Die doel van hierdie forum kan die beste opgesom word in hierdie woorde van Paulus, waar hy in 1 Thes 5:11 die volgende sÍ..., "Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen". Elkeen word bemoedig om ge-oefen te raak en om die vrug van die Gees uit te leef, in liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Terwyl mens gesprek kan voer en selfs debatteer, moet mens nooit vergeet wie en wat ons in Christus Jesus is nie.

Aan die ander kant, as jyself die werke van die vlees openbaar, soos in Gal 5:19-21 gelys is, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, kan jy jouself voorberei vir 'n waarskuwing vanaf een van die Administreerders of Moderators op hierdie forum. In eksteem gevalle kan iemand ook verban word.

Onortodokse leringe van enige van die volgende gelowe of denkwyses, sal verskuif word na die "Kontroverse sake" forum.

1. Sewende Dag Adventiste (SDA)
2. Israelvisie / Israelwaarheid (IV/IW)
3. Jehowa Getuies (JG of JW)
4. Mormone (LDA)
5. Enige nie-Christelike geloof soos, Islam, HindoeÔsme, Boedhisme, Wicca, ensovoorts.
6. Rooms Katolisisme (RKK)