Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die 120 sondes van die Nuwe Testament

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die 120 sondes van die Nuwe Testament

  Soos ek verstaan is daar ongeveer 120 sondes in die Nuwe Testament, waar hierdie sondes jou deel van die poel van vuur kan maak. Interessantheidshalwe is dit nou ongeveer 12 keer moeiliker om die wet (10 gebooie) te onderhou. Ekself het nog nooit so studie gedoen om te bepaal wat hierdie spesifieke sondes almal is nie, maar sal graag dit wil ondersoek. Plaas ook die Skrif wat die sondes bespreek en dan kyk mens of ons by 120 kan uitkom.

  Open 21:8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.


  1. Vreesagtigheid
  2. Ongelowigheid
  3. Moord
  4. Gruwelikheid
  5. Hoereerdery
  6. Towery
  7. Afgodery
  8. Leuens


  Nommer die sondes soos ons aangaan. Die volgende sonde sal dan nommer 9 wees.
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere… • #2
  Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie.
  (Rom 13:13)

  9. Brassery
  10. Dronkenskap
  11. Ontug
  12. Ongebondenheid
  13. Twis
  14. Nydigheid
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere…


  Comment


  • #3
   Gal 5:19-21 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; (20) afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; (21) afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

   15. Owerspel
   16. Onreinheid
   17. Partyskap
   18. Vyandskap
   19. Jaloersheid
   20. Toornigheid
   21. Naywer
   22. Tweedrag
   23. Afguns
   The Rapture

   My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
   but I must confess, don’t worry
   the rapture is not before the Great Tribulation
   it’s before God’s wrath!!!

   Because His wrath is not meant for you
   it’s for all the people in the zoo
   think about it and refresh…
   you will see there’s no way out of here, in the flesh

   If you really believe, you will see
   the rapture is for you and me
   when we decide to leave from here
   that very day, oh! God adhere…


   Comment


   • #4
    1Tim 6:9-10 Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. (10) Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.

    24. Geldgierigheid

    Iets wat net interessant is oor hoe om baie sonde te hanteer, is om daarvan weg te vlug.

    1Tim 6:11-16 Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. (12) Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. (13) Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, (14) dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus (15) wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, (16) wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

    1Kor 6:18-20 Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. (19) Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? (20) Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
    The Rapture

    My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
    but I must confess, don’t worry
    the rapture is not before the Great Tribulation
    it’s before God’s wrath!!!

    Because His wrath is not meant for you
    it’s for all the people in the zoo
    think about it and refresh…
    you will see there’s no way out of here, in the flesh

    If you really believe, you will see
    the rapture is for you and me
    when we decide to leave from here
    that very day, oh! God adhere…


    Comment


    • #5
     1Kor 6:10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.

     25. Egbreek
     26. Wellus
     27. Sodomie
     28. Steel
     29. Kwaadspreek
     30. Roof
     The Rapture

     My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
     but I must confess, don’t worry
     the rapture is not before the Great Tribulation
     it’s before God’s wrath!!!

     Because His wrath is not meant for you
     it’s for all the people in the zoo
     think about it and refresh…
     you will see there’s no way out of here, in the flesh

     If you really believe, you will see
     the rapture is for you and me
     when we decide to leave from here
     that very day, oh! God adhere…


     Comment


     • #6
      Mattheus 12:31 Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie.

      31.
      Lastering
      The LORD is my Miracle

      G_d was gracious He has shown favor


      Hope is a seed
      God plants in our hearts
      to remind us
      there are better things ahead.
      -Holley Gerth

      Comment


      • #7
       Romeine 6:16 Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?

       32. Ongehoorsaamheid
       The LORD is my Miracle

       G_d was gracious He has shown favor


       Hope is a seed
       God plants in our hearts
       to remind us
       there are better things ahead.
       -Holley Gerth

       Comment


       • #8
        Romeine 7:7 Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie.

        33. Jy mag nie begeer nie        Is ek op die regte spoor Ferdi??
        The LORD is my Miracle

        G_d was gracious He has shown favor


        Hope is a seed
        God plants in our hearts
        to remind us
        there are better things ahead.
        -Holley Gerth

        Comment


        • #9
         Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.
         (1Tim 6:6-8)

         34. Onvergenoegdheid


         Jip Anneke... ek reken so. Self het ek nie 'n idee presies wat elkeen van hierdie 120 sondes kan wees nie, maar ons moet mekaar maar so dophou en regstellings maak as mens miskien iets dupliseer. Ek hoop jy het 'n goeie geheue, want my lang-termyn geheue is kort en my kort-termyn geheue is weg...
         The Rapture

         My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
         but I must confess, don’t worry
         the rapture is not before the Great Tribulation
         it’s before God’s wrath!!!

         Because His wrath is not meant for you
         it’s for all the people in the zoo
         think about it and refresh…
         you will see there’s no way out of here, in the flesh

         If you really believe, you will see
         the rapture is for you and me
         when we decide to leave from here
         that very day, oh! God adhere…


         Comment


         • #10
          1 Tim.5:6 Maar sy wat losbandig is, is lewendig dood.

          35. Losbandigheid
          The LORD is my Miracle

          G_d was gracious He has shown favor


          Hope is a seed
          God plants in our hearts
          to remind us
          there are better things ahead.
          -Holley Gerth

          Comment


          • #11
           1 Thim5:8 Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige.

           36. Taak versuiming ( Is dit die regte woord??)
           The LORD is my Miracle

           G_d was gracious He has shown favor


           Hope is a seed
           God plants in our hearts
           to remind us
           there are better things ahead.
           -Holley Gerth

           Comment


           • #12
            1Thim. 5:13 En tegelykertyd leer hulle ook om ledig by die huise rond te gaan; en nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praatsiek en bemoeisiek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie.

            37. praatsiek (te veel praat )
            38. ledigheid
            39. bemoeisiek
            The LORD is my Miracle

            G_d was gracious He has shown favor


            Hope is a seed
            God plants in our hearts
            to remind us
            there are better things ahead.
            -Holley Gerth

            Comment


            • #13
             Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.
             (Kol 3:5-8)

             40. Hartstog
             41. Slegte begeertes
             (hoop dis nie 'n duplisering nie)
             42. Woede
             43. Boosheid
             44. Skandelike taal
             Jy's te vinnig vir my... ek moes gou hierdie weer nommer. Hoekom weet jy van so baie sondes...
             The Rapture

             My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
             but I must confess, don’t worry
             the rapture is not before the Great Tribulation
             it’s before God’s wrath!!!

             Because His wrath is not meant for you
             it’s for all the people in the zoo
             think about it and refresh…
             you will see there’s no way out of here, in the flesh

             If you really believe, you will see
             the rapture is for you and me
             when we decide to leave from here
             that very day, oh! God adhere…


             Comment


             • #14
              Originally posted by CFJ View Post
              ... Hoekom weet jy van so baie sondes...
              Lol hoor wie praat
              The LORD is my Miracle

              G_d was gracious He has shown favor


              Hope is a seed
              God plants in our hearts
              to remind us
              there are better things ahead.
              -Holley Gerth

              Comment


              • #15
               Originally posted by ACCM View Post
               1 Thim5:8 Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige.

               36. Taak versuiming ( Is dit die regte woord??)

               Hmmm... hierdie is 'n moeilike ene. Dit lyk my dit gaan oor die werkwoord sorg bedoelende dat as jy nie sou sorg nie... hoe lyk...

               36. Pligversuim?
               The Rapture

               My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
               but I must confess, don’t worry
               the rapture is not before the Great Tribulation
               it’s before God’s wrath!!!

               Because His wrath is not meant for you
               it’s for all the people in the zoo
               think about it and refresh…
               you will see there’s no way out of here, in the flesh

               If you really believe, you will see
               the rapture is for you and me
               when we decide to leave from here
               that very day, oh! God adhere…


               Comment

               Working...
               X