WERELD

         Joh 12:32 En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My toe trek.

         ALMAL, nie sommiges nie.

         1Co 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

         ALMAL sterf in Adam, so ook ALMAL lewend in Christus. Hierdie is een van die duidelikste verse vir hierdie argument.

         Act 3:21 Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.

         ALLE dinge

         Joh 8:29 En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.

         1Ti 4:10 For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.


         ALL men, SPECIALLYof those that believe. Die wat glo en die wat nie glo nie. Maar nie almal in dieselfde orde nie, maar (1Co 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms)

         Psa 22:27 (22:28) Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid.

         AL DIE EINDES, AL DIE GESLAGTE van die NASIES


         Daar is nog heelwat meer, maar ek dink hierdie boonste is genoeg om oor te dink vir nou.


         Hoor graag wat jou menings is.

         Groete
         Paul

         Comment


         • #10
          Originally posted by Paul Pienaar View Post
          Hallo Willem,

          Ek het 'n redelike bedrywige week gehad en wou darem die tyd he om te dink oor wat jy vra en se, so verskoon asseblief my reaksie wat so 'n paar dae geneem het.
          En jy dink ekgaan die kan antwoord binnekort ! ?
          Originally posted by Paul Pienaar View Post
          Lees asseblief GOD se skepping van die mens, en nie SY hele skepping nie.
          Ok stem saam , tensy iemand enige annder verse van weet?

          Originally posted by Paul Pienaar View Post
          woorde "aion" en "aionios" (G165 G166)
          Besig....
          Originally posted by Paul Pienaar View Post
          As iemand my vra wat die "poel van vuur" is, sal ek antwoord met 1 Kor 3:11-15. Hierdie teks dui vir my aan wat hierdie poel is - 'n reinigings poel
          en dan veral vers 15 einde.... ek sal half wil kla dat jy my kop wil binne kant buitentoe draai in paar woorde, MAAR ..... MAAR....
          Originally posted by Paul Pienaar View Post
          Luk 12:47 En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;
          Luk 12:48 maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.
          Ek weet nie of jy volg wat ek probeer wys hier nie. Ek verstaan dat almal gered word. Sommiges wat Christus aanvaar as hul verlosser en wat oorkom, word NOU gered.
          DIE gaan tyd vat.... en baie bid....
          Originally posted by Paul Pienaar View Post
          En boonste is hoe ek die uitverkiesing sien en hoe GOD nie vir my lyk as 'n god wat sekeres voortrek en ander nie lief het nie.
          ....sal moet .... bid... bid en bid


          Dankie Paul, as ek vrede en antwoorde hieroor kry is dit wat ek lees nog groter en meer genadig as wat ek tot dusver verstaan het.

          Weet nie of jy al www.teamhoyt.com se can video clip op youtube gesien het nie, dit het Ons Vader se liefde vir my in perspektief gestel teenoor wat ek gehad het...
          Dis alles net genade -Ma Grace
          "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

          Comment


          • #11
           Hi Paul,

           Dankie vir die dink, maar ek moet se dat ek bly vashaak by ;

           Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

           Mat 10:32 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.
           Mat 10:33 Maar elkeen wat My verlon voor die mense, hom sal Ek ook verlon voor my Vader wat in die hemele is.

           en hierso kry ek nou net die kersie op die koek vir my! e-sword en Gees!

           Rev 14:9 En n derde engel het hulle gevolg en met n groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,
           Rev 14:10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.
           Rev 14:11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.
           Rev 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.
           Rev 14:13 En ek het n stem uit die hemel aan my hoor s: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, s die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.

           So die foltering IS vir ewig.

           G929
           βασανισμός
           basanismos
           bas-an-is-mos'
           From G928; torture: - torment.

           Ek stem saam dat God wil almal moet gered word en dat wat Hy wil SAL gebeur , maar ek glo dat hy ons die keuse gee. Kies lewe ( ou test ) kies Jesus ( nuwe test )

           Deu 30:19 Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die sen en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag,
           Deu 30:20 deur die HERE jou God lief te h, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met n eed beloof het om dit aan hulle te gee.

           Joh 3:16 Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.

           Op die einde as Jesus nie deel van die proses om in die hemel te kom is nie, dan glo ek dit nie ( Enog en Elia uitgesluit as ek reg geluister het) so die poel mag reiningspoel wees , maar ek kan nie in Bybel lees dat God se Jesus sal in die poel met die mense praat en hyulle kan hulle dan bekeer nie...so .........al wil ek dat God hulle ook red, as Hy se dat hulle sal daarin gewerp word.....thats it .... miskien moet ek myself eerder vra wat ek doen om Sy opstanding en oorwiniing oor die dood en sonde te verkondig?
           Dis alles net genade -Ma Grace
           "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

           Comment


           • #12
            Hi Willem,

            DANKIE vir jou laaste plasing.

            Ek's bly vir die geleentheid om oor hierdie onderwerp te kan gesels op hierdie draad.

            Jy haal aan,
            "Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie."

            JA
            No strings attached met hierdie vers.

            Jy haal verder aan,
            "Mat 10:32 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is."

            JA.
            M.a.w. Christus sal ons nie bely voor SY Vader, ALVORENS ons Hom nie bely nie.
            Maar as ek na die volgende verse kyk, lyk dit vir my of alle mense tog juis vir Christus sal (moontlik toekomstig) bely.
            (let wel ek heg nie 'n tyd faktor aan hierdie stelling nie)
            Hier is die verse:

            Php 2:9 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom n naam gegee wat bo elke naam is,
            Php 2:10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
            Php 2:11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

            Die wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde is, sien ek as 'n verwysing na almal. Dalk kan jy met my hieroor verskil. Wat dink jy hieroor?

            'n Verdere aanhaling,
            "Mat 10:33 Maar elkeen wat My verlon voor die mense, hom sal Ek ook verlon voor my Vader wat in die hemele is. "

            JA
            Christus verloen mense voor SY Vader, totdat daardie mens/e Christus bely. Wanneer hulle dan Christus bely, verloen Christus hulle nie meer voor SY Vader nie, maar bely HY hulle.
            Die vereiste vir Christus om ons te bely voor SY Vader, is dus dat ons vir Christus moet bely.

            Dan haal jy die volgende aan,
            "Open 14: 9-13

            en skryf die volgende,

            'So die foltering IS vir ewig.' "


            Ek probeer nou begryp hoekom jy skryf dat die foltering(G929) vir ewig is. Se jy so op grond van spesifeik Open 14:11?
            Ek aanvaar so, en gaan probeer antwoord hierop.

            Rev 14:11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.

            My vertaling wat ek meestal gebruik, die KJV, omdat ek hier in Taiwan bly en Afrikaans nie so baie gebruik word nie, het 'n verwysing na Jes 34:10 vanaf die Open 14:11 vers.
            Ok, toe gaan lees ek dit om "vir ewig" te toets. Om eerlik te wees, ek wil graag he dat die "vir ewig" nie 'n ewigheid moet impliseer sonder 'n finale einde nie. Maar ek kan nie my eie wil voor die boodskap in die Bybel plaas nie.
            Nou as ek slegs Jes 34:10 lees, maak dit weer melding van "vir ewig". Dit lyk dus asof dit die idee oorbring dat dit 'n ewigheid is sonder 'n einde.
            Maar ek lees hoofstuk 34 sowel as hoofstuk 35. Hierdie "vir ewig" is binne-in die HERE se "dag van wraak" (34:10).
            Dan volg verse 11 tot 17 wat 'n aanduiding is van die wat in hierdie "dag van wraak" is.

            My mening is dat hierdie ook genoem word die "poel van vuur".
            En hier is hoekom ek so se:
            Rev 14:10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.
            Rev 20:10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

            Sien dat in Open 14:10 daar na vuur en swawel verwys word, en dat in Open 20:10 daar na die poel van vuur en swawel verwys word. Ek verstaan dus dat dit dieselfde is.
            Maar ek het effens hoer op genoem dat my KJV vertaling in Open 14:11 verwys na Jes 34:10. Sien jy hoekom ek verstaan dat Jes 34 na die poel van vuur verwys, oftewel dan die "dag van wraak"?

            Om terug te kom na die "vir ewig" van Jes 34. Ek verstaan dan dat, volgens verse 11 - 17 daar na sekere "beasts" verwys word in hierde "vir ewig" tydperk.
            As ek aan die einde van hierdie hoofstuk sou ophou lees, sou ek kan sien hoe die "vir ewig" wel na 'n ewigheid sonder einde kan dui. Maar as ek verder lees
            in hoofstuk 35, lees ek van "Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei", "Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos. ", "En dr sal n grootpad wees en n weg wat die heilige weg genoem sal word", ens.....

            Hoe verstaan jy hoofstuk 35? Dit lyk vir my na 'n boodskap van hoop. Hierdie beasts wat "vir ewig" nie geblus sal word nie, blyk vir my of hulle deur GOD self gered sal word.

            Maar dalk dink jy dat ek nog nie verduidelik het hoekom ek meen dat die "vir ewig" nie 'n ewigheid sonder einde aandui nie.
            Wel, volgens:
            Rev 14:11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.

            Hulle wat die dier en beeld aanbid en die wat die merk van sy naam ontvang, se "pyniging gaan op tot in alle ewigheid". Maar as hulle hulleself sou bekeer hiervan, en losgekoop word deur die HERE, sal hulle in SION in kom.

            Isa 35:10 en die losgekooptes van die HERE sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesug vlug weg.

            Die wat hulleself in Jes 34:10 se "vir ewig" bevind het, maar losgekoop is deur die HERE, volgens 35:10, sal nou in SION wees. Die "vir ewig" van jes 34:10 en dan ook Open 14:10, kan nie dui op 'n ewigheid sonder einde nie, anders sal Jes 35:10 vals moet wees.

            Het jy my redenasie hierbo kon volg? Ek poog om aan te dui hoekom ek dink dat die oorgrote vertalings sommige woorde wat na die "ewigheid", "vir ewig", "tot in alle ewigheid" ens. nie baie goed aandui nie.

            Willem, ek gaan eers net tot hier reageer. Dit is amper tyd vir my om te gaan werk, en ek wil hierdie graag post voor werk.

            Dankie vir jou moeite ook met die skrywes.

            Groete
            Paul


            Joh 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

            Comment


            • #13
             Jinne Paul,

             jy gaan dat ek een aand 'n week moet afsonder net vir die om by te bly en duidelikheid te kry op einde van dag wat ek oor sal kan getuig?

             Php 2:9 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom n naam gegee wat bo elke naam is,
             Php 2:10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
             Php 2:11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

             Almal sal bely ..... maar moet hulle nie ook glo nie? Wat jy met jou hart glo en met jou mond bely?

             Sal nou eers moet gaan lees.
             Dis alles net genade -Ma Grace
             "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

             Comment


             • #14
              Hallo Willem,

              Jy skryf,
              "Php 2:9 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom n naam gegee wat bo elke naam is,
              Php 2:10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
              Php 2:11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

              Almal sal bely ..... maar moet hulle nie ook glo nie? Wat jy met jou hart glo en met jou mond bely?
              "


              In antwoord op jou laaste stelling/vraag, net graag die volgende vers.

              1Co 12:3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus n vervloeking noem nie; en niemand kan s dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

              M.a.w. die Heilige Gees laat ons se dat Jesus die Here is. Die mens kan dus nie se dat Jesus die Here is, indien die mens nie die Heilige Gees het nie.

              Wat dit vir my laat lyk dat almal die Heilige Gees 'binne-in' hulle het, want volgens Fil 2:11 bely almal dat Jesus die Here is.

              So die klem le vir my hier op die Heilige Gees wat mens in staat stel om dit te se, en nie soseer op die bely en/of glo vraag nie.

              Hoe dink jy oor hieroor?

              Ek hoor graag wat jy dink.

              Groete
              Paul

              Comment


              • #15
               Ek het nou eers op hierdie draad afgekom, en ek moet se, julle se nogal vreemde dinge Ek kan nie anders as om te reageer nie. Dit gebeur myns insiens omdat julle tekste nie in konteks lees nie. Ek besef hierdie gaan n laaaang antwoord wees, en vra by voorbaat om verskoning.

               Eerstens glo ek die Bybel is duidelik oor die feit dat jy onmiddellik na jou aardse dood by jou bestemming is (miskien nie die eindbestemming nie, maar jy slaap nie tot die oordeelsdag nie) Die moordenaar aan die kruis en die gelykenis van Lasarus is genoeg bewys hiervoor. Om te beweer dat die komma in die sin .Ek se vir jou, vandag sal jy by my in die paradys wees foutief is, is vir my redelik absurd. Eerstens is dit deur alle Bybelvertalings deur die geskiedenis heen so vertaal. Dis ondenkbaar dat alle vertalers wat ooit Bybels vertaal het, verkeerd kan wees. Dan kan julle ook gaan kyk na al die tekste in die Bybel waar daar staan: Voorwaar voorwaar Ek se vir jou Dit was n uitdrukking wat Jesus dikwels gebruik het. Nooit het Hy n vandag daarby gevoeg nie. Waarom sou Hy dit hier doen? Die argument dra eenvoudig nie vir my water nie. Wat betref Lasarus, voel ek dat dit beslis letterlik gelees moet word. Of dit n gelykenis is, en of dit dalk na ware persone verwys, is nie duidelik nie. Dit is die enigste gelykenis wat pertinent persone se name noem, en nie bloot melding maak van n sekere man.. soos ander gelykenisse nie. Dit laat my glo dat dit heel waarskynlik na ware mense verwys. Maar of dit n verhaal of n gelykenis is, maak geen verskil nie. Jesus het dit vertel om mense bedag te maak op wat hierna gaan plaasvind. Hy het beslis nie een ding vertel en eintlik iets anders bedoel nie.

               Die teks wat julle aanhaal in Prediker 9:5 moet julle asb in konteks lees. Vers 4 se: solank iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop.. Al wat hierdie teks se, is dat, wanneer iemand eers gesterf het, dit finaal vir daardie persoon verby is. Want vir iemand wat dood is, is daar nie meer die wete dat sy dood nog voorle soos by lewendes nie, hulle leef nie meer nie en mettertyd vergeet mense van hulle. Vers 6 se hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur ONDER DIE SON nie Die teks se niks oor wat met jou siel gebeur na jou dood nie.

               Esegiel 18:4 praat van die ewige dood teenoor die ewige lewe. Die Here bestraf hier mense wat verkeerdelik teen Sy volk gespreek het en Hy se eintlik maar net vir hulle: Onthou, Ek is die eienaar van julle almal, vaders en seuns se siele. En as julle aanhou sonde doen, dan gaan julle die prys daarvoor betaal. (Julle siele sal sterf) Maar dan gaan Hy voort in die volgende tekste en se: Maar as iemand regverdig is..hy sal sekerlik lewe! (Vers 9) Weereens is dit wat na jou aardse dood met n mens siel gaan gebeur, nie die onderwerp van die teks nie.

               Ek glo dat daar n verskil is tussen ons siele en ons verheerlikte, onsterflike liggame. Ons siel gaan onmiddellik by die Here (of andersins) wees, maar op die oordeelsdag sal ons verheerlikte, onsterflike liggame kry. Diegene wat reeds gesterf het, sal uit die dood opstaan in n verheerlikte liggaam en diegene wat nog lewe, sal binne n oogwink verander word (1 Korintiers 15:50-54) Jesus is die enigste Een wat nog ooit deur daardie proses gegaan het en werklik n onsterflike, verheerlikte liggaam ontvang het. Daarom se 1 Tim 6:16 dat Hy die enigste onsterflike Een is.

               Handelinge 2:29 praat verseker ook nie van die gebeure na die aardse dood nie. Petrus is hier besig om te verduidelik dat Dawid Jesus se dood en opstanding voorspel het. Hy haal dan in vers 25 tot 28 aan uit Dawid se geskrifte om dt te staaf. En dan se hy, ek kan julle verseker dat Dawid nie van homself gepraat het nie. Julle kan maar gaan kyk, hy is dood en sy graf is vandag nog daar as bewys. So hy het nie van homself gepraat nie, maar van Jesus. (sien ook vers 31)

               Ook Matteus 10:28 praat nie van die fisiese dood van ons siele nie, dit verwys na die ewige dood Die siele wat verlore gaan, gaan nie werklik fisies sterf nie, maar hulle gaan nie meer lewe nie, en daarom word daar dikwels na die verderf (hel, poel van vuur ens) verwys as die ewige dood Dit beteken nie dat n siel letterlik gaan sterf nie. So persoon (siel) is afgsny van God en van alles wat lewe gee. Daar is geen sprake van lewe by so persoon nie en daarom word die term ewige dood dikwels gebruik. Maar die ewige dood staan teenoor die ewige lewe van geredde siele. Hierdie teks praat egter nie oor die gebeure met n mens se siel na jou aardse dood nie, maar oor Wie gevrees moet word. (Moenie iemand vrees wat beheer oor jou liggaam het nie, maar vrees Hom eerder wat beheer oor jou siel het..) Die onderskeid wat Paul tref tussen siel en gees is vir my te tegnies om te verstaan. Kom ons vergeet die terme, wat dalk sterng gesproke foutief kan wees, en konsentreer op die feite.

               Maleagie 4:1-3 praat oor die verskriklikheid van God se oordeel. Dit beskryf hoe God die goddeloses ast ware onder sy voete sal vertrap, en hulle sal vernietig. Hulle sal ook die ewige dood binnegaan. Dit se ook glad nie dat mense se siele fisies sal sterf nie.

               Maar Paul maak n skokkende stelling. Dit is so absurd dat ek bly dink dat ek hom dalk verkeerd vertolk. En as dit so is, vra ek by voorbaat om verskoning. Maar as hy se wat ek dink hy se, dan is dit niks anders as n gruwelike dwaling nie! Naamlik dat niemand vir ewig verlore sal gaan nie, maar dat almal uiteindelik gered sal word. Die moslems glo dat die hel net tydelik is en dat almal uiteindelik in die hemel sal wees. Maar die Bybel is baie duidelik hieroor. Slegs Jesus Christus is die Weg na die Vader, en slegs diegene wat Hom aanvaar as Verlosser, sal gered word. Diegene wat Hom verwerp, sal VIR EWIG in die verdoemenis wees. Tekste om dit te staaf, is legio, en dit kom deur die hele Bybel voor (ou EN nuwe Testament). Sien tekste soos Markus 9:44, 46 en 48; Matteus 13:41 en 42, 49 en 50; Matteus 22:13; Matteus 24:51; Lukas 13: 24-28; Esegiel 18 en vele meer.

               God is soewerein, en Hy is regverdig. As Hy nie mense straf vir hulle sondes nie, dan is Hy nie regverdig nie. Dit is gewis so dat Hy begeer dat alle mense gered moet word (1 Tim 2: 3& 4) maar die keuse bly die mens se eie keuse. 2 Petrus 3:9 Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie h dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom Hierdie teks is n bewys van God se liefde en lankmoedigheid. Hy hou juis Jesus se wederkoms terug om alle mense die kans te gee om tot inkeer te kom. As almal uiteindelik gered sal word, waarom moet ons dan wag vir die wederkoms? Meer nog, as almal uiteindelik gered gaan word, waarom het God dan so n verskriklike prys betaal om Sy enigste Seun aan die kruis te offer? Jesaja 46:10 se slegs dat Hy sal doen wat Hom behaag, met ander woorde, dat Hy Hom nie sal laat voorskryf nie, want Hy is God! Om te beweer dat dit eintlik daarop dui dat alle mense gered sal word, is belaglik.

               Ek het verseker nie al die antwoorde nie, want dit was nie God se bedoeling dat ons alles wat vooruit gaan gebeur, in detail moes weet nie. Maar dit wat ons nodig het om te weet, is vir ons gegee. Of daar n verskil tussen die paradys (waar die moordenaar aan die kruis direk na sy dood was) en ons eindbestemming is, weet ek nie. Maar wat die Bybel duidelik oor is, is dat ons dadelik by die Here sal wees. En wanneer ons eendag voor die regterstoel van Christus verskyn, sal ons DADE getoets word (sien 1 Korintiers 3:12) en dan sal elkeen loon ontvang vir wat hy/sy op die aarde gedoen het. As daar nie betekenisvolle werke was nie (m.a.w. as die werke verbrand) dan sal n persoon wat Jesus aanvaar het as Verlosser, steeds gered word (dit is nie ons dade wat ons red nie) maar asof deur vuur heen, m.a.w. so persoon sal nie loon ontvang nie.

               En diegene wat Jesus as Verlosser verwerp, sal VIR EWIG in die helse vuur, wat eintlik vir die satan en sy engele voorberei was, brand. Daaroor hoef ons geen illusies te he nie.

               Net nog die volgende oor Genesis 3:24 waarna Paul ook verwys. Die feit dat hierdie teks praat van die boom van die lewe wat deur gerubs bewaak word, beteken geensins dat niemand toegang het daartoe nie. Die gedeelte vertel die verhaal van die sondeval, en hoe die mens uit die paradys verban is. Om te verhoed dat die mens terugkeer daarheen en eet van die boom van die lewe, het God dit laat bewaak deur n swaard wat vlam. Maar wanneer iemand se aardse lewe verby is en hy/sy het die oorwinning behaal, gaan hy/sy mos nie langer toegang geweier word nie? As ek my werf omhein, en die hek sluit, en n wag daarvoor plaas om te verseker dat niemand daar inkom nie, beteken dit tog nie dat my gesin nou nie meer toegang het tot my woning nie? Al wat die wag doen, is om ongewensde persone uit te hou.

               Comment

               Working...
               X