Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hulp met simpel vrae

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Hulp met simpel vrae

  Ek het besluit dat ek erens 'n beginpunt moet maak om die Bybel te lees, maar haak so nou en dan vas met 'n paar goedjies, en het gehoop dat julle my miskien met sekere dingetjies en vrae kan help.

  1.Ek benodig 'n verklaring vir die onderstaande vers.

  Mat 5:29As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg
  van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie
  jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
  Mat 5:30 En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg
  van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie
  jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.

  Duidelik is dit nie letterlik bedoel nie, maar hoe kap jy hierdie soortgelyke
  struikelblokke af?

  2:Wat beteken die word mammon soos in onderstaande skrif?

  Mat 6:24 Niemand kan twee here dien nie; want f hy sal die een haat en die ander liefh, f hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God n Mammon dien nie!

  3:Wie/wat is Belsebul
  Mat 12:24 Die Farisers het hiervan gehoor en ges: "Hy dryf bose geeste
  uit alleen met die hulp van Belsebul, die aanvoerder van die bose geeste."


  Saved by Grace!

  Praying for Mieke and Charles
  Cor 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation ; old things have passed away; behold, all things have become new.


  My testimony
  http://bibleforums.org/forum/showthread.php?t=149096

 • #2
  Dis nie simpl vrae nie,,,dis moelike vra

  Mammon is die Geld-god,,,, dit verwys na materialisme
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth

  Comment


  • #3
   Originally posted by MercyChild View Post

   3:Wie/wat is Belsebul
   Mat 12:24 Die Farisers het hiervan gehoor en ges: "Hy dryf bose geeste
   uit alleen met die hulp van Belsebul, die aanvoerder van die bose geeste."

   Eastons Bible dictionary : Beel'zebul, the name given to Satan, and found only in the New Testament (Matt. 10:25; 12:24, 27; Mark 3:22). It is probably the same as Baalzebub (q.v.), the god of Ekron, meaning "the lord of flies," or, as others think, "the lord of dung," or "the dung-god."
   The LORD is my Miracle

   G_d was gracious He has shown favor


   Hope is a seed
   God plants in our hearts
   to remind us
   there are better things ahead.
   -Holley Gerth

   Comment


   • #4
    Matt 5 : 29 - 30 right eye . . . right hand. The right side often stood for the more powerful or important. The eye is the medium through which one is tempted to lust, and the hand represents the physical actions that result from lusting. cut it off. Jesus uses deliberate overstatement to emphasize the importance of maintaining exclusive devotion to one's spouse. Even things of great value should be given up if they are leading a person to sin.

    Jammer vir die Brits, ek het nie 'n verklarende Afr Bybel nie, en is nie so goed met vertaling nie.
    Hierdie kom uit die ESV Studie Bybel, lees ook die vers in konteks, dit gaan oor owerspel. Ek hoop dit help darem so bietjie!!!

    Comment


    • #5
     Mercychild

     Die verklarings hierbo is in die kol. Maar as ek na die Bybel lees, dan probeer ek altyd sien wat die Here vir my in vandag se konteks daardeur probeer se.

     Matteus 5:29 & 30 se bloot dat 'n mens struikelblokke moet vermy, al kos dit 'n prys. Selfs al moet jy jou regterhand en oog veroor, is dit wat jy wen nog die moeite werd. As ek bv iemand is wat 'n swakheid het vir pornografiese rolprente, dan se die Here, raak liewer ontslae van jou televisie en DVD masjien, of die internet, of wat ookal vir my kan laat struikel. Dis beter om die prys te betaal en daarsonder klaar te kom, as om die gerief daarvan te geniet en daardeur in die verderf ingelei te word. As drank 'n probleem is, bly weg van sosiale geleenthede en raak selfs ontslae van vriende wat jou in die versoeking kan lei. Dis beter om daarsonder klaar te kom, as om saam met hulle in die verderf te beland.... ens.

     Matteus 6:24 praat van 'n verdeelde hart. Mammon vewys na wel geld, maar dit kan enigiets wees. Jy kan nie die Here dien en terselfdertyd iets anders in jou lewe "aanbid" nie. Niks of niemand mag vir jou belangriker as God wees nie. Hy alleen is God. Jy kan nie met een voet by die Here staan en 'n ander voet in die wereld nie.

     Matteus 12:24 verwys na die satan. Die Fariseers het gese dat Jesus Sy krag van die satan gekry het, en daardeur het hulle die werking van die Helige Gees willens en wetens ontken, en so teen die Heilige Gees gelaster - 'n sonde wat volgens vers 31 nie vergewe kan word nie.

     Hoop dit help

     Comment


     • #6
      Hi Mercychild,

      Jy noem dat jy iewers n beginpunt moet maak om die Bybel te begin lees. Ek moet jou gelukwens daarmee, dat jy die rein gedagte in uitvoering begin bring het, jy is al baie verder as die meeste mense as jy die plan in uitvoering begin bring het.
      Jy gaan baie leer en jou geloof verskriklik baie versterk deur die Woord te lees! Mag die Heilige Gees jou lei en die Woord vir jou oopbreek en jou verstand helder maak!

      Ek het n voorstel, maar dis net n voorstel, jy hoef dit nie so te doen nie, dit is jou besluit. Jy moet doen soos die Heilige Gees jou lei.
      My voorstel is dit: Dat jy die Bybel by die begin begin lees, dis nou by Genesis.
      Baie mense sal nie met my saamstem nie maar soos ek ges het dis my opinie.
      Die rede hoekom ek dit voorstel is want dan het jy agtergrond van wat gebeur het voor die koms van Jesus. Jesus se koms is tog daar vir n rede, soos om onder andere die wet en profete te vervul en dit is opgeskrywe in die ou testament.
      Jy sal sien in die Nuwe Testament word daar verkriklik baie terug verwys na die ou testament toe, bv sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet ens.
      Toe die dinge van die Nuwe Testament besig was om te gebeur was al die geskrifte waarna hulle kon terugwys die skrifte gewees en dit was die Ou Testament, want die Nuwe Testament was toe in wording, nognie eers neergepen nie.
      Om die Nuwe Testament werklik te verstaan moet die Ou Testament teminste gelees word, want die Nuwe Testament is die Ou Testament geopenbaar, en die Ou Testament is die Nuwe Testament verborge. Dink bietjie hieroor.

      Nadat Jesus gekruisig is en aan die emmausgangers verskyn het, lees wat het Hy vir hulle gedoen in Luk 24:25-27:
      En Hy s vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgel in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

      Daarna verskyn Jesus aan Sy apostels in Luk 24:44-27
      En Hy s vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. En Hy s vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.

      Toe Paulus voor die koning Agrippa verskyn het om sy saak te verdedig van die weg (let op die weg in die Nuwe Testament) waaraan hy behoord het het hy dit ges:
      Hand 26:22-23
      Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot, en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses ges het dat sou gebeur nie: dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en n lig aan die volk en die heidene sou verkondig.

      Wat het die koning Agrippa toe onder andere geantwoord bietjie later?
      Hand 26:27-28
      Glo u die profete, koning Agrppa? Ek weet dat u glo. En Agrppa s vir Paulus: Jy beweeg my byna om n Christen te word.

      Ek kan soooooo baie voorbeelde aanhaal en uitwys, daar is soooo baie.
      Wanneer jy ook die Ou Testament gelees het en dan sien hoe Jesus die Wet, Profete en Psalms vervul EN NIE ONTBIND NIE, sal dit jou geloof geweldig baie versterk, en jy sal bitter baie valse leringe en dogmas kan teenstaan wat vandag mense soos golwe rondslinger wat nie die Nuwe Testament verstaan nie, omdat hulle amper geen agtergrond het van die Ou Testament en hoe dit inmekaar pas nie.

      Daar is ook baie dinge wat moeilik is om te verstaan in die Ou Testament en jy sal baie vrae h, maar die meeste vrae sal beantwoord word in die Nuwe Testament.

      As jy besluit om die Ou Testament te begin lees, oppas net om die die groef van wettisme te val, en ja, die Profete is erg moeilik om te verstaan (dit kan jaaaaare vat), maar die Heilige Gees sal dit oopmaak en Vader sal mense op jou pad stuur om dit vir jou oop te maak as jy Hom bid en vra om dit te doen, ek dink bv net aan myself en bv die Hofdienaar. Sien Hand 8:27-35

      Toe het hy opgestaan en gegaan. En daar was n man van Ethipi, n hofdienaar, n staatsamptenaar van Kandac, die koningin van die Ethipirs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe s die Gees vir Filippus: Gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees; en hy s: Verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord: Hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die Skrif wat hy besig was om te lees, was dt: Soos n skaap is Hy gelei om geslag te word, en soos n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak Hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en s vir Filippus: Ek bid u, van wie s die profeet dit, van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig.

      Op die ou einde gaan jy BAIE makiliker Openbaring verstaan en die valse leringe wat rondwaai kan weerl.

      Ek wil soooo baie s maar dit is alles daar geskrywe in God se Woord.
      My tip aan jou, moenie in die middel begin lees nie maar begin by die begin, dan gaan jy die omstandighede en gebeure in die middel beter verstaan, en die eindtye waarin ons leef vandag waarvan die Profete baie akkurater is as oormore te nuus ook beter verstaan en beter voorbereid wees as om te spartel tussen die lering en daai lering ens. Dit gaan baie langer vat, maar jy gaan meer verstaan.
      Onthou net, daar gaan baie dinge wees wat jy nie gaan verstaan nie, maar hou net moed en vra dar die heilige Gees dit vir jou sal oopmaak, en Hy sal! Dit sal miskien eers n paar jaar later wees, maar dit sal gebeur!

      As jy nie besluit om by Genesis te begin nie, en jy lees iets in een van die evengelies wat jy nie verstaan nie, soos bv. in Mattheus, gaan soek dieselfde stuk in een van die ander evangelies, soms is daar meer detail in die ander evengelies (Mattheus, Markus, Lukas en Johannes)

      Jou besluit, Sterke!

      Comment


      • #7
       Baie dankie vir al die antwoorde, dit maak perfekte sin en ek begryp dit ten volle. Al drie my vrae is inderdaad beantwoord.

       Psalm ek het reeds 'n poging aangewend om die Ou Testament te lees, maar het vir die een of ander rede besluit om op te skop en by die Nuwe Testament te lees. Ek sal terug gaan en my beplanning verander om eerder beide te lees. Dis net ek wil graag so veel as moontlik van Jesus weet en leer. Ek wil net nie afskeep wat ek lees nie, en begryp wat ek lees, so ja, dit mag dalk langer neem as wat ek gedink het, maar ek gaan dit beslis probeer.
       Saved by Grace!

       Praying for Mieke and Charles
       Cor 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation ; old things have passed away; behold, all things have become new.


       My testimony
       http://bibleforums.org/forum/showthread.php?t=149096

       Comment


       • #8
        Nog vrae

        1.Help asb met die verklaring van die skrif. Is hierdie sleutels, die sleutels om die Woord te verstaan, en wat is die bedoeling dat ons dinge op aarde en hemel sal kan toesluit. Wat is hierdie sleutels?

        Mat 16:19 Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly."

        2.Volgens die skrif gaan gebed en vas saam. Ek het ‘n kort rukkie gelede van vas gelees, en dit probeer. Waarom vas ‘n mens en wat is die rede hiervoor.

        Mat 17:21 Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.

        3: Die onderstaande skrif verwys spesifiek na tempelbelasting, sluit dit aan by tiende betaling? Jesus het die belasting betaal, duidelik is dit iets wat ons ook moet doen. Ek dra kennis van ‘n skrif wat se ons moet ons grondwette gehoorsaam. Is dit wat Jesus hier as voorbeeld gebruik het, is of is dit tiende betaling?

        Mat 17:24 En toe hulle in Kaprnam kom, het die wat die tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en ges: Betaal julle Meester nie die tempelbelasting nie?
        Mat 17:25 Hy antwoord: Ja. En toe hy in die huis inkom, was Jesus hom voor en s: Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting—van hulle seuns of van die vreemdelinge?
        Mat 17:26 Petrus antwoord Hom: Van die vreemdelinge. Jesus s vir hom: Dan is die seuns vry.
        Mat 17:27 Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi ‘n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy ‘n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou.
        Saved by Grace!

        Praying for Mieke and Charles
        Cor 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation ; old things have passed away; behold, all things have become new.


        My testimony
        http://bibleforums.org/forum/showthread.php?t=149096

        Comment


        • #9
         Is daar enige iemand, wat my moontlik kan help met die bogenoemde vrae, of raad, hoe ek die Bybel beter kan verstaan
         Saved by Grace!

         Praying for Mieke and Charles
         Cor 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation ; old things have passed away; behold, all things have become new.


         My testimony
         http://bibleforums.org/forum/showthread.php?t=149096

         Comment


         • #10
          Originally posted by MercyChild View Post

          2.Volgens die skrif gaan gebed en vas saam. Ek het n kort rukkie gelede van vas gelees, en dit probeer. Waarom vas n mens en wat is die rede hiervoor.

          Mat 17:21 Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.
          Die het te doen met bevryding... party keer kan vrysetting van verdrukking slegs plaasvind wanneer mens vas...
          The LORD is my Miracle

          G_d was gracious He has shown favor


          Hope is a seed
          God plants in our hearts
          to remind us
          there are better things ahead.
          -Holley Gerth

          Comment


          • #11
           Hi Linda,

           Ek sal vir jou verduidelik hoe ek dit verstaan. Dis dalk nie noodwendig reg nie en asseblief, enige iemand is welkom om my reg te help as ek dit verkeerd het.

           Originally posted by MercyChild View Post
           1.Help asb met die verklaring van die skrif. Is hierdie sleutels, die sleutels om die Woord te verstaan, en wat is die bedoeling dat ons dinge op aarde en hemel sal kan toesluit. Wat is hierdie sleutels?

           Mat 16:19 Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly."
           In Johannes 20:23 staan daar "As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou." Dit beteken nie dat christene die reg het om mense se sondes te vergewe nie, maar dat di wat glo met sekerheid kan verklaar dat wanneer 'n sondaar sy sondes bely en die Here Jesus aanneem, daardie sondaar se sondes vergewe is. Net so kan gelowiges met sekerheid verklaar dat iemand wat nie die boodskap van God se plan van vergifnis deur geloof in Jesus Christus aanvaar nie se sondes nie vergewe is nie.

           Die sleutels waarna Jesus verwys in die vers wat jy aanhaal is die gesag wat Hy aan Petrus en die ander apostels gee om met sonde in die kerk te handel en te kan verklaar wie se sondes vergewe is en wie nie. Dit beteken dat wanneer iemand deur die kerk (wat in die Woord lewe) as sondig verklaar word (op die aarde gebind) is dit omdat die kerk weet dis hoe die Here dit ook aanskou (ook in die hemel gebind). Net so weet die kerk dat wanneer iemand sy sondes bely en Jesus aanneem as sy Verlosser en Saligmaker sy sondes vergewe(op aarde ontbind) is omdat dit is hoe die Here dit ook sien (in die hemel ontbonde)


           2.Volgens die skrif gaan gebed en vas saam. Ek het n kort rukkie gelede van vas gelees, en dit probeer. Waarom vas n mens en wat is die rede hiervoor.

           Mat 17:21 Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie.
           Een ding wat ek weet is dat vas en gebed hand aan hand gaan. Vas is 'n geestelike dissipline wat God ons gegee het om geestelik verryk te word en te groei. Ek glo vas berei ons voor vir gebed en help ons om net op God te fokus en ook getuig dit van ons verootmoediging voor God


           3: Die onderstaande skrif verwys spesifiek na tempelbelasting, sluit dit aan by tiende betaling? Jesus het die belasting betaal, duidelik is dit iets wat ons ook moet doen. Ek dra kennis van n skrif wat se ons moet ons grondwette gehoorsaam. Is dit wat Jesus hier as voorbeeld gebruik het, is of is dit tiende betaling?

           Mat 17:24 En toe hulle in Kaprnam kom, het die wat die tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en ges: Betaal julle Meester nie die tempelbelasting nie?
           Mat 17:25 Hy antwoord: Ja. En toe hy in die huis inkom, was Jesus hom voor en s: Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belastingvan hulle seuns of van die vreemdelinge?
           Mat 17:26 Petrus antwoord Hom: Van die vreemdelinge. Jesus s vir hom: Dan is die seuns vry.
           Mat 17:27 Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou.
           Hierdie gedeelte verwys nie na die tiende nie. Dit was tempelbelasting wat gehef was om die tempel in stand te hou.

           Wat belasting en tiendes betref...

           Ek glo dat ons belasting moet betaal (of ons nou daarvan hou of nie).

           Oor die tiendes verskil baie christene. Ek glo nie aan die wettiese betaling van 'n tiende nie. Die Here het die blymoedige gewer lief. Jy moet gee soos wat die Here dit op jou hart l en met 'n blymoedige gees... Indien dit dan 'n tiende is, is dit reg, as dit minder of meer is, is dit ook reg....solank jy jou deur die Here laat lei.
           The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

           Comment


           • #12
            Originally posted by MercyChild View Post
            1.Help asb met die verklaring van die skrif. Is hierdie sleutels, die sleutels om die Woord te verstaan, en wat is die bedoeling dat ons dinge op aarde en hemel sal kan toesluit. Wat is hierdie sleutels?

            Mat 16:19 Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly."
            Die sleutels waarvan gepraat word is geestelike sleutels (as ek dit so mag noem). Die sleutels verwys na die mag wat God ons gee as Sy kinders. Wanneer ons tot bekering kom word elkeen van ons toegerus met hierdie "sleutels", m.a.w. ons het vrye toegang tot God deur Jesus Christus. Die woord se ook: Luk 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie. Dis dieselfde mag wat ons het as wat in Matt 16:19 van gepraat word.

            Dit wat ons op die aarde kan bind is enige iets wat nie van God af is nie. Ons as kinders van God het die reg om satan en sy werke te bind in die Naam van Jesus Christus, dan sal dit ook in die hemel gebonde wees.

            Maar omdat ons 'n verhouding met God deur Jesus Christus het, mag ons die Here vra om die vensters van die hemele oor ons oop te maak en dinge uit die hemel te ontbind, soos byvoorbeel vrede, gesondheid, liefde, ensovoorts.

            Hoop ek maak sin.

            Comment


            • #13
             Originally posted by Lanie View Post
             Hierdie gedeelte verwys nie na die tiende nie. Dit was tempelbelasting wat gehef was om die tempel in stand te hou.

             Wat belasting en tiendes betref...

             Ek glo dat ons belasting moet betaal (of ons nou daarvan hou of nie).

             Oor die tiendes verskil baie christene. Ek glo nie aan die wettiese betaling van 'n tiende nie. Die Here het die blymoedige gewer lief. Jy moet gee soos wat die Here dit op jou hart l en met 'n blymoedige gees... Indien dit dan 'n tiende is, is dit reg, as dit minder of meer is, is dit ook reg....solank jy jou deur die Here laat lei.
             Lanie ek stem 100% saam met jou.
             Ek het al baie mense gehoor se dat die predikers hulle baie sleg laat voel omdat hulle nie hulle tiendes betaal nie en dan voel hulle verskriklik sleg. Party van hierdie mensies kan regtig nie 'n tiende of 'n volle tiende betaal nie. 'n Tannie het eenkeer eintlik in trane uitgebars omdat die prediker haar so laat sleg voel het oor die kansel, dis onnodig. Tiendes is uit en uit 'n saak tussen jou as persoon en God.

             Comment


             • #14
              Goed as ek dus dan reg verstaan, is dit dat vas nodig en skriftuurlik is, en dat gedoen word vir geestelike groei op alle vlakke.

              Die sleutels is dus die gesag wat aan ons deur God gegee is.

              Op die laaste vraag moet ons dus Jesus se voorbeeld volg om belasting te betaal.
              Saved by Grace!

              Praying for Mieke and Charles
              Cor 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation ; old things have passed away; behold, all things have become new.


              My testimony
              http://bibleforums.org/forum/showthread.php?t=149096

              Comment


              • #15
               Linda, ek moet byvoeg dat konings se seuns nie tempelbelasting betaal het nie. Streng gesproke was Christus dus nie verplig om die belasting te betaal nie (Hy is tog die Koning se Seun), maar het hy dit gedoen om nie aanstoot te gee nie.
               Last edited by Lanie; Feb 6 2009, 06:17 PM.
               The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

               Comment

               Working...
               X