Announcement

Collapse
No announcement yet.

Wat se die Bybel oor Vas?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bespreking Wat se die Bybel oor Vas?

  Die van julle wat mense ken in die Katolieke geloof het seker gehoor dat hul vandag 'assumption day' het en dit die begin van hul 'lent' is.

  Dit beteken hul vas iets wat belangrik is vir hulle, dit is vir 40 dae tot paasfees.


  Wat se die Bybel oor Vas?


  Is dit nog steeds van belang vir ons moderne Christen?


  Hoekom Vas 'n mens?

  Is dit sonde as jy nie vas nie?

 • #2
  Hallo Mari,

  Hier is 'n paar goeie plasings oor vas, maar ongelukkig nie 'n draad wat spesifiek daaroor handel nie, wat jou vrae mooi kan beantwoord. Ek soek nog en heg dit aan sodra mens dit kry.
  The Rapture

  My dearest friends, Im so sorry so sorry
  but I must confess, dont worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  its before Gods wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  its for all the people in the zoo
  think about it and refresh
  you will see theres no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere


  Comment


  • #3
   Deur die gedeeltes wat ons in die Bybel gevind het word 'n boodskap oor gedra dat vas 'n persoonlike saak tussen jou en God is.

   In Jesaja 58:3-7 Lees ons die volgende:

   58:3 Waarom vas ons, en U sien dit nie? Waarom kwel ons ons siel, en U weet dit nie? --Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en julle jaag al jul arbeiders aan.

   58:4 Kyk, om te twis en te kyf, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis; julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie.

   58:5 Is dt die vas wat Ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel: dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en 'n dag wat die HERE welgevallig is?

   58:6 Is dt nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?

   58:7 Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?

   Die Here wil nie he jy moet vas om Hom te beindruk nie. Jy moet vas vir jou eie sonde, vergifnis en vryheid.

   Comment


   • #4
    Daar is betreklik duidelike aanduiders in die Nuwe Testament dat vas 'n integrale deel was van die geloofsbelewenis van die mense van die Nuwe Testament.


    Die belangrikste tekste in die verband is Mt 6:16-18; 9:14-15; 17:21*; Mk 2:20; 9:29*; Lk 5:35; 18:12; Hd 10:30; 13:2-3; 14:23; 27:33; 1 Kor 7:5*
    Dit is veral Mt 9:14-15; Mk 2:20 en Lk 5:35 wat daarop dui dat Christene vandag behoort te vas:


    Mat 9:14-15 "Daarna kom die dissipels van Johannes na Hom en s: Waarom vas ons en die Farisers dikwels, maar u dissipels vas nie? (15) En Jesus s vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan treur so lank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas." (Dieselfde kom voor in Mk 2:20 en Lk 5:35).


    Dit dui op die tydperk nadat Jesus opgevaar het na die hemel tot en met Sy tweede koms. Dit is die tyd waarin ons nou lewe.
    Nrens word vas egter as 'n verpligte handeling neergel nie, maar dit lyk eerder of vas 'n natuurlike deel gevorm het van die Christelike lewenswandel.


    Jesus het ges (Mt:6-16-18): "En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie; want hulle mismaak hul gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar Ek s vir julle, hulle het hul loon weg. (17) Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, (18) sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde."


    Jesus beskou vas as 'n vanselfseprekende komponent van die Christen se lewe. Jesus kom nie die gebruik van vas afskaf nie, maar hy gee wel nuwe inhoud daaraan. In plaas daarvan dat dit 'n openbare godsdienstige handeling of rite is, is dit iets direk tussen jou en God. Dit komplementeer dus ons persoonlike verhouding met God. Die gerigtheid is nie op mense nie maar op God. Dit moet nie gedoen word dat mense as't ware kan sien "hoe hard" jy vas nie, maar dit moet met vreugde gedoen word op so 'n manier dat mense nie daarvan hoef te weet nie. Daarom wys Jesus die manier van vas van die Farisers af (Lk 18:12).


    Dit lyk daarom of vas nooit 'n doel op sigself is nie, maar word dikwels verbind aan gebed (Mt 6:16-18; 17:21*; Mk 9:29*; Hd 10:30; 13:2-3; 14:23; 1 Kor 7:5*). Dit gaan daaroor om God se aangesig te soek en sy wil te soek vir jou lewe of vir spesifieke situasies. Die voorbeelde in Handelinge dui duidelik op hierdie aspek:


    Hd 10:30-31 "En Cornelius s: Vier dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur, en die negende uur het ek in my huis gebid, (31) en meteens staan daar n man voor my in n blink kleed en s: Cornelius, jou gebed is verhoor en jou aalmoese is voor God in herinnering gebring."
    Hd 13:2-3 "En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees ges: Sonder nou Brnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het. (3) En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgel het, laat hulle hul gaan."
    Hd 14:23 "En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle, n gebed en vas, opgedra aan die Here in wie hulle geglo het."
    Vgl. ook Hd 27:33.


    Hoewel die tekskritiese getuienis nie altyd heeltemal duidelik is nie, lyk dit ook of vas en gebed geassosieer is met die uitdrywing van sekere demone (Mt 17:21*; Mk 9:29*), en seksuele onthouding (1 Kor 7:5*).

    Om op te som:


    Ek dink vas is 'n teken daarvan dat elke aspek van ons lewe aan God behoort, nie net ons siel en gees nie, maar ook ons liggaam. As ek my liggaam dissiplineer en vir 'n tyd lank onthou van sy natuurlike behoeftes, en dit ondergeskik stel aan God se Gees wat woon in my gees, kan ek beter fokus op op die geestelike dimensie van menswees en my geestelike sintuie meer opskerp om God se stem te kan hoor. Dan kan ek ook beter sien waar daar area's in my eie lewe is waar ek nog te kort skiet. Ek sou daarom s vas en gebed is ook n manier waarop ons onsself kan toets of ons werklik bereid is om alles wat ons is en wat ons het, aan die Here te gee. Dit vorm deel van n totale oorgawe aan God. Ons kan geen aardse begeertes of behoeftes bo die Here stel nie. Ons vas nie omdat dit n "moet" is nie, maar ons vas en bid omdat dit vir ons belangrik is om te Here te ken, om sy wil vir ons lewe te soek met alles wat ons is, en om Hom te eer in elke faset van ons menswees.

    * Die "en vas" kom in sekere Griekse manuskripte nie voor nie. Dit is altyd n ope debat oor hoeveel waarde aan watter Griekse manuskripte geheg behoort te word. Die volgende werkswyse word gewoonlik deur tekskritici gevolg:
    1) Meeste tekskritici neig daarna om meer waarde te heg aan die ouer manuskripte. Dit bly n vraag of dit in alle gevalle n deurslaggewende kriterium behoort te wees.
    2) Die tekste behoort basies aan twee families a) Die Alexandrynse familie en die b) Bizantynse / Antiogiese tradisie. Tekscritici neig daarna om meer waarde te heg aan die Alexandrynse familie. Dit bly ook n vraag of die Alexandrynse tradisie noodwendig of in alle gevalle die meer betroubare tradisie is.
    3) Die Nestle Aland Teks 27ed, word vandag beskou as die gesaghebbende bron waarop al die moderne vertalings geskoei is. Die feit bly dat a) dit saamgestel is deur n komitee van n paar lede wat oor al die lesings GESTEM het, en b) dat daar geen enkele Griekse manuskrip is wat ooreenstem met die Nestle Aland 27ed teks nie. Dit is in alle opsigte n gefabriseerde teks. Die probleem is egter dat al die volledige Griekse Bybels relatief LAAT is (4e eeu n.C. of later).

    Spesifiek in terme van die lesings van Mk 9:29; Mt 17:21 en 1 Kor 7:5, lyk dit of daar baie teksgetuienis is vir die "en vas" lesings (Majority Text). Maar hierdie manuskripte behoort aan die Bizantynse teksfamilie en is daarom nie in die Nestle Aland Teks 27ed ingelaat nie (sien bv. NIV en 1983 Afrikaans).
    Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

    Comment


    • #5
     Ek plaas ook praktiese raad oor was weer hier (wat ook op 'n ander draad was).

     Mens kan nie sommar net in 'n vas inspring nie. Want jou liggaam stel al die opgehoopte gifstowwe dan vry. Mens kan baie erge hoofpyne kry of baie siek raak as jy dit nie reg doen nie.

     Jy moet:

     1) fisies gesond wees
     2) jy moet af van kaffine wees vir ten minste 2-3 dae voor jy begin vas. Nog beter as jy heeltemal af van kaffine is 'n week voor jy begin vas.
     3) jy moet van enige verslawende middel af wees voordat jy begin vas - 'n week of wat voor dit. Om te rook tydens vas is nie 'n goeie idee nie. Hou betyds op rook voordat jy begin vas (verkieslik 'n week).
     4) jy moet verkieslik ook jou etes afskaal en probeer om baie gesond te eet voordat jy begin vas: 5 klein porsies op 'n dag. Moet ook nie te veel vleis eet voordat jy begin vas nie. Sny vleis verkieslik uit twee dae voordat jy begin vas. Konsentreer op veselryke kos (vrugte en groente). Dinge soos pasta is goed om bietjie stamina te gee voordat jy begin vas.
     5) Die oomblik as jy begin vas moet jy nie werk doen nie. Oor 'n naweek of vakansie is die beste. Jou liggaam moet dan rus, want hy het al sy reserwe energie dan nodig. Jy moet spaarsamig wees met jou eie energie en ook genoeg slaap.
     6) Volgens die Bybel gaan vas altyd saam met gebed. Die doel van vas is om by die Here uit te kom en sy stem te hoor. Dit is nie 'n "hunger strike" nie.
     7) Neem genoeg vloeistof in as jy vas. Jy kan 'n suiwer water-vas doen. Hoe skoner die water, hoe beter. Kraanwater is nie altyd ideaal nie. Sommige mense drink onversoete, natuurlike sap ook tydens vas, of rooibostee. Beslis net nie koffie of drankies met kaffine in nie.
     8) As jy jou vas breek moet jy dit geleidelik doen. Moenie te veel eet as jy jou vas breek nie. Vermy vleis aan die begin. Begin met groente en vrugte. Vrugte smaak op hulle lekkerste as jy 'n vas breek.
     Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

     Comment


     • #6
      Dankie Phillip,

      Die inligting help baie.

      Vir die gene wat bv nie op 'n volle vas kan gaan nie hetsy mediese redes of ander kan hul bv net vleis vas vir die priode van vas?

      Comment


      • #7
       MG, ja, ek dink so, hulle noem dit 'n Danil-vas. Mens kan ook vas van telivisie, rekenaars, korante of so iets. Maar 'n volle bybelse vas, as mens dit kan doen, kan van baie waarde wees, want jy maak dan nie ook nie kos nie, wat op sigself baie van ons tyd in beslag neem, en boonop stel jy ook op 'n meer drastiese wyse jou liggaam se normale liggaamlike behoeftes ter syde, en maak ruimte om sterker in 'n geestelike dimensie te beweeg. Jou spysverteringstelsel gaan staan amper stil. Die idee van 'n volle vas, is ook om jou te onthou van normale dagtake, ander liggaamlike begeertes, of die blootstelling aan die populre media, maar jou af te sonder om tyd met God te spandeer. 'n Bybelse vas is daarom nie 'n "hunger-strike" nie, maar 'n tyd om te fokus op jou verhouding met God.
       Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

       Comment

       Working...
       X